Представяне на членовете
Marc van der Woude
Marc van der Woude
Председател
Биография и кариера

Роден през 1960 г. в Горедейк (Нидерландия), г‑н Marc van der Woude завършва първите години от образованието си в Rijksuniversiteit Groningen (Университетът „Рейкс“ в Гронинген, Нидерландия), където през 1983 г. получава бакалавърска степен по право. До 1984 г. продължава образованието си в Колежа на Европа (Белгия).

След като приключва обучението си, е много активно ангажиран в преподавателска и изследователска дейност в Колежа на Европа, където е асистент до 1986 г. Впоследствие е преподавател в Universiteit Leiden (Университетът в Лейден, Нидерландия) от 1986 г. до 1987 г. През цялата си кариера той остава свързан с преподаването и от 2000 г. става ръководител на катедра като професор по право в Erasmus Universiteit Rotterdam (Университетът „Еразмус“ в Ротердам, Нидерландия). Автор на многобройни публикации, той допринася за развитието на конкурентното право, за което свидетелстват редица трудове, представляващи референция в тази област.

Успоредно с университетските си изяви г‑н van der Woude развива и кариера на практикуващ юрист. От 1987 г. до 1989 г. той работи в Комисията на Европейските общности, в която изпълнява функцията на докладчик в генерална дирекция „Конкуренция". След това преминава на работа в Съда на Европейските общности и си сътрудничи в качеството на съдебен помощник със съдиите Thymen Koopmans и Paul Joan George Kapteyn от 1989 г. до 1992 г. Европейската комисия го назначава като администратор в отдела за координация в генерална дирекция „Конкуренция" — функция, която изпълнява от 1992 г. до 1993 г., преди да стане член на нейната правна служба, от 1993 г. до 1995 г. След тази дата той става адвокат в адвокатска колегия Брюксел (Белгия), където неговата практика пред съдилищата се съсредоточава в областта на конкурентното право.

Г‑н van der Woude е назначен за съдия в Общия съд на 13 септември 2010 г. На 18 септември 2013 г. неговите колеги го избират за председател на състав, а на 20 септември 2016 г. — за заместник-председател на Общия съд. На 27 септември 2019 г. е избран за председател на тази юрисдикция и заседава в това качество оттогава.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на консултативния съвет на Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Академия по европейско право, Трир, Германия)
 • Член на „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Школа за икономически науки, Тулуза, Франция)
 • Член на Curatorium, Europa Instituut, Лейден
 • Член на редакционната колегия на Sociaal Economische Wetgeving
 • Член на научния комитет на списание „Concurrences“
Savvas S. Papasavvas
Savvas S. Papasavvas
Заместник-председател
Биография и кариера

Роден през 1969 г. в Никозия (Кипър), г‑н Savvas S. Papasavvas следва в Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistímio Athinón (Национален и Каподистрийски университет Атина, Гърция), от който през 1991 г. получава диплома (Ptychion), еквивалентна на магистър по право. Следва следдипломно обучение в университет Париж II (Франция), което през 1992 г. завършва с диплома за задълбочено обучение (DEA) по публично право. През 1995 г. става доктор по право от университет „Екс-Марсей III“ (Франция).

Член на кипърската адвокатура и вписан в адвокатската колегия на Никозия от 1993 г., г‑н Papasavvas практикува като адвокат до назначаването му в Общия съд през 2004 г.

Освен това преподава в Panepistímio Kýprou (Кипърски университет), като води курс от 1997 г. до 2002 г., а от 2002 г. до 2004 г. е доцент по конституционно право в този университет.

Г‑н Papasavvas е назначен като съдия в Общия съд на 12 май 2004 г. и два последователни мандата, от 15 септември 2010 г. до 25 септември 2016 г., е председател на състав в него. На 27 септември 2019 г. е избран от колегите си съдии за заместник-председател на Общия съд.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член основател на European Law Institute
 • Член на European Public Law Organization (EPLO)
 • Член на Societas Iuris Publici Europaei (SIPE)
 • Член основател на Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeias
 • Член на научния съвет на списание Dikaiómata tou Anthrópou
 • Член на Honorary Committee на асоциация „Hellenic Culture“ в Люксембург
Dean Spielmann
Dean Spielmann
Председател на I състав
Биография и кариера

Роден през 1962 г. в Люксембург (Великото херцогство Люксембург), през 1988 г. г‑н Dean Spielmann става бакалавър по право в Католическия университет в Льовен (Белгия), а след това продължава образованието си във Fitzwilliam College към Кеймбриджкия университет (University of Cambridge, Обединеното кралство), в който през 1990 г. става магистър по право.

Практикува като адвокат към люксембургската адвокатска колегия от 1989 г. до 2004 г. и същевременно развива университетска дейност, като наред с останалото преподава наказателно право, права на човека и производства пред Европейския съд по правата на човека. През периода 1991—1997 г. е асистент в Католическия университет в Льовен, а между 1996 г. и 2006 г. — асоцииран преподавател в университета на Люксембург. От 1997 г. до 2009 г. преподава също в университет Нанси II (Франция), а през 2017 г. и 2018 г. — и в Института по политически изследвания в Париж (Франция).

Освен това е автор на множество книги и статии и член на научни и редакционни съвети на редица правни списания.

През периода 2000—2004 г. е назначен като член на консултативната комисия по правата на човека в Люксембург. От 2002 г. до 2004 г. е член и на комитетите по правата на човека и по наказателно право в Съвета на Европейските адвокатски колегии (CCBE), както и на мрежата в Европейския съюз от независими експерти по основни права.

През 2004 г. е назначен като съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург (Франция), в който последователно става председател на състав, през 2011 г., заместник-председател, през 2012 г., и председател — от 2012 г. до 2015 г.

Г‑н Spielmann е назначен като съдия в Общия съд на 13 април 2016 г. и изпълнява функцията на председател на състав от 30 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на комитета на люксембургската секция на асоциация „Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française“
 • Член на почетния комитет на фондация „René Cassin - Institut international des droits de l’homme“
 • Член на управителния съвет на Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE)
 • Съосновател и съпредседател на Annales du droit luxembourgeois
 • Член на редакционния съвет на Revue de droit pénal et de criminologie
 • Член на консултативния съвет на European Review of Private Law
 • Член на редакционния съвет на списание Droit des affaires — Het Ondernemingsrecht (DAOR)
 • Член на научния комитет на Annuaire international des droits de l’homme
 • Член на научния комитет на Revue trimestrielle des droits de l’homme
 • Член на консултативния кураториум във връзка с колекцията на немски език на решения на Европейския съд по правата на човека (N.P. Engel Verlag)
 • Член на издателския съвет на Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
 • Член на консултативния комитет на Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos
 • Член на консултативния комитет на списанието на юридическия факултет на Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
 • Член на научния комитет на Journal européen des droits de l’homme
 • Член на консултативния съвет на списание „The ECHR Law Review“, University of Liverpool
 • Член на Великохерцогския институт, отдел по етически и политически науки (Люксембург)
 • Член на Cambridge Society of Luxembourg
 • Член на Oxford and Cambridge Club (Лондон)
 • Член на Herbert Howells Society
 • Член на Royal College of Organists
Звания и почетни отличия
 • Docteur honoris causa, Yerevani Petakan Hamalsaran (2013)
 • Почетен професор, University College London (University of London) (2013)
 • Honorary Bencher of Gray’s Inn, Лондон (2013)
 • Honorary Fellow of Fitzwilliam College, University of Cambridge (2013)
 • Голям кръст на Конния орден на Света Агата (Сан Марино) (2014)
 • Командор на ордена на Почетния легион, Франция (2015)
 • Командор на Ордена за заслуги, Люксембург (2015)
 • Docteur honoris causa, Universitatea din București (университетът в Букурещ) (2015)
 • Docteur honoris causa, Universitatea Babeș-Bolyai (университетът в Клуж-Напока) (2015)
 • Docteur honoris causa (Hon. LL.D.), University College London (University of London) (2016)
Anna Marcoulli
Anna Marcoulli
Председател на II състав
Биография и кариера

Родена през 1974 г. в Никозия (Кипър), г‑жа Anna Marcoulli завършва право в University of East Anglia (Университета на Източна Англия, Обединено кралство) през 1995 г., а през 1996 г. получава магистърска степен по право в University of Bristol (Бристолски университет, Обединено кралство).

Приета като адвокат в Кипър през 1997 г., тя постъпва в правната служба на Република Кипър в качеството на член на отдел „Право на Европейския съюз" от 1998 г. до 2008 г.

През 2005 г. постъпва на служба като командирован национален експерт в дирекция „Изследвания и документация" на Съда на Европейските общности, където работи до 2007 г. Впоследствие работи в правната служба на Европейската комисия през периода 2008–2016 г. През 2012 г. тя участва в работата на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в качеството на правен съветник.

Г‑жа Marcoulli е назначена за съдия в Общия съд на Европейския съюз на 13 април 2016 г. На 30 септември 2019 г. нейните колеги я избират за председател на състав, функция, която изпълнява оттогава.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член-учредител на Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeias
Fredrik Schalin
Fredrik Schalin
Председател на III състав
Биография и кариера

Роден през 1964 г. в Стокхолм (Швеция), г‑н Fredrik Schalin получава през 1991 г. диплома по право от Stockholms universitet (Университета в Стокхолм, Швеция), а през 1990 г. — диплома по право и през 1994 г. — диплома за задълбочено обучение по общностно и европейско право от Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (Университета Париж I „Пантеон-Сорбона“, Франция).

Той започва професионалната си кариера като съдебен помощник в Södertälje tingsrätt (Първоинстанционен съд Сьодертеле, Швеция) от 1991 г. до 1993 г., а след това в Svea hovrätt (апелативен съд, заседаващ в Стокхолм, Швеция) — от 1994 г. до 1995 г. Работи като съдия в Gotlands tingsrätt (първоинстанционен съд в Готланд, Швеция) и в Norrtälje tingsrätt (първоинстанционен съд в Нортеле, Швеция) през периода 1995—1996 г., а от 1996 г. до 1997 г. — в Svea hovrätt.

През 1997 г. той заема длъжността заместник-секретар на парламентарната комисия в шведското министерство на финансите, преди да бъде назначен за правен съветник по европейските въпроси в шведското министерство на външните работи през 1999 г.

Той постъпва на работа в Съда през 1998 г. като съдебен помощник в кабинета на съдия Hans Ragnemalm и заема тази длъжност отново през периода 1999—2006 г. в кабинета на съдия Stig von Bahr.

След завръщането си в родната си страна г‑н Schalin работи като юрист от 2006 г. до 2008 г. и след приемането му в адвокатската колегия на Стокхолм през 2008 г. — като адвокат. През 2009 г. той се връща в съдебната система в качеството на съдия, а впоследствие на председател на състав в Södertörns tingsrätt (Първоинстанционен съд Сьодертьорн, Швеция), където работи до 2016 г.

Освен това се посвещава на преподаване като лектор в Stockholms universitet от 2006 г. до 2008 г., а след това — в Domstolsakademin (академия на шведските съдилища) от 2011 г.

Г‑н Schalin е съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г. и заседава в него като председател на състав от 19 септември 2022 г.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos
Председател на IV състав
Биография и кариера

Роден през 1953 г. в Лисабон (Португалия), г‑н Ricardo da Silva Passos получава през 1975 г. диплома по право в Universidade Clássica de Lisboa (Лисабонски класически университет, Португалия) и диплома за задълбочено обучение в Université de Strasbourg (Страсбургски университет, Франция) през 1978 г. След това продължава образованието си в Harvard University (Харвардски университет, Съединени щати), където получава диплома Master of Laws през 1984 г.

От 1975 г. изпълнява в продължение на една година длъжността заместник на прокурора на Републиката (subdelegado) в прокуратурата към Tribunal Judicial da Comarca de Cascais (Районен съд Кашкаиш, Португалия), след което започва работа като юрист в секретариата на Европейската комисия по правата на човека (Съвет на Европа — Страсбург, Франция) от 1978 г. до 1986 г. През 1986 г. той постъпва на служба в Съда като съдебен помощник в кабинета на съдия José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida.

От 1988 до 1999 г. е началник на отдел в секретариата на комисията по правни въпроси и права на гражданите на Европейския парламент, на чиято правна служба става началник от 1999 г. до 2010 г. Впоследствие поема в рамките на същата служба дирекцията за институционални и парламентарни въпроси, от 2010 до 2016 г. През 2002 г. е определен за член на секретариата на Конвента за бъдещето на Европа.

Г‑н da Silva Passos е съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г. и е избран от колегите си за председател на състав на 30 септември 2019 г.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen
Председател на V състав
Биография и кариера

Роден през 1966 г. в Олбор (Дания), през 1989 г. г‑н Jesper Svenningsen завършва право (juridisk kandidateksamen) в Aarhus Universitet (университетът в Орхус, Дания).

Той започва професионалната си кариера като стажант-адвокат в Kammeradvokaten (адвокатска кантора в Копенхаген, правен консултант на датското правителство), а след това, от 1991 г. до 1993 г., е съдебен помощник в кабинета на генералния адвокат Claus Gulmann в Съда. Между 1993 г. и 1995 г. отново е сътрудник в Kammeradvokaten, член е на датската адвокатура и има правото да се явява пред Landsret (Апелативен съд, Дания). Същевременно води курс в Københavns Universitet (университетът в Копенхаген, Дания) по право на Съюза.

През периода 1995—1999 г. е доцент в Европейския институт по публична администрация (IEAP) в Люксембург, а по-късно изпълняващ длъжността директор на този институт, с изключение на 1997 г., когато прекъсва тази дейност и се премества в Брюксел, за да работи в датска адвокатска кантора. През 1999 г. постъпва в правната служба на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), а през 2000 г. — в службите на Съда на Европейския съюз като юрист-лингвист. От 2003 г. е съдебен помощник в кабинета на г‑н Claus Gulmann, станал съдия в Съда. От 2006 г. до 2013 г. е съдебен помощник в кабинета на съдия Lars Bay Larsen в Съда.

