Представяне на членовете
Marc van der Woude
Marc van der Woude

Роден през 1960 г.; диплома по право (Университета в Грьонинген, 1983 г.) ; курс на обучение в Колежа на Европа (1983-1984 г.); асистент в Колежа на Европа (1984-1986 г.); преподавател в Университета в Лайден (1986-1987 г.); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1987-1989 г.); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1989-1992 г.); политически координатор в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1992-1993 г.); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1993-1995 г.); адвокат в брюкселската адвокатска колегия от 1995 г.; професор в Университета Еразмус в Ротердам от 2000 г.; автор на множество публикации; Съдия в Общия съд от 13 септември 2010 г.; заместник-председател на Общия съд от 20 септември 2016 г. до 26 септември 2019 г.; председател на Общия съд от 27 септември 2019 г.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Роден през 1969 г.; диплома от Атинския университет (Ptychion, 1991 г.); магистър (DEA) по публично право, Университет Париж II, (1992) и Университет Aix-Marseille III (доктор по право, 1995 г.); вписан в кипърската адвокатска колегия, от 1993 г. член на адвокатската колегия на Никозия; преподавател в Университета в Кипър (1997—2002), доцент по конституционно право от септември 2002 г.; изследовател в Европейския център по публично право (2001—2002); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.; заместник-председател на Общия съд от 27 септември, 2019 г.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Роден през 1952 г.; завършва Висшето търговско училище в Хелзинки и Юридическия факултет на Хелзинкския университет; съдебен помощник във Върховния административен съд на Финландия; генерален секретар на комитета за реформа на правната защита в публичната администрация; главен администратор във Върховния административен съд; генерален секретар на комитета за реформа, свързана с административните спорове, съветник в дирекцията по законодателство в Министерството на правосъдието; заместник-секретар на Съда на ЕАСТ; съдебен помощник в Съда на Европейските общности; съдия във Върховния административен съд (1998—2005); член на апелативната комисия за бежанците; заместник-председател на комитета относно развитието на финландските съдебни институции; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2009 г.; съдия в Общия съд от 7 октомври 2009 г.; заместник-председател на Общия съд от 17 септември, 2013 дo 19 септември 2016 г.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Родена през 1956 г.; завършва Университета в Риека (магистърска степен, 1979 г.) и Университета в Загреб (магистърска степен по право, 1984 г.; докторат по право, 1996 г.); асистент (1980-1998), доцент (2003-2009) и професор (2009-2013) в юридическия факултет на Университета в Риека; асистент в икономическия факултет на Университета в Риека (1990-2013); председател на Хърватската асоциация по сравнително право (2006-2013); съдия в Общия съд от 4 юли 2013 г.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Роден през 1960 г.; завършва Trinity College, Дъблин (правни науки) (1984), и Honourable Society of the King's Inns, Дъблин (Barrister-at-Law) (1986); член на ръководството на Honourable Society of King's Inns (от 2013 г.); помощник-професор в University College Cork (от 2015); член на Управителния съвет на ирландския Център по европейско право (от 1997); Barrister-at-Law (1986—1990 и 1997—2003 г.) и Senior Counsel (2003—2013) в адвокатската колегия в Ирландия; съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1990—1997); заместник–председател на Съвета на Европейските национални младежки комитети (1979—1981); главен секретар на организационното бюро на Съюзите на ученици в Европа (1977—1984); главен секретар, ирландски Съюз на учениците (1977—1979); член на постоянната делегация на Съвета на адвокатските колегии и правните сдружения в Европа (CCBE) към Съда на ЕС и Съда на ЕАСТ (2006—2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Роден през 1967 г.; диплома от Института по политически науки, Гренобъл (1988) и от Националната школа по администрация (1993); младши съдия в Conseil d'État [Държавен съвет] (съдия докладчик към отдел „Съдебни спорове" (1993-1997) и член на отдела по социални въпроси (1996-1997); съдия в Conseil d'État (1996-2008); доцент в Института за политически науки, Париж (1993-1995); правителствен представител в специализираната касационна комисия по пенсиите (1994-1996); юрисконсулт, Министерство на държавната служба и Община Париж (1995-1997); главен секретар на префектурата на департамент Йон, заместник-префект в окръг Оксер (1997-1999); главен секретар на префектурата на департамент Савоа, заместник-префект в окръг Шамбери (1999-2001); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (2001-2005); титулярен член на комисията по споровете на Организацията на Северноатлантическия договор (2001-2005); съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз (2005-2011 г., председател на състав от 2008 г. до 2011 г.); старши съдия в Conseil d'État, заместник-председател на осми състав към отдел „Съдебни спорове" (2011-2013); член на комисията по споровете на Европейската космическа агенция (2011-2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Роден през 1962 г.; завършва право в Католическия университет в Льовен (1988) и Master of Laws в Университета в Кеймбридж (1990); асистент в Католическия университет в Льовен (1991-1997); адвокат в люксембургската адвокатска колегия (1989-2004); член на комитетите по правата на човека и по наказателно право в Съвета на Европейските адвокатски колегии (CCBE) (2002-2004); член на мрежата в Европейския съюз от независими експерти в областта на правата на човека (2002-2004); член на консултативната комисия по правата на човека в Люксембург (2000-2004); съдия (2004-2015), председател на състав (2011-2012), заместник-председател (2012), впоследствие председател (2012-2015) на Европейския съд по правата на човека; доцент в Люксембургския университет (1996-2006); преподавател в Университета Нанси 2 (1997-2009); член на Великохерцогския институт, отдел по морални и политически науки (от 2002 г.); Honorary Fellow във Fitzwilliam College на Университета в Кеймбридж (от 2013 г.); Honorary Bencher в Gray's Inn в Лондон (от 2013 г.); почетен професор в University College на Лондонския университет (от 2013 г.); член на научните съвети на редица правни списания; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Родена през 1974 г.; завършва право в Университета на East Anglia (1995) и Master of Laws в Бристолския университет (1996); приета в Кипърската адвокатска колегия (1997); член на правната служба на Република Кипър, назначена в отдел „Право на Европейския съюз" (1998-2008); командирован национален експерт в отдел „Изследвания и документация" на Съда на Европейския съюз (2005-2007); правен съветник при кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (2012); член на правната служба на Европейската комисия (2008-2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Роден през 1953 г.; завършва право в Лисабонския класически университет (1975); магистратура в Страсбургския университет (1978); магистратура по право в Харвардския университет (1984); прокурор в прокуратурата към Първоинстанционния съд на Кашкаиш (1975-1976); юрист в секретариата на Европейската комисия по правата на човека (1978-1986); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1986-1987); началник на отдел в секретариата на комисията по правни въпроси и права на гражданите на Европейския парламент (1988-1999); член на секретариата на Конвента за бъдещето на Европа (2002-2003); началник на отдел в правната служба на Европейския парламент (1999-2010); директор на Дирекция „Институционални и парламентарни въпроси“ в правната служба на Европейския парламент (2010-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Роден през 1966 г.; завършва право (Candidatus juris) в Орхуския университет (1989); стажант-адвокат към правния съветник на датското правителство (1989-1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности към генералния адвокат C. C. Gulmann (1991-1993); вписан в Датската адвокатска колегия (1993); адвокат към правния съветник на датското правителство (1993-1995); преподавател по европейско право в Университета в Копенхаген; доцент в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) (Люксембург, 1995-1997); адвокат в Брюкселската адвокатска колегия (1997); доцент, а впоследствие изпълняващ длъжността директор на ЕИПА (Люксембург, 1997-1999); администратор в правната служба на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (1999-2000); съдебен помощник в Съда на Европейските общности към съдия Gulmann (2003-2006), а впоследствие към съдия L. Bay Larsen (2006-2013); съдия в Съда на публичната служба от 7 октомври 2013 г. до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Родена през 1967 г.; завършва право в Университета в Коимбра (1991); следдипломна квалификация в областта на правото на интелектуална собственост в Лисабонския университет (2001); стажант-адвокат (1991-1992); младши съдия (1992-1995); съдия в първоинстанционни съдилища (1995-1997); съдия в Лисабонския търговски съд (1999-2016); съдия в Апелативния съд на Коимбра (2016); преподавател по право в няколко португалски университета и в Националната школа за магистрати; генерален секретар (2012-2015), а впоследствие председател (2015-2016) на Асоциацията на португалските съдии; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Alexander Kornezov
Александър Корнезов

