Jäsenten esittely
Marc van der Woude
Marc van der Woude

syntynyt 1960, oikeustieteen tutkinto Groningenin yliopistosta (1983), opintoja Collège d'Europessa (1983-1984), Collège d'Europen assistentti (1984-1986), Leidenin yliopiston luennoitsija (1986-1987), Euroopan komission kilpailun pääosaston esittelijä (1987-1989), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1989-1992), komission kilpailun pääosaston oliittinen koordinaattori (1992-1993), komission oikeudellisen osaston lakimies (1993-1995), Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1995-), Rotterdamin Erasmus-yliopiston professori (2000-), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.9.2010-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 20.9.2016-26.9.2019 alkaen; ja presidentti 27.9.2019-

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

syntynyt 1969, tutkinto Ateenan yliopistosta (Ptychion, 1991), jatkoopinnot Pariisin II -yliopistossa (julkisoikeuden jatkotutkinto DEA, 1992) ja Aix-Marseille III -yliopistossa (oikeustieteen tohtori, 1995), Kyproksen asianajajaliiton jäsen, Nikosian asianajajaliiton jäsen (1993-), Kyproksen yliopiston lehtori (1997-2002), valtiosääntöoikeuden lehtori (2002-), eurooppalaisen julkisoikeuden keskuksen tutkija (2001-2002), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 27.9.2019 alkaen.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

syntynyt 1952, tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä, hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeri, korkeimman hallinto-oikeuden hallinnollinen sihteeri, hallintolainkäyttökomitean pääsihteeri ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, EFTAn tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkö, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (1998-2005), turvapaikkalautakunnan jäsen, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtaja, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-6.10.2009, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 17.09.2013-19.09.2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

syntynyt 1956; tutkinnot Rijekan yliopistosta (maisterintutkinto, 1979) ja Zagrebin yliopistosta (LL.M., 1984, oikeustieteen tohtorintutkinto 1996); lehtori (1980-1998), apulaisprofessori (2003-2009) ja professori (2009-2013) Rijekan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; lehtori Rijekan yliopiston taloustieteellisessä tiedekunnassa (1990-2013); Kroatian vertailevan oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (2006-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

syntynyt 1960; oikeustieteen lopputukinto Dublinin Trinity Collegesta (1984) ja asianajajan tutkinto (Barrister-at-law) Dublinin the Honourable Society of King's Innsistä (1986); the Honorable Society of King's Innsin tuomarijäsen (Bencher) (2013–); dosentti University College Corkissa (2015–); Irlannin eurooppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (1997–); Irlannin asianajoyhteisön jäsen (Barrister-at-law 1986–1990 ja 1997–2003 sekä Senior Counsel 2003–2013); lakimiesavustaja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (1990–1997); Euroopan kansallisten nuorisokomiteoiden neuvoston varapresidentti (1979–1981); Euroopan koululaisten liittojen järjestelytoimiston pääsihteeri (1977–1984); Irlannin koululaisten liiton pääsihteeri (1977–1979); Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) Euroopan unionin tuomioistuimeen ja EFTAn tuomioistuimeen liittyviä kysymyksiä käsittelevän pysyvän valtuuston jäsen (2006–2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013–

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

syntynyt 1967; tutkinnot Institut d'études politiques de Grenoblesta (1988) ja École nationale d'administrationista (1993); Conseil d'État (riita-asioiden jaoston esittelijä 1993-1997 ja sosiaalioikeuden jaoston jäsen 1996-1997); vanhempi hallitussihteeri (1996-2008); esittelijäneuvos (2008 alkaen); l'Institut d'études politiques de Parisin luennoitsija (1993-1995); eläkevalituslautakunnan hallituksen asiamies (1994-1996); julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellinen neuvonantaja (1995-1997); Yonnen departementin prefektuurin pääsihteeri, Auxerren alueen aliprefekti (1997-1999); Savoien departementin prefektuurin pääsihteeri, Chambéryn alueen aliprefekti (1999-2001); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (syyskuu 2001-syyskuu 2005); Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen (2001-2005); virkamiestuomioistuimen tuomari (2005-2011), jaoston puheenjohtaja (2008-2011); Conseil d'Etat'n jäsen (riita-asioiden 8. jaoston puheenjohtajan avustaja 2011-2013); Euroopan avaruusjärjestön valituslautakunnan jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Dean Spielmann
Dean Spielmann

syntynyt 1962, oikeustieteen lisensiaatti Leuvenin katolisesta yliopistosta (1988) ja master of laws Cambridgen yliopistosta (1990), tutkimusavustaja Leuvenin katolisessa yliopistossa (1991-1997), asianajaja Luxemburgissa (1989-2004), Euroopan asianajajaliittojen (CCBE) neuvoston ihmisoikeuslautakunnan ja rikosoikeuslautakunnan jäsen (2002-2004), Euroopan unionin riippumattomien perusoikeusasiantuntijoiden verkoston jäsen (2002-2004), ihmisoikeuksia käsittelevän komission jäsen Luxemburgissa (2000-2004); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (2004-2015), jaoston puheenjohtaja (2011-2012), varapresidentti (2012) ja sittemmin presidentti (2012-2015); apulaisopettaja Luxemburgin yliopistossa (1996-2006), dosentti Nancy 2 -yliopistossa (1997-2009), Luxemburgin tiedeinstituutin yhteiskuntatieteiden osaston jäsen (2002-), honorary fellow Cambridgen yliopiston Fitzwilliam Collegessa (2013-), honorary bencher Gray's Innissä Lontoossa (2013-), kunniatohtori Lontoon yliopiston University Collegessa (2013-), useiden oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen tieteellisten komiteoiden jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto East Anglian yliopistosta (1995) ja master of laws Bristolin yliopistosta (1996), Kyproksen asianajajaliiton tutkinto (1997), Kyproksen tasavallan oikeuspalvelun Euroopan unionin oikeuden laitoksen lakimies (1998-2008), kansallinen asiantuntija Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimuksen ja dokumentaation yksikössä (2005-2007), Kyproksen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskauden oikeudellinen neuvonantaja (2012), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (2008-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

