Jäsenten esittely
Marc Jaeger
Marc Jaeger

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Strasbourgin Robert Schuman -yliopistosta, opintoja Collège d'Europessa, Luxemburgin asianajajayhteisön jäsen (1981), oikeusministeriön virkamies yleisen syyttäjän virastossa (1983), Tribunal d'arrondissement de Luxembourgin tuomari (1984), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1986-1996), Institut Universitaire International de Luxembourgin (IUIL) presidentti, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 11.7.1996- ja presidentti 17.9.2007-

Marc van der Woude
Marc van der Woude

syntynyt 1960, oikeustieteen tutkinto Groningenin yliopistosta (1983), opintoja Collège d'Europessa (1983-1984), Collège d'Europen assistentti (1984-1986), Leidenin yliopiston luennoitsija (1986-1987), Euroopan komission kilpailun pääosaston esittelijä (1987-1989), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1989-1992), komission kilpailun pääosaston oliittinen koordinaattori (1992-1993), komission oikeudellisen osaston lakimies (1993-1995), Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1995-), Rotterdamin Erasmus-yliopiston professori (2000-), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.9.2010-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 20.9.2016 alkaen.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

syntynyt 1949, oikeustieteen tohtori, talousoikeuden assistentti (ennen vuotta 1989), sitten filosofian tohtori, kauppaoikeuden professori (vuodesta 1993) Prahan Kaarlen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, arvopaperikomission johtokunnan jäsen (1999-2002), asianajaja, Tšekin hallituksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-

Miro Prek
Miro Prek

syntynyt 1965, oikeustieteen tutkinto (1989), LL.M., oikeustieteen tohtori, asianajajayhteisön jäsen (1994); erilaisia tehtäviä ja virkoja julkishallinnossa, pääasiallisesti lainvalmisteluosastossa (apulaisvaltiosihteeri ja apulaisjohtaja, eurooppaoikeudesta ja vertailevasta oikeustieteestä vastaavan yksikön johtaja) ja Eurooppa-asioista vastaavassa osastossa (apulaisvaltiosihteeri); assosiaatiosopimuksesta vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1994–1996) ja liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1998–2002), oikeudellisten asioiden päällikkö; asianajaja, ryhmänvetäjä ja johtava asiantuntija lainsäädännön yhteensovittamista unionin lainsäädännön kanssa ja Euroopan integraatiota pääasiassa Länsi-Balkanilla koskevissa EU:n rahoittamissa hankkeissa, yksikön päällikkö Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (2004–2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

syntynyt 1963, oikeustieteen tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta (1988), ulkoministeriön virkamies (1988-1991), Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden luennoitsija (1988-1991), suurlähettilään avustaja Tanskan pysyvässä YK-edustustossa New Yorkissa (1991-1994), ulkoministeriön oikeudellisen yksikön virkamies (1994-1995), Kööpenhaminan yliopiston professori (1995), pääministerin neuvonantaja ja sittemmin johtava neuvonantaja (1995-1998), neuvonantaja Tanskan pysyvässä EU-edustustossa (1998-2001), pääministerin kanslian oikeudellisten kysymysten erityisneuvonantaja (2001-2002), pääministerin kanslian osastopäällikkö ja oikeudellinen neuvonantaja (maaliskuu 2002 - heinäkuu 2004) sekä oikeudellinen neuvonantaja ja alivaltiosihteeri (elokuu 2004 - elokuu 2007), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

syntynyt 1952, tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä, hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeri, korkeimman hallinto-oikeuden hallinnollinen sihteeri, hallintolainkäyttökomitean pääsihteeri ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, EFTAn tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkö, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (1998-2005), turvapaikkalautakunnan jäsen, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtaja, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-6.10.2009, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 17.09.2013-19.09.2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

syntynyt 1957, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1980), julkisoikeuden jatkotutkinto Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (DEA, 1981), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Paris I -yliopistosta (1982), korkeimman hallinto-oikeuden (Symvoulio tis Epikrateias) esittelijä (1985-1992), korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos (1992-2005), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1996), Kreikan korkeimman erityistuomioistuimen (Anotato Eidiko Dikastirio) ylimääräinen jäsen (1998 ja 1999), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (2005), virkavelvollisuuden rikkomisia käsittelevän erityistuomioistuimen (Dikastirio Agogon Kakodikas) jäsen (2006), korkeimman hallinto-oikeudellisen tuomarineuvoston jäsen (2008), hallinto-oikeuksien tarkastaja (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 25.10.2010-

