Jäsenten esittely
Marc van der Woude
Marc van der Woude
Presidentti
Elämäkerta ja virkaura

Marc van der Woude on syntynyt Gorredijkissa (Alankomaat) vuonna 1960. Hän aloitti opintonsa Rijksuniversiteit Groningenissa (Groningenin yliopisto, Alankomaat), jossa hän suoritti vuonna 1983 oikeustieteen tutkinnon, ja jatkoi opintojaan Collège d’Europessa (Belgia) vuoteen 1984 asti.

Heti opintojensa päätyttyä van der Woude osallistui hyvin aktiivisesti opetukseen ja tutkimukseen Collège d’Europessa, jossa hän toimi assistenttina vuoteen 1986 asti. Tämän jälkeen hän toimi vuosina 1986–1987 luennoitsijana Universiteit Leidenissä (Leidenin yliopisto, Alankomaat). Opetustehtävät ovat olleet van der Woudelle tärkeitä koko hänen uransa ajan, ja vuonna 2000 hänet nimitettiin Erasmus Universiteit Rotterdamin (Rotterdamin Erasmus-yliopisto, Alankomaat) oikeustieteen professoriksi. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja ja vaikuttanut kilpailuoikeuden tutkimukseen, josta ovat osoituksena useat keskeiset teokset kyseisellä alalla.

Yliopistotehtäviensä ohella van der Woude työskenteli myös juristina. Vuosina 1987–1989 hän työskenteli Euroopan yhteisöjen komissiossa, jossa hän toimi esittelijänä kilpailun pääosastolla. Tämän jälkeen hän siirtyi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, jossa hän työskenteli lakimiesavustajana tuomari Thymen Koopmansin ja tuomari Paul Joan George Kapteynin kabineteissa vuosina 1989–1992. Hänet nimitettiin hallintovirkamieheksi Euroopan komissioon kilpailun pääosaston koordinointiyksikköön, jossa hän työskenteli vuosina 1992–1993 ja josta hän siirtyi vuosiksi 1993–1995 komission oikeudellisen yksikön palvelukseen. Tämän jälkeen hän työskenteli asianajajana Brysselin asianajajaliiton (Belgia) jäsenenä ja keskittyi asianajajana hoitamaan ensisijaisesti kilpailuoikeuteen liittyviä asioita.

Van der Woude nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.9.2010. Muut tuomarit valitsivat hänet keskuudestaan 18.9.2013 jaoston puheenjohtajaksi ja 20.9.2016 unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentiksi. Hänet valittiin unionin yleisen tuomioistuimen presidentiksi 27.9.2019, josta lähtien hän on hoitanut tätä tehtävää.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Europäische Rechtsakademie (ERA) Trierin (Eurooppaoikeuden akatemia, Trier, Saksa) neuvoston jäsen
 • Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust lautakunnan jäsen (Toulousen taloustieteellinen korkeakoulu, Ranska)
 • Leidenin Europa Instituutin tiedekuntaneuvoston jäsen
 • Sociaal-Economische Wetgeving (SEW) julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Concurrences julkaisun tieteellisen komitean jäsen
Savvas S. Papasavvas
Savvas S. Papasavvas
Varapresidentti
Elämäkerta ja virkaura

Savvas S. Papasavvas on syntynyt Nikosiassa (Kypros) vuonna 1969. Hän suoritti oikeustieteen Ptychion-tutkinnon Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistímio Athinónissa (Ateenan yliopisto, Kreikka) vuonna 1991. Hän jatkoi opintojaan Université de Paris II:ssa (Pariisin yliopisto, Ranska), jossa hän suoritti vuonna 1992 julkisoikeuden jatkotutkinnon. Hän sai vuonna 1995 päätökseen oikeustieteen tohtoriopinnot Université d’Aix-Marseille III:ssa (Marseillen yliopisto, Ranska).

Papasavvas hyväksyttiin Kyproksen asianajajayhteisön jäseneksi, hän liittyi vuonna 1993 jäseneksi Nikosian asianajajayhteisöön, ja hän työskenteli asianajajana siihen asti, kunnes hänet nimitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen vuonna 2004.

Papasavvas on toiminut myös opetustehtävissä ja työskennellyt Panepistímio Kýproussa (Kyproksen yliopisto) luennoitsijana vuosina 1997–2002 ja valtiosääntöoikeuden lehtorina vuosina 2002–2004.

Papasavvas nimitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 12.5.2004. Hän on hoitanut jaoston puheenjohtajan tehtäviä kahden peräkkäisen toimikauden ajan 15.9.2010–25.9.2016. Muut tuomarit valitsivat hänet unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentiksi 27.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • European Law Instituten perustajajäsen
 • European Public Law Organizationin (EPLO) jäsen
 • Societas Iuris Publici Europaein (SIPE) jäsen
 • Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeiasin perustajajäsen
 • Dikaiómata tou Anthrópou -julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Hellenic Culture in Luxembourg -yhdistyksen kunniakomitean jäsen
Heikki Kanninen
Heikki Kanninen
Ensimmäisen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Heikki Kanninen on syntynyt Helsingissä (Suomi) vuonna 1952. Hän suoritti taloustieteen tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa (Suomi) vuonna 1976 ja oikeustieteen tutkinnon Helsingin yliopistossa (Suomi) vuonna 1978. Hän jatkoi myöhemmin opintojaan Helsingin yliopistossa valmistuen oikeustieteen lisensiaatiksi vuonna 1988.

Kanninen aloitti työuransa vuonna 1978 korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittelijänä ja siirtyi sen jälkeen vuosiksi 1979–1981 Suomen hallituksen perustaman hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeriksi.

Kanninen palasi korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 1981 ja hoiti siellä hallinnollisen sihteerin tehtäviä vuoteen 1984. Hänet nimitettiin hallintolainkäyttökomitean (Suomi) pääsihteeriksi, jota tehtävää hän hoiti vuosina 1984–1985. Vuosiksi 1986–1993 hän siirtyi oikeusministeriön lainsäädäntöosastolle neuvonantajan tehtäviin. Vuosina 1991–1993 hän oli myös turvapaikkalautakunnan (Suomi) jäsen. Vuonna 1993 hän työskenteli tutkijana Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutissa.

Kanninen nimitettiin vuonna 1993 Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) tuomioistuimen (Geneve, Sveitsi) apulaiskansliapäälliköksi, jonka tehtäviä hän hoiti vuoteen 1995. Hän aloitti seuraavaksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa lakimiesavustajana tuomari Leif Sevónin kabinetissa, jossa hän työskenteli vuosina 1995–1998.

Suomeen palattuaan Kanninen hoiti korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin tehtäviä vuosina 1998–2005 ja osallistui samanaikaisesti tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean toimintaan toimien sen varapuheenjohtajana vuosina 2001–2003.

Kanninen oli Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–6.10.2009, ja hän hoiti jaoston puheenjohtajan tehtäviä 1.10.2008–6.10.2009. Hänet nimitettiin 7.10.2009 unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi. Kanninen toimi jaoston puheenjohtajana 23.11.2011–16.9.2013. Muut tuomarit valitsivat hänet unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentiksi 17.9.2013–19.9.2016. Näiden tehtävien ohella hän hoiti jaoston puheenjohtajan tehtäviä. Muut tuomarit valitsivat hänet uudelleen jaoston puheenjohtajaksi 21.9.2016 ja 30.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Fédération Internationale pour le Droit Européenin (FIDE) vuoden 2026 kongressin neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Académie internationale de droit comparén jäsen
 • Société de législation comparéen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki (2007)
Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović
Toisen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Vesna Tomljenović on syntynyt Rijekassa (Kroatia) vuonna 1956. Hän suoritti Sveučilište u Rijecissa (Rijekan yliopisto, Kroatia) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1979 sekä Sveučilište u Zagrebussa (Zagrebin yliopisto, Kroatia) oikeustieteen master-tutkinnon vuonna 1984 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1996. Hänet hyväksyttiin vuonna 1982 harjoittamaan asianajajan ammattia Kroatiassa.

Tomljenović työskenteli vuosina 2005–2013 Sveučilište u Rijecin Euroopan integraation oikeuden syventävien opintojen ohjelman koordinaattorina. Vuosina 2005–2013 hän oli kyseisen yliopiston kansainvälisen oikeuden ja EU-yksityisoikeuden oppituolin haltija. Vuonna 2003 hän toimi Fulbright-ohjelman puitteissa vierailevana professorina Tulane Universityn (Tulanen yliopisto, Yhdysvallat) oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänet on merkitty Stalno arbitražno sudište Hrvatske gospodarske komoren (kauppakamarin pysyvä välimiesoikeus, Kroatia) välimiesten luetteloon.

Tomljenović toimi vuosina 2005–2013 Kroatian tasavallan neuvottelutyöryhmän johtajana vastuualueenaan lukuun 28 liittyvä EU:n säännöstö (kuluttajien ja terveyden suojelu). Hän on ollut vuodesta 2006 lähtien Hrvatska udruga za poredbeno pravon (Kroatian vertailevan oikeuden yhdistys) puheenjohtaja.

Tomljenović nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 4.7.2013. Muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi 21.9.2016 ja toistamiseen 30.9.2019, ja hän on hoitanut näitä tehtäviä siitä lähtien.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni
Neljännen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Stéphane Gervasoni on syntynyt Voironissa (Ranska) vuonna 1967. Hän on suorittanut tutkinnon Institut d’études politiques de Grenoblessa (Grenoblen valtio-opillinen instituutti, Ranska) vuonna 1988 ja École nationale d’administrationissa (kansallinen hallintokoulu, Ranska) vuonna 1993 (Léon Gambetta ‑vuosikurssi).

Gervasoni aloitti työuransa vuonna 1993 Conseil d’État’ssa (ylin hallintotuomioistuin, Ranska), jossa hän työskenteli aluksi esittelijänä ja vuodesta 1996 vanhempana hallitussihteerinä (hän säilytti tämän virkanimikkeen vuoteen 2008, jolloin hänet nimitettiin esittelijäneuvokseksi). Näiden tehtävien yhteydessä hän toimi riita-asioiden jaoston esittelijänä vuoteen 1997 saakka sekä samanaikaisesti sosiaaliasioiden jaoston jäsenenä vuosina 1996–1997. Näiden tehtävien ohella hän hoiti vuosina 1994–1996 hallituskomissaarin tehtäviä eläkeasioita käsittelevässä erityistuomioistuimessa, joka oli tuolloin liitetty väliaikaisesti Conseil d’État’n yhteyteen. Lisäksi hän toimi vuosina 1995–1997 julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellisena neuvonantajana.

Vuonna 1997 Gervasoni aloitti Yonnen departementin (Ranska) prefektuurin palveluksessa pääsihteerin tehtävissä, ja hän hoiti myös Auxerren alueen aliprefektin tehtäviä vuoteen 1999 saakka. Hän siirtyi seuraavaksi Savoien departementin (Ranska) prefektuurin palvelukseen hoitaen siellä vuosina 1999–2001 pääsihteerin ja Chambéryn alueen aliprefektin tehtäviä.

Conseil d’État’n ja julkishallinnon palveluksessa hoitamistaan tehtävistä Gervasoni siirtyi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, jossa hän toimi tuomari Jean-Pierre Puissochet’n lakimiesavustajana vuosina 2001–2005. Hänet nimitettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomariksi kyseisen tuomioistuimen perustamispäivänä 5.10.2005. Hän hoiti näitä tehtäviä 6.10.2011 saakka toimien myös jaoston puheenjohtajana 6.10.2008–6.10.2011.

Gervasoni palasi Conseil d’État’n palvelukseen vuosiksi 2011–2013 ja hoiti riita-asioiden 8. jaoston varapuheenjohtajan tehtäviä.

Hän on myös toiminut luennoitsijana Institut d’études politiques (IEP) de Paris’ssa (Pariisin valtio-opillinen instituutti, Ranska) vuosina 1993–1995 ja Université de Luxembourgissa (Luxemburgin yliopisto) vuodesta 2016 lähtien. Gervasoni on myös ollut Pohjois-Atlantin liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen vuosina 2001–2005 ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) valituslautakunnan jäsen vuosina 2011–2013.

Gervasoni nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 16.9.2013. Muut tuomarit ovat valinneet hänet kahdesti jaoston puheenjohtajaksi, ja hän on toiminut näissä tehtävissä 21.9.2016 lähtien.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Institut d’études politiques (IEP) de Grenoblen alumniyhdistyksen jäsen
 • École nationale d’administrationin (ENA) opiskelija- ja alumniyhdistyksen jäsen
 • Conseil d’État’n jäsenten yhdistyksen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Ranskan kunnialegioonan upseeri (Ranskan presidentin asetuksella myönnetty arvonimi) (2012)
Dean Spielmann
Dean Spielmann
Viidennen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Dean Spielmann on syntynyt Luxemburgissa (Luxemburg) vuonna 1962. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon vuonna 1988 Université catholique de Louvainissa (Leuvenin katolinen yliopisto, Belgia), ja jatkoi opintojaan University of Cambridgen (Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) Fitzwilliam Collegessa, jossa hän suoritti vuonna 1990 Master of Laws ‑tutkinnon.

Spielmann työskenteli vuosina 1989–2004 asianajajana Luxemburgin asianajajayhteisön jäsenenä ja toimi samanaikaisesti akateemisella uralla opettaen muun muassa rikosoikeutta, ihmisoikeuksia ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen prosessioikeutta. Vuosina 1991–1997 hän toimi tutkimusassistenttina Université catholique de Louvainissa ja vuosina 1996–2006 luennoitsijana Université du Luxembourgissa (Luxemburgin yliopisto). Vuosina 1997–2009 hän opetti myös Université Nancy II:ssa (Nancyn yliopisto, Ranska) ja vuosina 2017–2018 Institut d'études politiques de Paris’ssa (Pariisin valtio-opillinen instituutti, Ranska).

Spielmann on myös kirjoittanut useita teoksia ja artikkeleita, ja hän on useiden oikeustieteellisten julkaisujen tieteellisten komiteoiden ja toimituskuntien jäsen.

Spielmann nimitettiin vuonna 2000 jäseneksi Commission consultative des droits de l'hommeen (ihmisoikeusasioiden neuvoa-antava komitea, Luxemburg), jossa hän toimi vuoteen 2004 asti. Vuosina 2002–2004 hän oli myös Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) ihmisoikeusasioiden komitean ja rikosoikeudellisten asioiden komitean jäsen sekä perusoikeusasioiden riippumattomien asiantuntijoiden Euroopan unionin verkoston jäsen.

Spielmann nimitettiin vuonna 2004Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi Strasbourgiin (Ranska), jossa hänet valittiin jaoston puheenjohtajaksi vuonna 2011, varapresidentiksi vuonna 2012 ja lopulta presidentiksi vuosiksi 2012–2015.

