Kirjaamo

Unionin tuomioistuimen kirjaamo vastaa vireillä oleviin asioihin liittyvien asiakirjojen käsittelystä ja pitää yllä rekisteriä, johon merkitään kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat.

Kirjaamo ottaa vastaan, säilyttää ja antaa tiedoksi asianosaisten asianajajien tai edustajien unionin tuomioistuimelle osoittamat kanteet, kirjelmät ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat. Se vastaa kaikesta unionin tuomioistuimen oikeudenkäyntien kulkuun liittyvästä kirjeenvaihdosta.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen jättäminen

Asiakirjojen jättäminen postitse

Asiakirjojen jättäminen sähköisesti

 

Cour de justice de l'Union européenne
Greffe de la Cour
rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Puhelinvaihde: +352 4303 1
Faksi: +352 43 37 66
Sähköposti: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Asiakirjojen jättäminen postitse

Oikeudenkäyntiasiakirjat ja unionin tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin liittyvät kirjelmät toimitetaan postitse tai henkilökohtaisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai kirjaamon aukioloaikojen ulkopuolella unionin tuomioistuimen vastaanottoon.

Faksilla tai sähköpostitse ennakkotietona lähetetyn oikeudenkäyntiasiakirjan katsotaan saapuneen perille määräajassa, jos lähetys ja varsinaisen asiakirjan myöhempi jättäminen täyttävät työjärjestyksessä mainitut edellytykset. Lähetys toimitetaan yllä mainittuun faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

warning Suurien tiedostojen (yli 4 Mt) lähettäminen sähköpostitse saattaa aiheuttaa teknisiä ongelmia. Perilletulon varmistamiseksi tällaiset asiakirjat kannattaa lähettää faksilla tai pienemmissä erissä skannattuina.

e-Curia

Asiakirjojen jättäminen sähköisesti

Asiamiehet ja asianajajat, joilla on oikeus esiintyä jäsenvaltion tai muun Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolen tuomioistuimessa ja joilla on käyttäjätili e-Curiassa, voivat jättää oikeudenkäyntiasiakirjoja sähköisesti e-Curian kautta. Tällöin asiakirjaa tai sen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei enää tarvitse lähettää postitse.

 

 Ks. myös: 

 - Menettely
 - Euroopan unionin tuomioistuimen e-Curia-sivusto

Enregistrer

Enregistrer