Præsentation af medlemmerne
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Født i 1954; juridisk kandidateksamen fra Université Robert Schuman i Strasbourg; studier ved Europakollegiet; advokatbestalling i Luxembourg (1981); attaché de justice, medhjælper hos Procureur général i Luxembourg (1983); dommer ved Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1996); formand for Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL); dommer ved Retten siden den 11. juli 1996; præsident for Retten siden den 17. september 2007.  

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Født i 1960, juridisk embedseksamen (universitetet i Groningen, 1983); studier ved Europa-kollegiet (1983-1984); assistent ved Europa-kollegiet (1984-1986); underviser ved universitetet i Leiden (1986-1987); referent i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Konkurrence (1987-1989); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1989-1992); politisk koordinator i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Konkurrence (1992-1993); medlem af Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1993-1995); advokat i Bruxelles siden 1995; professor ved Erasmus-Universitetet i Rotterdam siden 2000, forfatter til talrige publikationer; Dommer ved Retten siden den 13. september 2010; vice-præsident for Retten siden den 20. september 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Født i 1949; juridisk kandidateksamen, undervisningsassistent i økonomisk ret (indtil 1989), derefter dr. phil., professor i erhvervsret (fra 1993) ved det juridiske fakultet ved Karlova universitetet i Prag; medlem af det ledende organ for værdipapirkommissionen (1999-2002); advokat; medlem af den tjekkiske regerings lovgivende råd (1998-2004); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Født 1965; juridisk kandidateksamen (1989), LL.M.; ph.d.; advokatbestalling (1994); forskellige opgaver og funktioner inden for den offentlige forvaltning, navnlig under regeringens lovkontor (vicestatssekretær og underdirektør, senere chef for departementet for fællesskabsret og komparativ ret) og under kontoret for europæiske anliggender (kontorchef); medlem af forhandlingsdelegationen vedrørende associeringsaftalen (1994-1996) og i forbindelse med tiltrædelsen af Den Europæiske Union (1998-2003) med ansvar for juridiske anliggender; praktiserende advokat; leder og seniorekspert i EU-finansierede projekter vedrørende tilpasning til EU-retten og for europæisk integration, primært på Vestbalkan; afdelingschef ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2004-2006); dommer ved Retten siden den 7. oktober 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Født i 1963; cand.jur. fra Københavns Universitet (1988); fuldmægtig i Udenrigsministeriet (1988-1991); manuduktør i international ret og EF-ret ved Københavns Universitet (1988-1991); ambassadesekretær ved FN-missionen i New York (1991-1994); fuldmægtig i Udenrigsministeriets juridiske tjeneste (1994-1995); ekstern lektor ved Københavns Universitet (1995); fuldmægtig, senere konsulent i Statsministeriet (1995-1998); ministerråd ved Danmarks faste repræsentation ved Den Europæiske Union (1998-2001); kommitteret i juridiske spørgsmål i Statsministeriet (2001-2002); afdelingschef og juridisk rådgiver i Statsministeriet (marts 2002 - juli 2004); departementsråd og juridisk rådgiver i Statsministeriet (august 2004 - august 2007); dommer ved Retten siden den 17. september 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Født i 1952; embedseksamen fra handelshøjskolen i Helsinki og det juridiske fakultet ved Helsinki Universitet; referendar ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget om en retssikkerhedsreform i den offentlige forvaltning; første fuldmægtig ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget til reform af domstolsbehandlingen af forvaltningsretlige sager; konsulent i justitsministeriets lovafdeling; assisterende justitssekretær ved EFTA-Domstolen; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol; dommer ved Finlands højeste forvaltningsdomstol (1998-2005); medlem af det finske flygtningenævn; næstformand for udvalget om udvikling af de finske retsinstanser; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 6. oktober 2009; dommer ved Retten siden den 7. oktober 2009; vice-præsident for Retten fra 17. september 2013 til den 19. september 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra Athens universitet (1980); eksamensbevis for videregående studier i offentlig ret ved université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); certifikat fra centre universitaire d'études communautaires et européennes (université Paris I) (1982); embedsmand ved Grækenlands Statsråd (1985-1992); referendar ved Grækenlands Statsråd (1992-2005); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1994-1996); suppleant ved Grækenlands specialhøjesteret (1998 et 1999); medlem af Grækenlands Statsråd (2005); medlem af specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2006); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2008); inspektør ved forvaltningsretterne (2009-2010); dommer ved Retten fra 25. oktober 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

