Preżentazzjoni tal-membri
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Imwieled fl-1945; lic.iuris, Ph.D. fid-dritt (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); professur fil-Katholieke Universiteit Leuven; visiting professor fl-universitajiet ta' Burundi, ta' Strasburg u fil-Harvard University; professur fil-Collège d'Europe ta' Bruges; référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja; avukat fil-Qorti ta' Brussel; Imħallef tal-Qorti tal-Prim'Istanza mill-25 ta' Settembru 1989 sas-6 ta' Ottubru 2003; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2003; Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja mill-9 ta' Ottubru 2012 sas-7 ta' Ottubru 2015; President tal-Qorti tal-Ġustizzja mis-8 ta' Ottubru 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Imwielda fl-1945; gradwata fid-dritt (Université Complutense de Madrid); abogado del Estado f' Málaga; abogado del Estado fis-servizz ġuridiku fil-Ministeru tat-Transport, tat-Turiżmu u tal-Komunikazzjoni, wara fis-servizz ġuridiku tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin; abogado del Estado-Jefe tas-servizz ġuridiku tal-Istat, responsabbli minn proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u viċi-Direttur Ġenerali fis-servizz tal-assistenza ġuridika komunitarja u internazzjonali ta' l`Abogacia General del Estado (Ministeru tal-Ġustizzja); membru tal-Grupp ta' Riflessjoni tal-Kummisjoni fuq il-Ġejjieni tas-Sistema Ġudizzjarja Komunitarja; Kap tad-Delegazzjoni Spanjola tal-Grupp "Amis de la Présidence" għar-Riforma tas-Sistema Ġurisdizzjonali Komunitarja fit-trattat ta' Nizza u tal-grupp ad hoc "Qorti tal-Ġustizzja" tal-Kunsill; professur tad-Dritt Komunitarja fl-Iskola Diplomatika ta' Madrid; kodirettur tar-rivista "Noticias de la Unión Europea"; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2003. Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja mill-9 ta’ Ottubru.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Imwieled fl-1955; gradwat fil-liġi mill-Università ta’ Metz, gradwat tal-Institut d’études politiques ta’ Pariġi, gradwat mill-École nationale d’administration; Relatur (1982-1985), Kummissarju tal-Gvern (1985-1987 u 1992-1999); Assessur (1999-2000); President tas-sixième sous-section de la section du contentieux (2000-2006) mal-Conseil d’État; référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja (1987-1991); Direttur tal-Uffiċċju tal-Ministru tax-Xogħol, tal-Impjieg u tat-Taħriġ Professjonali, imbagħad Direttur tal-Uffiċċju tal-Ministru tal-Istat, Ministru tas-Servizz Pubbliku u tal-Modernizzazzjoni tal-Amministrazzjoni (1991-1992); Kap tad-Delegazzjoni Legali tal-Conseil d’État mal-Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); Professur assoċjat mal-Università ta’ Metz (1988-2000), imbagħad mal-Università ta’ Pariġi I Panthéon-Sorbonne (mill-2000); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet dwar id-dritt amministrattiv, id-dritt Komunitarju u d-Dritt Ewropew tad-drittijiet tal-bniedem; fundatur u President tal-Kumitat Editorjali tal-“Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme”, kofundatur u membru tal-Kumitat Editorjali tal-“Bulletin juridique des collectivités locales”, President tal-Kunsill Xjentifiku tal-għaqda ta’ riċerka fuq l-istituzzjonijiet u d-dritt tal-iżvilupp tal-ibliet u tal-habitats; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Imwieled fl-1949; gradwat fid-dritt (Università St Kliment Ohridski, Sofia); Imħallef fil-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Blagoevgrad (1975-1983); Imħallef fil-Qorti Reġjonali ta' Blagoevgrad (1983-1986); Imħallef fil-Qorti Suprema (1986-1991); Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali (1991-2000); membru tal-Kummissjoni Ewropea fuq id-Drittijiet tal-Bniedem (1997-1999); membru tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Futur tal-Ewropa (2002-2003); deputat (2001-2006); osservatur fil-Parlament Ewropew; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-12 ta' Jannar 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Imwielda fl-1959; studjat il-liġi (Università ta' Groningen, 1977-1983); Dottorat fil-Liġi (Università ta' Amsterdam, 1995); Lecturer tad-dritt fil-Fakultà tal-Liġi ta' Maastricht (1983-1987); Référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1987-1991); Lecturer fl-Institut Europa tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Amsterdam (1991-1995); professur fid-Dritt Ewropew fil-Fakultà tal-Università ta' Tilburg (1995-2003); professur fid-Dritt Ewropew fl-Università ta' Utrecht u Membru tal-Kunsill ta' Amministrazzjoni tal-Istitut Europa tal-Università ta' Utrecht (mill-2003); membru tal-kunsill editorjali ta' diversi rivisti legali nazzjonali u internazzjonali; awtriċi ta' numru ta' pubblikazzjonijiet; Membru tal-Akkademja Rjali Olandiża tax-Xjenzi; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-10 ta' Ġunju 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

imwieled fl-1950; gradwat fid-dritt mill-Università tal-Ateni (1973); diploma tal-studji approfonditi fid-dritt soċjali mill-Università tal-Pariġi II Panthéon-Sorbonne (1977); avukat (1974-1980); espert nazzjonali mas-Servizz Legali tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1988-1990), u mbagħad amministratur prinċipali fid-Direttorat Ġenerali V “Impjieg, relazzjonijiet industrijali, affarijiet soċjali” (1990-1994); awditur, uffiċjal legali u, mill-1999, konsulent fil-Kunsill tal-Istat Elleniku; membru assoċjat tal-Qorti suprema speċjali tal-Greċja; membru tal-Kumitat ċentrali għat-tfassil tal-abbozzi ta’ liġijiet tal-Greċja (1996-1998); direttur tas-Servizz Legali fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tal-Gvern Elleniku (1996-1998); Imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (1998-2010), President ta’ Awla mill-2004 sal-2010); Membru tal-Kunsill superjuri tal-ġustizzja amministrattiva (2011-2012); Membru tal-Qorti speċjali għat-tilwim dwar ir-remunerazzjonijiet tal-maġistrati u tal-Qorti speċjali għal kawżi kontra maġistrati (2013-2014); membru tal-bord konsultattiv ta’ esperti dwar il-kandidati għall-elezzjoni tal-Imħallfin fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (2014-2015); membru tal-kumitat kompetenti sabiex jagħti opinjoni dwar il-kompetenza tal-kandidati għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta’ Mħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (2012-2015); lecturer tad-dritt Ewropew fl-Iskola nazzjonali tal-maġistratura (1995-1996 u 2012-2015); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

