Prezentace členů
Marc Jaeger
Marc Jaeger

narozen v roce 1954; diplom v oboru právo na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku; studia na Collège d'Europe; advokát zapsaný u lucemburské advokátní komory (1981); soudní atašé u vrchního státního zástupce v Lucemburku (1983); soudce okresního soudu v Lucemburku (1984); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1986-1996); předseda Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL); soudce Tribunálu od 11. července 1996; předseda Tribunálu od 17. září 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

narozen v roce 1960; licencié en droit (bakalář práv) (Univerzita Groningen, 1983); studia na Collège d'Europe (1983-1984); asistent na Collège d'Europe (1984-1986); lektor na univerzitě v Leidenu (1986-1987); referent na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Komise Evropských společenství (1987-1989); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1989-1992); koordinátor politiky u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Komise Evropských společenství (1992-1993); člen právní služby Komise Evropských společenství (1993-1995); advokát bruselské advokátní komory od roku 1995; profesor na Erasmově univerzitě v Rotterdamu od roku 2000; autor řady publikací; Soudce Tribunálu od 13. září 2010; místopředseda Tribunálu od 20. září 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

narozena v roce 1949; doktorka práv, asistentka hospodářského práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka obchodního práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; členka prezídia Komise pro cenné papíry (1999–2002); advokátka; členka Legislativní rady české vlády (1998–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004.

Miro Prek
Miro Prek

narozen v roce 1965; diplom v oboru právo (1989); LL.M.; PhD; člen advokátní komory (1994); pověřený různými úkoly a funkcemi ve veřejné správě, především na legislativním úřadu vlády (náměstek státního tajemníka a zástupce ředitele, vedoucí oddělení pro evropské právo a právo srovnávací) a úřadu pro evropské záležitosti (náměstek státního tajemníka); člen vyjednávacího týmu pro dohodu o přidružení (1994–1996) a pro přistoupení k Evropské unii (1998–2002), odpovědný za právní záležitosti; aktivně činný advokát; vedoucí týmu a expert odpovědný za projekty financované EU týkající se přizpůsobení evropským právním předpisům a evropské integrace, především na západě Balkánského poloostrova; vedoucí odboru Soudního dvora Evropských společenství (2004–2006); soudce Tribunálu od 7. října 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

narozen v roce 1963; bakalář práv, univerzita v Kodani (1988); úředník na ministerstvu zahraničních věcí (1988–1991); lektor mezinárodního a evropského práva na univerzitě v Kodani (1988–1991); velvyslanecký tajemník u stálé mise Dánska při OSN v New Yorku (1991–1994); úředník právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1994–1995); hostující profesor na univerzitě v Kodani (1995); poradce, poté hlavní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (1995–1998); rada-vyslanec u stálého zastoupení Dánska při Evropské unii (1998–2001); zvláštní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády pro právní otázky (2001–2002); ředitel odboru a právní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (březen 2002 – červenec 2004); náměstek státního tajemníka a právní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (srpen 2004 – srpen 2007); soudce Tribunálu od 17. září 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

narozen v roce 1952; vystudoval Vysokou školu obchodní v Helsinkách a právnickou fakultu univerzity v Helsinkách; referendář Nejvyššího správního soudu ve Finsku; generální tajemník výboru pro reformu právní ochrany ve veřejné správě; vrchní rada Nejvyššího správního soudu; generální tajemník výboru pro reformu správního soudnictví, poradce na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti; zástupce vedoucího kanceláře Soudního dvora ESVO; referendář Soudního dvora Evropských společenství; soudce Nejvyššího správního soudu (1998–2005); člen odvolacího senátu pro uprchlíky; místopředseda výboru pro rozvoj finských soudních orgánů; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2005 do 6. října 2009; soudce Tribunálu od 7. října 2009; místopředseda Tribunálu od 17. září 2013 do 19. září 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

narozen v roce 1957; držitel diplomu Aténské univerzity v oboru právo (1980); diplôme d'études approfondies (doktorandské studium) v oboru veřejné právo na Univerzitě Paříž I, Panthéon-Sorbonne (1981); osvědčení centre universitaire d'études communautaires et européennes (univerzitní středisko pro komunitární a evropská studia) (Univerzita Paříž I) (1982); auditor u Státní rady (1985–1992); maître des requêtes u Státní rady (1992–2005); referendář Soudního dvora Evropských společenství (1994–1996); mimořádný člen řeckého Zvláštního nejvyššího soudu (1998 a 1999); člen Státní rady (2005); člen Zvláštního soudu příslušného ve věcech odpovědnosti soudců (2006); člen Nejvyšší soudcovské rady pro správní soudnictví (2008); inspektor správních soudů (2009–2010); soudce Tribunálu ode dne 25. října 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