Født i 1950; juridisk kandidateksamen (Rom Universitet, La Sapienza, 1973), diplom for videregående europastudier ved Europakollegiet (Brügge, 1974-1975), tjenestemand ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (direktoratet »Internationale Anliggender« i Generaldirektorat for Landbrug, 1975-1976), medlem af Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1976-1991 og 1994-1995); repræsentant for Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i Luxembourg (1990-1991); referendar hos dommer G. F. Mancini ved De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg (1991-1994); juridisk konsulent for medlemmerne af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber M. Monti (1995-1997) og F. Bolkestein (2000-2002); direktør for direktoratet »Udbudspolitik« (2002-2003), for direktoratet »Tjenesteydelser, intellektuel og industriel ejendomsret, medier og databeskyttelse« (2003-2005) og for direktoratet »Tjenesteydelser« (2005-2011) under Generaldirektorat for »Det Indre Marked« ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber; ledende juridisk konsulent og direktør for gruppen »Retfærdighed, frihed og sikkerhed, civilret og strafferet« ved Den Juridiske Tjeneste ved Europa-Kommissionen (2011-2012); dommer ved Retten siden den 17. september 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Født i 1956, eksamen fra universitetet i Rijeka (kandidat i 1979) og fra universitetet i Zagreb (LL.M. i 1984; dr. jur. i 1996); assisterende professor (1980-1998), gæsteprofessor (2003-2009) og professor (2009-2013) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Rijeka; assisterende professor ved det økonomiske fakultet på universitet i Rijeka (1990-2013); formand for den kroatiske forening for komparativ ret (2006-2013); dommer ved Retten siden 4. juli 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Født 1960; afgangseksamen fra Trinity College, Dublin (Juridisk Videnskab) (1984) og fra Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); medlem af Honourable Society of King's Inns (siden 2013); adjungeret professor, University College Cork (siden 2015); medlem af bestyrelsen, Irish Centre for European Law (siden 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 og 1997-2003) og Senior Counsel (2003-2013) ved Bar of Ireland; attaché ved De Europæiske Fællesskabers Domstols Justitssekretær (1990-1997); næstformand for Det Europæiske Råd af Nationale Ungdomsfællesråd (1979-1981); generalsekretær for Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekretær for Irish Union of School Students (1977-1979); medlem af den faste delegation for Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) ved Domstolen og EFTA-Domstolen (2006-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Født 1967; eksamen fra Institut d'études politiques de Grenoble (1988) og École nationale d'administration (1993); embedsmand ved Conseil d'Etat (refererende dommer i tvistemålsafdelingen, 1993-1997, og medlem af socialretsafdelingen, 1996-1997); assessor ved Conseil d'Etat (1996-2008); lektor ved Institut d'études politiques de Paris (1993-1995); regeringens repræsentant i den særlige kassationskommission for pensionssager (1994-1996); juridisk konsulent i ministeriet for offentligt ansatte og for Paris kommune (1995-1997); generalsekretær ved præfekturet for departementet Yonne; vicepræfekt i arrondissementet Auxerre (1997-1999); generalsekretær ved præfekturet for departementet Savoie, vicepræfekt i arrondissementet Chambéry (1999-2001); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2001-2005); fungerende medlem af NATO's appelorgan (2001-2005); dommer ved Retten for EU-Personalesager (2005-2011, afdelingsformand fra 2008-2011); medlem af Conseil d'Etat (tilforordnet formanden for 8. afdeling i tvistemålsafdelingen 2011-2013); medlem af klagenævnet ved Den Europæiske Rumfartsorganisation (2011-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra Letlands universitet (1986); inspektør for indenrigsministeriet i Kirov-regionen og Riga (1986-1989); dommer ved førsteinstansretten i Riga (1990-1994); advokat (1994-1998 og juli 1999 - maj 2000); justitsminister (november 1998 - juli 1999 og maj 2000 - oktober 2002); medlem af den stående Voldgiftsdomstol i Haag (2001-2004); parlamentsmedlem (2002-2004); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Født i 1969; studier ved Athens universitet (Ptychion-grad, 1991); ph.d.