Liikmete elulood
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduste eriala, õigusteaduste doktor, Katholieke Universiteit Leuven; Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), seejärel (alates 1983) Euroopa õiguse professor, Katholieke Universiteit Leuven; Euroopa Kohtu õigusnõunik (1984-1985); professor, Collège d'Europe, Brugge (1984-1989); Brüsseli advokatuuri liige (1986-1989); visiting professor (külalisprofessor) Harvard Law School'is (1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 25. septembrist 1989 kuni 6. oktoobrini 2003; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident alates 9. oktoobrist 2012 kuni 7. oktoobrini 2015; Euroopa Kohtu president alates 8. oktoobrist 2015.

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

Sündinud 1940; Rooma La Sapienza ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor; Napoli „Istituto Orientale" ülikooli (1969-1979) ja „Federico II" ülikooli (1979-1992), Catania ülikooli (1969-1977) ning Muqdisho (1967-1972) ülikooli professor; advokaat Itaalia kassatsioonikohtus; õigusnõunik Itaalia alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1992); Itaalia delegatsiooni liige Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise, ühtse Euroopa akti ja Euroopa Liidu lepingu läbirääkimistel; mitme kirjutise, sh Euroopa lepingute kommentaaride autor ja Euroopa Liidu õiguse kogumiku toimetaja; väljaande „Il Diritto dell'Unione" asutaja ja juht alates 1996; mitme õigusväljaande juhatuse või toimetuse liige; mitme rahvusvahelise kongressi raportöör; konverentsid ja kursused erinevates rahvusvahelistes institutsioonides, sealhulgas Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemias (1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni rahalise olukorra uurimiseks asutatud sõltumatute ekspertide grupi liige (1999); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2000 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. maist 2006; Euroopa Liidu Kohtu asepresident alates 8. oktoobrist 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduste eriala (Universidad Complutense, Madrid); abogado del Estado, Málaga; abogado del Estado transpordi-, turismi ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonnas ning seejärel välisministeeriumi õigusosakonnas; juhtiv abogado del Estado-Jefe riiklikus õigustalituses Euroopa Kohtu menetluste küsimuses ning Abogacía General del Estado (justiitsministeerium) ühenduse ja rahvusvahelise õigusabi osakonna peadirektori asetäitja; ühenduste kohtusüsteemi tulevikku käsitleva komisjoni ekspertrühma liige; Hispaania delegatsiooni juht rühmituses „Eesistujariigi sõbrad" seoses Nice'i lepingus käsitletava ühenduste kohtusüsteemi reformiga ja nõukogu ad hoc töörühma „Euroopa Kohus" juht; Madridi Diplomaatide Kooli ühenduse õiguse professor; väljaande „Noticias de la Unión Europea" kaastoimetaja; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
Sündinud 1947; õigusteaduste doktor (Ljubljana ülikool); võrdleva õigusteaduse õpingud (Strasbourgi ja Coimbra ülikool); advokatuuri liige; Ljubljana töökohtu kohtunik (1975-1986); spordikohtu esimees (1978-1986); Triglavi kindlustusseltsi vahekohtu arbiiter (1990-1998); börsi lepituskoja esimees (alates 1995); börsi vahekohtu arbiiter (alates 1998); Jugoslaavia vahekohtu arbiiter (kuni 1991) ja Sloveenia vahekohtu arbiiter (alates 1991); Rahvusvahelise Kaubanduskoja (Pariis) arbiiter; UEFA (alates 1988) ja FIFA (alates 2000) apellatsioonikoja kohtunik; Sloveenia Juristide Ühingute Liidu esimees; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni, Rahvusvahelise Merekomitee ja mitme teise rahvusvahelise õigusteadusliku seltsi liige; tsiviilõiguse, kaubandusõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse professor; Ljubljana ülikooli õigusteaduskonna dekaan; mitme õigusteadusliku väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Sündinud 1953; poliitikateaduste diplom (1976), lõpetanud õigusteaduste eriala Kopenhaageni ülikoolis (1983), justiitsministeeriumi ametnik (1983-1985); perekonnaõiguse lektor (1984-1991), seejärel abiprofessor (1991-1996) Kopenhaageni ülikoolis; Advokatsamfund'i osakonnajuhataja (1985-1986); justiitsministeeriumi talituse juhataja (1986-1991); advokatuuri liige (alates 1991); üksusejuhataja (1991-1995), politseiosakonna juhataja (1995-1999), õigusosakonna juhataja (2000-2003) justiitsministeeriumis; Taani Kuningriigi esindaja K-4 Komitees (1995-2000), Schengeni tuumikrühmas (1996-1998) ja Europoli juhatuses (1998-2000); Højestereti kohtunik (2003-2006); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. jaanuarist 2006.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Thomas von Danwitz
Sündinud 1962; õpingud Bonnis, Genfis ja Pariisis; riigieksam õigusteadustes (1986 ja 1992); Bonni ülikooli õigusteaduste doktor (Bonni ülikool, 1988); rahvusvahelise avaliku halduse diplom (École nationale d’administration, 1990); habilitatsioon (Bonni ülikool, 1996); Saksa avaliku õiguse ja Euroopa õiguse professor (1996–2003), Ruhri (Bochum) ülikooli õigusteaduskonna dekaan (2000–2001); Saksa avaliku õiguse ja Euroopa õiguse professor (Kölni ülikool, 2003–2006); avaliku õiguse ja avaliku halduse instituudi direktor (2006); Fletcher School of Law and Diplomacy külalisprofessor (2000), François Rabelais’ ülikooli külalisprofessor (Tours, 2001–2006) ja Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli külalisprofessor (2005–2006); François Rabelais’ ülikooli audoktor (Tours, 2010); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006.

