Predstavljanje članova
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

rođen 1954.; diploma i doktorat iz pravnih znanosti (Katholieke Universiteit Leuven); magisterij iz pravnih znanosti, magisterij iz javne uprave (Sveučilište Harvard); asistent (1979.-1983.), zatim profesor europskog prava na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983.); sudski savjetnik na Sudu (1984.-1985.); profesor na Collège d'Europe u Brugesu (1984.-1989.); odvjetnik, član odvjetničke komore u Bruxellesu (1986.-1989.); gostujući profesor na Harvard Law School (1989.); sudac na Prvostupanjskom sudu od 25. rujna 1989. do 6. listopada 2003.; sudac na Sudu od 7. listopada 2003.; potpredsjednik Suda od 9. listopada 2012. do 7. listopada 2015.; predsjednik Suda od 8. listopada 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

rođena 1954.; diploma iz prava (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado u Malagi; abogado del Estado u pravnoj službi Ministarstva prometa, turizma i komunikacija, zatim u pravnoj službi Ministarstva vanjskih poslova; abogado del Estado-Jefe u državnoj pravnoj službi za postupke pred Sudom i zamjenica glavnog direktora službe za pravnu pomoć za pravo Zajednice i međunarodno pravo pri Abogacía General del Estado (Ministarstvo pravosuđa); članica stručne skupine Komisije za buduće uređenje pravnog sustava Zajednice; predsjednica španjolskog izaslanstva u grupi „Amis de la Présidence“ za reformu sudbenog sustava Zajednice kroz Ugovor iz Nice i ad hoc skupine „Sud“ pri Vijeću; profesorica prava Zajednice na Diplomatskoj školi u Madridu; suurednica časopisa „Noticias de la Unión Europea“; sutkinja na Sudu od 7. listopada 2003.; potpredsjednica Suda od 9. listopada 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

rođen 1955.; diploma iz prava na Sveučilištu u Metzu, diploma Instituta za političke studije u Parizu, bivši student École nationale d’administration; sudac izvjestitelj (1982.-1985.), povjerenik vlade (1985.-1987. i 1992.-1999.); sudski prisjednik (1999.-2000.); predsjednik 6. pododjela Odjela za sporove (2000.-2006.) u Državnom savjetu; sudski savjetnik na Sudu (1987.-1991.); ravnatelj ureda ministra rada, zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, zatim ravnatelj kabineta državnog tajnika, ministra za javnu upravu i za modernizaciju uprave (1991.-1992.); voditelj pravnog odjela Državnog vijeća pri Nacionalnom fondu za zdravstveno osiguranje zaposlenih osoba (2001.-2006.); izvanredni profesor na Sveučilištu u Metzu (1988.-2000.), zatim na Sveučilištu Paris I Panthéon-Sorbonne (od 2000.); autor brojnih publikacija iz područja upravnog prava, prava Zajednice i europskog prava o zaštiti ljudskih prava; osnivač i predsjednik uredničkog odbora Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, suosnivač i član uredničkog odbora Bulletin juridique des collectivités locales, predsjednik znanstvenog vijeća istraživačke skupine o institucijama i pravu urbanističkog uređenja i uređenja naselja; sudac na Sudu od 7. listopada 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

rođen 1949.; studij prava (Sveučilište St Kliment Ohridski, Sofija); sudac na prvostupanjskom sudu u Blagoevgradu (1975.-1983.); sudac na regionalnom sudu u Blagoevgradu (1983.-1986.); sudac na Vrhovnom sudu (1986.-1991.); sudac na Ustavnom sudu (1991.-2000.); član Europske komisije za ljudska prava (1997.-1999.); član Europske konvencije o budućnosti Europe (2002.-2003.); zastupnik (2001.-2006.); promatrač u Europskom parlamentu; sudac na Sudu od 12. siječnja 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

rođena 1959.; studij prava (Sveučilište u Groningenu, 1977.-1983.); doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Amsterdamu, 1995.); predavačica na Pravnom fakultetu u Maastrichtu (1983.-1987.); sudska savjetnica na Sudu Europskih zajednica (1987.-1991.); predavačica na Institutu Europa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Amsterdamu (1991.-1995.); profesorica europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Tilburgu (1995.-2003.); profesorica europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Utrechtu i članica upravnog odbora na Institutu Europa Sveučilišta u Utrechtu (od 2003.); članica uredničkih odbora više nacionalnih i međunarodnih pravnih časopisa; autorica brojnih publikacija; članica Kraljevske akademije znanosti Nizozemske; sutkinja na Sudu od 10. lipnja 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