-studier ved Paris II-universitetet (»Diplôme d'etudes approfondies« i offentlig ret, 1992) og ved Aix-Marseille III-universitetet (dr.jur., 1995); advokat på Cypern (Nicosia) fra 1993; kursusansvarlig ved Cyperns universitet (1997-2002); lektor i forfatningsret fra september 2002; forsker ved European Public Law Center, Athen (2001-2002); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Født i 1950; jurastudier ved universitetet i Erlangen-Nürnberg (1970-1975); Rechtsreferendar ved Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); fuldmægtig i forbundsøkonomiministeriet (1978-1982); fuldmægtig ved Forbundsrepublikken Tysklands faste repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber (1982); fuldmægtig i forbundsøkonomiministeriet med ansvar for EF-ret og konkurrenceret (1983-1992); departementschef for EU-ret i justitsministeriet (1992-2007); leder af den tyske delegation i Rådets arbejdsgruppe »Domstolen«; befuldmægtiget for forbundsregeringen i en lang række sager ved De Europæiske Fællesskabers Domstol; dommer ved Retten siden den 17. september 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Født i 1952; juridisk kandidateksamen (Comenius-universitet i Bratislava, 1979); juridisk rådgiver for virksomheder (1975-1990); justitssekretær med ansvar for handelsregistret ved kommuneretten i Košice (1991); dommer ved kommuneretten i Košice (januar - oktober 1992); dommer og afdelingsformand ved regionalretten i Košice (november 1992-2009); dommer udstationeret ved Den Slovakiske Republiks højesteret, den erhvervsretlige afdeling (oktober 2004 - september 2005); præsident for handelskollegiet ved regionalretten i Košice (oktober 2005 - september 2009); eksternt medlem af det erhvervsretlige og økonomiske fakultet ved P.J. Šafárik universitet i Košice (1997- 2009); eksternt medlem af lærerkollegiet ved det juridiske akademi (2005-2009); dommer ved Retten siden den 7. oktober 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Født i 1958, juridisk kandidateksamen fra Sofias universitet; supplerende mastergrad i europæisk ret ved Institut d' études européennes på Université libre de Bruxelles; specialiseret i økonomisk ret og intellektuel ejendomsret; retsassessor ved den regionale ret i Sofia (1985-1986); juridisk konsulent (1986-1988); advokat med møderet for retten i Sofia (1988-1992); generaldirektør for udenrigsministeriets diplomatafdeling (1992-1994); udøvelse af advokatvirksomhed i Sofia (1994-2011) og i Bruxelles (2007-2011); voldgiftsdommer i Sofia i forbindelse med bilæggelse af handelstvister; deltagelse i udarbejdelsen af diverse retsakter som juridisk konsulent for det bulgarske parlament; dommer ved Retten fra den 19. september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Født i 1961; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Malta, mastergrad i EU-ret (Exeter universitet); doktorgrad i konkurrenceret (Londons universitet); jurist i justitsministeriet (1987-1990), ledende jurist i udenrigsministeriet (1990-1994); medlem af Copyright Board (ophavsretskommissionen) (1994-2005); jurist- revisor i ministeriet for justits og lokale myndigheder (2001-2002); fuldmægtig i Malta Ressources Authority (Maltas ressourcestyringsmyndighed) (2001-2009); konsulent i EU-ret (siden 1994); konsulent i konkurrence- og forbrugerret i finans-, økonomi- og investeringsministeriet (2000-2010); konsulent i konkurrence- og forbrugerret, tilforordnet premierministeren 2010-2011); konsulent ved Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltas konkurrence- og forbrugermyndighed) (2012); adjunkt (1994-2001); universitetslektor (2001-2006), derefter professor (siden 2007) og indehaver af Jean Monnet-lærestolen i EU-ret (siden 2009) ved Maltas universitet; medstifter af og vicepræsident for Maltese Association for European Law (Maltas forening for EU-ret), dommer ved Retten siden 8. oktober 2012