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

Sündinud 1944; Coimbra ülikooli diplom õigusteaduses ja magistrikraad poliitökonoomias; doktorikraad rahvusvahelises majanduses (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse laevastikuministeeriumi juriidilises osakonnas (1969-1972); Lissaboni katoliikliku ülikooli ja Nova ülikooli professor; professorina töötanud Lissaboni Coimbra ülikoolis ja Lusíada ülikoolis (Euroopa Uuringute Instituudi direktor); Portugali valitsuse liige (1980-1983): siseministeeriumi kantsler, ministrite nõukogu ja Euroopa asjade nõukogu juhatuse liige; Portugali parlamendi liige, kristlik-demokraatliku fraktsiooni aseesimees; Euroopa Kohtu kohtujurist (1986-1988); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president (1989-1995); Lissaboni advokatuuri advokaat, Euroopa õiguse ja konkurentsiõiguse spetsialist (1996-2012); Euroopa ühenduste kohtusüsteemi tuleviku analüüsirühma „Groupe Due" liige (2000); Euroopa Komisjoni distsiplinaarnõukogu esimees (2003-2007); Portugali Euroopa õiguse ühingu esimees (alates aastast 1999); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

Sündinud 1949; lõpetanud õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna (Liège'i ülikool); Master of Laws (Harvardi ülikool, USA); doktor honoris causa (Paris-Dauphine'i ülikool); Louvain'i ülikooli ja Liège'i ülikooli Euroopa õiguse professor; rahvasaadik (1977-1995); Vallooni piirkonna kantsler, minister ja peaminister (1980-1988); asepeaminister, justiitsminister ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete minister (1988-1992); asepeaminister, justiits- ja majandusminister (1992-1995); asepeaminister, kaitseminister (1995); Verviers'i linnapea (1995); Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik (1995-2003); õigusnõustaja, seejärel advokaat (2004-2012); kantsler (2009-2012); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2012.

Allan Rosas
Allan Rosas

Sündinud 1948; õigusteaduste doktor, Turu ülikool (Soome); Turu ülikooli avaliku õiguse abiprofessor (1978-1981) ja Åbo Akademi professor (1981-1996); Åbo Akademi Inimõiguste Instituudi juhataja (1985-1995); mitmesugused rahvusvahelised ja siseriiklikud akadeemilised auametid ja liikmelisus teaduslikes ühingutes; juhatanud mitut rahvusvahelist ja siseriiklikku uurimisprojekti ja programmi, sealhulgas Euroopa Ühenduse õiguse, rahvusvahelise õiguse, inim- ja põhiõiguste, riigiõiguse ja võrdleva avaliku haldusteaduse valdkonnas; esindanud Soome valitsust mitmel rahvusvahelisel konverentsil ja koosolekul delegatsiooni liikme või nõunikuna; tegutsenud eksperdina Soome õiguselus, osalenud õigusloomes ja Soome parlamendi mitmesugustes komisjonides, sealhulgas ÜRO-s, Unescos, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ning Euroopa Nõukogus; alates 1995 Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse peaõigusnõustaja (välissuhted); alates märtsist 2001 komisjoni õigustalituse asepeadirektor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 17. jaanuarist 2002.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Sündinud 1950; Praha Karli ülikooli õigusteaduste doktor (1975); Brno Masaryki ülikooli assistent-lektor (1974-1990), prodekaan (1989-1991) ning rahvusvahelise ja Euroopa õiguse kateedri juhataja (1990-1992); Tšehhoslovakkia Konstitutsioonikohtu kohtunik (1992); suursaadik Euroopa Nõukogu juures (1993-1998); Euroopa Nõukogu ministrite esindajate komitee esimees (1995); välisministeeriumi kantsler (1998-2000); Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni Tšehhi ja Slovaki haru president (1999-2001); konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); seadusandliku nõukogu liige (1998-2000); Haagi alalise vahekohtu liige (alates 2000); Brno Masaryki ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse professor (2001); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.