Spielmann nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.4.2016, ja hän on hoitanut jaoston puheenjohtajan tehtäviä 30.9.2019 lähtien.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française yhdistyksen Luxemburgin-jaoston johtokunnan jäsen
 • Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme säätiön kunniakomitean jäsen
 • Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE) yhdistyksen hallintoneuvoston jäsen
 • Yksi Annales du droit luxembourgeois julkaisun perustajista ja julkaisujohtajista
 • Revue de droit pénal et de criminologie julkaisun toimituskunnan jäsen
 • European Review of Private Law julkaisun neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Droit des affaires – Het Ondernemingsrecht (DAOR) julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Annuaire international des droits de l’homme julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Revue trimestrielle des droits de l’homme julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen saksankielisen oikeustapauskokoelman (N.P. Engel Verlag) neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsen
 • Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos julkaisun neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Universidade Federal do Maranhãon oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisun neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Journal européen des droits de l’homme julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • ECHR Law Review julkaisun neuvoa-antavan komitean jäsen, University of Liverpool
 • Institut Grand-Ducalin etiikan ja valtiotieteiden yksikön (Luxemburg) jäsen
 • Cambridge Society of Luxembourgin jäsen
 • Oxford and Cambridge Clubin (Lontoo) jäsen
 • Herbert Howells Society -järjestön jäsen
 • Royal College of Organists urkuseuran jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Kunniatohtori, Yerevani Petakan Hamalsaran (2013)
 • Kunniaprofessori, University College London (University of London) (2013)
 • Honorary Bencher, Gray’s Inn, Lontoo (2013)
 • Honorary Fellow, Fitzwilliam College, University of Cambridge (2013)
 • Sainte Agathen ritarikunnan suurristi (San Marino) (2014)
 • Ranskan kunnialegioonan komentaja (2015)
 • Luxemburgin ansioritarikunnan komentaja (2015)
 • Kunniatohtori, Universitatea din București (2015)
 • Kunniatohtori, Universitatea Babeș-Bolyai (2015)
 • Kunniatohtori (Hon. LL.D.), University College London (2016)
Anna Marcoulli
Anna Marcoulli
Kuudennen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Anna Marcoulli on syntynyt Nikosiassa (Kypros) vuonna 1974. Hän on suorittanut oikeustieteen tutkinnon University of East Angliassa (Itä-Anglian yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna 1995 ja oikeustieteen master-tutkinnon University of Bristolissa (Bristolin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna 1996.

Marcoulli hyväksyttiin Kyproksen asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 1997, ja hän työskenteli Kyproksen valtion oikeudellisella osastolla Euroopan unionin oikeuden yksikössä vuosina 1998–2008.

Marcoulli aloitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa vuonna 2005 kansallisena asiantuntijana tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla, jossa hän hoiti tätä tehtävää vuoteen 2007 asti. Tämän jälkeen hän työskenteli Euroopan komission oikeudellisessa yksikössä vuosina 2008–2016. Vuonna 2012 hän toimi Kyproksen EU-puheenjohtajuuskauden oikeudellisena neuvonantajana.

Marcoulli nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.4.2016. Muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi 30.9.2019, ja hän on hoitanut näitä tehtäviä siitä lähtien.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeiasin perustajajäsen
Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos
Seitsemännen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Ricardo da Silva Passos on syntynyt Lissabonissa (Portugali) vuonna 1953. Hän suoritti vuonna 1975 oikeustieteen loppututkinnon Universidade Clássica de Lisboassa (Lissabonin klassinen yliopisto, Portugali) ja vuonna 1978 jatkotutkinnon Université de Strasbourgissa (Strasbourgin yliopisto, Ranska). Sittemmin hän täydensi opintojaan Harvard Universityssä (Harvardin yliopisto, Yhdysvallat), jossa hän suoritti Master of Laws ‑tutkinnon vuonna 1984.

Da Silva Passos työskenteli vuodesta 1975 lähtien vuoden ajan apulaissyyttäjänä Tribunal Judicial da Comarca de Cascais (Cascaisin alioikeus, Portugali) ja siirtyi tämän jälkeen juristiksi Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristöön (Euroopan neuvosto, Strasbourg, Ranska) vuosiksi 1978–1986. Vuonna 1986 hän aloitti yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa tuomari José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustajana.

Vuosina 1988–1999 da Silva Passos työskenteli yksikönpäällikkönä Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden ja kansalaisoikeuksien komitean sihteeristössä, ja vuosina 1999–2010 hän hoiti Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön päällikön tehtäviä. Hän toimi sittemmin samassa yksikössä toimielinasioiden ja parlamentaaristen asioiden johtajana vuosina 2010–2016. Vuonna 2002 hänet nimitettiin Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan sihteeristön jäseneksi.

Da Silva Passos nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016, ja muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi 30.9.2019.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen
Kahdeksannen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Jesper Svenningsen on syntynyt Aalborgissa (Tanska) vuonna 1966. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon (juridisk kandidateksamen) Aarhus Universitetissa (Aarhusin yliopisto, Tanska) vuonna 1989.

Svenningsen aloitti opintojen jälkeen työuransa asianajajaharjoittelijana Kammeradvokatenin (Tanskan hallituksen oikeudellinen neuvonantaja, Kööpenhamina) palveluksessa, josta hän siirtyi yhteisöjen tuomioistuimeen lakimiesavustajaksi julkiasiamies Claus Gulmannin kabinettiin vuosiksi 1991–1993. Svenningsen palasi Kammeradvokatenin palvelukseen vuosiksi 1993–1995, ja hänet hyväksyttiin Tanskan asianajajayhteisön jäseneksi, jolla on oikeus esiintyä Landsretissä (ylioikeus, Tanska). Lisäksi hän toimi tuohon aikaan unionin oikeuden luennoitsijana Københavns Universitetissa (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska).

Svenningsen työskenteli vuosina 1995–1999 Luxemburgissa Institut Européen d’Administration Publiquen (Euroopan julkishallinnon instituutti, IEAP) palveluksessa luennoitsijana ja sittemmin vt. Johtajana lukuun ottamatta vuotta 1997, jonka ajaksi hän siirtyi näistä tehtävistä Brysseliin tanskalaisen asianajotoimiston palvelukseen. Vuonna 1999 hän työskenteli Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä ja aloitti vuonna 2000 Euroopan unionin tuomioistuimen palveluksessa juristi-lingvistinä. Vuonna 2003 hän palasi lakimiesavustajaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi nimitetyn Claus Gulmannin kabinettiin. Vuosina 2006–2013 hän työskenteli lakimiesavustajana unionin tuomioistuimen tuomari Lars Bay Larsenin kabinetissa.

Svenningsen nimitettiin virkamiestuomioistuimen tuomariksi 7.10.2013, ja hän hoiti tätä virkaa 1.9.2016 asti, jolloin kyseinen tuomioistuin lakkautettiin. Hänet nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016, ja muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi 30.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Dansk Forening for Europaret yhdistyksen jäsen
Maria José Costeira
Maria José Costeira
Yhdeksännen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Maria José Costeira on syntynyt Portossa (Portugali) vuonna 1967. Hän suoritti oikeustieteellisen loppututkinnon Universidade de Coimbrassa (Coimbran yliopisto, Portugali) vuonna 1991, ja vuonna 2001 hän osallistui immateriaalioikeuden jatko-opintoihin Universidade de Lisboan (Lissabonin yliopisto, Portugali) oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Costeira toimi asianajajaharjoittelijana Coimbran (Portugali) asianajajayhteisössä vuosina 1991–1992 ja aloitti Centro de Estudos Judiciáriosissa (kansallinen tuomarikoulu, Portugali) esittelijänä vuonna 1992. Hänet nimitettiin tuomariksi vuonna 1995, ja hän työskenteli Tribunal Judicial da Comarca de Cascaisissa (Cascaisin alioikeus, Portugali), Tribunal Judicial da Comarca de Ferreira do Zêzeressä (Ferreira do Zêzeren alioikeus, Portugali) ja Tribunal da Pequena Instância Criminal de Lisboassa (Lissabonin rikostuomioistuin, Portugali) vuosina 1995–1997, Tribunal do Comércio da Comarca de Lisboassa (Lissabonin kauppatuomioistuin, Portugali) vuosina 1999–2016 sekä Tribunal da Relação de Coimbrassa (Coimbran ylioikeus, Portugali) vuonna 2016. Hänen tuomioistuinlaitoksessa hoitamiinsa työtehtäviin kuului paitsi asioiden käsitteleminen, myös tuomarikunnan edustaminen toimien Portugalin tuomariliiton pääsihteerinä vuosina 2012–2015 ja sittemmin puheenjohtajana vuoteen 2016 asti.

Costeira on opettanut vuodesta 2003 lähtien vierailevana professorina immateriaalioikeuksia, kilpailuoikeutta ja kauppaoikeutta Universidade de Lisboan, Universidade de Coimbran, Universidade Nova de Lisboan (Lissabonin Nova-yliopisto, Portugali), Universidade Católica Portuguesan (Portugalin katolinen yliopisto, Portugali) ja Universidade do Minhon (Minhon yliopisto, Portugali) oikeustieteellisissä tiedekunnissa sekä Centro de Estudos Judiciáriosissa.

Costeira nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016, ja muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi 30.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Universidade Nova de Lisboan tiedekuntaneuvoston jäsen
 • Revista de Propriedade Intelectual julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Centro de Estudos Judiciáriosin kanssa toimitetun oikeustieteellisen uutiskirjeen toimituskunnan jäsen
Alexander Kornezov
Alexander Kornezov
Kymmenennen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Alexander Kornezov on syntynyt Jambolissa (Bulgaria) vuonna 1978. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Sofijski universitet ”Sveti Kliment Ohridskissa” (Sofian yliopisto, Bulgaria) vuonna 2002 ja eurooppaoikeuden Master of Laws ‑tutkinnon Bruggen Collège d’Europessa (Belgia) vuonna 2004. Hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi Balgarska Akademia na naukitesta (Bulgarian tiedeakatemia) vuonna 2008.

Kornezov oli Brysselin (Belgia) asianajajayhteisön jäsen vuosina 2004–2006, jolloin hän työskenteli asianajotoimistossa. Hän aloitti vuonna 2007 unionin tuomioistuimen palveluksessa tuomari Alexander Arabadjievin lakimiesavustajana.

Kornezov on toiminut myös opetustehtävissä unionin prosessioikeuden lehtorina Universitet za natzionalno i svetovno stopanstvossa (Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopisto, Bulgaria) vuosina 2008–2012 ja Sofijski universitet ”Sveti Kliment Ohridskissa” vuosina 2010–2013. Vuosina 2014–2016 hän työskenteli unionin oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessorina Balgarska Akademia na naukitessa. Hän on opettanut vuodesta 2020 unionin julkisten hankintojen oikeutta Université du Luxembourgissa (Luxemburgin yliopisto). Hän on luennoinut konferensseissa useissa yliopistoissa eri jäsenvaltioissa lukuisten unionin oikeuden alaa koskevien tutkimustensa johdosta. Hän on julkaissut useita unionin oikeutta käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja.

Kornezov oli virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.2016–31.8.2016. Hänet nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016, ja hän on ollut jaoston puheenjohtaja 30.9.2019 alkaen.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Balgarska asotsiatsia za evopeysko pravo yhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen
 • Eurooppaoikeutta käsittelevän Evropeiski praven pregled julkaisun päätoimittaja
Geert De Baere
Geert De Baere
Kolmannen jaoston puheenjohtaja
Elämäkerta ja virkaura

Geert De Baere on syntynyt Antwerpenissa (Belgia) vuonna 1979. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Universiteit Antwerpenissa (Antwerpenin yliopisto, Belgia) vuonna 2002 ja Master of Laws -tutkinnon University of Cambridgen (Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) osana toimivassa King’s Collegessa vuonna 2003. Hän jatkoi opintojaan valmistuen oikeustieteen tohtoriksi University of Cambridgen King’s Collegesta vuonna 2007. Väitöstutkimuksensa yhteydessä hän oli vierailevana tutkijana Columbia Universityn Columbia Law Schoolissa (Columbian yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Yhdysvallat) vuonna 2005.

Tohtoriksi väiteltyään De Baere työskenteli tutkijatohtorina Universiteit Antwerpenissa vuosina 2007–2009.

Vuonna 2009 De Baere siirtyi Katholieke Universiteit Leuveniin (Leuvenin katolinen yliopisto, Belgia) opettamaan unionin oikeutta ja kansainvälistä oikeutta aluksi vierailevana lehtorina sekä sittemmin lehtorina vuosina 2010–2014 ja vanhempana lehtorina vuodesta 2015 lähtien.

De Baere työskenteli vuosina 2007–2009 unionin tuomioistuimessa lakimiesavustajana julkisasiamies Eleanor Sharpstonin kabinetissa, josta hän siirtyi vuosiksi 2016–2017 tuomari Alexandra (Sacha) Prechalin kabinettiin.

De Baere nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 4.10.2017, ja hän on hoitanut jaoston puheenjohtajan tehtäviä 8.10.2021 alkaen.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Jean Monnet Network ”EU-China Legal and Judicial Cooperation (EUPLANT)” yhteistyöverkoston International Advisory Boardin jäsen, Queen Mary University of London
 • Europe and the World: A Law Review julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Columbia Journal of European Law’n oikeustapauksia koskevien huomautusten toimittaja
 • Cambridge International Law Journal julkaisun Academic review Boardin jäsen
 • Oxford Reports on International Law in EU Courts julkaisun toimituskunnan jäsen
Marc Jaeger
Marc Jaeger
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Marc Jaeger on syntynyt Luxemburgissa (Luxemburg) vuonna 1954. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Université Robert Schumanissa (Strasbourgin yliopisto, Ranska) vuonna 1979 ja jatkoi opintojaan Bruggen Collège d’Europessa (Belgia) suorittaen syventävien EU-opintojen tutkinnon vuonna 1980.

Jaeger hyväksyttiin vuonna 1981 Luxemburgin asianajajayhteisön jäseneksi, ja hän työskenteli asianajajana vuoteen 1983. Hänet nimitettiin tämän jälkeen oikeusministeriön virkamieheksi Luxemburgin syyttäjänvirastoon, jossa hän hoiti tätä tehtävää vuoden ajan, jonka jälkeen hän siirtyi tuomariksi tribunal d’arrondissement de Luxembourgiin (Luxemburgin alioikeus) vuosiksi 1984–1986.

Jaeger aloitti yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa lakimiesavustajana julkisasiamies Jean Mischon kabinetissa, jossa hän työskenteli vuosina 1986–1988, ja siirtyi seuraavaksi tuomari G. Federico Mancinin kabinettiin vuosiksi 1988–1996.

Tuomioistuintehtäviensä ohella Jaeger on toiminut vuodesta 2003 alkaen luennoitsijana Université du Luxembourgissa (Luxemburgin yliopisto) ja vuodesta 2015 myös Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carlissa (Guido Carli ‑yliopisto, Italia). Vuosina 2001–2018 hän toimi Institut universitaire international Luxembourgin (IUIL) johtajana ja vuosina 2011–2016 Université du Luxembourgin hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Jaeger nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 11.7.1996, ja hän toimi jaoston puheenjohtajana 10.9.2004–31.8.2007. Muut tuomarit valitsivat Jaegerin unionin yleisen tuomioistuimen presidentiksi, ja hän hoiti tätä tehtävää neljän peräkkäisen toimikauden ajan 17.9.2007–26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Observatoire luxembourgeois de droit européenin (OLDE) perustajajäsen ja puheenjohtaja
 • Societas Iuris Publici Europaein (SIPE) jäsen
 • Revue européenne de droit de la consommation (REDC) julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Diritto e Politiche dell’Unione Europea (DPUE) julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Studi sull’Integrazione European (SIE) tieteellisen komitean jäsen
 • Revue critique trimestrielle de jurisprudence et de législation (KritV - CritQ - RCrit) julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Revista Română de Drept European (RRDE) julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Fondation Kräizbierg -säätiön hallintoneuvoston jäsen (Luxemburg)
 • Fondation ADIPH säätiön puheenjohtaja (Luxemburg)
 • Luxembourg School of Religion & Societyn (LSRS) pohdintaryhmän jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chêne -ritarikunnan ritari (1999)
 • Luxemburgin suurherttuakunnan ansioritarikunnan upseeri (2004)
 • Italian ansioritarikunnan suurristin ritari (2009)
 • Ranskan kunnialegioonan ritari (2010)
 • Kunniatohtori, Università degli Studi del Sannio (Benevento, Italia) (2013)
 • Honorary Bencher, Middle Temple (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (2016)
Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Sten Frimodt Nielsen on syntynyt Kööpenhaminassa (Tanska) vuonna 1963. Hän suoritti oikeustieteellisen loppututkinnon Københavns Universitetissa (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska) vuonna 1988.