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Født 1950; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Vilnius (1973); dr. jur. (1978); assistent, lektor og senere underviser ved det juridiske fakultet ved universitetet i Vilnius (1977-1992); rådgiver ved den juridiske afdeling i Republikken Litauens parlament (1990-1992); rådgiver ved den litauiske ambassade i Belgien (1992-1994); rådgiver ved den litauiske ambassade i Frankrig (1994-1996); medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (1996-1999); dommer ved Litauens Højesteret (1999-2011); lektor ved lærestolen i strafferet ved universitetet i Vilnius (2003-2013); repræsentant for Republikken Litauen ved Eurojusts fælles kontrolinstans (2004-2011); dommer ved Republikken Litauens forfatningsdomstol (2011-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Født 1952; juridisk kandidateksamen fra universitet i Wien (1981); tjenestemand i den østrigske forbundskanslers kontor - Kontoret for forfatningsanliggender (1981-1997); juridisk rådgiver i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste (1997-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Født 1967; cand. jur. med udmærkelse (1985-1990) og PhD-studier (1990-1993) ved Universidad Complutense, Madrid; offentlig anklager i Gerona (2000-2003); juridisk rådgiver og rådgiver i menneskeretlige spørgsmål ved den midlertidige koalitionsmyndighed, Bagdad, Irak (2003-2004); førsteinstansdommer i civile sager og undersøgelsesdommer (2003-2007); derefter ledende dommer, Gerona (2008); vicechef for den integrerede retsstatsmission for Irak EUJUST LEX ved Rådet for Den Europæiske Union (2005-2006); juridisk rådgiver ved Spaniens forfatningsdomstol (2006-2011 og 2013); statssekretær for sikkerhed (2012-2013); civil ekspert på områderne retsstaten og reformen af sikkerhedssektoren hos Rådet for Den Europæiske Union (2005-2011); ekstern ekspert i grundlæggende rettigheder og strafferet hos Europa-Kommissionen (2011-2013); underviser og udgiver af adskillige publikationer; dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Født i 1974; juridisk kandidateksamen (fra universitetet i Tartu og universitetet i Poitiers); konsulent i Justitsministeriet (1995-1999); sekretariatschef i det estiske parlaments forfatningsudvalg (1999-2000); dommer ved appelretten i Tallin (fra 2002); medlem af undersøgelsesudvalget for dommere (fra 2005); deltagelse i lovgivningsarbejde vedrørende forfatningsret og forvaltningsret; dommer ved Retten fra den 23 oktober 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Født i 1945; embedseksamener ved Glasgows universitet (MA 1965, LLB 1967) (historie og engelsk litteratur, jura); afgangseksamen i civilret ved Tulane universitetet i Louisiana (MCL 1969); møderet for domstolene i Skotland (1972) og i New York (1977); Queen’s Counsel (1988); møderet for domstolene i England og Wales (1996) og i Bruxelles (1999); arbejdede som advokat i Edinburg, Bruxelles, London og New York; gæsteprofessor (1991) og doktor honoris causa(2009) ved Glasgows universitet; medlem af Middle Temple (2012); voldgiftsmand ved Det Internationale Handelskammer, ved Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) og ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Retten fra den 7. oktober 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Født i 1948; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Athen (1971); eksamen i økonomi (postgraduatstudier) fra det økonomiske fakultetet ved universitetet i Athen (1974); advokatbestalling i Athen (1973); dr.jur. fra universitetet i Hamborg (1984); advokat (1973-2016); professor i international og europæisk økonomisk ret (2007-2015) og professor ved kandidatuddannelsen i international og europæisk energiret (2015-2016) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Thrakien; assistent (1980-1984), underviser (1992-2016) og gæsteprofessor (2015) ved det juridiske fakultet i Hamborg; medlem af den græske konkurrencekommission (1992-2006); juridisk rådgiver for ministeren for økonomisk udvikling og energi (2007-2009); juridisk rådgiver udpeget af regeringen for Republikken Cypern (2002-2003); medlem af bestyrelsen for centret for international og europæisk økonomisk ret i Thessaloniki (2005-2011); kasserer (1987-2000) og generalsekretær (2000-2016) for det græske selskab for europæisk ret; stiftende medlem og generalsekretær for det græske selskab for energiret (2012-2016); vicepræsident i det tysk-græske juristforbund (Hamborg) (1987-2016); generalsekretær i det græsk-tyske juristforbund (Athen) (1990-2016); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra universitetet Complutense de Madrid (1979) og kandidateksamen fra Fletcher School of Law and Diplomacy ved Tufts universitet (USA) (1985); professor i jura ved universitetet CEU San Pablo (1985-1993); juridisk rådgiver for statsrådet (1983-1996); generalsekretær i Center for the Advanced Study in the Social Sciences ved Juan March Foundation (1991-1996); vicesekretær i indenrigsministeriet (1996-2001); virksomhedsjurist (2001-2003); advokat (2004-2005); leder af kandidatuddannelsen i internationale forhold og professor i jura ved Empresa-instituttet (2007-2013); juridisk seniorrådgiver for statsrådet (2005-2016); dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Født i 1962; juridisk eksamensbevis fra det katolske universitet i Leuven (1988) og Master of Laws