narozen v roce 1950; bakalář práv (Univerzita La Sapienza v Římě, 1973), diplom Vysokých evropských studií na Collège d'Europe (Brugy, 1974-1975); úředník Komise Evropských společenství (ředitelství „Mezinárodní věci" generálního ředitelství pro zemědělství 1975-1976); člen právní služby Komise Evropských společenství (1976-1991 a 1994-1995); zástupce právní služby Komise Evropských společenství v Lucemburku (1990-1991); referendář u soudce G. F. Manciniho na Soudním dvoře Evropských společenství (1991-1994); právní poradce členů Komise Evropských společenství M. Montiho (1995-1997) a F. Bolkesteina (2000-2002); ředitel ředitelství „Politika veřejných zakázek" (2002-2003), ředitelství „Služby, duševní a průmyslové vlastnictví, média a ochrana údajů" (2003-2005) a ředitelství „Služby" (2005-2011) na generálním ředitelství Komise Evropských společenství „Vnitřní trh"; hlavní právní poradce a vedoucí skupiny „Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, občanské právo a trestní právo" v právní službě Evropské komise (2011-2012); soudce Tribunálu od 17. září 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

narozena v roce 1956; získala vysokoškolský diplom na univerzitě v Rijece (titul magistr, 1979) a na univerzitě v Záhřebu (LL. M., 1984; doktorka práv, 1996); odborná asistentka (1980-1998), docentka (2003-2009) a profesorka (2009-2013) na právnické fakultě univerzity v Rijece; odborná asistentka na ekonomické fakultě univerzity v Rijece (1990-2013); předsedkyně chorvatského sdružení srovnávacího práva (2006-2013); soudkyně Tribunálu od 4. července 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Narozen v roce 1960; absolvent Trinity College, Dublin (právní vědy) (1984) a Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); člen Honourable Society of King's Inns (od roku 2013); zastupující profesor, University College Cork (od roku 2015); člen správního orgánu Irish Centre for European Law (irské centrum pro evropské právo) (od roku 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 a 1997-2003) a Senior Counsel (2003-2013), jakožto člen irské advokátní komory; referendář na Soudním dvoře Evropských společenství (1990-1997); zástupce předsedy Council of European National Youth Committees (Rady evropských vnitrostátních výborů mládeže) (1979-1981); generální tajemník, Organising Bureau of European School Student Unions (organizační výbor studentských unií evropských škol) (1977-1984); generální tajemník, Irish Union of School Students (irská studentská unie) (1977-1979); člen stálého zastoupení Rady evropských advokátních komor a právnických spolků (CCBE) u soudů EU a ESVO (2006-2013); soudce Tribunálu od 16. září 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

narozen v roce 1967; diplom na Institutu politických věd (Institut d'études politiques) v Grenoblu (1988) a École nationale d'administration (1993); auditeur u Státní rady (Conseil d'État) [soudce zpravodaj v oddělení soudní agendy (1993-1997) a člen oddělení pro sociální záležitosti (1996-1997)]; maître des requêtes u Státní rady (1996-2008); docent na Institutu politických věd v Paříži (1993-1995); commissaire du gouvernement u commission spéciale de cassation des pensions (zvláštní kasační komise v oblasti důchodů) (1994-1996); právní poradce ministerstva pro veřejnou službu a města Paříže (1995-1997); generální tajemník prefektury departementu Yonne, podprefekt okresu (arrondissement) Auxerre (1997-1999); generální tajemník prefektury departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999-2001); referendář u Soudního dvora Evropských společenství (2001-2005); řádný člen přezkumné komise Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) (2001-2005); soudce Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (2005-2011, předseda senátu v letech 2008 až 2011); conseiller d'Etat, zástupce předsedy osmého senátu pro soudní agendu (2011-2013); člen přezkumné komise Evropské kosmické agentury (2011-2013); soudce Tribunálu od 16. září 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

narozena v roce 1963; držitelka diplomu v oboru právo lotyšské univerzity (1986); inspektorka pro ministerstvo vnitra pro oblast Kirov a město Riga (1986–1989); soudkyně soudu prvního stupně v Rize (1990–1994); advokátka (1994–1998 a červenec 1999 až květen 2000); ministryně spravedlnosti (listopad 1998 až červenec 1999 a květen 2000 až říjen 2002); členka Mezinárodního rozhodčího soudu v Haagu (2001–2004); členka Parlamentu (2002–2004); soudkyně Tribunálu od 12. května 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

narozen v roce 1969; studia na univerzitě v Aténách (Ptychion v roce 1991); postgraduální studia na univerzitě v Paříži II (DEA veřejného práva v roce 1992) a na univerzitě v Aix-Marseille III (doktorát v oboru právo v roce 1995); zapsán u kyperské advokátní komory, člen nikosijské advokátní komory od roku 1993; přednášející na kyperské univerzitě (1997–2002), docent ústavního práva od září 2002; výzkumný pracovník Evropského centra veřejného práva (2001–2002); soudce Tribunálu od 12. května 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