rođen 1950.; diploma iz prava na Sveučilištu u Ateni (1973.); postdiplomski studij (DEA) iz socijalnog prava na Sveučilištu Paris II Panthéon-Sorbonne (1977.); odvjetnik (1974.–1980.); nacionalni stručnjak u pravnoj službi Komisije Europskih zajednica (1988.-1990.), potom glavni administrator u Glavnoj upravi V „Zapošljavanje, industrijski odnosi, socijalna pitanja“ (1990.-1994.); sudski savjetnik, viši sudski savjetnik i, od 1999., član helenskog Državnog vijeća; pridruženi član posebnog Vrhovnog suda Grčke; član središnjeg odbora za izradu prijedloga zakona Grčke (1996.-1998.); voditelj pravne službe Glavnog tajništva helenske vlade (1996.-1998.); sudac Općeg suda Europske unije (1998.-2010., predsjednik vijeća od 2004.-2010.); član Državnog vijeća za upravne sudove (2011.-2012.); član Posebnog suda za sporove o primanjima sudaca i Posebnog suda za odlučivanje u postupcima za utvrđivanje sudačke odgovornosti (2013.-2014.); član savjetodavnog vijeća stručnjaka o kandidatima za izbor sudaca na Europskom sudu za ljudska prava (2014.-2015.); član nadležnog odbora za davanje mišljenja o prikladnosti kandidata za obavljanje sudačke dužnosti na Službeničkom sudu Europske unije (2012.-2015.); predavač europskog prava u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (1995.-1996. i 2012.-2015.); sudac na Sudu od 7. listopada 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

rođen 1952.; magisterij iz političkih i ekonomskih znanosti (1974.) i magisterij iz političke ekonomije (1975.) na University College Dublin; magisterij iz međunarodnog i komparativnog prava na Vrije Universiteit de Bruxelles (1979.), barrister pridružen Kings Innsu u Dublinu (1985.), ekonomski analitičar Irish Farmers' Associationa u Dublinu (1975.-1976.); voditelj ureda Irish Farmers' Associationa u Europskoj ekonomskoj zajednici (1976.-1979.); chief executive u Irish Meat Exporters Associationu (1980.-1984.); politički savjetnik povjerenika Petera Sutherlanda (1985.-1988.); glavni direktor Agra Tradinga Ltd (1989.-1995.); barrister (1995.-2005.) i Senior Counsel barrister (od 2005.); član Seanada (gornji dom irskog parlamenta) (2007.-2011.); predsjednik Grupe odvjetnika i voditelj projekta Grupe „Pravosuđe" Instituta za međunarodne i europske odnose (od 1998.); sudac na Sudu od 7. listopada 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

rođen 1971.; diploma iz prava na Šleskom sveučilištu i na Collège d’Europe u Brugesu; doktor pravnih znanosti (2000.); ovlašteni doktor pravnih znanosti (2009.); profesor prava (2013.); gostujući znanstvenik na Jesus Collegeu, Cambridge (1998.), Sveučilištu u Liègeu (1999.) te Europskom sveučilišnom institutu u Firenci (2003.); odvjetnik (2001.-2008.); član odbora za međunarodno privatno pravo povjerenstva za kodifikaciju građanskog prava pri ministru pravosuđa (2001.-2008.); član savjetodavnog vijeća Akademije za europsko pravo u Trieru; pridruženi član Međunarodne akademije za poredbeno pravo; član Europske grupe za međunarodno privatno pravo (EGPIL); član skupine za istraživanje važećeg privatnog prava Unije „Acquis Group”; državni podtajnik u Uredu odbora za europsku integraciju (2008.-2009.), zatim u Ministarstvu vanjskih poslova (2010.-2013.); zastupnik poljske vlade u velikom broju predmeta pred sudovima Europske unije; član uredničkog vijeća većeg broja pravnih revija; autor brojnih publikacija u području europskog prava i međunarodnog privatnog prava; nezavisni odvjetnik pri Sudu od 23. listopada 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

rođen 1947.; doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Ljubljani); specijalizacija iz komparativnog prava (Sveučilište u Strasbourgu i Coimbri); pravosudni ispit; profesor građanskog, trgovačkog i međunarodnog privatnog prava; prodekan (1995.-2001.) i dekan (2001.-2004.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani; autor brojnih pravnih publikacija; počasni sudac i predsjednik vijeća na Sudu udruženog rada u Ljubljani (1975.-1986.); predsjednik Sportskog suda Slovenije (1978.-1986.); predsjednik arbitražnog vijeća Ljubljanske burze; arbitar u Jugoslavenskoj gospodarskoj komori (do 1991.) i u Slovenskoj gospodarskoj komori (od 1991.); arbitar u Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu; sudac na žalbenom sudu UEFA i FIFA; predsjednik Slovenskog udruženja pravnih udruga (1993.-2005.); član Međunarodnog udruženja pravnika, Comité maritime international i mnogih međunarodnih pravnih udruženja; sudac na Sudu od 11. svibnja 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

rođen 1953.; diploma iz političkih znanosti (1976.) i prava (1983.), Sveučilište u Kopenhagenu; službenik u Ministarstvu pravosuđa (1983.-1985.); predavač (1984.-1991.), zatim izvanredni profesor (1991.-1996.) obiteljskog prava na Sveučilištu u Kopenhagenu; voditelj odjela u Advokatsamfund (1985.-1986.); načelnik sektora (1986.-1991.) u Ministarstvu pravosuđa; postao član odvjetničke komore (1991.); voditelj odjela (1991.-1995.), voditelj odjela za policiju (1995.-1999.), voditelj pravnog odjela u Ministarstvu pravosuđa (2000.-2003.); predstavnik Danske u Odboru K-4 (1995.-2000.), u Centralnoj grupi za Schengen (1996.-1998.) i u Europol Management Board (1998.-2000.); sudac na Højesteret (2003.-2006.); sudac na Sudu od 11. siječnja 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

