Predstavljanje članova
Marc van der Woude
Marc van der Woude

rođen 1960.; diplomirao pravo (Sveučilište u Groningenu, 1983.); studij na Collège d'Europe (1983.-1984.); asistent na Collège d'Europe (1984.-1986.); predavač na Sveučilištu u Leidenu (1986.-1987.); izvjestitelj Opće uprave za tržišno natjecanje Komisije Europskih zajednica (1987.-1989.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1989.-1992.); politički koordinator Opće uprave za tržišno natjecanje Komisije europskih zajednica (1992.-1993.); član pravne službe Komisije Europskih zajednica (1993.-1995.); odvjetnik, član odvjetničke komore u Bruxellesu od 1995.; profesor na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu od 2000.; autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 13. rujna 2010.; potpredsjednik Općeg suda od 20. rujna 2016 do 26. rujna 2019; predsjednik Općeg suda od 27. rujna 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

rođen 1969.; studij na Sveučilištu u Ateni (Ptychion, 1991.); poslijediplomski studij na Sveučilištu Paris II (magistarski studij javnog prava 1992.) i na Sveučilištu Aix-Marseille III (doktorat iz pravnih znanosti 1995.); upisan u ciparsku odvjetničku komoru, član odvjetničke komore u Nikoziji od 1993.; predavač na Ciparskom sveučilištu (1997.-2002.), docent iz ustavnog prava od rujna 2002.; istraživač na Europskom centru za javno pravo (2001.-2002.); sudac Općeg suda od 12. svibnja 2004; potpredsjednik Općeg suda od 27. rujna 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

rođen 1952.; diplomirao na Školi za visoke poslovne studije u Helsinkiju i na Pravnom fakultetu u Helsinkiju; sudski savjetnik na Vrhovnom upravnom sudu Finske; glavni tajnik odbora za reformu pravne zaštite u javnoj upravi; glavni administrator na Vrhovnom upravnom sudu; glavni tajnik odbora za reformu upravnog sudskog postupka, savjetnik Uprave za zakonodavstvo Ministarstva pravosuđa; zamjenik tajnika Suda EFTA-e; sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica; sudac Vrhovnog upravnog suda (1998.-2005.); član odbora za pritužbe izbjeglica; potpredsjednik odbora za razvoj finskih pravosudnih institucija; sudac Službeničkog suda od 6. listopada 2005. do 6. listopada 2009.; sudac Općeg suda od 7. listopada 2009; potpredsjednik Općeg suda od 17. rujna 2013. do 19. rujna 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

rođena 1956. godine; diplomirala na Sveučilištu u Rijeci 1979.; na Sveučilištu u Zagrebu stekla magisterij iz pravnih znanosti 1984. i doktorat iz pravnih znanosti 1996.; asistentica (1980.-1998.), izvanredna profesorica (2003.-2009.) i profesorica (2009.-2013.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; asistentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (1990.-2013.); predsjednica Hrvatske udruge za poredbeno pravo (2006.-2013.); sutkinja Općeg suda od 4. srpnja 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

rođen 1967. ; diploma Institut d'études politiques de Grenoble (1988.) i École nationale d'administration (1993.) ; niži sudski savjetnik u Conseil d'État [sudac izvjestitelj odjela za sporove, (1993.-1997.) i član socijalnog odjela, (1996.-1997.)] ; viši stručni savjetnik u Conseil d'État (1996.-2008.) ; docent na Institut d'études politiques de Paris (1993.-1995.) ; povjerenik vlade pred posebnom pritužbenom komisijom za mirovine (1994.-1996.) ; pravni savjetnik Ministarstva javnih službi i grada Pariza (1995.-1997.) ; glavni tajnik prefekture departmana Yonne, potprefekt okruga Auxerre (1997.-1999.) ; glavni tajnik prefekture departmana Savoie, potprefekt okruga Chambéry (1999.-2001.) ; sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (2001.-2005.) ; redoviti član komisije za pritužbe Organizacije Sjeverno-atlantskog sporazuma (NATO) (2001.-2005.) ; sudac na Službeničkom sudu Europske unije (2005.-2011., predsjednik vijeća od 2008. do 2011.) ; conseiller d'État (zamjenik predsjednika osmog vijeća odjela za sporove, 2011.-2013.) ; član komisije za pritužbe Europske svemirske agencije (2011.-2013.) ; sudac Općeg suda od 16. rujna 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