Frimodt Nielsen aloitti työuransa Tanskan ulkoministeriössä, jossa hän työskenteli virkamiehenä vuosina 1988–1991, jonka jälkeen hänet nimitettiin lähetystösihteeriksi Tanskan pysyvään YK-edustustoon New Yorkiin (Yhdysvallat) vuosiksi 1991–1994. Tanskaan palattuaan hän työskenteli ensin, vuosina 1994–1995, ulkoministeriön oikeudellisessa yksikössä, josta hän siirtyi vuosiksi 1995–1998 pääministerin neuvonantajaksi ja sittemmin johtavaksi neuvonantajaksi.

Vuosina 1998–2001 Frimodt Nielsen työskenteli neuvonantajana Tanskan pysyvässä EU-edustustossa. Sieltä hän palasi pääministerin kansliaan, jossa hän toimi vuosina 2001–2002 oikeudellisten kysymysten erityisneuvonantajana, vuosina 2002–2004 osastopäällikkönä ja oikeudellisena neuvonantajana ja vuosina 2004–2007 alivaltiosihteerinä ja oikeudellisena neuvonantajana.

Frimodt Nielsen on toiminut myös opetustehtävissä, sillä hän työskenteli vuosina 1988–1991 Københavns Universitetissa kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden lehtorina ja sittemmin apulaisprofessorina.

Frimodt Nielsen nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 17.9.2007. Muut tuomarit valitsivat hänet jaoston puheenjohtajaksi kahdelle peräkkäiselle toimikaudelle 18.9.2013–31.8.2019.

Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Dannebrogin ritarikunnan I luokan ritarimerkki
Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Juraj Schwarcz on syntynyt Košicessa (Slovakia) vuonna 1952. Hän suoritti Univerzita Komenského v Bratislavessa (Bratislavan Comenius-yliopisto, Slovakia) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1975 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1979.

Schwarcz aloitti työuransa yritysjuristina vuosina 1975–1990 ja siirtyi vuonna 1991 kotimaansa tuomioistuinlaitoksen palvelukseen Mestský súd v Košiciachin (Košicen kunnallinen tuomioistuin, Slovakia) yhteydessä toimivan kaupparekisterin kirjaajana. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin tämän saman tuomioistuimen tuomariksi. Vuosina 1992–2009 hän työskenteli tuomarina myös Krajský súd v Košiciachissa (Košicen alueellinen tuomioistuin, Slovakia), jossa hän hoiti vuosina 1994–2009 jaoston puheenjohtajan tehtäviä. Lisäksi vuosina 2005–2009 Schwarcz toimi kauppaoikeuden jaoston puheenjohtajana. Vuonna 2004 hän siirtyi vuodeksi Najvyšší súd Slovenskej republikyn (Slovakian tasavallan ylin tuomioistuin) kauppaoikeuden jaoston väliaikaiseksi tuomariksi.

Vuosina 1997–2009 Schwarcz toimi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachin (Košicen Pavol-Jozef-Šafárik-yliopisto, Slovakia) kauppa- ja talousoikeuden osaston ulkopuolisena jäsenenä ja vuosina 2005–2009 Justičná akadémia Slovenskej republikyn (Slovakian oikeusakatemia) opettajakunnan jäsenenä.

Schwarcz nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2009.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Societas Iuris Publici Europaei e. V:n (SIPE) jäsen
Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Mariyana Kancheva on syntynyt Tryavnassa (Bulgaria) vuonna 1958. Hän on suorittanut oikeustieteen tutkinnon Sofijski universitet ”Sveti Kliment Ohridskissa” (Sofian yliopisto, Bulgaria) vuonna 1984 ja eurooppaoikeuden jatkotutkinnon Université libre de Bruxellesin (Brysselin yliopisto, Belgia) Eurooppa-opintojen instituutissa vuonna 2009.

Kancheva aloitti työuransa suorittamalla tuomioistuinharjoittelun Sofijski okrazhen sadissa (Sofian maakunnallinen tuomioistuin, Bulgaria) vuosina 1985–1986. Hän työskenteli oikeudellisena neuvonantajana vuosina 1986–1988 sekä asianajajana Sofian asianajajayhteisön (Bulgaria) jäsenenä vuoteen 2011 asti ja Brysselin asianajajayhteisön (Belgia) jäsenenä vuosina 2007–2011. Vuosina 1992–1994 Kancheva hoiti Bulgarian ulkoministeriössä diplomaattikunnan tukipalvelujen pääjohtajan virkaa. Hän on koko työuransa ajan myös erikoistunut useille aloille, muun muassa immateriaalioikeuksiin ja talousoikeuteen (hänet on merkitty Bulgarian patenttiviranomaisen ylläpitämään immateriaalioikeuksien alan edustajien rekisteriinja Bulgarian oikeusministeriön ylläpitämään selvitysmiesten ja pesänselvittäjien rekisteriin).

Kancheva on myös toiminut Bulgariassa välimiehenä kaupallisia asioita koskevien riitojen ratkaisemisessa. Lisäksi hän on osallistunut lainvalmisteluun Bulgarian parlamentin oikeudellisena neuvonantajana sekä kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta.

Kancheva nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2011, ja hän on hoitanut näitä tehtäviä siitä lähtien.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Association Européenne des Femmes Juristes (EWLA) yhdistyksen jäsen
 • Association Femmes d’Europe yhdistyksen jäsen
 • Eurooppaoikeuden akatemian (Europäische Rechtsakademie ERA) jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • ”Hopeinen laatta” eli Bulgarian asianajajayhteisöjen liiton korkein kunnianosoitus, jonka myöntää Sofian asianajajayhteisön johtokunta (2014)
 • Kansallinen oikeusalan Thémis-palkinto kategoriassa ”oikeutta rajojen ulkopuolella” (2017)
 • Tsentar za obuchenie na advokati Krastyu Tsontchev -säätiön (asianajajien koulutuskeskuksen säätiö) 15-vuotisjuhlamitali tunnustuksena työstä luennoitsijana bulgarialaisten asianajajien osaamisen parantamiseksi (2020)
 • Kansallinen oikeusalan Thémis-palkinto, erikoiskunniamaininta kategoriassa ”Euroopan integraatio ja yhteistyö” (2020)
Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Eugène Buttigieg on syntynyt Sliemassa (Malta) vuonna 1961. Hän suoritti oikeustieteen opinnot Università ta' Maltassa (Maltan yliopisto), josta hän myös väitteli oikeustieteen tohtoriksi (LL.D) vuonna 1986. Hän suoritti vuonna 1991 eurooppaoikeuden loppututkinnon University of Exeterissä (Exeterin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) ja vuonna 2004 oikeustieteen tohtorin tutkinnon University of Londonissa (Lontoon yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta).

Buttigieg hyväksyttiin asianajajayhteisön jäseneksi Maltalla vuonna 1987, ja hän aloitti työuransa Maltan oikeusministeriössä, jossa hän työskenteli juristina vuosina 1987–1990. Sen jälkeen hän siirtyi johtavaksi juristiksi Maltan ulkoministeriöön vuosiksi 1990–1994.

Vuodesta 1994 alkaen Buttigieg toimi pääasiallisesti opetustehtävissä. Hän työskenteli luennoitsijana Università ta' Maltassa vuosina 1994–2001 ja lehtorina vuosina 2001–2006. Vuodesta 2007 alkaen hän opetti samassa yliopistossa apulaisprofessorina. Vuonna 2009 hänelle myönnettiin eurooppaoikeuden Jean Monnet ‑oppituoli. Buttigieg on myös vieraileva professori Queen Mary University of Londonissa (Lontoon Queen Mary -yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta), jossa hän on opettanut kilpailuoikeutta vuodesta 2016 alkaen. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja unionin oikeuden ja kilpailuoikeuden aloilla.

Buttigieg oli vuosina 1994–2005 Copyright Boardin (Maltan tekijänoikeuslautakunta) jäsen, ja hän toimi vuosina 1994–2012 yksityisellä sektorilla unionin oikeutta, kilpailuoikeutta, tekijänoikeuksia ja kuluttajaoikeutta koskevien asioiden oikeudellisena neuvonantajana. Vuosina 2000–2012 hän työskenteli neuvonantajana myös Maltan talousministeriössä ja Malta Competition and Consumer Affairs Authorityssä (Maltan kilpailu- ja kuluttajaviranomainen). Tämän ohella vuosina 2001–2009 hän toimi Malta Resources Authorityn (Maltan varainhallinnoinnista vastaava viranomainen) hallintovirkamiehenä.

Buttigieg nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 8.10.2012.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Yksi Maltese Association for European Law’n perustajista ja sen varapuheenjohtaja
Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Viktor Kreuschitz on syntynyt Budapestissa (Unkari) vuonna 1952. Hän suoritti Universität Wienissä (Wienin yliopisto, Itävalta) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1980 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1981.

Kreuschitz aloitti työuransa vuonna 1980 Universität Wienin Institut für Staats- und Verwaltungsrechtin tieteellisenä avustajana ja siirtyi sen jälkeen vuosiksi 1981–1997 virkamieheksi Itävallan liittokanslerinviraston perustuslaillisten asioiden osastolle. Lisäksi hän toimi Datenschutzkommissionin (Itävallan tietosuojakomitea) jäsenenä vuosina 1987–1997.

Kreuschitz siirtyi Euroopan komission oikeudellisen yksikön palvelukseen oikeudellisen neuvonantajan tehtäviin ja edusti tätä toimielintä vuosina 1997–2013 lukuisissa asioissa unionin tuomioistuimissa ja Euroopan vapaakauppajärjestön tuomioistuimessa.

Kreuschitz nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 16.9.2013.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Österreichische Gesellschaft für Europarechtin jäsen
 • European Law Instituten (ELI) jäsen
Lauri Madise
Lauri Madise
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Lauri Madise on syntynyt Tartossa (Viro) vuonna 1974. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon vuonna 1998 Tartu Ülikoolissa (Tarton yliopisto, Viro) ja vuonna 1995 Université de Poitiers’ssa (Poitiers’n yliopisto, Ranska).

Hän aloitti työuransa Viron oikeusministeriön neuvonantajana vuosina 1995–1999, jonka jälkeen hän siirtyi Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan sihteeristön päälliköksi vuosiksi 1999–2002.

Madise aloitti vuonna 2002 kotimaansa tuomioistuinlaitoksen palveluksessa Tallinna Ringkonnakohusin (Tallinnan ylioikeus, Viro) tuomarina. Hänet nimitettiin vuonna 2005 tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi, ja hän on osallistunut myös valtiosääntöoikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainvalmistelutyöhön.

Madise nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen jäseneksi 23.10.2013.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Viron tuomariliiton jäsen
Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Constantinos Iliopoulos on syntynyt Ateenassa (Kreikka) vuonna 1948. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Panepistimio Athinonissa (Ateenan yliopisto, Kreikka) vuonna 1971 ja taloustieteen tutkinnon Oikonomiko Panepistimio Athinon (Ateenan kauppakorkeakoulu, Kreikka) vuonna 1974. Hän laati väitöskirjan kilpailuoikeudesta Universität Hamburgissa (Hampurin yliopisto, Saksa), josta hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1984.

Iliopoulos hyväksyttiin Ateenan asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 1973, ja hän työskenteli asianajajana vuoteen 2016 asti. Vuosina 1992–2006 hän toimi Elliniki Epitropi Antagonismoun (kilpailulautakunta, Kreikka) jäsenenä. Vuosina 2002–2003 hän työskenteli Kyproksen hallituksen oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeutta ja immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa Kyproksen valmistautuessa liittymään Euroopan unioniin. Vuosina 2007–2009 hän työskenteli Kreikan talouskehityksestä ja energia-alasta vastaavan ministeriön oikeudellisena neuvonantajana.

Muiden töidensä ohella Iliopoulos toimi opetustehtävissä Universität Hamburgin oikeustieteellisessä tiedekunnassa: hän toimi eurooppaoikeuden laitoksen assistenttina vuosina 1980–1984, eurooppaoikeuden sekä eurooppalaisen kuluttajaoikeuden, yhtiöoikeuden, kauppaoikeuden ja immateriaalioikeuksien luennoitsijana vuosina 1992–2006 ja vierailevana professorina vuonna 2015. Hän toimi lisäksi Democritio Panepistimio Thrakisin (Traakian Demokritos-yliopisto, Kreikka) oikeustieteellisessä tiedekunnassa kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden professorina vuosina 2007–2015 sekä kansainvälisen ja eurooppalaisen energiaoikeuden master-ohjelman professorina vuosina 2015–2016. Hänet sai vuonna 2016 kunniaprofessorin arvon ja on siitä lähtien opettanut eurooppalaista energiaoikeutta kyseisen master-ohjelman puitteissa.

Iliopoulos on kirjoittanut useita julkaisuja, ja hän on ohjannut kotimaassaan tutkimustyötä Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaioussa (Kreikan eurooppaoikeuden yhdistys). Hän on myös toiminut kyseisen yhdistyksen varainhoitajana vuosina 1987–2002, pääsihteerinä vuosina 2002–2019 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi hän on yksi Elliniki Enosi Dikaiou Energeiasin (Kreikan energiaoikeuden yhdistys) perustajajäsenistä, ja hän toimi vuosina 2012–2016 sen pääsihteerinä ja on toiminut vuodesta 2017 alkaen sen puheenjohtajana.

Saksalainen oikeuskulttuuri on Iliopoulosin kiinnostuksen kohde hänen Hampurin yliopistossa suorittamiensa tohtoriopintojen myötä, ja hän on toiminut vuodesta 1987 lähtien saksalais-kreikkalaisen juristien seuran (Hampuri) varapuheenjohtajana ja vuodesta 1990 lähtien kreikkalais-saksalaisen juristien seuran (Ateena) varapuheenjohtajana. Vuosina 2005–2011 hän toimi myös Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessalonikin (Thessalonikin kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden keskus, Kreikka) hallituksen jäsenenä.

Iliopoulos nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.4.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • European Federation of Energy Law Associations kattojärjestön perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja
 • European University Cyprusin oikeustieteellisen tiedekunnan Interdisciplinary Research Center for Energyn tieteellisen komitean jäsen
Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Virgilijus Valančius on syntynyt Plungėssa (Liettua) vuonna 1963. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Vilniaus universitetasissa (Vilnan yliopisto, Liettua) vuonna 1986 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon Mykolo Romerio universitetasissa (Mykolas Romeris ‑yliopisto, Liettua) vuonna 2000. Hän haki vuonna dosentuuria Mykolo Romerio universitetasista, joka myönsi hänelle tämän arvon vuonna 2008.

Valančius aloitti vuonna 1986 työuransa syyttäjänä ja toimi tässä tehtävässä vuoteen 1990 asti. Hän siirtyi kotimaassaan tuomarin tehtäviin vuosiksi 1991–1994 ja hoiti vuosina 1993–1994 Vilniaus miesto apylinkės teismasin (Vilnan alueellinen alioikeus, Liettua) varapresidentin virkaa. Vuosina 1995–2002 hän työskenteli Lietuvos apeliacinis teismasin (Liettuan muutoksenhakutuomioistuin) tuomarina ja siviilijaoston puheenjohtajana. Vuosina 2002–2013 hän työskenteli tuomarina Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasissa (Liettuan ylin hallintotuomioistuin), jonka presidentti hän oli vuosina 2002–2008.

Valančius aloitti opetustehtävät vuonna 1997 Vilniaus universitetasin luennoitsijana. Hän on ollut luennoitsijana myös Mykolo Romerio universitetasissa vuosina 1998–2000 ja toiminut sittemmin apulaisprofessorina vuosina 2000–2008. Vuosina 2002–2006 hän toimi siviilioikeuden laitoksen johtajana, ja vuonna 2008 hänet nimitettiin professoriksi.