Г‑н Svenningsen е назначен като съдия в Съда на публичната служба на 7 октомври 2013 г. и работи там до закриването на тази юрисдикция на 1 септември 2016 г. На 19 септември 2016 г. е назначен като съдия в Общия съд на Европейския съюз, а на 30 септември 2019 г. е избран от колегите си съдии за председател на състав.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Dansk Forening for Europaret
Maria José Costeira
Maria José Costeira
Председател на VI състав
Биография и кариера

Родена през 1967 г. в Порто (Португалия), г‑жа Maria José Costeira завършва право в юридическия факултет на Universidade de Coimbra (Университета в Коимбра, Португалия) през 1991 г. и продължава през 2001 г. следдипломно обучение по право на интелектуална собственост в юридическия факултет на Universidade de Lisboa (Лисабонския университет, Португалия).

Стажант-адвокат в Адвокатска колегия Коимбра (Португалия) от 1991 до 1992 г., тя постъпва в Centro de Estudos Judiciários (Националната школа за магистрати, Португалия) като младши съдия през 1992 г. Назначена за съдия през 1995 г., тя работи до 1997 г. в Tribunal Judicial da Comarca de Cascais (Районен съд Кашкаиш, Португалия), в Tribunal Judicial da Comarca de Ferreira do Zêzere (Районен съд Ferreira do Zêzere, Португалия) и в Tribunal da Pequena Instância Criminal de Lisboa (Районен наказателен съд Лисабон, Португалия), от 1999 до 2016 г. — в Tribunal do Comércio da Comarca de Lisboa (Търговски съд Лисабон, Португалия), както и в Tribunal da Relação de Coimbra (Апелативен съд Коимбра, Португалия) през 2016 г. Нейната работа в съдебната система не се ограничава до разглеждане на дела, а се отличава и с участието ѝ в представителството на съдиите, в нейното качество на генерален секретар, от 2012 до 2015 г., а впоследствие, до 2016 г., на председател на Асоциацията на португалските съдии.

Г‑жа Costeira преподава като гостуващ професор право на индустриална собственост, конкурентно право и търговско право в юридическия факултет на Universidade de Lisboa, на Universidade de Coimbra, на Universidade Nova de Lisboa (Нов лисабонски университет, Португалия), на Universidade Católica Portuguesa (Португалски католически университет, Португалия), в Escola de Direito da Universidade do Minho (Правна школа на Университета Minho, Португалия) както и в Centro de Estudos Judiciários, от 2003 г.

Г‑жа Costeira е назначена за съдия в Общия съд на Европейския съюз на 19 септември 2016 г. и е избрана от колегите си за председател на състав на 30 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет на Universidade Nova de Lisboa
 • Член на редакционната колегия на Revista de Propriedade Intelectual
 • Член на редакционната колегия на правен Newsletter, издаван с Centro de Estudos Judiciários
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Председател на VII състав
Биография и кариера

Родена през 1976 г. в Гданск (Полша), през 1999 г. г‑жа Krystyna Kowalik-Bańczyk завършва право в Uniwersytet Gdański (Гдански университет, Полша), а през 2000 г. — магистратура (diplôme d’études approfondies (DEA) в Университета по социални науки в Тулуза (Франция). След това продължава образованието си в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и през 2002 г. става Master of Laws по европейско право. През 2004 г. защитава докторат по право в Полската академия на науките.

От 2002 г. до 2010 г. преподава във Варшава, Полша, в Центъра на Европа към Uniwersytet Warszawski (Варшавски университет) и във Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Университет по право и администрация). През периода 2006—2014 г., успоредно с преподавателската си дейност, тя се занимава с научни изследвания, първо като доцент (2006), а по-късно като асоцииран професор (2014) в Института за правни науки към Полската академия на науките. Същевременно между 2010 г. и 2016 г. тя е лектор по международно право и право на Европейския съюз в Politechnika Gdańska (Технически университет Гданск, Полша) и е гостуващ преподавател във френските университети „Пантеон-Асас“, Париж, и „София-Антиполис“, Ница, както и в университета в Люксембург.

Автор е на множество публикации в областта на европейското право и е сътрудник, респ. съиздател, на няколко правни списания.

Г‑жа Kowalik-Bańczyk е назначена като съдия в Общия съд на 19 септември 2016 г. и заседава в него като председател на състав от 19 септември 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Съиздател, респ. член на научния съвет на правните списания „Europejski Przegląd Sądowy“, „Yearbok of Antitrust and Regulatory Studies“, „Media Laws“ и „iKAR“
 • Член на консултативния съвет за новото преработено издание на „Balkan Yearbook of International and European Law „
 • Член на „steering committee“ на Master in European Law (first year) в университета в Люксембург
 • Член на полската секция на Международната федерация по европейско право (FIDE), на Международната асоциация по право на конкуренция (ASCOLA) и на „International Law Association“ (ILA)
Alexander Kornezov
Александър Корнезов
Председател на VIII състав
Биография и кариера

Роден през 1978 г. в Ямбол (България), г‑н Александър Корнезов завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (България) през 2002 г. и Master of Laws по европейско право в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) през 2004 г. Той продължава с докторат по право в Българската академия на науките, където защитава дисертацията си през 2008 г.

От 2004 г. до 2006 г. е адвокат в адвокатската колегия в Брюксел (Белгия), където упражнява адвокатска професия в кантора. През 2007 г. постъпва на работа в Съда на Европейския съюз и до 2016 г. работи като съдебен помощник в кабинета на съдия Александър Арабаджиев.

Г‑н Корнезов се посвещава и на преподаване като доцент по процесуално право на Европейския съюз в Университета за национално и световно стопанство (България) от 2008 г. до 2012 г. и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ — от 2010 г. до 2013 г. През периода 2014—2016 г. е асоцииран професор по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките. От 2020 г. той преподава право на Европейския съюз в областта на обществените поръчки в Université du Luxembourg (Люксембургския университет). Многобройните му трудове по право на Съюза го отвеждат до изнасяне на конференции в редица университети в различни държави членки. Автор е на множество публикации и трудове по право на Съюза.

Г‑н Корнезов е съдия в Съда на публичната служба от 13 април до 31 август 2016 г. Назначен е за съдия в Общия съд на 19 септември 2016 г., а от 30 септември 2019 г. е председател на състав в него.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация по европейско право
 • Главен редактор на списанието за европейско право „Европейски правен преглед“
Laurent Truchot
Laurent Truchot
Председател на IX състав
Биография и кариера

Роден през 1962 г. в Париж (Франция), през 1984 г. г‑н Laurent Truchot завършва Institut d’études politiques (IEP) (Институт за политически науки в Париж, Франция). След това между 1986 г. и 1988 г. следва в École nationale de la magistrature (Национална школа на правосъдието в Бордо, Франция).

Професионалната му кариера започва в Tribunal de grande instance de Marseille (Окръжен съд Марсилия, Франция), в който е съдия от 1988 г. до 1990 г. След това през периода 1992—1994 г. е магистрат в дирекция „Гражданскоправни въпроси и държавен печат“ на френското министерство на правосъдието. Между 1992 г. и 1994 г. е заместник-началник, впоследствие началник на отдел в генерална дирекция „Конкуренция, потребление и борба с измамите“ на френското министерство на икономиката, финансите и промишлеността. През 1994 г. е назначен като технически съветник към френския министър на правосъдието, а през периода 1995—1996 г. — като съдия в Tribunal de grande instance de Nîmes (Окръжен съд Ним, Франция).

Между 1996 г. и 2001 г. г‑н Truchot е съдебен помощник в Съда, в кабинета на генералния адвокат Philippe Léger. След това от 2001 г. до 2007 г. е магистрат (conseiller référendaire) в Cour de cassation (Касационен съд, Франция).

През периода 2007—2013 г. е съдия в Общия съд, а председател на състав в него — от 2010 г. до 2013 г.

След като през 2013 г. се връща във Франция, е назначен като съдия (conseiller) в Cour de cassation (Касационен съд), където работи до 2019 г.

Г‑н Truchot е назначен за втори път като съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г. и заседава в него като председател на състав от 19 септември 2022 г.

Ornella Porchia
Ornella Porchia
Председател на X състав
Биография и кариера

Родена през 1966 г. в Кивасо (Италия), г‑жа Ornella Porchia получава диплома по право в Università degli Studi di Torino (Торински университет, Италия) през 1991 г. и докторска степен по право — през 1996 г. в Università Commerciale Luigi Bocconi (Търговски университет „Луиджи Бокони“, Милано, Италия).

Тя започва професионалната си кариера през 1994 г. като адвокат в адвокатската колегия в Торино, след което постъпва в Università degli Studi di Torino като асистент от 1997 г. до 2002 г. През периода 2002–2007 г. е доцент по международно право, а от 2007 г. — професор по право на Европейския съюз в същия университет.

От 2010 г. до 2014 г. работи в отдела за изследвания на Corte costituzionale (Конституционен съд, Италия). Между 2014 г. и 2019 г. заема длъжност правен съветник в Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз. Изследванията ѝ по право на Европейския съюз и по международно право са предмет на множество публикации.

Г‑жа Porchia е съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г. и заседава в него като председател на състав от 19 септември 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на научния комитет на списанията „Il diritto dell'economia“ и „Studi sull’integrazione europea“
 • Член на European Law Institute (член на консултативния комитет на проекта „Common Constitutional Traditions in Europe“)
 • Член на Associazione Italiana degli Studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE)
 • Член на Società italiana di diritto internazionale (SIDI)
 • Член-кореспондент на Accademia delle Scienze di Torino
Marc Jaeger
Marc Jaeger
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1954 г. в Люксембург (Великото Херцогство Люксембург), през 1979 г. г‑н Marc Jaeger завършва право в университет „Робер Шуман“ в Страсбург (Франция) и продължава следването си в Колежа на Европа в Брюж (Белгия), където през 1980 г. завършва програма по европейски изследвания.

Приет в люксембургската адвокатура през 1981 г., г‑н Jaeger практикува като адвокат до 1983 г. След това е назначен като правен секретар (attaché de justice) към главния прокурор на Люксембург и изпълнява тези функции в продължение на една година, след което, през периода 1984—1986 г., е назначен като съдия в Tribunal d’arrondissement (окръжен съд) на Люксембург.

Той постъпва на работа в Съда като съдебен помощник в кабинета на генерален адвокат Jean Mischo, на когото е сътрудник от 1986 г. до 1988 г., а от 1988 г. до 1996 г. работи в кабинета на съдия G. Federico Mancini.

Наред със съдебните си функции, г‑н Jaeger преподава в университета на Люксембург от 2003 г., както и, от 2015 г., в Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Международен свободен университет за социални науки „Гуидо Карли“, Италия). От 2001 г. до 2018 г. е председател на Международния университетски институт на Люксембург (IUIL) а през периода 2011—2016 г. — на Ръководния съвет на университета на Люксембург.

Г‑н Jaeger е назначен като съдия в Общия съд на 11 юли 1996 г., в който между 10 септември 2004 г. и 31 август 2007 г. е председател на състав. Избран от колегите си съдии за председател на Общия съд, той изпълнява тази функция четири последователни мандата, от 17 септември 2007 г. до 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член основател и председател на Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE)
 • Член на Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE)
 • Член на редакционния съвет на Revue européenne de droit de la consommation (REDC)
 • Член на ръководния комитет на Diritto e Politiche dell’Unione Europea (DPUE)
 • Член на научния съвет на Studi sull’Integrazione Europea (SIE)
 • Член на издателския съвет на Revue critique trimestrielle de jurisprudence et de législation (KritV - CritQ - RCrit)
 • Член на научния съвет на Revista Română de Drept European (RRDE)
 • Член на управителния съвет на Fondation Kräizbierg (Люксембург)
 • Председател на фондация ADIPH (Люксембург)
 • Член на Съвета на мъдреците към Luxembourg School of Religion & Society (LSRS)
Звания и почетни отличия
 • Рицар на Ордена на Великото херцогство на дъбовата корона (1999)
 • Офицер на Ордена за заслуги на Великото херцогство Люксембург (2004)
 • Cavaliere di Gran Croce ordine al Merito della Repubblica italiana (2009)
 • Кавалер на ордена на Почетния легион (Франция) (2010)
 • Dottore in Giurisprudenza Honoris Causa, Università degli Studi del Sannio (Беневенто, Италия) (2013)
 • Honorary Bencher, Middle Temple (Лондон, Обединеното кралство) (2016)
Heikki Kanninen
Heikki Kanninen
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1952 г. в Хелзинки (Финландия), през 1976 г. г‑н Heikki Kanninen става бакалавър по икономика в Helsingin kauppakorkeakoulu (Висше търговско училище Хелзинки, Финландия), а през 1978 г. — магистър по право в юридическия факултет на Helsingin yliopisto (университетът в Хелзинки, Финландия). През 1988 г. завършва и следдипломно обучение по право в този университет.

Г‑н Kanninen започва професионалната си кариера през 1978 г. като съдебен помощник в Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд, Финландия), а през периода 1979—1981 г. е генерален секретар на Hallinnon oikeusturvakomitea (Комитет за реформа на правната защита в публичната администрация, Финландия), създаден от финландското правителство.

След като през 1981 г. се връща в Korkein hallinto-oikeus, той работи там като главен администратор до 1984 г., когато е назначен като генерален секретар на Hallintolainkäyttökomitea (Комитет за реформа, свързана с административните спорове, Финландия) (1984—1985). Между 1986 г. и 1993 г. работи като съветник в дирекция „Законодателство“ на финландското министерство на правосъдието. През периода 1991—1993 г. е и член на Turvapaikkalautakunta (Апелативна комисия за бежанците, Финландия). През 1993 г. е изследовател в Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutti (Институт по международно икономическо право на университета в Хелзинки).

По-късно през 1993 г. е назначен като заместник-секретар на Съда на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (Женева, Швейцария) и изпълнява тези функции до 1995 г. След това от 1995 г. до 1998 г. работи в Съда на Европейските общности като съдебен помощник в кабинета на съдия Leif Sevón.