Egils Levits
Egils Levits

Sündinud 1955; Hamburgi ülikooli õigusteaduste ja politoloogia diplom; Kieli ülikooli õigusteaduskonna teadustöötaja; Läti parlamendi nõunik rahvusvahelise õiguse, riigiõiguse ja seadusandliku reformi alal; Läti Vabariigi suursaadik Saksamaal ja Šveitsis (1992-1993), Austrias, Šveitsis ja Ungaris (1994-1995); asepeaminister ja justiitsminister välisministri ülesannetes (1993-1994); OSCE lepitus- ja vahekohtu lepitaja (alates 1997); alalise vahekohtu liige (alates 2001); 1995. aastal nimetatud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks, tagasi nimetatud 1998. ja 2001. aastal; mitme riigiõiguse ja haldusõiguse, seadusandliku reformi ja ühenduse õiguse alase väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.

Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

Sündinud 1950; Lundi ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Landskrona esimese astme kohtu kohtusekretär (1976-1978); apellatsiooniastme halduskohtu liige (1978-1982); apellatsiooniastme halduskohtu kohtuniku kohusetäitja (1982); Rootsi parlamendi alalise konstitutsioonikomisjoni õigusnõustaja (1983-1985); Rahandusministeeriumi õigusnõustaja (1985-1990); Rahandusministeeriumi füüsiliste isikute tulumaksu osakonna juhataja (1990-1996); Rahandusministeeriumi aktsiisiosakonna juhataja (1996-1998); Rootsi alalise esinduse Euroopa Liidu juures maksunõustaja (1998-2000); Rahandusministeeriumi maksu ja tolliteenistuse peadirektor õigusküsimuste alal (2000-2005); kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005-2009); Göteborgi apellatsiooniastme halduskohtu esimees (2009-2011); Euroopa Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2011.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

Sündinud 1955; lõpetanud Cambridge'i ülikooli õigusteaduskonna; Euroopa õiguse erikursus Brüsseli Vabas Ülikoolis (kiitusega); vastu võetud Inglismaa ja Wales'i advokatuuri liikmeks (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); vastu võetud Põhja-Iirimaa advokatuuri liikmeks (1996); Queen's Counsel (1997); Bencher of Gray's Inn (2003); Recorder of the Crown Court (2003-2012); Ühendkuningriigi Euroopa õiguse ühingu laekur (2001-2012); teose European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3.-6. trükk) kaasautor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Sündinud 1957; õigusalased õpingud (Bonni ja Genfi ülikoolid); LL.M (American University, Washington D.C.); õigusteaduste doktor (Heidelbergi ülikool, 1985; Harvardi ülikool, 1990); külalisprofessor Berkeley ülikoolis (1991); Saksa ja välisriikide avaliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse professor Augsburgi (1992), Heidelbergi (1993) ja Düsseldorfi (1994) ülikoolis; Saksa valitsuse poolt nimetatud asenduskohtunik Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Rahvusvahelises Lepitus- ja Arbitraažikohtus; globaalseid muutusi käsitleva föderaalse konsultatiivnõukogu esimehe asetäitja (WBGU, 1996); rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise äriõiguse ja Euroopa õiguse professor St. Galleni ülikoolis (1999); St. Galleni ülikooli Euroopa ja rahvusvahelise äriõiguse instituudi juhataja (2000); St. Galleni ülikooli Master of Business Law' programmi juhataja asetäitja (2001); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Sündinud 1944; Szegedi ülikooli õigusteaduste diplom (1967); Ungari advokatuurieksam (1970); kraadiõpingud võrdlevas õigusteaduses Strasbourgi ülikoolis (1969, 1970, 1971, 1972); väliskaubandusministeeriumi juriidilise osakonna ametnik (1966-1974), õigusloomeosakonna juhataja (1973-1974); esimene kaubandusatašee Ungari saatkonnas Brüsselis, vastutav isik ühenduse küsimustes (1974-1979); väliskaubandusministeeriumi osakonnajuhataja (1979-1983); esimene kaubandusatašee, seejärel kaubandusnõunik Ungari saatkonnas Washingtonis Ameerika Ühendriikides (1983-1989); kaubandusministeeriumi, seejärel rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja (1989-1991); Ungari ning Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide vahelise assotsiatsioonilepingu pealäbirääkija (1990-1991); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja, Euroopa asjade osakonna juhataja (1992); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi kantsler (1993-1994); tööstus- ja kaubandusministeeriumi kantsler, Euroopa asjade osakonna juhataja (1994); Ungari Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, diplomaatilise esinduse juht Euroopa Liidu juures (jaanuar 1995-mai 2003); Ungari Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija (juuli 1998-aprill 2003); Euroopa integratsiooni küsimuste kooskõlastamise portfellita minister (alates mai 2003); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