Guido Berardis
Guido Berardis

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Rooman La Sapienza -yliopistosta (1973), eurooppaoikeuden tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1974-1975), virkamies Euroopan komission maatalouden pääosaston kansainvälisten asioiden osastolla (1975-1976), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1976-1991 ja 1994-1995), Euroopan komission oikeudellisen osaston edustaja Luxemburgissa (1990-1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (tuomari G. Federico Mancinin kabinetti 1991-1994), Euroopan komission jäsenten oikeudellinen neuvonantaja (komissaari Mario Montin kabinetti 1995-1997 ja komissaari Frits Bolkesteinin kabinetti 2000-2002), johtaja Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston julkisten hankintojen politiikan osastolla (2002-2003) sekä palveluiden, teollis- ja tekijänoikeuksien, viestimien ja tietosuojan osastolla (2003-2005) ja palveluiden osastolla (2005-2011), päälakimies ja johtaja Euroopan komission oikeudellisen osaston oikeuden, vapauden, turvallisuuden, yksityisoikeuden ja rikosoikeuden yksikössä (2011-2012), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2012-

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

syntynyt 1956; tutkinnot Rijekan yliopistosta (maisterintutkinto, 1979) ja Zagrebin yliopistosta (LL.M., 1984, oikeustieteen tohtorintutkinto 1996); lehtori (1980-1998), apulaisprofessori (2003-2009) ja professori (2009-2013) Rijekan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; lehtori Rijekan yliopiston taloustieteellisessä tiedekunnassa (1990-2013); Kroatian vertailevan oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (2006-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

syntynyt 1960; oikeustieteen lopputukinto Dublinin Trinity Collegesta (1984) ja asianajajan tutkinto (Barrister-at-law) Dublinin the Honourable Society of King's Innsistä (1986); the Honorable Society of King's Innsin tuomarijäsen (Bencher) (2013–); dosentti University College Corkissa (2015–); Irlannin eurooppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (1997–); Irlannin asianajoyhteisön jäsen (Barrister-at-law 1986–1990 ja 1997–2003 sekä Senior Counsel 2003–2013); lakimiesavustaja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (1990–1997); Euroopan kansallisten nuorisokomiteoiden neuvoston varapresidentti (1979–1981); Euroopan koululaisten liittojen järjestelytoimiston pääsihteeri (1977–1984); Irlannin koululaisten liiton pääsihteeri (1977–1979); Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) Euroopan unionin tuomioistuimeen ja EFTAn tuomioistuimeen liittyviä kysymyksiä käsittelevän pysyvän valtuuston jäsen (2006–2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013–

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

syntynyt 1967; tutkinnot Institut d'études politiques de Grenoblesta (1988) ja École nationale d'administrationista (1993); Conseil d'État (riita-asioiden jaoston esittelijä 1993-1997 ja sosiaalioikeuden jaoston jäsen 1996-1997); vanhempi hallitussihteeri (1996-2008); esittelijäneuvos (2008 alkaen); l'Institut d'études politiques de Parisin luennoitsija (1993-1995); eläkevalituslautakunnan hallituksen asiamies (1994-1996); julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellinen neuvonantaja (1995-1997); Yonnen departementin prefektuurin pääsihteeri, Auxerren alueen aliprefekti (1997-1999); Savoien departementin prefektuurin pääsihteeri, Chambéryn alueen aliprefekti (1999-2001); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (syyskuu 2001-syyskuu 2005); Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen (2001-2005); virkamiestuomioistuimen tuomari (2005-2011), jaoston puheenjohtaja (2008-2011); Conseil d'Etat'n jäsen (riita-asioiden 8. jaoston puheenjohtajan avustaja 2011-2013); Euroopan avaruusjärjestön valituslautakunnan jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

syntynyt 1963, oikeustieteen tutkinto Latvian yliopistosta (1986), sisäministeriön tarkastaja Kirovin alueella ja Riian kaupungissa (1986-1989), Riian alioikeuden tuomari (1990-1994), asianajaja (1994-1998 ja heinäkuu 1999 - toukokuu 2000), oikeusministeri (marraskuu 1998 - heinäkuu 1999 ja toukokuu 2000 - lokakuu 2002), Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen (2001-2004), kansanedustaja (2002-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