imwieled fl-1952; master fix-xjenzi politiċi u ekonomiċi (1974) u master fl-ekonomija politika (1975) fl-University College ta' Dublin; master fid-dritt internazzjonali u fid-dritt ikkomparat fl-Università libera ta' Brussell (1979), barrister iskritt fil-Kings Inns ta' Dublin (1985), analista ekonomiku mal-Irish Farmers' Association f'Dublin (1975-1976); direttur tal-uffiċċju tal-Irish Farmers' Association fi ħdan il-Komunità Ekonomika Ewropea (1976-1979); direttur eżekuttiv tal-Irish Meat Exporters Association (1980-1984); konsulent politiku mal-Kummissarju Peter Sutherland (1985-1988); direttur ġenerali ta' Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) u Senior Counsel barrister (mill-2005); membru tas-Seanad (kamra superjuri tal-Parlament Irlandiż) (2007-2011); president tal-Grupp ta' avukati u kap tal-proġett tal-Grupp "Ġustizzja" tal-Istitut tal-affarijiet internazzjonali u Ewropej (mill-1998); Imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

imwieled fl-1971; gradwat fid-dritt mill-Università ta’ Silésie u mill-Collège d’Europe ta’ Bruges; dottorat fid-dritt (2000); dottorat avvanzat fix-xjenzi legali (2009); professur tad-dritt (2013); Visiting Scholar fil-Jesus College, Cambridge (1998), fl-Università ta’ Liège (1999) u fl-Istitut Universitarju Ewropew ta’ Firenze (2003); avukat (2001-2008), membru tal-Kumitat tad-dritt internazzjonali privat tal-Kummissjoni għall-kodifikazzjoni tad-dritt ċivili fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja (2001-2008); membru tal-Kunsill konsultattiv tal-Akkademja tad-dritt  Ewropew ta’ Trier; membru assoċjat tal-Akkademja internazzjonali tad-dritt komparattiv; membru tal-Grupp Ewropew tad-dritt internazzjonali privat (GEDIP); membru tal-Grupp ta’ riċerka dwar id-dritt privat tal-Unjoni fis-seħħ “Acquis Group”; sottosegretarju tal-Istat fi ħdan l-Uffiċċju tal-kumitat tal-integrazzjoni Ewropea (2008-2009), u mbagħad fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (2010-2013); aġent tal-Gvern Pollakk f’numru kbir ta’ kawżi quddiem il-qrati tal-Unjoni Ewropea; membru tal-bord editorjali ta’ diversi rivisti legali; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet fl-oqsma tad-dritt Ewropew u tad-dritt internazzjonali privat; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja sa mit-23 ta’ Ottubru 2013

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Imwieled fl-1947; duttur tal-liġi (Università ta' Ljubljana); speċjalizzat fid-dritt komparattiv (Universitajiet ta' Strasbourg u ta' Coimbra); eżami ġudizzjarju; professur tad-dritt ċivili, tad-dritt kummerċjali u tad-dritt internazzjonali privat; viċi-dekan (1995-2001) u dekan (2001-2004) tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Ljubljana; awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet legali; Imħallef Onorarju u President tal-Qorti tax-Xogħol, Ljubljana (1975-1986); President tat-Tribunal tal-Isports tas-Slovenja (1978-1986); President tal-Qorti tal-Arbitraġġ tal-Borża ta' Ljubljana; Arbitru fil-Kamra tal-Kummerċ tal-Jugoslavja (sal-1991) u tas-Slovenja (mill-1991); Arbitru tal-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali f'Pariġi; Imħallef fil-bord tal-appelli tal-UEFA u tal-FIFA; President tal-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet ta' Avukati Sloveni (1993-2005); membru tal-International Law Association, tal-Kumitat Marittimu Internazzjonali u ta' diversi soċjetajiet legali internazzjonali oħra; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-11 ta' Mejju 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Imwieled fl-1953; Gradwat fix-Xjenza Politika (1976), Liċenzjat fid-Dritt (1983), Università ta' Kopenhagen; Uffiċjal tal-Ministeru tal-Ġustizzja (1983-1985); Konsulent tal-korsijiet (1984-1991), wara Assistent Professur (1991-1996) fid-Dritt tal-Familja fl-Università ta' Kopenhagen; Kap ta' Sezzjoni fl-Advokatsamfund (1985-1986); Kap ta' Dipartiment (1986-1991) fil-Ministeru tal-Ġustizzja; ammess fl-Avukatura (1991); Kap ta' Diviżjoni (1991-1995), Kap tad-Dipartiment tal-Pulizija (1995-1999), Kap tad-Dipartiment Ġuridiku (2000-2003) fil-Ministeru tal-Ġustizzja; Rappreżentant tad-Danimarka fil-Kumitat K-4 (1995-2000), fil-Groupe central de Schengen (1996-1998) u fil-Europol Management Board (1998-2000); Imħallef mal-Højesteret (2003-2006); Imħallef mal-Qorti tal-Ġustizzja mill-11 ta' Jannar 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