syntynyt 1953, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1975), jatkotutkinto (DEA) Strasbourgin yliopistosta (1978), Master of Laws Harvardin yliopistosta (1984), apulaissyyttäjä Cascaisin alioikeudessa (1975–1976), lakimies Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristössä (1978–1986), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), osastopäällikkö Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden ja kansalaisoikeuksien komitean sihteeristössä (1988–1999), Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan sihteeristön jäsen (2002–2003), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön päällikkö (1999–2010), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toimielin- ja parlamentaaristen asioiden osaston johtaja (2010–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa, eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt. johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari L. Bay Larsenin lakimiesavustaja (2006–2013) yhteisöjen tuomioistuimessa, virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Maria José Costeira
Maria José Costeira

syntynyt 1967, oikeustieteen loppututkinto Coimbran yliopistosta (1991), immateriaalioikeuden jatko-opintoja Lissabonin yliopistossa (2001), asianajajaharjoittelija (1991–1992), esittelijä (1992–1995), alioikeuden tuomari (1995–1997), tuomari Lissabonin kauppatuomioistuimessa (1999–2016), tuomari Coimbran ylioikeudessa (2016), oikeustieteen opetustoimintaa useissa Portugalin yliopistoissa ja Portugalin tuomarikoulussa, Portugalin tuomariliiton pääsihteeri (2012–2015) ja sittemmin puheenjohtaja (2015–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori (2008), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (2004–2006), Euroopan unionin prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012) ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled ‑aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Marc Jaeger
Marc Jaeger

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Strasbourgin Robert Schuman -yliopistosta, opintoja Collège d'Europessa, Luxemburgin asianajajayhteisön jäsen (1981), oikeusministeriön virkamies yleisen syyttäjän virastossa (1983), Tribunal d'arrondissement de Luxembourgin tuomari (1984), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1986-1996), Institut Universitaire International de Luxembourgin (IUIL) presidentti, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 11.7.1996- ja presidentti 17.9.2007-26.9.2019

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

syntynyt 1963, oikeustieteen tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta (1988), ulkoministeriön virkamies (1988-1991), Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden luennoitsija (1988-1991), suurlähettilään avustaja Tanskan pysyvässä YK-edustustossa New Yorkissa (1991-1994), ulkoministeriön oikeudellisen yksikön virkamies (1994-1995), Kööpenhaminan yliopiston professori (1995), pääministerin neuvonantaja ja sittemmin johtava neuvonantaja (1995-1998), neuvonantaja Tanskan pysyvässä EU-edustustossa (1998-2001), pääministerin kanslian oikeudellisten kysymysten erityisneuvonantaja (2001-2002), pääministerin kanslian osastopäällikkö ja oikeudellinen neuvonantaja (maaliskuu 2002 - heinäkuu 2004) sekä oikeudellinen neuvonantaja ja alivaltiosihteeri (elokuu 2004 - elokuu 2007), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

syntynyt 1952, oikeustieteen tohtori Bratislavan Univerzita Komenskéhosta (1979), yrityslakimies (1975-1990), Košicen kunnallisen tuomioistuimen yhteydessä toimivan kaupparekisterin kirjaaja (1991), Košicen kunnallisen tuomioistuimen tuomari (tammi-lokakuu 1992), Košicen alueellisen tuomioistuimen tuomari ja jaoston puheenjohtaja (marraskuu 1992 - 2009), Slovakian korkeimman oikeuden kauppaoikeuden jaoston väliaikainen tuomari (lokakuu 2004 - syyskuu 2005), Košicen alueellisen tuomioistuimen kauppaoikeuden jaoston puheenjohtaja (lokakuu 2005 - syyskuu 2009), Košicen P. J. Šafárik -yliopiston kauppaja talousoikeuden osaston ulkopuolinen jäsen (1997-2009), oikeusakatemian opettajakunnan ulkopuolinen jäsen (2005-2009), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

syntynyt 1957, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1980), julkisoikeuden jatkotutkinto Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (DEA, 1981), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Paris I -yliopistosta (1982), korkeimman hallinto-oikeuden (Symvoulio tis Epikrateias) esittelijä (1985-1992), korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos (1992-2005), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1996), Kreikan korkeimman erityistuomioistuimen (Anotato Eidiko Dikastirio) ylimääräinen jäsen (1998 ja 1999), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (2005), virkavelvollisuuden rikkomisia käsittelevän erityistuomioistuimen (Dikastirio Agogon Kakodikas) jäsen (2006), korkeimman hallinto-oikeudellisen tuomarineuvoston jäsen (2008), hallinto-oikeuksien tarkastaja (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 25.10.2010-