Роден през 1978 г.; завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2002) и магистратура по европейско право в Колежа на Европа (Брюж, 2004); доктор по право (2008); адвокат в Брюкселската адвокатска колегия (2004-2006); преподавател по процесуално право на Европейския съюз в Университета за национално и световно стопанство (2008-2012) и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2010-2013); доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките (от 2014 г.); гост преподавател в Университета в Кеймбридж и в Льовенския католически университет; съдебен помощник в Съда на Европейския съюз (2007-2016); учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация за европейско право; отговорен редактор на списанието за европейско право „Европейски правен преглед“; автор на многобройни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 13 април до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

Роден през 1954 г.; диплома по право от Университета „Робер Шуман" в Страсбург; курс на обучение в Колежа на Европа; приет в люксембургската адвокатска колегия (1981); правен секретар (attaché de justice) към главния прокурор на Люксембург (1983); съдия в Tribunal d'arrondissement на Люксембург (1984); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1986-1996); председател на Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL); съдия в Общия съд от 11 юли 1996 г.; председател на Общия съд от 17 септември 2007 г. до 26 септември 2019 г.

до 26 септември 2019 г.                                                    

 

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Роден през 1963 г.; диплома по право от Университета в Копенхаген (1988); служител в Министерство на външните работи (1988—1991); преподавател по международно и европейско право в Университета в Копенхаген (1988—1991); дипломат в Постоянното представителство на Дания към Организацията на обединените нации в Ню Йорк (1991—1994); служител в правната служба на Министерство на външните работи (1994—1995); асоцииран преподавател в Университета в Копенхаген (1995); съветник, а впоследствие главен съветник на министър-председателя (1995—1998); министър, съветник в Постоянното представителство на Дания към Европейския съюз (1998—2001); специален съветник на министър-председателя по правни въпроси (2001—2002); началник на отдел и правен съветник към министър-председателя (от март 2002 г. до юли 2004 г.); заместник държавен секретар и правен съветник към министър-председателя (от август 2004 г. до август 2007 г.); съдия в Общия съд от 17 септември 2007 г.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Роден през 1952 г.; доктор по право (Университет Comenius в Братислава, 1979 г.); юрисконсулт на предприятие (1975—1990); секретар, отговарящ за търговския регистър на градския съд в Кошице (1991); съдия в градския съд в Кошице (януари—октомври 1992 г.); съдия и председател на състав в районния съд в Кошице (ноември 1992—2009 г.); командирован съдия във Върховния съд на Словашката република, състав по търговско право (от октомври 2004 г. до септември 2005 г.); председател на търговска колегия в районния съд в Кошице (от октомври 2005 г. до септември 2009 г.); външен член на катедрата по търговско и икономическо право в университета P.J. Šafárik в Кошице (1997—2009); външен член на преподавателския състав на Академията по правосъдие (2005—2009); съдия в Общия съд от 7 октомври 2009 г.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Роден през 1957 г.; диплома по право от Атинския университет (1980); магистърска степен по публично право от Университета Париж I, Пантеон-Сорбона (1981); удостоверение от Университетския център по европеистика (Университет Париж I) (1982); младши служител в Държавния съвет (1985—1992); младши съдия в Държавния съвет (1992—2005); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1994—1996); асоцииран член на Върховния специализиран съд на Гърция (1998—1999); член на Държавния съвет (2005); член на Дисциплинарния съд (2006); член на Висшия съвет за административно правосъдие (2008); инспектор на административните съдилища (2009—2010); съдия в Общия съд от 25 октомври 2010 г.

Mariyana Kancheva
Марияна Кънчева

Pодена през 1958 г.; завършва право в Софийски университет; допълнителна магистратура по европейско право в Института за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет; специализации по икономическо право и по право на интелектуална собственост; стажант—съдия в Софийски окръжен съд (1985—1986); правен съветник (1986—1988); адвокат в Софийска адвокатска колегия (1988—1992); генерален директор на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус при Министерство на външните работи (1992—1994); практика като адвокат в София (1994—2011) и в Брюксел (2007—2011); арбитър в София при уреждането на търговски спорове; участие в изготвянето на различни законодателни актове в качеството на правен съветник в българския парламент; съдия в Общия съд от 19 септември 2011 г.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Роден през 1961 г.; доктор по право в Университета в Малта; магистър по европейско право (Университета в Екситър); докторат по право в областта на конкуренцията (Лондонския университет); юрист в Министерство на правосъдието (1987-1990); главен юрист в Министерство на външните работи (1990-1994); член на Copyright Board (Комисия по авторско право) (1994-2005); юрист редактор в Министерство на правосъдието и на местната администрация (2001-2002); администратор в Malta Resources Authority (Орган по управление на ресурсите в Малта) (2001-2009); консултант по европейско право (от 1994); правен съветник по конкуренцията и потреблението в Министерство на финансите, икономиката и инвестициите (2000-2010); правен съветник по конкуренцията и потреблението към министър-председателя (2010-2011), консултант към Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Малтийски орган по конкуренцията и потреблението) (2012); хоноруван преподавател (1994-2001), доцент (2001-2006), а след това асоцииран преподавател (от 2007) и титуляр на катедрата „Жан Моне" по европейско право (от 2009) в Университета в Малта; съосновател и заместник-председател на Maltese Association for European Law (Малтийска асоциация по право на ЕС); съдия в Общия съд от 8 октомври 2012 г.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Роден през 1952 г.; доктор по право, Виенски университет (1981); служител в австрийското Федерално канцлерство, служба „Конституционни въпроси" (1981-1997); юридически съветник към правната служба на Европейската комисия (1997-2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Lauri Madise
Lauri Madise

Роден през 1974 г.; завършил право (университети в Тарту и Поатие); съветник в Министерство на правосъдието (1995-1999); началник на секретариата на Конституционната комисия в естонския парламент (1999-2000); съдия в Апелативния съд в Талин (от 2002 г.); член на Изпитната комисия за магистрати (от 2005 г.); взема участие в законодателна дейност в областта на конституционното и административното право; съдия в Общия съд от 23 октомври 2013 г.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Роден през 1948 г.; завършва право в Атинския университет (1971); завършва икономика (следдипломна квалификация) в Атинския икономически университет (1974); приет в Атинската адвокатска колегия (1973); доктор по право, Хамбургски университет (1984); адвокат (1973-2016); професор по международно и европейско стопанско право (2007-2015) и професор в рамките на магистърската програма по международно право и по европейско енергийно право (2015-2016) в Юридическия факултет на Тракийския университет (Гърция); асистент (1980-1984), лектор (1992-2006) и гост професор (2015) в Юридическия факултет на Хамбургския университет; член на гръцката комисия за конкуренцията (1992-2006); правен съветник на министъра на стопанското развитие и енергетиката (2007-2009); правен съветник, назначен от правителството на Република Кипър (2002-2003); член на управителния съвет на Солунския център по международно и европейско стопанско право (2005-2011); ковчежник (1987-2000) и генерален секретар (2000-2016) на Гръцката асоциация за европейско право; член-учредител и генерален секретар на Гръцката асоциация за енергийно право (2012-2016); заместник-председател на германско-гръцкото сдружение на юристите (Хамбург) (1987-2016); генерален секретар на гръцко-германското сдружение на юристите (Атина) (1990-2016); автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Роден през 1963 г.; завършва право във Вилнюския университет (1986); доктор по право (2000); хабилитационна процедура (2008)[1]; прокурор (1986—1990); съдия (1991—1994) и заместник-председател (1993—1994) на Първоинстанционния съд във Вилнюс; съдия и председател на гражданското отделение (1995—2002) на Апелативния съд в Литва; съдия (2002—2013) и председател (2002—2008) на Върховния административен съд в Литва; преподавател във Вилнюския университет (1997) и в Университета „Миколас Ромерис“ (1998—2000); доцент (2000—2008), ръководител на катедра „Гражданско-процесуално право“ (2002—2006) и професор (от 2008 г.) в Университета „Миколас Ромерис“; председател на Европейската асоциация на магистратите (AEM) (2006—2008); заместник-председател на Международния съюз на магистратите (UIM) (2006—2014); член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) (2000—2014); член на управителния съвет на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA-Europe) (2010—2013); член на консултативния комитет на Академията по европейско право (ERA) (2008—2011); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.