imwieled fl-1957; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Lisbona (1980); master fid-dritt mill-Università ta’ Lisbona (1986); dottorat fid-dritt mill-Università Nova ta’ Lisbona (2003); assistent fid-dritt fl-Università ta’ Lisbona (1981-1986); ġurista lingwista (1986-1987) u ġurista reviżur (1987-1990) fil-Qorti tal-Ġustizzja; référendaire fil-Qorti tal-Prim’Istanza (1990-1996); professur mistieden tal-Istitut ta’ studji Ewropej tal-Università ta’ Saarland, il-Ġermanja (1987-1996); koordinatur nazzjonali għall-kawżi dwar il-moviment liberu tal-persuni fl-ispazju Ewropew, fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Portugall (1996-1999); membru tal-Kumitat K4 tal-Kunsill u tal-Grupp ċentrali tal-istruttura ta’ kooperazzjoni permanenti tal-ftehimiet ta’ Schengen (1996-1999); assistent u tħejjija għad-dottorat fid-dritt fl-Università Nova ta’ Lisbona (1999-2003); professur awżiljarju tad-dritt fl-Università Nova ta’ Lisbona (2003-2008); professur assoċjat tad-dritt fl-Università Nova ta’ Lisbona (2008-2018); membru Portugiż tan-netwerk FreSsco ta’ esperti indipendenti fl-oqsma tal-moviment liberu tal-ħaddiema u tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea (2004-2017) u tan-netwerk akkademiku Odysseus ta’ studji legali dwar l-immigrazzjoni u l-ażil fl-Ewropa (2004‑2018); membru tal-bord ta’ tmexxija tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2015-2018); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

imwieled fl-1965; gradwat u dottorat fid-dritt mill-Università ta’ Graz, l-Awstrija (1990); gradwat fix-xjenzi tat-traduzzjoni mill-Università ta’ Graz (1988); gradwat fl-amministrazzjoni pubblika mill-Iskola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni, Franza (1992); uffiċjal fis-Servizz Legali u fid-Direttorat Ġenerali tal-Politika ta’ Integrazzjoni Ekonomika u Ewropea tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-Awstrija (1990-1994); konsulent mal-Missjoni Permanenti tal-Awstrija għall-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Istituzzjonijiet Speċjalizzati f’Genève, l-Isvizzera (1994-2000); Kap tal-Unità “Affarijiet Legali dwar l-Ewwel Pilastru tal-Unjoni Ewropea” fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (2000-2005); professur fl-Istitut tad-Dritt Ewropew tal-Università ta’ Graz (minn Ottubru 2014); Kap tad-Dipartiment tad-Dritt Ewropew tal-Ministeru Federali għall-Ewropa, għall-Integrazzjoni u għall-Affarijiet Barranin, l-Awstrija (2005-2019); lecturer fl-Istitut tad-Dritt Ewropew u Internazzjonali tal-Università ta’ Innsbruck, l-Awstrija (mill-2007); lecturer anzjan fl-Iskola ta’ Studji Għolja Internazzjonali ta’ Vjenna, l-Awstrija (mill-2012); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-20 ta’ Marzu 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Imwieled fl-1961; dottorat fid-dritt mill-Università ta’ Stokkolma, l-Isvezja (1995); Professur Assoċjat (Rettur) u inkarigat mill-katedra Jean Monnet fid-dritt Ewropew (1995), Professur tad-dritt Ewropew, l-Università ta’ Stokkolma (2001); Direttur Ġenerali ta’ fondazzjoni li taħdem fil-qasam tat-taħriġ (1993‑2004); President tal-assoċjazzjoni Svediża Nätverket för europarättslig forskning (assoċjazzjoni Svediża għall-istudji tad-dritt Komunitarju) (2001‑2006); Membru tar-Rådet för konkurrensfrågor (Kunsill tad-Dritt tal-Kompetizzjoni, 2001‑2006); Imħallef fil-Qorti Ġenerali (2006‑2012); Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-28 ta’ Novembru 2012 sas-6 ta’ Frar 2019; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Imwielda fl-1957; studjat il-liġi (Universitajiet ta' Bonn u ta' Ġinevra); LL.(American University/Washington D.C.); Dottorat fil-Liġi (Università ta' Heidelberg, 1985; Università ta' Harvard, 1990); visiting professor fl-Università ta' Berkeley (1991); Professur tad-Dritt Pubbliku Ġermaniż u barrani, tad-Dritt Internazzjonali u tad-Dritt Ewropew fl-Universitajiet ta' Augsburg (1992), Heidelberg (1993) u Düsseldorf (1994); Deputat-Imħallef għall-gvern Ġermaniż fil-Qorti Internazzjonali tal-Konċiljazzjoni u Arbitraġġ tal-Organizzazzjoni għas-Sigurta u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE); Viċi President tal-Kunsill Konsultattiv Federali fuq it-Tibdil Globali (WBGU, 1996); Professur tad-Dritt Internazzjonali, tad-Dritt Internazzjonali tan-Negozju u tad-Dritt Ewropew fl-Università ta' St. Gallen (1999); Direttur tal-Istitut tad-Dritt Ewropew u d-Dritt Internazzjonali tan-Negozju fl-Università ta' St.Gallen (2000); Direttur Aġġunt tal-Programm ta' Speċjalizzazzjoni fid-Dritt tan-Negozju fl-Università ta' St. Gallen (2001); Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Imwieled fl-1944; iggradwa fid-dritt mill-Università ta' Szeged, Ungerija (1967); Eżamijiet għall-ammissjoni fl-Avukatura Ungeriża (1970); studji post-graduate fid-Dritt Komparattiv, Università ta' Strasbourg, Franza (1969, 1970, 1971, 1972); Uffiċjal fid-Dipartiment tal-Liġi tal-Ministeru tal-Kummerċ Esteru (1966-1974), Direttur għal affarijiet leġiżlattivi (1973-1974); First Corcial Secretary fl-Ambaxxata Ungeriża, Brussell, responsabbli għal affarijiet komunitarji (1974-1979); Direttur fil-Ministeru tal-Kummerċ Esteru (1979-1983); First Corcial Secretary, imbagħad Konsulent kummerċjali għall-Ambaxxata Ungeriża f'Washington DC, USA (1983-1989); Direttur Ġenerali mal-Ministeru tal-Kummerċ u tal-Ministeru tar-Relazzjonijiet Ekonomiċi Internazzjonali (1989-1991); negozjatur prinċipali fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Ungerija u l-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom (1990-1991); segretarju ġenerali mal-Ministeru tar-Relazzjonijiet Ekonomiċi Internazzjonali, kap tal-Uffiċċju għall-Affarijiet Ewropej (1992); Segretarju tal-Istat mal-Ministeru tar-Relazzjonijiet Ekonomiċi Internazzjonali (1993-1994); Segretarju tal-Istat, president tal-Uffiċċju għall-Affarijiet Ewropej, Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1994); Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju, kap tal-missjoni diplomatika tar-Repubblika Ungeriża għall-Unjoni Ewropea (Jannar 1995 - Mejju 2003); negozjatur prinċipali għall-adeżjoni tar-Repubblika tal-Ungerija mal-Unjoni Ewropea (Lulju 1998 - April 2003); Ministru bla portafoll għall koordinazzjoni ta' affarijiet dwar l-integrazzjoni Ewropea (minn Mejju 2003); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-11 ta' Mejju 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Imwieled fl-1962; studji f’Bonn, f’Ġinevra u f’Pariġi; eżami tal-Istat fid-dritt (1986 u 1992); dottorat fil-liġi (Università ta’ Bonn, 1988); diploma internazzjonali ta’ amministrazzjoni pubblika (École nationale d’administration, 1990); awtorizzazzjoni (Università ta’ Bonn, 1996); Professur tad-dritt pubbliku Ġermaniż u tad-dritt Ewropew (1996-2003), dekan tal-fakultà tal-liġi tal-Università tar-Ruhr, Bochum (2000-2001); Professur tad-dritt pubbliku Ġermaniż u tad-dritt Ewropew (Università ta’ Cologne, 2003-2006); Direttur tal-Istitut ta’ Dritt Pubbliku u Xjenza Amministrattiva (2006); Visiting Professor mal-Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), mal-Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) u mal-Università ta’ Pariġi I Panthéon-Sorbonne, (2005-2006); dottorat honoris causa mal-Università François Rabelais (Tours,2010); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

