Præsentation af medlemmerne
Marc van der Woude
Marc van der Woude

Født i 1960, juridisk embedseksamen (universitetet i Groningen, 1983); studier ved Europa-kollegiet (1983-1984); assistent ved Europa-kollegiet (1984-1986); underviser ved universitetet i Leiden (1986-1987); referent i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Konkurrence (1987-1989); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1989-1992); politisk koordinator i Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Konkurrence (1992-1993); medlem af Den Juridiske Tjeneste ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1993-1995); advokat i Bruxelles siden 1995; professor ved Erasmus-Universitetet i Rotterdam siden 2000, forfatter til talrige publikationer; Dommer ved Retten siden den 13. september 2010; vice-præsident for Retten siden fra den 20. september 2016 til den 26. september 2019; præsident for Retten siden den 27. september 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Født i 1969; studier ved Athens universitet (Ptychion-grad, 1991); ph.d.-studier ved Paris II-universitetet (»Diplôme d'etudes approfondies« i offentlig ret, 1992) og ved Aix-Marseille III-universitetet (dr.jur., 1995); advokat på Cypern (Nicosia) fra 1993; kursusansvarlig ved Cyperns universitet (1997-2002); lektor i forfatningsret fra september 2002; forsker ved European Public Law Center, Athen (2001-2002); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004; vice-præsident for Retten siden den 27. september 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Født i 1952; embedseksamen fra handelshøjskolen i Helsinki og det juridiske fakultet ved Helsinki Universitet; referendar ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget om en retssikkerhedsreform i den offentlige forvaltning; første fuldmægtig ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget til reform af domstolsbehandlingen af forvaltningsretlige sager; konsulent i justitsministeriets lovafdeling; assisterende justitssekretær ved EFTA-Domstolen; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol; dommer ved Finlands højeste forvaltningsdomstol (1998-2005); medlem af det finske flygtningenævn; næstformand for udvalget om udvikling af de finske retsinstanser; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 6. oktober 2009; dommer ved Retten siden den 7. oktober 2009; vice-præsident for Retten fra 17. september 2013 til den 19. september 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Født i 1956, eksamen fra universitetet i Rijeka (kandidat i 1979) og fra universitetet i Zagreb (LL.M. i 1984; dr. jur. i 1996); assisterende professor (1980-1998), gæsteprofessor (2003-2009) og professor (2009-2013) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Rijeka; assisterende professor ved det økonomiske fakultet på universitet i Rijeka (1990-2013); formand for den kroatiske forening for komparativ ret (2006-2013); dommer ved Retten siden 4. juli 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Født 1960; afgangseksamen fra Trinity College, Dublin (Juridisk Videnskab) (1984) og fra Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); medlem af Honourable Society of King's Inns (siden 2013); adjungeret professor, University College Cork (siden 2015); medlem af bestyrelsen, Irish Centre for European Law (siden 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 og 1997-2003) og Senior Counsel (2003-2013) ved Bar of Ireland; attaché ved De Europæiske Fællesskabers Domstols Justitssekretær (1990-1997); næstformand for Det Europæiske Råd af Nationale Ungdomsfællesråd (1979-1981); generalsekretær for Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekretær for Irish Union of School Students (1977-1979); medlem af den faste delegation for Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) ved Domstolen og EFTA-Domstolen (2006-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Født 1967; eksamen fra Institut d'études politiques de Grenoble (1988) og École nationale d'administration (1993); embedsmand ved Conseil d'Etat (refererende dommer i tvistemålsafdelingen, 1993-1997, og medlem af socialretsafdelingen, 1996-1997); assessor ved Conseil d'Etat (1996-2008); lektor ved Institut d'études politiques de Paris (1993-1995); regeringens repræsentant i den særlige kassationskommission for pensionssager (1994-1996); juridisk konsulent i ministeriet for offentligt ansatte og for Paris kommune (1995-1997); generalsekretær ved præfekturet for departementet Yonne; vicepræfekt i arrondissementet Auxerre (1997-1999); generalsekretær ved præfekturet for departementet Savoie, vicepræfekt i arrondissementet Chambéry (1999-2001); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2001-2005); fungerende medlem af NATO's appelorgan (2001-2005); dommer ved Retten for EU-Personalesager (2005-2011, afdelingsformand fra 2008-2011); medlem af Conseil d'Etat (tilforordnet formanden for 8. afdeling i tvistemålsafdelingen 2011-2013); medlem af klagenævnet ved Den Europæiske Rumfartsorganisation (2011-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Født i 1962; juridisk eksamensbevis fra det katolske universitet i Leuven (1988) og Master of Laws fra Cambridge universitet (1990); forskningsassistent ved det katolske universitet i Leuven (1991-1997); advokat i Luxembourg (1989-2004); medlem af menneskerettighedskomitéen og strafferetskomitéen for Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) (2002-2004); medlem af EU-netværket af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder (2002-2004); medlem af den rådgivende menneskerettighedskommission i Luxembourg (2000-2004); dommer (2004-2015), afdelingsformand (2011-2012), vicepræsident (2012), derefter præsident (2012-2015) for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; underviser ved universitetet i Luxembourg (1996-2006); lektor ved universitetet i Nancy (1997-2009); medlem af det luxembourgske institut, afdelingen for moralvidenskab og politik (siden 2002); Honorary Fellow ved Fitzwilliam College ved universitet i Cambridge (siden 2013); Honorary Bencher ved Gray's Inn i London (siden 2013); professor honoris causa ved University College ved universitetet i London (siden 2013); medlem af videnskabelige udvalg ved flere juridiske tidsskrifter; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Født i 1974; juridisk kandidateksamen fra universitetet East Anglia (1995) og Master of Laws fra universitet i Bristol (1996); advokat på Cypern (1997); medlem af Republikken Cyperns juridiske tjeneste, ansat i afdelingen for EU-ret (1998-2008); udstationeret national ekspert i afdelingen for forskning og dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol (2005-2007); juridisk rådgiver for det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2012); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (2008-2016), dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Født i 1953; juridisk embedseksamen fra det klassiske universitet i Lissabon (1975); uddybende studier ved universitetet i Strasbourg (1978); Master of Laws fra Harvard University (1984); assisterende offentlig anklager ved retten i første instans i Cascais (1975-1976); jurist ved Den Europæiske Menneskerettighedskommissions sekretariat 1978-1986); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1987); afdelingsleder i sekretariatet for Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder (1988-1999); medlem af sekretariatet for Det Europæiske Konvent for Europas fremtid (2002-2003); kontorchef i Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (1999-2010); direktør for Direktorat for Institutionelle og Parlamentariske Anliggender i Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (2010-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Født i 1966; jurastudier (juridisk embedseksamen, Aarhus Universitet 1989); advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten (1989-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for generaladvokat C.C. Gulmann (1991-1993); beskikket som advokat i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); underviser i EU-ret ved Københavns Universitet; lektor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA) (Luxembourg, 1995-1997); advokat i Bruxelles (1997); lektor og dernæst fungerende direktør for EIPA (Luxembourg, 1997-1999); fuldmægtig i EFTA-Tilsynsmyndighedens Juridiske Tjeneste (1999-2000); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for dommer Claus Gulmann (2003-2006), dernæst for dommer Lars Bay Larsen (2006-2013); dommer ved Personaleretten fra den 7. oktober 2013 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet i Coimbra (1991); postgraduate studier i intellektuel ejendomsret ved universitetet i Lissabon (2001); advokatfuldmægtig (1991-1992); byretsdommer (1992-1995); dommer ved retterne i første instans (1995-1997); dommer ved handelsretten i Lissabon (1999-2016); dommer ved appeldomstolen i Coimbra (2016); underviser i jura ved flere portugisiske universiteter og ved den nationale skole for dommere og anklager; generalsekretær (2012-2015) og derefter præsident (2015-2016) for sammenslutningen af portugisiske dommere; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Født i 1978, juridisk embedseksamen fra universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2002) og Master of Laws i EU-ret fra Europakollegiet (Brügge, 2004); dr.jur. (2008); advokat i Bruxelles (2004-2006); lektor i EU-procesret ved universitetet for national og international økonomi i Sofia (2008-2012) og ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2010-2013); lektor i EU-ret og i international privatret ved det bulgarske videnskabsakademi (siden 2014); gæsteunderviser ved universitet i Cambridge og ved Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved Den Europæiske Unions Domstol (2007-2016); stifter af og bestyrelsesmedlem i den bulgarske sammenslutning for europæisk ret; chefredaktør på tidsskriftet om europæisk ret, Evropeiski praven pregled; forfatter til talrige udgivelser om europæisk ret; dommer ved Personaleretten fra den 13. april 2016 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