 

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Роден 1965 г.; завършва право в Университета „Loránd Eötvös" в Будапеща (1990), история на изкуството (1992) и Master of Laws в Хайделбергския университет (1991); доктор по право (2004); адвокат в Будапещенската адвокатска колегия (1995-2016); доцент по право (1991-2005) и професор по право (2005-2016) в Университета „Loránd Eötvös"; ръководител на департамент „Търговско право" (2007-2013), впоследствие ръководител на департамент „Частно и търговско право" и професор (2013-2016) в Католическия университет „Péter Pázmány" в Будапеща; гост професор в Католическия университет в Лион (2013-2016); арбитър в Постоянния арбитражен съд към Унгарската борса и арбитър ad hoc (2004-2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

 

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Родена през 1971 г.; завършва право в Ягелонския университет в Краков (1995); доктор по право (2001); хабилитиран доктор по правни науки (2011); доцент (2003-2013) впоследствие професор (от 2013 г.) в катедрата „Право на Европейския съюз" в Ягелонския университет; директор на програми за следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Ягелонския университет (2006-2013); Visiting Scholar в Оксфордския университет (1998) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2005); приета в Краковската адвокатска колегия (2000); правен съветник (2000-2012); съдия в административния съд на Краковското воеводство (2012-2016); командирована във Върховния административен съд на Република Полша (2014-2016); директор на отдел по европейско право във Върховния административен съд (2013-2016); автор на многобройни публикации по европейско право; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Роден през 1964 г.; завършва право в Университета в Стокхолм (1991 г.) и в Университета Париж I, Panthéon-Sorbonne (1990 г. и 1994 г.); приет в адвокатската колегия на Стокхолм (2008 г.); съдебен помощник в първоинстанционния съд в Södertälje и в апелативния съд в Svea (1991‑1993 г. и 1994‑1995 г.); съдия в първоинстанционния съд в Gotland и Norrtälje (1995‑1996 г.); съдия в апелативния съд в Svea (1996‑1997 г.); заместник-секретар на парламентарната комисия в Министерството на финансите (1997‑1998 г.); правен съветник по европейските въпроси в Министерството на външните работи (1999 г.), съдебен помощник в Съда на Европейския съюз (1998 г. и 1999‑2006 г.); юрист, впоследствие адвокат (2006‑2008 г.); съдия (2009‑2016 г.) и председател на състав (2012‑2015 г.) в първоинстанционния съд в Södertörn ; лектор в Университета в Стокхолм (2006‑2008 г.); лектор в академията на шведските съдилища (2011‑2016 г.); съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г.

Inga Reine
Inga Reine

Родена през 1975 г.; завършва право в Университета на Латвия (1996 г.); магистърска степен от Междууниверситетския център за правата на човека и демокрацията (EIUC) (Италия, 1998 г.); юрист в Службата за правата на човека на Латвия (1995-1999 г.); съветник в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) (мисия в Косово (1999‑2002 г.) и мисия в Черна гора (2002‑2003 г.); юрист в Министерството на външните работи и представител на държавата пред международните организации по правата на човека (2003‑2012 г.); началник на отдел (2012‑2015 г.) и правен съветник (2012‑2016 г.) в Постоянното представителство на Латвия пред Европейския съюз; член на Управителния комитет за правата на човека (CDDH) на Съвета на Европа (2003‑2012 г.); съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г.

René Barents
René Barents

Роден през 1951 г.; диплома по право и диплома по икономика (Университет „Еразъм Ротердамски“, 1973); доктор по право (Утрехтски университет, 1981); научен сътрудник по европейско право и международно икономическо право (1973-1974) и доцент по европейско и икономическо право в Европейския институт на Утрехтския университет (1974-1979) и в Университета в Лейден (1979-1981); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1981-1986), впоследствие началник на звено „Права съгласно Правилника“ в отдел „Персонал“ в Съда на Европейските общности (1986-1987); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1987-1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991-2000); началник на отдел (2000-2009), а впоследствие директор (2009-2011) на дирекция „Изследвания и документация“ на Съда на Европейския съюз; редовен професор (1988-2003) и почетен професор (от 2003 г.) по европейско право в Мастрихтския университет; съветник в Апелативен съд, с’Хертогенбос (1993-2011); член на Кралската академия на науките на Нидерландия (от 1993 г.); многобройни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2011 г. до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Роден през 1963 г.; завършва право в Льовенския католически университет (1988); магистратура по право в Харвардския университет (1989); доктор по право (1998); завършва филология (1984) и философия (1984) в Льовенския католически университет; приет в нюйоркската адвокатска колегия (1990); Attorney and Counselor at Law (New York, 1990—1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991—1995); научен сътрудник в Льовенския католически университет (1995—1999); преподавател в Университета в Гронинген (1999—2001), а впоследствие в Льовенския католически университет (2001—2016); в този университет, директор на Центъра по потребителско право (2001-2016), председател на академичното съсловие (2004—2006) и председател на Института за правни изследвания (2012—2015); избран за член на „Academia Europaea“ през 2010 г.; гостуващ преподавател в няколко университета, и по-специално в Университета „Париж-Дофин“ (2013—2016); стипендиант на Фулбрайт, Американски университет (Washington DC, 2010—2011); катедра Жан Моне, предоставена от Европейския научноизследователски съвет (1999—2009) председател на Academic Society for Competition Law (2013—2016); главен редактор на няколко правни списания; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

