Η σύνθεση των τμημάτων
07.10.2020   
Πρώτο τμήμα: J. C. Bonichot
L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan, N. Jääskinen
Δεύτερο τμήμα: A. Arabadjiev
A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, I. Ziemele
Τρίτο τμήμα: A. Prechal
N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi, J. Passer
Τέταρτο τμήμα: M. Vilaras
N.J.C. da Silva Piçarra, D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe
Πέμπτο τμήμα: E. Regan
M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos, I. Jarukaitis 
Έκτο τμήμα: L. Bay Larsen
C. Toader, M. Safjan, N. Jääskinen
Έβδομο τμήμα: A. Kumin
T. von Danwitz, P.G. Xuereb, I. Ziemele
Όγδοο τμήμα: N. Wahl
F. Biltgen, L.S. Rossi, J. Passer
Ένατο τμήμα: N.J.C. da Silva Piçarra
D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe
Δέκατο τμήμα: M. Ilešič 
E. Juhász, C. Lycourgos, I. Jarukaitis