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

syntynyt 1958, oikeustieteen tutkinto Sofian yliopistosta, eurooppaoikeuden tutkinto Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxellesta, erikoistunut talous- ja immateriaalioikeuteen, tuomioistuinharjoittelu Sofian alioikeudessa (1985-1986), lakimies (1986-1988), asianajaja, Sofian asianajajayhteisö (1988-1992), ulkoasiainministeriön diplomaattikunnan tukipalvelujen pääjohtaja (1992-1994), asianajaja Sofiassa (1994-2011) ja Brysselissä (2007-2011), välimies kaupallisissa asioissa Sofiassa, osallistunut lainvalmisteluun lakimiehenä Bulgarian parlamentissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2011-

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

syntynyt 1961, oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta, eurooppaoikeuden master-tutkinto University of Exeteristä, kilpailuoikeuden tohtorintutkinto Lontoon yliopistosta, oikeusministeriön lakimies (1987-1990), ulkoasiainministeriön vanhempi lakimies (1990-1994), Copyright Boardin (tekijänoikeuslautakunta) jäsen (1994-2005), oikeusministeriön ja paikallishallintojen oikeudellinen käännöstarkastaja (2001-2002), Malta Resources Authorityn (Maltan vesi-, energia- ja kaivannaisvirasto) hallintovirkamies (2001-2009), eurooppaoikeudellinen neuvonantaja (1994-), valtionvarain-, talous- ja investointiministeriön ilpailu- ja kuluttajaoikeudellinen neuvonantaja (2000-2010), pääministerin kilpailu- ja kuluttajaoikeudellinen neuvonantaja (2010-2011), Malta Competition and Consumer Affairs Authorityn (Maltan kilpailuja kuluttajansuojaviranomainen) neuvonantaja (2012), Maltan yliopiston lehtori (1994-2001), luennoitsija (2001-2006), apulaisprofessori (2007-) ja Jean Monnet -oppituolin haltija (2009-), Maltese Association for European Law'n (Maltan eurooppaoikeudellinen yhdistys) perustajajäsen ja varapuheenjohtaja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

syntynyt 1952; oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta (1981); Itävallan liittokanslerinviraston perustuslaillisten asioiden osaston virkamies (1981-1997); Euroopan komission oikeudellisen yksikön virkamies (1997-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Lauri Madise
Lauri Madise

syntynyt 1974; oikeustieteellinen loppututkinto Tarton ja Poitiers'n yliopistoista; oikeusministeriön virkamies (1995-1999); Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan sihteeristön päällikkö (1999-2000); Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (2002-); tuomarinvalintalautakunnan jäsen (2005-); osallistunut valtiosääntöoikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainvalmistelutyöhön; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

syntynyt 1948, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1971), kauppatieteen tutkinto (jatko-opintoja) Ateenan kauppatieteellisestä yliopistosta (1974), asianajajatutkinto Ateenassa (1973), oikeustieteen tohtori Hampurin yliopistosta (1984), asianajaja (1973-2016), kansainvälisen kauppaoikeuden ja eurooppalaisen kauppaoikeuden professori (2007-2015) ja professori kansainvälisen ja eurooppalaisen energiaoikeuden master-ohjelmassa (2015-2016) Thracen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa; assistentti (1980-1984), opettaja (1992-2006) ja vieraileva professori (2015) Hampurin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Kreikan kilpailulautakunnan jäsen (1992-2006), talouskehityksestä ja energia-alasta vastaavan ministeriön oikeudellinen neuvonantaja (2007-2009), Kyproksen tasavallan hallituksen nimittämä oikeudellinen neuvonantaja (2002-2003), Thessalonikin kansainvälisen oikeuden ja eurooppalaisen kauppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (2005-2011), Kreikan eurooppaoikeuden yhdistyksen taloudenhoitaja (1987-2000) ja pääsihteeri (2000-2016), Kreikan energiaoikeuden yhdistyksen perustajajäsen ja pääsihteeri (2012-2016), saksalais-kreikkalaisen lakimiesyhdistyksen (Hampuri) varapuheenjohtaja (1987-2016), kreikkalais-saksalaisen lakimiesyhdistyksen (Ateena) pääsihteeri (1990-2016), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1986), oikeustieteen tohtori (2000), dosentti (2008), syyttäjä (1986–1990), Vilnan ensimmäisen oikeusasteen tuomari (1991–1994) ja varapresidentti (1993–1994), Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen siviilijaoston tuomari ja puheenjohtaja (1995–2002), Liettuan korkeimman hallintotuomioistuimen tuomari (2002–2013) ja presidentti (2002–2008), opettaja Vilnan yliopistossa (1997) ja Mykolas Romerisin yliopistossa (1998–2000); apulaisprofessori (2000–2008), siviiliprosessioikeuden laitoksen johtaja (2002–2006) ja professori (2008–) Mykolas Romerisin yliopistossa; eurooppalaisen tuomariliiton (AEM) puheenjohtaja (2006–2008), kansainvälisen tuomariliiton (IAJ) varapuheenjohtaja (2006–2014), Euroopan neuvoston eurooppalaisten tuomareiden konsultatiivisen neuvoston (CCJE) jäsen (2000–2014), Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA-Europe) hallituksen jäsen (2010–2013), Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) neuvoa-antavan komitean jäsen (2008–2011), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016–