След като се връща във Финландия, през периода 1998—2005 г. е съдия в Korkein hallinto-oikeus и успоредно с това е член на комитета относно развитието на финландските съдебни институции, на който е заместник-председател от 2001 г. до 2003 г.

Г‑н Kanninen е съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз от 6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2009 г., като от 1 октомври 2008 г. до 6 октомври 2009 г. е председател на състав. На 7 октомври 2009 г. е назначен като съдия в Общия съд. Председател на състав е от 23 ноември 2011 г. до 16 септември 2013 г. Избран е от колегите си съдии за заместник-председател на Общия съд за периода от 17 септември 2013 г. до 19 септември 2016 г. Успоредно с тези функции е председател на състав в Общия съд. На 21 септември 2016 г. и на 30 септември 2019 г. е отново избран от колегите си съдии за председател на състав в Общия съд, и изпълнява тази длъжност до 19 септември 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на консултативния съвет на конгреса през 2027 г. на Международната федерация по европейско право (FIDE)
 • Член на Международната академия по сравнително право
 • Член на асоциация „Société de législation comparée“
Звания и почетни отличия
 • Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki (Командорски кръст на Ордена на финландската бяла роза) (2007)
 • Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki (Командорски кръст първа степен на Ордена на финландската бяла роза) (2022)
Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1952 г. в Кошице (Словакия), г‑н Juraj Schwarcz получава магистърска степен по право през 1975 г. и титлата доктор по право в Univerzita Komenského v Bratislave (Университет Comenius в Братислава, Словакия) през 1979 г.

Той започва професионалната си кариера като юрисконсулт на предприятие от 1975 до 1990 г., а през 1991 г. постъпва на работа в съдебната система на родната си страна в качеството на секретар, отговарящ за търговския регистър към Mestský súd v Košiciach (Градски съд Кошице, Словакия). Следващата година става съдия в този съд. От 1992 до 2009 г. е съдия в Krajský súd v Košiciach (Окръжен съд Кошице, Словакия), а в периода 1994—2009 г. изпълнява длъжността председател на състав. От 2005 до 2009 г. е назначен за председател на търговска колегия. През 2004 г. постъпва за една година като командирован съдия в търговския състав на Najvyšší súd Slovenskej republiky (Върховен съд на Словашката република).

През периода 1997—2009 г. е външен член на катедрата по търговско и стопанско право в Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Университет P.J. Šafárik в Кошице, Словакия), а от 2005 до 2009 г. е член на преподавателския състав на Justičná akadémia Slovenskej republiky (Академията по правосъдие на Словашката република).

Г‑н Schwarcz е назначен за съдия в Общия съд на 7 октомври 2009 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Societas Iuris Publici Europaei e. V. (SIPE)
Mariyana Kancheva
Марияна Кънчева
Съдия
Биография и кариера

Pодена през 1958 г. в Трявна (България), г‑жа Марияна Кънчева завършва право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (България) през 1984 г. и допълнителна магистърска степен по европейско право през 2009 г. в Institut d’études européennes auprès de l’Université libre de Bruxelles (Институт за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет, Белгия).

Тя започва професионалната си кариера като стажант-съдия в Софийски окръжен съд (България) от 1985 г. до 1986 г. Правен съветник през периода 1986—1988 г., тя се посвещава впоследствие на адвокатската професия в Софийската адвокатска колегия (България) до 2011 г. и в Брюксел (Белгия) — от 2007 г. до 2011 г. Между 1992 г. и 1994 г. г‑жа Кънчева заема длъжността генерален директор на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус при българското министерство на външните работи. В течение на кариерата си тя се специализира също така в няколко области, по-конкретно право на интелектуална собственост (вписана в Регистъра на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България) и икономическо право (вписана в Списъка на синдиците по несъстоятелност към българското министерство на правосъдието).

Освен това тя изпълнява функции на арбитър при уреждането на търговски спорове в България. В качеството на правен съветник в българския парламент участва в изготвянето на различни законодателни текстове. Автор е на редица публикации по право на Европейския съюз. Г-жа Кънчева освен това участва в многобройни семинари, форуми и конференции на национално и международно равнище.

Г‑жа Кънчева е назначена за съдия в Общия съд на 19 септември 2011 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Европейската асоциация на жените юристи (EWLA)
 • Член на Асоциацията „Femmes d’Europe“
 • Почетен член на Асоциацията на жените адвокати
 • Член на Академията по европейско право (ERA)
Звания и почетни отличия
 • „Сребърен плакет“, почетно отличие на Висшия адвокатски съвет на Република България, присъдено от Съвета на Софийската адвокатска колегия (2014)
 • Национална награда за правосъдие „Thémis“, почетно отличие, присъдено в категорията „Правосъдие без граници“ (2017)
 • Юбилеен медал за 15 годишнината на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, като признание за „забележителния принос като преподавател за повишаване на квалификацията на българските адвокати“ (2020)
 • Национална награда за правосъдие „Thémis“, специално почетно отличие, присъдено в категорията „Евроинтеграция и сътрудничество“ (2020)
Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1961 г. в Слима (Малта), г‑н Eugène Buttigieg следва право в Università ta' Malta (Университета в Малта) и защитава в него докторат по право (LL.D) през 1986 г. През 1991 г. получава диплома магистър по европейско право от University of Exeter (Университета в Екситър, Обединено кралство), а през 2004 г. — докторат по право от University of London (Лондонския университет, Обединено кралство).

Вписан като адвокат в Малта от 1987 г., той започва професионалната си кариера в малтийското Министерство на правосъдието, където заема длъжност на юрист от 1987 до 1990 г. След това преминава на работа, в качеството на главен юрист, в малтийското Министерство на външните работи, от 1990 до 1994 г.

От 1994 г. г‑н Buttigieg се посвещава главно на преподаване: асистент от 1994 до 2001 г., доцент — през периода 2001—2006 г. и асоцииран професор от 2007 г. в Università ta' Malta. През 2009 г. става титуляр на катедра „Жан Моне“ по европейско право, а през 2019 г. е повишен в професор. Той е също така гостуващ професор по конкурентно право в Queen Mary University of London (Университет Queen Mary, Лондон, Обединено кралство). Г‑н Buttigieg е автор на многобройни публикации в областта на правото на Европейския съюз и конкурентното право.

От 1994 г. до 2005 г. той е член на Copyright Board (Комисия по авторско право, Малта), и работи през периода 1994—2012 г. в частния сектор като правен съветник по право на Европейския съюз, конкурентно право, право на интелектуалната собственост и потребителско право. В това си качество той постъпва в малтийското министерство на икономиката и Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Малтийски орган по конкуренцията и потреблението), от 2000 до 2012 г. Освен това от 2001 до 2009 г. е член на Malta Resources Authority (Орган по управление на ресурсите в Малта).

Г‑н Buttigieg е назначен за съдия в Общия съд на 8 октомври 2012 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Съосновател и заместник-председател на Maltese Association for European Law
Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1956 г. в Риека (Хърватия), г‑жа Vesna Tomljenović завършва право в Sveučilište u Rijeci (Университет на Риека) през 1979 г., а след това, през 1984 г., получава магистърска степен и през 1996 г. — докторска степен по право в Sveučilište u Zagrebu (Университет на Загреб, Хърватия). Вписана е като адвокат в Хърватия през 1982 г.

От 2005 г. до 2013 г. тя е координатор на специализираната програма за задълбочено обучение „Право на европейската интеграция“ в Sveučilište u Rijeci. През същия период е ръководител на катедрата по международно право и европейско частно право в него. През 2003 г. е гостуващ професор в Юридическия факултет на Tulane University (Тулейнски университет, САЩ) по програмата „Фулбрайт“. Вписана е в списъка на арбитрите на Stalno arbitražno sudište Hrvatske gospodarske komore (Постоянен арбитражен съд към Търговската камара, Хърватия).

От 2005 г. до 2013 г. е ръководител на работната група на преговорния екип на Република Хърватия по глава 28 от достиженията на общностното право (Защита на потребителите и здравеопазване). От 2006 г. председателства Hrvatska udruga za poredbeno pravo (Хърватска асоциация по сравнително право).

Г‑жа Tomljenović е назначена за съдия в Общия съд на Европейския съюз на 4 юли 2013 г. Избрана е от колегите си за председател на състав на 21 септември 2016 г. и отново — на 30 септември 2019 г. — длъжност, която изпълнява до 19 септември 2022 г.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1967 г. във Воарон (Франция), г‑н Stéphane Gervasoni завършва Institut d’études politiques (Институт по политически изследвания) (IEP) в Гренобъл (Франция) през 1988 г. и École nationale d’administration (ENA) (Националната школа по администрация) (Франция) през 1993 г. (випуск Léon Gambetta).

Професионалната си кариера започва в Conseil d’État [Държавен съвет] (Париж, Франция) през 1993 г. като младши съдия, а впоследствие, от 1996 г., като съдия (степен, която притежава до 2008 г., когато му е присъдена степен на старши съдия). В това си качество той изпълнява функциите на съдия докладчик в отделение „Съдебни спорове“ до 1997 г. и едновременно с това е член на отделението по социални въпроси (от 1996 до 1997 г.). Успоредно с това му е възложена длъжността на правителствен представител в специализираната касационна комисия по пенсиите от 1994 до 1996 г., която тогава временно е към Conseil d’État, и от 1995 до 1997 г. — тази на юрисконсулт във френското Министерство на държавната служба и Община Париж (1995—1997).

През 1997 г. г‑н Gervasoni постъпва в префектурата на департамент Йон (Франция) като главен секретар, изпълняващ и функциите на заместник-префект на окръг Оксер, които изпълнява до 1999 г. След това преминава на работа в префектурата на департамент Савоа (Франция), от 1999 до 2001 г., като главен секретар и заместник-префект на окръг Шамбери (Франция).

Длъжностите, които изпълнява г‑н Gervasoni в Conseil d’État и публичната администрация го отвеждат до Съда на Европейските общности, където започва работа като съдебен помощник в кабинета на съдия Jean-Pierre Puissochet, от 2001 до 2005 г. Назначен е за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз на 5 октомври 2005 г. — деня на учредяването на тази новосъздадена юрисдикция. Той изпълнява функциите си там до 6 октомври 2011 г., и в качеството на председател на състав — от 6 октомври 2008 г. до 6 октомври 2011 г.

След завръщането си на работа в Conseil d’État, от 2011 до 2013 г. г‑н Gervasoni е заместник-председател на осми състав в отделение „Съдебни спорове“.

Той се посвещава освен това на преподавателска дейност в качеството на доцент в Institut d’études politiques (IEP) в Париж от 1993 до 1995 г., и в Université de Luxembourg (Люксембургския университет) от 2016 г. От 2001 до 2005 г. той е и титулярен член на комисията по споровете на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), а от 2011 до 2013 г. — член на комисията по споровете на Европейската космическа агенция (ESA).

Г‑н Gervasoni е съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г. Избиран двукратно от колегите си за председател на състав, той заседава в това качество от 21 септември 2016 г. до 19 септември 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на асоциацията на студентите на Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble
 • Член на асоциацията на студентите и бившите студенти на École nationale d’administration (ENA)
 • Член на асоциацията на членовете на Conseil d’État
 • Член на Société de Législation Comparée (Общество за сравнително законодателство)
 • Член на научния комитет на Revue universelle des droits de l’Homme
Звания и почетни отличия
 • Кавалер на Ордена на Почетния легион (присъден с указ на Президента на Френската република) (2012 г.)
Lauri Madise
Lauri Madise
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1974 г. в Тарту (Естония), г‑н Lauri Madise получава диплома по право в Tartu Ülikool (Университета в Тарту, Естония) през 1998 г. и в Université de Poitiers (Университета в Поатие, Франция) през 1995 г.

Той започва професионалната си кариера като съветник в естонското министерство на правосъдието от 1995 до 1999 г., след което е назначен за началник на секретариата на Конституционната комисия в естонския парламент, от 1999 до 2002 г.

През 2002 г. г‑н Madise постъпва в съдебната система на родната си страна като съдия в Tallinna Ringkonnakohus (Апелативен съд Талин, Естония). През 2005 г. става и член на Изпитната комисия за магистрати и взема участие в законодателна дейност в областта на конституционното и административното право.

Г‑н Madise е съдия в Общия съд от 23 октомври 2013 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Асоциацията на естонските съдии
Nina Półtorak
Nina Półtorak
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1971 г. в Полша, г‑жа Nina Półtorak завършва право през 1995 г. и защитава през 2001 г. докторска дисертация по право в Uniwersytet Jagielloński (Ягелонски университет в Краков, Полша). През 2011 г. ѝ е присъдена титлата хабилитиран доктор по правни науки.

Приета в колегията на правните съветници в Полша през 2000 г., тя упражнява тези функции от 2000 г. до 2012 г. в няколко адвокатски кантори, като допринася със своите експертни познания по полско право и по европейско право и като представлява клиенти пред най-висшите съдебни инстанции. През 2012 г. тя постъпва в полската съдебна система в качеството на съдия във Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Административен съд на Краковското воеводство) и през 2014 г. е командирована в Naczelny Sąd Administracyjny (Върховен административен съд, Полша). Между 2013 г. и 2016 г. е директор на отдела по европейско право в Naczelny Sąd Administracyjny.

Г‑жа Półtorak развива и университетска преподавателска кариера като преподавател от 1995 г. до 2003 г., след което през периода 2003—2013 г. става асоцииран професор в катедрата „Право на Европейския съюз" в Uniwersytet Jagielloński, където прави изследвания, преподава, по-конкретно конституционно и административно право на Европейския съюз, и ръководи магистърски тези и докторски дисертации. Освен това тя е директор на програмите за следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Uniwersytet Jagielloński от 2006 г. до 2016 г. Посвещава се също така на правни изследвания и в качеството на Visiting Scholar работи в Oxford University (Оксфордски университет, Обединено кралство) през 1998 г. и в Европейския университетски институт във Флоренция (Италия) през 2005 г. Тя е автор на многобройни публикации по европейско право и преподава в Uniwersytet Jagielloński от 2013 г. като професор в катедрата „Право на Европейския съюз".