rođen 1957.; diploma iz prava na Sveučilištu u Lisabonu (1980.); magisterij iz prava na Sveučilištu u Lisabonu (1986.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu Nova u Lisabonu (2003.); pravni asistent na Sveučilištu u Lisabonu (1981.-1986.); pravnik lingvist (1986.-1987.) i pravnik revizor (1987.-1990.) na Sudu; sudski savjetnik na Prvostupanjskom sudu (1990.-1996.); gostujući profesor na Institutu za europske studije Sveučilišta u Saarlandu, Njemačka (1987.-1996.); nacionalni koordinator za predmete koji se odnose na slobodno kretanje osoba u europskom prostoru, Ministarstvo vanjskih poslova, Portugal (1996.-1999.); član odbora K4 Vijeća i Središnje strukturne skupine za trajnu suradnju oko Schengenskih sporazuma (1996.-1999.); asistent i doktorand prava na Sveučilištu Nova u Lisabonu (1999.-2003.); pomoćni profesor prava na Sveučilištu Nova u Lisabonu (2003.-2008.); izvanredni profesor prava na Sveučilištu Nova u Lisabonu (2008.-2018.); portugalski član FreSsca, mreže nezavisnih stručnjaka u području slobodnog kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti u okviru Europske unije (2004.-2017.) i akademske mreže Odysseus za pravne studije o imigraciji i azilu u Europi (2004.-2018.); član upravnog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava (2015.-2018.); autor brojnih publikacija; sudac na Sudu od 8. listopada 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

rođen 1965.; diploma i doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Grazu, Austrija (1990.); diploma studija prevoditeljstva na Sveučilištu u Grazu (1988.); diploma iz javne uprave na École nationale d’administration, Francuska (1992.); službenik u pravnoj službi i Glavnoj upravi za gospodarsku i europsku integracijsku politiku Ministarstva vanjskih poslova, Austrija (1990. – 1994.); savjetnik u Stalnoj misiji Austrije pri Uredu Ujedinjenih naroda i specijaliziranim agencijama u Ženevi, Švicarska (1994. – 2000.); načelnik Odjela za pravna pitanja prvog stupa Europske unije u Ministarstvu vanjskih poslova (2000. – 2005.); profesor na Institutu za europsko pravo Sveučilišta u Grazu (od listopada 2014.); načelnik Odjela za europsko pravo Saveznog ministarstva Europe, integracija i vanjskih poslova, Austrija (2005. – 2019.); predavač na Institutu za europsko i međunarodno pravo, Sveučilište u Innsbrucku, Austrija (od 2007.); viši predavač na Visokoj školi za međunarodne studije u Beču, Austrija (od 2012.); autor brojnih publikacija; sudac na Sudu od 20. ožujka 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

rođen 1961.; doktorat iz pravnih znanosti, Sveučilište u Stockholmu, Švedska (1995.), izvanredni profesor (docent) i predstojnik katedre Jean Monnet za europsko pravo (1995.), profesor europskog prava, Sveučilište u Stockholmu (2001.); glavni direktor obrazovne fondacije (1993. – 2004.); predsjednik švedske udruge Nätverket för europarättslig forskning (Mreža za istraživanje prava Zajednica) (2001. – 2006.); član Rådet för konkurrensfrågor (Vijeće za pravo tržišnog natjecanja, Švedska) (2001. – 2006.); sudac na Općem sudu (2006. – 2012.); nezavisni odvjetnik na Sudu od 28. studenoga 2012. do 6. veljače 2019.; sudac na Sudu od 7. listopada 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

rođena 1957.; studij prava (sveučilišta u Bonnu i Ženevi); LL.M. (American University/Washington DC); doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Heidelbergu, 1985.; Sveučilište Harvard, 1990.); gostujuća profesorica na Sveučilištu Berkeley (1991.); profesorica njemačkog i stranog javnog prava, međunarodnog prava i europskog prava na Sveučilištu u Augsburgu (1992.), Heidelbergu (1993.) i Düsseldorfu (1994.); zamjenska sutkinja za njemačku vladu na Međunarodnom sudu za mirenje i arbitražu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS); potpredsjednica Saveznog savjetodavnog vijeća za globalne promjene (WBGU, 1996.); profesorica međunarodnog prava, međunarodnog poslovnog prava i europskog prava na Sveučilištu u St. Gallenu (1999.); direktorica Instituta za europsko pravo i međunarodno poslovno pravo na Sveučilištu u St. Gallenu (2000.); zamjenica direktora programa specijalizacije u području poslovnog prava na Sveučilištu u St. Gallenu (2001.); nezavisna odvjetnica na Sudu od 7. listopada 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