narozen v roce 1950; studium práv na univerzitě v Erlangen-Norimberku (1970–1975); Rechtsreferendar u vrchního zemského soudu v Norimberku (1975–1978); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství (1978–1982); úředník na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo při Evropských společenstvích (1982); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství, pověřený záležitostmi práva Společenství a hospodářské soutěže (1983–1992); vedoucí odboru „Právo Evropské unie“ na ministerstvu spravedlnosti (1992–2007); vedoucí německé delegace pracovní skupiny Rady nazvané „Soudní dvůr“; zmocněnec spolkové vlády v četných věcech probíhajících před Soudním dvorem Evropských společenství; soudce Tribunálu od 17. září 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

narozen v roce 1952; doktor práv (Univerzita Komenského v Bratislavě, 1979); podnikový právník (1975–1990); tajemník pověřený vedením obchodního rejstříku u Městského soudu v Košicích (1991); soudce Městského soudu v Košicích (leden – říjen 1992); soudce a předseda senátu Krajského soudu v Košicích (listopad 1992 – 2009); soudce dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky, senát pro věci obchodněprávní (říjen 2004 – září 2005); předseda obchodněprávního kolegia Krajského soudu v Košicích (říjen 2005 – září 2009); externí člen katedry obchodního a hospodářského práva Univerzity P. J. Šafárika v Košicích (1997–2009); externí člen učitelského sboru justiční akademie (2005–2009); soudce Tribunálu od 7. října 2009.

Mariyana Kancheva
Mariana Kančeva

narozena v roce 1958; diplom v oboru právo na univerzitě v Sofii; postgraduální magisterské studium evropského práva na Institutu evropských studií svobodné univerzity v Bruselu; specializace v oboru hospodářského práva a práva duševního vlastnictví; justiční čekatelka při krajském soudu v Sofii (1985–1986); právní poradkyně (1986–1988); advokátka zapsaná v advokátní komoře v Sofii (1988–1992); generální ředitelka Kanceláře služeb pro diplomatický sbor při ministerstvu zahraničních věcí (1992–1994); advokátní praxe v Sofii (1994–2011) a Bruselu (2007–2011); rozhodkyně při řešení obchodněprávních sporů v Sofii; účast na tvorbě různých právních předpisů jako právní poradkyně v bulharském parlamentu; soudkyně Tribunálu od 19. září 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

narozen v roce 1961; doktor práv (Maltská univerzita); master evropského práva (univerzita v Exeteru); doktorát práva hospodářské soutěže (univerzita v Londýně); právník na ministerstvu spravedlnosti (1987-1990); vedoucí právník na ministerstvu zahraničních věcí (1990-1994); člen Copyright Board (komise pro autorské právo) (1994-2005); právník kontrolor na ministerstvu spravedlnosti a územních samospráv (2001-2002); člen Malta Resources Authority (maltského úřadu pro správu přírodních a energetických zdrojů) (2001-2009); konzultant pro otázky evropského práva (od roku 1994); poradce pro otázky práva hospodářské soutěže a spotřebitelského práva na ministerstvu financí, hospodářství a investic (2000-2010); poradce předsedy vlády pro otázky práva hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (2010-2011), konzultant Malta Competition and Consumer Affairs Authority (maltského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů) (2012); odborný asistent (1994-2001), docent (2001-2006), poté přidružený profesor (od roku 2007) a vedoucí katedry Jeana Monneta evropského práva na Maltské univerzitě (od roku 2009); spoluzakladatel a místopředseda Maltese Association for European Law (Maltského sdružení pro evropské právo); soudce Tribunálu od 8. října 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

urodzony w 1950 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Wilnie (1973); doktor prawa (1978), asystent, wykładowca, następnie docent na wydziale prawa uniwersytetu w Wilnie (1977-1992); konsultant w departamencie prawnym Sejmu Republiki Litewskiej (1990-1992); radca w ambasadzie Litwy w Belgii (1992-1994); radca w ambasadzie Litwy we Francji (1994-1996); członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (1996-1999); sędzia sądu najwyższego Litwy (1999-2011); docent w katedrze prawa karnego uniwersytetu w Wilnie (2003-2013); przedstawiciel Republiki Litewskiej we wspólnym organie nadzorczym Eurojust (2004-2011); sędzia trybunału konstytucyjnego Republiki Litewskiej (2011-2013); sędzia Sądu od dnia 16 września 2013 r.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

narozen v roce 1952; doktor práv na univerzitě ve Vídni (1981); úředník na spolkovém kancléřství - oddělení ústavních záležitostí (1981-1997); poradce u právní služby Evropské komise (1997-2013); soudce Tribunálu od 16. září 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