rođen 1962.; diploma iz prava Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (1988.) i Master of Laws Sveučilišta u Cambridgeu (1990.); stručni suradnik - istraživač na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (1991.-1997.); odvjetnik u Odvjetničkoj komori u Luksemburgu (1989.-2004.); član odbora za ljudska prava i kazneno pravo Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE) (2002.-2004.); član mreže nezavisnih stručnjaka Europske unije za temeljna prava (2002.-2004.); član savjetodavnog povjerenstva za ljudska prava u Luxembourgu (2000.-2004.); sudac (2004.-2015.), predsjednik odjela (2011.-2012.), potpredsjednik (2012.), potom predsjednik (2012.-2015.) Europskog suda za ljudska prava; izvanredni profesor na Sveučilištu u Luxembourgu (1996.-2006.); predavač na Sveučilištu Nancy 2 (1997.-2009.); član Instituta Velikog Vojvodstva, odjel za etiku i političke znanosti (od 2002.); Honorary Fellow fakulteta Fitzwilliam College Sveučilišta u Cambridgeu (od 2013.); Honorary Bencher odvjetničke komore Gray's Inn u Londonu (od 2013.); počasni profesor na sveučilištu University College London (od 2013.); član znanstvenih odbora nekoliko pravnih časopisa; autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

rođena 1974.; diploma iz prava Sveučilišta East Anglia (1995.) i Master of Laws Sveučilišta u Bristolu (1996.); primljena u Odvjetničku komoru Cipra (1997.); članica pravne službe Republike Cipar, odjel za pravo Europske unije (1998.-2008.); upućena nacionalna stručnjakinja u odsjeku „Istraživanje i dokumentacija" Suda Europske unije (2005.-2007.); pravna savjetnica ciparskog predsjedništva Vijeća Europske unije (2012.); članica pravne službe Europske komisije (2008.-2016.); sutkinja Općeg suda od 13. travnja 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

rođen 1953.; diploma iz prava Klasičnog sveučilišta u Lisabonu (1975.); magisterij iz pravnih znanosti Sveučilišta u Strasbourgu (1978.); Master of Laws Sveučilišta Harvard (1984.); zamjenik državnog odvjetnika na prvostupanjskom sudu u Cascaisu (1975. – 1976.); pravnik u tajništvu Europske komisije za ljudska prava (1978. – 1986.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1986. – 1987.); voditelj odjela tajništva Odbora za pravna pitanja i prava građana Europskog parlamenta (1988. – 1999.); član tajništva Konvencije o budućnosti Europe (2002. – 2003.); načelnik odjela u pravnoj službi Europskog parlamenta (1999. – 2010.); direktor uprave za institucionalna i pravna pitanja u pravnoj službi Europskog parlamenta (2010. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

rođen 1966.; studij prava (Candidatus juris), Sveučilište u Aarhusu (1989.); odvjetnički vježbenik u uredu pravnog savjetnika danske vlade (1989. – 1991.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica u kabinetu nezavisnog odvjetnika C. C. Gulmanna (1991. – 1993.); primljen u odvjetničku komoru Danske (1993.); odvjetnik u uredu pravnog savjetnika danske vlade (1993. – 1995.); predavač europskog prava na Sveučilištu u Kopenhagenu; docent na Europskom institutu za javnu upravu (IEAP), (Luxembourg, 1995. – 1997.); odvjetnik upisan u imenik odvjetničke komore u Bruxellesu (1997.); docent, a potom v. d. direktora IEAP-a (Luxembourg, 1997. – 1999.); administrator u pravnoj službi Nadzornog tijela Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) (1999. – 2000.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica u kabinetu suca C. Gulmanna (2003. – 2006.), a potom u kabinetu suca L. Baya Larsena (2006. – 2013.); sudac Službeničkog suda od 7. listopada 2013. do 31. kolovoza 2016.; sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

rođena 1967.; diploma iz prava Sveučilišta u Coimbri (1991.); poslijediplomski studij iz prava intelektualnog vlasništva na sveučilištu u Lisabonu (2001.); odvjetnička vježbenica (1991. – 1992.); sudačka vježbenica (1992. – 1995.); sutkinja na prvostupanjskom sudu (1995. – 1997.) sutkinja na Trgovačkom sudu u Lisabonu (1999. – 2016.); sutkinja na žalbenom sudu u Coimbri (2016.); predavačica prava na više portugalskih sveučilišta i na Državnoj pravosudnoj školi; glavna tajnica (2012. – 2015.) a zatim predsjednica (2015. – 2016) udruge portugalskih sudaca; sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