syntynyt 1969, tutkinto Ateenan yliopistosta (Ptychion, 1991), jatkoopinnot Pariisin II -yliopistossa (julkisoikeuden jatkotutkinto DEA, 1992) ja Aix-Marseille III -yliopistossa (oikeustieteen tohtori, 1995), Kyproksen asianajajaliiton jäsen, Nikosian asianajajaliiton jäsen (1993-), Kyproksen yliopiston lehtori (1997-2002), valtiosääntöoikeuden lehtori (2002-), eurooppalaisen julkisoikeuden keskuksen tutkija (2001-2002), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

syntynyt 1950, oikeustieteen opintoja Erlangen-Nürnbergin yliopistossa (1970-1975), Oberlandesgericht Nürnbergin esittelijä (1975-1978), liittovaltion talousministeriön virkamies (1978-1982), Saksan pysyvän EY-edustuston virkamies (1982), liittovaltion talousministeriön virkamies vastuualueenaan yhteisön oikeus ja kilpailuasiat (1983-1992), oikeusministeriön unionin oikeuden osaston päällikkö (1992-2007), Euroopan unionin neuvoston yhteisöjen tuomioistuintyöryhmän Saksan valtuuskunnan päällikkö, useita kertoja liittovaltion hallituksen asiamiehenä unionin tuomioistuimessa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

syntynyt 1952, oikeustieteen tohtori Bratislavan Univerzita Komenskéhosta (1979), yrityslakimies (1975-1990), Košicen kunnallisen tuomioistuimen yhteydessä toimivan kaupparekisterin kirjaaja (1991), Košicen kunnallisen tuomioistuimen tuomari (tammi-lokakuu 1992), Košicen alueellisen tuomioistuimen tuomari ja jaoston puheenjohtaja (marraskuu 1992 - 2009), Slovakian korkeimman oikeuden kauppaoikeuden jaoston väliaikainen tuomari (lokakuu 2004 - syyskuu 2005), Košicen alueellisen tuomioistuimen kauppaoikeuden jaoston puheenjohtaja (lokakuu 2005 - syyskuu 2009), Košicen P. J. Šafárik -yliopiston kauppaja talousoikeuden osaston ulkopuolinen jäsen (1997-2009), oikeusakatemian opettajakunnan ulkopuolinen jäsen (2005-2009), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

syntynyt 1958, oikeustieteen tutkinto Sofian yliopistosta, eurooppaoikeuden tutkinto Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxellesta, erikoistunut talous- ja immateriaalioikeuteen, tuomioistuinharjoittelu Sofian alioikeudessa (1985-1986), lakimies (1986-1988), asianajaja, Sofian asianajajayhteisö (1988-1992), ulkoasiainministeriön diplomaattikunnan tukipalvelujen pääjohtaja (1992-1994), asianajaja Sofiassa (1994-2011) ja Brysselissä (2007-2011), välimies kaupallisissa asioissa Sofiassa, osallistunut lainvalmisteluun lakimiehenä Bulgarian parlamentissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2011-

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

syntynyt 1961, oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta, eurooppaoikeuden master-tutkinto University of Exeteristä, kilpailuoikeuden tohtorintutkinto Lontoon yliopistosta, oikeusministeriön lakimies (1987-1990), ulkoasiainministeriön vanhempi lakimies (1990-1994), Copyright Boardin (tekijänoikeuslautakunta) jäsen (1994-2005), oikeusministeriön ja paikallishallintojen oikeudellinen käännöstarkastaja (2001-2002), Malta Resources Authorityn (Maltan vesi-, energia- ja kaivannaisvirasto) hallintovirkamies (2001-2009), eurooppaoikeudellinen neuvonantaja (1994-), valtionvarain-, talous- ja investointiministeriön ilpailu- ja kuluttajaoikeudellinen neuvonantaja (2000-2010), pääministerin kilpailu- ja kuluttajaoikeudellinen neuvonantaja (2010-2011), Malta Competition and Consumer Affairs Authorityn (Maltan kilpailuja kuluttajansuojaviranomainen) neuvonantaja (2012), Maltan yliopiston lehtori (1994-2001), luennoitsija (2001-2006), apulaisprofessori (2007-) ja Jean Monnet -oppituolin haltija (2009-), Maltese Association for European Law'n (Maltan eurooppaoikeudellinen yhdistys) perustajajäsen ja varapuheenjohtaja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