Født i 1954; juridisk kandidateksamen fra Université Robert Schuman i Strasbourg; studier ved Europakollegiet; advokatbestalling i Luxembourg (1981); attaché de justice, medhjælper hos Procureur général i Luxembourg (1983); dommer ved Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1996); formand for Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL); dommer ved Retten siden den 11. juli 1996; præsident for Rettenfra den 17. september 2007 til den 26. september 2019.  

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Født i 1963; cand.jur. fra Københavns Universitet (1988); fuldmægtig i Udenrigsministeriet (1988-1991); manuduktør i international ret og EF-ret ved Københavns Universitet (1988-1991); ambassadesekretær ved FN-missionen i New York (1991-1994); fuldmægtig i Udenrigsministeriets juridiske tjeneste (1994-1995); ekstern lektor ved Københavns Universitet (1995); fuldmægtig, senere konsulent i Statsministeriet (1995-1998); ministerråd ved Danmarks faste repræsentation ved Den Europæiske Union (1998-2001); kommitteret i juridiske spørgsmål i Statsministeriet (2001-2002); afdelingschef og juridisk rådgiver i Statsministeriet (marts 2002 - juli 2004); departementsråd og juridisk rådgiver i Statsministeriet (august 2004 - august 2007); dommer ved Retten siden den 17. september 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Født i 1952; juridisk kandidateksamen (Comenius-universitet i Bratislava, 1979); juridisk rådgiver for virksomheder (1975-1990); justitssekretær med ansvar for handelsregistret ved kommuneretten i Košice (1991); dommer ved kommuneretten i Košice (januar - oktober 1992); dommer og afdelingsformand ved regionalretten i Košice (november 1992-2009); dommer udstationeret ved Den Slovakiske Republiks højesteret, den erhvervsretlige afdeling (oktober 2004 - september 2005); præsident for handelskollegiet ved regionalretten i Košice (oktober 2005 - september 2009); eksternt medlem af det erhvervsretlige og økonomiske fakultet ved P.J. Šafárik universitet i Košice (1997- 2009); eksternt medlem af lærerkollegiet ved det juridiske akademi (2005-2009); dommer ved Retten siden den 7. oktober 2009.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra Athens universitet (1980); eksamensbevis for videregående studier i offentlig ret ved université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); certifikat fra centre universitaire d'études communautaires et européennes (université Paris I) (1982); embedsmand ved Grækenlands Statsråd (1985-1992); referendar ved Grækenlands Statsråd (1992-2005); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1994-1996); suppleant ved Grækenlands specialhøjesteret (1998 et 1999); medlem af Grækenlands Statsråd (2005); medlem af specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2006); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2008); inspektør ved forvaltningsretterne (2009-2010); dommer ved Retten fra 25. oktober 2010.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Født i 1958, juridisk kandidateksamen fra Sofias universitet; supplerende mastergrad i europæisk ret ved Institut d' études européennes på Université libre de Bruxelles; specialiseret i økonomisk ret og intellektuel ejendomsret; retsassessor ved den regionale ret i Sofia (1985-1986); juridisk konsulent (1986-1988); advokat med møderet for retten i Sofia (1988-1992); generaldirektør for udenrigsministeriets diplomatafdeling (1992-1994); udøvelse af advokatvirksomhed i Sofia (1994-2011) og i Bruxelles (2007-2011); voldgiftsdommer i Sofia i forbindelse med bilæggelse af handelstvister; deltagelse i udarbejdelsen af diverse retsakter som juridisk konsulent for det bulgarske parlament; dommer ved Retten fra den 19. september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Født i 1961; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Malta, mastergrad i EU-ret (Exeter universitet); doktorgrad i konkurrenceret (Londons universitet); jurist i justitsministeriet (1987-1990), ledende jurist i udenrigsministeriet (1990-1994); medlem af Copyright Board (ophavsretskommissionen) (1994-2005); jurist- revisor i ministeriet for justits og lokale myndigheder (2001-2002); fuldmægtig i Malta Ressources Authority (Maltas ressourcestyringsmyndighed) (2001-2009); konsulent i EU-ret (siden 1994); konsulent i konkurrence- og forbrugerret i finans-, økonomi- og investeringsministeriet (2000-2010); konsulent i konkurrence- og forbrugerret, tilforordnet premierministeren 2010-2011); konsulent ved Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltas konkurrence- og forbrugermyndighed) (2012); adjunkt (1994-2001); universitetslektor (2001-2006), derefter professor (siden 2007) og indehaver af Jean Monnet-lærestolen i EU-ret (siden 2009) ved Maltas universitet; medstifter af og vicepræsident for Maltese Association for European Law (Maltas forening for EU-ret), dommer ved Retten siden 8. oktober 2012

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Født 1952; juridisk kandidateksamen fra universitet i Wien (1981); tjenestemand i den østrigske forbundskanslers kontor - Kontoret for forfatningsanliggender (1981-1997); juridisk rådgiver i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste (1997-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Født i 1974; juridisk kandidateksamen (fra universitetet i Tartu og universitetet i Poitiers); konsulent i Justitsministeriet (1995-1999); sekretariatschef i det estiske parlaments forfatningsudvalg (1999-2000); dommer ved appelretten i Tallin (fra 2002); medlem af undersøgelsesudvalget for dommere (fra 2005); deltagelse i lovgivningsarbejde vedrørende forfatningsret og forvaltningsret; dommer ved Retten fra den 23 oktober 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Født i 1948; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Athen (1971); eksamen i økonomi (postgraduatstudier) fra det økonomiske fakultetet ved universitetet i Athen (1974); advokatbestalling i Athen (1973); dr.jur. fra universitetet i Hamborg (1984); advokat (1973-2016); professor i international og europæisk økonomisk ret (2007-2015) og professor ved kandidatuddannelsen i international og europæisk energiret (2015-2016) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Thrakien; assistent (1980-1984), underviser (1992-2016) og gæsteprofessor (2015) ved det juridiske fakultet i Hamborg; medlem af den græske konkurrencekommission (1992-2006); juridisk rådgiver for ministeren for økonomisk udvikling og energi (2007-2009); juridisk rådgiver udpeget af regeringen for Republikken Cypern (2002-2003); medlem af bestyrelsen for centret for international og europæisk økonomisk ret i Thessaloniki (2005-2011); kasserer (1987-2000) og generalsekretær (2000-2016) for det græske selskab for europæisk ret; stiftende medlem og generalsekretær for det græske selskab for energiret (2012-2016); vicepræsident i det tysk-græske juristforbund (Hamborg) (1987-2016); generalsekretær i det græsk-tyske juristforbund (Athen) (1990-2016); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

 