narozen v roce 1967; diplom v oboru právo (1985-1990) a doktorské studium (1990-1993) na Univerzitě Complutense v Madridu; státní zástupce v Geroně (2000-2003); poradce pro otázky soudnictví a lidských práv u koaliční prozatímní vlády v Bagdádu, Irák (2003-2004); soudce občanskoprávního soudu prvního stupně a vyšetřující soudce (2003-2007), poté odvolací soudce, Gerona (2008); zástupce vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX, u Rady Evropské unie (2005-2006); právní poradce Ústavního soudu Španělska (2006-2011 a 2013); státní tajemník pro bezpečnost (2012-2013); civilní expert pro oblast Právní stát a Reforma bezpečnostního sektoru u Rady Evropské unie (2005-2011); externí odborník pro otázky lidských práv a trestního soudnictví u Evropské komise (2011-2013); přednášející a autor řady publikací; soudce Tribunálu od 16. září 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

narozen v roce 1974; diplom v oboru právo (univerzity v Tartu a Poitiers); poradce na ministerstvu spravedlnosti (1995-1999); vedoucí sekretariátu ústavního výboru estonského parlamentu (1999-2000); soudce odvolacího soudu v Tallinu (od roku 2002); člen zkušební komise pro výběr soudců (od roku 2005); účast na legislativních pracích v oblasti ústavního a správního práva; soudce Tribunálu od 23 října 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

narozen v roce 1945; diplom Univerzity v Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (anglická historie a literatura, právo); magistr v oboru občanské právo, Univerzita v Tulane, Louisiana (MCL 1969); zapsán u skotské advokátní komory (1972) a advokátní komory v New Yorku (1977); jmenován jako Queen’s Counsel (1988); zapsán u anglické a waleské advokátní komory (1996) a u advokátní komory v Bruselu (1999); vykonával povolání advokáta u advokátní komory v Edinburku, Bruselu, Londýně a v New Yorku; hostující profesor (1991) a doctor honoris causa (2009) na Univerzitě v Glasgow; bencher of Middle Temple (2012); rozhodce u Mezinárodní obchodní komory (CCI), u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (CIRDI) a u Sportovního arbitrážního soudu (TAS); autor četných publikací; soudce Tribunálu od 7. října 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

narozen v roce 1948; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě v Aténách (1971); diplom v oboru ekonomických věd (postgraduální studium) udělený Ekonomickou univerzitou v Aténách (1974); člen advokátní komory v Aténách (1973); doktor práv Univerzity v Hamburku (1984); advokát (1973-2016); vyučující mezinárodního obchodního a evropského práva (2007-2015) a vyučující magisterského programu v oboru mezinárodní právo a energetické právo (2015-2016) na právnické fakultě Univerzity v Thrákii; asistent (1980-1984), lektor (1992-2006) a hostující vyučující (2015) na právnické fakultě Univerzity v Hamburku; člen řecké komise pro hospodářskou soutěž (1992-2006); právní poradce ministra pro hospodářský rozvoj a energetiku (2007-2009); právní poradce jmenovaný vládou Kyperské republiky (2002-2003); člen správní rady pro mezinárodní obchodní a evropské obchodní právo v Soluni (2005-2011); pokladník (1987-2000) a generální tajemník (2000-2016) řecké společnosti pro evropské právo; zakládající člen a generální tajemník řecké společnosti pro energetické právo (2012-2016); místopředseda spolku řecko-německých právníků (Hamburk) (1987-2016); generální tajemník spolku řecko-německých právníků (Atény) (1990-2016); autor početných publikací; soudce Tribunálu od 13. dubna 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

narozen v roce 1957; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě Complutense v Madridu (1979) a Master na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (USA) (1985); vyučující na Univerzitě CEU San Pablo (1985-1993); právní poradce Státní rady (1983-1996); generální tajemník Center for the Advanced Study in the Social Sciences, Fundación Juan March (1991-1996); druhý náměstek ministra vnitra (1996-2001); podnikový právník (2001-2003); advokát (2004-2005); ředitel magisterského programu v oboru mezinárodní vztahy a vyučující práva na Instituto de Empresa (2007-2013); seniorní právní poradce Státní rady (2005-2016) soudce Tribunálu od 13. dubna 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