syntynyt 1950; oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1973); oikeustieteen tohtori (1978), assistentti, yliassistentti ja sittemmin yliopistonlehtori Vilnan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1977-1992); Liettuan parlamentin (Seimas) lakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1990-1992); Liettuan Belgian suurlähetystön ministerineuvos (1992-1994); Liettuan Ranskan suurlähetystön ministerineuvos (1994-1996); Euroopan ihmisoikeuskomitean jäsen (1996-1999); Liettuan korkeimman oikeuden jäsen (1999-2011); Vilnan yliopiston rikosoikeuden yliopistonlehtori (2003-2013); Liettuan edustaja Eurojustin yhteisessä valvontaviranomaisessa (2004-2011); Liettuan perustuslakituomioistuimen jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

syntynyt 1952; oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta (1981); Itävallan liittokanslerinviraston perustuslaillisten asioiden osaston virkamies (1981-1997); Euroopan komission oikeudellisen yksikön virkamies (1997-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

syntynyt 1967; oikeustieteellinen loppututkinto oivallisesti (1985-1990) ja tohtoriopintoja (1990-1993) Madridin Complutense-yliopistossa; Geronan virallinen syyttäjä (2000-2003); oikeudellinen ja ihmisoikeusneuvonantaja, Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak (2003-2004); Geronan siviiliasioiden ensimmäisen asteen tuomari ja tutkintatuomari (2003-2007); Geronan vanhempi tuomari (2008); Irakin osalta toteutettavan Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEXin varajohtaja (2005-2006); Espanjan perustuslakituomioistuimen lakimies (2006-2011 ja 2013); turvallisuusasioiden valtiosihteeri (2012-2013); Euroopan unionin neuvoston siviiliasiantuntija oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuusalan uudistuksen alalla (2005-2011); ulkopuolinen asiantuntija Euroopan komission perusoikeuksiin ja rikosoikeuteen liittyvissä kysymyksissä (2011-2013); lukuisia luentoja ja julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Lauri Madise
Lauri Madise

syntynyt 1974; oikeustieteellinen loppututkinto Tarton ja Poitiers'n yliopistoista; oikeusministeriön virkamies (1995-1999); Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan sihteeristön päällikkö (1999-2000); Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (2002-); tuomarinvalintalautakunnan jäsen (2005-); osallistunut valtiosääntöoikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainvalmistelutyöhön; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

syntynyt 1945, tutkinnot Glasgow’n yliopistosta (MA 1965, LLB 1967) (historia ja englantilainen kirjallisuus, oikeustiede), oikeustieteellinen loppututkinto (MCL 1969) (Tulanen yliopisto, Louisiana), Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1972) ja New Yorkin asianajajayhteisön jäsen (1977), Queen’s Counsel (1988), Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (1996), Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1999); harjoittanut asianajoa Edinburgissa, Brysselissä, Lontoossa ja New Yorkissa; kutsuttu professori Glasgow᾽n yliopistossa (1991), Glasgow’n yliopiston tohtori h.c.(2009); bencher, Middle Temple (2012); kansainvälisen kauppakamarin (ICC), kansainvälisen investointiriitojen sovittelukeskuksen (ICSID) ja urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) välimies; lukuisia julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

syntynyt 1948, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1971), kauppatieteen tutkinto (jatko-opintoja) Ateenan kauppatieteellisestä yliopistosta (1974), asianajajatutkinto Ateenassa (1973), oikeustieteen tohtori Hampurin yliopistosta (1984), asianajaja (1973-2016), kansainvälisen kauppaoikeuden ja eurooppalaisen kauppaoikeuden professori (2007-2015) ja professori kansainvälisen ja eurooppalaisen energiaoikeuden master-ohjelmassa (2015-2016) Thracen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; assistentti (1980-1984), opettaja (1992-2006) ja vieraileva professori (2015) Hampurin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Kreikan kilpailulautakunnan jäsen (1992-2006), talouskehityksestä ja energia-alasta vastaavan ministeriön oikeudellinen neuvonantaja (2007-2009), Kyproksen tasavallan hallituksen nimittämä oikeudellinen neuvonantaja (2002-2003), Thessalonikin kansainvälisen oikeuden ja eurooppalaisen kauppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (2005-2011), Kreikan eurooppaoikeuden yhdistyksen taloudenhoitaja (1987-2000) ja pääsihteeri (2000-2016), Kreikan energiaoikeuden yhdistyksen perustajajäsen ja pääsihteeri (2012-2016), saksalais-kreikkalaisen lakimiesyhdistyksen (Hampuri) varapuheenjohtaja (1987-2016), kreikkalais-saksalaisen lakimiesyhdistyksen (Ateena) pääsihteeri (1990-2016), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Complutense de Madridin yliopistosta (1979) ja master Tuftsin yliopiston (Yhdysvallat) Fletcher School of Law and Diplomacysta (1985), oikeustieteen professori CEU San Pablon yliopistossa (1985-1993), valtionneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1983-1996), Fondation Juan Marchin Center for the Advanced Study in the Social Sciencesin pääsihteeri (1991-1996), alivaltiosihteeri sisäministeriössä (1996-2001), yrityslakimies (2001-2003), asianajaja (2004-2005), kansainvälisten suhteiden master-ohjelman johtaja ja oikeustieteen professori Instituto de Empresassa (2007-2013), valtioneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (2005-2016); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Dean Spielmann
Dean Spielmann

