CURIA
rss
napredno pretraživanje
Postupak

Propisi koji uređuju postupak

Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena verzija)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija)

Pročišćena verzija Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

Protokoli: Prilozi Ugovoru o funkcioniranju Europske unije

ovelja Europske unije o temeljnim pravima

Statut Suda Europske unije (1.9.2016.) 

Odluka Vijeća 2013/336/EU od 25. lipnja 2013. o povećanju broja nezavisnih odvjetnika na Sudu Europske unije de en fr

Poslovnik Suda (19.7.2016)

Dodatak Poslovniku (14.1.2014.)

Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka

Praktične upute za stranke koje se odnose na predmete pred Sudom

Odluka Suda od 23. listopada 2012. o sudačkim dužnostima potpredsjednika Suda de en fr

Odluka Suda (EU) 2016/2386 od 20. rujna 2016. o pravilima sigurnosti primjenjivima na podatke ili dokazne elemente podnesene Općem sudu na temelju članka 105. njegova Poslovnika

Odluka Suda od 13. rujna 2011. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacije e-Curia za zastupnike stranaka (11. 10. 2011.)

Uvjeti korištenja aplikacije e-Curia za asistente (11. 10. 2011.)

Objave u Službenom listu Europske unije

Odluka Suda od 9. ožujka 2016. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

Ostali korisni podaci

Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Sudom 

Savjeti za zastupnike govornike

Izvještaj o postupanju Suda u hitnom prethodnom postupku de en fr

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Suda Europske unije i Prilog I. Statutu de en fr

Tablica ekvivalenata de en fr

.