Tajništvo

Tajništvo je odgovorno za vođenje spisa predmeta koji su u tijeku i za vođenje upisnika u koji se upisuju svi postupovni akti.

Tajništvo zaprima, čuva i prosljeđuje tužbe, podneske i druge postupovne akte koje Sudu upućuju odvjetnici ili agenti stranaka. Odgovorno je za svu korespondenciju koja se odnosi na odvijanje postupaka pred Sudom.

Podnošenje podnesaka

Podnošenje putem pošte

Podnošenje putem elektroničke pošte

 

Cour de justice de l'Union européenne
Greffe de la Cour
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faks: (352) 43 37 66
Adresa elektroničke pošte: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Podnošenje putem pošte

Podnesci kao i sva korespondencija koja se odnosi na predmete koji se vode pred Sudom trebaju se uputiti tajništvu Suda, bilo slanjem na gore naznačenu poštansku adresu ili neposrednom predajom predmetnog podneska ili dopisa u sjedištu tajništva Suda ili, izvan radnog vremena tajništva, predajom na prijemnoj recepciji koja se nalazi na ulazu u zgradu Suda.

Prethodno slanje podneska telefaksom ili elektroničkom poštom uzet će se u obzir u smislu poštivanja postupovnih rokova samo pod uvjetom da to slanje i naknadno podnošenje podneska budu u skladu sa zahtjevima određenim u Poslovniku Suda. Ta slanja svakako moraju biti izvršena putem broja telefaksa ili adrese elektroničke pošte koji su navedeni gore.

warningSlanje dokumenata koji prelaze određenu veličinu (oko 4 MB) elektroničkom poštom,stvara tehničke probleme. Kako bi se osiguralourednoprispijeće takvih dokumenata, savjetuje se skenirani dokument slatipodijeljen u više dijelova ilikoristiti se telefaksom.

e-Curia

Podnošenje putem elektroničke pošte

Agenti i odvjetnici ovlašteni za zastupanje pred sudovima država članica ili druge države koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru mogu, ukoliko imaju korisnički račun na e-Curiji, podnijeti podnesak putem te aplikacije. U tom slučaju taj podnesak nije potrebno naknadno slati putem pošte niti je potrebno slati ovjerene preslike.

 

Za više informacija:

- Postupak
- Platforma e-Curia Suda Europske unije

Enregistrer

Enregistrer