syntynyt 1962, oikeustieteen lisensiaatti Leuvenin katolisesta yliopistosta (1988) ja master of laws Cambridgen yliopistosta (1990), tutkimusavustaja Leuvenin katolisessa yliopistossa (1991-1997), asianajaja Luxemburgissa (1989-2004), Euroopan asianajajaliittojen (CCBE) neuvoston ihmisoikeuslautakunnan ja rikosoikeuslautakunnan jäsen (2002-2004), Euroopan unionin riippumattomien perusoikeusasiantuntijoiden verkoston jäsen (2002-2004), ihmisoikeuksia käsittelevän komission jäsen Luxemburgissa (2000-2004); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (2004-2015), jaoston puheenjohtaja (2011-2012), varapresidentti (2012) ja sittemmin presidentti (2012-2015); apulaisopettaja Luxemburgin yliopistossa (1996-2006), dosentti Nancy 2 -yliopistossa (1997-2009), Luxemburgin tiedeinstituutin yhteiskuntatieteiden osaston jäsen (2002-), honorary fellow Cambridgen yliopiston Fitzwilliam Collegessa (2013-), honorary bencher Gray's Innissä Lontoossa (2013-), kunniatohtori Lontoon yliopiston University Collegessa (2013-), useiden oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen tieteellisten komiteoiden jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1986), oikeustieteen tohtori (2000), dosentti (2008), syyttäjä (1986–1990), Vilnan ensimmäisen oikeusasteen tuomari (1991–1994) ja varapresidentti (1993–1994), Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen siviilijaoston tuomari ja puheenjohtaja (1995–2002), Liettuan korkeimman hallintotuomioistuimen tuomari (2002–2013) ja presidentti (2002–2008), opettaja Vilnan yliopistossa (1997) ja Mykolas Romerisin yliopistossa (1998–2000); apulaisprofessori (2000–2008), siviiliprosessioikeuden laitoksen johtaja (2002–2006) ja professori (2008–) Mykolas Romerisin yliopistossa; eurooppalaisen tuomariliiton (AEM) puheenjohtaja (2006–2008), kansainvälisen tuomariliiton (IAJ) varapuheenjohtaja (2006–2014), Euroopan neuvoston eurooppalaisten tuomareiden konsultatiivisen neuvoston (CCJE) jäsen (2000–2014), Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA-Europe) hallituksen jäsen (2010–2013), Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) neuvoa-antavan komitean jäsen (2008–2011), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016–

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvösin yliopistosta (1990), loppututkinto taidehistoriasta (1992) ja master of laws Heidelbergin yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori (2004), asianajaja Budapestissa (1995-2016), oikeustieteen apulaisprofessori (1991-2005) ja oikeustieteen professori (2005-2016) Loránd Eötvösin yliopistossa; kauppaoikeuden laitoksen johtaja (2007-2013), sittemmin yksityis- ja kauppaoikeuden laitoksen johtaja ja professori (2013-2016) Budapestin katolisen Péter Pázmányn yliopistossa; vieraileva professori Lyonin katolisessa yliopistossa (2013-2016), välimies Unkarin pörssin yhteydessä toimivassa pysyvässä välimiestuomioistuimessa ja välimies ad hoc -välitysmenettelyissä (2004-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Nina Półtorak
Nina Półtorak

