Grefa

Grefa este responsabilă cu păstrarea dosarelor cauzelor aflate pe rol și ține registrul în care sunt înregistrate toate actele de procedură.

Grefa primește, păstrează și comunică cererile introductive, memoriile și alte acte de procedură adresate Curții de avocații sau de agenții părților. De asemenea, acesteia îi revine sarcina de a se ocupa de corespondența referitoare la desfășurarea procedurilor în fața Curții.

Depunerea actelor de procedură

Depunere pe cale poștală

Depunere pe cale electronică

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Grefa Curții
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
E‑mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Depunere pe cale poștală

Actele de procedură, precum și întreaga corespondență privind cauzele cu care este sesizată Curtea trebuie adresate grefei Curții la adresa poștală indicată mai sus sau depuse direct la sediul grefei Curții ori, în afara programului de lucru al acesteia, la recepția Curții.

Transmiterea prealabilă a unui act de procedură prin fax sau prin e‑mail este luată în considerare în privința termenelor procedurale cu condiția ca această transmitere și depunerea ulterioară a actului să se efectueze în condițiile stabilite în Regulamentul de procedură. Astfel de transmiteri trebuie efectuate numai la numărul de fax sau la adresa de e‑mail menționată mai sus.

warning Transmiterea prin e‑mail a unor documente a căror dimensiune depășește o anumită limită (cca 4 MB) determină dificultăți tehnice. În vederea transmiterii corecte a unor asemenea documente, vă recomandăm să trimiteți documentul scanat, în mai multe părți, sau să folosiți faxul.

e-Curia

Depunere pe cale electronică

Agenții și avocații care au dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European pot, dacă dispun de un cont de acces la e‑Curia, să depună un act de procedură prin intermediul acestei aplicații. În acest caz, transmiterea actului respectiv nu trebuie să fie urmată de trimiterea acelui act pe cale poștală, și nici de trimiterea unor copii certificate pentru conformitate cu originalul.

 

A se vedea și:

- Procedura
- Platforma e Curia a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Enregistrer

Enregistrer