Г‑жа Półtorak е съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego
 • Член на Research Network on EU Administrative Law „ReNEUAL“
 • Член на редакционната колегия на правното списание „Europejski Przegląd Sądowy“
 • Член на редакционната колегия на правното списание „Państwo i Prawo“
 • Член на програмния съвет на правното списание „The Polish Review of International and European Law“
Звания и почетни отличия
 • Награда на полския министър-председател за изключителна докторска дисертация (2002)
 • Отличие от националния конкурс на правното списание „Państwo i Prawo“ за най-добра докторска дисертация (2002)
 • Награда на Fundacja Promocji Prawa Europejskiego за книгата „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich“ (2003)
 • Награда от конкурса на правното списание „Dziennik Gazeta Prawna“ за най-добри съветници по данъчни спорове (2009)
 • Награда на ректора на Uniwersytet Jagielloński за изключителна академична работа (2011)
 • Награда на Mинистъра на науката и висшето образование (Полша) (2012)
 • Награда от националния конкурс на правното списание „Państwo i Prawo“ за най-добър хабилитационен труд (2013)
Inga Reine
Inga Reine
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1975 г. в Рига (Латвия), г‑жа Inga Reine получава диплома по право в Latvijas Universitātē (Университета на Латвия) през 1996 г. магистърска степен в European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) (Европейски междууниверситетски център за права на човека и демокрация, Италия) през 1998 г.

Тя започва професионалната си кариера като юрист в латвийската Служба за правата на човека на Латвия от 1995 г. до 1999 г., след което постъпва в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) като съветник в мисията в Косово през периода 1999—2002 г. и в мисията в Черна гора от 2002 г. до 2003 г.

От 2003 г. до 2012 г. продължава кариерата си като юрист в латвийското министерство на външните работи и представлява латвийското правителство в специализираните международни организации в областта на правата на човека. През този период освен това тя е член на Управителния комитет за правата на човека (CDDH) на Съвета на Европа.

През 2012 г. г‑жа Reine е назначена началник на отдел в Постоянното представителство на Латвия към Европейския съюз в Брюксел и упражнява тази функция до 2015 г. През периода 2012—2016 г. тя е правен съветник в него.

Г‑жа Reine е съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Арбитър в Съда за помирение и Арбитраж към ОССЕ
Звания и почетни отличия
 • Atzinības krusts (IV. šķira) (2011)
Paul Nihoul
Paul Nihoul
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1963 г. в Брюксел (Белгия), г‑н Paul Nihoul получава диплома по право в Université catholique de Louvain (Льовенски католически университет, Белгия) през 1988 г. и Master of laws в Harvard University (Харвардски университет, САЩ) през 1989 г. Той продължава образованието си с докторат по право в Université catholique de Louvain, където защитава дисертацията си през 1998 г. В същия университет получава и диплома по филология и по философия през 1984 г.

Приет в адвокатската колегия на Ню Йорк (САЩ) през 1990 г., той упражнява адвокатска професия като Attorney и Counselor at Law. След завръщането си в Европа постъпва на служба в Съда на Европейските общности, от 1991 г. до 1995 г., в качеството на съдебен помощник в кабинета на съдия René Joliet, а впоследствие на съдия John Murray.

В периода от 1995 г. до 1999 г. той продължава университетската си кариера като научен сътрудник в Université catholique de Louvain, след което е назначен за асистент и впоследствие професор Rijksuniversiteit Groningen (Университета в Гронинген, Нидерландия) от 1999 г. до 2010 г. и в Université catholique de Louvain — от 2001 г. В последния университет става директор на Центъра по потребителско право през периода 2001–2016 г. Успоредно с това той е избран за председател на академичното съсловие в същия университет от 2004 г. до 2006 г. и за председател на Института за правни изследвания — от 2012 г. до 2015 г. През периода 1999–2009 г. г‑н Nihoul е титуляр ad personam на катедра „Жан Моне“, която титла му е предоставена от Европейския научноизследователски съвет. Той преподава в Université Paris-Dauphine (Университета „Париж-Дофин“, Франция) в качеството на гостуващ професор от 2013 г. до 2016 г. Между 2010 г. и 2011 г. преподава като Fulbright scholar в American University (Вашингтон, област Колумбия, Съединени щати). Председател е на Academic Society for Competition Law (Ascola) от 2013 г. до 2016 г.

Г‑н Nihoul e съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Academia Europeae
 • Член на управителния комитет на Academic Society for Competition Law (Ascola)
 • Главен редактор и, от назначаването му в Общия съд — член на редакционната колегия на редица правни списания: Journal of European Competition Law and Practice, Journal de droit européen, European Journal of Consumer Law
 • Член на редакционната колегия на следните правни списания: Les Cahiers du juriste, Market and Competition Law Review
 • Директор на колекция „Европа“ в Larcier
Звания и почетни отличия
 • Prix d’excellence (Награда за високи постижения), Wallonie-Bruxelles International (2010—2011)
 • Prix de la Communauté française, Брюксел, 1984, meilleur mémoire présenté en philologie (отличие на френската общност за най-добра магистърска теза по филология)
Ulf Öberg
Ulf Öberg
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1966 г. в Стокхолм (Швеция), г‑н Ulf Öberg получава диплома по право в Stockholms universitet (Стокхолмски университет, Швеция) през 1991 г. Продължава образованието си в Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (Университетът Париж I, „Пантеон-Сорбона“), където получава диплома за специализирано обучение по право на общия пазар през 1992 г. През 1993 г. завършва международни отношения в Institut d’études politiques (IEP) de Paris (Институт за политически науки в Париж).

Той започва професионалната си кариера като изследовател в шведската Агенция за изследвания в областта на националната сигурност през 1992 г. и през 1994 г. и участва, от 1993 г. до 1994 г., в програмата за обучение на шведските държавни служители.

От 1994 до 1995 г. той е правен съветник по европейските въпроси в шведското Министерство на външните работи, след което постъпва на работа в Съда на Европейските общности като съдебен помощник в кабинета на съдия Hans Ragnemalm, през периода 1995—2000 г.

След завръщането си в Швеция, г‑н Öberg започва университетска кариера като научен сътрудник и преподавател в Stockholms universitet. Той основава собствена кантора и практикува адвокатска професия в Sveriges advokatsamfund (Асоциация на шведските адвокатски колегии) от 2006 г. до 2016 г.

Г‑н Öberg е назначен за съдия в Общия съд на 19 септември 2016 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на изпитна комисия и преподавател по конституционно право в Sveriges advokatsamfund за обученията на адвокатската колегия за правоспособност за упражняване на професията „advokat“
 • Член на Centre d’étude et de prospective stratégique (Център за стратегически проучвания и прогнози) (CEPS) (Париж, Франция)
 • Участник в работата на Forum for EU-US Legal-Economic Affaires към Mentor Group (Бостън, САЩ)
Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1963 г. в Дъблин (Ирландия), г‑н Colm Mac Eochaidh получава диплома по право в University College Dublin, National University of Ireland (Университетски колеж Дъблин, Национален университет на Ирландия) през 1984 г.

Приет да упражнява функциите на Barrister в Ирландия и член на Honorable Society of King’s Inns Dublin от 1987 г., той започва професионалната си кариера като юрист в областта на правото на Европейския съюз от 1988 г. до 1990 г. към Law Society of England and Wales (Адвокатска колегия на Англия и Уелс). Освен това представлява същата, както и Law Society of Scotland (Адвокатска колегия на Шотландия), пред институциите на Европейските общности в Брюксел през периода 1990—1993 г.

Между 1993 г. и 2009 г. той упражнява адвокатска професия в ирландската адвокатска колегия в качеството на Barrister, а впоследствие, през 2009 г., е приет за Senior Counsel.

Посвещава се и на преподавателска дейност като преподавател по конкурентно право в Honorable Society of King’s Inns Dublin от 1993 г. до 1999 г., а по-късно като лектор в China-EU School of Law на Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxué (Китайски университет по политически науки и право, Китай).

През 2012 г. той е назначен за съдия в High Court of Ireland (Висш съд, Ирландия), а през периода 2014—2017 г. е председател на състава, който разглежда дела относно имиграцията и убежището.

Г‑н Mac Eochaidh е съдия в Общия съд от 8 юни 2017 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Заместник-председател на Irish Society for European law
 • Bencher в Honourable Society of King’s Inns
Geert De Baere
Geert De Baere
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1979 г. в Антверпен (Белгия), г‑н Geert De Baere получава диплома по право в Universiteit Antwerpen (Антверпенски университет, Белгия) през 2002 г. и Master of Laws в King’s College на University of Cambridge (Кеймбриджки университет, Обединено кралство) през 2003 г. След това започва докторат по право в King’s College на University of Cambridge, където защитава дисертацията си през 2007 г. По време на доктората си е гост-изследовател в Columbia Law School на Columbia University (Юридическия факултет на Университета Колумбия, САЩ) през 2005 г.

След приключването на доктората си той постъпва като асоцииран следдокторски изследовател в Universiteit Antwerpen, където работи от 2007 г. до 2009 г.

Впоследствие, през 2009 г., постъпва в качеството на гост-преподавател в Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Льовенския католически университет, Белгия) по право на Европейския съюз и международно право, където след това е редовен преподавател от 2010 г. до 2014 г. и главен преподавател от 2015 г.

Между 2007 и 2009 г. г‑н De Baere работи като съдебен помощник в Съда на Европейския съюз на генералния адвокат Eleanor Sharpston, а от 2016 г. до 2017 г. — на съдия Alexandra (Sacha) Prechal.

Назначен е за съдия в Общия съд на 4 октомври 2017 г., а от 8 октомври 2021 г. до 19 септември 2022 г. е председател на състав.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на International Advisory Board на Jean Monnet Network „EU-China Legal and Judicial Cooperation (EUPLANT)“ на Queen Mary University of London
 • Член на редакционната колегия на Europe and the World: A Law Review
 • Издател на анотации на съдебната практика за Columbia Journal of European Law
 • Член на Academic review Board du Cambridge International Law Journal
 • Член на редакционната колегия на Oxford Reports on International Law in EU Courts
Ramona Frendo
Ramona Frendo
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1971 г. в Малта и с произход от Зейтун (Малта), г‑жа Ramona Frendo получава бакалавърска степен по право от Università ta' Malta (Университета в Малта) през 1993 г. и докторска степен по право през 1995 г. Тя продължава образованието си в University of Cambridge (Университета Кеймбридж, Обединено кралство), който през 1996 г. ѝ присъжда магистърска степен по криминология. През 2018 г. тя допълва университетското си образование с диплома за магистър по европейско право от King’s College London (Лондон, Обединено кралство).

Г‑жа Frendo започва кариерата си като адвокат в адвокатската колегия на Малта — професия, която упражнява от 1996 до 2019 г. Нейните мултидисциплинарни познания я довеждат и до длъжността правен съветник в малтийското министерство на социалната закрила, която заема от 1997 до 1998 г., както и до тази на правен експерт към съдилищата на Валета (Малта) през периода 1997—2019 г., а също и към няколко застрахователни дружества от 2006 до 2019 г.

През периода 2006—2019 г. тя е член на националния арбитражен панел на Малта, а от 2009 до 2019 г. — на Комисията по заетостта на Малта. Тя е определена за член на Националната комисия по въпросите на семейството (Малта) през периода 2012—2013 г., когато е член и на Комисията за всеобхватна реформа на съдебната система (Малта), а впоследствие, между 2014 и 2016 г. — на Комисията за правна реформа (Малта). След като през 2016 г. е назначена от малтийското правителство за специален съветник към работна група „Визи“ на Съвета на Европейския съюз, тя председателства тази работна група по време на малтийското председателство на Съвета през първата половина на 2017 г.

Г‑жа Frendo е съдия в Общия съд от 20 март 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на „приятелите“ на Академията по европейско право (ERA)
 • Член на Cambridge Society of Luxembourg
 • Член на Association of European Data Protection Judges
Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1958 г. в Турку (Финландия), през 1981 г. г‑жа Tuula Riitta Pynnä става магистър по право от Turun yliopisto (университет Турку, Финландия), а през 1993 г. завършва магистратура по право в Universität Trier (университетът в Трир, Германия). През 1994 г. завършва магистратура по европейски правни науки в Европейския институт за публична администрация в партньорство с университет Нанси 2 (Франция) и Aristotélio Panepistímio Thessaloníkis (университет „Аристотел“ в Солун, Гърция).

През 1981 г. тя започва професионалната си кариера и води курс в Turun yliopisto до 1982 г. След това влиза в системата на финландската съдебна власт, като между 1982 г. и 1983 г. е временен съдия в Porin raastuvanoikeus (Първоинстанционен съд Пори, Финландия). За период от две години е назначена като началник на отдел в Porin poliisilaitos, väestökirjatoimiston johtaja (Служба за населението, Финландия), след което отново е съдия. През 1984 г. работи една година като съдебен помощник и като временен съдия в Ulvilan Kihlakunnanoikeus (Първоинстанционен съд Улвила, Финландия). От 1985 г. до 1995 г. най-напред е временен съдия, а след това съдия в Tampereen raastuvanoikeus (съдът в Тампере, Финландия) и в Pirkanmaan käräjäoikeus (Първоинстанционен съд Пирканмаа, Финландия).

През периода 1996—2005 г. г‑жа Pynnä работи във финландското министерство на външните работи като началник на отдел „Съдебни спорове в Европейския съюз“ и правен съветник, в което качество представлява Финландия по делата, поставени за разглеждане пред Съда на Европейските общности. Назначена е като ръководител на финландската делегация в работна група „Съд“ на Съвета на Европейските общности и освен това е член на групата „Приятели на Председателството“ за реформата на съдебната система на Общността съгласно Договора от Ница.

Г‑жа Pynnä е била съдия в двете върховни финландски съдилища. През 2005 г. е назначена като временен съдия, а от 2006 г. — като съдия в Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд, Финландия). След това от 2012 г. до 2019 г. е съдия в Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия). В допълнение, между 2015 г. и 2019 г. е член на дисциплинарната комисия на фондовата борса „Nasdaq OMX Helsinki“ (Финландия), а от 2011 г. до 2019 г. — член на изпитната комисия на Suomen Asianajajaliitto (адвокатура, Финландия), на която е председател през периода 2013—2019 г.