rođen 1944.; diploma iz prava na Sveučilištu u Szegedu, Mađarska (1967.); ispit za pristupanje mađarskoj odvjetničkoj komori (1970.); postdiplomski studij iz komparativnog prava na Sveučilištu u Strasbourgu, Francuska (1969., 1970., 1971., 1972.); službenik u pravnom odjelu Ministarstva za vanjsku trgovinu (1966.-1974.), ravnatelj za zakonodavna pitanja (1973.-1974.); prvi trgovinski ataše u mađarskom veleposlanstvu u Bruxellesu, nadležan za pitanja Zajednice (1974.-1979.); ravnatelj Ministarstva za vanjsku trgovinu (1979.-1983.); prvi trgovinski ataše za trgovinu, zatim savjetnik za trgovinu u mađarskom veleposlanstvu u Washingtonu DC, SAD (1983.-1989.); glavni ravnatelj u Ministarstvu trgovine i u Ministarstvu međunarodnih gospodarskih odnosa (1989.-1991.); glavni pregovarač za Sporazum o pridruživanju između Republike Mađarske i Europskih zajednica i njihovih država članica (1990.-1991.); glavni tajnik Ministarstva međunarodnih gospodarskih odnosa, ravnatelj Ureda za europska pitanja (1992.); državni tajnik u Ministarstvu međunarodnih gospodarskih odnosa (1993.-1994.); državni tajnik, predsjednik Ureda za europska pitanja u Ministarstvu industrije i trgovine (1994.); izvanredni i opunomoćeni veleposlanik, šef diplomatskog predstavništva Republike Mađarske pri Europskoj uniji (siječanj 1995.-svibanj 2003.); glavni pregovarač za pristupanje Republike Mađarske Europskoj uniji (srpanj 1998.–travanj 2003.); ministar bez lisnice za usklađivanje pitanja europske integracije (od svibnja 2003.); sudac na Sudu od 11. svibnja 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

rođen 1962.; studiji u Bonnu, Ženevi i Parizu; pravnički državni ispit (1986. i 1992.); doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Bonnu, 1988.); međunarodna diploma iz područja javne uprave (École nationale d’administration, 1990.); habilitacija (Sveučilište u Bonnu, 1996.); profesor javnog njemačkog i europskog prava (1996.-2003.), dekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ruhru, Bochum (2000.-2001.); profesor javnog njemačkog prava i europskog prava (Sveučilište u Kölnu, 2003.-2006.); ravnatelj Instituta za javno pravo i upravnu znanost (2006.); gostujući profesor na Fletcher School of Law and Diplomacy (2000.), na Sveučilištu François Rabelais (Tours, 2001.-2006.) i na Sveučilištu Paris I Panthéon-Sorbonne (2005.-2006.); počasni doktorat na Sveučilištu François Rabelais (Tours, 2010.); sudac na Sudu od 7. listopada 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

rođena 1963.; diploma iz prava (1986.), doktorat iz pravnih znanosti (1997.) (Sveučilište u Bukureštu); sudska vježbenica na prvostupanjskom sudu u Buftei (1986.-1988.); sutkinja na 5. odjelu prvostupanjskog suda u Bukureštu (1988.-1992.); upisana u odvjetničku komoru u Bukureštu (1992.); predavačica (1992.-2005.), a od 2005. profesorica građanskog prava i europskog ugovornog prava na Sveučilištu u Bukureštu; više doktorskih studija i istraživanja na Institutu Max Planck za međunarodno privatno pravo u Hamburgu (između 1992. i 2004.); voditeljica odjela za europsku integraciju u Ministarstvu pravosuđa (1997.-1999.); sutkinja na Visokom kasacijskom sudu (1999.-2007.); gostujuća profesorica na Sveučilištu u Beču (2000. i 2011.); predavačica prava Zajednice na Nacionalnom institutu za suce (2003. i 2005.-2006.); članica uređivačkih odbora više pravnih časopisa; od 2010. pridružena članica, a od 2017. redovna članica Međunarodne akademije za komparativno pravo i honorarna istraživačica centra za studije europskog prava Instituta za pravna istraživanja rumunjske akademije; sutkinja na Sudu od 12. siječnja 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

rođen 1949.; doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Varšavi, 1980.); habilitirani doktor pravnih znanosti (Sveučilište u Varšavi, 1990.); redovni profesor prava (1998.); direktor instituta za građansko pravo Sveučilišta u Varšavi (1992.-1996.); prorektor Sveučilišta u Varšavi (1994.-1997.); glavni tajnik poljskog odjela udruge prijatelja francuske pravne kulture Henri Capitant (1994.-1998.); predstavnik Poljske u odboru za bioetiku Vijeća Europe (1991.-1997.); sudac na Ustavnom sudu (1997.-1998.), zatim predsjednik istog suda (1998.-2006.); član Međunarodne akademije za komparativno pravo (od 1994.) i njen potpredsjednik (od 2010.), član Međunarodne udruge za pravo, etiku i znanost (od 1995.), član Poljskog helsinškog odbora; član poljske Akademije umjetnosti i književnosti; medalja pro merito koju mu je dodijelio glavni tajnik Vijeća Europe (2007.); autor mnogih publikacija iz područja građanskog, medicinskog i europskog prava; počasni doktor Europskog sveučilišnog instituta (2012.); sudac na Sudu od 7. listopada 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

rođen 1951.; doktor pravnih znanosti (Sveučilište u Bratislavi); sudac prvostupanjskog suda u Bratislavi; sudac na žalbenom sudu nadležnom za građanskopravne sporove i potpredsjednik žalbenog suda u Bratislavi; član odjela za građansko i obiteljsko pravo instituta za pravo Ministarstva pravosuđa; privremeni sudac na Vrhovnom sudu zadužen za sporove trgovačkog prava; član Europske komisije za ljudska prava (Strasbourg); sudac na Ustavnom sudu (2000.-2004.); sudac na Prvostupanjskom sudu od 12. svibnja 2004. do 6. listopada 2009.; sudac na Sudu od 7. listopada 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

rođen 1963. godine; studirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirao 1986., magistrirao 1991. i doktorirao 1995.); magistrirao na University of Michigan Law School (L.L.M.) (1992.); Fulbright Fellow i Visiting Scholar na Harvard Law School (2001.-2002.); u nastavnom zvanju od 1987. i znanstveno-nastavnom zvanju od 1998. na Pravnom fakultetu u Zagrebu; predstojnik katedre Jean Monnet od 2006. i nositelj ad personam katedre Jean Monnet od 2011.; gostujući profesor na Cornell Law School (2012.); član povjerenstva za reformu Ustava, predstojnik Radne skupine za pristupanje Europskoj uniji (2009.-2010.); član hrvatske Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (2006.-2011.); autor brojnih publikacija; sudac Suda od 4. srpnja 2013.