fra Cambridge universitet (1990); forskningsassistent ved det katolske universitet i Leuven (1991-1997); advokat i Luxembourg (1989-2004); medlem af menneskerettighedskomitéen og strafferetskomitéen for Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) (2002-2004); medlem af EU-netværket af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder (2002-2004); medlem af den rådgivende menneskerettighedskommission i Luxembourg (2000-2004); dommer (2004-2015), afdelingsformand (2011-2012), vicepræsident (2012), derefter præsident (2012-2015) for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; underviser ved universitetet i Luxembourg (1996-2006); lektor ved universitetet i Nancy (1997-2009); medlem af det luxembourgske institut, afdelingen for moralvidenskab og politik (siden 2002); Honorary Fellow ved Fitzwilliam College ved universitet i Cambridge (siden 2013); Honorary Bencher ved Gray's Inn i London (siden 2013); professor honoris causa ved University College ved universitetet i London (siden 2013); medlem af videnskabelige udvalg ved flere juridiske tidsskrifter; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Vilnius (1986); dr.jur. (2000); habilitationsprocedure (2008); anklager (1986-1990); dommer (1991-1994) og vicepræsident (1993-1994) ved retten i første i instans i Vilnius; dommer og præsident ved civilafdelingen (1995-2002) ved Litauens appeldomstol; dommer (2002-2013) og præsident (2002-2008) ved Litauens øverste forvaltningsdomstol; underviser ved universitetet i Vilnius (1997) og ved universitetet Mykolas Romeris (1998-2000); lektor (2000-2008), leder af det civilretlige institut (2002-2006) og professor (siden 2008) ved universitetet Mykolas Romeris; præsident for den europæiske dommerforening (AEM) (2006-2008); vicepræsident for den internationale dommerforening (UIM) (2006-2014); medlem af den europæiske rådgivende dommerkomité (CCJE) (2000-2014); medlem af Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA-Europe) (2010-2013); medlem af det rådgivende udvalg ved Det Europæiske Retsakademi (ERA) (2008-2011); dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Født i 1965; juridisk kandidateksamen fra universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), kandidateksamen i kunsthistorie (1992) og Master of Laws fra universitetet i Heidelberg (1991); dr.jur. (2004); advokat i Budapest (1995-2016); lektor i jura (1991-2005) og professor i jura (2005-2016) ved universitetet Loránd Eötvös; leder af det erhvervsretlige institut (2007-2013), derefter leder af det privatlige og erhvervsretlige institut samt professor (2013-2016) ved det katolske universitet Péter Pázmány i Budapest; gæsteprofessor ved det katolske universitet i Lyon (2013-2016); voldgiftsmand ved den permanente voldgiftsdomstol, der er knyttet til den ungarske børs, og ad hoc-voldgiftsmand (2004-2016); dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Født i 1971; juridisk kandidateksamen fra universitetet Jagellonne i Krakow (1995); dr.jur. (2001); doktor i juridisk videnskab (2011); lektor (2003-2013), derefter professor (siden 2013) i EU-ret ved universitetet Jagellonne; leder af uddannelsesprogrammet postgraduatstudier i EU-ret ved universitetet Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar ved universitetet i Oxford (1998) og ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2005); advokat i Krakow (2000); juridisk rådgiver (2000-2012); dommer ved forvaltningsdomstolen i Krakow (2012-2016); tilknyttet den øverste forvaltningsdomstol i Republikken Polen (2014-2016); leder af afdelingen for europæisk ret ved den øverste forvaltningsdomstol (2013-2016); forfatter til talrige publikationer om europæisk ret; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Født i 1974; juridisk kandidateksamen fra universitetet East Anglia (1995) og Master of Laws fra universitet i Bristol (1996); advokat på Cypern (1997); medlem af Republikken Cyperns juridiske tjeneste, ansat i afdelingen for EU-ret (1998-2008); udstationeret national ekspert i afdelingen for forskning og dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol (2005-2007); juridisk rådgiver for det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2012); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (2008-2016), dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Født i 1964; juridisk kandidateksamen fra Stockholms universitet (1991) og fra Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1990 og 1994); advokatbestalling i Stockholm (2008); tingsnotarie ved byretten i Södertälje og hoverättsfiskal ved appeldomstolen for Svealand (1991-1993 og 1994-1995); tingsfiskal ved byretterne i Gotland og i Norrtälje (1995-1996); tillförordnad hovrättsassessor ved appeldomstolen