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Vilnius (1986); dr.jur. (2000); habilitationsprocedure (2008); anklager (1986-1990); dommer (1991-1994) og vicepræsident (1993-1994) ved retten i første i instans i Vilnius; dommer og præsident ved civilafdelingen (1995-2002) ved Litauens appeldomstol; dommer (2002-2013) og præsident (2002-2008) ved Litauens øverste forvaltningsdomstol; underviser ved universitetet i Vilnius (1997) og ved universitetet Mykolas Romeris (1998-2000); lektor (2000-2008), leder af det civilretlige institut (2002-2006) og professor (siden 2008) ved universitetet Mykolas Romeris; præsident for den europæiske dommerforening (AEM) (2006-2008); vicepræsident for den internationale dommerforening (UIM) (2006-2014); medlem af den europæiske rådgivende dommerkomité (CCJE) (2000-2014); medlem af Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA-Europe) (2010-2013); medlem af det rådgivende udvalg ved Det Europæiske Retsakademi (ERA) (2008-2011); dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Født i 1965; juridisk kandidateksamen fra universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), kandidateksamen i kunsthistorie (1992) og Master of Laws fra universitetet i Heidelberg (1991); dr.jur. (2004); advokat i Budapest (1995-2016); lektor i jura (1991-2005) og professor i jura (2005-2016) ved universitetet Loránd Eötvös; leder af det erhvervsretlige institut (2007-2013), derefter leder af det privatlige og erhvervsretlige institut samt professor (2013-2016) ved det katolske universitet Péter Pázmány i Budapest; gæsteprofessor ved det katolske universitet i Lyon (2013-2016); voldgiftsmand ved den permanente voldgiftsdomstol, der er knyttet til den ungarske børs, og ad hoc-voldgiftsmand (2004-2016); dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Født i 1971; juridisk kandidateksamen fra universitetet Jagellonne i Krakow (1995); dr.jur. (2001); doktor i juridisk videnskab (2011); lektor (2003-2013), derefter professor (siden 2013) i EU-ret ved universitetet Jagellonne; leder af uddannelsesprogrammet postgraduatstudier i EU-ret ved universitetet Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar ved universitetet i Oxford (1998) og ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2005); advokat i Krakow (2000); juridisk rådgiver (2000-2012); dommer ved forvaltningsdomstolen i Krakow (2012-2016); tilknyttet den øverste forvaltningsdomstol i Republikken Polen (2014-2016); leder af afdelingen for europæisk ret ved den øverste forvaltningsdomstol (2013-2016); forfatter til talrige publikationer om europæisk ret; dommer ved Retten siden den 13. april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Født i 1964; juridisk kandidateksamen fra Stockholms universitet (1991) og fra Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1990 og 1994); advokatbestalling i Stockholm (2008); tingsnotarie ved byretten i Södertälje og hoverättsfiskal ved appeldomstolen for Svealand (1991-1993 og 1994-1995); tingsfiskal ved byretterne i Gotland og i Norrtälje (1995-1996); tillförordnad hovrättsassessor ved appeldomstolen for Svealand (1996-1997); vicesekretær for finansministeriets parlamentariske udvalg (1997-1998); juridisk rådgiver for europaspørgsmål ved udenrigsministeriet (1999); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol (1998 og 1999-2006); jurist, herefter advokat (2006-2008); rådman (2009-2016) og chefsrådman (2012-2015) ved byretten i Södertörn; undervisningsansvarlig ved Stockholms universitet (2006-2008); undervisningsansvarlig ved Domstolsakademin (2011-2016); dommer ved Retten fra den 8. juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Født i 1975; juridisk kandidateksamen fra Letlands universitetet (1996); master fra Det Fælleseuropæiske Universitetscenter for Menneskerettigheder og Demokratisering (EIUC) (Italien, 1998); jurist ved det lettiske Menneskerettighedscenter (1995-1999); rådgiver ved Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) [mission i Kosovo (1999-2002) og mission i Montenegro (2002-2003)]; jurist i udenrigsministeriet og regeringens repræsentant i internationale organisationer specialiseret i menneskerettigheder (2003-2012); kontorchef (2012-2015) og juridisk rådgiver (2012-2016) ved Letlands Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union; medlem af Europarådets Styringskomité for Menneskerettigheder (CDDH) (2003-2012); dommer ved Retten fra den 8. juni 2016.

René Barents
René Barents

Født i 1951; juridisk embedseksamen, særlig eksamen i økonomi (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); dr.jur. (Universiteit Utrecht, 1981); forsker i EU-ret og international økonomisk ret (1973-1974) og lektor i EU-ret og økonomisk ret ved Europa-instituttet ved Universiteit Utrecht (1974-1979) og Universiteit Leyde (1979-1981); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1981-1986), derefter afdelingsleder for vedtægtsbestemte rettigheder ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1987); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (1987-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1991-2000); afdelingsleder (2000-2009), derefter direktør (2009-2011) for Direktoratet for Forskning og Dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol; professor (1988-2003) og professor honoris causa (siden 2003) i EU-ret ved Universiteit Maastricht; rådgiver ved appelretten i 's-Hertogenbosch (1993-2011); medlem af Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (siden 1993); talrige udgivelser om EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Født i 1963; juridisk embedseksamen fra Katholieke Universiteit Leuven (1988); Master of Laws fra Harvard University (1989); dr. jur. (1998); eksamen i filologi (1984) og i filosofi (1984) fra Katholieke Universiteit Leuven; møderet for domstolene i New York (1990); advokat og juridisk rådgiver (New York, 1990-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1991-1995); forsker ved Katholieke Universiteit Leuven (1995-1999); professor ved Universiteit van Groningen (1999-2001) og derefter ved Katholieke Universiteit Leuven (2001-2016); på dette universitet, direktør for centret for forbrugerrettigheder (2001-2016), chef for det akademiske personale (2004-2006) og leder af juridisk institut (2012-2015); valgt til medlem af »Academia Europaea« i 2010; gæsteprofessor ved flere universiteter, herunder ved Paris-Dauphine (2013-2016); Fulbright-stipendium, American University (Washington DC, 2010-2011); Jean Monnet-professorrat tildelt af Det Europæiske Forskningsråd (1999-2009); præsident for det akademiske selskab for konkurrenceret (2013-2016); chefredaktør på flere juridiske tidsskrifter; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

 