imwielda fl-1963; gradwata fid-dritt (1986), dottorat fid-dritt (1997) (Università ta’ Bukarest); tħarrġet bħala Imħallef fil-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Buftea (1986-1988); Imħallef fil-Qorti tal-Prim’Istanza fil-Ħames Settur ta’ Bukarest (1988-1992); ammessa fl-Avukatura ta’ Bukarest (1992); lecturer (1992-2005) u sa mill-2005 professura ta’ dritt ċivili u ta’ dritt kuntrattwali Ewropew fl-Università ta’ Bukarest; diversi studji ta’ dottorat u ta’ riċerka fl istitut Max Planck tad-dritt internazzjonali privat f’Amburgu (bejn l-1992 u l-2004); kap tad-Dipartiment għall-Integrazzjoni Ewropea fil-Ministeru tal-Ġustizzja (1997-1999); Imħallef fil-Qorti Għolja ta’ Appell u ta’ Ġustizzja (1999-2007); professura mistiedna fl Università ta’ Vjenna (2000 u 2011); għalliema ta’ dritt Komunitarju fl-Istitut Nazzjonali tal Maġistratura (2003 u 2005 2006); membru tal-kumitat editorjali ta’ diversi rivisti legali; sa mill-2010 membru assoċjat u mbagħad mill-2017 membru titolari tal-Akkademja Internazzjonali tad-Dritt Komparattiv u riċerkatriċi onorarja taċ-Ċentru ta’ Studji tad-Dritt Ewropew tal-Istitut ta’ Riċerki Ġuridiċi tal Akkademja Rumena, Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-12 ta’ Jannar 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Imwieled fl-1949; Duttur tal-Liġi (Università ta’ Varsavja, 1980); Duttur fix-xjenzi legali (Università ta’ Varsavja, 1990); Professur tal-Liġi (1998); Direttur tal-Istitut tad-Dritt Ċivili fl-Università ta’ Varsavja (1992-1996); Viċi rettur tal-Università ta’ Varsavja (1994-1997); Segretarju Ġenerali tas-sezzjoni Pollakka tal-Assoċjazzjoni Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998); Rappreżentant tal-Polonja fil-Kumitat għall-bioetika tal-Kunsill tal-Ewropa (1991-1997); Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali (1997-1998), sussegwentement President tal-istess Qorti (1998-2006); Membru tal-Akkademja Internazzjonali tad-Dritt Komparattiv (mill-1994) u viċi president tagħha (mill-2010), Membru tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tad-Dritt, Etika u Xjenza (mill-1995), Membru tal Kumitat Pollakk ta’ Helsinki; Membru tal-Akkademja Pollakka tal-Arti u l-Letteratura; Medalja pro merito mogħtija mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa (2007); awtur ta’ numru kbir ta’ pubblikazzjonijiet fil-qasam tad-dritt ċivili, tad-dritt mediku u tad-dritt Ewropew; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Imwieled fl-1951; Duttur tal-Liġi (Università ta' Bratislava); Imħallef fil-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Bratislava; Imħallef fil-Qorti tal-Appell responsabbli għall-kawżi ta' dritt ċivili u Viċi President tal-Qorti tal-Appell ta' Bratislava; Membru tas-Sezzjoni tad-dritt ċivili u tal-familja mal-Istitut tad-Dritt tal-Ministeru tal-Ġustizzja; Imħallef ad interim fil-Qorti Suprema responsabbli għal kawżi ta' dritt kummerċjali; Membru tal-Kummissjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Strasbourg); Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali (2000-2004); Imħallef fil-Qorti tal-Prim'Istanza mit-12 ta' Mejju 2004 sas-6 ta' Ottubru 2009; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Imwieled fl-1963; dottorat fid-dritt (Università ta' Żagreb, 1995); L.L.M. (Università ta' Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow u Visiting Scholar f'Harvard Law School (2001-2002); assistent professur u sussegwentement professur fil-fakultà tal-liġi tal-Università ta' Żagreb mill-1987; inkarigat mill-katedra Jean Monnet mill-2006 u inkarigat mill-katedra Jean Monnet ad personam mill-2011; visiting professor f'Cornell Law School (2012); membru tal-kumitat Kroat għar-riforma tal-Kostituzzjoni, President tal-grupp ta' ħidma dwar l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea (2009-2010); membru tal-grupp Kroat li nnegozja l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (2006-2011); awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-4 ta' Lulju 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Imwieled fl-1958; master fil-liġi (1981) u diploma ta' studji approfonditi fid-dritt Komunitarju mill-Università tad-dritt ekonomiku u tax-xjenzi soċjali ta' Pariġi II (1982); diploma mill-Institut d'études politiques ta' Pariġi (1982); avukat affiljat mal-kamra tal-avukati tal-Lussemburgu (1987-1999); membru tax-Chambre des députés (1994-1999); konsulent muniċipali tal-belt ta' Esch-sur-Alzette (1987-1999); membru tal-kulleġġ amministrattiv tal-belt ta' Esch-sur-Alzette (1997-1999); membru supplenti tad-delegazzjoni Lussemburgiża fi ħdan il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea (1994-1999); Ministru tax-xogħol u tal-impjieg, Ministru tal-affarijiet reliġjużi, Ministru tar-relazzjonijiet mal-Parlament, Assistent Ministru tal-komunikazzjoni (1999-2004); Ministru tax-xogħol u tal-impjieg, Ministru tal-affarijiet reliġjużi, Ministru tal-kultura, tal-edukazzjoni superjuri u tar-riċerka (2004-2009); Ministru tal-ġustizzja, Ministru tas-servizz pubbliku u tar-riforma amministrattiva, Ministru tal-edukazzjoni superjuri u tar-riċerka, Ministru tal-komunikazzjoni u tal-mezzi tax-xandir, Ministru tal-affarijiet reliġjużi (2009-2013); ko-President tal-Konferenza ministerjali tal-proċess ta' Bologna fl-2004 u fl-2009; ko-President tal-Konferenza ministerjali tal-Aġenzija Spazjali Ewropea (2012-2013); Imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Imwielda fl-1962; gradwata fil-liġi mill-Università ta' Tartu (1981-1986); Assistent tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika f'Talinn (1986-1991); gradwata mill-Iskola tad-Diplomazija tal-Estonja (1991-1992); konsulent ġuridiku (1991-1993) u Segretarja Eżekuttiva tat-Tribunal tal-Arbitraġġ tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija (1992-1993); Imħallef tal-Qorti tal-Appell ta' Talinn (1993-2004); Masters Ewropew fid-Drittijiet tal-Bniedem u fid-Demokratizzazzjoni, Universitajiet ta' Padova u ta' Nottingham (2002-2003); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004 sal-23 ta' Ottubru 2013; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-23 ta' Ottubru 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

