Η σύνθεση των τμημάτων

26.03.2019 

Πρώτο τμήμα :
  

Δεύτερο τμήμα :
  

Τρίτο τμήμα :
  

Τέταρτο τμήμα :
  

Πέμπτο τμήμα :
  

Έκτο τμήμα :
  

Έβδομο τμήμα :
  

Όγδοο τμήμα :
  

 Ένατο τμήμα :
  

 Δέκατο τμήμα :
  

J. C. Bonichot
C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen, M. Safjan

A. Arabadjiev
T. von Danwitz , E. Levits, C. Vajda, P.G. Xuereb, A. Kumin

A. Prechal
F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund, L.S. Rossi

Μ. Βηλαράς
K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin, N.J.C. da Silva Piçarra

E. Regan
Κ. Λυκούργος, E. Juhász, M. Ilešič, I. Jarukaitis

C. Toader
A. Rosas, L. Bay Larsen, M. Safjan

T. von Danwitz
E. Levits, C. Vajda, P.G. Xuereb, A. Kumin

F. Biltgen
J. Malenovský, C.G. Fernlund, L.S. Rossi

K. Jürimäe
D. Šváby, S. Rodin, N.J.C. da Silva Piçarra

Κ. Λυκούργος
E. Juhász, M. Ilešič, I. Jarukaitis