Liikmete elulood
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduste eriala, õigusteaduste doktor, Katholieke Universiteit Leuven; Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), seejärel (alates 1983) Euroopa õiguse professor, Katholieke Universiteit Leuven; Euroopa Kohtu õigusnõunik (1984-1985); professor, Collège d'Europe, Brugge (1984-1989); Brüsseli advokatuuri liige (1986-1989); visiting professor (külalisprofessor) Harvard Law School'is (1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 25. septembrist 1989 kuni 6. oktoobrini 2003; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident alates 9. oktoobrist 2012 kuni 7. oktoobrini 2015; Euroopa Kohtu president alates 8. oktoobrist 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduste eriala (Universidad Complutense, Madrid); abogado del Estado, Málaga; abogado del Estado transpordi-, turismi ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonnas ning seejärel välisministeeriumi õigusosakonnas; juhtiv abogado del Estado-Jefe riiklikus õigustalituses Euroopa Kohtu menetluste küsimuses ning Abogacía General del Estado (justiitsministeerium) ühenduse ja rahvusvahelise õigusabi osakonna peadirektori asetäitja; ühenduste kohtusüsteemi tulevikku käsitleva komisjoni ekspertrühma liige; Hispaania delegatsiooni juht rühmituses „Eesistujariigi sõbrad" seoses Nice'i lepingus käsitletava ühenduste kohtusüsteemi reformiga ja nõukogu ad hoc töörühma „Euroopa Kohus" juht; Madridi Diplomaatide Kooli ühenduse õiguse professor; väljaande „Noticias de la Unión Europea" kaastoimetaja; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident alates 9. oktoobrist 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Sündinud 1955; lõpetanud Metzi ülikooli õigusteaduskonna, Institut d'études politiques de Paris’ diplom, École nationale d’administration’i vilistlane; rapporteur (1982–1985), commissaire du gouvernement (1985–1987 ja 1992–1999); assesseur (1999–2000); Conseil d'État’ (Riiginõukogu) kohtuosakonna kuuenda talituse esimees (2000–2006); Euroopa Kohtu õigusnõunik (1987–1991); töö-, tööhõive ja koolituse ministri kabineti ülem, hiljem riigiministri kabineti ülem, avaliku teenistuse ja haldusreformi minister (1991–1992); Conseil d'État’ juriidilise esinduse juhataja Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés’ (riiklik töötajate haigekassa) juures (2001–2006); Metzi ülikooli abiprofessor (1988–2000), hiljem Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli abiprofessor (alates 2000); mitme haldusõiguse, ühenduse õiguse ja Euroopa inimõiguste alase teose autor; ajakirja „Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme” asutaja ja toimetuse esimees, ajakirja „Bulletin juridique des collectivités locales” kaasasutaja ja toimetuse liige, linnaarenduse ja planeerimisõiguse ning institutsioonide uuringute ühenduse teadusnõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Sündinud 1949; õigusteaduste õpingud (Sofia Püha Kliment Ohridski ülikool); Blagoevgradi esimese astme kohtu kohtunik (1975-1983); Blagoevgradi ringkonnakohtu kohtunik (1983-1986); ülemkohtu kohtunik (1986-1991); konstitutsioonikohtu kohtunik (1991-2000); Euroopa Inimõiguste Komisjoni liige (1997-1999); Euroopa Tuleviku Konvendi liige (2002-2003); parlamendiliige (2001-2006); vaatleja Euroopa Parlamendi juures; Euroopa Kohtu kohtunik alates 12. jaanuarist 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Sündinud 1959; õigusteaduse õpingud (Groningeni ülikool, 1977-1983); õigusteaduste doktor (Amsterdami ülikool, 1995); Maastrichti õigusteaduskonna õppejõud (1983-1987); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1987-1991); Amsterdami ülikooli õigusteaduskonna Euroopa instituudi õppejõud (1991-1995); Euroopa õiguse professor Tilburgi ülikooli õigusteaduskonnas (1995-2003); Euroopa õiguse professor Utrechti ülikooli õigusteaduskonnas ja Utrechti ülikooli Euroopa instituudi nõukogu liige (alates 2003); mitme siseriikliku ja rahvusvahelise õigusajakirja toimetuskolleegiumi liige; arvukate publikatsioonide autor; Madalmaade Kuningliku Teaduste Akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik alates 10. juunist 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