syntynyt 1971, oikeustieteen loppututkinto Krakovan Jagellonnen yliopistosta (1995), oikeustieteen tohtori (2001), oikeustieteen dosentti (2011), eurooppaoikeuden apulaisprofessori (2003-2013) ja professori (2013-) Jagellonnen yliopistossa, Euroopan unionin oikeuden jatko-opinto-ohjelman johtaja Jagellonnen yliopistossa (2006-2013), visiting scholar Oxfordin yliopistossa (1998) ja Firenzen Eurooppa-instituutissa (2005), Krakovan asianajajaliiton tutkinto (2000), oikeudellinen neuvonantaja (2000-2012), Krakovan voivodikunnan hallintotuomioistuimen tuomari (2012-2016), lähetetty virkamies Puolan tasavallan korkeimmassa hallintotuomioistuimessa (2014-2016), korkeimman hallintotuomioistuimen eurooppaoikeuden osaston johtaja (2013-2016), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeuden alalla, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

 

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto East Anglian yliopistosta (1995) ja master of laws Bristolin yliopistosta (1996), Kyproksen asianajajaliiton tutkinto (1997), Kyproksen tasavallan oikeuspalvelun Euroopan unionin oikeuden laitoksen lakimies (1998-2008), kansallinen asiantuntija Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimuksen ja dokumentaation yksikössä (2005-2007), Kyproksen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauden oikeudellinen neuvonantaja (2012), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (2008-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

syntynyt 1964, oikeustieteen loppututkinto Tukholman yliopistosta (1991) ja Paris I, Panthéon-Sorbonnen yliopistosta (1990 ja 1994), asianajajatutkinto Tukholmassa (2008), viskaali Södertäljen alioikeudessa ja Svean hovioikeudessa (1991–1993 ja 1994–1995), tuomari Gotlannin ja Norrtäljen alioikeuksissa (1995–1996), tuomari Svean hovioikeudessa (1996–1997), varapuheenjohtaja valtiovarainministeriön parlamentaarisessa valiokunnassa (1997–1998), EU-asioiden oikeudellinen neuvonantaja ulkoministeriössä (1999), lakimiesavustaja Euroopan unionin tuomioistuimessa (1998 ja 1999–2006); lakimies, sittemmin asianajaja (2006–2008); tuomari (2009–2016) ja jaoston puheenjohtaja (2012–2015) Södertörnin alioikeudessa, opettaja Tukholman yliopistossa (2006–2008), opettaja Ruotsin tuomioistuinlaitoksen akatemiassa (2011–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2016–

Inga Reine
Inga Reine

syntynyt 1975, oikeustieteen loppututkinto Latvian yliopistosta (1996), jatkotutkinto Ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevästä Euroopan yliopistojen välisestä keskuksesta (EIUC) (Italia, 1998), lakimies Latvian ihmisoikeusvirastossa (1995–1999), neuvonantaja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) (Kosovon-operaatio (1999–2002) ja Montenegron-operaatio (2002–2003)), lakimies ulkoministeriössä ja hallituksen edustaja kansainvälisissä ihmisoikeusalan asiantuntijajärjestöissä (2003–2012), osaston johtaja (2012–2015) ja oikeudellinen neuvonantaja (2012–2016) Latvian pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa, Euroopan neuvoston ihmisoikeusasioidenjohtokomitean (CDDH) jäsen (2003–2012), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2016–

Ezio Perillo
Ezio Perillo

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001); Padovan yliopiston Master in European integration ‑tutkinnon tieteellisen komitean jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston virkamies (1982–1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988), Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

René Barents
René Barents

syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus‑yliopistosta erikoisalana taloustiede (1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa‑instituutin eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979), Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston osastopäällikkö (2000–2009), sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja kunniatohtori (2003–), ’s‑Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

syntynyt 1953, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1975), jatkotutkinto (DEA) Strasbourgin yliopistosta (1978), Master of Laws Harvardin yliopistosta (1984), apulaissyyttäjä Cascaisin alioikeudessa (1975–1976), lakimies Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristössä (1978–1986), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), osastopäällikkö Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden ja kansalaisoikeuksien komitean sihteeristössä (1988–1999), Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan sihteeristön jäsen (2002–2003), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön päällikkö (1999–2010), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toimielin- ja parlamentaaristen asioiden osaston johtaja (2010–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Paul Nihoul
Paul Nihoul