Г‑жа Pynnä е назначена като съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на консултативния комитет към юридическия факултет на Turun yliopisto
 • Член на консултативния съвет на конгреса през 2026 г. на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в Хелзинки
Звания и почетни отличия
 • Почетен медал за тридесет години държавна служба (2015)
 • Командорски кръст на Ордена на финландската бяла роза (2019)
Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1964 г. в Хамбург (Германия), г‑н Johannes Christoph Laitenberger следва право в Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет Бон, Германия). През 1990 г. преминава успешно в Германия първия държавен изпит по право.

След това, през 1991 г., той работи като правен сътрудник в администрацията на Bundestag (германския парламент).

От 1991 до 1994 г. работи на длъжност Rechtsreferendar към Oberlandesgericht Köln (Кьолнски върховен областен съд, Германия). През 1994 г. той издържа успешно в Германия втория държавен изпит по право.

Между 1991 и 1995 г. той се посвещава освен това частично и на преподавателски и изследователски функции като асистент в Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

През 1995 г. той е сътрудник, също на непълно работно време, в адвокатска кантора.

Допуснат до упражняването на адвокатска професия в Германия, той е правен съветник във федерация на предприятия през 1996 г., след което постъпва на служба в институциите на Европейския съюз.

Той се присъединява към екипа на съветниците в дирекция „Администрация и протокол“ на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз през периода 1996—1999 г., след което е определен за докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия.

Впоследствие той изпълнява редица длъжности, свързани с пряко сътрудничество с членовете на Комисията. От 1999 до 2003 г. г‑жа Viviane Reding, европейски комисар, го назначава за член на кабинета си, който той ръководи от 2003 до 2004 г. През периода 2004—2005 г. постъпва на работа като член на кабинета на г‑н José Manuel Barroso, председател на Комисията. От 2005 до 2009 г. е назначен за говорител на Комисията и началник на службата на говорителите на Комисията. От 2009 до 2014 г. отново работи за председателя на Комисията, в качеството на началник на кабинета.

През 2014 г. е назначен за заместник-генерален директор на правната служба на Комисията и след това, от 2015 до 2019 г., изпълнява функцията на генерален директор на генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията.

Г‑н Laitenberger полага клетва като съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на издателския комитет на Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
 • Член на научния комитет на списание Concurrences
 • Член на издателския комитет на Neue Zeitschrift für Kartellrecht (NZK)
Звания и почетни отличия
 • Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, присъден от Президента на Португалската република (2014 г.)
Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1964 г. в Козенца (Италия), г‑н Roberto Mastroianni получава диплома по право от Università degli Studi di Firenze (Университета във Флоренция, Италия) през 1987 г. и магистърска степен по право от Penn State University Dickinson School of Law (Dickinson School of Law на Университета Пенсилвания, Съединени щати) през 1990 г. Той продължава с докторат по право в Università di Bologna (Университета в Болоня, Италия), където защитава дисертацията си през 1992 г. След това започва постдокторантски изследвания в Женевския университет (Швейцария) от 1992 до 1993 г., както и в Universiteit van Amsterdam (Университета в Амстердам, Нидерландия) и в New York Law School (Правната школа на Ню Йорк, Съединени щати) през 1993 и 1994 г.

Г‑н Mastroianni започва професионалната си кариера като научен сътрудник по международно право в Università degli Studi di Firenze през периода 1992—1997 г., след което постъпва в Съда на Европейските общности на длъжност съдебен помощник при генералните адвокати Giuseppe Tesauro и Antonio Saggio, от 1997 до 2000 г.

След това той се посвещава на преподаване като професор по право на Европейския съюз в Università degli Studi di Napoli Federico II (Неаполския университет „Федерико II“, Италия) от 2000 до 2019 г., период, през който издава множество публикации. Освен това преподава като гостуващ професор по право на Европейския съюз и европейски съдебни спорове в Université Paris 2 — Panthéon-Assas (Университет Париж 2 — „Пантеон-Асас“, Франция) от 2011 до 2013 г. Той преподава също така право на Европейския съюз в Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Свободен международен университет за социални науки „Гуидо Карли“ в Рим, Италия) през периода 2013—2017 г. През 2015 г. е назначен за професор по сравнително право в областта на конкуренцията в Sturm College of Law на University of Denver (Юридическия институт „Стърм“ на Университета в Денвър, Съединени щати), където преподава до 2019 г.

От 1993 до 2019 г. г‑н Mastroianni е адвокат с право да се явява пред италианските висши съдебни инстанции. През периода 2013—2015 г. той освен това е член на Управителния съвет на Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) (италианското дружество за международно право) и на Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE) (италианската Асоциация за изследвания в областта на правото на Европейския съюз) от 2018 до 2021 г. През периода 2015—2018 г. е назначен за съветник по законодателни въпроси към отдела по европейски въпроси на италианското правителство.

Г‑н Mastroianni е съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE)
 • Член на Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI)
 • Член на European Law Institute (ELI)
 • Член на редакционната колегия или на научния комитет на правните списания Il Diritto dell'Unione Europea, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Studi dell’integrazione europea, Diritto, mercato e tecnologia, Federalismi, The Journal of Media Law и Media Laws - Rivista di Diritto dei Media
 • Член на Комисията за оценяване на кандидатите за длъжността университетски професор по право на Европейския съюз в Италия (2019—2021 г.)
José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1965 г. във Витория-Гастеис (Испания), г‑н José Martín y Pérez de Nanclares получава диплома по право от Universidad de Salamanca (Университета в Саламанка, Испания) през 1988 г. От 1988 г. до 1989 г. продължава да изучава конституционно право в Universität zu Köln (Кьолнския университет, Германия) и получава през 1991 г. магистърска степен по европейско право в Universität Saarbrücken (Университета в Саарбрюкен, Германия). През 1994 г. защитава докторска дисертация по право в Universität Saarbrücken и в Universidad de Salamanca.

Той се посвещава на преподаването на международно право и започва професионалната си кариера в Universidad de La Rioja (Университета Ла Риоха, Испания) като доцент от 1993 г. до 1996 г. и като професор от 1996 г. до 2001 г. През 1996 г. е назначен за генерален секретар на Universidad de La Rioja, а след това заместник-ректор по изследователската част през периода 1996—2000 г., и заместник-ректор по международните отношения — от 2004 г. до 2008 г. От 2001 г. до 2009 г. е титуляр на катедрата по международно публично право и на катедрата „Жан Моне“ по право на Европейския съюз. През периода 2009—2012 г. Universidad de Salamanca му възлага ръководството на катедрата по международно публично право, което му е възложено отново през 2018 г.

От 2012 г. до 2018 г. той е назначен за директор на кабинета по международни правни въпроси на испанското Министерство на външните работи и на сътрудничеството. През 2018 г. заема в продължение на една година длъжността директор на кабинета на председателството на Consejo de Estado (Държавен съвет, Испания).

Г‑н Martín y Pérez de Nanclares е съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Постоянния арбитражен съд (Хага, Нидерландия)
 • Член на консултативния съвет на Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
 • Член на изпълнителния съвет на испанската секция на Международната федерация за европейско право (FIDE)
 • Член на научния комитет на Revista de Derecho comunitario europeo
 • Член на консултативния съвет на Institut Barcelona d’estudis internacionals
 • Член на редакционната колегия на списание Cuadernos Europeos de Deusto
 • Член на консултативния съвет на Anuario de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Звания и почетни отличия
 • Doctor honoris causa, Universidad de Piura (Перу) (2009 г.)
 • Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2016 г.)
Gerhard Hesse
Gerhard Hesse
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1970 г. във Виена (Австрия), г‑н Gerhard Hesse завършва право през 1993 г. и защитава докторска дисертация по право през 2002 г. в Universität Wien (Виенски университет, Австрия).

Професионалната си кариера започва през 1994 г. във Федералното канцлерство (Австрия), като служител в отдел „Европейски въпроси“. Той упражнява тези функции в продължение на една година, след което постъпва в правната служба на Федералното канцлерство, от 1995 г. до 2000 г., като служител, а по-късно началник на отдел. През периода 2000—2002 г. е правен съветник в Arbeiterkammer (Трудова камара, Австрия), след което от 2002 г. до 2007 г. се връща към функциите на служител и на началник на отдел в правната служба на Федералното канцлерство. От 2007 г. до 2010 г. е назначен за правен съветник в кабинета на австрийския Федерален канцлер и през периода 2010—2017 г. е генерален директор на правната служба на Федералното канцлерство. Между 2017 г. и 2019 г. той е генерален директор на правната служба на австрийското министерство на конституционните въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието.

Освен това през 2010 г. е назначен за член на австрийския правителствен съвет за защита на личните данни и остава на тази длъжност до 2019 г. Председател е също така на Надзорния съвет на австрийската Национална библиотека от 2017 г. до 2019 г. Неговият опит в австрийската публична администрация получава отражение в публикуването на множество правни трудове.

Г‑н Hesse е съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Österreichische Juristenkommission
 • Член на управителния съвет на Österreichischer Juristentag
Звания и почетни отличия
 • Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
 • Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste um die Republik Österreich
Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1974 г. в Барселона (Испания), през 1997 г. г‑н Miguel Sampol Pucurull завършва право, а през 1998 г. — управление на предприятия в Universidad Pontificia Comillas — ICADE (Папски университет Комиляс, Испания).

Започва кариерата си като abogado del Estado: от 2002 г. до 2005 г. представлява държавата пред испанските съдилища, а от 2005 г. до 2006 г. работи в правната служба на испанското министерство на културата. През периода 2006—2007 г. е служител на правната служба на испанското министерство на външните работи, отговарящ за въпросите във връзка със Съда на Европейския съюз.

Между 2007 г. и 2014 г. г‑н Sampol Pucurull е abogado del Estado — правен съветник в Постоянното представителство на Испания в Европейския съюз. През 2014 г. постъпва като заместник генерален директор по въпросите на Европейския съюз и международните въпроси към Abogacía General del Estado (правна служба на държавата) в испанското министерство на правосъдието. Във връзка с това до 2019 г. той изпълнява в испанското министерство на външните работи и сътрудничеството функциите на abogado del Estado-Jefe на правната служба на държавата, отговарящ за производствата пред Съда на Европейския съюз. През същия период е член и на управителните съвети на редица публични предприятия. Автор е на множество правни публикации.

Г‑н Sampol Pucurull е назначен като съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo
 • Член на Asociación de Abogados del Estado
Звания и почетни отличия
 • Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia (2016)
 • Encomienda de la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2019)
Mirela Stancu
Mirela Stancu
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1974 г. в Кълъраш (Румъния), г‑жа Mirela Stancu получава в Universitatea din București (Букурещки университет, Румъния) диплома по право през 1998 г. и докторска степен по право през 2009 г.

Тя упражнява адвокатска професия в Адвокатска колегия Букурещ (Румъния) от 1999 до 2002 г., след което се посвещава на преподаване на процесуално право в Universitatea din București: тя е асистент в него от 2002 до 2018 г. и доцент от 2018 г., периоди, през които е автор на множество правни публикации.

Г‑жа Stancu работи като съдия в Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (Районен съд на трети район в Букурещ, Румъния) от 2004 до 2009 г., а след това в Tribunalul București (Окръжен съд Букурещ, Румъния) от 2009 до 2019 г. Назначена е за съдия, командирован в румънското министерство на външните работи през 2005 г., а от 2007 до 2018 г. е на служба като преподавател в Institutul Național al Magistraturii (Национален институт за магистрати, Румъния).

През 2011 г. тя постъпва на работа в Съда на Европейския съюз в кабинета на съдия Camelia Toader и изпълнява функция на администратор юрист до 2014 г.

След завръщането си в Румъния през 2015 г. тя е назначена за директор по европейските въпроси, международните отношения и програмите на Consiliul Superior al Magistraturii (Висш съдебен съвет, Румъния), която длъжност заема до 2018 г.

Г‑жа Stancu е назначена за съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1975 г. в Прага (Чешката република), г‑жа Petra Škvařilová-Pelzl следва право в Чешката република и в Германия, като става магистър по право (summa cum laude) от Univerzita Karlova (Карлов университет в Прага, Чешката република). Започва докторантура по право в Universität Hamburg (университетът в Хамбург, Германия), в който през 2004 г. защитава докторска теза (summa cum laude). Освен това през 1995 г. се дипломира като устен преводач с немски език от Státní jazyková škola (Държавна езикова школа в Прага, Чешката република).

Професионалната ѝ кариера започва през 1999 г. като научен сътрудник в катедрата по търговско, морско и икономическо право на Universität Hamburg, но тя преминава успешно и конкурс, организиран от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) с оглед на назначаването от европейските институции на чешки юристи. Във връзка с това тя постъпва като длъжностно лице в генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ на Съда на Европейския съюз и работи там като администратор юрист от 2004 г. до 2019 г. От 2010 г. до 2016 г. е аташе към генералния директор. След това, през периода 2017—2018 г., е съдебен помощник в кабинета на съдия Maria Berger в Съда.

Автор на множество публикации, по-специално в областта на правото на Съюза и на сравнителното право, г‑жа Škvařilová-Pelzl развива и преподавателска дейност — от 2009 г. е лектор по право на Съюза във Verwaltungsakademie des Bundes in Wien (Федерална академия за публична администрация във Виена, Австрия). Освен това г‑жа Škvařilová-Pelzl има участия в многобройни семинари и конференции, включително в рамките на провеждащия се на всеки две години чешко-немски юридически фестивал.

Г‑жа Škvařilová-Pelzl е назначена като съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE)
 • Като лауреат на стипендия „Copernicus“ за Universität Hamburg и на стипендия на Бундестага (германския парламент) за участието си в международния парламентарен стаж (Берлин, 2004 г.), бивш член на тези организации
Iko Nõmm
Iko Nõmm
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1977 г. в Талин (Естония), г‑н Iko Nõmm получава в Tartu Ülikool (Университетът в Тарту, Естония) диплома по право през 2001 г. и магистърска степен по право през 2007 г. Той продължава обучението си с докторат по право в Tartu Ülikool, където защитава дисертация по право през 2013 г.