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvösin yliopistosta (1990), loppututkinto taidehistoriasta (1992) ja master of laws Heidelbergin yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori (2004), asianajaja Budapestissa (1995-2016), oikeustieteen apulaisprofessori (1991-2005) ja oikeustieteen professori (2005-2016) Loránd Eötvösin yliopistossa; kauppaoikeuden laitoksen johtaja (2007-2013), sittemmin yksityis- ja kauppaoikeuden laitoksen johtaja ja professori (2013-2016) Budapestin katolisen Péter Pázmányn yliopistossa; vieraileva professori Lyonin katolisessa yliopistossa (2013-2016), välimies Unkarin pörssin yhteydessä toimivassa pysyvässä välimiestuomioistuimessa ja välimies ad hoc -välitysmenettelyissä (2004-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

Nina Półtorak
Nina Półtorak

syntynyt 1971, oikeustieteen loppututkinto Krakovan Jagellonnen yliopistosta (1995), oikeustieteen tohtori (2001), oikeustieteen dosentti (2011), eurooppaoikeuden apulaisprofessori (2003-2013) ja professori (2013-) Jagellonnen yliopistossa, Euroopan unionin oikeuden jatko-opinto-ohjelman johtaja Jagellonnen yliopistossa (2006-2013), visiting scholar Oxfordin yliopistossa (1998) ja Firenzen Eurooppa-instituutissa (2005), Krakovan asianajajaliiton tutkinto (2000), oikeudellinen neuvonantaja (2000-2012), Krakovan voivodikunnan hallintotuomioistuimen tuomari (2012-2016), lähetetty virkamies Puolan tasavallan korkeimmassa hallintotuomioistuimessa (2014-2016), korkeimman hallintotuomioistuimen eurooppaoikeuden osaston johtaja (2013-2016), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeuden alalla, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-

 

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

syntynyt 1964, oikeustieteen loppututkinto Tukholman yliopistosta (1991) ja Paris I, Panthéon-Sorbonnen yliopistosta (1990 ja 1994), asianajajatutkinto Tukholmassa (2008), viskaali Södertäljen alioikeudessa ja Svean hovioikeudessa (1991–1993 ja 1994–1995), tuomari Gotlannin ja Norrtäljen alioikeuksissa (1995–1996), tuomari Svean hovioikeudessa (1996–1997), varapuheenjohtaja valtiovarainministeriön parlamentaarisessa valiokunnassa (1997–1998), EU-asioiden oikeudellinen neuvonantaja ulkoministeriössä (1999), lakimiesavustaja Euroopan unionin tuomioistuimessa (1998 ja 1999–2006); lakimies, sittemmin asianajaja (2006–2008); tuomari (2009–2016) ja jaoston puheenjohtaja (2012–2015) Södertörnin alioikeudessa, opettaja Tukholman yliopistossa (2006–2008), opettaja Ruotsin tuomioistuinlaitoksen akatemiassa (2011–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2016–

Inga Reine
Inga Reine

syntynyt 1975, oikeustieteen loppututkinto Latvian yliopistosta (1996), jatkotutkinto Ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevästä Euroopan yliopistojen välisestä keskuksesta (EIUC) (Italia, 1998), lakimies Latvian ihmisoikeusvirastossa (1995–1999), neuvonantaja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) (Kosovon-operaatio (1999–2002) ja Montenegron-operaatio (2002–2003)), lakimies ulkoministeriössä ja hallituksen edustaja kansainvälisissä ihmisoikeusalan asiantuntijajärjestöissä (2003–2012), osaston johtaja (2012–2015) ja oikeudellinen neuvonantaja (2012–2016) Latvian pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa, Euroopan neuvoston ihmisoikeusasioidenjohtokomitean (CDDH) jäsen (2003–2012), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2016–

René Barents
René Barents

syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus‑yliopistosta erikoisalana taloustiede (1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa‑instituutin eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979), Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston osastopäällikkö (2000–2009), sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja kunniatohtori (2003–), ’s‑Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Syntynyt 1963; oikeustieteen loppututkinto Leuvenin katolisesta yliopistosta (1988), Master of Laws Harvardin yliopistosta (1989), oikeustieteen tohtori (1998), tutkinto filologiassa ja filosofiassa Leuvenin katolisesta yliopistosta (1984); New Yorkin asianajajayhteisön jäsen (1990), Attorney and Counselor at Law (New York, 1990–1991); lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1995); tutkija Leuvenin katolisessa yliopistossa (1995–1999), professori Groningenin yliopistossa (1999–2001) ja sittemmin Leuvenin katolisessa yliopistossa (2001–2016), jossa kuluttajaoikeuden instituutin johtaja (2001–2016), yliopiston opettajakunnan puheenjohtaja (2004–2006) ja oikeudellisen tutkimuslaitoksen johtaja (2012–2015); valittu Academia Europaean jäseneksi 2010; vieraileva professori useissa yliopistoissa mukaan lukien Pariisin Dauphine-yliopisto (2013–2016); Fullbright­stipendi, American University (Washington DC, 2010–2011); Euroopan tiedeneuvoston myöntämän Jean Monnet -oppituolin haltija (1999–2009), Academic Society for Competition Law’n puheenjohtaja (2013–2016); useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen päätoimittaja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016 alkaen.