 

Barna Berke
Barna Berke

Роден през 1966 г.; завършва право в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ (1990); магистратура по право в Стокхолмския университет (1995); адвокат, член на Будапещенската адвокатска колегия; правен съветник в унгарския парламент по време на процеса по присъединяване на Унгария към Европейския съюз (1994-1996 и 2002-2004); съдебен помощник на председателя на унгарския Конституционен съд (1997-2000); заместник-председател на Органа за защита на конкуренцията, а впоследствие председател на Съвета за защита на конкуренцията (2000-2002); арбитър в постоянния арбитраж за финансовите и капиталовите пазари (2008-2014); асистент (1990-1994); доцент (1995-1999), а впоследствие асоцииран доцент (2003-2016) в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“; държавен секретар по въпросите на европейското и международното правно сътрудничество в Министерството на правосъдието (2014-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Роден през 1966 г.; завършва право в Стокхолмския университет (1991); диплома за юридически превод от френски на английски език от Университета „Париж II, Пантеон-Асас“ (1991); магистратура в Университета „Париж I, Пантеон-Сорбона“ (1992); диплома от Института за политически науки в Париж (1993); научен сътрудник в шведската Агенция за изследвания в областта на националната сигурност (1992 и 1994); участие в програмата за обучение на шведските държавни служители (1993-1994); правен съветник по европейските въпроси в Министерството на външните работи (1994-1995); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1995-2000); асистент в Стокхолмския университет (2000-2016); юрист (2001-2006), а впоследствие адвокат (2006-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Родена през 1967 г.; завършва право в Яшкия университет „Александру Йон Куза“ (1990); доктор по право (1999); съдия в четвърти районен съд на Букурещ (1991-1996); съдия (1996-1999) и председател на отделение (1997-1999) в Букурещкия районен съд; съдия (1999-2005) и председател на отделение (1999-2003) в Букурещкия апелативен съд; член на разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (2006-2016); преподавател в Националния институт за магистрати, а после директор на същия (2011-2016); съдия в румънския Върховен касационен съд (2006-2016); член на научния съвет на Националния институт за магистрати и на управителния съвет на Националната школа за съдебни секретари (2011-2016); избран член на съвета на школата за докторанти на Букурещкия университет (2012-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Родена през 1976 г.; завършва право в Гданския университет (1999); магистратура по обществени науки в Тулузкия университет (2000); магистратура по европейско право в Колежа на Европа (2002); доктор по право (2004); преподавател по право на Европейския съюз в Гданския технически университет (2010-2016); доцент (2006-2014), а впоследствие асоцииран професор (2014-2016) в Института за правни изследвания на Полската академия на науките; съавтор и сътрудник на няколко правни списания; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Роден през 1963 г.; диплома по право от UniversityCollegeDublin, NationalUniversityofIreland (1984 г.); barristerкъм HonorableSocietyofKingsInnsDublin (1987 г.); юрист в областта на правото на Европейския съюз в LawSociety, ChanceryLaneв Лондон (1988—1990 г.); представител на LawSocietyofEnglandandWalesи на LawSocietyofScotlandв Брюксел (1990—1993 г.); barrister (1993—2009 г.) и seniorcounsel (2009—2012 г.); преподавател по конкурентно право в HonorableSocietyofKingsInnsDublin (1993—1999 г.); преподавател в EUChinaLawSchool (2008—2012 г.); съдия (2012—2017 г.) и председател на състав, който разглежда дела относно имиграцията и убежището (2014—2017 г.) в HighCourt (Ирландия); съдия в Общия съд от 8 юни 2017 г.