sündinud 1950; Ateena ülikooli diplom õigusteaduses (1973); Paris II Panthéon-Sorbonne i ülikooli diplom sotsiaalõiguse süvaõppes (1977); advokaat (1974-1980); riiklik ekspert Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituses (1988-1990), hiljem vanemametnik V peadirektoraadis – tööhõive, töösuhted, sotsiaalküsimused (1990-1994); Kreeka riiginõukogu audiitor, nõunik ja alates 1999 riiginõukogu liige; Kreeka kõrgeima erikohtu asendusliige; Kreeka seaduseelnõude väljatöötamise keskkomitee liige (1996-1998); Kreeka valitsuse peasekretäri õigustalituse direktor (1996-1998); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (1998-2010, koja president 2004–2010); halduskohtute kuratooriumi liige (2011-2012); kohtunike tasustamise asjade erikohtu ja kohtunike vastutuse asjade erikohtu liige (2013-2014); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike valimiseks ekspertidest moodustatud nõuandekomisjoni liige (2014-2015); Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuniku ametikohale kandideerijate sobivuse hindamiseks moodustatud pädeva komitee liige (2012-2015); Euroopa õiguse õppejõud riiklikus kohtunike koolis (1995-1996 ja 2012-2015); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

sündinud 1952; University College Dublini magistrikraad politoloogias ja majandusteaduses (1974) ja poliitökonoomias (1975); Brüsseli Vrije Universiteit'i magistrikraad rahvusvahelises õiguses ja võrdlevas õiguses (1979), barrister Dublini Kings Inns'is (1985), majandusanalüütik Dublini Irish Farmers' Associationis (1975-1976); Irish Farmers' Associationi kabinetiülem Euroopa Majandusühenduse juures (1976-1979); Irish Meat Exporters Associationi tegevdirektor (1980-1984); volinik Peter Sutherlandi poliitnõunik (1985-1988); Agra Trading Ltd peadirektor (1989-1995); barrister (1995-2005) ja Senior Counsel barrister (alates 2005); Seanadi (Iirimaa parlamendi ülemkoda) liige (2007-2011); Rahvusvaheliste ja Euroopa asjade instituudi advokaatide rühma esimees ja rühma „Justice" projektijuht (alates 1998); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Sündinud 1971; Sileesia ülikooli ja Brügge Euroopa Kolledži õigusteaduste diplom; õigusteaduste doktor (2000); õigusteaduste dotsent (2009); õigusteaduste professor (2013); külalisteadur Jesus College’is, Cambridge (1998), Liège’i ülikoolis (1999) ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudis (2003); advokaat (2001–2008), Justiitsministeeriumi juures tegutseva tsiviilõiguse kodifitseerimiskomisjoni rahvusvahelise eraõiguse komitee liige (2001–2008); Trieri Euroopa õiguse akadeemia konsultatiivnõukogu liige; võrdleva õiguse rahvusvahelise akadeemia assotsieerunud liige; rahvusvahelise eraõiguse Euroopa töörühma (GEDIP) liige; EL eraõiguse töörühma „Acquis Group“ liige; aseriigisekretär eurointegratsioonikomitee büroos (2008–2009), seejärel Välisministeeriumis (2010–2013); Poola valitsuse esindaja paljudes kohtuasjades Euroopa Liidu kohtutes; mitme õigusalase perioodilise väljaande toimetuse liige; paljude kirjutiste autor Euroopa õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse teemadel; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 23. oktoobrist 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
Sündinud 1947; õigusteaduste doktor (Ljubljana ülikool); võrdleva õigusteaduse õpingud (Strasbourgi ja Coimbra ülikool); advokatuuri liige; Ljubljana töökohtu kohtunik (1975-1986); spordikohtu esimees (1978-1986); Triglavi kindlustusseltsi vahekohtu arbiiter (1990-1998); börsi lepituskoja esimees (alates 1995); börsi vahekohtu arbiiter (alates 1998); Jugoslaavia vahekohtu arbiiter (kuni 1991) ja Sloveenia vahekohtu arbiiter (alates 1991); Rahvusvahelise Kaubanduskoja (Pariis) arbiiter; UEFA (alates 1988) ja FIFA (alates 2000) apellatsioonikoja kohtunik; Sloveenia Juristide Ühingute Liidu esimees; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni, Rahvusvahelise Merekomitee ja mitme teise rahvusvahelise õigusteadusliku seltsi liige; tsiviilõiguse, kaubandusõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse professor; Ljubljana ülikooli õigusteaduskonna dekaan; mitme õigusteadusliku väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Sündinud 1953; poliitikateaduste diplom (1976), lõpetanud õigusteaduste eriala Kopenhaageni ülikoolis (1983), justiitsministeeriumi ametnik (1983-1985); perekonnaõiguse lektor (1984-1991), seejärel abiprofessor (1991-1996) Kopenhaageni ülikoolis; Advokatsamfund'i osakonnajuhataja (1985-1986); justiitsministeeriumi talituse juhataja (1986-1991); advokatuuri liige (alates 1991); üksusejuhataja (1991-1995), politseiosakonna juhataja (1995-1999), õigusosakonna juhataja (2000-2003) justiitsministeeriumis; Taani Kuningriigi esindaja K-4 Komitees (1995-2000), Schengeni