for Svealand (1996-1997); vicesekretær for finansministeriets parlamentariske udvalg (1997-1998); juridisk rådgiver for europaspørgsmål ved udenrigsministeriet (1999); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol (1998 og 1999-2006); jurist, herefter advokat (2006-2008); rådman (2009-2016) og chefsrådman (2012-2015) ved byretten i Södertörn; undervisningsansvarlig ved Stockholms universitet (2006-2008); undervisningsansvarlig ved Domstolsakademin (2011-2016); dommer ved Retten fra den 8. juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Født i 1975; juridisk kandidateksamen fra Letlands universitetet (1996); master fra Det Fælleseuropæiske Universitetscenter for Menneskerettigheder og Demokratisering (EIUC) (Italien, 1998); jurist ved det lettiske Menneskerettighedscenter (1995-1999); rådgiver ved Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) [mission i Kosovo (1999-2002) og mission i Montenegro (2002-2003)]; jurist i udenrigsministeriet og regeringens repræsentant i internationale organisationer specialiseret i menneskerettigheder (2003-2012); kontorchef (2012-2015) og juridisk rådgiver (2012-2016) ved Letlands Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union; medlem af Europarådets Styringskomité for Menneskerettigheder (CDDH) (2003-2012); dommer ved Retten fra den 8. juni 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Født i 1950; dr. jur. og advokat i Padova; assistent og derefter seniorforsker i civilret og sammenlignende ret ved det juridiske fakultet ved Università di Padova (1977-1982); adjunkt i fællesskabsret ved Collegio Europeo (Parma, 1990-1998), ved de juridiske fakulteter ved Università di Padova (1985-1987), Università di Macerata (1991-1994), Università di Napoli (1995) og ved Università degli studi di Milano (2000-2001); medlem af det videnskabelige udvalg "Master in European integration" ved Università di Padova; tjenestemand i direktoratet for bibliotek, forskning og dokumentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1982-1984); referendar for generaladvokat G.F. Mancini (1984-1988); juridisk rådgiver for Europa-Parlamentets generalsekretær E. Vinci (1988-1993); afdelingschef for Juridisk tjeneste (1995-1999); direktør for lovgivningsmæssige anliggender og forlig, interinstitutionelle forbindelser og forbindelser med de nationale parlamenter (1999-2004); direktør for eksterne forbindelser (2004-2006); direktør for lovgivningsmæssige anliggender i juridisk tjeneste (2006-2011); forfatter til flere udgivelser om italiensk civilret og EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

René Barents
René Barents

Født i 1951; juridisk embedseksamen, særlig eksamen i økonomi (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); dr.jur. (Universiteit Utrecht, 1981); forsker i EU-ret og international økonomisk ret (1973-1974) og lektor i EU-ret og økonomisk ret ved Europa-instituttet ved Universiteit Utrecht (1974-1979) og Universiteit Leyde (1979-1981); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1981-1986), derefter afdelingsleder for vedtægtsbestemte rettigheder ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1987); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (1987-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1991-2000); afdelingsleder (2000-2009), derefter direktør (2009-2011) for Direktoratet for Forskning og Dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol; professor (1988-2003) og professor honoris causa (siden 2003) i EU-ret ved Universiteit Maastricht; rådgiver ved appelretten i 's-Hertogenbosch (1993-2011); medlem af Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (siden 1993); talrige udgivelser om EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Født i 1953; juridisk embedseksamen fra det klassiske universitet i Lissabon (1975); uddybende studier ved universitetet i Strasbourg (1978); Master of Laws fra Harvard University (1984); assisterende offentlig anklager ved retten i første instans i Cascais (1975-1976); jurist ved Den Europæiske Menneskerettighedskommissions sekretariat 1978-1986); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1987); afdelingsleder i sekretariatet for Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder (1988-1999); medlem af sekretariatet for Det Europæiske Konvent for Europas fremtid (2002-2003); kontorchef i Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (1999-2010); direktør for Direktorat for Institutionelle og Parlamentariske Anliggender i Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (2010-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Født i 1963; juridisk embedseksamen fra Katholieke Universiteit Leuven (1988); Master of Laws fra Harvard University (1989); dr. jur. (1998); eksamen i filologi (1984) og i filosofi (1984) fra Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1991-1995); forsker ved Katholieke Universiteit Leuven (1995-1999); professor ved Universiteit van Groningen (1999-2001) og derefter ved Katholieke Universiteit Leuven (2001-2016); gæsteprofessor ved flere universiteter, herunder ved Paris-Dauphine (2013-2016); præsident for det akademiske selskab for konkurrenceret (2013-2016); chefredaktør på flere juridiske tidsskrifter; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Barna Berke