Barna Berke
Barna Berke

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvös -yliopistosta (1990), Master of Laws Tukholman yliopistosta (1995), Budapestin asianajajayhteisön jäsen, Unkarin parlamentin oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unioniin liittymisprosessin yhteydessä (1994–1996 ja 2002–2004), Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentin lakimiesavustaja (1997–2000), kilpailuviranomaisen apulaisjohtaja ja sittemmin kilpailulautakunnan puheenjohtaja (2000–2002), välimies rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvässä välitystuomioistuimessa (2008–2014); luennoitsija (1990–1994), opettaja (1995–1999) ja sittemmin apulaisopettaja (2003–2016) Loránd Eötvös ‑yliopistossa; eurooppalaisesta ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri oikeusministeriössä (2014–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Ulf Öberg
Ulf Öberg

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Tukholman yliopistosta (1991), oikeudellisen kääntämisen tutkinto (ranska–englanti) Paris II Panthéon-Assas-yliopistosta (1991), jatkotutkinto (DESS) Paris I Panthéon-Sorbonnen yliopistosta (1992), tutkinto Pariisin politiikantutkimuksen korkeakoulusta (1993), tutkija Ruotsin maanpuolustuksellisella tutkimuslaitoksella (1992 ja 1994), Ruotsin virkamiesten koulutusohjelma (1993–1994), lakimies ulkoministeriön Eurooppa-asioiden osastolla (1994–1995), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1995–2000), luennoitsija Tukholman yliopistossa (2000–2016), lakimies (2001–2006) ja sittemmin asianajaja (2006–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta (1990), oikeustieteen tohtori (1999), tuomari Bukarestin alioikeudessa nro 4 (1991–1996), tuomari (1996–1999) ja jaoston puheenjohtaja (1997–1999) Bukarestin alioikeudessa, tuomari (1999–2005) ja jaoston puheenjohtaja (1999–2003) Bukarestin ylioikeudessa, Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan jäsen (2006–2016), Romanian tuomarikoulun opettaja ja sittemmin johtaja (2011–2016), tuomari Romanian ylimmässä tuomioistuimessa (2006–2016), Romanian tuomarikoulun tiedeneuvoston ja oikeusvirkailijoiden koulutuslaitoksen johtokunnan jäsen (2011–2016), Bukarestin yliopiston tohtorikoulun neuvoston jäsen (2012–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

syntynyt 1976, oikeustieteen loppututkinto Gdańskin yliopistosta (1999), jatkotutkinto Toulousen yhteiskuntatieteellisestä yliopistosta (2000), eurooppaoikeuden LL. M Bruggen Collège d’Europesta (2002), oikeustieteen tohtori (2004), eurooppaoikeuden luennoitsija Gdańskin teknillisessä yliopistossa (2010–2016), opettaja (2006–2014) ja sittemmin apulaisprofessori (2014–2016) Puolan tiedeakatemian oikeustieteen tutkimuslaitoksella, yhteisjulkaisuja ja julkaisuja useissa oikeudellisissa aikakausjulkaisuissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista, National University of Irelandista (1984), asianajajan tutkinto (barrister) Honorable Society of King's Inns Dublinista (1987), Eurooppa-asiain lakimies Law Society, Chancery Lanessä Lontoossa (1988–1990), Law Society of England and Walesin ja Law Society of Scotlandin edustaja Brysselissä (1990–1993), barrister (1993–2009) ja senior counsel (2009–2012), kilpailuoikeuden opettaja Honorable Society of King’s Inns Dublinissa (1993–1999), opettaja EU–China Law Schoolissa (2008–2012), tuomari (2012–2017) ja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden jaoston puheenjohtaja (2014–2017) High Courtissa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 8.6.2017–

Geert De Baere
Geert De Baere

syntynyt 1979, oikeustieteen tutkinto Antwerpenin yliopistosta (2002), Master of Laws (2003) ja oikeustieteen tohtori (2007) King’s Collegesta ja Cambridgen yliopistosta, vieraileva tutkija Columbian yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (2005), tutkijatohtori Antwerpenin yliopistossa (2007–2009); eurooppaoikeuden ja kansainvälisen oikeuden vieraileva yliopistonlehtori (2009), sittemmin yliopistonlehtori (2010–2014) ja vanhempi yliopistonlehtori (2015 alkaen) Leuvenin yliopistossa (KU Leuven); julkisasiamies E. Sharpstonin lakimiesavustaja euroopan unionin tuomioistuimessa (2007–2009) ja sittemmin tuomari A. Prechalin lakimiesavustaja (2016–2017), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 4.10.2017–

