Nós imeachta

Téacsanna lena rialaítear nós imeachta

An Conradh ar an Aontas Eorpach

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

An Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

Prótacail: Iarscríbhinní a ghabhann leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

An Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (1/5/2019)

Décision du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne (2013/336/ЕС)

Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (2020/135/EU)

Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais (1/1/2020)

Rialacha Forlíontacha (14/1/2014)

Moltaí le cur faoi bhráid na gcúirteanna náisiúnta maidir le tionscnamh an nós imeachta um réamhrialú (8/11/2019)

Treoracha Cleachtais do Pháirtithe maidir le Cásanna arna dtabhairt os comhair na Cúirte  (1/3/2020)

Cinneadh ón gCúirt Bhreithiúnais an 23 Deireadh Fómhair maidir le dualgais bhreithiúnacha Leas-Uachtarán na Cúirte Breithiúnais

Cinneadh (AE) 2016/2386 ón gCúirt Bhreithiúnais an 20 Meán Fómhair 2016 maidir leis na rialacha slándála is infheidhme i dtaca le faisnéis nó ábhar a thabharfar ar aird os comhair na Cúirte Ginearálta de bhun Airteagal 105 dá Rialacha Nós Imeachta

Cinneadh ón gCúirt Bhreithiúnais an 16 Deireadh Fómhair 2018 maidir le doiciméid nós imeachta a thaisceadh agus a sheirbheáil trí fheidhmchlár e-Curia

Coinníollacha úsáide fheidhmchlár e-Curia (1-12-2018)

Fógraí in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Election of the President of the Court

Election of the Vice-President of the Court

Election of the Presidents of the Chambers of five Judges

Election of the First Advocate General

Toghadh Uachtaráin na nDlísheomraí a bhfuil thriúr breithiúna iontu

Assignment of Judges to Chambers

Ainmniú na nDlísheomraí atá freagrach as na cásanna dá dtagraítear in Airteagal 107 de Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais

Election of the Registrar

Cinneadh na Cúirte Bhreithiúnais an 1 Feabhra 2022 maidir le laethanta saoire oifigiúla agus tréimhsí na saoire breithiúnaí

Faisnéis eile úsáideach

L'octroi de l'anonymat dans les procédures juridictionnelles devant la Cour de justice

Comhairle do chainteoirí os comhair na Cúirte

Rapport sur la mise en œuvre de la procédure préjudicielle d'urgence par la Cour de justice

Rapport présenté au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (14 décembre 2017)

Rapport prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2422

Tableau de correspondance