Η σύνθεση των τμημάτων
07.10.2022  
Πρώτο τμήμα: A. Arabadjiev
P.G. Xuereb, T. von Danwitz, A.Kumin, I. Ziemele
Δεύτερο τμήμα: A. Prechal
M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer
Τρίτο τμήμα: K. Jürimäe
M. Safjan, N.J.C. da Silva Piçarra, N. Jääskinen, M. Gavalec
Τέταρτο τμήμα: C. Lycourgos
L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin, O. Spineanu-Matei
Πέμπτο τμήμα: E. Regan
D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis, Z. Csehi
Έκτο τμήμα: P.G. Xuereb
D. von Danwitz, A. Kumin, I. Ziemele
Έβδομο τμήμα: M.L. Arastey Sahún
F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer
Όγδοο τμήμα: M. Safjan
N.J.C. da Silva Piçarra, N. Jääskinen, M. Gavalec
Ένατο τμήμα: L.S. Rossi
J.-C. Bonichot, S. Rodin, O. Spineanu-Matei
Δέκατο τμήμα: D. Gratsias
M. Ilešič, I. Jarukaitis, Z. Csehi