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Syntynyt 1971, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta (1995), maisterintutkinto kriminologiassa Cambridgen yliopistosta (1996), eurooppaoikeuden jatko-opintoja Lontoon King’s Collegessa (2018), Maltan asianajajayhteisön jäsen (1996–2019), oikeudellinen asiantuntija Vallettan (Malta) tuomioistuimissa (1997–2019), Maltan kansallisen välimieslautakunnan jäsen (2006–2019), oikeudellinen asiantuntija Maltan vakuutusyhdistyksessä (2006–2019), Maltan työllisyyskomission jäsen (2009–2019), oikeudellinen neuvonantaja sosiaaliturva-asioiden ministeriössä (1997–1998), kansallisen perhe-asioiden komission jäsen (2012–2013), oikeuslaitoksen kokonaisuudistusta valmistelleen komission jäsen (2013), oikeusjärjestelmän uudistamista valmistelleen komission jäsen (2014–2016), viisumityöryhmän puheenjohtaja Maltan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtakaudella (2016–2017), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 20.3.2019 –

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Syntynyt 1958; oikeustieteen kandidaatti Turun yliopistosta (1981); tuomioistuinharjoittelu Ulvilan kihlakunnanoikeudessa, varatuomari (1984); Magister der Rechte Trierin yliopistosta (1993), Mastèr en études juridiques européennes EIPA:sta (1994); Turun yliopiston prosessioikeuden ja siviilioikeuden assistentti (1981–1982); Porin raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies (1982–1983); Porin poliisilaitoksen väestökirjatoimiston johtaja (1983–1985); Tampereen raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies (1985–1993); Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari (1993–1995); korkeimman oikeuden nuorempi oikeussihteeri (1995); ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvos, Suomen valtionasiamies EY:n tuomioistuimissa, EY-tuomioistuinyksikön päällikkö 1996 alkaen, EU-tuomioistuinasioiden johtaja 2003 alkaen; neuvoston tuomioistuintyöryhmän Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja (1996–2005), yhteisön tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsittelevän puheenjohtajan tukiryhmän jäsen; korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (2005–2012); korkeimman oikeuden jäsen (2012–2019); Helsingin arvopaperipörssin kurinpitolautakunnan jäsen (2015–2019); asianajajatutkintolautakunnan jäsen ja sittemmin puheenjohtaja (2011–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Syntynyt 1962; tutkinto Pariisin Institut d’études politiquesta (1984), École nationale de la magistraturen entinen oppilas (1986–1988); Marseillen alioikeuden tuomari (1988–1990), oikeusministeriön siviiliasioiden yksikön tuomari (1990–1992); valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osaston apulaisosastopäällikkö sekä sittemmin osastopäällikkö (1992–1994); oikeusministerin tekninen neuvonantaja (1994–1995); Nîmesin alioikeuden tuomari (1995–1996); yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Philippe Léger’n lakimiesavustaja (1996–2001); ylimmän tuomioistuimen esittelijäneuvos (2001–2007); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2007–2013), jaoston puheenjohtaja (2010–2013); ylimmän tuomioistuimen jäsen (2013–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Syntynyt 1964; oikeustieteen opintoja Reinin Friedrich-Wilhelms-yliopistossa Bonnissa; ensimmäinen valtiontutkinto (1990); lakimies Saksan liittopäivien hallinnossa (1991); Rechtsreferendar Kölnin osavaltion ylioikeudessa (1991–1994); toinen valtiontutkinto (1994); luennoitsija ja tutkija Reinin Friedrich-Wilhelms-yliopistossa Bonnissa (1991–1995); Kölnin asianajajayhteisön jäsen ja yritysten yhteenliittymän lakimies (1996); virkamies Euroopan unionin neuvoston hallinto- ja protokolla-osastolla (1996–1999); raportoija Euroopan komission kilpailun pääosastolla (1999); komissaari Viviane Redingin kabinetin jäsen (1999–2003), sittemmin kabinettipäällikkö (2003–2004); Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kabinetin jäsen (2004–2005); Euroopan komission tiedottaja ja tiedotuspalvelun päällikkö (2005–2009); Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kabinettipäällikkö (2009–2014); Euroopan komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtaja (2014–2015); Euroopan komission kilpailun pääosaston pääjohtaja (2015–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Syntynyt 1964; oikeustieteen tutkinto Firenzen yliopistosta (1987), oikeustieteen tohtori Bolognan yliopistosta (1992), LL.M Pennsylvanian Dickinson School of Law’sta (1990); tutkijatohtori Geneven yliopistossa (1992–1993), tutkijatohtori Amsterdamin yliopistossa (1993–1994), kansainvälisen oikeuden tutkija Firenzen yliopistossa (1992–1997); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Giuseppe Tesauron ja julkisasiamies Antonio Saggion lakimiesavustaja (1997–2000); unionin oikeuden professori Napolin Federico II ‑yliopistossa (2000–2019), unionin oikeuden ja oikeudenkäyntiasioiden kutsuttu professori Paris 2 – Panthéon-Assas ‑yliopistossa (2011–2013), unionin oikeuden professori Rooman Luiss Guido Carli ‑yliopistossa (2013–2017); Italian lainsäädäntöasioiden valtionasiamies Eurooppa-asioiden osastolla (2015–2018); asianajaja, jolla on kelpoisuus esiintyä ylimmissä tuomioistuimissa (1993–2019); kilpailuoikeudellisen oikeusvertailun professori Denverin yliopiston Sturm College of Law’ssa (2015–2019); Italian kansainvälisen oikeuden yhdistyksen SIDI:n (20I3–2015) ja Italian unionin oikeuden opintojen yhdistyksen AISDUE:n hallituksen jäsen (2018–2019); kirjoittanut runsaasti julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Syntynyt 1965; oikeustieteen tutkinto Salamancan yliopistosta (1983–1988), valtiosääntöoikeuden opintoja Kölnin yliopistossa (1988–1989), eurooppaoikeuden maisterin tutkinto Saarbrückenin yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori Saarbrückenin ja Salamancan yliopistosta (1994); yliopistonlehtori (1993–1996) ja kansainvälisen oikeuden professori La Riojan yliopistossa (1996–2001); kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden Jean Monnet  ‑oppituolin haltija La Riojan yliopistossa (2001–2009), kansainvälisen oikeuden oppituolin haltija Salamancan yliopistossa (2009–2012 ja 2018); La Riojan yliopiston kansainvälisten suhteiden vararehtori (2004–2008), tutkimuksen vararehtori (1996–2000) ja pääsihteeri (1996); Piuran yliopiston (Peru) kunniatohtori (2009); ulko- ja Espanjan hallituksen yhteistyöministeriön oikeudellisten asioiden johtaja (2012–2018); Consejo de Estadon puheenjohtajan kabinetin johtaja (2018–2019); pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (2018–2019); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