tuumikrühmas (1996-1998) ja Europoli juhatuses (1998-2000); Højestereti kohtunik (2003-2006); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. jaanuarist 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Sündinud 1957; Lissaboni ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1980); Lissaboni ülikooli magistrikraad õigusteaduses (1986); Lissaboni Nova ülikooli doktorikraad õigusteaduses (2003); Lissaboni ülikooli õigusassistent (1981–1986); jurist‑lingvist Euroopa Kohtus (1986–1987); jurist-toimetaja Euroopa Kohtus (1987–1990); Üldkohtu õigusnõunik (1990–1996); Sarre’i (Saksamaa) Euroopa uuringute instituudi külalisprofessor (1987–1996); Portugali välisministeeriumi riiklik koordinaator isikute Euroopa alal vaba liikumise asjades (1996–1999); esindaja K-4 Komitees ja Schengeni lepingute alalises konsultatsioonistruktuuris (1996–1999); Lissaboni Nova ülikooli õigusassistent ja ‑doktorant (1999–2003); Lissaboni Nova ülikooli õiguse dotsent (2003–2008); Lissaboni Nova ülikooli lepinguline dotsent (2008–2018); Euroopa Liidu töötajate vaba liikumise ja sotsiaalkindlustuse kooskõlastamise valdkonna sõltumatute ekspertide võrgustiku (FreSsco) Portugali liige (2004–2017); Euroopa sisserände- ja varjupaigaküsimustes õigusalaseid uuringuid teostava Odysseuse võrgustiku Portugali liige (2004–2018); Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti nõukogu liige (2015–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

sündinud 1965; Grazi ülikooli (Austria) õigusteaduste diplom ja õigusteaduse doktor (1990); Grazi ülikooli tõlketeaduse diplom (1988); École nationale d’administration’i (Prantsusmaa) avaliku halduse diplom (1992); Austria välisministeeriumi õigustalituse ning majandus ja Euroopa integratsioonipoliitika peadirektoraadi ametnik (1990–1994); Austria alalise esinduse ÜRO peakorteri ja spetsialiseerunud asutuse juures Genfis (Šveits) nõunik (1994–2000); välisministeeriumi teenistusüksuse „Euroopa Liidu esimese samba õigusküsimused“ juhataja (2000–2005); Grazi ülikooli Euroopa õiguse instituudi professor (alates oktoobrist 2014); Austria föderaalse Euroopa asjade, integratsiooni ja välisministeeriumi Euroopa õiguse osakonna juhataja (2005–2019); õppejõud Innsbrucki ülikooli (Austria) Euroopa ja rahvusvahelise õiguse instituudis (alates 2007); Viini Diplomaatia Akadeemia (Austria) vanemlektor (alates 2012); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 20. märtsist 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (Rootsi) (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet’ õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993–2004); Nätverket för europarättslig forskning’u (Rootsi Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001–2006); Rådet för konkurrensfrågor’i (konkurentsiküsimuste nõukogu, Rootsi) liige (2001–2006); Üldkohtu kohtunik alates (2006–2012); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 28. novembrist 2012 kuni 6. veebruarini 2019; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Sündinud 1957; õigusalased õpingud (Bonni ja Genfi ülikoolid); LL.M (American University, Washington D.C.); õigusteaduste doktor (Heidelbergi ülikool, 1985; Harvardi ülikool, 1990); külalisprofessor Berkeley ülikoolis (1991); Saksa ja välisriikide avaliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse professor Augsburgi (1992), Heidelbergi (1993) ja Düsseldorfi (1994) ülikoolis; Saksa valitsuse poolt nimetatud asenduskohtunik Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Rahvusvahelises Lepitus- ja Arbitraažikohtus; globaalseid muutusi käsitleva föderaalse konsultatiivnõukogu esimehe asetäitja (WBGU, 1996); rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise äriõiguse ja Euroopa õiguse professor St. Galleni ülikoolis (1999); St. Galleni ülikooli Euroopa ja rahvusvahelise äriõiguse instituudi juhataja (2000); St. Galleni ülikooli Master of Business Law' programmi juhataja asetäitja (2001); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Sündinud 1944; Szegedi ülikooli õigusteaduste diplom (1967); Ungari advokatuurieksam (1970); kraadiõpingud võrdlevas õigusteaduses Strasbourgi ülikoolis (1969, 1970, 1971, 1972); väliskaubandusministeeriumi juriidilise osakonna ametnik (1966-1974), õigusloomeosakonna juhataja (1973-1974); esimene kaubandusatašee Ungari saatkonnas Brüsselis, vastutav isik ühenduse küsimustes (1974-1979); väliskaubandusministeeriumi osakonnajuhataja (1979-1983); esimene kaubandusatašee, seejärel kaubandusnõunik