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto Leuvenin katolisesta yliopistosta (1988), Master of Laws Harvardin yliopistosta (1989), oikeustieteen tohtori (1998), tutkinto filologiassa ja filosofiassa Leuvenin katolisesta yliopistosta (1984), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1995), tutkija Leuvenin katolisessa yliopistossa (1995–1999), professori Groningenin yliopistossa (1999–2001) ja sittemmin Leuvenin katolisessa yliopistossa (2001–2016), vieraileva professori useissa yliopistoissa mukaan lukien Pariisin Dauphine-yliopisto (2013–2016), Academic Society for Competition Law’n puheenjohtaja (2013–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen päätoimittaja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Barna Berke
Barna Berke

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvös -yliopistosta (1990), Master of Laws Tukholman yliopistosta (1995), Budapestin asianajajayhteisön jäsen, Unkarin parlamentin oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unioniin liittymisprosessin yhteydessä (1994–1996 ja 2002–2004), Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentin lakimiesavustaja (1997–2000), kilpailuviranomaisen apulaisjohtaja ja sittemmin kilpailulautakunnan puheenjohtaja (2000–2002), välimies rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvässä välitystuomioistuimessa (2008–2014); luennoitsija (1990–1994), opettaja (1995–1999) ja sittemmin apulaisopettaja (2003–2016) Loránd Eötvös ‑yliopistossa; eurooppalaisesta ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri oikeusministeriössä (2014–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa, eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt. johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari L. Bay Larsenin lakimiesavustaja (2006–2013) yhteisöjen tuomioistuimessa, virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Ulf Öberg
Ulf Öberg

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Tukholman yliopistosta (1991), oikeudellisen kääntämisen tutkinto (ranska–englanti) Paris II Panthéon-Assas-yliopistosta (1991), jatkotutkinto (DESS) Paris I Panthéon-Sorbonnen yliopistosta (1992), tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen korkeakoulusta (1993), tutkija Ruotsin maanpuolustuksellisella tutkimuslaitoksella (1992 ja 1994), Ruotsin virkamiesten koulutusohjelma (1993–1994), lakimies ulkoministeriön Eurooppa-asioiden osastolla (1994–1995), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1995–2000), luennoitsija Tukholman yliopistossa (2000–2016), lakimies (2001–2006) ja sittemmin asianajaja (2006–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta (1990), oikeustieteen tohtori (1999), tuomari Bukarestin alioikeudessa nro 4 (1991–1996), tuomari (1996–1999) ja jaoston puheenjohtaja (1997–1999) Bukarestin alioikeudessa, tuomari (1999–2005) ja jaoston puheenjohtaja (1999–2003) Bukarestin ylioikeudessa, Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan jäsen (2006–2016), Romanian tuomarikoulun opettaja ja sittemmin johtaja (2011–2016), tuomari Romanian ylimmässä tuomioistuimessa (2006–2016), Romanian tuomarikoulun tiedeneuvoston ja oikeusvirkailijoiden koulutuslaitoksen johtokunnan jäsen (2011–2016), Bukarestin yliopiston tohtorikoulun neuvoston jäsen (2012–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Maria José Costeira
Maria José Costeira

syntynyt 1967, oikeustieteen loppututkinto Coimbran yliopistosta (1991), immateriaalioikeuden jatko-opintoja Lissabonin yliopistossa (2001), asianajajaharjoittelija (1991–1992), esittelijä (1992–1995), alioikeuden tuomari (1995–1997), tuomari Lissabonin kauppatuomioistuimessa (1999–2016), tuomari Coimbran ylioikeudessa (2016), oikeustieteen opetustoimintaa useissa Portugalin yliopistoissa ja Portugalin tuomarikoulussa, Portugalin tuomariliiton pääsihteeri (2012–2015) ja sittemmin puheenjohtaja (2015–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Jan M. Passer
Jan M. Passer

syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto Prahan Kaarlen yliopistosta (1997) ja Master of Laws Tukholman yliopistosta (2000), oikeustieteen tohtori (2007), eurooppaoikeuden luennoitsija Prahan Kaarlen yliopistossa (2001–2003) ja Tšekin tasavallan oikeusakatemiassa (2001–2016), esittelijä Prahan alioikeudessa (1997–2001), tuomari Prahan kaupunkioikeudessa nro 2 (2001–2005), tuomari Tšekin tasavallan ylimmässä hallintotuomioistuimessa (2005–2016), luennoitsija Brnon Masaryk-yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (2006–2016) ja Olomoucin Palacký-yliopistossa (2014–2016), oikeudellinen asiantuntija oikeusministeriössä (2010–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