syntynyt 1966, oikeustieteellinen loppututkinto (1991), oikeustieteen tohtori Milanon Bocconi-yliopistosta (1996), Torinon yliopiston unionin oikeuden professori, Torinon asianajajayhteisön jäsen (1994), Torinon yliopiston kansainvälisen oikeuden assistentti (1998–2002) ja apulaisprofessori (2002–2007), Italian perustuslakituomioistuimen tutkimuspalvelun lakimies (2010–2014), Italian Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston lakimies (2014–2019), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Syntynyt 1970; oikeustieteen tutkinto Wienin yliopistosta (1993), oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta (2002); liittokanslerinviraston Eurooppa-asioiden osaston työntekijä (1994–1995), liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston työntekijä ja sittemmin päällikkö (1995–2000), työkamarin oikeudellinen neuvonantaja (2000–2002), liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston työntekijä ja sittemmin päällikkö (2002–2007), liittokanslerin kabinetin oikeudellinen neuvonantaja (2007–2010), liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston pääjohtaja (2010–2017), perustuslakiin, uudistuksiin ja sääntelynpurkuun liittyvien kysymysten ja oikeusasioiden ministeriön oikeudellisen osaston pääjohtaja (2017–2019); henkilötietojen suojaa koskevan hallituksen toimikunnan jäsen (2010–2019), kansalliskirjaston valvontatoimikunnan jäsen (2017–2019); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019 lukien.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Syntynyt 1974; oikeustieteen ja liikehallinnon tutkinto Comillasin paavillisesta yliopistosta (1998); valtionasiamies, jonka tehtävänä on edustaa valtiota kansallisissa tuomioistuimissa (2002–2005); valtionasiamies kulttuuriministeriön oikeudellisessa yksikössä (2005–2006); lakimies ulkoministeriön oikeudellisessa yksikössä Euroopan unionin tuomioistuinta koskevissa asioissa (2006–2007); valtionasiamies-lakimies Espanjan pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (2007–2014); valtionasiamies, valtion asioiden ajamisesta Euroopan unionin tuomioistuimissa vastaavan yksikön päällikkö ja Euroopan unionia sekä oikeusministeriön kansainvälisiä asioita hoitavan yksikön apulaispääjohtaja (2014–2019); useiden julkisten yritysten hallituksen jäsen (2014–2019); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