Sündinud 1947; Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduste doktor (1973); avalikku teenistusse astumine Notary to Government'ina (1975); vabariigi nõunik (1978), vabariigi esimene nõunik (1979), abi Attorney General (1988), nimetatud Malta presidendi poolt Attorney General'iks (1989); Malta ülikoolis osalise koormusega tsiviilõiguse lektor (1985-1989); Malta ülikooli nõukogu liige (1998-2004); Õigusemõistmise Komisjoni liige (1994-2004); Malta Vahekohtukeskuse juhatuse liige (1998-2004); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

sündinud 1955; majanduse, keelte ja õiguse õpingud, King’s College, Cambridge (1973–1977); assistent ja teadur, Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); advokatuuri liige (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 ja 1990–2005); kohtujuristi, hiljem kohtunik Sir Gordon Slynni nõunik (1987–1990); Euroopa õiguse ja võrdleva õigusteaduse lektor (Director of European Legal Studies), University College London (1990-1992); õigusteaduskonna lektor (Lecturer) (1992–1998), seejärel lepinguline dotsent (Affiliated Lecturer) (1998–2005) Cambridge’i ülikoolis; Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (alates 2011); dotsent ja teadur (Senior Research Fellow), Centre for European Legal Studies Cambridge’i ülikoolis (1998–2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) ja Stockholm (2014); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 11. jaanuarist 2006.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna ülikooli Euroopa ühenduste õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja; Madridi Carlos III ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi ülikooli (Bologna Center), St. Johns'i (New York), Georgetowni, Paris-II, Georgia (Athens) ülikoolide ja Institut universitaire international'i (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue'i ülikooli European Business Law Pallas-programmi koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni avalike hangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 4. maist 2006.

Yves Bot
Yves Bot

Sündinud 1947; lõpetanud Roueni ülikooli õigusteaduskonna; õigusteaduste doktor (Paris II Panthéon-Assas' ülikool); Mansi ülikooli õigusteaduskonna abiprofessor; Mansi prokuratuuri prokuröri asetäitja, seejärel prokuröri esimene asetäitja (1974-1982); tribunal de grande instance de Dieppe'i riigiprokurör (1982-1984); tribunal de grande instance de Strasbourg'i aseriigiprokurör (1984-1986); tribunal de grande instance de Bastia riigiprokurör (1986-1988); cour d'appel de Caen'i peaprokuröri abi (1988-1991); tribunal de grande instance de Mans'i riigiprokurör (1991-1993); justiitsministri erinõunik (1993-1995); tribunal de grande instance de Nanterre'i riigiprokurör (1995-2002); tribunal de grande instance de Paris' riigiprokurör (2002-2004); cour d'appel de Paris' peaprokurör (2004-2006); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2006.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Sündinud 1955; lõpetanud Metzi ülikooli õigusteaduskonna, Institut d'études politiques de Paris’ diplom, École nationale d’administration’i vilistlane; rapporteur (1982–1985), commissaire du gouvernement (1985–1987 ja 1992–1999); assesseur (1999–2000); Conseil d'État’ (Riiginõukogu) kohtuosakonna kuuenda talituse esimees (2000–2006); Euroopa Kohtu õigusnõunik (1987–1991); töö-, tööhõive ja koolituse ministri kabineti ülem, hiljem riigiministri kabineti ülem, avaliku teenistuse ja haldusreformi minister (1991–1992); Conseil d'État’ juriidilise esinduse juhataja Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés’ (riiklik töötajate haigekassa) juures (2001–2006); Metzi ülikooli abiprofessor (1988–2000), hiljem Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli abiprofessor (alates 2000); mitme haldusõiguse, ühenduse õiguse ja Euroopa inimõiguste alase teose autor; ajakirja „Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme” asutaja ja toimetuse esimees, ajakirja „Bulletin juridique des collectivités locales” kaasasutaja ja toimetuse liige, linnaarenduse ja planeerimisõiguse ning institutsioonide uuringute ühenduse teadusnõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Sündinud 1949; õigusteaduste õpingud (Sofia Püha Kliment Ohridski ülikool); Blagoevgradi esimese astme kohtu kohtunik (1975-1983); Blagoevgradi ringkonnakohtu kohtunik (1983-1986); ülemkohtu kohtunik (1986-1991); konstitutsioonikohtu kohtunik (1991-2000); Euroopa Inimõiguste Komisjoni liige (1997-1999); Euroopa Tuleviku Konvendi liige (2002-2003); parlamendiliige (2001-2006); vaatleja Euroopa Parlamendi juures; Euroopa Kohtu kohtunik alates 12. jaanuarist 2007.