imwieled fl-1964; gradwat fi studji speċjalizzati fid-dritt Komunitarju (1987) u dottorat fil-liġi mill-Università Panthéon-Assas (1991); kelliem waqt konferenzi fiċ-ċentru ta’ formazzjoni permanenti fl-Università Panthéon-Assas; ammess fl-Avukatura ta’ Ċipru (1993); konsulent speċjali għall-affarijiet Ewropej fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (1996-1999); membru tal-Bord għan-negozjati dwar l-adeżjoni ta’ Ċipru mal-Unjoni Ewropea (1998-2003); konsulent fid-dritt tal-Unjoni fi ħdan is-servizz legali tar-Repubblika (1999-2002); membru ta’ delegazzjonijiet Ċiprijotti Griegi fil-kuntest ta’ negozjati għal soluzzjoni globali għall-problema Ċiprijotta (2002-2014); ġurista prinċipali (2002-2007), sussegwentement avukat prinċipali tar-Repubblika (2007-2014) u direttur tad-Dipartiment tad-dritt Ewropew tas-servizz legali tar-Repubblika (2003-2014); aġent tal-Gvern Ċiprijott quddiem il-qrati tal-Unjoni Ewropea (2004-2014); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

imwieled fl-1950; gradwat fid-dritt mill-Univeristajiet ta' Sevilla u ta' Grenada (1967-1972); prosekutur fil-qrati ta' Palma de Majorca u ta' Sevilla (1977-1982); Imħallef fl-Awla tal-kontenzjuż amministrattiv tal-Qorti superjuri tal-ġustizzja tal-Andalucía, fil-Qorti nazzjonali u fil-Qorti superjuri tal-ġustizzja tal-Canarias (1982-1989); president tal-Awla tal-kontenzjuż amministrattiv tal-Qorti superjuri tal-ġustizzja tal-Cantabria (1989-1994); référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1995-1999); membru tal-kunsill ta' amministrazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-qrati amministrattivi supremi tal-Unjoni Ewropea (ACA-Europe) (2006-2014); membru tal-kummissjoni elettorali ċentrali (2012-2015); Imħallef fl-Awla amministrattiva tal-Qorti suprema ta' Spanja (1999-2015); Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Imwieled fl-1964; master fid-dritt mill-Università ta' Aarhus (1991); master fid-dritt Ewropew mill-Collège d'Europe fi Bruges (1993); lecturer fl-Universitajiet ta' Aarhus (1991-1993) u ta' Copenhagen (1999-2001); professur mistieden fl-Universitajiet ta' Copenhagen u ta' Aalborg (mill-2008); avukat iskritt fil-kamra tal-avukati Daniża (1995); référendaire mal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (1994-1999); prosekutur fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku ta' Copenhagen (1999-2000) u spettur mad-distretti tal-pulizija (2004-2006); konsulent legali mar-rappreżentant tal-Prim Ministru Daniż matul in-negozjati għat-tfassil tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (1999-2000); kap ta' dipartiment fl-Uffiċċju tad-dritt Ewropea (1999-2000); kap ta' dipartiment fl-Uffiċċju tad-dritt Ewropew u tad-drittijiet tal-bniedem (2000-2001) u kap ta' dipartiment fl-Uffiċċju tad-dritt ta' proprjetà u tal-obbligi tal-Ministeru tal-Ġustizzja (2001-2006); Ombudsman tal-konsumaturi nnominat mill-Gvern Daniż (2006-2014); Imħallef fil-Østre Landsret, Copenhagen (2015); Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