Syntynyt 1974; oikeustieteen kandidaatin tutkinto Bukarestin yliopistosta (1998), oikeustieteen tohtori Bukarestin yliopistosta (2009); Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1999–2002); prosessioikeuden luennoitsija (2002–2018), sittemmin 2018 alkaen yliopistonlehtori Bukarestin yliopistossa; opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (2007–2018); Bukarestin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (2004–2009), Bukarestin alioikeuden tuomari (2009–2019), ulkoministeriöön tilapäisesti siirretty tuomari (2005); Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Toaderin lakimiesavustaja (2011–2014); Eurooppa-asioiden, kansainvälisten suhteiden ja ylimmän tuomarineuvoston ohjelmien johtaja (2015–2018); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Syntynyt 1975; oikeustieteen opintoja Tšekissä ja Saksassa (Magister iuris Prahan Kaarlen yliopistosta 1999), oikeustieteen tohtori Hampurin yliopistosta (2004), tulkin tutkinto saksan kielessä Prahan valtiollisesta kielikoulusta (1995); tutkija Hampurin yliopiston kauppa-, meri- ja talousoikeuden oppituolissa; merkitty Euroopan unionin toimielinten tšekkiläisten juristien kilpailun varallaololuetteloon (2004); Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston virkamies (2004–2019), pääjohtajan erityisavustaja (2010–2016); unionin tuomioistuimen tuomari Bergerin lakimiesavustaja (2017–2018); unionin oikeuden opettaja liittovaltion hallintoakatemiassa Wienissä; säännöllisiä luentoja tšekkiläis-saksalaisessa oikeudellisessa biennaalissa; kirjoittanut useita julkaisuja erityisesti eurooppaoikeuden ja oikeusvertailun alalta; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Syntynyt 1977; oikeustieteen tohtori Tarton yliopistosta (2013); Tallinnan ylioikeuden esittelijä (2001–2002), Harjun alioikeuden tuomarikoulutettava (2002), Harjun alioikeuden tuomari (2002–2007), Tallinnan ylioikeuden tuomari (2007–2019), harjoittelija Viron ylimmässä tuomioistuimessa (2015–2016), kansallinen tuomari Euroopan unionin tuomioistuimessa lähetettynä työntekijänä (2017–2018); yliopistonlehtori Tarton yliopistossa (2014–2019); opettaja Viron ylimmässä tuomioistuimessa (2015–2019); kouluttaja Viron asianajajayhteisössä (2015–2019); tuomarinvalintalautakunnan jäsen (2018–2019), asianajajatutkintolautakunnan jäsen (2015–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Syntynyt 1977; opintoja Saarbrückenissä ja Strasbourgissa, oikeustieteen tutkinto Strasbourgin Robert Schuman -yliopistosta (tutkinto yksityisoikeudessa ja eurooppaoikeudessa, 2000), valtiontutkinnot Saarbrückenistä (2002 ja 2005), jatko-opintoja Saarlandin yliopiston eurooppaopintojen laitoksella (2002–2003), oikeustieteen tohtori Saarlandin yliopistosta (2011); tuomari Bremenin hallinto-oikeudessa (2005–2018), tuomari Bremenin ylemmässä hallintotuomioistuimessa (2018–2019); tuomareiden kurinpidollisen muutoksenhakutuomioistuimen jäsen (2018–2019), insinöörien kurinpidollisen muutoksenhakutuomioistuimen ylimääräinen jäsen (2018–2019); luennoitsija Saarlandin ja Bremenin yliopistoissa; kirjoittanut useita julkaisuja erityisesti eurooppaoikeuden alalta; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Syntynyt 1979; oikeustieteen maisterin tutkinto Vilnan yliopistosta (2001), oikeustieteen tohtori Mykolas Romeris ‑yliopistosta (2005), opintoja Institut suisse de droit comparéssa (ISDC) sekä Bonnin ja Vilnan yliopistoissa (2002–2006); esittelijä Liettuan ylioikeudessa (1999–2000); Liettuan ylioikeuden presidentin erityisavustaja (2000–2003); Liettuan ylimmän hallintotuomioistuimen oikeuskäytäntöyksikön johtaja (2003–2009); Euroopan parlamentin juristi-lingvisti (2009–2010); Liettuan ylimmän tuomioistuimen oikeudellisen tutkimusosaston johtaja (2010–2012); Liettuan ylioikeuden tuomari (2012–2013); Liettuan ylimmän tuomioistuimen jäsen (2013–2014); Liettuan ylimmän tuomioistuimen presidentti (2014–2019); Mykolas Romeris ‑yliopiston yksityisoikeuden laitoksen professori (2012–2019), Mykolas Romeris ‑yliopiston apulaisprofessori (2007–2008); Liettuan tuomarineuvoston presidentti (2016–2018); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Syntynyt 1979; oikeustieteen kandidaatin tutkinto Zagrebin yliopistosta (2002), oikeustieteen maisterin tutkinto Oxfordin yliopistosta (2003), oikeustieteen tohtori Zagrebin yliopistosta (2007), Fulbright‑stipendiaatti Georgetownin ja Michiganin yliopistoissa (2005–2006), kasvatustieteen opinnot ja harjoittelu Central European University ‑yliopistossa (2007–2008); tutkija Asser-instituutissa (2004), Max Planck ‑instituutissa (2007–2008) ja Harvard Law Schoolissa (2014); Kroatian asianajajayhteisön jäsen (2009); Zagrebin yliopiston unionin oikeuden professori, Jean Monnet ‑oppituolin haltija ja Jean Monnet ‑huippututkimusyksikön koordinaattori (2002–2019), Harvardin yliopiston kutsuttu professori (2015–2016); Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (2005–2011); unionin oikeuden opettaja virkamiehille ja diplomaateille suunnatussa koulutusohjelmassa kansallisessa julkishallinnon korkeakoulussa sekä ulko- ja eurooppaministeriön diplomaattiakatemiassa (2011–2012), unionin oikeuden opettaja tuomareille ja syyttäjille oikeusakatemiassa sekä Zagrebin tuomioistuimessa (2012–2013), unionin oikeuden opettaja Kroatian asianajajayhteisölle (2015); erityisasiantuntija tiede- ja opetusministeriössä (2017–2019); unionin oikeuden aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

syntynyt 1968, oikeustieteen opintoja Pariisin Panthéon-Assas-yliopistossa ja johtamisen opintoja Paris-Dauphine-yliopistossa, Collège d'Europe (1992), läpäissyt Pariisin alueellisen asianajajien koulutuskeskuksen pääsykokeen, Brysselin asianajajayhteisön asianajajatutkinto, asianajaja Brysselissä, läpäissyt Euroopan komission avoimen kilpailun, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (presidentti Antonio Saggion kabinetissa 1996-1998 ja presidentti Bo Vesterdorfin kabinetissa 1998-2002), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin kabinettipäällikkö (2003-2005), unionin yleisen tuomioistuimen kirjaaja 6.10.2005-