Proċedura

Dokumenti li jirregolaw il-proċedura

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (verżjoni konsolidata)

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (verżjoni konsolidata)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Protokolli: Annessi tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  (1-5-2019)

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2013 li żżid l-għadd ta' Avukati Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (2013/336/ЕС)

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/135 tat-30 ta' Jannar 2020 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (1-1-2020)

Regoli addizzjonali (14-1-2014)

Rakkomandazzjonijiet lill-qrati nazzjonali dwar ir-rinviji għal deċiżjoni preliminari (8-11-2019)

Istruzzjonijiet prattiċi lill-partijiet, dwar il-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (1-3-2020)

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar il-funzjonijiet ġudizzjarji tal-Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (UE) 2016/2386 tal-20 ta' Settembru 2016 dwar ir-regoli ta' sigurtà applikabbli għall-informazzjoni jew għall-annessi prodotti quddiem il- Qorti Ġenerali taħt l-Artikolu 105 tar-Regoli tal-Proċedura tagħha

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Ottubru 2018 dwar il-preżentata u r-riċezzjoni ta' atti proċedurali permezz tal-applikazzjoni e-Curia

Kundizzjonijiet ta' użu tal-applikazzjoni e-Curia (1-12-2018)

Avviżi fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Elezzjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja

Elezzjoni tal-Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja

Elezzjoni tal-presidenti tal-awli komposti minn ħames Imħallfin

Ħatra tal-Avukat Ġenerali Ewlieni

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli

Elezzjoni tar-Reġistratur

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta' Frar 2022 dwar il-jiem ta' vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

Informazzjoni oħra utli

L-għoti tal-anonimat fil-proċeduri ġudizzjarji quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

Rakkomandazzjonijiet lill-partijiet fil-kawża

Rapport dwar l-implementazzjoni tal-proċedura b'urġenza għal deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja

Rapport ippreżentat skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE, Euratom) 2015/2422 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Rapport previst mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament 2015/2422

Tabella ta' korrispondenza