Той започва професионалната си кариера като съветник в Tallinna Ringkonnakohus (Апелативен съд Талин, Естония) от 2001 г. до 2002 г. и постъпва в качеството на младши съдия в съда Harju Maakohtu (Районен съд Харю, Естония). Г‑н Nõmm работи като съдия в него през периода 2002—2007 г., след което, от 2007 г. до 2019 г. — в Tallinna Ringkonnakohus. Назначен е за стажант-съдия в Riigikohus (Върховен съд, Естония) през периода 2015—2016 г. и е командирован като национален съдия в Съда на Европейския съюз от 2017 г. до 2018 г.

Г‑н Nõmm се посвещава и на преподавателска дейност като лектор в Tartu Ülikool от 2014 г. до 2019 г. и в отдела за обучения на Riigikohus — от 2015 г. до 2019 г. Освен това той е обучаващ в асоциацията на естонската адвокатска колегия от 2015 г. до 2019 г. и член на изпитната комисия за естонските съдии между 2018 г. и 2019 г. В периода 2015—2019 г. е член на комитета за оценяване на професионалната компетентност в естонската адвокатска колегия.

Г‑н Nõmm е назначен за съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Eesti Kohtunike Ühing
Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1977 г. в Бад Харцбург (Германия), г‑жа Gabriele Steinfatt следва право в Universität des Saarlandes (Университет на Саарланд) в Саарбрюкен (Германия) и в Страсбург (Франция). Тя получава магистърска степен по частно право и сертификат по европейско право от Université Robert Schuman (Университет „Робер Шуман“, Страсбург, Франция) през 2000 г. През 2002 г. издържа първия държавен изпит по право в Саарбрюкен. От 2002 г. до 2003 г. тя преминава следдипломно обучение по право в Europa-Institut към Universität des Saarlandes (Институт за европейски изследвания към Университета на Саарланд, Германия). През 2005 г. завършва своя подготвителен съдебен стаж в Саарбрюкен (Германия) с втория държавен изпит по право. Започва докторска дисертация в Universität des Saarlandes и получава докторска степен по право през 2012 г.

През 2005 г. г‑жа Steinfatt е назначена за съдия във Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (Административен съд Бремен, Германия), където работи до 2017 г., когато постъпва в Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (Апелативен административен съд Бремен, Германия) — от 2017 г. до 2019 г. През този период тя е и член на Dienstgerichtshof für Richter (апелативна дисциплинарна комисия за съдии) и заместник-член на Berufsgerichtshofs für Ingenieure (апелативна дисциплинарна комисия за инженери).

Автор на множество публикации, особено в областта на европейското право, г‑жа Steinfatt се посвещава и на преподавателска дейност като асистент в Universität des Saarlandes и в Universität Bremen (Бременски университет, Германия). Тя участва и в обучението на младите юристи в рамките на техния подготвителен съдебен стаж, като същевременно е екзаминатор за първия държавен изпит по право.

Г‑жа Steinfatt е назначена за съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1979 г. в Клайпеда (Литва), г‑н Rimvydas Norkus получава диплома магистър по право във Vilniaus universitetas (Университета във Вилнюс, Литва) през 2001 г. След това започва докторат по право в Mykolo Romerio universitetas (Университет „Миколас Ромерис“, Литва) и защитава дисертацията си през 2005 г.

Той започва професионалната си кариера като съдебен помощник в Lietuvos apeliacinis teismas (Апелативен съд на Литва) от 1999 г. до 2000 г., където през периода 2000—2003 г. работи като съветник на председателя. Между 2003 г. и 2009 г. е назначен за директор на службата за правораздавателна практика в Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Върховен административен съд на Литва).

От 2009 г. до 2010 г. той е юрист-лингвист в Европейския парламент, след което се завръща в родната си страна, за да поеме функциите на директор на отдела за правни изследвания в Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Върховен съд на Литва) от 2010 г. до 2012 г. Назначен е за съдия в Lietuvos apeliacinis teismas между 2012 г. и 2013 г., след което в продължение на една година е съдия в Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — юрисдикция, чийто председател е от 2014 г. до 2019 г. Освен това той е председател на Lietuvos Teisėjų taryba (Съдебният съвет на Литва) от 2016 г. до 2018 г.

През периода 2007—2008 г. г‑н Rimvydas Norkus се посвещава и на преподаване като асоцииран професор в Mykolo Romerio universitetas, в чийто институт по частно право е приет в качеството на професор от 2012 г. до 2019 г. Автор е и на множество правни публикации.

Г‑н Norkus е назначен за съдия в Общия съд на 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на консултативния комитет на Europäische Rechtsakademie (ERA) (2020—2023)
 • Член на консултативния комитет на списанието „ERA Forum“
 • Член на сдружение „The Conference on European Restructuring and Insolvency Law“
 • Член на INSOL Europe Association
Звания и почетни отличия
 • Отличен с кръста на офицер на ордена на Великия херцог Гедиминас за значителен принос към усъвършенстването на националната правораздавателна система и към развитието на правните науки (2018)
 • Почетен член на Юридическия факултет на Mykolo Romerio universitetas (2019)
Tamara Perišin
Tamara Perišin
Съдия
Биография и кариера

Zagrebu (Университет на Загреб, Хърватия) през 2002 г. и магистърска степен по право в University of Oxford (Оксфордския университет, Обединено кралство) през 2003 г. като стипендиант на Chevening. След това тя започва докторат по право в Sveučilište u Zagrebu, където защитава дисертацията си през 2007 г. Г‑жа Perišin издържа изпита за вписване в хърватската адвокатска колегия през 2009 г.

Като изследовател тя посещава и прави изследвания в Asser Instituut (Институтът „Асер“, Нидерландия) през 2004 г., в Georgetown University (Джорджтаунския университет, САЩ) и в University of Michigan (Мичиганския университет, САЩ) от 2005 г. до 2006 г. като стипендиант на „Фулбрайт“ и в Max-Planck-Institut (института „Макс Планк“, Хайделберг, Германия) от 2007 г. до 2008 г. като стипендиант за следдокторска специализация. Освен това тя преминава курс за преподаване и обучение в Central European University (Централноевропейския университет, Унгария) от 2007 г. до 2008 г. През 2014 г. е поканена да води следдокторски изследвания в Harvard Law School de la Harvard University (Юридическия факултет на Харвардския университет, САЩ).

От 2002 г. г‑жа Perišin работи в Sveučilište u Zagrebu, където е професор и заместник-декан по международното сътрудничество от 2009 г. до 2011 г., титуляр на катедра „Жан Моне“ от 2015 г. и координатор към Центъра за високи постижения „Жан Моне“ от 2018 г. Тя преподава по-конкретно европейско публично право, право на вътрешния пазар, право на Световната търговска организация, на световните ефекти на европейското право, конкурентно право, европейско дружествено право, методология на европейското право, общи принципи на правото в практиката на Съда на Европейския съюз.

Между 2015 г. и 2016 г. е гостуващ професор и „John Harvey Gregory Lecturer on World Organization“ в Harvard University, където води курс за световните ефекти на европейското право.

Автор на множество правни публикации, г‑жа Perišin е била главен редактор на хърватско специализирано списание за право на Европейския съюз (Croatian Yearbook of European Law and Policy) и понастоящем е член на неговия издателски комитет.

От 2005 г. до 2011 г. г‑жа Perišin е член на преговорния екип за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. През 2011 г. тя преподава право на Европейския съюз за държавни служители и дипломати в Državna škola za javnu upravu (Национално училище за публична администрация, Хърватия) и в Дипломатическата академия към хърватското министерство на външните работи и европейските въпроси. През периода 2012—2013 г. тя отговаря за обучението по право на Европейския съюз на магистрати в Pravosudna akademija (Академията по правосъдие, Хърватия) и в Općinski sud u Zagrebu (Районен съд Загреб, Хърватия). През 2015 г. преподава същата материя в Hrvatska odvjetnička komora (Хърватската адвокатска асоциация). От 2017 г. до 2019 г. тя е специален съветник в хърватското министерство на науката и образованието. Освен това дава правни становища относно правилното прилагане на европейското право на хърватски министерства и на адвокати по дела, висящи пред националните съдилища.

Г‑жа Perišin е съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на издателския комитет на Croatian Yearbook of European Law and Policy
 • Член на Hrvatske udruge za studij Europske unije
 • Член на Hrvatske udruge za europsko pravo (CROSEL)
 • Член на Chevening Alumni Association
 • Член на Oxford University Society (OUS)
Звания и почетни отличия
 • Титуляр на катедра „Жан Моне“ (2015)
David Petrlík
David Petrlík
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1978 г. в Пилзен (Чешката република), през 2002 г. г‑н David Petrlík става магистър по право от Západočeská univerzita v Plzni (университет на Западна Бохемия, Чешката република), след като през периода 1999—2000 г. следва и в Universität Passau (университет на Пасау, Германия). През 2003 г. завършва магистратура по право в Университета „Париж I — Пантеон-Сорбона“ (Франция). През 2016 г. става доктор по право от Univerzita Karlova (Карлов университет в Прага, Чешката република).

През 2004 г. започва професионалната си кариера като правен съветник в Министерството на външните работи на Чешката република, а след присъединяването на Чешката република към Европейския съюз постъпва на работа в Съда като съдебен помощник на съдия Jiří Malenovský, на когото е сътрудник до 2015 г.

През 2015 г. започва работа в Европейската агенция за ГНСС (понастоящем Агенцията на Европейския съюз за космическата програма) като правен съветник, впоследствие е заместник-началник на секция в отдел „Право и обществени поръчки“. От 2018 г. до 2021 г. е началник на секция в този отдел.

От 2011 г. г‑н Petrlík се занимава и с преподавателска дейност, като води курс по право на Съюза и по право на интелектуална собственост в Univerzita Karlova. Автор е на множество публикации в тези правни отрасли.

Г‑н Petrlík е назначен като съдия в Общия съд на 1 март 2021 г.

Maja Brkan
Maja Brkan
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1979 г. в Марибор (Словения), г‑жа Maja Brkan получава бакалавърска степен по право от Univerza v Ljubljani (Люблянски университет, Словения) през 2003 г. и магистърска степен по право от New York University (Нюйоркски университет, САЩ) през 2004 г. Тя има също така диплома от Академията по европейско право на Европейския университетски институт (Флоренция, Италия) от 2004 г. След това започва докторат по право в Univerza v Ljubljani, където защитава дисертацията си през 2007 г., по темата обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Започва професионалната си кариера като юрист-лингвист в Съда на Европейския съюз през 2004 г., след което постъпва като стажант, най-напред в кабинета на съдия Aindrias Ó Caoimh в Съда на Европейския съюз през 2005 г., а след това — в Višje sodišče v Ljubljani (Апелативен съд Любляна, Словения) между 2005 г. и 2006 г.

През 2007 г. отново постъпва в Съда на Европейския съюз, в кабинета на генералния адвокат Verica Trstenjak, в началото като правен сътрудник, от 2007 г. до 2008 г., а впоследствие като съдебен помощник, през периода 2008—2011 г. От 2011 г. до 2013 г. тя заема длъжността съдебен помощник в кабинета на съдия Marko Ilešič.

След това г‑жа Brkan се посвещава на преподаване в Universiteit Maastricht (Маастрихтски университет, Нидерландия) като доцент по право на Европейския съюз от 2013 г. до 2018 г. и между 2018 г. и 2021 г. — като асоцииран професор по право на Европейския съюз. Тя преподава право на Европейския съюз и в Universiteit Hasselt (Хаселтски университет, Белгия) през 2014 г. и 2017 г. В качеството на гостуващ преподавател тя чете лекции в Univerza na Primorskem (Приморски университет, Словения) през 2011 г., в Univerza v Ljubljani през 2014 г. и в Běijīng Shīfàn Dàxué (Пекински университет, Китай) през 2014 г. Освен това тя осъществява посещения с изследователска цел в Европейския университетски институт във Флоренция през 2016 и 2018 г., в University of California, Berkeley (Калифорнийски университет, Бъркли, САЩ) през 2019 г., в Universitat Autònoma de Barcelona (Барселонски автономен университет, Испания) през 2019 г. и в Univerza v Ljubljani през 2020 г.

През 2017 г. г‑жа Brkan е назначена за асоцииран директор на Maastricht Centre for European Law (Център по европейско право към Universiteit Maastricht) и заема тази длъжност в продължение на три години, след което е назначена, през 2021 г., за координатор на програмата „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management“ (специализирана магистърска степен по право на защита на личния живот, киберсигурност и управление на данни) в European Centre on Privacy and Cybersecurity (Европейски център за лични данни и киберсигурност към Universiteit Maastricht). От 2018 до 2020 г. е член на изпитната комисия в същия университет.

През периода 2013—2019 г. тя е член на Съвета на European Law Institute (ELI). От 2015 г. до 2021 г. е асоцииран издател на European Data Protection Law Review, а от 2021 г. — член на неговата редакционна колегия. От 2020 г. тя е и член на редакционна колегия на информационната платформа EU Law Live.

Г‑жа Brkan е автор на множество публикации по право на Европейския съюз. Редовно получава покани за лектор на конференции от университети в Европа и в САЩ.

Г‑жа Brkan е назначена за съдия в Общия съд на 6 юли 2021 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Distinguished Fellow, Maastricht Centre for European Law
 • Член на редакционна колегия на информационната платформа EU Law Live
 • Член на редакционна колегия на European Data Protection Law Review
 • Член на Pravniško društvo v Mariboru
 • Член на Maastricht Law and Tech Lab
 • Член на European Law Institute
 • Член на European Centre on Privacy and Cybersecurity
 • Член на „Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and International Private Law“
 • Член на Slovensko društvo za evropsko pravo
 • Член на Svetovna mreža Univerze v Ljubljani
Звания и почетни отличия
 • Награда „Млад юрист на годината“ за 2007 г., Zveza društev pravnikov Slovenije (2007)
 • Награда „J.H.H. Weiler“, присъждана за най-добра изследователска статия в областта на правото на Европейския съюз, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2003)
 • Отличие за успешно завършване на право с изключителни резултати, Юридически факултет на Univerza v Ljubljani (2003)
Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1964 г. в Ингълуд (САЩ), г‑н Pēteris Zilgalvis учи в University of California, Los Angeles - UCLA (Калифорнийския университет, Лос Анджелис, Съединени щати), където получава диплома по политически науки през 1986 г. Той продължава образованието си в University of Southern California (Южнокалифорнийски университет, САЩ), който му присъжда титлата доктор по право през 1990 г.