Imwieled fl-1977; master fid-dritt u master fir-relazzjonijiet internazzjonali (Università Karlova ta' Praga); gradwat fid-dritt Ingliż u fid-dritt tal-Unjoni Ewropea (Università ta' Cambridge); Magister Juris (Università ta' Oxford, St. Edmund Hall); dottorat fid-dritt (Istitut Universitarju Ewropew, Firenze); studji fl-Università libera ta' Brussell u fl-Università ta' Queensland (l-Awstralja); référendaire mal-President tal-Qorti amministrattiva suprema tar-Repubblika Ċeka (2005-2009), u wara Kap tad-dipartiment ta' riċerka u ta' dokumentazzjoni tal-istess qorti (2008-2009); kapaċità li jeżerċita l-funzjonijiet ta' Mħallef fir-Repubblika Ċeka (2009); lecturer (2011 u 2012) u riċerkatur (2013-2016) fl-Istitut tad-dritt Ewropew u tad-dritt ikkomparat fl-Università ta' Oxford; professur fil-Collège d'Europe fi Bruges (2013-2015); membru tal-bord tal-appell tal-Bank nazzjonali Ċek (2013-2015); Imħallef ad hoc fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (2013-2015); kofondatur u president tal-assoċjazzjoni Ċeka tad-dritt Ewropew u tad-dritt ikkomparat; lecturer u professur mistieden f'diversi universitajiet fl-Ewropa u barra mill-Ewropa; awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fil-qasam tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, tad-drittijiet Ewropej tal-bniedem, tad-dritt (pubbliku) ikkomparat u tat-teorija tad-dritt; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

imwieled fl-1952; diploma fid-dritt mill-Università Saint-Clément d'Ohrid ta’ Sofia (1975); dottorat fid-dritt (1979); lecturer (1977-1984), lecturer anzjan (1984-1990), u mbagħad professur fl-Università Saint-Clément d'Ohrid ta’ Sofia (1990-2013); dekan tal-fakultà tal-liġi tal-Università Saint-Clément d'Ohrid ta’ Sofia (1988-1991); membru tal-kunsill leġiżlattiv fi ħdan l-assemblea nazzjonali Bulgara (1995-1997); kap tal-katedra Jean Monnet fl-Università l-Ġdida Bulgara (2002-2005); president tal-kunsill legali għall-President tal-Bulgarija (2002-2003); Imħallef (2003-2009), u mbagħad President (2009-2012) tal-qorti kostituzzjonali Bulgara; kap tal-katedra tad-dritt kostituzzjonali fil-fakultà tal-liġi tal-Università Saint-Clément d'Ohrid ta’ Sofia (2013-2016); membru (2006-2016) u viċi president tal-kummissjoni ta’ Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa (2013-2015); membru tal-kunsill kostituzzjonali fi ħdan l-Ombudsman tal-Bulgarija (2015-2016); editur ta’ diversi rivisti legali; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet legali; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mid-19 ta’ Settembru 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

imwieled fl-1954; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Malta (1977); Master of Laws mill-Università ta’ Londra (1979); dottorat fid-dritt mill-Università ta’ Cambridge (1982); lecturer f’Ealing College of Higher Education (1982-1984); lecturer fl-Università ta’ Exeter (1984-1990); lecturer prinċipali fl-Università ta’ Londra, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); konsulent legali fis-settur privat, u mbagħad mal-Parlament ta’ Malta (1993-2016); professur u responsabbli għad-Dipartiment tad-dritt Ewropew u tad-dritt komparat fl-Università ta’ Malta (1993-2016); direttur taċ-Ċentru ta’ dokumentazzjoni ta’ riċerka tal-Università ta’ Malta (1993-2016); president tal-Assoċjazzjoni Maltija tad-dritt Ewropew; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali (2016-2018); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

imwielda fl-1958; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Bologna (1982); professur tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-Università ta’ Bologna; direttriċi taċ-Ċentru internazzjonali ta’ riċerka dwar id-dritt Ewropew tal-Università ta’ Bologna; membru tal-avukatura ta’ Bologna; professur aċċoċjat tad-dritt internazzjonali fl-Università ta’ Urbino (1997-2000); viċi president tas-Soċjetà Taljana tad-dritt internazzjonali u tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (2009-2010); membru tal-kumitat ta’ tmexxija konġunt tal-Iskola Ċiniża u Ewropea tad-dritt fl-Università Ċiniża tax-xjenzi politiċi u tad-dritt (2011-2013); rappreżentanta tal-Gvern Taljan fi ħdan il-kumitat ta’ tmexxija tal-Akkademja tad-Dritt Ewropew (2015-2018); awtriċi ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

imwieled fl-1958; diploma fid-dritt mill-University College, Dublin (LL.M. fl-1981); dottorat fid-dritt mill-University College, Dublin (LL.D. fl-1997); diploma fid-dritt mill-Università ta’ Pennsylvania (LL.M. fl-1982); barrister-at-law fl-Honorable Society of King’s Inns ta’ Dublin (1984); dottorat fid-dritt mit-Trinity College, Dublin (Ph.D. fl-2001); senior lecturer fid-dritt mat-Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel mal-avukatura tal-Irlanda (1987-1997); senior counsel mal-avukatura tal-Irlanda (1997-2010); Imħallef fil-High Court tal-Irlanda (2010-2014); Imħallef fil-Court of Appeal tal-Irlanda (2014-2018); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