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Født i 1966; juridisk embedseksamen fra Stockholms universitet (1991); embedseksamen i juridisk fransk-engelsk oversættelse fra Paris II-universitetet, Panthéon-Assas (1991); mastergrad i videregående specialiserede studier fra Paris I-universitetet, Panthéon-Sorbonne (1992); kandidat fra Institut d’études politiques de Paris (1993); forsker ved forskningsagenturet for svensk nationalt forsvar (1992 og 1994); deltagelse i det svenske program for uddannelse af tjenestemænd (1993-1994); juridisk rådgiver for europæiske anliggender under Udenrigsministeriet (1994-1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-2000); underviser ved Stockholms universitet (2000-2016); jurist (2001-2006) og derefter advokat (2006-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); dr. jur. (1999); dommer ved retten i sektion 4 i Bukarest (1991-1996); dommer (1996-1999) og afdelingsformand (1997-1999) ved retten i Bukarest; dommer (1999-2005) og afdelingsformand (1999-2003) ved appeldomstolen i Bukarest; medlem af det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (2006-2016); underviser og derefter direktør ved det nationale retsinstitut (2011-2016); dommer ved den øverste appeldomstol i Rumænien (2006-2016); medlem af det videnskabelige råd ved det nationale retsinstitut og af bestyrelsen for den nationale skole for justitssekretærer (2011-2016); udpeget medlem af rådet for Ph.d.-uddannelse ved universitetet i Bukarest (2012-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Født i 1976; juridisk embedseksamen fra universitetet i Gdańsk (1999); Ph.d.-grad fra Université des sciences sociales i Toulouse (2000); Master of Laws i EU-ret fra Europakollegiet (2002); dr. jur. (2004); underviser i EU-ret ved det tekniske universitet i Gdańsk (2010-2016); lektor (2006-2014) og derefter tilknyttet som professor (2014-2016) ved instituttet for juridiske studier ved det polske akademi for videnskaber; medudgiver af og bidrag til flere juridiske tidsskrifter; forfatter til adskillige udgivelser; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Født i 1963; juridisk kandidateksamen fra University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister tilknyttet Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist i EU-anliggender ved Law Society, Chancery Lane i London (1988-1990); fuldmægtig ved Law Society of England and Wales og ved Law Society of Scotland i Bruxelles (1990-1993); barrister (1993-2009) og Senior Counsel (2009-2012); underviser i konkurrenceret ved Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993-1999); underviser ved EU-China Law School (2008-2012); dommer (2012-2017) og formand for immigrations- og asylafdelingen (2014-2017) ved High Court (Irland); dommer ved Retten siden den 8. juni 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Født i 1979; juridisk kandidateksamen (universitetet i Antwerpen, 2002); Master of Laws (2003) og dr.jur. (2007) (King’s College, universitetet i Cambridge); gæsteforsker (Visiting Research Fellow) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Columbia (2005); postdoktoral forsker tilknyttet universitetet i Antwerpen (2007-2009); ekstern gæstelektor (2009), derefter ekstern lektor (2010-2014) og lektor (fra 2015) i EU-ret og folkeret ved universitetet i Leuven (Katholieke Universiteit Leuven); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol for generaladvokat E. Sharpston (2007-2009), derefter for dommer A. Prechal (2016-2017); dommer ved Retten siden den 4. oktober 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Født i 1971; cand.jur. og dr.jur. ved Maltas universitet (1995); master i kriminologi ved Cambridges universitet (1996); videregående studier i EU-ret ved King’s College London (2018); advokat i Malta (1996-2019); juridisk ekspert ved domstolene i Valetta, Malta (1997-2019); medlem af panelet af nationale dommere i Malta (2006-2019); juridisk ekspert ved den maltesiske forsikringssammenslutning (2006-2019); medlem af Maltas beskæftigelseskommission (2009-2019); juridisk rådgiver ved ministeriet for social sikring (1997-1998); medlem af den nationale familiekommission (2012-2013); medlem af kommissionen for reform af retssystemet (2013); medlem af kommissionen for retsreformer (2014-2016); formand for arbejdsgruppen »Visa« under Maltas formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2016-2017); dommer ved Retten siden den 20. marts 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Født i 1958; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Åbo (1981); juridisk uddannelsesprogram ved den regionale domstol i Ulvila (1984); mastergrad fra universitetet i Trier (1993); master i europæiske juridiske studier fra Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (1994); underviser på universitetet i Åbo (1981-1982); dommer ved den regionale domstol i Pori (1982-1983); kontorchef i det civile kontor (1983-1985); dommer ved retten i Tampere og Pirkanmaa (1985-1995); referendar ved Finlands højesteret (1995); chef for enheden EU-retlige tvister, juridisk rådgiver og befuldmægtiget ved Den Europæiske Unions Domstol, udenrigsministeriet, leder af den finske delegation i Rådets arbejdsgruppe »Domstolen« (1996-2005); medlem af arbejdsgruppen »Formandskabets Venner« med henblik på reformen af EF-domstolssystemet i Nicetraktaten; dommer ved Finlands øverste domstol i forvaltningsretlige sager (2005-2012); dommer ved Finlands højesteret (2012-2019); medlem af disciplinærudvalget for børsen i Helsinki (2015-2019); medlem, dernæst formand for Helsinkis advokatsamfunds bedømmelsesudvalg (2011-2019); dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Født i 1962; kandidat fra Institut d'études politiques de Paris (1984); studier ved École nationale de la magistrature (1986-1988); dommer ved tribunal de grande instance de Marseille (1988-1990); fuldmægtig i civilretsdirektoratet i justitsministeriet (1990-1992); vicekontorchef, senere kontorchef i generaldirektoratet for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig i økonomi-, finans- og industriministeriet (1992-1994); teknisk rådgiver for justitsministeren (Garde des Sceaux) (1994-1995); dommer ved tribunal de grande instance de Nîmes (1995-1996); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol hos generaladvokat P. Léger (1996-2001); referendarråd ved cour de cassation (2001-2007); dommer ved Retten (2007-2013, afdelingsformand fra 2010-2013); rådgiver ved cour de cassation (2013-2019); dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Født i 1964; jurastudier på Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; 1. juridiske statseksamen (1990); juridisk medarbejder i det tyske parlaments administration (1991); Rechtsreferendar ved den regionale appeldomstol i Køln (1991-1994); 2. juridiske statseksamen (1994); underviser og forsker ved Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1991-1995); advokat i Køln og juridisk rådgiver for et virksomhedsforbund (1996); rådgiver for administrationsdirektionen og for protokollen for Rådet for Den Europæiske Unions Generalsekretariat (1996-1999); referent i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (1999); medlem af kabinettet (1999-2003), derefter kabinetschef (2003-2004) for EU-kommissær Viviane Reding; medlem af formanden for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber José Manuel Barrosos kabinet (2004-2005); talsmand og chef for talsmandstjenesten ved Europa-Kommissionen (2005-2009); kabinetschef for formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso (2009-2014); vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (2014-2015); generaldirektør for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (2015-2019); dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Født i 1964; juridisk kandidatgrad fra universitetet i Firenze (1987); dr. jur. fra universitetet i Bologna (1992); master of law fra Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990); postgraduate-studier ved universitetet i Genève (1992-1993); postgraduate-studier ved universitetet i Amsterdam (1993-1994); forsker i international ret ved universitetet i Firenze (1992-1997); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol hos generaladvokaterne Giuseppe Tesauro og Antonio Saggio (1997-2000); underviser i EU-ret ved Federico II universitetet i Napoli (2000-2019); gæsteforelæser i EU-ret og europæiske retstvister ved université de Paris II Panthéon-Assas (2011-2013); underviser i EU-ret ved universitetet Luiss Guido Carli i Rom (2013-2017); rådgiver for den italienske regering i lovgivningsmæssige sager ved afdelingen for europæiske anliggender (2015-2018); advokat med møderet for højere retter (1993-2019); underviser i komparativ konkurrenceret ved Sturm College of Law på universitetet i Denver (2015-2019); medlem af styrelsesrådet for det italienske samfund for international ret SIDI (20I3-2015) og for den italienske forening for EU-retlige studier AISDUE (2018-2019); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Født i 1965; cand.jur. fra universitetet i Salamanca (1983-1988); studier i forfatningsret ved universitetet i Køln (1988-1989); master i EU-ret fra universitet i Saarbrücken (1991); doktorgrad fra universitet i Saarbrücken (1994) og fra Salamanca (1994); lektor (1993-1996) og professor i international ret (1996-2001) ved universitetet i La Rioja; professor i folkeret og Jean Monnet-professorat i EU-ret ved universitetet i La Rioja (2001-2009); professor i folkeret ved universitetet i Salamanca (2009-2012 og 2018); vicerektor for internationale forbindelser (2004-2008); vicerektor for forskning (1996-2000) og generalsekretær (1996) ved universitet i La Rioja; æresdoktorgrad fra universitetet i Piura, Peru (2009); direktør for udenrigsministeriets kontor for internationale retlige anliggender og for den spanske regerings samarbejde (2012-2018); kabinetschef hos præsidenten for det spanske statsråd (2018-2019); medlem af den faste voldgiftsret (2018-2019); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