Camelia Toader
Camelia Toader

sündinud 1963; lõpetanud õigusteaduse eriala (1986), õigusteaduste doktor (1997) (Bukaresti ülikool); kohtunikupraktika Buftea esimese astme kohtus (1986–1988); Bukaresti viienda linnajao esimese astme kohtu kohtunik (1988–1992); vastu võetud Bukaresti advokatuuri; Bukaresti ülikooli õppeülesannete täitja (1992–2005), seejärel alates 2005. aastast tsiviilõiguse ja Euroopa lepinguõiguse professor (2005ؐ–2006); mitu doktoriõpingut ja uurimust Max Plancki Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis Hamburgis (1992–2004); Justiitsministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna juhataja (1997–1999); kõrgema kassatsioonikohtu kohtunik (1999–2007); Viini ülikooli külalisprofessor (2000 ja 2011); ühenduse õiguse alal koolitaja riiklikus kohtunike koolis (2003 ja 2005–2006); mitme õigusajakirja toimetuse liige; rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia assotsieerunud liige alates 2010. aastast ja täisliige alates 2017. aastast, alates 2010. aastast Rumeenia akadeemia õigusuuringute instituudi Euroopa õiguse keskuse auteadur; Euroopa Kohtu kohtunik alates 12. jaanuarist 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Sündinud 1949; õigusteaduste doktor (Varssavi ülikool 1980); õigusteaduste dotsent (Varssavi ülikool 1990); õigusteaduste professor (1998); Varssavi ülikooli tsiviilõiguse instituudi direktor (1992-1996); Varssavi ülikooli prorektor (1994-1997); Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française'i Poola sektsiooni peasekretär (1994-1998); Poola esindaja Euroopa Nõukogu bioeetika komitees (1991-1997); konstitutsioonikohtu kohtunik (1997-1998), seejärel konstitutsioonikohtu esimees (1998-2006); rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia liige (alates 1994) ja asepresident (alates 2010), rahvusvahelise õigus , eetika ja teadusassotsiatsiooni liige (alates 1995), Poola Helsingi komitee liige; Poola kunsti ja kirjandusakadeemia liige; autasustatud Euroopa Nõukogu peasekretäri antud teenetemedaliga (2007); arvukate tsiviilõiguse, meditsiiniõiguse ja Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Euroopa Ülikool-Instituudi audoktor (2012); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Sündinud 1951; õigusteaduste doktor (Bratislava Ülikool); Bratislava esimese astme kohtu kohtunik; Bratislava apellatsioonikohtu tsiviilasjade kohtunik ja kohtu aseesimees; justiitsministeeriumi õigusinstituudi tsiviil- ja perekonnaõiguse osakonna liige; ülemkohtu äriõiguse asju lahendav kohtunik; Euroopa Inimõiguste Komisjoni (Strasbourg) liige; konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); Esimese Astme Kohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Maria Berger
Maria Berger