Ungari saatkonnas Washingtonis Ameerika Ühendriikides (1983-1989); kaubandusministeeriumi, seejärel rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja (1989-1991); Ungari ning Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide vahelise assotsiatsioonilepingu pealäbirääkija (1990-1991); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja, Euroopa asjade osakonna juhataja (1992); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi kantsler (1993-1994); tööstus- ja kaubandusministeeriumi kantsler, Euroopa asjade osakonna juhataja (1994); Ungari Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, diplomaatilise esinduse juht Euroopa Liidu juures (jaanuar 1995-mai 2003); Ungari Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija (juuli 1998-aprill 2003); Euroopa integratsiooni küsimuste kooskõlastamise portfellita minister (alates mai 2003); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Thomas von Danwitz
Sündinud 1962; õpingud Bonnis, Genfis ja Pariisis; riigieksam õigusteadustes (1986 ja 1992); Bonni ülikooli õigusteaduste doktor (Bonni ülikool, 1988); rahvusvahelise avaliku halduse diplom (École nationale d’administration, 1990); habilitatsioon (Bonni ülikool, 1996); Saksa avaliku õiguse ja Euroopa õiguse professor (1996–2003), Ruhri (Bochum) ülikooli õigusteaduskonna dekaan (2000–2001); Saksa avaliku õiguse ja Euroopa õiguse professor (Kölni ülikool, 2003–2006); avaliku õiguse ja avaliku halduse instituudi direktor (2006); Fletcher School of Law and Diplomacy külalisprofessor (2000), François Rabelais’ ülikooli külalisprofessor (Tours, 2001–2006) ja Paris I Panthéon-Sorbonne’i ülikooli külalisprofessor (2005–2006); François Rabelais’ ülikooli audoktor (Tours, 2010); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

sündinud 1963; lõpetanud õigusteaduse eriala (1986), õigusteaduste doktor (1997) (Bukaresti ülikool); kohtunikupraktika Buftea esimese astme kohtus (1986–1988); Bukaresti viienda linnajao esimese astme kohtu kohtunik (1988–1992); vastu võetud Bukaresti advokatuuri; Bukaresti ülikooli õppeülesannete täitja (1992–2005), seejärel alates 2005. aastast tsiviilõiguse ja Euroopa lepinguõiguse professor (2005ؐ–2006); mitu doktoriõpingut ja uurimust Max Plancki Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis Hamburgis (1992–2004); Justiitsministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna juhataja (1997–1999); kõrgema kassatsioonikohtu kohtunik (1999–2007); Viini ülikooli külalisprofessor (2000 ja 2011); ühenduse õiguse alal koolitaja riiklikus kohtunike koolis (2003 ja 2005–2006); mitme õigusajakirja toimetuse liige; rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia assotsieerunud liige alates 2010. aastast ja täisliige alates 2017. aastast, alates 2010. aastast Rumeenia akadeemia õigusuuringute instituudi Euroopa õiguse keskuse auteadur; Euroopa Kohtu kohtunik alates 12. jaanuarist 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Sündinud 1949; õigusteaduste doktor (Varssavi ülikool 1980); õigusteaduste dotsent (Varssavi ülikool 1990); õigusteaduste professor (1998); Varssavi ülikooli tsiviilõiguse instituudi direktor (1992-1996); Varssavi ülikooli prorektor (1994-1997); Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française'i Poola sektsiooni peasekretär (1994-1998); Poola esindaja Euroopa Nõukogu bioeetika komitees (1991-1997); konstitutsioonikohtu kohtunik (1997-1998), seejärel konstitutsioonikohtu esimees (1998-2006); rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia liige (alates 1994) ja asepresident (alates 2010), rahvusvahelise õigus , eetika ja teadusassotsiatsiooni liige (alates 1995), Poola Helsingi komitee liige; Poola kunsti ja kirjandusakadeemia liige; autasustatud Euroopa Nõukogu peasekretäri antud teenetemedaliga (2007); arvukate tsiviilõiguse, meditsiiniõiguse ja Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Euroopa Ülikool-Instituudi audoktor (2012); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Sündinud 1951; õigusteaduste doktor (Bratislava Ülikool); Bratislava esimese astme kohtu kohtunik; Bratislava apellatsioonikohtu tsiviilasjade kohtunik ja kohtu aseesimees; justiitsministeeriumi õigusinstituudi tsiviil- ja perekonnaõiguse osakonna liige; ülemkohtu äriõiguse asju lahendav kohtunik; Euroopa Inimõiguste Komisjoni (Strasbourg) liige; konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); Esimese Astme Kohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Sündinud 1963; õigusteaduste doktor (Zagrebi ülikool, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright'i stipendiaat ja külalisõppejõud Harvard Law School'is (2001-2002); alates 1987. aastast Zagrebi ülikooli õigusteaduskonna assistent, seejärel professor; alates 2006. aastast Jean Monnet' õppetooli hoidja ja alates 2011. aastast Jean Monnet' õppetooli hoidja ad personam; külalisprofessor Cornell Law School'is (2012); Horvaatia konstitutsioonilise reformi komisjoni liige, Euroopa Liiduga liitumise töörühma esimees (2009-2010); Horvaatia Euroopa Liiduga liitumise üle läbirääkimisi pidanud Horvaatia delegatsiooni liige (2006-2011); mitme väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. juulist 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Sündinud 1958. aastal; magistrikraad õigusteaduses (1981) ja Pariis II majandusõiguse ja sotsiaalteaduste ülikooli DEA ühenduse õigusest (1982); Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1982); Luksemburgi advokatuuri advokaat (1987-1999); Saadikutekoja saadik (1994-1999); Esch-sur-Alzetteʼi linnavolikogu liige (1987-1999); Esch-sur-Alzetteʼi linnavalitsuse liige (1997-1999); Luksemburgi delegatsiooni asendusliige Euroopa Liidu regioonide komitee juures (1994-1999); töö- ja tööhõiveminister, usuasjade minister, parlamendiga suhtlemise minister, kommunikatsiooni eest vastutav minister (1999-2004); töö- ja tööhõiveminister, usuasjade minister, töö- ja tööhõiveminister, kultuuri-, kõrghariduse ja teadusuuringute minister (2004-2009); justiitsminister, avaliku teenistuse ja haldusreformi minister, kõrghariduse ja teadusminister, kommunikatsiooni- ja meediaminister, usuasjade minister (2009-2013); 2005. ja 2009. aasta Bologna protsessi ministrite konverentsi kaasesimees; Euroopa Kosmoseagentuuri ministrite konverentsi kaasesimees (2012-2013); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Sündinud 1962; Tartu ülikooli õigusteaduste diplom (1981-1986); prokuröri abi Tallinnas (1986-1991); Eesti Diplomaatide Kooli diplom (1991-1992); juriidiline nõunik (1991-1993) ja peanõunik kaubandus-tööstuskojas (1992-1993); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (1993-2004); European Master inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, Padua ja Nottinghami ülikoolid (2002-2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 23. oktoobrist 2013; Euroopa Kohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Sündinud 1964; Panthéon-Assas’ ülikooli diplôme d’études approfondies (DEA) (1987) ja Panthéon-Assas’ ülikooli õigusteaduste doktor (1991); Panthéon-Assas’ ülikooli täiendkoolituskeskuse lektor; Küprose advokatuuri liige (1993); välisministri erinõunik Euroopa küsimustes (1996–1999); Küprose Euroopa Liiduga ühinemise üle peetud läbirääkimiste meeskonna liige (1998–2003); vabariigi õigusteenistuse nõunik liidu õiguse küsimustes (1999–2002); Küprose kreeka delegatsioonide liige läbirääkimistel Küprose probleemi terviklikuks lahendamiseks (2002–2014); vabariigi peajurist (2002–2007), seejärel riigi advokaat (2007–2014) ning vabariigi õigusteenistuse Euroopa õiguse osakonna juhataja (2003–2014); Küprose valitsuse esindaja Euroopa Liidu kohtutes (2004–2014); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

sündinud 1950; Sevilla ja Granada ülikooli diplom õigusteaduses (1967-1972); prokurör Palma ja Sevilla kohtutes (1977-1982); kohtunik Andaluusia kõrgema kohtu, riigikohtu ja Kanaari saarte kõrgema kohtu halduskolleegiumis (1982-1989); Kantaabria kõrgema kohtu halduskolleegiumi president (1989-1994); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1995-1999); Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgeimate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA-Europe) haldusnõukogu liige (2006-2014); keskvalimiskomisjoni liige (2012-2015); Hispaania ülemkohtu halduskolleegiumi kohtunik (1999-2015); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

sündinud 1964; Århusi ülikooli magistrikraad (1991); Brugge'i Euroopa Kolledži magistrikraad (1993); õppejõud Århusi ülikoolis (1991-1993) ja Kopenhaageni ülikoolis (1999-2001); Kopenhaageni ülikooli ja Ålborg'i ülikooli külalisprofessor (alates 2008); Taani advokatuuri liige (1995); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu õigusnõunik (1994-1999); Kopenhaageni prokuratuuri prokurör (1999-2000) ja politseiametnik (2004-2006); Taani peaministri õigusnõunik Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljatöötamise läbirääkimistel (1999-2000); Justiitsministeeriumi Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo üksusejuhataja (1999-2000); Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo osakonnajuhataja (2000-2001) ning omandi- ja võlaõiguse büroo osakonnajuhataja (2001-2006); Taani valitsuse nimetatud tarbijate ombudsman (2006-2014); Østre Landsreti kohtunik (Kopenhaagen, 2015); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