François Biltgen
François Biltgen

rođen 1958.; diploma iz prava (1981.) i postdiplomski studij (DEA) iz prava Zajednice na Sveučilištu Paris II (pravo, ekonomija i društvene znanosti) (1982.); diploma Instituta za političke studije u Parizu (1982.); odvjetnik u odvjetničkoj komori u Luxembourgu (1987.-1999.); zastupnik u Zastupničkom domu (1994.-1999.); općinski savjetnik u Esch-sur-Alzetteu (1987.-1999.); porotnik u Esch-sur-Alzetteu (1997.-1999.); zamjenski član luksemburške delegacije u Odboru regija Europske unije (1994.-1999.); ministar rada i zapošljavanja, ministar za religijska pitanja, ministar za odnose s parlamentom, ministar za komunikacije (1999.-2004.); ministar rada i zapošljavanja, ministar za religijska pitanja, ministar kulture, visokog obrazovanja i istraživanja (2004.-2009.); ministar pravosuđa, ministar za javnu službu i upravnu reformu, ministar za visoko obrazovanje i istraživanje, ministar za komunikacije i medije, ministar za religijska pitanja (2009.-2013.); dopredsjednik na ministarskoj konferenciji za Bolonjski proces 2005. i 2009.; dopredsjednik na ministarskoj konferenciji Europske svemirske agencije (2012.-2013.); sudac na Sudu od 7. listopada 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

rođena 1962.; diploma iz prava na Sveučilištu u Tartuu (1981.-1986.); zamjenica državnog odvjetnika u Tallinnu (1986.-1991.); diploma estonske diplomatske škole (1991.-1992.); pravna savjetnica (1991.-1993.) i glavna savjetnica u trgovačkoj i industrijskoj komori (1992.-1993.); sutkinja prizivnog suda u Tallinnu (1993.-2004.); European Master u području ljudskih prava i demokratizacije na Sveučilištu u Padovi i Sveučilištu u Nottinghamu (2002.-2003.); sutkinja na Općem sudu od 12. svibnja 2004. do 23. listopada 2013.; sutkinja na Sudu od 23. listopada 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

rođen 1964.; magisterij iz prava Zajednice (1987.) i doktorat iz prava na Sveučilištu Panthéon-Assas (1991.); predavač u Centru za cjeloživotno obrazovanje na Sveučilištu Panthéon-Assas; član odvjetničke komore Cipra (1993.); posebni savjetnik za europske poslove ministra vanjskih poslova (1996.-1999.); član pregovaračkog tima za pristupanje Cipra Europskoj uniji (1998.-2003.); savjetnik za pravo Unije u pravnoj službi Republike (1999.-2002.); član izaslanstva ciparskih Grka u pregovorima za sveobuhvatno rješenje problema Cipra (2002.-2014.); glavni pravnik (2002.-2007.), zatim glavni pravni savjetnik Republike (2007.-2014.) i direktor odjela za europsko pravo pravne službe Republike (2003.-2014.); agent ciparske vlade pred sudovima Europske unije (2004.-2014.); sudac Suda od 8. listopada 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

rođen 1950. godine; diploma iz prava na sveučilištima u Sevilli i Granadi (1967.-1972.); državni odvjetnik na sudovima u Palma de Mallorci i Sevilli (1977.-1982.); sudac vijeća za upravne sporove Vrhovnog suda u Andaluziji, Nacionalnog suda i Vrhovnog suda Kanara (1982.-1989.); predsjednik vijeća za upravne sporove Vrhovnog suda Kantabrije (1989.-1994.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1995.-1999.); član uprave Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe) (2006.-2014.); član središnjeg izbornog povjerenstva (2012.-2015.); sudac upravnog vijeća Vrhovnog suda Španjolske (1999.-2015.); nezavisni odvjetnik na Sudu od 7. listopada 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

rođen 1964.; magisterij prava na sveučilištu u Aarhusu (1991.); magisterij europskog prava sa Collège d'Europe u Brugesu (1993.); predavač na sveučilištima u Aarhusu (1991.-1993.) i Kopenhagenu (1999.-2001.); gostujući profesor na sveučilištima u Kopenhagenu i Aalborgu (od 2008.); odvjetnik upisan u imenik odvjetnika danske odvjetničke komore (1995.); sudski savjetnik Prvostupanjskog suda Europskih zajednica (1994.-1999.); državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u Kopenhagenu (1999.-2000.) i inspektor pri policijskim okruzima (2004.-2006.); pravni savjetnik predstavnika danskog premijera u pregovorima o izradi Povelje Europske unije o temeljnim pravima (1999.-2000.); načelnik odsjeka Ureda za europsko pravo (1999.-2000.); načelnik odjela Ureda za europsko pravo i ljudska prava (2000.-2001.) načelnik odjela Ureda za imovinsko pravo i obveze ministarstva pravosuđa (2001.-2006.); pravobranitelj za potrošače kojeg je imenovala danska vlada (2006.-2014.); sudac u Østre Landsretu, Kopenhagen (2015.); nezavisni odvjetnik na Sudu od 7. listopada 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