Sündinud 1956; õigus- ja majandusõpingud (1975-1979), õigusteaduste doktor; Innsbrucki ülikooli avaliku õiguse ja poliitikateaduste instituudi assistent ja lektor (1979-1984); föderaalse teadusministeeriumi ametnik, viimane ametikoht osakonnajuhataja asetäitja (1984-1988); Euroopa Liidu küsimuste eest vastutav ametnik föderaalkantseleis (1988-1989); föderaalkantselei eurointegratsiooni teenistuse juhataja (Austria Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamine) (1989-1992); EFTA järelevalveameti direktor Genfis ja Brüsselis (1993-1994); Donau-Universität Krems'i prorektor (1995-1996); Euroopa Parlamendi saadik (november 1996-jaanuar 2007 ja detsember 2008-juuli 2009) ja õiguskomisjoni liige; Euroopa Tulevikukonvendi asendusliige (veebruar 2002-juuli 2003); Pergi linnavolikogu liige (september 1997-september 2009); föderaaljustiitsminister (jaanuar 2007-detsember 2008); publikatsioonid erinevatel Euroopa õiguse teemadel; Viini ülikooli Euroopa õiguse auprofessor; Innsbrucki ülikooli ausenaator; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Sündinud 1959; õigusteaduse õpingud (Groningeni ülikool, 1977-1983); õigusteaduste doktor (Amsterdami ülikool, 1995); Maastrichti õigusteaduskonna õppejõud (1983-1987); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1987-1991); Amsterdami ülikooli õigusteaduskonna Euroopa instituudi õppejõud (1991-1995); Euroopa õiguse professor Tilburgi ülikooli õigusteaduskonnas (1995-2003); Euroopa õiguse professor Utrechti ülikooli õigusteaduskonnas ja Utrechti ülikooli Euroopa instituudi nõukogu liige (alates 2003); mitme siseriikliku ja rahvusvahelise õigusajakirja toimetuskolleegiumi liige; arvukate publikatsioonide autor; Madalmaade Kuningliku Teaduste Akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik alates 10. juunist 2010.

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

Sündinud 1952; Vilniuse ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1974-1979); Leedu Õigusteaduste Akadeemia doktor (1999), Leedu advokatuuri liige (1979-1990); Leedu Vabariigi Ülemnõukogu (parlament) saadik (1990-1992), seejärel Leedu Vabariigi Seimas (parlament) liige ning Riigi ja Õiguse Komitee liige (1992-1996); Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu kohtunik (1996-2005), seejärel Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu presidendi nõunik (alates 2006); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri riigiõiguse õppetooli assistent (1997-2000), dotsent (2000-2004), seejärel professor (alates 2004) ja õppetooli hoidja (2005-2007); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri dekaan (2007-2010); Veneetsia Komisjoni liige (2006-2010); 11. märtsi 1990. aasta Leedu iseseisvumise taastamise aktile allakirjutaja; mitme õigusteadusliku väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2010.

Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993-2004); Nätverket för europarättslig forskning'u (Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001-2006); Rådet för konkurrensfrågor'i (konkurentsiküsimuste nõukogu) liige (2001-2006); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 28. novembrist 2012. 

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Sündinud 1963; õigusteaduste doktor (Zagrebi ülikool, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright'i stipendiaat ja külalisõppejõud Harvard Law School'is (2001-2002); alates 1987. aastast Zagrebi ülikooli õigusteaduskonna assistent, seejärel professor; alates 2006. aastast Jean Monnet' õppetooli hoidja ja alates 2011. aastast Jean Monnet' õppetooli hoidja ad personam; külalisprofessor Cornell Law School'is (2012); Horvaatia konstitutsioonilise reformi komisjoni liige, Euroopa Liiduga liitumise töörühma esimees (2009-2010); Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise üle läbirääkimisi pidanud Horvaatia delegatsiooni liige (2006-2011); mitme väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Sündinud 1958. aastal; magistrikraad õigusteaduses (1981) ja Pariis II majandusõiguse ja sotsiaalteaduste ülikooli DEA ühenduse õigusest (1982); Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1982); Luksemburgi advokatuuri advokaat (1987-1999); Saadikutekoja saadik (1994-1999); Esch-sur-Alzetteʼi linnavolikogu liige (1987-1999); Esch-sur-Alzetteʼi linnavalitsuse liige (1997-1999); Luksemburgi delegatsiooni asendusliige Euroopa Liidu regioonide komitee juures (1994-1999); töö- ja tööhõiveminister, usuasjade minister, parlamendiga suhtlemise minister, kommunikatsiooni eest vastutav minister (1999-2004); töö- ja tööhõiveminister, usuasjade minister, töö- ja tööhõiveminister, kultuuri-, kõrghariduse ja teadusuuringute minister (2004-2009); justiitsminister, avaliku teenistuse ja haldusreformi minister, kõrghariduse ja teadusminister, kommunikatsiooni- ja meediaminister, usuasjade minister (2009-2013); 2005. ja 2009. aasta Bologna protsessi ministrite konverentsi kaasesimees; Euroopa Kosmoseagentuuri ministrite konverentsi kaasesimees (2012-2013); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Sündinud 1962; Tartu ülikooli õigusteaduste diplom (1981-1986); prokuröri abi Tallinnas (1986-1991); Eesti Diplomaatide Kooli diplom (1991-1992); juriidiline nõunik (1991-1993) ja peanõunik kaubandus-tööstuskojas (1992-1993); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (1993-2004); European Master inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, Padua ja Nottinghami ülikoolid (2002-2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 23. oktoobrist 2013; Euroopa Kohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Sündinud 1971; Sileesia ülikooli ja Brügge Euroopa Kolledži õigusteaduste diplom; õigusteaduste doktor (2000); õigusteaduste dotsent (2009); õigusteaduste professor (2013); külalisteadur Jesus College'is, Cambridge (1998), Liège'i ülikoolis (1999) ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudis (2003); advokaat (2001-2008), Justiitsministeeriumi juures tegutseva tsiviilõiguse kodifitseerimiskomisjoni rahvusvahelise eraõiguse komitee liige (2001-2008); Trieri Euroopa õiguse akadeemia teadusnõukogu liige (aastast 2008); EL eraõiguse töörühma „Acquis Group" liige (aastast 2006); aseriigisekretär eurointegratsioonikomitee büroos (2008-2009), seejärel Välisministeeriumis (2010-2013); Õigusinstituudi teadusnõukogu aseesimees; Poola valitsuse esindaja paljudes kohtuasjades Euroopa Liidu kohtutes; Poola delegatsiooni juht majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu üle peetud läbirääkimistel; mitme õigusalase perioodilise väljaande toimetuse liige; paljude kirjutiste autor Euroopa õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse teemadel; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 23. oktoobrist 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Sündinud 1964; Panthéon-Assas'i ülikooli diplôme d'études approfondies (DEA) (1987) ja Panthéon-Assas'i ülikooli õigusteaduste doktor (1991); Panthéon-Assas'i ülikooli täiendkoolituskeskuse lektor; Küprose advokatuuri liige (1993); Küprose välisministri erinõunik Euroopa küsimustes (1996-1999); Küprose Euroopa Liiduga ühinemise üle peetud läbirääkimiste meeskonna liige (1998-2003); Küprose Vabariigi õigusteenistuse nõunik liidu õiguse küsimustes (1999-2002); Küprose kreeka delegatsioonide liige läbirääkimistel Küprose probleemi terviklikuks lahendamiseks (2002-2014); Küprose Vabariigi peajurist (2002-2007), seejärel riigi advokaat (2007-2014) ning Küprose Vabariigi õigusteenistuse Euroopa õiguse osakonna juhataja (2003-2014); Küprose valitsuse esindaja Euroopa Liidu kohtutes (2004-2014); European Public Law Organizationi (Ateena, Kreeka) nõukogu liige alates 2013; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