Født i 1966; cand.jur. (1991); dr.jur. fra Bocconi universitetet i Milano (1996); professor i EU-ret ved universitetet i Torino; advokat i Torino (1994); assisterende professor (1998-2002), og ekstern professor i international ret ved universitet i Torino (2002-2007); medlem af Italiens forfatningsdomstols undersøgelsestjeneste (2010-2014); juridisk rådgiver ved Italiens faste repræsentation ved Den Europæiske Union (2014-2019); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Født i 1970; juridisk embedseksamen ved universitetet i Wien (1993); juridisk doktorgrad fra universitetet i Wien (2002); fuldmægtig i Forbundskancelliets afdeling for europæiske anliggender (1994-1995); fuldmægtig, dernæst kontorchef i Forbundskancelliets juridiske tjeneste (1995-2000); juridisk rådgiver for Österreichischer Arbeiterkammer (2000-2002); fuldmægtig, dernæst kontorchef i Forbundskancelliets juridiske tjeneste (2002-2007); juridisk rådgiver ved Forbundskancelliet (2007-2010); generaldirektør for Forbundskancelliets juridiske tjeneste (2010-2017); generaldirektør for den juridiske tjeneste ved ministeriet for forfatningsmæssige anliggender, reformer, deregulering og retsvæsen (2017-2019); medlem af regeringsrådet vedrørende beskyttelse af personoplysninger (2010-2019); formand for tilsynsrådet for nationalbiblioteket (2017-2019); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Født i 1974; juridisk kandidateksamen og eksamen i virksomhedsforvaltning fra det pavelige universitet i Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado med ansvar for at repræsentere staten ved de nationale retter (2002-2005); abogado del Estado ved kulturministeriets juridiske tjeneste (2005-2006); medlem af udenrigsministeriets juridiske tjeneste for så vidt angår Den Europæiske Unions Domstol (2006-2007); abogado del Estado-juridisk rådgiver ved Spaniens faste repræsentation ved Den Europæiske Union (2007-2014); chef-abogado del Estado ved statens juridiske tjeneste med ansvar for sager for Domstolen og vicegeneraldirektør for EU-sager og internationale sager ved Abogacía General del Estado (justitsministeriet) (2014-2019); medlem af bestyrelsen af talrige statsejede virksomheder (2014-2019); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