rođen 1978.; diploma iz prava Sveučilišta Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (2002.) i Master of Laws iz Europskog prava na Collège d'Europe (Brugge, 2004.); doktor pravnih znanosti (2008.); odvjetnik u Odvjetničkoj komori u Bruxellesu (2004. – 2006.); viši predavač iz procesnog prava Europske unije na Sveučilištu nacionalne i svjetske ekonomije u Sofiji (2008. – 2012.) i na Sveučilištu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji (2010. – 2013.); izvanredni profesor prava Europske unije i međunarodnog privatnog prava na Bugarskoj akademiji znanosti (od 2014.); gostujući predavač na Sveučilištu u Cambridgeu i na KU Leuven; sudski savjetnik na Sudu Europske unije (2007. – 2016.); osnivač i član upravnog odbora Bugarskog udruženja za europsko pravo; glavni urednik revije za europsko pravo Evropeiski praven pregled; autor brojnih publikacija iz europskog prava; sudac Službeničkog suda od 13. travnja 2016. do 31. kolovoza 2016., sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Geert De Baere
Geert De Baere

rođen 1979.; diploma iz pravnih znanosti (Sveučilište u Antwerpenu, 2002.); Master of Laws (2003.) i doktorat iz pravnih znanosti (2007.) (King’s College, Sveučilište Cambridge); gostujući istraživač (Visiting Research Fellow) na Pravnom fakultetu Sveučilišta Columbia (2005.); izvanredni poslijedoktorski istraživač na Sveučilištu u Antwerpenu (2007.‑2009.); izvanredni predavač (2009.), a zatim predavač (2010.‑2014.) i glavni predavač (od 2015.) prava Europske unije i međunarodnog prava na Sveučilištu u Leuvenu (KU Leuven); sudski savjetnik na Sudu Europske unije, u kabinetu nezavisne odvjetnice E. Sharpston (2007.‑2009.) i sutkinje A. Prechal (2016.‑2017.); sudac na Općem sudu od 4. listopada 2017.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

rođen 1954.; diploma iz prava na Sveučilištu Robert Schuman u Strasbourgu; studij na Collège d’Europe; primljen u Luksemburšku odvjetničku komoru (1981.); pravni ataše upućen u Državno odvjetništvo u Luksemburgu (1983.); sudac okružnog suda u Luksemburgu (1984.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1986. - 1996.); predsjednik IUIL-a (Institut universitaire international de Luxembourg); sudac Općeg suda od 11. srpnja 1996.; predsjednik Općeg suda od 17. rujna 2007. do 26. rujna 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

rođen 1963.; diploma iz prava, Sveučilište u Kopenhagenu (1988.); službenik u Ministarstvu vanjskih poslova (1988.-1991.); predavač međunarodnog i europskog prava na Sveučilištu u Kopenhagenu (1988.-1991.); tajnik stalnog predstavništva Danske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku (1991.-1994.); službenik u pravnoj službi Ministarstva vanjskih poslova (1994.-1995.); izvanredni profesor na Sveučilištu u Kopenhagenu (1995.); savjetnik, potom glavni savjetnik službe predsjednika vlade (1995.-1998.); ministar savjetnik stalnog predstavništva Danske pri Europskoj uniji (1998.-2001.); posebni savjetnik službe predsjednika vlade za pravna pitanja (2001.-2002.); voditelj odjela i pravni savjetnik službe predsjednika vlade (ožujak 2002.-srpanj 2004.); zamjenik državnog tajnika i pravni savjetnik službe predsjednika vlade (kolovoz 2004.-kolovoz 2007.); sudac Općeg suda od 17. rujna 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