narozen v roce 1962; získal licence en droit (vysokoškolský diplom v oboru právo) na Katolické univerzitě v Lovani (1988) a Master of Laws Univerzity v Cambridge (1990); odborný asistent na Katolické univerzitě v Lovani (1991–1997); advokát zapsaný v lucemburské advokátní komoře (1989–2004); člen výboru pro lidská práva a výboru pro trestní právo Rady evropských advokátních komor a právnických spolků (CCBE) (2002–2004); člen sítě nezávislých expertů Evropské unie v oblasti lidských práv (2002–2004); člen lucemburského poradního výboru pro lidská práva (2000–2004); soudce (2004–2015), předseda senátu (2011–2012), místopředseda (2012), předseda (2012–2015) Evropského soudu pro lidská práva; lektor na Lucemburské univerzitě (1996–2006); vyučující na Univerzitě Nancy 2 (1997–2009); člen Institut grand-ducal, ústav společenských a politických věd (od roku 2002); Honorary Fellow Fitzwilliam College Univerzity v Cambridge (od roku 2013); Honorary Bencher Gray's Inn v Londýně (od roku 2013); čestný profesor University College v Londýně (od roku 2013); člen vědeckých rad několika právnických časopisů; autor početných publikací; soudce Tribunálu od 13. dubna 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

narozen v roce 1963; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě ve Vilniusu (1986); doktor práv (2000); habilitační řízení (2008); státní zástupce na státním zastupitelství ve Vilniusu (1986–1990); soudce (1991–1994) a místopředseda (1993–1994) soudu prvního stupně ve Vilniusu; soudce a předseda civilního senátu (1995–2002) Odvolacího soudu Litvy; soudce (2002–2013) a předseda (2002–2008) Nejvyššího správního soudu Litvy; lektor na Univerzitě ve Vilniusu (1997) a Univerzitě Mykolase Romerise (1998–2000); externí vyučující (2000–2008), vedoucí katedry občanského procesního práva (2002–2006) a profesor (od roku 2008) na Univerzitě Mykolase Romerise; předseda Evropské asociace soudců (EAJ) (2006–2008); místopředseda Mezinárodní asociace soudců (IAJ) (2006–2014); člen Poradního výboru evropských soudců (CCJE) (2000–2014); člen správní rady Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-Europe) (2010–2013); člen poradního výboru Akademie evropského práva (ERA) (2008–2011); soudce Tribunálu od 13. dubna 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

narozen v roce 1965; získal vysokoškolský diplom v oboru právo na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (1990), diplom v oboru dějin umění (1992) a Master of Laws Univerzity v Heidelbergu (1991); doktor práv (2004); advokát zapsaný u advokátní komory v Budapešti (1995-2016); externí vyučující v oboru právo (1991-2005) a kmenový vyučující v oboru právo (2005-2016) na Univerzitě Loránda Eötvöse; vedoucí katedry obchodního práva (2007-2013), poté vedoucí katedry soukromého a obchodního práva a vyučující (2013-2016) na Katolické univerzitě Pétera Pázmányho v Budapešti; hostující vyučující na Katolické univerzitě v Lyonu (2013-2016); rozhodce Stálého rozhodčího soudu při maďarské burze a ad hoc rozhodce (2004-2016); soudce Tribunálu od 13. dubna 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

narozena v roce 1971; získala vysokoškolský diplom v oboru právo na Jagellonské univerzitě v Krakově (1995); doktorka práv (2001); docentka právních věd (2011); externí vyučující (2003-2013) poté vyučující (od roku 2013) na katedře práva Evropské unie Jagellonské univerzity; ředitelka postgraduálního studijního programu v právu Evropské unie na Jagellonské univerzitě (2006-2013); Visiting Scholar na univerzitě v Oxfordu (1998) a na Evropském univerzitním institutu ve Florencii (2005); členka advokátní komory v Krakově (2000); právní poradkyně (2000-2012); soudkyně správního soudu krakovského vojvodství (2012-2016); přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu Polské republiky (2014-2016); ředitelka odboru pro evropské právo Nejvyššího správního soudu (2013-2016); autorka početných publikací o evropském právu; soudkyně Tribunálu od 13. dubna 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

narozena v roce 1974; získala vysokoškolský diplom v oboru právo na University of East Anglia (1995) a Master of Laws Univerzity v Bristolu (1996); členka kyperské advokátní komory (1997); členka právní služby Kyperské republiky zařazená do odboru práva Evropské unie (1998-2008); vyslaná národní odbornice působící na oddělení výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2005-2007); právní poradkyně kyperského předsednictví v Radě Evropské unie (2012); členka právní služby Evropské komise (2008-2016); soudkyně Tribunálu od 13. dubna 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

narozen v roce 1964; držitel diplomů v oboru právo Stockholmské univerzity (1991) a Univerzity Paříž I, Panthéon – Sorbonne (1990 a 1994); člen advokátní komory ve Stockholmu (2008); referendář u soudu prvního stupně v Södertälje a odvolacího soudu ve Svea (1991–1993 a 1994–1995); soudce soudů prvního stupně v Gotlandu a Norrtälje (1995–1996); soudce odvolacího soudu ve Svea (1996–1997); zástupce tajemníka parlamentního výboru ministerstva financí (1997–1998); právní poradce pro evropské záležitosti ministerstva zahraničních věcí (1999); referendář Soudního dvora Evropské unie (1998 a 1999–2006); právník a později advokát (2006–2008); soudce (2009–2016) a předseda senátu (2012–2015) soudu prvního stupně v Södertörnu; přednášející na Stockholmské univerzitě (2006–2008); přednášející na švédské Justiční akademii (2011–2016); soudce Tribunálu od 8. června 2016.