sündinud 1977; magistrikraad õigusteaduses ja magistrikraad rahvusvahelistes suhetes (Praha Charles'i ülikool); Inglismaa õiguse ja Euroopa Liidu õiguse diplom (Cambridge'i ülikool); magister iuris (Oxfordi ülikool, St. Edmund Hall); õigusteaduse doktor (Firenze Euroopa Ülikool-Instituut); õpingud Université libre de Bruxelles'is ja Queenslandi ülikoolis (Austraalia); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu presidendi õigusnõunik (2005-2009), seejärel sama kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna juhataja (2008-2009); omandatud õigus pidada Tšehhi Vabariigi kohtuniku ametit (2009); õppejõud (2011-2012) ja teadur (2013-2016) Oxfordi ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse instituudis; Brugge'i Euroopa Kolledži professor (2013-2015); Tšehhi keskpanga apellatsioonikoja liige (2013-2015); Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik (2013-2015); Tšehhi Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse ühingu kaasasutaja ja president; õppejõud ja külalisprofessor mitmes ülikoolis Euroopas ja mujal; arvukate Euroopa õiguse, inimõiguste, võrdleva (avaliku) õiguse ja õigusteooria alaste publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Sündinud 1952; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste doktor (1979); lektor (1977-1984), vanemlektor (1984-1990), seejärel professor (1990-2013); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1988-1991); Bulgaaria Rahvuskogu õigusloomenõukogu liige (1995-1997); uue Bulgaaria ülikooli Jean Monnet’ õppetooli hoidja (2002-2005); Bulgaaria presidenti nõustava õigusnõukogu esimees (2002-2003); Bulgaaria konstitutsioonikohtu kohtunik (2003-2009), seejärel esimees (2009-2012); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna riigiõiguse õppetooli hoidja (2013-2016); Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige (2006-2016) ja asepresident (2013-2015); Bulgaaria ombudsmani konstitutsiooninõukogu liige (2015-2016); mitme õigusajakirja toimetaja; arvukate õigusalaste publikatsioonide autor; Euroopa kohtu kohtujurist alates 19. septembrist 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Sündinud 1954; Malta ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1977); Londoni ülikooli magistrikraad õigusteaduses (1979); Cambridge’i ülikooli doktorikraad õigusteaduses (1982); Ealing College of Higher Educationi õppejõud (1982–1984); Exeteri ülikooli õppejõud (1984–1990); Londoni ülikooli Queen Mary and Westfield College’i peaõppejõud (1990–1993); õigusnõunik erasektoris, hiljem Malta parlamendis (1993–2016); Malta ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse õppetooli õppejõud ja juhataja (1993–2016); Malta ülikooli dokumentide ja uuringute keskuse direktor (1993–2016); Malta Euroopa õiguse assotsiatsiooni president; paljude teaduslike publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik (2016–2018); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

Sündinud 1958; Bologna ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1982); Bologna ülikooli Euroopa õiguse professor; Bologna ülikooli Euroopa õiguse rahvusvaheliste uuringute keskuse direktor; Bologna advokatuuri advokaat; Urbino ülikooli rahvusvahelise õiguse lepinguline dotsent (1997–2000); Itaalia rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse ühingu aseesimees (2009–2010); Hiina poliitteaduste ja õiguse ülikooli EL‑Hiina õiguskooli ühise juhtumiskomitee liige (2011–2013); Itaalia valitsuse esindaja Euroopa Õigusakadeemia direktorite komitees (2015–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Sündinud 1958; University College Dublini diplom õigusteaduste erialal (LL.M. 1981); University College Dublini doktorikraad õigusteaduses (LL.D. 1997); Pennsylvania ülikooli diplom õigusteaduste erialal (LL.M. 1982); barrister-at-law ühenduses Honorable Society of King’s Inns, Dublin (1984); Dublini Trinity College’i doktorikraad õigusteaduses (Ph.D. 2001); Dublin Dublini Trinity College’i vanemlektor (1982–2007); Iirimaa advokatuuri junior counsel (1987–1997); Iirimaa advokatuuri senior counsel (1997–2010); Iirimaa High Courti kohtunik (2010–2014); Iirimaa High Court of Appeali kohutnik (2014–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Sündinud 1959; Palermo ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1982); Palermo ülikooli riigiõiguse professor; Rooma LUISS Guido Carli ülikooli riigiõiguse ja konkurentsiõiguse professor; Itaalia valitsuse õigusnõunik (1993–1996); Cagliari ülikooli avaliku õiguse professor (1986–1997); Sitsiilia maakonna eristaatuse rakendamise komisjoni esimees (1998–2002); Itaalia tervishoiuministeeriumi õigusnõunik (2008–2011); peamiste avalike teenuste osutamisel streigiõiguse tagamise komisjoni liige ja hiljem esimees (2006–2011); Itaalia konkurentsi‑ ja turujärelevalve ameti direktor (2011–2018); Vabariigi presidendi poolt 2013. aastal institutsiooniliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimiseks moodustatud komisjoni üks kümnest liikmest ja sama aasta juunis peaministri poolt konstitutsiooniliste reformide eelnõu ettepaneku koostamiseks nimetatud ekspertgrupi liige; paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

Sündinud 1973; Vilniuse ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1992–1997); Vilniuse ülikooli doktorikraad õigusteaduses (2008); Vilniuse ülikooli õiguse õppetooli assistent ja lepinguline dotsent (1999–2018); Leedu justiitsministeeriumi Euroopa õiguse büroo juhataja (2002–2003); Leedu justiitsministeeriumi Euroopa õiguse osakonna peadirektori asetäitja (2004–2010); Leedu kõrgeima halduskohtu kohtunik (2010–2018); Leedu kõrgeima halduskohtu aseesimees (2012–2017); Leedu kõrgeima halduskohtu presidendi kohusetäitja (2015–2017); paljude publikatsioonide autor Euroopa õiguse valdkonnas ja riigiõiguse valdkonnas; Leedu Euroopa õiguse assotsiatsiooni kaasasutaja ja liige; Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Sündinud 1973; diplom õigusteaduses (Tartu ülikool ja Poitiers᾽ ülikool); õigusteaduse doktor (Tartu ülikool, 2006); välisministeeriumi konsulaarosakonna 7. büroo juhataja, Eesti (1995–1996); justiitsministeeriumi karistusõiguse osakonna juhataja (1996–2001); Tallinna Linnakohtu kohtunik (2001–2002); Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik (2002–2006); Riigikohtu kohtunik (2006–2009); Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees (2010–2013); Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik (2010–2016); Riigikohtu esimees (2013–2019); esimese ja teise astme kohtute haldamise nõukoja esimees (2013–2019); Euroopa Liidu Kõrgeimate Kohtute Presidentide Ühenduse esimees (2017–2019); Tartu ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor ja nõukogu liige; Euroopa Liidu finantshuvide kaitse Eesti assotsiatsiooni asutajaliige; Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige; Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige; arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 6. veebruarist 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Sündinud 1958; õigusteaduste diplom (1980), õigusteaduste litsentsiaat (1982) ja Helsinki Ülikooli (Soome) doktorikraad (2008); Helsinki Ülikooli õppejõud (1980−1986); nõunik ja ajutine liige Rovaniemi (Soome) esimese astme kohtus (1983−1984); Soome justiitsministeeriumi õigusnõunik (1987−1989), seejärel Euroopa õiguse osakonna juhataja (1990−1995); Soome välisministeeriumi õigusnõunik (1989−1990); Soome parlamendi suurkomisjoni Euroopa Liidu asjade nõunik ja sekretär (1995−2000); Soome kõrgeima halduskohtu ajutine liige (juuli 2000−detsember 2002), seejärel kõrgema halduskohtu liige (jaanuar 2003−september 2009); õiguslike ja institutsiooniliste küsimuste eest vastutav isik Soome Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2009 kuni 7. oktoobrini 2015; Soome kõrgeima halduskohtu liige (2015–2019); Soome kõrgeima halduskohtu asepresident (2018–2019); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

sündinud 1959. aastal; õigusteaduse maîtrise Pariisi II ülikoolis (1982); kohtunikuõpe, École nationale de la magistrature, Prantsusmaa (1984–1986); Tribunal d’instance de Limoges’i kohtunik (1986–1988); justiitsministeeriumi keskvalitsuse ametnik (1988–1996); Cour de cassation’i kohtunik (conseiller référendaire), Prantsusmaa (1996–2004); kohtuotsuste lugeja Euroopa Ühenduste Kohtus (2004–2006); Euroopa Liidu Kohtu kohtunik P. Lindhi õigusnõunik, seejärel kohtunik C. G. Fernlundi õigusnõunik (2006–2012); kohtujurist Cour de cassation’i sotsiaalasjade kolleegiumis ja Cour de cassation’i peaprokuröri õigusnõunik (2012–2017); Cour de cassation’i kaubandus-, finants- ja majandusasjade kolleegiumis esimene kohtujurist (2017–2020); Cour de cassation’i aruannete ja uuringute komisjoni liige (1998–2002); Cour de cassation’i kriminaalasjades süüdimõistvate kohtuotsuste läbivaatamise komisjoni liige (1999–2004); Institut national des formations notariales’i nõukogu president, Prantsusmaa (2016–2020); Euroopa kohtu kohtujurist alates 23. märtsist 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