syntynyt 1976, oikeustieteen loppututkinto Gdańskin yliopistosta (1999), jatkotutkinto Toulousen yhteiskuntatieteellisestä yliopistosta (2000), eurooppaoikeuden LL. M Bruggen Collège d’Europesta (2002), oikeustieteen tohtori (2004), eurooppaoikeuden luennoitsija Gdańskin teknillisessä yliopistossa (2010–2016), opettaja (2006–2014) ja sittemmin apulaisprofessori (2014–2016) Puolan tiedeakatemian oikeustieteen tutkimuslaitoksella, yhteisjulkaisuja ja julkaisuja useissa oikeudellisissa aikakausjulkaisuissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori (2008), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (2004–2006), Euroopan unionin prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012) ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled ‑aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista, National University of Irelandista (1984), asianajajan tutkinto (barrister) Honorable Society of King's Inns Dublinista (1987), Eurooppa-asiain lakimies Law Society, Chancery Lanessä Lontoossa (1988–1990), Law Society of England and Walesin ja Law Society of Scotlandin edustaja Brysselissä (1990–1993), barrister (1993–2009) ja senior counsel (2009–2012), kilpailuoikeuden opettaja Honorable Society of King’s Inns Dublinissa (1993–1999), opettaja EU–China Law Schoolissa (2008–2012), tuomari (2012–2017) ja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden jaoston puheenjohtaja (2014–2017) High Courtissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2017–

Geert De Baere
Geert De Baere

syntynyt 1979, oikeustieteen tutkinto Antwerpenin yliopistosta (2002), Master of Laws (2003) ja oikeustieteen tohtori (2007) King’s Collegesta ja Cambridgen yliopistosta, vieraileva tutkija Columbian yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (2005), tutkijatohtori Antwerpenin yliopistossa (2007–2009); eurooppaoikeuden ja kansainvälisen oikeuden vieraileva yliopistonlehtori (2009), sittemmin yliopistonlehtori (2010–2014) ja vanhempi yliopistonlehtori (2015 alkaen) Leuvenin yliopistossa (KU Leuven); julkisasiamies E. Sharpstonin lakimiesavustaja euroopan unionin tuomioistuimessa (2007–2009) ja sittemmin tuomari A. Prechalin lakimiesavustaja (2016–2017), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 4.10.2017–

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Syntynyt 1971, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta (1995), maisterintutkinto kriminologiassa Cambridgen yliopistosta (1996), eurooppaoikeuden jatko-opintoja Lontoon King’s Collegessa (2018), Maltan asianajajayhteisön jäsen (1996–2019), oikeudellinen asiantuntija Vallettan (Malta) tuomioistuimissa (1997–2019), Maltan kansallisen välimieslautakunnan jäsen (2006–2019), oikeudellinen asiantuntija Maltan vakuutusyhdistyksessä (2006–2019), Maltan työllisyyskomission jäsen (2009–2019), oikeudellinen neuvonantaja sosiaaliturva-asioiden ministeriössä (1997–1998), kansallisen perhe-asioiden komission jäsen (2012–2013), oikeuslaitoksen kokonaisuudistusta valmistelleen komission jäsen (2013), oikeusjärjestelmän uudistamista valmistelleen komission jäsen (2014–2016), viisumityöryhmän puheenjohtaja Maltan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtakaudella (2016–2017), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 20.3.2019 –

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

syntynyt 1968, oikeustieteen opintoja Pariisin Panthéon-Assas-yliopistossa ja johtamisen opintoja Paris-Dauphine-yliopistossa, Collège d'Europe (1992), läpäissyt Pariisin alueellisen asianajajien koulutuskeskuksen pääsykokeen, Brysselin asianajajayhteisön asianajajatutkinto, asianajaja Brysselissä, läpäissyt Euroopan komission avoimen kilpailun, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (presidentti Antonio Saggion kabinetissa 1996-1998 ja presidentti Bo Vesterdorfin kabinetissa 1998-2002), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin kabinettipäällikkö (2003-2005), unionin yleisen tuomioistuimen kirjaaja 6.10.2005-