Inga Reine
Inga Reine

narozena v roce 1975; držitelka diplomu v oboru právo Lotyšské univerzity (1996); titul magistry Evropského meziuniverzitního centra pro lidská práva a demokratizaci (EIUC) (Itálie, 1998); právnička v lotyšském úřadu pro lidská práva (1995–1999); právní poradkyně Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) [mise v Kosovu (1999–2002) a mise v Černé Hoře (2002–2003)]; právnička na ministerstvu zahraničních věcí a zástupkyně vlády u mezinárodních organizací specializujících se na lidská práva (2003–2012); vedoucí odboru (2012–2015) a právní poradkyně (2012–2016) na Stálém zastoupení Lotyšska u Evropské unie; členka Řídícího výboru pro lidská práva (CDDH) Rady Evropy (2003–2012); soudkyně Tribunálu od 8. června 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

narozen v roce 1950; doktor práv a advokát zapsaný v advokátní komoře v Padově; asistent a poté řádný výzkumný pracovník v oboru občanské a srovnávací právo na právnické fakultě univerzity v Padově (1977–1982); vyučující práva Společenství na Collegio Europeo v Parmě (1990–1998) a na právnických fakultách v Padově (1985–1987), v Maceratě (1991–1994), v Neapoli (1995) a na univerzitě Statale v Miláně (2000–2001); člen vědeckého výboru „Master in European Integration“ na univerzitě v Padově; úředník Soudního dvora, ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace (1982–1984); referendář u generálního advokáta G. F. Manciniho (1984–1988); právní poradce generálního tajemníka Evropského parlamentu Enrica Vinciho (1988–1993); v tomtéž orgánu rovněž vedoucí odboru v rámci právní služby (1995–1999); ředitel pro legislativní záležitosti a dohodovací řízení, interinstitucionální vztahy a vztahy s vnitrostátními parlamenty (1999–2004); ředitel ředitelství pro vnější vztahy (2004–2006); ředitel legislativních záležitostí právní služby (2006–2011); autor mnoha publikací v oboru italského občanského práva a práva Evropské unie; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011 do 31. srpna 2016; soudce Tribunálu od 19. září 2016.

René Barents
René Barents

narozen v roce 1951; diplom v oboru právo a v oboru ekonomie (Erasmova univerzita Rotterdam, 1973); doktor práv (univerzita v Utrechtu, 1981); výzkumný pracovník v oboru evropské právo a mezinárodní ekonomické právo (1973–1974) a přednášející evropského práva a ekonomického práva na Evropském institutu univerzity v Utrechtu (1974–1979) a na univerzitě v Leidenu (1979– 1981); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1981–1986), vedoucí oddělení statutárních práv Soudního dvora Evropské unie (1986–1987); člen právní služby Evropské komise (1987– 1991); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1991–2000); vedoucí odboru (2000–2009) poté ředitel ředitelství „Výzkum a dokumentace“ Soudního dvora Evropské unie (2009–2011); řádný profesor (1988–2003) a čestný profesor (od 2003) evropského práva na univerzitě v Maastrichtu; poradce odvolacího soudu v 's-Hertogenbosch (1993–2011); člen Královské akademie věd Nizozemska (od 1993); četné publikace v oboru evropské právo; soudce Soudu pro veřejnou službu od 6. října 2011 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

narozen v roce 1953; diplom v oboru právo na klasické univerzitě v Lisabonu (1975); diplom „magister“ v oboru právo na univerzitě ve Štrasburku (1978); diplom „Master of Laws“ Harvardské univerzity (1984); státní zástupce při soudu prvního stupně v Cascaise (1975–1976); právník sekretariátu Evropské komise pro lidská práva (1978–1986); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1986–1987); vedoucí odboru sekretariátu Výboru pro právní záležitosti a práva občanů Evropského parlamentu (1988–1999); člen sekretariátu Konventu pro budoucnost Evropy (2002–2003); vedoucí oddělení právní služby Evropského parlamentu (1999–2010); ředitel ředitelství pro institucionální a parlamentní záležitosti Evropského parlamentu (2010–2016); od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

