CURIA
rss
avancerad sökning
Förfarandet

Texter som reglerar förfarandet

Utdrag ur fördragen

Stadga för Europeiska unionens domstol (1-9-2016)

Rådets beslut av den 25 juni 2013 om ökning av antalet generaladvokater vid Europeiska unionens domstol
 (2013/336/ЕС)

Domstolens rättegångsregler (19-7-2016)

Tilläggsregler (14-1-2014)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (24-12-2015)

Domstolens Beslut av den 23 oktober 2012 om domstolens vice ordförandes dömande uppgifter

Domstolens beslut (EU) 2016/2386 av den 20 september 2016 om säkerhetsbestämmelser för upplysningar eller handlingar som har getts in till tribunalen enligt artikel 105 i dess rättegångsregler

Domstolens Beslut av den 13 september 2011 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia vilka är tillämpliga på parternas företrädare (11-10-2011)

Användarvillkor för e-Curia vilka är tillämpliga på assistenter (11-10-2011) 

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande

Praktiska anvisningar till parterna i mål vid domstolen

Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning

Domstolens beslut av den 9 mars 2016 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Annan användbar information

Beslut om att sekretess ska gälla för någons namn i rättegången vid domstolen

Råd till parternas ombud

Rapport om domstolens genomförande av förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande

Förslag till ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol och i bilaga I till nämnda stadga

Jämförelsetabell
 

.