Sodno tajništvo

Contenu

Sodno tajništvo je odgovorno za vodenje spisov tekočih zadev in vpisnika, v katerega se vpisujejo vsi procesni akti.

Sodno tajništvo sprejema, hrani in posreduje tožbe, vloge in druge procesne akte, ki jih za stranke na Sodišče naslovijo odvetniki ali agenti. Odgovorno je za vso korespondenco v zvezi s potekom postopkov pred Sodiščem.

Vložitev procesnih aktov

Vložitev po pošti

Vložitev po elektronski poti

 

Sodišče Evropske unije
Sodno tajništvo Sodišča
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303-1
Telefaks: (+352) 43 37 66
E-naslov: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Vložitev po pošti

Procesne akte in vso korespondenco v zadevah, ki so predložene Sodišču, je treba nasloviti na sodno tajništvo Sodišča na zgoraj navedeni naslov ali vložiti neposredno na sedežu sodnega tajništva Sodišča, zunaj uradnih ur pa v recepciji Sodišča.

Procesni akti, ki so najprej poslani po telefaksu ali elektronski pošti, se upoštevajo glede na procesne roke, če sta pošiljanje in naknadna vložitev akta v skladu z zahtevami Poslovnika. Procesne akte je treba obvezno poslati na zgoraj navedeno številko telefaksa ali navedeni elektronski naslov.

warning Pošiljanje dokumentov, katerih obseg presega določeno velikost (približno 4 MB), po elektronski pošti je tehnično težavno. Da bi zagotovili pravilno pošiljanje takih dokumentov, vam svetujemo, da jih skenirate in pošljete po delih ali jih pošljete po telefaksu.

e-Curia

Vložitev po elektronski poti

Agenti oziroma odvetniki, ki lahko nastopajo pred sodiščem države članice ali druge države, ki je podpisnica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, lahko vložijo procesni akt prek e-Curie, če imajo uporabniški račun za to aplikacijo. V tem primeru tega akta ni treba poslati po pošti niti ni treba poslati overjenih prepisov.

 

Več o tem:

Postopek
- Platforma e-Curia Sodišča Evropske unije

Enregistrer

Enregistrer

Objet de la demande Nouvelle traduction
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;
Délai 12. 11. 08 17:00
Numéro de suivi
  1. 200808221
Commentaires