CURIA
rss
napredno pretraživanje
Novi Etički kodeks za članove

Sud i Opći sud donijeli su zajedno novi Etički kodeks za članove i bivše članove Suda Europske unije.

Tim se kodeksom stavlja izvan snage i zamjenjuje Etički kodeks donesen 2007.

Kodeks stupa na snagu 1. siječnja 2017. 

Njime su pojašnjena deontološka pravila koja se primjenjuju na članove i bivše članove institucije.

.