imwieled fl-1959; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Palermo (1982); professur tad-dritt kostituzzjonali fl-Università ta’ Palermo; professur tad-dritt kostituzzjonali u tal-kompetizzjoni fl-Università LUISS Guido Carli ta’ Ruma; konsulent legali tal-Gvern Taljan (1993-1996); professur tad-dritt pubbliku fl-Università ta’ Cagliari (1986-1997); president tal-Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-istatus speċjali tar-Reġjun ta’ Sicilia (1998-2002); konsulent legali tal-Ministeru għas-Saħħa Taljan (2008-2011); membru u mbagħad president tal-Kummissjoni għall-garanzija tad-dritt ta’ azzjoni sindakali fis-servizzi pubbliċi essenzjali (2006-2011); president tal-Awtorità Taljana għall-Garanzija tal-Kompetizzjoni u tas-Suq (2011-2018); innominat mill-President tar-Repubblika, f’April 2013, bħala wieħed mill-għaxar esperti tal-Kummissjoni għar-riformi istituzzjonali, ekonomiċi u soċjali u, f’Ġunju tal-istess sena, maħtur mill-Prim Ministru bħala membru tal-grupp ta’ esperti mistieden sabiex jippreżenta abbozz ta’ riformi kostituzzjonali; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

imwieled fl-1973; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Vilnius (1992-1997); dottorat fid-dritt mill-Università ta’ Vilnius (2008); assistent, professur assoċjat fil-fakultà tad-dritt tal-Università ta’ Vilnius (1999-2018); kap ta’ unità (2002-2003), assistent direttur ġenerali tad-dipartiment tad-dritt Ewropew tal-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Litwanja (2004-2010); Imħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Litwanja (2010-2018); viċi president tal-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Litwanja (2012-2017); aġixxa bħala l-president tal-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Litwajna (2015-2017); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet fil-qasam tad-dritt Ewropew u kostituzzjonali; wieħed mill-fundaturi u membru tal-Assoċjazzjoni Litwana tad-dritt Ewropew; Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mit-8 ta’ Ottubru 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Imwieled fl-1973; gradwat fid-dritt (Universitajiet ta’ Tartu u ta’ Poitiers); dottorat fid-dritt (Università ta’ Tartu, 2006); Direttur tas-7 Uffiċċju tad-Dipartiment Konsolari tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-Estonja (1995-1996); Direttur tad-Dipartiment tad-Dritt Kriminali fil-Ministeru għall-Ġustizzja (1996-2001); Imħallef fil-Qorti ta’ Tallinn (2001-2002); Imħallef fil-Qorti tal-Appell ta’ Tallinn (2002-2006); Imħallef fil-Qorti Suprema (2006-2009); President tal-Awla Kriminali tal-Qorti Suprema (2010-2013); Imħallef ad hoc fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (2010-2016); President tal-Qorti Suprema (2013-2019); President tal-bord responsabbli għall-amministrazzjoni tal-qrati tal-ewwel istanza u tal-qrati tal-appell (2013-2019); President tan-netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Supremi Ġudizzjarji tal-Unjoni Ewropea (2017-2019); professur mistieden u membru tal-bord akkademiku tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta’ Tartu; membru fundatur tal-Assoċjazzjoni Estonjana għall-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni Ewropea; membru tal-Kunsill tal-Fondi tad-Dritt Kostituzzjonali fi ħdan l-Akkademja tax-Xjenzi tal-Estonja; membru tal-Assoċjazzjoni Akkademika tad-Dritt tal-Estonja; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-6 ta’ Frar 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Imwieled fl-1958; gradwat fid-dritt (1980), diploma fi studji approfonditi fid-dritt (1982) u Dottorat mill-Univerisità ta’ Ħelsinki, il-Finlandja (2008); Lecturer fl-Università ta’ Ħelsinki (1980‑1986); Référendaire u Mħallef Temporanju fil-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Rovaniemi, il-Finlandja (1983‑1984); Konsulent Legali (1987‑1989), u wara Kap tad-Diviżjoni tad-Dritt Ewropew (1990‑1995) fil-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Finlandja; Konsulent Legali fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Finlandja (1989‑1990); Konsulent u Segretarju għall-Affarijiet Ewropej fil-Kummissjoni Għolja tal-Parlament Finlandiż (1995‑2000); Imħallef Temporanju (Lulju 2000 ‑ Diċembru 2002), u wara Mħallef (Jannar 2003 ‑ Settembru 2009) fil-Qorti Amministrattiva Suprema, il-Finlandja; responsabbli għall-kwistjonijiet legali u istituzzjonali matul in-negozjati għall-adeżjoni tar-Repubblika Finlandiża fl-Unjoni Ewropea; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2009 sas-7 ta’ Ottubru 2015, Imħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema (2015‑2019); Viċi President tal-Qorti Amministrattiva Suprema (2018‑2019); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis‑7 ta’ Ottubru 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Imwieled fl‑1959; master fid-dritt mill-Università Pariġi II (1982); taħriġ professjonali bħala maġistrat, Skola Nazzjonali tal-Maġistratura, Franza (1984‑1986); Imħallef fil-Qorti Distrettwali ta’ Limoges (1986‑1988); Maġistrat fl-amministrazzjoni ċentrali tal-Ministeru għall-Ġustizzja (1988‑1996); konsulent référendaire fil-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza (1996‑2004); qarrej tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (2004‑2006); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mal-uffiċċju ta’ P. Lindh, sussegwentement ma’ dak ta’ C. G. Fernlund (2006‑2012); Avukat Ġenerali fl-Awla Soċjali tal-Qorti tal-Kassazzjoni u chargé de mission mal-Prosekutur Pubbliku Ġenerali fil-Qorti tal-Kassazzjoni (2012‑2017); Avukat Ġenerali Ewlieni fl-Awla Kummerċjali, Qasam Finanzjarju u Ekonomiku mal-Qorti tal-Kassazzjoni (2017‑2020); membru tal-Kumitat għar-Rapport u għall-Istudji tal-Qorti tal-Kassazzjoni (1998‑2002); membru tal-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ Kundanni Kriminali tal-Qorti tal-Kassazzjoni (1999‑2004); President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Istituzzjoni Nazzjonali għat-Taħriġ Notarili, Franza (2016‑2020); Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mit‑23 ta’ Marzu 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

