Protokolārā kārtība
 2019.21.03
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Pirmās palātas priekšsēdētājs
Otrās palātas priekšsēdētājs
Trešās palātas priekšsēdētāja
Ceturtās palātas priekšsēdētājs
Piektās palātas priekšsēdētājs
Galvenais ģenerāladvokāts
Septītā palātas priekšsēdētājs
Desmitās palātas priekšsēdētāja
Sestās palātas priekšsēdētājs
Devītās palātas priekšsēdētāja
Astotā palātas priekšsēdētājs
Tiesnesis
Ģenerāladvokāte
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Ģenerāladvokāte
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Tiesnesis
Tiesnese
Ģenerāladvokāts
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Ģenerāladvokāts
Tiesnesis
Sekretārs
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
T. von Danwitz
C. Toader
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
A. Rosas
J. Kokott
E. Juhász
M. Ilešič
J. Malenovský
E. Levits
L. Bay Larsen
E. Sharpston
Y. Bot
M. Safjan
D. Šváby
C.G. Fernlund
C. Vajda
N. Wahl
S. Rodin
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
N.J. Piçarra
L.S. Rossi
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
A. Kumin
A. Calot Escobar