Той започва професионалната си кариера същата година като главен съветник в Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja, Augstākā padome (Комитет за опазване на околната среда, Латвия) — длъжност, която заема до 1992 г. След това постъпва на служба в латвийското министерство на външните работи като държавен служител, отговарящ за отношенията с Европейския парламент, Организацията на обединените нации, Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Освен това е вписан като адвокат в Калифорния (САЩ) от 1991 г.

През 1993 г. г‑н Zilgalvis заема длъжността специалист по околната среда за Балтийския регион в Световната банка, а през 1996 г. е назначен в същата като главен съветник по екологично право за проекта „Руска федерация — Проект за управление на околната среда“.

През 1997 г. той е назначен като заместник-началник на службата по биоетика в Съвета на Европа, която длъжност заема до 2005 г. След това постъпва в Европейската комисия в качеството на началник на отдел „Управление и етика“, а впоследствие, през 2010 г. — като началник на отдел „Инфекциозни болести и обществено здраве“. От 2010 г. до 2016 г. той продължава кариерата си в Европейската комисия като началник на отдел „Здраве и благосъстояние“. През 2016 г. е назначен за началник на отдел „Цифрови иновации и технология на блоковата верига“ и заема тази длъжност до 2021 г. Автор е на многобройни публикации в правни списания, свързани по-конкретно с областите биоетика, цифрови технологии, права на човека и право на околната среда.

Г‑н Zilgalvis е съдия в Общия съд от 27 септември 2021 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на редакционната колегия на Baltic Yearbook of International Law
 • Член на World Economic Forum Digital Currency Governance Consortium
 • Член на консултативния експертен съвет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за политиката на блоковата верига
Krisztián Kecsmár
Krisztián Kecsmár
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1975 г. в Будапеща (Унгария), г‑н Krisztián Kecsmár завършва право във Факултета „Жан Моне“ на Université Paris-Sud (Париж XI, Франция), където получава бакалавърска степен по право през 1998 г., магистърска степен по международно право и европейско право през 1999 г. и магистърска степен по бизнес и право на Европейския съюз през 2000 г.

Г‑н Kecsmár започва професионалната си кариера в адвокатска кантора в Унгария от 2001 г. до 2005 г.

През 2005 г. той постъпва на работа в Европейската комисия като служител в генерална дирекция „Информационно общество и медии“. Същите функции изпълнява и в генерална дирекция „Конкуренция“ от 2009 г. до 2015 г., през 2016 г. и през периода 2018—2021 г.

От май 2015 г. до април 2016 г. г‑н Kecsmár е командирован от Европейската комисия в унгарското министерство на правосъдието като член на кабинета на Министъра на европейските въпроси.

Между 2016 г. и 2018 г. г‑н Kecsmár е назначен за държавен секретар, отговарящ за международното и европейското съдебно сътрудничество в унгарското министерство на правосъдието.

Г‑н Kecsmár е съдия в Общия съд от 27 октомври 2021 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Главен редактор на правното списание „Európai Tükör“
Звания и почетни отличия
 • Награда „Vladár Gábor“ (2018)
Ion Gâlea
Ion Gâlea
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1978 г. в Яш (Румъния), г‑н Ion Gâlea получава през 2000 г. диплома по право в Universitatea din București (Букурещки университет, Румъния) и магистърска степен по европейско право в Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (Университет Париж 1 „Пантеон-Сорбона“, Франция) по програмата на Френско-румънския колеж по европейски науки, организирана в сътрудничество с Universitatea din București. През 2002 г. той получава магистърска степен по международни отношения в Școala Națională de Studii Politice și Administrative (Национална школа за политически и административни науки, Букурещ, Румъния). Продължава образованието си в Karl-Franzens-Universität Graz (Университетът на Грац, Австрия), където получава магистърска степен по европейски науки през 2006 г. След завръщането си в Румъния той започва докторат по право в Universitatea din București и защитава дисертацията си през 2008 г.

Г‑н Gâlea започва професионалната си кариера в румънското министерство на външните работи, където заема дипломатическа длъжност аташе в дирекция „Международно и договорно право“ от 2000 г. до 2002 г., след което поема функциите на началник на служба „Общностно право“ между 2002 г. и 2007 г. От 2007 г. до 2009 г. той се посвещава на услуга от обществен интерес в качеството на нотариус.

Впоследствие г‑н Gâlea се завръща в Министерството на външните работи, където е назначен за експерт в дирекция „Право на Европейския съюз“, а през периода от 2009 г. до 2010 г. е директор на същата. След това е назначен за генерален директор по правните въпроси и заема тази длъжност от 2010 г. до 2016 г.

От 2016 г. до 2020 г. той е посланик на Румъния в България, а през 2021 г. става генерален директор на отдел „Европейски двустранни отношения и регионално сътрудничество“ в Министерството на външните работи.

Освен това г‑н Gâlea се посвещава на преподаване на право в Universitatea din București: през периода 2002—2012 г. е университетски асистент в него, а впоследствие преподавател, от 2012 г. до 2016 г., и доцент от 2016 г. до 2021 г., когато става професор в този университет.

Той преподава също така като гостуващ професор в Hayastani divanagitakan dprots’ (Дипломатическа академия на Армения) през 2010 г., както и в Institutul Diplomatic Român (Румънски дипломатически институт) през периода 2009—2015 г. и в Universidade da Coruña (Университетът на Ла Коруня, Испания)през 2015 г.

Автор е на редица публикации в областта на правото.

Г‑н Gâlea е съдия в Общия съд от 27 октомври 2021 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на редакционната колегия на Revista română de drept internațional
 • Член на румънския клон на Асоциацията по международно право (Association de Droit International)
 • Член на Societatea Română de Drept European
 • Член на Франкофонската мрежа по международно право (Réseau francophone de droit international)
 • Заместник-директор на Изследователския център за международно и транснационално право към Universitatea din București
Звания и почетни отличия
 • Медал за дипломатически заслуги — първа степен (Румъния, 2007 г.)
 • Национален орден за заслуги (Румъния, 2009 г.)
 • Национален орден „Вярна служба“ (Румъния, 2013 г.)
 • Орден „Мадарски конник“ — първа степен (България, 2021 г.)
Ioannis Dimitrakopoulos
Ioannis Dimitrakopoulos
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1971 г. в Атина (Гърция), г‑н Ioannis Dimitrakopoulos получава диплома по право през 1992 г. в Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Национален университет „Каподистрия“, Атина, Гърция) и допълва образованието си с магистърска степен по право, издадена му от Université Paris II Panthéon-Assas (Франция) през 1994 г.

Приет в Атинската адвокатска колегия през 1995 г., г‑н Dimitrakopoulos упражнява адвокатска професия в нея до 1997 г.

През 1998 г. той постъпва на служба в Symvoulio tis Epikrateias (Държавен съвет, Гърция) в качеството на съдебен помощник и работи в него като член със съвещателен глас от 2005 г. до 2022 г. – годината, в която придобива степен „държавен съветник“ – по дела от областта на данъчното и на конкурентното право, правото на търговските марки и правото на обществените поръчки. Успоредно с тази функция е член на комитета „Планиране и организация“ в Symvoulio tis Epikrateias от 2009 до 2010 г. От 2005 г. той работи за три години в службата на Европейския омбудсман (Страсбург, Франция) и изпълнява функции на главен правен съветник, след което през 2008 г. се връща в Symvoulio tis Epikrateias.

През периода 2010—2020 г. г‑н Dimitrakopoulos заема и длъжността заместник-председател на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (Хелзинки, Финландия).

От 2014 г. до 2015 г. той е назначен за заместващ съдия в Anotato Eidiko Dikastirio (Специален върховен съд, Гърция) и в Eidiko Dikastirio tou arthrou 88 par. 2 tou Syntagmatos (Специален съд, учреден на основание член 88, алинея 2 от гръцката конституция). Освен това изпълнява функцията на заместник-председател на Асоциацията на членовете на Symvoulio tis Epikrateias между 2014 г. и 2016 г.

Г‑н Dimitrakopoulos се посвещава и на изследвания и преподаване: от 2003 г. до 2004 г. е Senior Visiting Fellow в University of California, Berkeley (Калифорнийския университет, Бъркли, САЩ) — и в това си качество преподава европейско право на околната среда и сравнително право. От 2010 г. той е и професор в Ethniki Scholi Dikastikon Leitourgon (Национална школа за магистрати, Гърция). Автор е на множество публикации, главно в областта на данъчното право, европейското право и основните права.

Г‑н Dimitrakopoulos е назначен за съдия в Общия съд на 13 януари 2022 г.

Damjan Kukovec
Damjan Kukovec
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1977 г. в Любляна (Словения), г‑н Damjan Kukovec получава диплома по право в Юридическия факултет на Univerza v Ljubljani(université de Ljubljana, Словения) през 2001 г. и магистърска степен по право в Harvard Law School (Юридическия факултет на Харвардския университет, Съединените щати) през 2002 г. Той продължава обучението си в този университет с докторат през 2008 г., където защитава дисертацията си през 2015 г.

През 2002 г. той започва професионалната си кариера като стажант съдия във Višje sodišče v Ljubljani(Апелативен съд Любляна, Словения) и изпълнява тази длъжност до 2004 г. През 2004 г. постъпва на работа в Tribunal spécial pour la Sierra Leone (Специален трибунал за Сиера Леоне, Фрийтаун, Сиера Леоне) и в Ustavno sodišče (Конституционен съд, Словения).

През 2005 г. г‑н Kukovec постъпва в Съда на Европейския съюз в качеството на юрист, след което работи в правната служба на Европейската комисия от 2006 г. до 2018 г. Освен това през 2006 г. е приет в словенската адвокатска колегия.

Г‑н Kukovec се посвещава успоредно с това на университетска кариера, преди всичко в областта на европейското право. Между 2011 г. и 2013 г. той преподава глобално право в Harvard Law School и в Institute for Global Law and Policy (Институт за глобално право и политика) на същия. След това преподава в няколко правни университета в различни части на света, сред които FGV Direito Rio (Юридически факултет на Фондация Getulio Vargas, Рио де Жанейро, Бразилия) през 2014 г., University of Kent's Brussels School of International Studies (Брюкселски факултет за международни изследвания на Университета Кент, Белгия) през 2016 г., Европейския университетски институт във Флоренция (EUI, Италия) през 2016 г. и 2017 г., и в Univerza v Ljubljani между 2018 г. и 2020 г. От 2018 г. г‑н Kukovec е и доцент по право и асоцииран директор на докторантската програма в Middlesex University в Лондон (Университета Мидълесекс, Обединено кралство).

Г‑н Kukovec е автор на многобройни публикации по право на Европейския съюз. Редовно получава покани като лектор от университети от цял свят.

Г‑н Kukovec е назначен за съдия в Общия съд на 13 януари 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на групата RECONNECT
 • Член на British International Studies Association
 • Член на Society of Legal Scholars
 • Член на Pravniško društvo Ljubljana
 • Член на European Society of International Law
 • Член на Klub alumnov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 • Член на Slovensko društvo za evropsko pravo
 • Член на European Union Studies Association
Звания и почетни отличия
 • Награда за най-добра дисертация по право на Съюза, присъдена от правителството на Република Словения (2001)
 • Златен медал за университетски постижения, присъден от Univerza v Ljubljani (2001)
 • Награда Landon Gammon, присъдена от Harvard Law School (2001)
 • Награда на Rotary Club Ljubljana (2008)
 • Академични отличия, присъдени от Harvard Law School (2009—2012)
 • Senior Fellow of the Higher Education Academy (Обединено кралство) (2020)
Suzanne Kingston
Suzanne Kingston
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1977 г. в Дъблин (Ирландия), г‑жа Suzanne Kingston получава диплома по право в University of Oxford (Оксфордски университет, Обединеното кралство) през 1998 г. и магистърска степен по право в Universiteit Leiden (Лайденски университет, Нидерландия) през 2000 г. След това започва докторат по право в последния университет, където защитава дисертацията си през 2009 г.

През 1998 г. тя е приета като Barrister в Honourable Society of Gray’s Inn, Лондон (Обединеното кралство). През 2002 г. постъпва като адвокат в брюкселското подразделение на международна адвокатска кантора, където практикува до 2004 г.

След това г‑жа Kingston постъпва в Съда на Европейския съюз като съдебен помощник в кабинета на генерален адвокат Leendert Geelhoed, където работи от 2004 г. до 2006 г.

Г‑жа Kingston е приета като Barrister в Honourable Society of King’s Inns, Дъблин (Ирландия) през 2007 г. Упражнява адвокатска професия в Ирландската адвокатска колегия от 2007 г. в качеството на Barrister, а впоследствие на Senior Counsel.

Освен това г‑жа Kingston преподава право в University College Dublin (университетски колеж Дъблин, Ирландия) като доцент през периода 2007—2015 г., а от 2015 г. — в качеството на професор. В хода на университетската си кариера тя преподава и в други университети, по-конкретно в Columbia University (Университета Колумбия, Съединени щати), в Cambridge University (Кеймбриджкият университет, Обединеното кралство), в Universiteit Leiden, както и в Osgoode Hall Law School of York University in Toronto (Юридически факултет „Осгуд Хол“ на Йоркския университет в Торонто, Канада). Автор е на редица публикации по право на Европейския съюз.