imwieled fl-1953; gradwat fid-dritt mill-Università ta’ Ateni, il-Greċja (1976); master ta’ speċjalizzazzjoni fid-dritt Ewropew mill-Università Libera ta’ Brussell, il-Belġju (1990); Fellow fl-Istitut Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem, Genève (l-Isvizzera)/Strasbourg (Franza) (1992); avukat mal-kamra tal-avukati ta’ Ateni (1978-1979); uffiċjal tas-smigħ, okkupa l-kariga ta’ maître des requêtes, viċi president u, minn Frar 2020, president tal-Kunsill tal-Istat Elleniku (1979-2020); president ta’ diversi kumitati għat-tfassil ta’ abbozzi ta’ liġijiet, kif ukoll membru tal-Kumitat Ċentrali għat-Tfassil ta’ Abbozzi ta’ Liġijiet tal-Greċja; għalliem fl-Iskola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni, il-Greċja; għalliem tad-dritt Ewropew u tad-Dritt Amministrattiv fl-Iskola Nazzjonali tal-Maġistratura, il-Greċja (1995-2016); president tal-Kunsill Dixxiplinari tal-Għalliema fl-Istabbilimenti ta’ Tagħlim Superjuri (diversi mandati bejn l-2011 u l-2020); president tal-Qorti speċjali għal kawżi kontra maġistrati (diversi mandati bejn l-2011 u l-2020); membru u mbagħad president tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura Amministrattiva (diversi mandati bejn l-1996 u l-2020); membru tal-Qorti Suprema Speċjali tal-Greċja (diversi mandati bejn l-2000 u l-2020); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja mill-10 ta’ Settembru 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

imwielda fl-1970; gradwata fid-dritt mill-Università tal-Latvja (1993); studji postuniversitarji tas-sistema legali Amerikana, tad-dritt u tal-politika tal-Komunitajiet Ewropej u tax-xjenzi politiċi fl-Università ta' Aarhus, id-Danimarka (1993); master fid-dritt internazzjonali mill-Università ta' Lund, l-Isvezja (1994); dottorat fid-dritt mill-Università ta' Cambridge, ir-Renju Unit (1999); assistenta parlamentari fil-Parlament tar-Repubblika tal-Latvja (1990-1992); konsulenta mal-kummissjoni għall-affarijiet barranin tal-Parlament tar-Repubblika tal-Latvja (1992-1995); assistenta universitarja fi ħdan id-dipartiment tat-teorija ġuridika u politika u tad-dipartiment tad-dritt internazzjonali u tad-dritt tal-baħar, u mbagħad lettriċi tad-dritt internazzjonali u tad-dritt Ewropew, fundatriċi u direttriċi tal-Istitut tad-drittijiet tal-bniedem tal-Università ta' Latvja (1993-1999); konsulenta mal-Prim Ministru tal-Latvja (1995); konsulenta mad-Direttorat Ġenerali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, Strasbourg, Franza (1999-2001); professoressa "Söderberg", professoressa mistiedna, u mbagħad professoressa tad-dritt internazzjonali u tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iskola superjuri tad-dritt ta' Riga, il-Latvja (mill-2001); professoressa mistiedna fl-Istitut Raoul Wallenberg, fl-Università ta' Lund (2001-2005); Imħallef u Presidenta ta' Awla u mbagħad Imħallef ad hoc fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, Strasbourg (2005-2014); korrispondenta tal-Akkademja tax-Xjenzi tal-Latvja (mill-2017); awtriċi ta' diversi pubblikazzjonijiet fil-qasam tad-dritt internazzjonali u nazzjonali pubbliku; fundatriċi u membru tal-kumitat editorjali tal-Baltic Yearbook of International Law; Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Latvja (2015-2000); President tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Latvja (2017-2020); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-6 ta' Ottubru 2020.

Jan Passer
Jan Passer

imwieled fl-1974; gradwat fid-dritt (1997) u dottorat fid-dritt (2007) mill-Università Charles ta’ Praga (1997); gradwat Master of Laws mill-Università ta’ Stokkolma (2000); uffiċjal ġudizzjarju stagiaire fil-Qorti Muniċipali ta’ Praga (1997-2001); Imħallef fil-Qorti tad-Distrett Amministrattiv ta’ Praga 2 (2001-2005); Imħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema tar-Repubblika Ċeka (2005-2016); lettur tad-dritt b’mod partikolari tal-Unjoni Ewropea fl-Università Charles ta’ Praga (2001-2003), fl-Università Masaryk ta’ Brno (2006-2016), fl-Università Palacký ta’ Olomóc (2014-2016) u fl-Akkademja tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka (2001-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali (2016-2020); Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja mis-6 ta’ Ottubru 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Imwieled fl-1961; gradwat fil-liġi mill-Università ta' Valencia (1979-1984); analista kummerċjali fi ħdan il-Kunsill tal-kmamar tal-kummerċ tal-Comunidad autónoma de Valencia (1986); ġurista lingwista mal-Qorti tal-Ġustizzja (1986-1990); ġurista reviżur mal-Qorti tal-Ġustizzja (1990-1993); amministratur fid-dipartiment tal-istampa u tal-informazzjoni tal-Qorti tal Ġustizzja (1993-1995); amministratur fi ħdan is-segretarjat tal-kumitat istituzzjonali tal-Parlament Ewropew (1995-1996); attaché mar-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja (1996-1999); référendaire mal-Qorti tal Ġustizzja (1999-2000); kap tad-diviżjoni ta' traduzzjoni tal-lingwa Spanjola tal-Qorti tal-Ġustizzja (2000-2001); direttur, u mbagħad direttur ġenerali, tat-traduzzjoni mal-Qorti tal-Ġustizzja (2001-2010); Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja mis-7 ta' Ottubru 2010.