CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Jauns ētikas kodekss

Tiesa un Vispārējā tiesa kopīgi ir pieņēmušas jaunu Eiropas Savienības Tiesas locekļu un bijušo locekļu ētikas kodeksu

Ar šo kodeksu tiek atcelts un aizstāts 2007. gadā pieņemtais Uzvedības kodekss.

Tas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Tajā ir precizēti ētikas noteikumi, kas piemērojami iestādes locekļiem un bijušajiem locekļiem.

.