Vuosina 2006–2008 Valančius hoiti Euroopan tuomariliiton (AEM) puheenjohtajan tehtäviä ja vuosina 2006–2014 kansainvälisen tuomariliiton varapuheenjohtajan tehtäviä. Hän oli myös Euroopan neuvoston eurooppalaisten tuomareiden konsultatiivisen neuvoston (CCJE) jäsen vuosina 2000–2014, ja tässä ominaisuudessa hän toimi Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA-Europe) hallituksen jäsenenä vuosina 2010–2013. Hän oli myös Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) neuvoa-antavan komitean jäsen vuosina 2008–2011.

Valančius nimitettiin unionin tuomioistuimen tuomariksi 13.4.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Naczelny Sąd Administracyjnyn (ylin hallintotuomioistuin, Puola) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego julkaisun toimituskunnan neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Euroopan tuomariliiton kunniapuheenjohtaja
Nina Półtorak
Nina Półtorak
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Nina Półtorak on syntynyt Puolassa vuonna 1971. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon vuonna 1995 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2001 Uniwersytet Jagielloński (Jagellon yliopisto, Krakova, Puola). Hänet nimitettiin vuonna 2011 oikeustieteen dosentiksi.

Półtorak hyväksyttiin Puolassa asianajajayhteisön jäseneksi, ja hän työskenteli näissä tehtävissä vuosina 2000–2012 useiden asianajotoimistojen palveluksessa osaamisaloinaan Puolan oikeus ja EU-oikeus edustaen asiakkaita ylimmissä tuomioistuimissa. Hän siirtyi vuonna 2012 Puolan tuomioistuinlaitoksen palvelukseen työskennellen tuomarina aluksi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowiessa (Krakovan voivodikunnan hallintotuomioistuin) ja vuodesta 2014 alkaen Naczelny Sąd Administracyjnyssa (ylin hallintotuomioistuin, Puola). Hänet nimitettiin vuonna 2013 Naczelny Sąd Administracyjnyn EU-oikeuden osaston johtajaksi, ja hän hoiti tätä virkaa vuoteen 2016 asti.

Półtorak on toiminut myös akateemisissa opetustehtävissä. Hän työskenteli Uniwersytet Jagiellońskissa luennoitsijana vuosina 1995–2003 ja Euroopan unionin oikeuden apulaisprofessorina vuosina 2003–2013. Tuona aikana hän teki akateemista tutkimusta, opetti muun muassa Euroopan unionin valtiosääntöoikeutta ja hallinto-oikeutta sekä toimi master-tason opinnäytetöiden ja väitöskirjatyön ohjaajana. Hän oli myös Uniwersytet Jagiellońskin unionin oikeuden jatko-opinto-ohjelman johtaja vuosina 2006–2016. Półtorak on työskennellyt myös oikeustieteen tutkijana, ja hän oli vierailevana tutkijana vuonna 1998 Oxford Universityssä (Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) ja vuonna 2005 Firenzen European University Institutessa (Firenzen Eurooppa-yliopisto, Italia). Hän on kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta ja opettanut vuodesta 2013 alkaen Uniwersytet Jagiellońskissa Euroopan unionin oikeuden professorina.

Półtorak nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.4. 2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego yhdistyksen jäsen
 • Research Network on EU Administrative Law “ReNEUAL” tutkimusverkoston jäsen
 • Europejski Przegląd Sądowy julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Państwo i Prawo julkaisun toimituskunnan jäsen
 • The Polish Review of International and European Law julkaisun suunnittelutoimikunnan jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Puolan pääministerin poikkeuksellisesta väitöskirjasta myöntämä palkinto (2002)
 • Państwo i Prawo julkaisun kunniamaininta valtakunnallisessa parhaan väitöskirjan kilpailussa (2002)
 • Fundacja Promocji Prawa Europejskiegon palkinto teoksesta ”Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich” (2003)
 • Dziennik Gazeta Prawna julkaisun parhaille veroasiantuntijoille myöntämä palkinto (2009)
 • Uniwersytet Jagiellońskin rehtorin palkinto poikkeuksellisesta akateemisesta työstä (2011)
 • Puolan tiede- ja korkeakouluopetusministeriön palkinto (2012)
 • Państwo i Prawo julkaisun valtakunnallinen palkinto parhaasta habilitaatiotutkielmasta (2013)
Fredrik Schalin
Fredrik Schalin
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Fredrik Schalin on syntynyt Tukholmassa (Ruotsi) vuonna 1964. Hän suoritti Stockholms universitetissa (Tukholman yliopisto, Ruotsi) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1991. Hän suoritti myös Université de Paris I Panthéon-Sorbonnessa (Pariisin I yliopisto, Ranska) oikeustieteen alemman tutkinnon vuonna 1990 ja eurooppaoikeuden syventävät opinnot vuonna 1994.

Schalin aloitti työuransa esittelijänä Södertälje tingsrättissä (Södertäljen käräjäoikeus, Ruotsi) vuosina 1991–1993 ja Svea hovrättissä (Svean hovioikeus, Ruotsi) vuosina 1994–1995. Hän työskenteli tuomarina Gotlands tingsrättissä (Gotlannin käräjäoikeus, Ruotsi) ja Norrtälje tingsrättissä (Norrtäljen käräjäoikeus, Ruotsi) vuosina 1995–1996 ja tämän jälkeen Svean hovioikeudessa vuosina 1996–1997.

Schalin aloitti vuonna 1997 varapuheenjohtajana Ruotsin valtiovarainministeriön parlamentaarisessa valiokunnassa, ja hänet nimitettiin vuonna 1999 Ruotsin ulkoministeriöön EU-asioiden oikeudelliseksi neuvonantajaksi.

Schalin siirtyi vuonna 1998 yhteisöjen tuomioistuimen palvelukseen tuomari Hans Ragnemalmin lakimiesavustajaksi, ja hän jatkoi näissä tehtävissä vuosina 1999–2006 tuomari Stig von Bahrin kabinetissa.

Kotimaahansa palattuaan Schalin työskenteli juristina vuosina 2006–2008. Hänet hyväksyttiin Tukholman asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 2008, jonka jälkeen hän työskenteli asianajajana. Hän palasi vuonna 2009 tuomioistuinlaitoksen palvelukseen työskennellen Södertörns tingsrättissä (Södertörnin käräjäoikeus, Ruotsi) tuomarina ja jaoston puheenjohtajana vuoteen 2016 asti.

Schalin on toiminut myös opetustehtävissä luennoitsijana Stockholms universitetissa vuosina 2006–2008 ja Domstolsakademissa (Ruotsin tuomioistuinlaitoksen akatemia) vuodesta 2011 lähtien.

Schalin nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 8.6.2016.

Inga Reine
Inga Reine
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Inga Reine on syntynyt Riiassa (Latvia) vuonna 1975. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Latvijas Universitātēssa (Latvian yliopisto) vuonna 1996 ja master-tutkinnon European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisationissa (EIUC) (Euroopan yliopistojenvälinen ihmisoikeuksien ja demokratisaation keskus, Italia) vuonna 1998.

Reine aloitti työuransa juristina Latvian ihmisoikeusvirastossa vuosina 1995–1999, jonka jälkeen hän siirtyi neuvonantajaksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön (ETYJ) Kosovon-operaatioon vuosiksi 1999–2002 ja Montenegron-operaatioon vuosiksi 2002–2003.

Reine työskenteli vuosina 2003–2012 juristina Latvian ulkoministeriössä ja toimi Latvian hallituksen edustajana kansainvälisissä ihmisoikeusjärjestöissä. Hän oli samanaikaisesti myös Euroopan neuvoston ihmisoikeusasioiden johtokomitean (CDDH) jäsen.

Reine nimitettiin vuonna 2012 osastopäälliköksi Latvian Euroopan unionin pysyvään edustustoon Brysseliin, ja hän hoiti näitä tehtäviä vuoteen 2015 asti. Hän hoiti kyseisessä edustustossa myös oikeudellisen neuvonantajan tehtäviä vuosina 2012–2016.

Reine nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 8.6.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • ETYJ:n sovittelu- ja välitystuomioistuimen sovittelija
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • IV luokan kunniaristi (Latvia, 2011)
René Barents
René Barents
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

René Barents on syntynyt Rotterdamissa (Alankomaat) vuonna 1951. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon ja taloustieteen erikoistutkinnon vuonna 1973 Erasmus Universiteitissa (Erasmus-yliopisto, Alankomaat). Hän täydensi akateemista koulutustaan oikeustieteen tohtorin tutkinnolla Universiteit Utrechtissa (Utrechtin yliopisto, Alankomaat), jossa hän väitteli vuonna 1981.

Barents aloitti työuransa Universiteit Utrechtin Eurooppa-instituutissa, jossa hän toimi vuosina 1973–1974 tutkijana ja vuosina 1974–1979 lehtorina muun muassa eurooppaoikeuden ja talousoikeuden aloilla. Hän opetti myös Universiteit Leidenissä (Leidenin yliopisto, Alankomaat) lehtorina vuosina 1979–1981. Sittemmin hänet nimitettiin professoriksi Universiteit Maastrichtiin (Maastrichtin yliopisto, Alankomaat), jossa hän opetti eurooppaoikeutta vuosina 1988–2003 ja jonka eurooppaoikeuden kunniaprofessoriksi hänet nimitettiin vuonna 2003. Barents on kirjoittanut useita julkaisuja unionin oikeudesta, ja hän aloitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa vuonna 1981 lakimiesavustajana julkisasiamies Pieter VerLoren van Themmatin (vuosina 1981–1986) ja julkisasiamies Jean Mischon (1986) kabineteissa. Hän siirtyi seuraavaksi tuomioistuimen henkilöstöosastolle, jossa hän työskenteli vuosina 1986–1987 henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkönä.

Barents toimi vuosina 1987–1991 Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön palveluksessa, ja palasi vuosiksi 1991–2000 yhteisöjen tuomioistuimeen lakimiesavustajaksi tuomari Paul Joan George Kapteynin kabinettiin. Vuosina 2000–2009 hän hoiti osastopäällikön virkaa tutkimuksen ja dokumentaation pääosastolla, jonka johtaja hänestä tuli vuosiksi 2009–2011.

Vuosina 1993–2011 Barents toimi lisäksi Gerechtshof 's-Hertogenboschin (’s-Hertogenboschin ylioikeus, Alankomaat) neuvonantajana.

Barents nimitettiin virkamiestuomioistuimen tuomariksi 6.10.2011, ja hän toimi tässä tehtävässä 31.8.2016 asti.

Hänet nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016, josta lähtien hän on hoitanut kyseistä tehtävää.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen -tiedeakatemian jäsen
Paul Nihoul
Paul Nihoul
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Paul Nihoul on syntynyt Brysselissä (Belgia) vuonna 1963. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Université catholique de Louvainissa (Leuvenin yliopisto, Belgia) vuonna 1988 ja Master of laws -tutkinnon Harvard Universityssä (Harvardin yliopisto, Yhdysvallat) vuonna 1989. Hän aloitti oikeustieteen tohtoriopinnot Université catholique de Louvainissa ja valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1998. Hän suoritti tässä samassa yliopistossa myös filologian ja filosofian tutkinnon vuonna 1984.

Nihoul hyväksyttiin New Yorkin asianajajayhteisön (Yhdysvallat) jäseneksi vuonna 1990, ja hän työskenteli siellä asianajajana (Attorney and Counselor at Law). Eurooppaan palattuaan hän aloitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa työskennellen lakimiesavustajana tuomari René Joliet’n ja tuomari John Murrayn kabineteissa vuosina 1991–1995.

Nihoul aloitti akateemisen uransa Université catholique de Louvainissa vuosina 1995–1999 aluksi tutkijana ja sittemmin luennoitsijana. Tämän jälkeen hän on työskennellyt professorina vuosina 1999–2010 Rijksuniversiteit Groningenissa (Groningenin yliopisto, Alankomaat) ja vuodesta 2001 lähtien Université catholique de Louvainissa, jossa hän toimi vuosina 2001–2016 myös kuluttajaoikeuden laitoksen johtajana. Lisäksi hän toimi tässä samassa yliopistossa opettajakunnan puheenjohtajana vuosina 2004–2006 ja oikeudellisen tutkimuslaitoksen johtajana vuosina 2012–2015. Nihoul oli vuosina 1999–2009 Euroopan tiedeneuvoston myöntämän henkilökohtaisen Jean Monnet ‑oppituolin haltija. Hän opetti myös Université Paris-Dauphinessa (Pariisin X yliopisto, Ranska) vierailevana professorina vuosina 2013–2016. Vuosina 2010–2011 hän oli Fulbright-tutkijastipendiaattina American Universityssä (Washington DC, Yhdysvallat), ja vuosina 2013–2016 hän toimi Academic Society for Competition Law’n (Ascola) puheenjohtajana.

Nihoul nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Academia Europeaen jäsen
 • Academic Society for Competition Law’n johtokomitean (Ascola) jäsen
 • Päätoimittajana ja unionin yleiseen tuomioistuimeen nimittämisensä jälkeen toimituskunnan jäsenenä useissa oikeustieteellisissä julkaisuissa: Journal of European Competition Law and Practice, Journal de droit européen, European Journal of Consumer Law
 • Toimituskunnan jäsen seuraavissa oikeustieteellisissä julkaisuissa: Les Cahiers du juriste, Market and Competition Law Review
 • Europe-julkaisujen johtaja, Larcier-kustantamo
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Prix d’excellence, Wallonie-Bruxelles International (2010–2011)
 • Ranskankielisen yhteisön palkinto parhaasta filologian opinnäytetyöstä (Bryssel, 1984)
Ulf Öberg
Ulf Öberg
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Ulf Öberg on syntynyt Tukholmassa (Ruotsi) vuonna 1966. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Stockholms universitetissa (Tukholman yliopisto, Ruotsi) vuonna 1991. Hän jatkoi opintojaan Université de Paris I Panthéon-Sorbonnessa (Pariisin I yliopisto, Ranska), jossa hän suoritti vuonna 1992 jatkotutkinnon sisämarkkinaoikeudesta. Vuonna 1993 hän suoritti Institut d’études politiques (IEP) de Paris’n (Pariisin valtio-opillinen instituutti, Ranska) tutkinnon kansainvälisistä suhteista.

Öberg aloitti työuransa tutkijana Ruotsin maanpuolustuksellisella tutkimuslaitoksella vuosina 1992 ja 1994. Vuosina 1993–1994 hän osallistui ruotsalaisten virkamiesten koulutusohjelmaan.

Öberg työskenteli vuosina 1994–1995 Ruotsin ulkoministeriön Eurooppa-asioiden osastolla oikeudellisena neuvonantajana ja siirtyi tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuimeen tuomari Hans Ragnemalmin lakimiesavustajaksi vuosiksi 1995–2000.

Ruotsiin palattuaan Öberg siirtyi akateemiselle uralle Stockholms universitetin tutkijana ja luennoitsijana. Hän perusti oman asianajotoimiston ja harjoitti asianajajan ammattia Sveriges advokatsamfundin (Ruotsin asianajajaliitto) jäsenenä vuosina 2006–2016.

Öberg nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Sveriges advokatsamfundin valintalautakunnan jäsen ja valtiosääntöoikeuden opettaja koulutuksessa, joka tähtää advokat-ammattitutkintoon
 • Centre d’étude et de prospective stratégiquen (CEPS) jäsen (Pariisi, Ranska)
 • Forum for EU-US Legal-Economic Affairs, Mentor Group, osallistuja (Boston, Yhdysvallat)
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Krystyna Kowalik-Bańczyk on syntynyt Gdańskissa (Puola) vuonna 1976. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Uniwersytet Gdańskissa (Gdańskin yliopisto, Puola) vuonna 1999 ja jatkotutkinnon Université des sciences sociales de Toulousessa (Toulousen yliopisto, Ranska) vuonna 2000. Hän jatkoi opintoja Bruggen Collège d’Europessa (Belgia), jossa hän suoritti eurooppaoikeuden Master of Laws ‑tutkinnon vuonna 2002. Hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi Puolan tiedeakatemiasta vuonna 2004.