Barna Berke

Født i 1966; juridisk embedseksamen fra universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws fra Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; juridisk rådgiver for det ungarske parlament i forbindelse med proceduren for Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union (1994-1996 og 2002-2004); referendar for præsidenten for den ungarske forfatningsdomstol (1997-2000); vicepræsident for konkurrencemyndigheden og derefter præsident for konkurrencerådet (2000-2002); voldgiftsdommer ved den faste voldgiftsdomstol for finans- og kapitalmarkederne (2008-2014); underviser (1990-1994); lektor (1995-1999) og derefter tilknyttet lektor (2003-2016) ved universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekretær for det europæiske og internationale juridiske samarbejde under Justitsministeriet (2014-2016); Dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Født i 1966; jurastudier (juridisk embedseksamen, Aarhus Universitet 1989); advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten (1989-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for generaladvokat C.C. Gulmann (1991-1993); beskikket som advokat i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); underviser i EU-ret ved Københavns Universitet; lektor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA) (Luxembourg, 1995-1997); advokat i Bruxelles (1997); lektor og dernæst fungerende direktør for EIPA (Luxembourg, 1997-1999); fuldmægtig i EFTA-Tilsynsmyndighedens Juridiske Tjeneste (1999-2000); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for dommer Claus Gulmann (2003-2006), dernæst for dommer Lars Bay Larsen (2006-2013); dommer ved Personaleretten fra den 7. oktober 2013 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Født i 1966; juridisk embedseksamen fra Stockholms universitet (1991); embedseksamen i juridisk fransk-engelsk oversættelse fra Paris II-universitetet, Panthéon-Assas (1991); mastergrad i videregående specialiserede studier fra Paris I-universitetet, Panthéon-Sorbonne (1992); kandidat fra Institut d’études politiques de Paris (1993); forsker ved forskningsagenturet for svensk nationalt forsvar (1992 og 1994); deltagelse i det svenske program for uddannelse af tjenestemænd (1993-1994); juridisk rådgiver for europæiske anliggender under Udenrigsministeriet (1994-1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-2000); underviser ved Stockholms universitet (2000-2016); jurist (2001-2006) og derefter advokat (2006-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); dr. jur. (1999); dommer ved retten i sektion 4 i Bukarest (1991-1996); dommer (1996-1999) og afdelingsformand (1997-1999) ved retten i Bukarest; dommer (1999-2005) og afdelingsformand (1999-2003) ved appeldomstolen i Bukarest; medlem af det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (2006-2016); underviser og derefter direktør ved det nationale retsinstitut (2011-2016); dommer ved den øverste appeldomstol i Rumænien (2006-2016); medlem af det videnskabelige råd ved det nationale retsinstitut og af bestyrelsen for den nationale skole for justitssekretærer (2011-2016); udpeget medlem af rådet for Ph.d.-uddannelse ved universitetet i Bukarest (2012-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet i Coimbra (1991); postgraduate studier i intellektuel ejendomsret ved universitetet i Lissabon (2001); advokatfuldmægtig (1991-1992); byretsdommer (1992-1995); dommer ved retterne i første instans (1995-1997); dommer ved handelsretten i Lissabon (1999-2016); dommer ved appeldomstolen i Coimbra (2016); underviser i jura ved flere portugisiske universiteter og ved den nationale skole for dommere og anklager; generalsekretær (2012-2015) og derefter præsident (2015-2016) for sammenslutningen af portugisiske dommere; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

