CURIA
rss
Нов Етичен кодекс на членовете

Съдът и Общият съд приеха съвместно нов Етичен кодекс на настоящите и бившите членове на Съда на Европейския съюз.

С този кодекс се отменя и заменя приетият през 2007 г. Етичен кодекс.

Новият кодекс ще влезе в сила на 1 януари 2017 г. 

В него се уточняват правилата за професионална етика, приложими към настоящите и бившите членове на институцията.

.