Η σύνθεση των τμημάτων
01.02.2020   
Πρώτο τμήμα: J. C. Bonichot
M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader, N. Jääskinen
Δεύτερο τμήμα: A. Arabadjiev
P.G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin
Τρίτο τμήμα: A. Prechal
L.S. Rossi, J. Malenovský, F. Biltgen, N. Wahl
Τέταρτο τμήμα: M. Vilaras
S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe, N.J.C. da Silva Piçarra
Πέμπτο τμήμα: E. Regan
I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič, C. Lycourgos
Έκτο τμήμα: M. Safjan
L. Bay Larsen, C. Toader, N. Jääskinen
Έβδομο τμήμα: P.G. Xuereb
T. von Danwitz, A. Kumin
Όγδοο τμήμα: L.S. Rossi
J. Malenovský, F. Biltgen, N. Wahl
Ένατο τμήμα: S. Rodin
D. Šváby, K. Jürimäe, N.J.C. da Silva Piçarra
Δέκατο τμήμα: I. Jarukaitis
E. Juhász, M. Ilešič, C. Lycourgos