sündinud 1950; Sevilla ja Granada ülikooli diplom õigusteaduses (1967-1972); prokurör Palma ja Sevilla kohtutes (1977-1982); kohtunik Andaluusia kõrgema kohtu, riigikohtu ja Kanaari saarte kõrgema kohtu halduskolleegiumis (1982-1989); Kantaabria kõrgema kohtu halduskolleegiumi president (1989-1994); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1995-1999); Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgeimate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA-Europe) haldusnõukogu liige (2006-2014); keskvalimiskomisjoni liige (2012-2015); Hispaania ülemkohtu halduskolleegiumi kohtunik (1999-2015); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

sündinud 1950; Ateena ülikooli diplom õigusteaduses (1973); Paris II Panthéon-Sorbonne i ülikooli diplom sotsiaalõiguse süvaõppes (1977); advokaat (1974-1980); riiklik ekspert Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituses (1988-1990), hiljem vanemametnik V peadirektoraadis – tööhõive, töösuhted, sotsiaalküsimused (1990-1994); Kreeka riiginõukogu audiitor, nõunik ja alates 1999 riiginõukogu liige; Kreeka kõrgeima erikohtu asendusliige; Kreeka seaduseelnõude väljatöötamise keskkomitee liige (1996-1998); Kreeka valitsuse peasekretäri õigustalituse direktor (1996-1998); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (1998-2010, koja president 2004–2010); halduskohtute kuratooriumi liige (2011-2012); kohtunike tasustamise asjade erikohtu ja kohtunike vastutuse asjade erikohtu liige (2013-2014); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike valimiseks ekspertidest moodustatud nõuandekomisjoni liige (2014-2015); Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuniku ametikohale kandideerijate sobivuse hindamiseks moodustatud pädeva komitee liige (2012-2015); Euroopa õiguse õppejõud riiklikus kohtunike koolis (1995-1996 ja 2012-2015); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

