CURIA
rss
avancerad sökning
Ny uppförandekod för ledamöter

Domstolen och tribunalen har tillsammans antagit en ny Uppförandekod för ledamöter och tidigare ledamöter vid Europeiska unionens domstol

Denna uppförandekod upphäver och ersätter den uppförandekod som antogs år 2007.

Uppförandekoden träder i kraft den 1 januari 2017. 

I uppförandekoden fastställs de yrkesetiska regler som institutionens ledamöter och tidigare ledamöter ska tillämpa.

.