Sündinud 1953. aastal; Ateena ülikooli (Kreeka) diplom õigusteaduses (1976); Université libre de Bruxelles’i (Belgia) magistrikraad Euroopa õiguses (1990); International Institut of Human Rights’i Fellow, Genf (Šveits)/Strasbourg (Prantsusmaa) (1992); advokaat Ateena advokatuuris (1978-1979); Kreeka riiginõukogu ametnik, nooremliige, liige, asepresident ja alates 2020. aasta veebruarist Kreeka riiginõukogu president (1979-2020); mitme seaduseelnõu väljatöötamise komisjoni president ning Kreeka seaduseelnõude väljatöötamise keskkomisjoni liige; õppejõud riiklikus kõrgemas avaliku halduse õppeasutuses, Kreeka; Euroopa õiguse ja haldusõiguse õppejõud riiklikus kohtunike koolis, Kreeka (1995-2016); kõrgemate õppeasutuste õppejõudude distsiplinaarnõukogu president (mitu mandaati ajavahemikus 2011–2020); kohtunike vastutuse asjade erikohtu liige (mitu mandaati ajavahemikus 2011–2020); halduskohtute ülemnõukogu liige ja seejärel president (mitu mandaati ajavahemikus 1996–2020); Kreeka kõrgeima erikohtu liige (mitu mandaati ajavahemikus 2000–2020); arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 10. septembrist 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

sündinud 1970; Läti ülikooli õigusteaduskonna diplom (1993); magistriõpingud Ameerika õigussüsteemi, Euroopa ühenduste õiguse ja poliitika ning politoloogia alal Århusi Ülikoolis (1993); Lundi ülikooli magistrikraad rahvusvahelises õiguses (1994); Cambridge'i ülikooli doktorikraad õigusteaduses (1999); parlamendiliikme assistent Läti Vabariigi parlamendis (1990–1992); Läti Vabariigi parlamendi välisasjade komisjoni nõunik (1992–1995); Läti ülikooli õigusteooria ja politoloogia osakonna ning rahvusvahelise õiguse ja mereõiguse osakonna assistent, hiljem rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse lektor, Läti ülikooli inimõiguste instituudi asutaja ja juhataja (1993–1999); Läti peaministri nõunik (1995); Euroopa Nõukogu inimõiguste peadirektoraadi nõunik Strasbourgis (1999–2001); „Söderberg"-professor, külalisprofessor, seejärel rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste professor Riga Graduate School of Law's (alates 2001); Lundi ülikooli Raoul Wallenbergi instituudi külalisprofessor (2001–2005); Euroopa Inimõiguste Kohtu (Strasbourg) kohtunik ja koja president (2005–2014); Läti teaduste akadeemia korrespondentliige (alates 2017); arvukate publikatsioonide autor rahvusvahelise õiguse ja Läti avaliku õiguse valdkonnas; väljaande „Baltic Yearbook of International Law" asutaja ja toimetuse liige; Läti Vabariigi konstitutsioonikohtu kohtunik (2015–2020); Läti Vabariigi konstitutsioonikohtu president (2017–2020); Euroopa Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2020.

Jan Passer
Jan Passer

sündinud 1974; Praha Karli ülikooli õigusteaduse diplom (1997) ja doktorikraad õigusteaduses (2007); Stockholmi ülikooli Master of Laws diplom (2000); kohtujurist Praha linnakohtus (1997–2001); Praha teise linnajao esimese astme kohtu kohtunik (2001–2005); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005–2016); õppejõud (sh Euroopa Liidu õigus) Praha Karli ülikoolis (2001–2003), Brno Masaryki ülikoolis (2006–2016), Olomouci Palacký ülikoolis (2014–2016) ja Tšehhi Vabariigi õigusakadeemias (2001–2016); Üldkohtu kohtunik (2016–2020); Euroopa Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Sündinud 1961; Valencia ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1979-1984); Valencia autonoomse piirkonna kommertskoja kaubandusanalüütik (1986); jurist-lingvist Euroopa Kohtus (1986-1990); jurist-toimetaja Euroopa Kohtus (1990-1993); Euroopa Kohtu pressi- ja teabeosakonna juhataja (1993-1995); Euroopa Parlamendi institutsioonilise komisjoni sekretariaadi juhataja (1995-1996); Euroopa Kohtu kohtusekretäri abi (1996-1999); õigusnõunik Euroopa Kohtus (1999-2000); Euroopa Kohtu hispaania keele tõlkeosakonna juhataja (2000-2001); Euroopa Kohtu kirjaliku tõlke peadirektoraadi direktor, seejärel peadirektor (2001-2010); Euroopa Kohtu kohtusekretär alates 7. oktoobrist 2010.