sündinud 1952; University College Dublini magistrikraad politoloogias ja majandusteaduses (1974) ja poliitökonoomias (1975); Brüsseli Vrije Universiteit'i magistrikraad rahvusvahelises õiguses ja võrdlevas õiguses (1979), barrister Dublini Kings Inns'is (1985), majandusanalüütik Dublini Irish Farmers' Associationis (1975-1976); Irish Farmers' Associationi kabinetiülem Euroopa Majandusühenduse juures (1976-1979); Irish Meat Exporters Associationi tegevdirektor (1980-1984); volinik Peter Sutherlandi poliitnõunik (1985-1988); Agra Trading Ltd peadirektor (1989-1995); barrister (1995-2005) ja Senior Counsel barrister (alates 2005); Seanadi (Iirimaa parlamendi ülemkoda) liige (2007-2011); Rahvusvaheliste ja Euroopa asjade instituudi advokaatide rühma esimees ja rühma „Justice" projektijuht (alates 1998); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

sündinud 1964; Århusi ülikooli magistrikraad (1991); Brugge'i Euroopa Kolledži magistrikraad (1993); õppejõud Århusi ülikoolis (1991-1993) ja Kopenhaageni ülikoolis (1999-2001); Kopenhaageni ülikooli ja Ålborg'i ülikooli külalisprofessor (alates 2008); Taani advokatuuri liige (1995); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu õigusnõunik (1994-1999); Kopenhaageni prokuratuuri prokurör (1999-2000) ja politseiametnik (2004-2006); Taani peaministri õigusnõunik Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljatöötamise läbirääkimistel (1999-2000); Justiitsministeeriumi Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo üksusejuhataja (1999-2000); Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo osakonnajuhataja (2000-2001) ning omandi- ja võlaõiguse büroo osakonnajuhataja (2001-2006); Taani valitsuse nimetatud tarbijate ombudsman (2006-2014); Østre Landsreti kohtunik (Kopenhaagen, 2015); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

sündinud 1977; magistrikraad õigusteaduses ja magistrikraad rahvusvahelistes suhetes (Praha Charles'i ülikool); Inglismaa õiguse ja Euroopa Liidu õiguse diplom (Cambridge'i ülikool); magister iuris (Oxfordi ülikool, St. Edmund Hall); õigusteaduse doktor (Firenze Euroopa Ülikool-Instituut); õpingud Université libre de Bruxelles'is ja Queenslandi ülikoolis (Austraalia); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu presidendi õigusnõunik (2005-2009), seejärel sama kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna juhataja (2008-2009); omandatud õigus pidada Tšehhi Vabariigi kohtuniku ametit (2009); õppejõud (2011-2012) ja teadur (2013-2016) Oxfordi ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse instituudis; Brugge'i Euroopa Kolledži professor (2013-2015); Tšehhi keskpanga apellatsioonikoja liige (2013-2015); Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik (2013-2015); Tšehhi Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse ühingu kaasasutaja ja president; õppejõud ja külalisprofessor mitmes ülikoolis Euroopas ja mujal; arvukate Euroopa õiguse, inimõiguste, võrdleva (avaliku) õiguse ja õigusteooria alaste publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Sündinud 1952; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste doktor (1979); lektor (1977-1984), vanemlektor (1984-1990), seejärel professor (1990-2013); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1988-1991); Bulgaaria Rahvuskogu õigusloomenõukogu liige (1995-1997); uue Bulgaaria ülikooli Jean Monnet’ õppetooli hoidja (2002-2005); Bulgaaria presidenti nõustava õigusnõukogu esimees (2002-2003); Bulgaaria konstitutsioonikohtu kohtunik (2003-2009), seejärel esimees (2009-2012); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna riigiõiguse õppetooli hoidja (2013-2016); Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige (2006-2016) ja asepresident (2013-2015); Bulgaaria ombudsmani konstitutsiooninõukogu liige (2015-2016); mitme õigusajakirja toimetaja; arvukate õigusalaste publikatsioonide autor; Euroopa kohtu kohtujurist alates 19. septembrist 2016.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Sündinud 1961; Valencia ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1979-1984); Valencia autonoomse piirkonna kommertskoja kaubandusanalüütik (1986); jurist-lingvist Euroopa Kohtus (1986-1990); jurist-toimetaja Euroopa Kohtus (1990-1993); Euroopa Kohtu pressi- ja teabeosakonna juhataja (1993-1995); Euroopa Parlamendi institutsioonilise komisjoni sekretariaadi juhataja (1995-1996); Euroopa Kohtu kohtusekretäri abi (1996-1999); õigusnõunik Euroopa Kohtus (1999-2000); Euroopa Kohtu hispaania keele tõlkeosakonna juhataja (2000-2001); Euroopa Kohtu kirjaliku tõlke peadirektoraadi direktor, seejärel peadirektor (2001-2010); Euroopa Kohtu kohtusekretär alates 7. oktoobrist 2010.