Kowalik-Bańczyk opetti vuosina 2002–2010 Uniwersytet Warszawskin (Varsovan yliopisto, Puola) Eurooppa-opintojen laitoksella ja Wyższa Szkoła Prawa i Administracjissa (oikeus‑ ja hallintotieteellinen yliopisto, Puola). Vuosina 2006–2014 hän teki opetustehtäviensä ohella tutkimusta lehtorina (2006) ja sittemmin apulaisprofessorina (2014) Puolan tiedeakatemian oikeustieteellisessä instituutissa. Hän opetti myös kansainvälistä oikeutta ja Euroopan unionin oikeutta vuosina 2010–2016 luennoitsijana Politechnika Gdańskassa (Gdańskin teknillinen yliopisto, Puola) sekä vierailevana professorina Université Panthéon-Assas Paris II:ssa (Pariisin yliopisto, Ranska), Université de Nice Sophia-Antipolisissa (Nizzan yliopisto, Ranska) ja Université du Luxembourgissa (Luxemburgin yliopisto).

Kowalik-Bańczyk on kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeuden alalla ja osallistunut useiden oikeustieteellisten teosten kirjoittamiseen.

Kowalik-Bańczyk nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 19.9.2016.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Seuraavien oikeustieteellisten julkaisujen päätoimittaja tai tieteellisen neuvoston jäsen: Europejski Przegląd Sądowy, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Media Laws ja iKAR
 • Balkan Yearbook of International and European Law julkaisun uudistetun laitoksen neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Master in European Law -ohjelman (ensimmäinen vuosi) johtoryhmän jäsen, Université du Luxembourg
 • Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE), Association Internationale du droit de la concurrence (ASCOLA) ja International Law Association (ILA) järjestöjen Puolan jaostojen jäsen
Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Colm Mac Eochaidh on syntynyt Dublinissa (Irlanti) vuonna 1963. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon vuonna 1984 University College Dublinissa (Dublinin yliopisto, Irlanti), joka on osa National University of Irelandia.

Mac Eochaidh suoritti irlantilaisen asianajajan tutkinnon (barrister) Honorable Society of King’s Inns Dublinissa vuonna 1987 ja aloitti työuransa Eurooppa-asioiden juristina vuosina 1988–1990 Law Society of England and Walesissa (Englannin ja Walesin asianajajayhteisö). Hän toimi myös tämän viimeksi mainitun sekä Law Society of Scotlandin (Skotlannin asianajajayhteisö) edustajana Euroopan yhteisöjen toimielimissä Brysselissä vuosina 1990–1993.

Mac Eochaidh työskenteli vuosina 1993–2009 asianajajana (barrister) Irlannin asianajajayhteisön jäsenenä, jonka jälkeen hänet nimitettiin Senior Counseliksi vuonna 2009.

Mac Eochaidh on toiminut myös kilpailuoikeuden opetustehtävissä Honorable Society of King’s Inns Dublinissa vuosina 1993–1999 ja luennoitsijana Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxuén osana toimivassa China-EU School of Law’ssa (Kiinan yliopiston valtiotieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta, Kiina).

Mac Eochaidh nimitettiin vuonna 2012 tuomariksi High Court of Irelandiin (ylempi piirituomioistuin, Irlanti), jossa hän hoiti vuosina 2014–2017 maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden jaoston puheenjohtajan tehtäviä.

Mac Eochaidh nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 8.6.2017.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Irish Society for European law’n varapuheenjohtaja
 • Bencher, Honorable Society of King’s Inns
Ramona Frendo
Ramona Frendo
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Ramona Frendo on syntynyt Maltalla vuonna 1971 ja hän on kotoisin Zejtunista (Malta). Hän suoritti Università ta' Maltassa (Maltan yliopisto) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1993 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1995. Hän jatkoi opintojaan University of Cambridgessa (Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta), jossa hän suoritti kriminologian tutkinnon vuonna 1996. Vuonna 2018 hän täydensi yliopisto-opintojaan eurooppaoikeuden jatko-opinnoilla King’s College Londonissa (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta).

Frendo aloitti työuransa asianajajana Maltan asianajajayhteisössä vuosina 1996–2019. Tämän ohella hän hoiti monitieteellisen osaamisensa johdosta oikeudellisen neuvonantajan tehtäviä Maltan sosiaaliturva-asioiden ministeriössä sekä oikeudellisen asiantuntijan tehtäviä Vallettan tuomioistuimissa vuosina 1997–2019 ja useissa vakuutusyhtiöissä vuosina 2006–2019.

Vuosina 2006–2019 Frendo oli Maltan kansallisen välimieslautakunnan jäsen ja vuosina 2009–2019 Maltan työllisyyskomission jäsen. Vuosiksi 2012–2013 hänet nimitettiin Maltan kansalliseen perheasioiden komissioon sekä Maltan oikeuslaitoksen kokonaisuudistusta valmistelleeseen komissioon, minkä jälkeen hän toimi Maltan oikeusjärjestelmän uudistamista valmistelleen komission jäsenenä vuosina 2014–2016. Maltan hallitus nimitti Frendon vuonna 2016 Euroopan unionin neuvoston viisumityöryhmän erityisneuvonantajaksi, ja hän toimi tämän työryhmän puheenjohtajana Maltan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakaudella vuoden 2017 ensimmäisen alkupuolikkaan.

Frendo nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 20.3.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Chamber of Advocates of Maltan jäsen
 • Friends of ERA -yhdistyksen jäsen (Europäische Rechtsakademie)
Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Tuula Riitta Pynnä on syntynyt Turussa (Suomi) vuonna 1958. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnot Turun yliopistossa (Suomi) vuonna 1981 ja Universität Trierissä (Trierin yliopisto, Saksa) vuonna 1993. Lisäksi vuonna 1994 Institut européen d’administration publique (julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti, Alankomaat) myönsi hänelle eurooppaoikeuden master-tutkinnon yhteistyössä Université Nancy 2:n (Nancyn yliopisto, Ranska) ja Aristotélio Panepistímio Thessaloníkisin (Thessalonikin yliopisto, Kreikka) kanssa.

Pynnä aloitti työuransa vuonna 1981 assistenttina Turun yliopistossa, jossa hän työskenteli vuoteen 1982. Hän siirtyi seuraavaksi oikeuslaitoksen palvelukseen Porin raastuvanoikeuden (Suomi) oikeusneuvosmieheksi hoitaen tätä tehtävää vuosina 1982–1983. Pynnä toimi kahden vuoden ajan Porin poliisilaitoksen väestökirjatoimiston (Suomi) johtajana, jonka jälkeen hän palasi tuomarin tehtäviin. Vuonna 1984 hän toimi vuoden ajan Ulvilan kihlakunnanoikeudessa (Suomi) tuomioistuinharjoittelijana. Vuosina 1985–1995 hän työskenteli Tampereen raastuvanoikeudessa (Suomi) ja Pirkanmaan käräjäoikeudessa (Suomi) oikeusneuvosmiehenä ja sittemmin käräjätuomarina.

Vuosina 1996–2005 Pynnä oli Suomen ulkoministeriön palveluksessa EU-tuomioistuinasioiden yksikön päällikkönä ja oikeudellisena neuvonantajana, ja hän toimi Suomen valtionasiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa. Hänet nimitettiin Euroopan unionin neuvoston tuomioistuintyöryhmän Suomen valtuuskunnan puheenjohtajaksi, ja hän oli myös jäsenenä unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsittelevän puheenjohtajan tukiryhmässä.

Pynnä on toiminut tuomarina kummassakin ylimmässä suomalaisessa tuomioistuimessa. Hänet nimitettiin vuonna 2005 määräaikaiseen tuomarin virkaan ja vuonna 2006 tuomarin virkaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän jälkeen hän oli korkeimman oikeuden tuomari vuosina 2012–2019. Vuosina 2015–2019 hän toimi myös Helsingin pörssin (Suomi) kurinpitolautakunnan jäsenenä. Vuosina 2011–2019 hän oli jäsenenä Suomen asianajajaliiton asianajajatutkintolautakunnassa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 2013–2019.

Pynnä nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Turun yliopiston tiedekuntaneuvoston jäsen
 • Fédération Internationale pour le Droit Européenin (FIDE) vuoden 2026 kongressin, joka järjestetään Helsingissä, lautakunnan jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Valtion virka-ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta (2015)
 • Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki (2019)
Laurent Truchot
Laurent Truchot
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Laurent Truchot on syntynyt Pariisissa (Ranska) vuonna 1962. Hän opiskeli Institut d’études politiques de Paris’ssa (Pariisin valtio-opillinen instituutti, Ranska), josta hän valmistui vuonna 1984. Hän jatkoi opintojaan myöhemmin École nationale de la magistraturessa (kansallinen tuomarikoulu, Bordeaux, Ranska) vuosina 1986–1988.

Truchot aloitti työuransa tribunal de grande instance de Marseillessa (Marseillen alioikeus, Ranska), jossa hän työskenteli tuomarina vuosina 1988–1990. Hän siirtyi seuraavaksi tuomarin virkaan Ranskan oikeusministeriön siviiliasioiden yksikköön vuosiksi 1990–1992. Vuosina 1992–1994 hän työskenteli apulaisosastopäällikkönä ja sittemmin osastopäällikkönä Ranskan valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osastolla. Hänet nimitettiin vuonna 1994 Ranskan oikeusministerin tekniseksi neuvonantajaksi, jota tehtävää hän hoiti vuoteen 1995 asti, jolloin hänet nimitettiin tuomariksi tribunal de grande instance de Nîmesiin (Nîmesin alioikeus, Ranska), jossa hän työskenteli vuosina 1995–1996.

Truchot työskenteli yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa vuosina 1996–2001, jolloin hän toimi julkisasiamies Philippe Léger’n lakimiesavustajana. Hän siirtyi seuraavaksi esittelijäneuvokseksi Cour de cassationiin (ylin tuomioistuin, Ranska) vuosiksi 2001–2007.

Truchot toimi unionin yleisen tuomioistuimen tuomarina vuosina 2007–2013, jolloin hän hoiti myös jaoston puheenjohtajan tehtäviä vuosina 2010–2013.

Truchot’n palattua Ranskaan vuonna 2013 hänet nimitettiin Cour de cassationin jäseneksi, ja hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 2019 asti.

Truchot nimitettiin toisen kerran unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Johannes Christoph Laitenberger on syntynyt Hampurissa (Saksa) vuonna 1964. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnissa (Bonnin yliopisto, Saksa). Hän suoritti saksalaisen ensimmäisen oikeustieteellisen valtiontutkinnon vuonna 1990.

Opintojensa jälkeen hän työskenteli vuonna 1991 Bundestagissa (Saksan parlamentti) hallinnon juristina.

Vuosina 1991–1994 Laitenberger hoiti Rechtsreferendarin tehtäviä Oberlandesgericht Kölnissä (Kölnin osavaltion ylioikeus, Saksa). Hän suoritti vuonna 1994 saksalaisen toisen oikeustieteellisen valtiontutkinnon.

Tämän ohella Laitenberger toimi vuosina 1991–1995 osa-aikaisesti luennoitsijana ja tutkijana Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnissa.

Vuonna 1995 hän työskenteli myös osa-aikaisesti asianajotoimistossa.

Laitenberger hyväksyttiin harjoittamaan asianajajan ammattia Saksassa, ja hän työskenteli yritysjuristina teollisuusryhmittymässä vuonna 1996, jonka jälkeen hän siirtyi Euroopan unionin toimielinten palvelukseen.

Hän työskenteli Euroopan unionin neuvoston hallinto- ja protokolla-osaston neuvonantajana vuosina 1996–1999, kunnes hänet nimitettiin esittelijäksi Euroopan komission kilpailun pääosastolle.

Laitenberger toimi tämän jälkeen useissa eri tehtävissä suorassa yhteistyössä komission jäsenten kanssa. Hän oli komissaari Viviane Redingin kabinetin jäsen vuosina 1999–2003 ja kabinettipäällikkö vuosina 2003–2004. Vuosina 2004–2005 hän työskenteli komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kabinetin jäsenenä. Hänet nimitettiin vuosiksi 2005–2009 Euroopan komission tiedottajaksi ja tiedotuspalvelun päälliköksi. Vuosina 2009–2014 hän työskenteli jälleen komission puheenjohtajan kabinettipäällikkönä.

Vuonna 2014 Laitenberger nimitettiin komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtajaksi, ja vuosina 2015–2019 hän toimi komission kilpailun pääosaston pääjohtajana.

Laitenberger nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht -julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Concurrences-julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Neue Zeitschrift für Kartellrecht (NZK) -julkaisun toimituskunnan jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Ordem do Infante D. Henrique ritarikunnan suurupseeri (Portugali, 2014)
Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Roberto Mastroianni on syntynyt Cosenzassa (Italia) vuonna 1964. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon vuonna 1987 Università degli Studi di Firenzessä (Firenzen yliopisto, Italia) ja vuonna 1990 Penn State University Dickinson School of Law’ssa (Pennsylvanian yliopisto, Yhdysvallat). Hän jatkoi opintojaan Università di Bolognassa (Bolognan yliopisto, Italia), josta hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1992. Hän toimi tutkijatohtorina Université de Genèvessä (Geneven yliopisto, Sveitsi) vuosina 1992–1993, Universiteit van Amsterdamissa (Amsterdamin yliopisto, Alankomaat) ja New York Law Schoolissa (New Yorkin yliopisto, Yhdysvallat) vuosina 1993–1994.

Mastroianni aloitti työuransa kansainvälisen oikeuden tutkijana Università degli Studi di Firenzessä vuosina 1992–1997, jonka jälkeen hän siirtyi yhteisöjen tuomioistuimeen, jossa hän työskenteli lakimiesavustajana julkisasiamies Giuseppe Tesauron ja julkisasiamies Antonio Saggion kabineteissa vuosina 1997–2000.

Tämän jälkeen Mastroianni toimi unionin oikeuden opettajana Università degli Studi di Napoli Federico II:ssa (Napolin yliopisto, Italia) vuosina 2000–2019, jona aikana hän kirjoitti runsaasti julkaisuja. Hän opetti unionin oikeutta ja EU-lainkäyttöoikeutta myös Université Paris 2 – Panthéon-Assasin (Pariisin yliopisto, Ranska) vierailevana professorina vuosina 2011–2013. Hän opetti unionin oikeutta Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carlissa (kansainvälinen Guido Carli -yliopisto, Italia) vuosina 2013–2017. Hänet nimitettiin vuonna 2015 vertailevan kilpailuoikeuden professoriksi University of Denverin Sturm College of Law’hon (Denverin yliopisto, Yhdysvallat), jossa hän opetti vuoteen 2019 asti.

Mastroianni työskenteli vuosina 1993–2019 asianajajana, ja hänellä oli kelpoisuus toimia ylimmissä italialaisissa tuomioistuimissa. Vuosina 2013–2015 hän oli myös Società Italiana di Diritto Internazionalen (SIDI) (Italian kansainvälisen oikeuden yhdistys) hallituksen jäsen ja vuosina 2018–2021 Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione European (AISDUE) (Italian EU-oikeuden opintojen yhdistys) hallituksen jäsen. Vuosina 2015–2018 hän toimi valtionasiamiehenä Italian hallituksen lainsäädäntöasioiden Eurooppa-asioiden osastolla.

