Avdelningarnas sammansättning
07.10.2020   
Första avdelningen:  J. C. Bonichot
L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan, N. Jääskinen
Andra avdelningen: A. Arabadjiev
A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, I. Ziemele
Tredje avdelningen: A. Prechal
N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi, J. Passer
Fjärde avdelningen: M. Vilaras
N.J.C. da Silva Piçarra, D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe
Femte avdelningen: E. Regan
M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos, I. Jarukaitis 
Sjätte avdelningen: L. Bay Larsen
C. Toader, M. Safjan, N. Jääskinen
Sjunde avdelningen: A. Kumin
T. von Danwitz, P.G. Xuereb, I. Ziemele
Åttonde avdelningen: N. Wahl
F. Biltgen, L.S. Rossi, J. Passer
Nionde avdelningen: N.J.C. da Silva Piçarra
D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe
Tionde avdelningen: M. Ilešič 
E. Juhász, C. Lycourgos, I. Jarukaitis