rođen 1977. godine; magisterij prava i međunarodnih odnosa (Karlovo sveučilište u Pragu); diploma iz engleskog prava i prava Europske unije (sveučilište u Cambridgeu); Magister Juris (sveučilište u Oxfordu, St. Edmund Hall); doktor prava (Europski sveučilišni institut, Firenca); studiji na Vrije Universiteit de Bruxelles i na sveučilištu u Queenslandu (Australija); sudski savjetnik predsjednika Vrhovnog upravnog suda Češke Republike (2005.-2009.), potom voditelj odjela za istraživanje i dokumentaciju tog istog suda (2008.-2009.); ispunjavanje uvjeta za obavljanje sudačke dužnosti u Češkoj Republici (2009.); predavač (2011.-2012.) i istraživač (2013.-2016.) na Institutu za europsko i komparativno pravo sveučilišta u Oxfordu; profesor na Collège d'Europe u Brugesu (2013.-2015.); član žalbenog vijeća Češke nacionalne banke (2013.-2015.); ad hoc sudac na Europskom sudu za ljudska prava (2013.-2015.); suosnivač i predsjednik češkog udruženja za europsko i komparativno pravo; predavač i gostujući profesor na brojnim europskim i drugim sveučilištima; autor brojnih publikacija s područja prava Europske unije, europskih ljudskih prava, komparativnog (javnog) prava i teorije prava; nezavisni odvjetnik na Sudu od 7. listopada 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

rođen 1952.; diploma iz prava Sveučilišta Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (1975.); doktor pravnih znanosti (1979.); predavač (1977. – 1984.), viši predavač (1984. – 1990.), zatim profesor na Sveučilištu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (1990. – 2013.); dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (1988. – 1991.); član Zakonodavnog vijeća bugarske Narodne skupštine (1995. – 1997.); predstojnik katedre Jean Monnet na Novom bugarskom sveučilištu (2002. – 2005.); predsjednik pravnog savjeta predsjednika Bugarske (2002. – 2003.); sudac (2003. – 2009.), zatim predsjednik (2009. – 2012.) bugarskog Ustavnog suda; predstojnik katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (2013. – 2016.); član (2006. – 2016.) i potpredsjednik Venecijanske komisije Vijeća Europe (2013. – 2015.); član Ustavnog vijeća ombudsmana Bugarske (2015. – 2016.); urednik nekoliko pravnih časopisa; autor brojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 19. rujna 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

rođen 1954.; diploma iz prava na Malteškom sveučilištu (1977.); Master of Laws na Sveučilištu u Londonu (1979.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu (1982.); voditelj programa na Ealing College of Higher Education (1982.-1984.); voditelj programa na Sveučilištu u Exeteru (1984.-1990.); predavač na Sveučilištu u Londonu, Queen Mary and Westfield College (1990.-1993.); pravni savjetnik u privatnom sektoru, a zatim u malteškom Parlamentu (1993.-2016.); profesor i voditelj katedre za europsko i komparativno pravo Malteškog sveučilišta (1993.-2016.); voditelj Centra za dokumentaciju i istraživanje Malteškog sveučilišta (1993.-2016.); predsjednik Malteške udruge za europsko pravo; autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda (2016.-2018.); sudac na Sudu od 8. listopada 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Bologni (1982.); profesorica prava Europske unije na Sveučilištu u Bologni; direktorica Međunarodnog centra za istraživanje europskog prava Sveučilišta u Bologni; odvjetnica u Bologni; izvanredna profesorica međunarodnog prava na Sveučilištu u Urbinu (1997.-2000.); potpredsjednica Talijanskog društva za međunarodno pravo i pravo Europske unije (2009.-2010.); članica mješovitog upravnog odbora Kinesko-europske pravne škole na Kineskom sveučilištu političkih znanosti i prava (2011.-2013.); predstavnica talijanske vlade u odboru direktora Akademije za europsko pravo (2015.-2018.); autorica brojnih publikacija; sutkinja na Sudu od 8. listopada 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

rođen 1958.; diploma iz prava na University College, Dublin (LL.M. stekao 1981.); doktorat iz pravnih znanosti na University College, Dublin (LL.D. stekao 1997.); diploma iz prava na University of Pennsylvania (LL.M. stekao 1982.); barrister u Honorable Society of King’s Inns u Dublinu (1984.); doktorat iz pravnih znanosti na Trinity College, Dublin (Ph.D. stekao 2001.); docent na Trinity College, Dublin (1982.-2007.); junior counsel pri Irskoj komori (1987.-1997.); senior counsel pri Irskoj komori (1997.-2010.); sudac na irskom High Court (2010.-2014.); sudac na irskom Court of Appeal (2014.-2018.); autor brojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 8. listopada 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