Г‑жа Kingston е назначена за съдия в Общия съд на 13 януари 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Заместник-председател на Irish Centre for European Law
 • Член на редакционната колегия на списание Irish Jurist
Звания и почетни отличия
 • Носител на наградата на Conseil européen de la recherchе (Европейски научноизследователски съвет) (2015)
 • Носител на наградата на ирландските шампиони на европейските научни изследвания, присъждана от Ирландския научноизследователски съвет (2017)
Tihamér Tóth
Tihamér Tóth
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1971 г. в Залаегерсег (Унгария), г-н Tihamér Tóth завършва право в Szegedi Tudományegyetem (Университета в Сегед, Унгария) през 1994 г. Той продължава с докторат по право в същия университет, където защитава дисертацията си през 2001 г.

През 1994 г. започва професионалната си кариера в Унгария като юрист в Бюрото по европейски въпроси, което е част последователно от Министерство на международните икономически отношения, Министерство на индустрията и търговията и Министерство на външните работи.

Между 1997 г. и 2001 г. заема длъжността администратор по преписки в Международното бюро на унгарския Орган за защита на конкуренцията. От 2001 г. до 2003 г. е член, а впоследствие от 2003 г. до 2009 г. — председател на Съвета за защитата на конкуренцията (Унгария). През втория период е и заместник-председател на унгарския Орган за защита на конкуренцията.

От 2009 г. до 2022 г. работи като адвокат в Унгария по-специално в областта на конкурентното право.

От 1999 г. г-н Tóth се посвещава и на университетска кариера в Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Католически университет „Péter Pázmány“, Унгария). Преподава там между 1999 г. и 2010 г., а след това от 2010 г. до 2013 г. е заместник-декан по научните изследвания и международните отношения, от 2013 г. до 2014 г. — заместник-декан по учебната дейност и от 2015 г. — заместник-декан по международните отношения. Г-н Tóth е професор в този университет от 2018 г. Между 2019 г. и 2022 г. е ръководител катедра „Жан Моне“ по конкурентно право.

Автор е на множество трудове и публикации в областта на конкурентното право.

Г-н Tóth е назначен за съдия в Общия съд на 6 юли 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Член на редакционната колегия на Versenytükör, професионално списание на унгарския Орган за защита на конкуренцията
 • Член на Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) (Международна лига по конкурентно право) и на нейния научен съвет
 • Член на административния съвет на Magyar Versenyjogi Egyesület
 • Член на международния консултативен съвет на Institute for Consumer Antitrust Studies към юридическия факултет на Университета „Лойола“ (Чикаго, Съединени щати)
 • Член на регулаторния комитет на American Chamber of Commerce in Hungary (Американска търговска камара в Унгария)
 • Съветник на комитета по вземане на решения на Önszabályozó Reklám Testület
Звания и почетни отличия
 • A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) (2017)
Beatrix Ricziová
Beatrix Ricziová
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1981 г. в Братислава (Словакия), г-жа Beatrix Ricziová получава магистърска степен по право през 2005 г. и титлата доктор по право през 2012 г. в Univerzita Komenského v Bratislave (Университет „Коменски“ в Братислава, Словакия).

Започва професионалната си кариера като правен сътрудник в адвокатска кантора в Словакия от 2002 г. до 2004 г. От 2003 г. в продължение на няколко години работи и като писмен и устен преводач по време на събития, организирани от община Ступава (Словакия).

Между 2005 г. и 2006 г. г-жа Ricziová работи като юрист в Института за сближаване на законодателството към правителствената служба на Словакия, а от 2007 г. до 2008 г. в Службата на процесуалното представителство на Словакия пред Съда на Европейския съюз, която е част от словашкото Министерство на правосъдието. Между 2009 г. и 2022 г. заема длъжността процесуален представител на Словакия пред юрисдикциите на Съюза.

От 2007 г. до 2010 г. г-жа Ricziová е член на постоянния комитет по гражданско и търговско право към Законодателния съвет на словашкото правителство, а от 2012 г. до 2015 г. е член на Комитета за рекодифициране на словашкото процесуално право.

Г-жа Ricziová е назначена за съдия в Общия съд на 6 юли 2022 г.

Elisabeth Tichy-Fisslberger
Elisabeth Tichy-Fisslberger
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1957 г. във Виена (Австрия), г‑жа Elisabeth Tichy-Fisslberger получава диплома по право през 1980 г., която през 1981 г. допълва с обучение по международно право в Католическия университет в Льовен (Белгия).

Г‑жа Tichy-Fisslberger започва професионалната си кариера в Европейската комисия от 1982 г. като конферентен преводач — функция, която изпълнява до 1988 г. Наред с това тя продължава своето езиково образование в Universität Wien (Виенски университет, Австрия) и през 1984 г. получава диплома по лингвистика.

През 1988 г. постъпва на работа в австрийското Министерство на външните работи в генерална дирекция „Европейски и икономически въпроси“ в качеството на съветник и изпълнява тази функция до 1993 г.

През 1990 г. е командирована в австрийското посолство в Дъблин. От средата на 1991 г. до средата на 1992 г. тя е заместник-директор по транспортната политика на ЕС в австрийското Министерство на външните работи във Виена. След това е командирована в австрийското посолство в Лондон.

От 1993 г. до 2000 г. работи в Постоянното представителство на Австрия към Европейския съюз в Брюксел с ранг министър съветник.

При завръщането си в австрийското Министерство на външните работи г‑жа Tichy-Fisslberger изпълнява функциите на директор по общите въпроси на ЕС и институциите на ЕС между 2000 г. и 2003 г. Впоследствие е назначена за заместник генерален директор по европейските и икономическите въпроси, а от 2007 г. — за генерален директор по правните и консулските въпроси. Освен това между 2009 г. и 2017 г. тя е и национален координатор за борбата с трафика на хора.

От декември 2017 г. е посланик в Постоянното представителство на Австрия към Службата на Организацията на обединените нации и други международни организации в Женева. През 2020 г. тя е избрана за председател на Съвета на Организацията на обединените нации по правата на човека, а през 2021 г. — за председател на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Наред с тези дейности от 2002 г. г‑жа Tichy-Fisslberger преподава право в Diplomatische Akademie Wien (Виенска дипломатическа академия, Австрия). Между 2006 г. и 2017 г. тя преподава и в Universität Wien (Виенски университет, Австрия).

Г‑жа Tichy-Fisslberger е назначена за съдия в Общия съд на 15 септември 2022 г.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
 • Носител на Ордена на Почетния легион, Франция (2005 г.)
 • Голям кръст на Ордена за заслуги на Княжество Лихтенщайн (2021 г.)
 • Литовска дипломатическа звезда (2021 г.)
William Valasidis
William Valasidis
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1971 г. в Солун, Гърция, г‑н William Valasidis получава диплома по право през 1993 г. от Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Солунски университет „Аристотел”, Гърция), а през 1996 г. завършва обучението си с магистърска степен по право от Harvard Law School (правният факултет на Харвард, Съединени щати).

От 1993 г. до 1995 г. е стажант-адвокат като част от подготовката по изпитите за прием в адвокатската колегия. Г‑н Valasidis е приет в Солунската адвокатска колегия през 1996 г. и впоследствие практикува професията в адвокатски кантори в Мексико и Съединените щати.

За първи път постъпва на работа в Съда на Европейския съюз през 1998 г. като съдебен помощник в кабинета на съдия Krateros Ioannou. След това заема същата позиция при съдия Vassilios Skouris, който през 2003 г. става председател на Съда и с когото си сътрудничи в продължение на петнадесет години — от 1999 г. до 2014 г.

През 2014 г. е назначен за директор на дирекция „Протокол и информация“ в Съда, а след това за директор на дирекция „Комуникации“, длъжност, която той заема до 2022 г.

Автор на правни публикации и редакционни трудове, той отдава голямо значение и на обучението в областта на практическото прилагане на правото на ЕС, като участва активно в организацията и провеждането на състезанието по европейско право European Law Moot Court Competition, първо като член на журито от 2004 г. до 2005 г., а след това като член и заместник-председател на European Law Moot Court Society от 2006 г. до 2022 г. Освен това той е редовен участник в национални и международни конференции.

Г‑н Valasidis е назначен за съдия в Общия съд на 15 септември 2022 г.

Steven Verschuur
Steven Verschuur
Съдия
Биография и кариера

Г-н Steven Verschuur е роден през 1977 г. в Арнем, Нидерландия. Учи право в Universiteit Utrecht (Университета в Утрехт, Нидерландия), където през 2001 г. получава магистърска степен по право. Продължава университетското си образование в Университета в Лиеж (Белгия), където през 2002 г. получава следдипломна квалификация по европейско право. През 2010 г. защитава докторската си дисертация по право в Университета в Утрехт.

От 2002 г. г-н Verschuur работи като адвокат в редица адвокатски кантори в Нидерландия и Белгия в различни области на правото на ЕС, като конкуренция, държавни помощи, търговска политика, обществени поръчки и ограничителни мерки, приети в контекста на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

Освен това пише множество статии по тези въпроси за списания и правни трудове.

В същото време от 2021 до 2022 г. той е заместник-съдия в гражданското отделение на Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Първоинстанционен съд Зееланд-Западен Брабант, Нидерландия).

Г-н Verschuur е назначен за съдия в Общия съд на 15 септември 2022 г.

Saulius Lukas Kalėda
Saulius Lukas Kalėda
Съдия
Биография и кариера

Роден през 1976 г. в Краков (Полша), г‑н Saulius Lukas Kalėda завършва право във Vilniaus universitetas (университетът във Вилнюс, Литва) през 1999 г., след това магистърска степен в Zentrum für Europäische Integrationsforschung на Universität Bonn (университетът в Бон, Германия) през 2000 г., както и докторат по право в Uniwersytet Jagielloński (Ягелонски университет в Краков, Полша) през 2002 г.

През 1998 г. г‑н Kalėda започва професионалната си кариера като юрист в Службата за застрахователен надзор към правителството на Република Литва. Между 2002 г. и 2003 г., по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, той изпълнява функциите на утвърден експерт в отдела за европейско право към правителството на Република Литва. След това, от 2003 г. до 2004 г., работи като юрист в генерална дирекция „Вътрешен пазар“ на Европейската комисия.

От 2004 г. до 2013 г. г‑н Kalėda работи като съдебен помощник в Общия съд на Европейския съюз в кабинета на съдия Vilenas Vadapalas, а след това на съдия Egidijus Bieliūnas. През 2013 г. той постъпва в Съда на Европейския съюз в качеството на съдебен помощник в кабинета на генерален адвокат Maciej Szpunar. Между 2017 г. и 2023 г. работи като член на правната служба на Европейската комисия. В качеството на представител той представлява Комисията по голям брой дела пред юрисдикциите на Съюза.

Г‑н Kalėda се посвещава освен това на университетска дейност като преподавател във Vilniaus universitetas от 2002 г. до 2003 г., както и през 2011 г. От 2013 г. той преподава в Uniwersytet Jagielloński. Автор е на многобройни публикации в областта на институционалното и процесуалното право на Съюза.

Г‑н Kalėda е назначен за съдия в Общия съд на 27 септември 2023 г.

Louise Spangsberg Grønfeldt
Louise Spangsberg Grønfeldt
Съдия
Биография и кариера

Родена през 1980 г. в Исхой (Дания), г‑жа Louise Spangsberg Grønfeldt завършва бакалавърска степен по право през 2004 г., а след това магистърска степен по право през 2007 г. в Københavns Universitet (Копенхагенският университет, Дания). Тя завършва и магистърска степен в Колежа на Европа (Белгия) през 2007 г. Приета е в датската адвокатура през 2012 г.

Г‑жа Spangsberg Grønfeldt започва професионалната си кариера през 2007 г. като стажант адвокат и изпълнява тези функции до 2009 г. През този период тя също така преподава право на ЕС в Københavns Universitet, най-напред като асистент, а след това като доцент.

От 2009 г. до 2013 г. работи в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в качеството на юрист-лингвист.

Между 2013 г. и 2016 г. г‑жа Spangsberg Grønfeldt е член на правната служба на Европейската комисия в сектор бюджет. След това тя работи като съдебен помощник в Общия съд на Европейския съюз в кабинета на съдия Jesper Svenningsen до 2018 г. В края на същата година се връща на работа в правната служба на Европейската комисия (в сектор държавни помощи), след което през 2019 г. е назначена в кабинета на г‑жа Margrethe Vestager, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия. От края на 2020 г. до 2023 г. тя работи в сектор правосъдие и вътрешни работи на правната служба на Европейската комисия.

Г‑жа Spangsberg Grønfeldt е назначена за съдия в Общия съд на 27 септември 2023 г.

Vittorio Di Bucci
Vittorio Di Bucci
Секретар
Биография и кариера

Роден през 1963 г. в Асти (Италия), г-н Di Bucci учи право в Università degli Studi di Torino (университет Торино, Италия), където през 1986 г. получава магистърска степен по право. Той продължава образованието си в Université de Nancy II (университет Нанси II, Франция), като през 1988 г. получава диплома за задълбочено обучение по общностно право от този университет.

През 1987 г. г-н Di Bucci постъпва на работа в Съда като юрист-лингвист в отдела за писмени правни преводи на италиански език. През 1988 г. той започва работа като съдебен помощник в кабинета на съдия G. Federico Mancini, като заема тази длъжност до 1991 г. Впоследствие отново е съдебен помощник при съдия Mancini в периода от 1994 г. до 2000 г.

Между 1991 г. и 1994 г. г-н Di Bucci е част от екипа „Транспорт, околна среда, потребители“ на правната служба на Европейската комисия, институция, за която започва да работи отново през 2000 г. като член на екипа „Държавни помощи и антидъмпинг“ на правната ѝ служба. От 2007 г. до 2010 г. той е член, а впоследствие правен съветник на екипа „Конкуренция“. През 2010 г. той е назначен за главен правен съветник на екипа „Държавни помощи и антидъмпинг“, а между 2014 г. и 2023 г. той изпълнява същата функция в екипа „Бизнес право“.

На 5 юни 2023 г. г-н Di Bucci е избран за секретар на Общия съд.

Той е автор на публикации в областта на правото на Съюза, и по-специално за производствата пред юрисдикциите на Съюза, държавните помощи и правото относно банковия съюз.