Født i 1974; cand. jur. fra universitetet i Bukarest (1998); dr. jur. fra universitetet i Bukarest (2009); advokat i Bukarest (1999-2002); underviser (2002-2018), derefter, fra 2018, lektor i procesret ved universitetet i Bukarest; underviser ved det nationale retsinstitut (2007-2018); dommer ved retten i første i instans i Bukarest (2004-2009); dommer ved retten i Bukarest (2009-2019); dommer udlånt til udenrigsministeriet (2005); fuldmægtig ved Den Europæiske Unions Domstolen hos dommer C. Toader (2011-2014); direktør for europæiske anliggender, internationale forbindelser og programmer i det øverste retsråd (2015-2018); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten fra den 26. september 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Født i 1975; jurastudier i Den Tjekkiske Republik og i Tyskland (Magister iuris, Karlova universitet i Prag, 1999), doktorgrad i jura (universitetet i Hamburg, 2004); tolkeeksamen i tysk fra statens sprogskole i Prag (1995); videnskabelig medarbejder i enheden handelsret, søret og økonomisk ret ved universitetet i Hamburg; bestået ansøger ved en udvælgelsesprøve for de europæiske institutioner for tjekkiske jurister (2004); tjenestemand ved Den Europæiske Unions Domstol, generaldirektoratet for bibliotek, forskning og dokumentation (2004-2019); tilknyttet generaldirektøren (2010-2016); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol hos dommer M. Berger (2017-2018); underviser i EU-ret ved Verwaltungsakademie des Bundes, Wien; regelmæssig medvirken ved Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival; forfatter til flere publikationer, navnlig på områderne for EU-ret og komparativ ret; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Født i 1977; juridisk kandidateksamen fra universitetet i Tartu (2013); rådgiver ved appelretten i Tallinn (2001-2002); embedsmand ved retten i Harju (2002); dommer ved retten i Harju (2002-2007); dommer ved appelretten i Tallinn (2007-2019); sekretær ved Estlands højesteret (2015-2016); national dommer udstationeret til Den Europæiske Unions Domstol (2017-2018); underviser ved universitetet i Tartu (2014-2019); underviser ved Estlands Højesteret (2015-2019); underviser ved det estiske advokatsamfund (2015-2019); medlem af dommerudnævnelsesrådet (2018-2019); medlem af udvalget for bedømmelse af erhvervskompetence ved det estiske advokatsamfund (2015-2019); dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Født i 1977; studier i Saarbrücken og i Strasbourg; juridisk kandidateksamen fra Université Robert Schuman i Strasbourg (master i privatret og certifikat i EU-ret, 2000); statseksamener i Saarbrucken (2002 og 2005); ph.d.-studier ved instituttet for europæiske studier ved universitetet i Saarland (2002-2003); dr. jur. fra universitet i Saarland (2011); dommer ved forvaltningsdomstolen i Bremen (2005-2018); dommer ved appeldomstolen for forvaltningsretlige sager i Bremen (2018-2019); medlem af appeldomstolen i disciplinærsager for dommere (2018-2019); suppleant ved appeldomstolen i disciplinærsager for ingeniører (2018-2019); underviser ved universitet i Saarland og universitet i Bremen; forfatter til talrige juridiske publikationer, bl.a. inden for EU-retten, dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Født i 1979; juridisk kandidatgrad fra universitetet i Vilnius (2001); juridisk doktorgrad fra Mykolas Romeris-universitetet (2005); studier ved det schweiziske institut for komparativ ret (ISDC) og ved universiteterne i Bonn og Vilnius (2002-2006); juridisk assistent ved Litauens appeldomstol (1999-2000); rådgiver for præsidenten for Litauens appeldomstol (2000-2003); direktør for tjenesten for judiciel praksis ved Litauens øverste forvaltningsdomstol (2003-2009); jurist-lingvist i Europa-Parlamentet (2009-2010); direktør for afdelingen for juridisk forskning ved Litauens højesteret (2010-2012); dommer ved Litauens appeldomstol (2012-2013); dommer ved Litauens højesteret (2013-2014); præsident for Litauens højesteret (2014-2019); underviser ved instituttet for privatret ved Mykolas Romeris-universitetet (2012-2019); ekstern underviser ved Mykolas Romeris-universitetet (2007-2008); formand for rådet for Litauens domstolsvæsen (2016-2018); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Født i 1979; cand. jur. fra universitetet i Zagreb (2002); master of law fra universitet i Oxford (2003); dr. jur. fra universitetet i Zagreb (2007); Fulbright-stipendium ved universiteterne i Georgetown og Michigan (2005-2006); uddannelse inden for undervisning og læring ved Det Centraleuropæiske Universitet (2007-2008); forsker ved Asser-instituttet (2004), ved Max Planck-instituttet (2007-2008) og ved Harvard Law School (2014); advokatbestalling i Kroatien (2009); underviser i EU-ret, indehaver af et Jean Monnet professorat og koordinator ved Jean Monnet Centre of Excellence ved universitetet i Zagreb (2002-2019); gæsteforelæser ved Harvard Universitet (2015-2016); medlem af den gruppe, som forhandlede vilkårene for Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2005-2011); undervisningsansvarlig for EU-ret for tjenestemænd og diplomater ved den nationale skole for offentlig forvaltning og ved det diplomatiske akademi under ministeriet for udenlandske og europæiske anliggender (2011-2012); ansvarlig for undervisning i EU-ret af dommere og anklagere ved retsakademiet og ved retten i Zagreb (2012-2013); ansvarlig for undervisning i EU-ret ved det kroatiske advokatsamfund (2015); særlig rådgiver for ministeriet for videnskab og uddannelse (2017-2019); chefredaktør for et EU-retligt tidsskrift; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.