Geert De Baere
Geert De Baere

Роден през 1979 г.; диплома по право (Антверпенски университет, 2002); Master of Laws (2003) и доктор по право (2007) (Кингс Колидж, Кеймбриджки университет); гост-изследовател (Visiting Research Fellow) във факултета по право на Колумбийския университет (2005); асоцииран изследовател към Антверпенския университет (2007—2009); гостуващ преподавател (2009), а впоследствие редовен преподавател (2010—2014) и главен преподавател (от 2015) по право на Европейския съюз и международно право в Льовенския католически университет (KU Leuven); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз на генералния адвокат E. Sharpston (2007—2009), а впоследствие на съдия A. Prechal (2016—2017); съдия в Общия съд от 4 октомври 2017 г.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Родена през 1971 г.; бакалавър и доктор по право на Университета в Малта (1995); магистър по криминология на Университета в Кеймбридж (1996); магистър по европейско право, Кингс Колидж Лондон (2018); адвокат в адвокатската колегия на Малта (1996—2019); вещо лице към съдилищата на Валета, Малта (1997—2019); член на националния арбитражен панел на Малта (2006—2019); вещо лице, Малтийско сдружение на застрахователите (2006—2019); член на Комисията по заетостта на Малта (2009—2019); правен съветник, Министерство на социалната закрила (1997—1998); член на Националната комисия по въпросите на семейството (2012/2013); член на Комисията за всеобхватна реформа на съдебната система (2013); член на Комисията за правна реформа (2014—2016); председател на работна група „Визи“ по време на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз (2016/2017); съдия в Общия съд от 20 март 2019 г.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Родена през 1958 г.; диплома по право от Университета в Турку (магистърска степен, 1981 г.); програма за съдебно обучение към областния съд в Улвила (1984); магистърска степен по право от Университета в Трир (1993); магистърска степен по европейски правни науки от Европейския институт за публична администрация (1994); преподавател в Университета в Турку (1981—1982); съдия в областния съд в Пори (1982—1983); ръководител на Службата за населението (1983—1985); съдия в съда в Тампере и Пирканмаа (1985—1995); съдебен помощник във Върховния съд на Финландия (1995); началник на отдела за съдебни спорове в Европейския съюз, юридически съветник и представител на държавата пред Съда на Европейския съюз, Министерство на външните работи, ръководител на финландската делегация в работната група на Съвета „Съд на Европейския съюз“ (1996—2005); член на групата „Приятели на Председателството“ за реформата на съдебната система на Общността съгласно Договора от Ница; съдия във Върховния административен съд на Финландия (2005—2012); съдия във Върховния съд на Финландия (2012—2019); член на дисциплинарната комисия на Хелзинкската фондова борса (2015—2019); член, а после и председател на изпитната комисия на адвокатската колегия в Хелзинки (2011—2019); съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Роден през 1962 г.; диплома от Института за политически науки в Париж (1984); възпитаник на Националната школа за съдии (1986—1988); съдия в Марсилския окръжен съд (1988—1990); магистрат в дирекция „Гражданскоправни въпроси и държавен печат“ на Министерството на правосъдието (1990—1992); заместник-началник, а впоследствие началник на отдел в генерална дирекция „Конкуренция, потребление и борба с измамите“ в Министерството на икономиката, финансите и промишлеността (1992—1994); технически съветник на министъра на правосъдието — пазител на държавния печат (1994—1995); съдия в Окръжен съд Ним (1995—1996); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз при генералния адвокат Léger (1996—2001); съветник — съдебен помощник в Касационния съд (2001—2007); съдия в Общия съд (2007—2013 г., председател на състав 2010—2013 г.); съветник в Касационния съд (2013—2019); съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Роден през 1964 г.; следва право в Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет Бон; първи държавен изпит по право (1990); юридически сътрудник в администрацията на германския парламент (1991); Rechtsreferendar към Кьолнския върховен областен съд (1991—1994); втори държавен изпит по право (1994); преподавател и изследовател в Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет Бон (1991—1995); адвокат към адвокатската колегия в Кьолн и юридически съветник във федерацията на предприятията (1996); съветник в дирекция „Администрация и протокол“ на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (1996—1999); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия (1999); член на кабинета (1999—2003), а после началник на кабинета (2003—2004) на члена на Европейската комисия Viviane Reding; член на кабинета на председателя на Комисията на Европейските общности José Manuel Barroso (2004—2005); говорител и началник на службата на говорителите на Европейската комисия (2005—2009); началник на кабинета на председателя на Европейската комисия José Manuel Barroso (2009—2014); заместник генерален директор на правната служба на Европейската комисия (2014—2015); генерален директор на генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия (2015—2019); съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Роден през 1964 г.; диплома по право от Университета във Флоренция (1987); доктор по право в Университета в Болоня (1992); магистър по право в Юридически институт „Дикинсън“, Пенсилвания (1990); постдокторантски изследвания в Женевския университет (1992—1993); постдокторантски изследвания в Университета в Амстердам (1993—1994); научен сътрудник по международно право в Университета във Флоренция (1992—1997); съдебен помощник в Съда на Европейските общности при генералните адвокати Giuseppe Tesauro и Antonio Saggio (1997—2000); професор по право на Европейския съюз в Неаполския университет „Federico II“ (2000—2019); гостуващ преподавател по право на Европейския съюз и европейски съдебни спорове в Университета в Париж 2 — „Пантеон-Асас“ (2011—2013); професор по право на Европейския съюз в Международния свободен университет за социални науки „Гуидо Карли“ в Рим (2013—2017); съветник в законодателната сфера към отдела по европейски въпроси на италианското правителство (2015—2018); адвокат с право да се явява пред висшите съдилища (1993—2019); професор по сравнително право в областта на конкуренцията в Юридическия институт „Стърм“ на Университета в Денвър (2015—2019); член на Управителния съвет на италианското Дружество за международно право SIDI (20I3—2015) и на италианската Асоциация за изследвания в областта на правото на Европейския съюз AISDUE (2018—2019); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Роден през 1965 г.; диплома по право от Университета в Саламанка (1983—1988); изучава конституционно право в Кьолнския университет (1988—1989); магистър по европейско право в Университета в Зарбрюкен (1991); доктор по европейско право в Университета в Зарбрюкен (1994) и в Саламанка (1994); доцент (1993—1996) и професор по международно право (1996—2001) в Университета Ла Риоха; титуляр на катедрата по международно публично право и на катедрата „Жан Моне“ по право на Европейския съюз в Университета Ла Риоха (2001—2009); титуляр на катедрата по международно публично право в Университета в Саламанка (2009—2012 г. и 2018 г.); заместник-ректор по международни отношения (2004—2008), заместник-ректор по изследванията (1996—2000) и главен секретар (1996) в Университета Ла Риоха; доктор хонорис кауза на Университета в Пиура, Перу (2009); директор на кабинета по международни правни въпроси на Министерството на външните работи и на Сътрудничеството на испанското правителство (2012—2018); директор на кабинета на председателството на испанския Държавен съвет (2018—2019); член на Постоянния арбитражен съд (2018—2019); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