rođen 1959.; diploma iz prava na Sveučilištu u Palermu (1982.); profesor ustavnog prava i prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu u Palermu; profesor prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu LUISS Guido Carli u Rimu; pravni savjetnik talijanske vlade (1993.-1996.); profesor javnog prava na Sveučilištu u Cagliariju (1986.-1997.); predsjednik Odbora za provedbu posebnog statusa regije Sicilije (1998.-2002.); pravni savjetnik talijanskog Ministarstva zdravlja (2008.-2011.); član, a zatim predsjednik Komisije za osiguravanje prava na štrajk u ključnim javnim službama (2006.-2011.); predsjednik talijanskog Tijela za osiguravanje tržišnog natjecanja i tržišta (2011.-2018.); u travnju 2013. predsjednik Republike imenovao ga je jednim od deset članova Povjerenstva za institucionalne, gospodarske i socijalne reforme te u lipnju iste godine premijer članom ekspertne skupine za izradu prijedloga ustavnih reformi; autor brojnih publikacija iz javnog i upravnog prava te prava tržišnog natjecanja; nezavisni odvjetnik na Sudu od 8. listopada 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

rođen 1973.; diploma iz prava na Sveučilištu u Vilniusu (1992.-1997.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Vilniusu (2008.); asistent, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu (1999.-2018.); voditelj odsjeka (2002.-2003.), zamjenik glavnog direktora Odjela za europsko pravo litavskog Ministarstva pravosuđa (2004.-2010.); sudac na litavskom Vrhovnom upravnom sudu (2010.-2018.); potpredsjednik litavskog Vrhovnog upravnog suda (2012.-2017.); vršitelj dužnosti predsjednika litavskog Vrhovnog upravnog suda (2015.-2017.); autor brojnih publikacija iz europskog i ustavnog prava; suosnivač i član litavske Udruge za europsko pravo; sudac na Sudu od 8. listopada 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

rođen 1973.; diploma iz prava (sveučilišta u Tartuu i Poitiersu); doktorat iz pravnih znanosti (Sveučilište u Tartuu, 2006.); ravnatelj 7. ureda Uprave za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova, Estonija (1995.-1996.); ravnatelj Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa (1996.-2001.); sudac Prvostupanjskog suda u Tallinnu (2001.-2002.); sudac Žalbenog suda u Tallinnu (2002.-2006.); sudac Vrhovnog suda (2006.-2009.); predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda (2010.-2013.); ad hoc sudac na Europskom sudu za ljudska prava (2010.-2016.); predsjednik Vrhovnog suda (2013.-2019.); predsjednik vijeća koje upravlja prvostupanjskim i žalbenim sudovima (2013.-2019.); predsjednik Mreže predsjednika vrhovnih sudova Europske unije (2017.-2019.); gostujući profesor i član Akademskog vijeća pravnog fakulteta Sveučilišta u Tartuu; član osnivač estonskog Udruženja za zaštitu financijskih interesa Europske unije; član vijeća Fonda za ustavno pravo Estonske akademije znanosti; član Estonskog akademskog udruženja za pravo; autor brojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 6. veljače 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

rođen 1958.; diploma iz prava (1980.), magisterij iz pravnih znanosti (1982.), doktorat na Sveučilištu u Helsinkiju, Finska (2008.); predavač na Sveučilištu u Helsinkiju (1980. – 1986.); sudski savjetnik i privremeni sudac na prvostupanjskom sudu u Rovaniemiju, Finska (1983. – 1984.); pravni savjetnik (1987. – 1989.), zatim voditelj odjela za europsko pravo (1990. – 1995.) u Ministarstvu pravosuđa, Finska; pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova, Finska (1989. – 1990.); savjetnik i tajnik za europska pitanja u Velikom odboru finskog parlamenta (1995. – 2000.); privremeni sudac (srpanj 2000. – prosinac 2002.), zatim sudac (siječanj 2003. – rujan 2009.) na Visokom upravnom sudu, Finska; zadužen za pravna i institucionalna pitanja u pregovorima za pristupanje Republike Finske Europskoj uniji; nezavisni odvjetnik na Sudu od 7. listopada 2009. do 7. listopada 2015.; sudac na Visokom upravnom sudu (2015. – 2019.); potpredsjednik Visokog upravnog suda (2018. – 2019.); sudac na Sudu od 7. listopada 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

rođen 1959.; magisterij prava na Sveučilištu Paris II (1982.); stručno osposobljavanje za pravosudnog dužnosnika, Državna škola za pravosudne dužnosnike, Francuska (1984.-1986.); sudac na Općinskom sudu u Limogesu (1986.-1988.); pravosudni dužnosnik u središnjem uredu Ministarstva pravosuđa (1988.-1996.); sudski savjetnik na Kasacijskom sudu, Francuska (1996.-2004.); lektor presuda na Sudu Europskih zajednica (2004.-2006.); sudski savjetnik na Sudu Europske unije u kabinetu sutkinje P. Lindh, a zatim u kabinetu suca C. G. Fernlunda (2006.-2012.); nezavisni odvjetnik u Vijeću za socijalno pravo Kasacijskog suda i posebni savjetnik državnog odvjetnika na Kasacijskom sudu (2012.-2017.); prvi nezavisni odvjetnik u Vijeću za trgovačko, financijsko i gospodarsko pravo Kasacijskog suda (2017.-2020.); član Odbora za izvješća i studije Kasacijskog suda (1998.-2002.); član Odbora za preispitivanje osuđujućih kaznenih presuda pri Kasacijskom sudu (1999.-2004.); predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog instituta za osposobljavanje javnih bilježnika, Francuska (2016.-2020.); nezavisni odvjetnik na Sudu od 23. ožujka 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