narozen v roce 1963; diplom v oboru právo na Katolické univerzitě v Lovani (1988); diplom „Master of Laws“ Harvardské univerzity (1989); doktor práv (1998); diplom v oboru filologie (1984) a filozofie (1984) na Katolické univerzitě v Lovani; referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1991–1995); výzkumný pracovník na Katolické univerzitě v Lovani (1995–1999); profesor na univerzitě v Groningenu (1999–2001) a následně Katolické univerzitě v Lovani (2001–2016); hostující profesor na několika univerzitách, mimo jiné na univerzitě Paris-Dauphine (2013–2016); předseda Academic Society for Competition Law (2013–2016); šéfredaktor několika právních časopisů; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Barna Berke
Barna Berke

narozen v roce 1966; diplom v oboru právo na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti (1990); diplom „Master of Laws“ univerzity ve Stockholmu (1995); advokát u advokátní komory www.curia.europa.eu v Budapešti; právní poradce maďarského parlamentu během procesu přistoupení Maďarska k Evropské unii (1994–1996 a 2002–2004); referendář u předsedy Ústavního soudu Maďarska (1997–2000); místopředseda maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž, následně předseda rady pro hospodářskou soutěž (2000–2002); rozhodce Stálého rozhodčího soudu pro finanční a kapitálové trhy (2008–2014); vyučující (1990–1994); přednášející (1995–1999) a následně zastupující přednášející (2003–2016) na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti; státní tajemník pro evropskou a mezinárodní soudní spolupráci, ministerstvo spravedlnosti (2014–2016); od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

narozen v roce 1966; studium práva (Candidatus juris) na univerzitě v Aarhusu (1989); advokátní koncipient u právního poradce dánské vlády (1989–1991); referendář na Soudním dvoře u generálního advokáta Gulmanna (1991–1993); zápis do seznamu advokátů dánské advokátní komory (1993); advokát u právního poradce dánské vlády (1993–1995); vysokoškolský učitel evropského práva na univerzitě v Kodani; přednášející v lucemburské pobočce Evropského institutu veřejné správy (EIPA) (1995–1997); advokát v Bruselu (1997); přednášející a poté pověřený ředitel EIPA, Lucemburk (1997–1999); administrátor u právní služby Kontrolního úřadu ESVO (1999–2000); úředník Soudního dvora (2000–2013); referendář na Soudním dvoře u soudce Gulmanna (2003 až 2006) a soudce Bay Larsena (2006 až 2013); soudce Soudu pro veřejnou službu od 7. října 2013 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

narozen v roce 1966; diplom v oboru právo na univerzitě ve Stockholmu (1991); diplom v oboru francouzsko-anglických právních překladů na Univerzitě Paris II, Panthéon-Assas (1991); magisterský diplom na Univerzitě Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); diplom Institutu politických věd v Paříži (1993); výzkumný pracovník švédské národní výzkumné agentury pro obranu (1992 a 1994); zapojený do programu odborné přípravy švédských úředníků (1993–1994); právní poradce pro evropské záležitosti na ministerstvu zahraničních věcí (1994–1995); referendář na Soudním dvoře Evropské unie (1995–2000); přednášející univerzity ve Stockholmu (2000–2016); právník (2001–2006), následně advokát (2006–2016); od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

narozena v roce 1967; diplom v oboru právo na Univerzitě Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); doktorka práv (1999); soudkyně u soudu 4. obvodu v Bukurešti (1991–1996); soudkyně (1996– 1999) a vedoucí úseku (1997–1999) soudu v Bukurešti; soudkyně (1999–2005) a vedoucí úseku (1999–2003) odvolacího soudu v Bukurešti; členka Velkého odvolacího senátu Evropského patentového úřadu (2006–2016); vyučující a následně ředitelka Národní justiční akademie (2011– 2016); soudkyně Nejvyššího kasačního a soudního dvora Rumunska (2006–2016); členka vědecké rady Národní justiční akademie a řídící rady Národní školy vyšších soudních úředníků (2011–2016); volená členka rady pro doktorandská studia univerzity v Bukurešti (2012–2016); od 19. září 2016 soudkyně Tribunálu.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

narozena v roce 1967; diplom v oboru právo na univerzitě v Coimbře (1991); postgraduální studia v oboru práva duševního vlastnictví na univerzitě v Lisabonu (2001); advokátní koncipientka (1991–1992); soudní čekatelka (1992–1995); soudkyně soudu prvního stupně (1995–1997); soudkyně obchodního soudu v Lisabonu (1999–2016); soudkyně odvolacího soudu v Coimbře (2016); vzdělávací činnost v oboru právo na řadě portugalských univerzit a Národní justiční akademii; generální tajemnice (2012–2015) a následně předsedkyně (2015–2016) asociace portugalských soudců; od 19. září 2016 soudkyně Tribunálu.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

narozen v roce 1974; diplom v oboru právo Univerzity Karlovy v Praze (1997) a diplom „Master of Laws“ na univerzitě ve Stockholmu (2000); doktor práv (2007); přednášející práva Evropské unie na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003) a na Justiční akademii České republiky (2001–2016); soudní čekatel u Městského soudu v Praze (1997–2001); soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005); soudce Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016); přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006–2016) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016); právní poradce na ministerstvu spravedlnosti (2010–2016); od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