Родена през 1966 г.; диплома по право (1991); доктор по право в Университета „Бокони“ в Милано (1996); професор по право на Европейския съюз в Торинския университет; адвокат в адвокатската колегия в Торино (1994); асистент (1998—2002) и доцент по международно право в Торинския университет (2002—2007); член на отдела за изследвания на Конституционния съд на Италия (2010—2014); юридически съветник в Постоянното представителство на Италия в Европейския съюз (2014—2019); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Роден през 1970 г.; завършва право във Виенския университет, Австрия (1993); доктор по право от Виенския университет (2002); служител в австрийското Федерално канцлерство, служба „Европейски въпроси“ (1994—1995); служител, а по-късно началник на отдел в правната служба на Федералното канцлерство (1995—2000); правен съветник в Трудовата камара (2000—2002); служител в правната служба, а впоследствие началник на отдел в правната служба на Федералното канцлерство (2002—2007); правен съветник в кабинета на Федералния канцлер (2007—2010); генерален директор на правната служба на Федералното канцлерство (2010—2017); генерален директор на правната служба на Министерството на конституционните въпроси, реформите и дерегулацията на правосъдието (2017—2019); член на правителствения съвет за защита на личните данни (2010—2019); председател на Надзорния съвет на Националната библиотека (2017—2019); автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Роден през 1974 г.; завършва право и управление на предприятия в Папския университет Комиляс — ICADE (1998); abogado del Estado, който представлява държавата пред националните съдилища (2002—2005); abogado del Estado в правната служба на Министерството на културата (2005—2006); член на правната служба на Министерството на външните работи по въпросите, свързани със Съда на Европейския съюз (2006—2007); abogado del Estado —юридически съветник в Постоянното представителство на Испания в Европейския съюз (2007—2014); abogado del Estado-Jefe в държавната правна служба, отговарящ за производствата пред Съда, и заместник генерален директор по въпросите на Европейския съюз и международните въпроси в Abogacía General del Estado (Министерство на правосъдието) (2014—2019); член на съвета на директорите на редица публични предприятия (2014—2019); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

Родена през 1974 г.; завършва право в Букурещкия университет (1998); доктор по право в Букурещкия университет (2009); адвокат в адвокатската колегия в Букурещ (1999—2002); асистент (2002—2018), а от 2018 г. — доцент по процесуално право в Букурещкия университет; преподавател в Националния институт за магистрати (2007—2018); съдия в Букурещкия първоинстанционен съд (2004—2009); съдия в Букурещкия съд (2009—2019); съдия, командирован в Министерството на външните работи (2005); юрист в Съда на Европейския съюз при съдия Toader (2011—2014); директор по европейските въпроси, международните отношения и програмите на Висшия съдебен съвет (2015—2018); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Родена през 1975 г.; изучава право в Чешката република и в Германия (Magister iuris в Карловия университет, Прага, 1999 г.), доктор по право (Хамбургски университет, 2004 г.); диплома по устен превод за немски език от Пражкото езиково училище (1995); научен сътрудник в катедрата по търговско право, морско право и икономическо право в Хамбургския университет; издържала конкурс на европейските институции за чешки юристи (2004); длъжностно лице в генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ на Съда на Европейския съюз (2004—2019); служител, подпомагащ генералния директор (2010—2016); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз при съдия M. Berger (2017—2018); лектор по право на Европейския съюз във Федералната академия за публична администрация във Виена; редовни участия в провеждащия се на всеки две години чешко-немски юридически фестивал; автор на редица публикации, по-специално в областта на правото на Европейския съюз и на сравнителното право; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Роден през 1977 г.; доктор по право в Университета в Тарту (2013); съветник в Апелативния съд в Талин (2001—2002); младши съдия в съда в Харю (2002); съдия в съда в Харю (2002—2007); съдия в Апелативния съд в Талин (2007—2019); стажант-съдия във Върховния съд на Естония (2015—2016); национален съдия, командирован в Съда на Европейския съюз (2017—2018); преподавател в Университета в Тарту (2014—2019); обучаващ във Върховния съд на Естония (2015—2019); обучаващ в естонската адвокатска колегия (2015—2019); член на изпитната комисия за съдии (2018—2019); член на комитета за оценяване на професионалната компетентност в естонската адвокатска колегия (2015—2019); съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Родена през 1977 г.; следва в Зарбрюкен и в Страсбург; диплома по право от Университета „Робер Шуман“ в Страсбург (магистърска степен по частно право и сертификат по европейско право, 2000 г.); държавни изпити в Зарбрюкен (2002 г. и 2005 г.); следдипломно обучение в Института по европейски изследвания към Зарландския университет (2002—2003); доктор по право в Зарландския университет (2011); съдия в административния съд в Бремен (2005—2018); съдия в апелативния административен съд в Бремен (2018—2019); член на апелативната дисциплинарна комисия за съдии (2018—2019); заместник член на апелативната дисциплинарна комисия за инженери (2018—2019); преподавател в Зарландския университет и в Университета в Бремен; автор на редица правни публикации, по-специално в областта на европейското право; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Роден през 1979 г.; магистър по право в Университета във Вилнюс (2001); доктор по право в Университета „Миколас Ромерис“ (2005); проучвания в Швейцарския институт по сравнително право (ISDC) и в университетите в Бон и Вилнюс (2002—2006); съдебен помощник в Апелативния съд на Литва (1999—2000); съветник на председателя на Апелативния съд на Литва (2000—2003); директор на службата за правораздавателна практика на Върховния административен съд на Литва (2003—2009); юрист-лингвист в Европейския парламент (2009—2010); директор на отдела за правни изследвания на Върховния съд на Литва (2010—2012); съдия в Апелативния съд на Литва (2012—2013); съдия във Върховния съд на Литва (2013—2014); председател на Върховния съд на Литва (2014—2019); професор в института по частно право към Университета „Миколас Ромерис“ (2012—2019); асоцииран професор в Университета „Миколас Ромерис“ (2007—2008); председател на Съдебния съвет на Литва (2016—2018); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Родена през 1979 г.; завършва право в Университета в Загреб (2002); магистър по право в Оксфордския университет (2003); доктор по право в Университета в Загреб (2007); стипендиант на „Фулбрайт“ в Джорджтаунския и Мичиганския университет (2005—2006); курс за преподаване и обучение в Централноевропейския университет (2007—2008); изследовател в института „Асер“ (2004), в института „Макс Планк“ (2007—2008) и в Юридическия институт в Харвард (2014); приета в хърватската адвокатска колегия (2009); професор по право на Европейския съюз, титуляр на катедрата „Жан Моне“ и координатор към Центъра за високи постижения „Жан Моне“ в Университета в Загреб (2002—2019); гост-преподавател в Харвардския университет (2015—2016); член на преговорния екип за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (2005—2011); ръководител на обучението по право на Европейския съюз на държавни служители и дипломати в Националното училище за публична администрация и в Дипломатическата академия към Министерството на външните работи и европейските въпроси (2011—2012); ръководител на обучението по право на Европейския съюз на съдии и прокурори в Академията по правосъдие и в съда в Загреб (2012—2013); ръководител на обучението по право на Европейския съюз към хърватската адвокатска асоциация (2015); специален съветник в Министерството на науката и образованието (2017—2019); главен редактор на списанието за право на Европейския съюз; автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.