Mastroianni nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione European (AISDUE) jäsen
 • Società Italiana di Diritto Internazionalen (SIDI) jäsen
 • European Law Instituten (ELI) jäsen
 • Seuraavien oikeustieteellisten julkaisujen toimituskunnan tai tieteellisen komitean jäsen: “Il Diritto dell'Unione Europea”, “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, “Studi dell’integrazione europea”, “Diritto, mercato e tecnologia”, “Federalismi”, “The Journal of Media Law” ja “Media Laws –Rivista di Diritto dei Media”
 • EU-oikeuden professorinvirkojen hakijoiden kelpoisuuden arviointilautakunnan jäsen, Italia (2019–2021)
José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

José Martín y Pérez de Nanclares on syntynyt Vitoria-Gasteizissa (Espanja) vuonna 1965. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Universidad de Salamancassa (Salamancan yliopisto, Espanja) vuonna 1988. Hän opiskeli vuosina 1988–1989 valtiosääntöoikeutta Universität zu Kölnissä (Kölnin yliopisto, Saksa) ja suoritti vuonna 1991 eurooppaoikeuden master-tutkinnon Universität Saarbrückenissä (Saarbrückenin yliopisto, Saksa). Hän valmistui vuonna 1994 oikeustieteen tohtoriksi Universität Saarbrückenistä ja Universidad de Salamancasta.

Kansainvälisen oikeuden opettajana toiminut Martín y Pérez de Nanclares aloitti akateemisen uransa Universidad de La Riojassa (La Riojan yliopisto, Espanja), jossa hän työskenteli lehtorina vuosina 1993–1996 ja professorina vuosina 1996–2001. Hänet nimitettiin vuonna 1996 Universidad de La Riojan pääsihteeriksi, jonka jälkeen hän toimi vuosina 1996–2000 kyseisen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina ja vuosina 2004–2008 kansainvälisistä suhteista vastaavana vararehtorina. Hän hoiti Universidad de La Riojassa vuosina 2001–2009 kansainvälisen julkisoikeuden oppituolia ja unionin oikeuden Jean Monnet ‑oppituolia. Vuosina 2009–2012 hän hoiti Universidad de Salamancassa kansainvälisen julkisoikeuden oppituolia, joka myönnettiin hänelle uudelleen vuonna 2018.

Martín y Pérez de Nanclares työskenteli vuosina 2012–2018 Espanjan ulko- ja kehitysyhteistyöministeriön kansainvälisten oikeudellisten asioiden johtajaksi. Hän hoiti vuonna 2018 vuoden ajan Consejo de Estadon (ylin hallintotuomioistuin, Espanja) presidentin kabinettipäällikön tehtävää.

Martín y Pérez de Nanclares nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (Haag, Alankomaat)
 • Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrechtin neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Fédération internationale pour le droit européenin (FIDE) Espanjan-jaoston hallituksen jäsen
 • Revista de Derecho comunitario europeo julkaisun tieteellisen komitean jäsen
 • Institut Barcelona d’estudis internacionalsin neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Cuadernos Europeos de Deusto julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Universidad Autónoma de Madridin oikeustieteellisen tiedekunnan vuosikirjan –toimituskunnan jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Doctor honoris causa, Universidad de Piura (Peru, 2009)
 • San Raimundo de Peñafortin ritarikunnan risti (2016)
Ornella Porchia
Ornella Porchia
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Ornella Porchia on syntynyt Chivassossa (Italia) vuonna 1966. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Università degli Studi di Torinossa (Torinon yliopisto, Italia) vuonna 1991 ja valmistui oikeustieteen tohtoriksi Università Commerciale Luigi Bocconista (Milanon yliopisto, Italia) vuonna 1996.

Porchia aloitti työuransa vuonna 1994 asianajajana toimien Torinon asianajajayhteisön jäsenenä ja siirtyi sittemmin Università degli Studi di Torinoon, jossa hän työskenteli apulaisprofessorina (professore assistente) vuosina 1997–2002. Hän jatkoi kyseisen yliopiston kansainvälisen oikeuden apulaisprofessorina (professore associato) vuosina 2002–2007, kunnes hänet nimitettiin unionin oikeuden professoriksi vuonna 2007, josta lähtien hän on hoitanut kyseistä tehtävää.

Porchia toimi vuosina 2010–2014 Corte costituzionalen (perustuslakituomioistuin, Italia) tutkimuspalvelun juristina. Vuosina 2014–2019 hän hoiti Italian Euroopan unionin pysyvän edustuston oikeudellisen neuvonantajan tehtävää. Hän on julkaissut useita unionin oikeuden ja kansainvälisen oikeuden tutkimuksia.

Porchia nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Il diritto dell'economia ja Studi sull’integrazione europea julkaisujen tieteellisen komitean jäsen
 • European Law Instituten jäsen (Common Constitutional Traditions in Europe hankkeen neuvoa-antavan komitean jäsen)
 • Associazione Italiana degli Studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE) järjestön jäsen
 • Società italiana di diritto internazionale (SIDI) yhdistyksen jäsen
 • Accademia delle Scienze di Torino tiedeakatemian jäsen
Gerhard Hesse
Gerhard Hesse
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Gerhard Hesse on syntynyt Wienissä (Itävalta) vuonna 1970. Hän suoritti Universität Wienissä (Wienin yliopisto, Itävalta) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1993 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2002.

Hesse aloitti työuransa vuonna 1994 Itävallan liittokanslerinviraston Eurooppa-asioiden osaston virkamiehenä. Hän hoiti näitä tehtäviä vuoden ajan, kunnes hän siirtyi vuosiksi 1995–2000 liittokanslerinviraston oikeudelliseen yksikköön työskennellen aluksi virkamiehenä ja sittemmin osastopäällikkönä. Hesse työskenteli vuosina 2000–2002 Arbeiterkammerissa (työntekijöitä edustava Itävallan työkamari) oikeudellisena neuvonantajana ennen paluutaan liittokanslerinvirastoon virkamieheksi ja osastopäälliköksi vuosiksi 2002–2007. Hän työskenteli vuosina 2007–2010 Itävallan liittokanslerin kabinetissa oikeudellisena neuvonantajana ja vuosina 2010–2017 liittokanslerinviraston oikeudellisen yksikön pääjohtajana. Vuosina 2017–2019 hän toimi Itävallan perustuslakiin, uudistuksiin ja sääntelynpurkuun liittyvien kysymysten ja oikeusasioiden ministeriön oikeudellisen osaston pääjohtajana.

Vuonna 2010 Hesse nimitettiin myös jäseneksi henkilötietojen suojaa koskevaan hallituksen toimikuntaan, ja hän hoiti näitä tehtäviä vuoteen 2019 asti. Hän toimi myös Itävallan kansalliskirjaston valvontatoimikunnan jäsenenä vuosina 2017–2019. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja, jotka koskevat Itävallan julkishallintoa.

Hesse nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Österreichische Juristenkommissionin jäsen
 • Österreichischer Juristentagin hallintoneuvoston jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
 • Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste um die Republik Österreich
Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Miguel Sampol Pucurull on syntynyt Barcelonassa (Espanja) vuonna 1974. Hän suoritti oikeustieteen ja liikehallinnon tutkinnon Universidad Pontificia Comillas – ICADE:ssa (Comillasin yliopisto, Espanja) vuonna 1998.

Sampol Pucurull aloitti työuransa valtionasiamiehen tehtävissä edustaen vuosina 2002–2005 Espanjan valtiota Espanjan kansallisissa tuomioistuimissa ja siirtyi sittemmin vuosiksi 2005–2006 Espanjan kulttuuriministeriön oikeudelliseen yksikköön. Vuosina 2006–2007 hän työskenteli Espanjan ulkoasiainministeriön oikeudellisessa yksikössä vastuualueenaan Euroopan unionin tuomioistuinta koskevat asiat.

Vuosina 2007–2014 Sampol Pucurull hoiti valtionasiamiehen ja oikeudellisen neuvonantajan tehtäviä Espanjan pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Vuonna 2014 hän aloitti Espanjan oikeusministeriön palveluksessa valtion asioiden ajamisesta vastaavan osaston EU-asioiden ja kansainvälisten asioiden yksikön apulaispääjohtajana. Tässä tehtävässä hän toimi vuoteen 2019 asti Espanjan ulkoasiain- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriön vastaavana valtionasiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuinasioista vastaavassa valtion oikeudellisessa yksikössä. Hän toimi samanaikaisesti useiden julkisten yritysten hallitusten jäsenenä ja kirjoitti monia oikeustieteellisiä julkaisuja.

Sampol Pucurull nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo yhdistyksen jäsen
 • Asociación de Abogados del Estado yhdistyksen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Espanjan oikeusministeriön 1. luokan San Raimundo de Peñafort kunniaristi (2016)
 • Espanjan ulkoasiain- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriön siviiliansioritarikunnan kunniamerkki (2019)
Mirela Stancu
Mirela Stancu
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Mirela Stancu on syntynyt Călărașissa (Romania) vuonna 1974. Hän suoritti Universitatea din Bucureștissa (Bukarestin yliopisto, Romania) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1998 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2009.

Stancu työskenteli asianajajana Bukarestin asianajajayhteisössä vuosina 1999–2002 ja siirtyi sen jälkeen prosessioikeuden opettajaksi Universitatea din Bucureștiin. Hän toimi siellä tuntiopettajana vuosina 2002–2018 ja lehtorina vuodesta 2018 alkaen ja kirjoitti tuolloin lukuisia oikeustieteellisiä julkaisuja.

Stancu toimi tuomarina Judecătoria Sectorului 3 Bucureştissa (Bukarestin 3. alueen ensimmäisen asteen tuomioistuin, Romania) vuosina 2004–2009 ja Tribunalul Bucureștissa (Bukarestin alioikeus, Romania) vuosina 2009–2019. Hänet nimitettiin Romanian ulkominiteriöön tilapäisesti siirretyksi tuomariksi vuonna 2005, ja vuosina 2007–2018 hän työskenteli opettajana Institutul Național al Magistraturiissa (Romanian kansallinen tuomarikoulu).

Hän aloitti vuonna 2011 unionin tuomioistuimen palveluksessa tuomari Camelia Toaderin lakimiesavustajana, ja työskenteli hallintovirkamies-juristina vuoteen 2014 asti.

Stancun palattua Romaniaan vuonna 2015 hänet nimitettiin Eurooppa-asioiden, kansainvälisten suhteiden ja Consiliul Superior al Magistraturiin (ylin tuomarineuvosto, Romania) ohjelmien johtajaksi, ja hän hoiti näitä tehtäviä vuoteen 2018 asti.

Stancu nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Petra Škvařilová-Pelzl on syntynyt Prahassa (Tšekki) vuonna 1975. Hän opiskeli oikeustiedettä Tšekissä ja Saksassa ja suoritti oikeustieteen Magister iuris ‑tutkinnon (summa cum laude) Univerzita Karlovassa (Prahan yliopisto, Tšekki). Hän väitteli vuonna 2004 oikeustieteen tohtoriksi (summa cum laude) Universität Hamburgissa (Hampurin yliopisto, Saksa). Hän on suorittanut myös vuonna 1995 saksan kielen tulkin tutkinnon Státní jazyková školassa (Prahan valtiollinen kielikoulu, Tšekki).

Škvařilová-Pelzl aloitti työuransa vuonna 1999 Universität Hamburgin kauppaoikeuden, merioikeuden ja talousoikeuden laitoksella, ja hän läpäisi Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämän kilpailun tšekkiläisten juristien unionin toimielinten palvelukseen ottamista varten. Hän aloitti näin ollen virkamiehenä Euroopan unionin kirjasto‑ sekä tutkimus‑ ja dokumentaatio-osastolla, jossa hän työskenteli juristi-hallintovirkamiehenä vuosina 2004–2019. Vuosina 2010–2016 hän hoiti näitä tehtäviä pääjohtajan erityisavustajana. Vuosina 2017–2018 hän työskenteli lakimiesavustajana unionin tuomioistuimen tuomari Maria Bergerin kabinetissa.

Škvařilová-Pelzl on kirjoittanut useita julkaisuja muun muassa unionin oikeudesta ja oikeusvertailusta, ja hän on toiminut myös opetustehtävissä unionin oikeuden luennoitsijana Verwaltungsakademie des Bundes in Wienissä (liittovaltion hallintoakatemia, Itävalta) vuodesta 2009 lähtien. Hän on myös ollut mukana lukuisissa seminaareissa ja konferensseissa, muun muassa kahden vuoden välein järjestettävässä tšekkiläis-saksalaisessa oikeustieteen tapahtumassa.

Škvařilová-Pelzl nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Societas Iuris Publici Europaein (SIPE) jäsen
 • Copernicus-stipendiaatti Universität Hamburgissa ja Bundestagin (Saksan liittopäivät) stipendiaatti kansainvälistä parlamenttiharjoittelua varten (Berliini, 2004); näiden järjestöjen alumniyhdistysten jäsen
Iko Nõmm
Iko Nõmm
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Iko Nõmm on syntynyt Tallinnassa (Viro) vuonna 1977. Hän suoritti Tartu Ülikoolissa (Tarton yliopisto, Viro) alemman oikeustieteen tutkinnon vuonna 2001 ja ylemmän tutkinnon vuonna 2007. Hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi Tartu Ülikoolista vuonna 2013.

Nõmm aloitti työuransa Tallinna Ringkonnakohusin (Tallinnan ylioikeus, Viro) esittelijänä vuosina 2001–2002 ja siirtyi tuomarikoulutettavaksi Harju Maakohtuun (Harjun alioikeus, Viro). Nõmm työskenteli siellä tuomarina vuosina 2002–2007 ja siirtyi vuosiksi 2007–2019 tuomariksi Tallinna Ringkonnakohusiin. Hänet nimitettiin tuomariharjoittelijaksi Riigikohusiin (ylin tuomioistuin, Viro) vuosiksi 2015–2016 ja kansalliseksi tuomariksi Euroopan unionin tuomioistuimeen vuosiksi 2017–2018.

Nõmm on toiminut myös opetustehtävissä Tartu Ülikoolin luennoitsijana vuosina 2014–2019 ja Riigikohusin koulutusosastolla vuosina 2015–2019. Hän on myös järjestänyt koulutuksia Viron asianajajayhteisössä vuosina 2015–2019 ja toiminut Viron tuomarinvalintalautakunnan jäsenenä vuosina 2018–2019. Vuosina 2015–2019 hän oli Viron asianajajatutkintolautakunnan jäsen.

Nõmm nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Eesti Kohtunike Ühing -liiton jäsen
Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Gabriele Steinfatt on syntynyt Bad Harzburgissa (Saksa) vuonna 1977. Hän suoritti oikeustieteen opintonsa Strasbourgissa (Ranska) ja Saarbrückenissä (Saksa). Vuonna 2000 hän suoritti tutkinnot yksityisoikeudessa ja eurooppaoikeudessa Université Robert Schumanissa (Strasbourgin yliopisto, Ranska). Vuonna 2002 hän suoritti oikeustieteen ensimmäisen valtiontutkinnon Saarbrückenissä Universität des Saarlandesissa (Saarlandin yliopisto, Saksa). Vuosina 2002–2003 hän suoritti oikeustieteen jatko-opinnot Universität des Saarlandesin Eurooppa-instituutissa. Hän sai vuonna 2005 päätökseen toista valtiontutkintoa edeltävän juristiharjoittelun Saarbückenissä suorittaen oikeustieteen toisen valtiontutkinnon. Hän aloitti väitöstutkimuksen Universität des Saarlandesissa ja valmistui vuonna 2012 oikeustieteen tohtoriksi.

Steinfatt nimitettiin vuonna 2005 tuomarin virkaan Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremeniin (Bremenin hallintotuomioistuin, Saksa), jossa hän työskenteli vuoteen 2017 asti, jolloin hän siirtyi Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremeniin (Bremenin ylempi hallintotuomioistuin, Saksa) vuosiksi 2017–2019. Hän toimi samanaikaisesti Dienstgerichtshof für Richterin (tuomareiden kurinpidollisia asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin) jäsenenä ja Berufsgerichtshofs für Ingenieuren (insinöörien kurinpidollisia asioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin).

