Eljárás

Az eljárást szabályozó dokumentumok

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Jegyzőkönyvek: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés mellékletei

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya (2019.5.1)

A Tanács határozata (2013. június 25.) az Európai Unió Bírósága főtanácsnokai számának növeléséről (2013/336/ЕС)

A Tanács (EU) 2020/135 Határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről

A Bíróság eljárási szabályzata (2020.1.1)

Kiegészítő szabályzat (2014.1.14)

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan (2019.11.8)

Gyakorlati útmutató a felek részére a Bíróság elé terjesztett ügyekre vonatkozóan (2020.3.1)

A Bíróság határozata (2012. október 23.) a Bíróság elnökhelyettesének igazságszolgáltatási feladatairól

A Bíróság (EU) 2016/2386 határozata (2016. szeptember 20.) a Törvényszékhez az eljárási szabályzatának 105. cikke alapján benyújtott tájékoztatásokra vagy mellékletekre alkalmazandó biztonsági szabályokról

A Bíróság határozata (2018. október 16.) az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

Az e Curia alkalmazás használati feltételei (2018.12.1)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent közlemények

A Bíróság elnökének megválasztása

A Bíróság elnökhelyettesének megválasztása

Az öt bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

Az első főtanácsnok megválasztása

A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

A bírák tanácsokba történő beosztása

A Bíróság eljárási szabályzatának 107. cikkeszerinti ügyekben eljáró tanácsok kijelölése

A hivatalvezető megválasztása

A Bíróság határozata (2022. február 1.) a hivatalos munkaszüneti napokról és a törvénykezési szünetekről

További hasznos információk

A névtelenség biztosítása a Bíróság előtti eljárásokban

Tanácsok a tárgyaláson felszólalók részére

Jelentés a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás Bíróság általi alkalmazásáról

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2015. december 16 i (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alapján készített jelentés

A 2015/2422 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírt jelentés

Megfelelési táblázat