Η σύνθεση των τμημάτων
11.10.2021  
Πρώτο τμήμα: A. Arabadjiev
I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin
Δεύτερο τμήμα: A. Prechal
J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl, M.L. Arastey Sahún
Τρίτο τμήμα: K. Jürimäe
N. Jääskinen, M. Safjan, N.J.C. da Silva Piçarra, M. Gavalec
Τέταρτο τμήμα: C. Lycourgos
S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi, O. Spineanu-Matei
Πέμπτο τμήμα: E. Regan
I. Jarukaitis, M. Ilešič, D. Gratsias, Z. Csehi
Έκτο τμήμα: I. Ziemele
D. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin
Έβδομο τμήμα: J. Passer
F. Biltgen, N. Wahl, M.L. Arastey Sahún
Όγδοο τμήμα: N. Jääskinen
M. Safjan, N.J.C. da Silva Piçarra, M. Gavalec
Ένατο τμήμα: S. Rodin
J.-C. Bonichot, L.S. Rossi, O. Spineanu-Matei
Δέκατο τμήμα: I. Jarukaitis
M. Ilešič, D. Gratsias, Z. Csehi