David Petrlík
David Petrlík

Født i 1978; kandidatgrad i jura fra Západočeská universitetet i Plzeň, Den Tjekkiske Republik (2002); juridisk kandidatgrad fra universitetet Paris I – Panthéon-Sorbonne (2003); Ph.d.-grad fra Charles universitetet i Prag (2016); juridisk rådgiver i Den Tjekkiske Republiks udenrigsministerium (2004); referendar ved Den Europæiske Unions Domstol for dommer J. Malenovský (2004-2015); juridisk rådgiver, dernæst souschef i den juridiske afdeling og fra 2018 kontorchef i den juridiske afdeling ved Det Europæiske GNSS-Agentur (Global Navigation Satellite Systems) (2015-2021); forelæser i EU-ret og intellektuel ejendomsret ved Charles universitetet i Prag (siden 2011); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 1. marts 2021.

Maja Brkan
Maja Brkan

Født i 1979; juridisk kandidateksamen, Ljubljana Universitet (2003); mastergrad i jura, New York University (2004); doktor i jura, Ljubljana Universitet (2007); juristlingvist ved Den Europæiske Unions Domstol (2004-2005); praktikant ved Domstolen hos dommer Ó Caoimh (2005); praktikant ved appeldomstolen i Ljubljana (2005-2006); juridisk assistent (2007-2008) og derefter juridisk sekretær ved Domstolen for generaladvokat Trstenjak (2008-2011) og for dommer Ilešič (2011-2013); assisterende professor (2013-2018), derefter lektor (siden 2018) i EU-ret ved Maastricht Universitet; assisterende direktør for Center for Europæisk Ret ved Maastricht Universitet (2017-2020); koordinator for programmet »Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management« ved European Centre for Privacy and Cybersecurity ved Maastricht Universitet (2021); lektor ved Peking University (2014); medredaktør af European Data Protection Law Review (2015-2021); medlem af redaktionen af EU Law Live (siden 2020); dommer ved Retten siden den 6. juli 2021.

Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis

Født i 1964; eksamen i statskundskab fra University of California, De Forenede Stater (1986); Doctor of Law (J.D.). fra University of Southern California Law School, De Forenede Stater (1990) ; ledende rådgiver i den juridiske tjeneste for udvalget for miljøbeskyttelse (parlamentet, Letland, 1990-1992)); sagsbehandler for Europa-Parlamentet, De Forenede Nationer, UNEP og UNESCO i udenrigsministeriet, Letland (1992); regional miljøspecialist for de baltiske lande Estland, Letland og Litauen ved Verdensbanken (1993-1996); ledende rådgiver i miljøret inden for rammerne af  Verdensbankens miljøbeskyttelsespolitik, Rusland (1996-1997); vicechef i kontoret for bioetik, generaldirektoratet for retlige anliggender, Europarådet (1997-2005); chef for kontoret »Ledelse og etik«, Europa-Kommissionen (2005-2010); chef for kontoret »Smitsomme sygdomme og folkesundhed«, Europa-Kommissionen (2010); chef for kontoret »Sundhed og velvære«, Europa-Kommissionen (2010-2016); medlem af St Antony kollegiet ved University of Oxford (2013-2014); ekstern forsker inden for rammerne af programmet økonomisk politik på de finansielle markeder ved Oxford University (2013-2019); chef for kontoret »Digital innovation og blockchains«, Europa-Kommissionen (2016-2021); medformand for arbejdsgruppen Fintech, Europa-Kommissionen; medlem af Verdenskomitéen for kryptovalutaer, Det økonomiske verdensforum; medlem af OECD’s rådgivende ekspertudvalg vedrørende blockchain-politikker; medlem af det rådgivende udvalg og undervisningsansvarlig inden for rammerne af uddannelsesprogrammet for Fintech og lovgivningsmæssig innovation, Judge Business School, Cambridge University; medlem af redaktionsudvalget for den baltiske årbog om international ret; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 27. september 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Født i 1968; jurastudier (Panthéon-Assas universitetet, Paris); studier i management (université Paris-Dauphine); Europakollegiet (1992); advokateksamen fra centre régional de formation à la profession d'avocat de Paris; belgisk advokatbestalling; advokat i Bruxelles; bestået almindelig udvælgelsesprøve ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber; referendar ved Retten i Første Instans (hos præsident Saggio, 1996-1998; hos præsident Vesterdorf, 1998-2002); kabinetschef hos præsidenten for Retten i Første Instans (2003-2005); justitssekretær ved Retten siden den 6. oktober 2005.