Protokolārā kārtība
2020.23.03
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Pirmās palātas priekšsēdētājs
Otrās palātas priekšsēdētājs
Trešās palātas priekšsēdētāja
Ceturtās palātas priekšsēdētājs
Piektās palātas priekšsēdētājs
Galvenais ģenerāladvokāts
Desmitās palātas priekšsēdētājs
Devītās palātas priekšsēdētājs
Septītā palātas priekšsēdētājs
Sestās palātas priekšsēdētāja
Astotā palātas priekšsēdētājs
Ģenerāladvokāte
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Ģenerāladvokāte
Tiesnesis
Tiesnese
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnese
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Sekretārs
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
M. Safjan
S. Rodin
P.G. Xuereb
L.S. Rossi 
I. Jarukaitis
J. Kokott
E. Juhász
M. Ilešič
J. Malenovský
L. Bay Larsen
E. Sharpston
T. von Danwitz 
C. Toader
D. Šváby
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
N.J. Piçarra
G. Hogan
G. Pitruzzella
P. Pikamäe
A. Kumin
N. Jääskinen
N.Wahl
J. Richard de la Tour
A. Calot Escobar