Født i 1974; juridisk embedseksamen fra universitetet Charles i Prag (1997) og Master of Laws fra Stockholms universitet (2000); dr. jur. (2007); underviser i EU-ret ved universitetet Charles i Prag (2001-2003) og ved dommerakademiet i Den Tjekkiske Republik (2001-2016); byretsdommer ved byretten i Prag (1997-2001); dommer ved distriktsdomstolen i Prag 2 (2001-2005); dommer ved den øverste forvaltningsdomstol i Den Tjekkiske Republik (2005-2016); underviser ved det juridiske fakultet ved universitetet Masaryk i Brno (2006-2016) og ved universitet Palacký d’Olomouc (2014-2016); juridisk medarbejder ved Justitsministeriet (2010-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Født i 1976; juridisk embedseksamen fra universitetet i Gdańsk (1999); Ph.d.-grad fra Université des sciences sociales i Toulouse (2000); Master of Laws i EU-ret fra Europakollegiet (2002); dr. jur. (2004); underviser i EU-ret ved det tekniske universitet i Gdańsk (2010-2016); lektor (2006-2014) og derefter tilknyttet som professor (2014-2016) ved instituttet for juridiske studier ved det polske akademi for videnskaber; medudgiver af og bidrag til flere juridiske tidsskrifter; forfatter til adskillige udgivelser; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Født i 1978, juridisk embedseksamen fra universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2002) og Master of Laws i EU-ret fra Europakollegiet (Brügge, 2004); dr.jur. (2008); advokat i Bruxelles (2004-2006); lektor i EU-procesret ved universitetet for national og international økonomi i Sofia (2008-2012) og ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2010-2013); lektor i EU-ret og i international privatret ved det bulgarske videnskabsakademi (siden 2014); gæsteunderviser ved universitet i Cambridge og ved Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved Den Europæiske Unions Domstol (2007-2016); stifter af og bestyrelsesmedlem i den bulgarske sammenslutning for europæisk ret; chefredaktør på tidsskriftet om europæisk ret, Evropeiski praven pregled; forfatter til talrige udgivelser om europæisk ret; dommer ved Personaleretten fra den 13. april 2016 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister tilknyttet Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist i EU-anliggender ved Law Society, Chancery Lane i London (1988-1990); fuldmægtig ved Law Society of England and Wales og ved Law Society of Scotland i Bruxelles (1990-1993); barrister (1993-2009) og Senior Counsel (2009-2012); underviser i konkurrenceret ved Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993-1999); underviser ved EU-China Law School (2008-2012); dommer (2012-2017) og formand for immigrations- og asylafdelingen (2014-2017) ved High Court (Irland); dommer ved Retten siden den 8. juni 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Født i 1979; juridisk kandidateksamen (universitetet i Antwerpen, 2002); Master of Laws (2003) og dr.jur. (2007) (King’s College, universitetet i Cambridge); gæsteforsker (Visiting Research Fellow) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Columbia (2005); postdoktoral forsker tilknyttet universitetet i Antwerpen (2007-2009); ekstern gæstelektor (2009), derefter ekstern lektor (2010-2014) og lektor (fra 2015) i EU-ret og folkeret ved universitetet i Leuven (Katholieke Universiteit Leuven); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol for generaladvokat E. Sharpston (2007-2009), derefter for dommer A. Prechal (2016-2017); dommer ved Retten siden den 4. oktober 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Født i 1971; cand.jur. og dr.jur. ved Maltas universitet (1995); master i kriminologi ved Cambridges universitet (1996); videregående studier i EU-ret ved King’s College London (2018); advokat i Malta (1996-2019); juridisk ekspert ved domstolene i Valetta, Malta (1997-2019); medlem af panelet af nationale dommere i Malta (2006-2019); juridisk ekspert ved den maltesiske forsikringssammenslutning (2006-2019); medlem af Maltas beskæftigelseskommission (2009-2019); juridisk rådgiver ved ministeriet for social sikring (1997-1998); medlem af den nationale familiekommission (2012-2013); medlem af kommissionen for reform af retssystemet (2013); medlem af kommissionen for retsreformer (2014-2016); formand for arbejdsgruppen »Visa« under Maltas formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2016-2017); dommer ved Retten siden den 20. marts 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Født i 1968; jurastudier (Panthéon-Assas universitetet, Paris); studier i management (université Paris-Dauphine); Europakollegiet (1992); advokateksamen fra centre régional de formation à la profession d'avocat de Paris; belgisk advokatbestalling; advokat i Bruxelles; bestået almindelig udvælgelsesprøve ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber; referendar ved Retten i Første Instans (hos præsident Saggio, 1996-1998; hos præsident Vesterdorf, 1998-2002); kabinetschef hos præsidenten for Retten i Første Instans (2003-2005); justitssekretær ved Retten siden den 6. oktober 2005.