rođen 1953.; diploma iz prava na Sveučilištu u Ateni, Grčka (1976.); specijalistički master studij iz europskog prava na Université Libre de Bruxelles, Belgija (1990.); Fellow na Međunarodnom institutu za ljudska prava, Ženeva (Švicarska)/Strasbourg (Francuska) (1992.); član odvjetničke komore u Ateni (1978.-1979.); sudski savjetnik, viši sudski savjetnik, član, potpredsjednik i od veljače 2020. predsjednik helenskog Državnog vijeća (1979.-2020.); predsjednik nekoliko odbora za izradu prijedloga zakona i član središnjeg odbora za izradu prijedloga zakona u Grčkoj; predavač u Državnoj školi za javnu upravu, Grčka; predavač europskog i upravnog prava u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Grčka (1995.-2016.); predsjednik Stegovnog vijeća za predavače u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja (nekoliko mandata između 2011. i 2020.); predsjednik Posebnog suda za odlučivanje u postupcima za utvrđivanje sudačke odgovornosti (nekoliko mandata između 2011. i 2020.); član, a zatim predsjednik Vrhovnog upravnosudskog vijeća (nekoliko mandata između 1996. i 2020.); član grčkog Vrhovnog suda posebne nadležnosti (nekoliko mandata između 2000. i 2020.); autor mnogobrojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 10. rujna 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

rođena 1970.; diploma iz prava Sveučilišta u Latviji (1993.); poslijediplomski studij iz američkog pravnog sustava, prava i politike Europskih zajednica i političkih znanosti Sveučilišta u Aarhusu, Danska (1993.); magisterij iz međunarodnog prava Sveučilišta u Lundu, Švedska (1994.); doktorat iz pravnih znanosti Sveučilišta u Cambridgeu, Ujedinjena Kraljevina (1999.); parlamentarna asistentica u Parlamentu Republike Latvije (1990.-1992.); savjetnica pri odboru za vanjske poslove Parlamenta Republike Latvije (1992.-1995.); sveučilišna asistentica na katedri za pravnu teoriju i politiku te katedri za međunarodno pravo i pravo mora, a zatim predavačica međunarodnog i europskog prava, osnivačica i direktorica Instituta za ljudska prava pri Sveučilištu u Latviji (1993.-1999.); savjetnica premijera Latvije (1995.); savjetnica pri Glavnoj upravi za ljudska prava Vijeća Europe, Strasbourg, Francuska (1999.-2001.); profesorica „Söderberg", gostujuća profesorica, zatim profesorica međunarodnog prava i ljudskih prava na Visokoj školi prava u Rigi, Latvija (od 2001.); gostujuća profesorica na Institutu Raoul Wallenberg, Sveučilište u Lundu (2001.-2005.); sutkinja i predsjednica vijeća na Europskom sudu za ljudska prava, Strasbourg (2005.-2014.); dopisna članica latvijske Akademije znanosti (od 2017.); autorica više publikacija iz područja međunarodnog i nacionalnog javnog prava; osnivačica i članica uredništva Baltic Yearbook of International Law; sutkinja Ustavnog suda Republike Latvije (2015.-2020.); predsjednica Ustavnog suda Republike Latvije (2017.-2020.); sutkinja na Sudu od 6. listopada 2020.

Jan Passer
Jan Passer

rođen 1974.; diploma iz prava (1997.) i doktorat iz pravnih znanosti (2007.) na Karlovu sveučilištu u Pragu; Master of Laws na Sveučilištu u Stockholmu (2000.); sudački vježbenik na općinskom sudu u Pragu (1997.-2001.); sudac okružnog suda u Pragu 2 (2001.-2005.); sudac Visokog upravnog suda Češke Republike (2005.-2016.); predavač pravnih predmeta, osobito prava Europske unije, na Karlovu sveučilištu u Pragu (2001.-2003.), Sveučilištu Masaryk u Brnu (2006.-2016.), Sveučilištu Palacký u Olomoucu (2014.-2016.) i Pravnoj akademiji Češke Republike (2001.-2016.); sudac na Općem sudu (2016.-2020.); sudac na Sudu od 6. listopada 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

rođen 1961.; diploma iz prava na Sveučilištu u Valenciji (1979.-1984.); tržišni analitičar u vijeću trgovačkih komora nezavisne komune Valencija (1986.); pravnik lingvist na Sudu (1986.-1990.); pravnik revizor na Sudu (1990.-1993.); administrator u službi za medije i informiranje Suda (1993.-1995.); administrator u tajništvu institucionalnog odbora Europskog parlamenta (1995.-1996.); pomoćnik tajnika na Sudu (1996.-1999.); sudski savjetnik na Sudu (1999.-2000.); voditelj španjolskog prevoditeljskog odjela na Sudu (2000.-2001.); direktor, zatim generalni direktor odjela za prevođenje na Sudu (2001.-2010.); tajnik Suda od 7. listopada 2010.