David Petrlík
David Petrlík

Роден през 1978 г.; магистър по право от Университета на Западна Бохемия, Чешка република (2002); магистърска степен по право от Университета Париж I — Пантеон-Сорбона (2003); доктор по право, Карлов университет, Прага (2016); правен съветник в Министерство на външните работи на Чешката република (2004); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз, кабинет на г‑н J. Malenovský (2004-2015); правен съветник, впоследствие заместник-началник на правна секция, а от 2018 г. началник на правна секция в Европейската агенция за ГНСС (Глобална навигационна спътникова система) (2015—2021); лектор по право на Европейския съюз и по право на интелектуалната собственост в Карлов университет, Прага (от 2011 г.); автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 1 март 2021 г.

Maja Brkan
Maja Brkan

Родена през 1979 г.; бакалавър по право от Люблянския университет (2003); магистър по право от Нюйоркския университет (2004); доктор по право от Люблянския университет (2007); юрист-лингвист в Съда на Европейския съюз (2004—2005); стажант в Съда, в кабинета на съдия A. Ó Caoimh (2005); стажант в Апелативен съд Любляна (2005—2006); правен сътрудник (2007—2008), след това съдебен помощник в Съда при генералния адвокат V. Trstenjak (2008—2011) и при съдия M. Ilešič (2011—2013); асистент (2013—2018), след това доцент (от 2018 г.) по европейско право в Маастрихтския университет; асоцииран директор на Центъра по европейско право към Маастрихтския университет (2017—2020); координатор на програмата „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management“ (напреднала магистърска програма по неприкосновеност на личния живот, киберсигурност и управление на данните) в Европейския център по неприкосновеност на личния живот и киберсигурност към Маастрихтския университет (2021); хоноруван преподавател в Пекинския университет (2014); асоцииран редактор на European Data Protection Law Review (списание „Европейско право за защита на данните“) (2015—2021); член на редакционния комитет на EU Law Live (от 2020 г.); съдия в Общия съд от 6 юли 2021 г.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Роден през 1968 г.; диплома по право (Университет Panthéon-Assas, Париж); диплома по мениджмънт (Университет Paris-Dauphine); през 1992 г. завършва Колежа на Европа; изпит за постъпване в регионалния учебен център за адвокати, Париж; сертификат за адвокатска правоспособност от брюкселската адвокатска колегия; адвокатска практика в Брюксел; преминал успешно общ конкурс на Комисията на Европейските общности; съдебен помощник в Първоинстанционния съд (кабинет на председателя г н Saggio, 1996—1998 г.; кабинет на председателя г н Vesterdorf, 1998—2002 г.); началник на кабинета на председателя на Първоинстанционния съд (2003—2005); секретар на Общия съд от 6 октомври 2005 г.