narozena v roce 1976; diplom v oboru právo univerzity v Gdaňsku (1999); doktorandské studium univerzity společenských věd v Toulouse (2000); diplom „Master of Laws“ v oboru evropské právo z Collège d’Europe (2002); doktorka práv (2004); přednášející v oboru právo Evropské unie na technické univerzitě v Gdaňsku (2010–2016); přednášející (2006–2014) a následně hostující profesorka (docentka) (2014–2016) na Institutu právních studií Akademie věd Polské republiky; podílela se na vydávání a přispívala do několika právních časopisů; autorka řady publikací; od 19. září 2016 soudkyně Tribunálu.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

narozen v roce 1978; diplom v oboru právo na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2002) a LL. M. v oboru evropské právo na Collège d'Europe v Bruggách (2004); doktor práv (2008); advokát zapsaný u advokátní komory v Bruselu (2004–2006); přednášející procesního práva Evropské unie na Univerzitě národního a světového hospodářství v Sofii (2008–2012) a na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2010–2013); externí vyučující práva Evropské unie a mezinárodního soukromého práva na bulharské akademii věd (od roku 2014); hostující lektor na Univerzitě v Cambridge a na Katolické univerzitě v Lovani; referendář na Soudním dvoře (2007– 2016); zakladatel a člen řídícího výboru bulharského spolku pro evropské právo; šéfredaktor časopisu pro evropské právo Evropejski praven pregled; autor četných publikací o evropském právu; soudce Soudu pro veřejnou službu od 13. dubna 2016 do 31. srpna 2016; od 19. září 2016 soudce Tribunálu.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Narozen v roce 1963; diplom v oboru právo na University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister při Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); právník v oboru evropské právo při Law Society, Chancery Lane v Londýně (1988–1990); zástupce Law Society of England and Wales a Law Society of Scotland v Bruselu (1990–1993); barrister (1993–2009) a senior counsel (2009–2012); lektor práva hospodářské soutěže při Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999); lektor na EU-China Law School (2008–2012); soudce (2012–2017) a předseda senátu pro přistěhovalecké a azylové věci (2014–2017) při High Court (Irsko); soudce Tribunálu od 8. června 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Narozen v roce 1979; bakalář práv (univerzita v Antverpách, 2002); Master of Laws (2003) a doktor práv (2007) (King’s College, univerzita Cambridge); hostující výzkumný pracovník (Visiting Research Fellow) na právnické fakultě univerzity Columbia (2005); postgraduální výzkumný pracovník na univerzitě v Antverpách (2007–2009); hostující přednášející (2009), poté přednášející (2010-2014) a hlavní přednášející (od roku 2015) v oboru práva Evropské unie a mezinárodního práva na univerzitě v Lovani (KU Leuven); referendář na Soudním dvoře Evropské unie u generální advokátky E. Sharpston (2007–2009), poté u soudkyně A. Prechal (2016–2017); soudce Tribunálu od 4. října 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

narozena v roce 1971; absolventka magisterského studia v oboru právo a doktorka práv na Maltské univerzitě (1995); Master v oboru kriminologie Univerzity v Cambridge (1996); postgraduální studia evropského práva na londýnské King’s College (2018); advokátka maltské advokátní komory (1996-2019); znalkyně v oboru právo u soudů ve Valettě, Malta (1997-2019); členka maltského vnitrostátního rozhodčího senátu (2006-2019); znalkyně v oboru právo, Asociace maltských pojišťoven (2006-2019); členka maltské komise pro zaměstnanost (2009-2019); právní poradkyně, Ministerstvo sociální ochrany (1997-1998); členka Národní komise pro rodinu (2012-2013; členka Komise pro komplexní reformu justice (2013); členka Komise pro právní reformu (2014-2016); předsedkyně pracovní skupiny „Víza“ během maltského předsednictví Rady Evropské unie (2016-2017); soudkyně Tribunálu od 20. března 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

narozen v roce 1968; studia práv (univerzita Panthéon-Assas, Paříž); studia managementu (univerzita Paříž-Dauphine); Collège d’Europe (1992); vstupní zkouška do regionálního střediska pro vzdělávání advokátních koncipientů v Paříži; advokátní zkoušky u advokátní komory v Bruselu; výkon advokátní praxe v Bruselu; úspěšný uchazeč v otevřeném výběrovém řízení Komise Evropských společenství; referendář u Soudu prvního stupně Evropských společenství (kabinet předsedy Saggia, 1996–1998; kabinet předsedy Vesterdorfa, 1998–2002); vedoucí kabinetu předsedy Soudu prvního stupně (2003–2005); vedoucí kanceláře Tribunálu od 6. října 2005.