Steinfatt on kirjoittanut useita julkaisuja muun muassa eurooppaoikeuden alalla, ja hän on toiminut myös opetustehtävissä luennoitsijana Universität des Saarlandesissa ja Universität Bremenissä (Bremenin yliopisto, Saksa). Hän on toiminut nuorten juristien kouluttajana valmistelevan juridisen työharjoittelujakson yhteydessä ja jäsenenä oikeustieteen ensimmäisen valtiontutkinnon tutkintolautakunnassa.

Steinfatt nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter yhdistyksen jäsen
Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Rimvydas Norkus on syntynyt Klaipėdassa (Liettua) vuonna 1979. Hän suoritti oikeustieteen master-tutkinnon Vilniaus universitetasissa (Vilnan yliopisto, Liettua) vuonna 2001. Hän aloitti tohtoriopinnot Mykolo Romerio universitetasissa (Mykolas Romeris ‑yliopisto, Liettua) ja valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2005.

Norkus aloitti työuransa esittelijänä Lietuvos apeliacinis teismasissa (Liettuan ylioikeus) vuosina 1999–2000 ja jatkoi samassa tuomioistuimessa vuosina 2000–2003 presidentin erityisavustajana. Vuosina 2003–2009 hän oli oikeuskäytäntöyksikön johtaja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasissa (Liettuan ylin hallintotuomioistuin).

Norkus työskenteli vuosina 2009–2010 juristi-lingvistinä Euroopan parlamentissa ja palasi sittemmin kotimaahansa Lietuvos Aukščiausiasis Teismasin (Liettuan ylin tuomioistuin) oikeudellisen tutkimusosaston johtajan tehtäviin. Hänet nimitettiin tuomariksi Lietuvos apeliacinis teismasiin, jossa hän työskenteli vuosina 2012–2013, jonka jälkeen hän toimi vuoden ajan tuomarina Lietuvos Aukščiausiasis Teismasissa, jonka presidentti hän oli vuosina 2014–2019. Hän toimi myös Lietuvos Teisėjų taryban (Liettuan tuomarineuvosto) puheenjohtajana vuosina 2016–2018.

Norkus toimi vuosina 2007–2008 myös opetustehtävissä ollessaan apulaisprofessorina Mykolo Romerio universitetasissa, jonka yksityisoikeuden instituutin professorina hän oli vuosina 2012–2019. Hän on myös kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja.

Norkus nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Eurooppaoikeuden akatemian (Europäische Rechtsakademie ERA) neuvoa-antavan komitean jäsen (2020–2023)
 • ERA Forum julkaisun neuvoa-antavan komitean jäsen
 • The Conference on European Restructuring and Insolvency Law yhdistyksen jäsen
 • INSOL Europe Association yhdistyksen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Suurherttua Gediminasin ritarikunnan upseeriristi merkittävästä työstä kansallisen oikeusjärjestelmän parantamiseksi ja oikeustieteen kehittämiseksi (2018)
 • Mykolo Romerio universitetasin oikeustieteellisen tiedekunnan kunniajäsen (2019)
Tamara Perišin
Tamara Perišin
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Tamara Perišin on syntynyt Zagrebissa (Kroatia) vuonna 1979. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon cum laude ‑arvosanoin Sveučilište u Zagrebussa (Zagrebin yliopisto, Kroatia) vuonna 2002 ja oikeustieteen master-tutkinnon Chevening-stipendiaattina University of Oxfordissa (Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna 2003. Hän jatkoi tohtoriopintoihin ja valmistui oikeustieteen tohtoriksi Sveučilište u Zagrebusta vuonna 2007. Hänet hyväksyttiin Kroatian asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 2009.

Perišin on työskennellyt tutkijana Asser Instituutissa (Asser-instituutti, Alankomaat) vuonna 2004, Fulbright‑stipendiaattina Georgetown Universityssä (Georgetownin yliopisto, Yhdysvallat) ja University of Michiganissa (Michiganin yliopisto, Yhdysvallat) vuosina 2005–2006 sekä tutkijatohtoristipendiaattina Max-Planck-Institutissa (Max Planck ‑instituutti, Heidelberg, Saksa) vuosina 2007–2008. Hän on opiskellut myös kasvatustieteitä Central European Universityssä (Keski-Euroopan yliopisto, Unkari) vuosina 2007–2008. Hänet kutsuttiin vuonna 2014 tutkijatohtoriksi Harvard Universityn osana toimivaan Harvard Law Schooliin (Harvardin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Yhdysvallat).

Perišin on toiminut vuodesta 2002 lähtien Sveučilište u Zagrebussa, jonka professori ja kansainvälisen yhteistyön varadekaani hän oli vuosina 2009–2011. Hän on ollut siellä myös Jean Monnet ‑oppituolin haltija vuodesta 2015 alkaen ja Jean Monnet ‑huippututkimusyksikön koordinaattori vuodesta 2018 alkaen. Perišin on keskittynyt opetustoiminnassaan muun muassa seuraaviin aiheisiin: unionin julkisoikeus, sisämarkkinaoikeus, Maailman kauppajärjestön oikeus, EU-oikeuden maailmanlaajuiset vaikutukset, kilpailuoikeus ja EU:n yhtiöoikeus, EU-oikeuden metodologia ja yleiset oikeusperiaatteet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Perišin työskenteli vuosina 2015–2016 vierailevana professorina ja ”John Harvey Gregory Lecturer on World Organization” ‑luennoitsijana Harvard Universityssä, jossa hän luennoi EU-oikeuden maailmanlaajuisista vaikutuksista.

Perišin on kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja ja ollut päätoimittajana kroatialaisessa EU-oikeuteen erikoistuneessa julkaisussa (Croatian Yearbook of European Law and Policy), jonka toimituskunnan jäsen hän nykyään on.

Perišin oli vuosina 2005–2011 Kroatian Euroopan unioniin liittymisestä neuvotelleen työryhmän jäsen. Vuonna 2011 hän opetti EU-oikeutta virkamiehille ja diplomaateille Državna škola za javnu upravussa (kansallinen julkishallinnon korkeakoulu, Kroatia) sekä Kroatian ulko- ja eurooppaministeriön diplomaattiakatemiassa. Vuosina 2012–2013 hän järjesti EU-oikeuden koulutusta tuomareille ja syyttäjille Pravosudna akademijassa (oikeusakatemia, Kroatia) ja Općinski sud u Zagrebussa (Zagrebin alioikeus, Kroatia). Vuonna 2015 Perišin järjesti saman koulutuksen Hrvatska odvjetnička komorassa (Kroatian asianajajaliitto). Vuosina 2017–2019 hän työskenteli Kroatian tiede- ja opetusministeriön erityisasiantuntijana. Hän on lisäksi antanut oikeudellisia lausuntoja EU-oikeuden asianmukaisesta soveltamisesta kroatialaisille ministeriöille ja asianajajille kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olleissa asioissa.

Perišin nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 26.9.2019.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Croatian Yearbook of European Law and Policy julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Hrvatske udruge za studij Europske unije yhdistyksen jäsen
 • Hrvatske udruge za europsko pravo (CROSEL) yhdistyksen jäsen
 • Chevening Alumni Association alumniyhdistyksen jäsen
 • Oxford University Society (OUS) yhdistyksen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Jean Monnet oppituoli (2015)
David Petrlík
David Petrlík
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

David Petrlík on syntynyt Plzeňissä (Tšekki) vuonna 1978. Hän suoritti vuonna 2002 oikeustieteen tutkinnon Západočeská univerzita v Plznissä (Länsi-Böömin yliopisto, Tšekki) opiskeltuaan vuosina 1999–2000 myös Universität Passaussa (Passaun yliopisto, Saksa). Vuonna 2003 hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Université Paris I – Panthéon-Sorbonnessa (Pariisin yliopisto, Ranska). Vuonna 2016 hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi Univerzita Karlovassa (Prahan yliopisto, Tšekki).

Petrlík aloitti työuransa vuonna 2004 Tšekin ulkoministeriön oikeudellisena neuvonantajana, ja Tšekin liityttyä Euroopan unioniin hän siirtyi unionin tuomioistuimen palvelukseen lakimiesavustajaksi tuomari Jiří Malenovskýn kabinettiin, jossa hän työskenteli vuoteen 2015 asti.

Vuonna 2015 Petrlík aloitti Euroopan GNSS -viraston (nykyisin Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto) palveluksessa oikeudellisena neuvonantajana ja sittemmin oikeudellisten asioiden ja julkisten hankintojen yksikön apulaispäällikkönä. Vuosina 2018–2021 hän työskenteli kyseisen yksikön päällikkönä.

Lisäksi Petrlík on toiminut vuodesta 2011 opetustehtävissä Univerzita Karlovan unionin oikeuden ja immateriaalioikeuksien luennoitsijana. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja näillä aloilla.

Petrlík nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.3.2021.

Maja Brkan
Maja Brkan
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Maja Brkan on syntynyt Mariborissa (Slovenia) vuonna 1979. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Univerza v Ljubljanissa (Ljubljanan yliopisto, Slovenia) vuonna 2003 ja master-tutkinnon New York Universityssä (New Yorkin yliopisto, Yhdysvallat) vuonna 2004. Hän on suorittanut tutkinnon myös European University Instituten (Firenzen Eurooppa-yliopisto, Italia) eurooppaoikeuden akatemiassa vuonna 2004. Tämän jälkeen hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi Univerza v Ljubljanista vuonna 2007. Hänen väitöskirjansa käsitteli Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Brkan aloitti työuransa juristi-lingvistinä Euroopan unionin tuomioistuimessa vuonna 2004. Vuonna 2005 hän siirtyi harjoittelijaksi tuomari Aindrias Ó Caoimhin kabinettiin unionin tuomioistuimeen ja sitten Višje sodišče v Ljubljaniin (Ljubljanan ylioikeus, Slovenia) vuosiksi 2005–2006.

Brkan palasi vuonna 2007 Euroopan unionin tuomioistuimeen julkisasiamies Verica Trstenjakin kabinettiin, jossa hän työskenteli oikeudellisena avustajana vuosina 2007–2008 ja lakimiesavustajana vuosina 2008–2011. Vuosina 2011–2013 hän työskenteli lakimiesavustajana tuomari Marko Ilešičin kabinetissa.

Tämän jälkeen Brkan siirtyi opetustehtäviin Universiteit Maastrichtiin (Maastrichtin yliopisto, Alankomaat), jossa hän työskenteli Euroopan unionin oikeuden lehtorina vuosina 2013–2018 ja apulaisprofessorina vuosina 2018–2021. Hän opetti Euroopan unionin oikeutta myös Universiteit Hasseltissa (Hasseltin yliopisto, Belgia) vuosina 2014–2017. Hän toimi vierailevana luennoitsijana Univerza na Primorskemissa (Primorskan yliopisto, Slovenia) vuonna 2011, Univerza v Ljubljanissa vuonna 2014 ja Běijīng Shīfàn Dàxuéssa (Beijingin yliopisto, Kiina) vuonna 2014. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana Firenzen European University Institutessa vuosina 2016 ja 2018, University of California, Berkeleyssä (Kalifornian yliopisto, Berkeley, Yhdysvallat) vuonna 2019, Universitat Autònoma de Barcelonassa (Barcelonan yliopisto, Espanja) vuonna 2019 ja Univerza v Ljubljanissa vuonna 2020.

Vuonna 2017 Brkan nimitettiin Maastricht Centre for European Law’n (Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden keskus) apulaisjohtajaksi, jota tehtävää hän hoiti kolmen vuoden ajan. Vuonna 2021 hänet nimitettiin Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management ‑koulutusohjelman (yksityisyydensuoja-, kyberturvallisuus- ja tietohallinto-oikeuden maisteriohjelma) koordinaattoriksi European Centre on Privacy and Cybersecurityyn (Maastrichtin yliopiston yksityisyydensuoja- ja kyberturvallisuusoikeuden eurooppalainen keskus). Hän oli vuosina 2018–2020 saman yliopiston tutkintolautakunnan jäsen.

Brkan oli vuosina 2013–2019 European Law Instituten (ELI) neuvoston jäsen. Vuosina 2015–2021 hän oli toimittajana European Data Protection Law Review’ssa, jonka toimituskunnan jäsen hän on ollut vuodesta 2021 lähtien. Hän on ollut vuodesta 2020 lähtien myös EU Law Live ‑sivuston toimituskunnan jäsen.

Brkan on kirjoittanut useita Euroopan unionin oikeutta käsitteleviä julkaisuja. Hänet kutsutaan usein vierailevaksi puhujaksi eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yliopistoihin.

Brkan nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 6.7.2021.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Distinguished Fellow, Maastricht Centre for European Law
 • EU Law Live sivuston toimituskunnan jäsen
 • European Data Protection Law Review julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Pravniško društvo v Mariboru yhdistyksen jäsen
 • Maastricht Law and Tech Labin jäsen
 • European Law Instituten jäsen
 • European Centre on Privacy and Cybersecurity keskuksen jäsen
 • Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and International Private Law yhdistyksen jäsen
 • Slovensko društvo za evropsko pravo yhdistyksen jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Vuoden nuori juristi 2007 palkinto, Zveza društev pravnikov Slovenije
 • J.H.H. Weiler palkinto Euroopan unionin oikeuden alan parhaasta artikkelista, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2003)
 • Kunniamaininta poikkeuksellisin arvosanoin suoritetuista oikeustieteen opinnoista, Univerza v Ljubljanin oikeustieteellinen tiedekunta (2003)
Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Pēteris Zilgalvis on syntynyt Inglewoodissa (Yhdysvallat) vuonna 1964. Hän suoritti valtiotieteen tutkinnon University of California, Los Angelesissa (UCLA) (Kalifornian yliopisto, Los Angeles, Yhdysvallat) vuonna 1986. Hän jatkoi opintojaan University of Southern Californiassa (Etelä-Kalifornian yliopisto, Yhdysvallat), jossa hän suoritti oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1990.

Zilgalvis aloitti työuransa samana vuonna Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja, Augstākā padomen (Latvian ympäristönsuojelukomitea) johtavana neuvonantajana ja hoiti tätä tehtävää vuoteen 1992 asti. Tämän jälkeen hän siirtyi Latvian ulkoministeriön palvelukseen Euroopan parlamenttia, Yhdistyneitä kansakuntia, Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmaa ja Unescoa koskevien asioiden osastolle. Hänet hyväksyttiin vuonna 1990 harjoittamaan asianajajan ammattia Kaliforniassa (Yhdysvallat).

Zilgalvis toimi vuonna 1993 ympäristöasiantuntijan tehtävissä Maailmanpankin Baltian alueen toimistossa, jonka johtavaksi ympäristöoikeuden neuvonantajaksi hänet nimitettiin vuonna 1996 Venäjää ja ympäristöhallinnointia koskevaan hankkeeseen.

Zilgalvis nimitettiin vuonna 1997 Euroopan neuvoston oikeudellisista asioista vastaavan pääosaston bioetiikan yksikön apulaisjohtajaksi, ja hän hoiti näitä tehtäviä vuoteen 2005 asti. Tämän jälkeen hän siirtyi Euroopan komission palvelukseen hallintotapa- ja etiikkayksikön päälliköksi ja vuonna 2010 tartuntatauti- ja kansanterveysyksikön päälliköksi. Vuosina 2010–2016 hän työskenteli Euroopan komission terveys- ja hyvinvointiyksikön päällikkönä. Hänet nimitettiin vuonna 2016 Euroopan komission digitaaliset innovaatiot ja lohkoketju ‑yksikön päälliköksi, ja hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 2021 asti. Hän on myös kirjoittanut artikkeleita oikeustieteellisiin julkaisuihin muun muassa bioetiikan, digitaalisten teknologioiden, ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeuden aloilta.

