Justitskontoret
   

Justitskontoret har til opgave at registrere sagsakterne i de verserende sager og er ansvarlig for førelsen af registret, hvori alle processkrifter skal indføres.

Justitskontoret modtager, opbevarer og meddeler stævninger, indlæg og andre processkrifter, som advokater eller partsrepræsentanter sender til Domstolen. Det er ansvarligt for al korrespondance vedrørende retsforhandlinger for Domstolen.

Indlevering af processkrifter

Indlevering pr. post

Indlevering pr. e-mail

 

Den Europæiske Unions Domstol
Domstolens Justitskontor
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tlf.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Indleveringpr. post

Processkrifter i og korrespondance vedrørende sager for Domstolen skal sendes til Domstolens Justitskontor på ovenstående postadresse eller indgives direkte til Domstolens Justitskontor på Domstolens hjemsted, eller, uden for Justitskontorets åbningstid, i Domstolens reception.

Forudgående fremsendelse pr. fax eller pr. e-mail af et processkrift kan ske inden for procesfristerne på betingelse af, at det fremsendte og det senere indgivne processkrift opfylder de i procesreglementet opstillede krav. Sådanne fremsendelser skal ske til ovenstående telefaxnummer eller e-mail-adresse.

warning Fremsendelse pr. e-mail af dokumenter, der overskrider en vis størrelse (ca. 4 Mb), giver anledning til tekniske vanskeligheder. For at sikre en korrekt fremsendelse af sådanne dokumenter tilrådes det derfor at sende det scannede dokument i flere dele eller pr. fax.

e-Curia

 

 

 

Indlevering pr. e-mail

Befuldmægtigede og advokater, der har beskikkelse i en medlemsstat eller i en anden stat, som er part i EØS-aftalen, kan, når vedkommende har en adgangskonto til e-Curia, indlevere et processkrift via denne applikation. I dette tilfælde skal denne indlevering af dokumentet ikke efterfølges af en tilsvarende fremsendelse pr. post, og der skal heller fremsendes bekræftede genparter heraf.

 

Se også:

- Sagsbehandlingen
- Den Europæiske Unions Domstols e-Curia-platform

Enregistrer

Enregistrer