Zilgalvis nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 27.9.2021.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Baltic Yearbook of International Law julkaisun toimituskunnan jäsen
 • World Economic Forum Digital Currency Governance Consortiumin jäsen
 • Lohkoketjupolitiikkaa käsittelevän OECD:n neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen
Krisztián Attila Kecsmár
Krisztián Attila Kecsmár
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Krisztián Attila Kecsmár on syntynyt Budapestissa (Unkari) vuonna 1975. Hän opiskeli Université Paris-Sudin (Pariisin XI yliopisto, Ranska) Jean Monnet ‑tiedekunnassa, jossa hän suoritti alemman oikeustieteen tutkinnon vuonna 1998, ylemmän kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden tutkinnon vuonna 1999 ja yritykset ja eurooppaoikeus ‑master-tutkinnon vuonna 2000.

Kecsmár aloitti työuransa unkarilaisessa asianajotoimistossa, jossa hän työskenteli vuosina 2001–2005.

Hän aloitti vuonna 2005 Euroopan komission palveluksessa viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston käsittelevänä virkamiehenä. Hän työskenteli tässä virassa myös kilpailun pääosastolla vuosina 2009–2015, vuonna 2016 ja vuosina 2018–2021.

Kecsmár siirtyi Euroopan komissiosta tilapäisesti vuoden 2015 toukokuusta vuoden 2016 huhtikuuhun Unkarin oikeusministerin kabinettiin EU-asioista vastaavaksi henkilöksi.

Vuosina 2016–2018 Kecsmár työskenteli Unkarin oikeusministeriön kansainvälisestä ja eurooppalaisesta tuomioistuinyhteistyöstä vastuussa olevana valtiosihteerinä.

Kecsmár nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 27.10.2021.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Európai Tükör oikeudellisen julkaisun päätoimittaja
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Vladár Gábor palkinto (2018)
Ion Gâlea
Ion Gâlea
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Ion Gâlea on syntynyt Iaşissa (Romania) vuonna 1978. Hän suoritti vuonna 2000 oikeustieteen tutkinnon Universitatea din Bucureștissa (Bukarestin yliopisto, Romania) ja eurooppaoikeuden loppututkinnon Université Paris I Panthéon Sorbonnessa (Pariisin I yliopisto, Ranska) osana ranskalais-romanialaista oikeustieteellistä koulutusohjelmaa, joka järjestettiin yhteistyössä Universitatea din Bucureștin kanssa. Vuonna 2002 hän suoritti kansainvälisten suhteiden master-tutkinnon Școala Națională de Studii Politice și Administrativessa (kansallinen poliittisten ja hallinnollisten opintojen koulu, Romania). Hän jatkoi opintojaan Karl-Franzens-Universität Grazissa (Grazin yliopisto, Itävalta), jossa hän suoritti Eurooppa-opintojen master-tutkinnon vuonna 2006. Romaniaan palattuaan hän aloitti oikeustieteen tohtoriopinnot Universitatea din Bucureștissa ja väitteli tohtoriksi vuonna 2008.

Gâlea aloitti työuransa Romanian ulkoministeriössä, jossa hän työskenteli asiantuntijana kansainvälisen oikeuden ja perussopimusten osastolla vuosina 2000–2002 ja unionin oikeuden yksikön päällikkönä vuosina 2002–2007. Vuosina 2007–2009 hän työskenteli julkisena notaarina.

Ulkoministeriöön palattuaan Gâlea nimitettiin unionin oikeuden osastolle asiantuntijaksi, ja hän toimi vuosina 2009–2010 tämän osaston johtajana. Hänet nimitettiin seuraavaksi oikeudellisten asioiden pääjohtajaksi ja toimi tässä tehtävässä vuosina 2010–2016.

Gâlea toimi vuosina 2016–2020 Romanian Bulgarian-suurlähettiläänä, ja hänet nimitettiin vuonna 2021 ulkoministeriön eurooppalaisten kahdenvälisten suhteiden ja alueellisen yhteistyön osaston pääjohtajaksi.

Gâlea on toiminut myös oikeustieteen opettajana Universitatea din Bucureștissa, jossa hän työskenteli assistenttina vuosina 2002–2012, luennoitsijana vuosina 2012–2016 ja lehtorina vuosina 2016–2021. Hänet nimitettiin kyseisen yliopiston professoriksi vuonna 2021.

Gâlea on opettanut myös vierailevana professorina Hayastani divanagitakan dprots’issa (Armenian diplomaattiakatemia) vuonna 2010, Institutul Diplomatic Românissa (Romanian diplomaatti-instituutti) vuosina 2009–2015 ja Universidade da Coruñassa (La Coruñan yliopisto, Espanja) vuonna 2015.

Hän on kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja.

Gâlea nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 27.10.2021.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Revista română de drept internațional julkaisun toimituskunnan jäsen
 • Association de Droit International yhdistyksen Romanian-jaoston jäsen
 • Societatea Română de Drept European yhdistyksen jäsen
 • Réseau francophone de droit international järjestön jäsen
 • Kansainvälisen ja valtioiden välisen oikeuden tutkimuskeskuksen apulaisjohtaja, Universitatea din București
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Ensimmäisen luokan mitali diplomaattisista ansioista (Romania, 2007)
 • Kansallinen ansioritarikunta (Romania, 2009)
 • Kansallinen palvelusritarikunta (Romania, 2013)
 • Madarski Konnik ritarikunnan ensimmäisen luokan mitali (Bulgaria, 2021)
Ioannis Dimitrakopoulos
Ioannis Dimitrakopoulos
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Ioannis Dimitrakopoulos on syntynyt Ateenassa (Kreikka) vuonna 1971. Hän suoritti vuonna 1992 oikeustieteen tutkinnon Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinonissa (Ateenan yliopisto, Kreikka) ja jatkoi opintojaan Université Paris II Panthéon-Assas (Pariisin II yliopisto, Ranska) suorittaen siellä oikeustieteen master-tutkinnon vuonna 1994.

Dimitrakopoulos hyväksyttiin Ateenan asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 1995, ja hän työskenteli asianajajana vuoteen 1997 asti.

Dimitrakopoulos aloitti vuonna 1998 Symvoulio tis Epikrateiasin (ylin hallintotuomioistuin, Kreikka) palveluksessa esittelijänä ja toimi vuosina 2005–2022 esittelijäneuvoksena. Näiden tehtävien ohella hän oli Symvoulio tis Epikrateiasin suunnittelu- ja organisaatiokomitean jäsen vuosina 2009–2010. Vuonna 2005 hän siirtyi kolmeksi vuodeksi Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon (Strasbourg, Ranska), jossa hän työskenteli johtavana oikeudellisena neuvonantajana, minkä jälkeen hän palasi vuonna 2008 Symvoulio tis Epikrateiasin palvelukseen.

Vuosina 2010–2020 Dimitrakopoulos hoiti myös Euroopan kemikaaliviraston (Helsinki, Suomi) valituslautakunnan varapuheenjohtajan tehtäviä.

Hänet nimitettiin vuosiksi 2014–2015 ylimääräiseksi jäseneksi Anotato Eidiko Dikastirioon (korkein erityistuomioistuin, Kreikka) ja Eidiko Dikastirio tou arthrou 88 par. 2 tou Syntagmatosiin (Kreikan perustuslain 88 §:n 2 momentin mukaisesti perustettu erityistuomioistuin). Hän hoiti lisäksi vuosina 2014–2016 Symvoulio tis Epikrateiasin tuomareiden yhdistyksen apulaispuheenjohtajan tehtäviä.

Dimitrakopoulos on toiminut myös tutkimus- ja opetustehtävissä. Hän luennoi vuosina 2003–2004 University of California, Berkeleyssä (Kalifornian yliopisto, Berkeley, Yhdysvallat), jossa hän opetti Senior Visiting Fellow’n ominaisuudessa Euroopan ympäristöoikeutta ja vertailevaa oikeustiedettä. Vuodesta 2010 hän on myös toiminut professorina Ethniki Scholi Dikastikon Leitourgonissa (kansallinen tuomarikoulu, Kreikka). Lisäksi hän on julkaissut useita tutkimuksia muun muassa eurooppaoikeuden ja perusoikeuksien aloilta.

Dimitrakopoulos nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.1.2022.

Damjan Kukovec
Damjan Kukovec
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Damjan Kukovec on syntynyt Ljubljanassa (Slovenia) vuonna 1977. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnot Univerza v Ljubljanin(Ljubljanan yliopisto, Slovenia) oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2001 ja Harvard Law Schoolissa (Harvardin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Yhdysvallat) vuonna 2002. Hän jatkoi myöhemmin opintojaan Harvard Law Schoolissa valmistuen oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2015.

Kukovec aloitti työuransa vuonna 2002 juristina Višje sodišče v Ljubljanissa(Ljubljanan ylioikeus, Slovenia), jossa hän hoiti näitä tehtäviä vuoteen 2004 asti. Vuonna 2004 hän työskenteli juristina Sierra Leonen erityistuomioistuimessa (Freetown, Sierra Leone) ja Ustavno sodiščessa (perustuslakituomioistuin, Slovenia).

Kukovec aloitti vuonna 2005 Euroopan unionin tuomioistuimen palveluksessa juristina ja siirtyi tämän jälkeen Euroopan komission oikeudelliseen yksikköön, jossa hän työskenteli vuosina 2006–2018.

Kukovec toimi samanaikaisesti akateemisella uralla hoitaen useita eurooppaoikeuden opetustehtäviä. Hän toimi Harvard Law Schoolissa vuosina 2011–2013 avustavana luennoitsijana ja sittemmin luennoitsijana. Tämän jälkeen hän on opettanut useissa oikeustieteellisissä yliopistoissa ympäri maailmaa, kuten vuonna 2014 FGV Direito Rio, Rio de Janeirossa (Rio de Janeiron yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Brasilia) , vuonna 2016 University of Kent's Brussels School of International Studiesissa (Kentin yliopiston Brysselin-kampus, Belgia), vuosina 2016–2017 Firenzen European University Institutessa (Firenzen Eurooppa-yliopisto, Italia)  ja vuosina 2018–2020 Univerza v Ljubljanissa. Vuodesta 2018 lähtien Kukovec on toiminut myös oikeustieteen lehtorina ja tohtoriohjelman apulaisjohtajana Middlesex Universityssä Lontoossa (Middlesexin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta).

Lisäksi Kukovec on kirjoittanut useita Euroopan unionin oikeutta käsitteleviä julkaisuja, ja hänet kutsutaan usein vierailevaksi puhujaksi eri yliopistoihin ympäri maailmaa.

Kukovec nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.1.2022.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • RECONNECT-ryhmän jäsen
 • British International Studies Associationin jäsen
 • Society of Legal Scholarsin jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Slovenian tasavallan palkinto parhaasta unionin oikeuden alan väitöskirjasta (2001)
 • Univerza v Ljubljanin myöntämä kultamitali akateemisesta menestyksestä (2001)
 • Harvard Law Schoolin myöntämä Landon Gammon palkinto (2001)
 • Senior Fellow of the Higher Education Academy (Yhdistynyt kuningaskunta, 2020)
Suzanne Kingston
Suzanne Kingston
Tuomari
Elämäkerta ja virkaura

Suzanne Kingston on syntynyt Dublinissa (Irlanti) vuonna 1977. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnot University of Oxfordissa (Oxfordin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna 1998 ja Universiteit Leidenissä (Leidenin yliopisto, Alankomaat) vuonna 2000. Tämän jälkeen hän jatkoi opintojaan Universiteit Leidenissä valmistuen oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2009.

Kingston hyväksyttiin vuonna 1998 Barristeriksi Honourable Society of Gray’s Inniin (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta). Hän siirtyi vuonna 2002 asianajajaksi erään kansainvälisen asianajotoimiston Brysselin-toimistoon, jossa hän työskenteli vuoteen 2004 asti.

Kingston siirtyi seuraavaksi Euroopan unionin tuomioistuimen palvelukseen työskennellen lakimiesavustajana julkisasiamies Leendert Geelhoedin kabinetissa, jossa hän työskenteli vuosina 2004–2006.

Kingston hyväksyttiin Barristeriksi Honourable Society of King’s Innsiin (Dublin, Irlanti) vuonna 2007. Hän työskenteli Irlannin asianajajayhteisön jäsenenä vuodesta 2007 lähtien asianajajana ja sittemmin Senior Counselina.

Kingston on toiminut myös oikeustieteen opetustehtävissä University College Dublinin (Dublinin yliopisto, Irlanti) luennoitsijana vuosina 2007–2015 sekä vuodesta 2015 alkaen professorina. Hän on opettanut akateemisen uransa aikana myös muissa yliopistoissa, kuten Columbia Universityssä (Columbian yliopisto, Yhdysvallat), Cambridge Universityssä (Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta), Universiteit Leidenissä ja Osgoode Hall Law School of York University in Torontossa (Toronton yliopisto, Kanada). Lisäksi hän on kirjoittanut useita julkaisuja Euroopan unionin oikeudesta.

Kingston nimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 13.1.2022.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • EU Bar Association of Irelandin varapuheenjohtaja
 • Irish Jurist -julkaisun toimituskunnan jäsen
Arvonimet ja kunniamaininnat
 • Euroopan tutkimusneuvoston palkinto (2015)
 • Irlannin tutkimusneuvoston myöntämä eurooppalainen tutkimuspalkinto (2017)
Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon
Kirjaaja
Elämäkerta ja virkaura

Emmanuel Coulon on syntynyt Versailles’ssa (Ranska) vuonna 1968. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Université Panthéon-Assasissa (Pariisin II yliopisto, Ranska) vuonna 1990 ja hallintotieteen tutkinnon Université Paris-Dauphinessa (Pariisin IX yliopisto, Ranska) vuonna 1991. Tämän jälkeen hän opiskeli Bruggen Collège d’Europessa (Belgia), jossa hän suoritti vuonna 1992 eurooppaoikeuden Master of Laws ‑tutkinnon (LLM).

Coulon läpäisi vuonna 1993 asianajajien koulutusohjelman pääsykokeen. Hän suoritti asianajajan ammattitutkinnon Brysselin asianajajayhteisössä vuonna 1995, ja hän työskenteli asianajajana kyseisen asianajajayhteisön jäsenenä kansainvälisessä asianajotoimistossa. Vuonna 1998 hän läpäisi Euroopan yhteisöjen komission järjestämän avoimen kilpailun virkamiesten palvelukseen ottamista varten.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti Antonio Saggio otti Coulonin palvelukseen vuonna 1996 hoitamaan lakimiesavustajan tehtäviä kilpailuasioista vastaavassa task forcessa. Hän siirtyi vuonna 1998 presidentti Bo Vesterdorfin kabinettiin lakimiesavustajaksi ja hoiti tätä tehtävää vuoteen 2002 asti. Vuoden 2003 alussa hänet nimitettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen vastaperustettuun virkaan presidentin kabinettipäälliköksi.

Coulon nimitettiin 6.10.2005 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaajaksi. Hänet valittiin tähän tehtävään uudelleen vuosina 2011 ja 2017, joten hän hoitaa sovellettavista säännöksistä ja määräyksistä johtuvia velvollisuuksiaan nyt kolmatta toimikauttaan.

Coulon on kirjoittanut julkaisuja unionin oikeudesta, muun muassa prosessioikeudesta ja oikeudenhoidosta.

Jäsenyydet oikeustieteen, kulttuurin, taiteiden, yhteiskunnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden aloilla toimivissa säätiöissä, järjestöissä tai laitoksissa
 • Cahiers de droit européen julkaisun toimituskunnan jäsen