rođen 1952.; doktor pravnih znanosti (Sveučilište Comenius u Bratislavi, 1979.); pravni savjetnik u trgovačkom društvu (1975.-1990.); tajnik trgovačkog registra općinskog suda u Košicama (1991.); sudac općinskog suda u Košicama (siječanj-listopad 1992.); sudac i predsjednik vijeća regionalnog suda u Košicama (studeni 1992.-2009.); sudac Vrhovnog suda Republike Slovačke, Odjel za trgovačko pravo (listopad 2004.-rujan 2005.); predsjednik vijeća za trgovačko pravo regionalnog suda u Košicama (listopad 2005.-rujan 2009.); vanjski član odjela za trgovačko i gospodarsko pravo Sveučilišta P. J. Šafárika u Košicama (1997.-2009.); vanjski član nastavnog zbora Pravosudne akademije (2005.-2009.); sudac Općeg suda od 7. listopada 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Sofiji (1979.-1984.); dodatni magisterij iz europskog prava na Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Bruxelles (2008.-2009.); specijalizacija iz trgovačkog prava i prava intelektualnog vlasništva; sutkinja pripravnica na Okružnom sudu u Sofiji (1985.-1986.); pravna savjetnica (1986.1988.); odvjetnica, članica odvjetničke komore u Sofiji (1988.-1992.); glavna ravnateljica Ureda diplomatskih službi Ministarstva vanjskih poslova (1992.-1994.); obavljanje odvjetničkog zvanja u Sofiji (1994.2011.) i Bruxellesu (2007.-2011.); arbitar u Sofiji za rješavanje trgovačkih sporova; sudjelovanje u uređivanju različitih zakonodavnih tekstova kao pravna savjetnica u bugarskom parlamentu; sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

rođen 1961.; doktor prava na Malteškom sveučilištu; magisterij iz europskog prava (Sveučilište u Exeteru); doktorat iz prava tržišnog natjecanja (Sveučilište u Londonu); pravnik u Ministarstvu pravosuđa (1987.-1990.); glavni pravnik u Ministarstvu vanjskih poslova (1990.-1994.); član Copyright board (Odbor za autorsko pravo) (1994.-2005.); pravnik revizor u Ministarstvu pravosuđa i lokalnih zajednica (2001.-2002.); administrator u Malta Resources Authority (malteško tijelo za upravljanje resursima) (2001.-2009.); savjetnik u području europskog prava (od l994.); pravni savjetnik u području prava tržišnog natjecanja i prava potrošača u Ministarstvu financija, gospodarstva i ulaganja (2000.-2010.); savjetnik predsjednika vlade u području prava tržišnog natjecanja i prava potrošača (2010.-2011.); savjetnik u Malta Competition and Consumer Affairs Authority (malteško tijelo za poslove tržišnog natjecanja i potrošača) (2012.); predavač (1994.-2001.), docent (2001.-2006.), a zatim izvanredni profesor (od 2007.) i predstojnik Jean Monnet katedre za europsko pravo (od 2009.) na Malteškom sveučilištu; suosnivač i potpredsjednik Maltese Association for European Law (Malteška udruga za europsko pravo); sudac Općeg suda od 8. listopada 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

rođen 1952. ; doktorat iz pravnih znanosti Sveučilišta u Beču (1981.) ; službenik u uredu saveznog kancelara - služba za ustavne poslove (1981.-1997.) ; pravni savjetnik u pravnoj službi Europske komisije (1997.-2013.) ; sudac Općeg suda od 16. rujna 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

rođen 1974.; diploma iz prava (sveučilišta u Tartuu i Poitiersu); savjetnik u Ministarstvu pravosuđa (1995.-1999.); voditelj tajništva ustavnog odbora estonskog parlamenta (1999.-2000.); sudac prizivnog suda u Talinu (od 2002.); član sudbene ispitivačke komisije (od 2005.); sudjelovanje u zakonodavnim djelatnostima u području ustavnog i upravnog prava; sudac Općeg suda od 23 listopada 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

rođen 1948.; diploma iz prava Sveučilišta u Ateni (1971.); diploma iz ekonomskih znanosti (poslijediplomski studij) Sveučilišta ekonomskih znanosti u Ateni (1974.); primljen u atensku odvjetničku komoru (1973.); doktor pravnih znanosti Sveučilišta u Hamburgu (1984.); odvjetnik (1973.-2016.); profesor međunarodnog i europskog ekonomskog prava (2007.-2015.) i profesor na magistarskom studiju međunarodnog i europskog energetskog prava (2015.-2016.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Traciji; asistent (1980.-1984.), docent (1992.-2006.) i gostujući profesor (2015.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu; član helenskog Povjerenstva za zaštitu tržišnog natjecanja (1992.-2006.); pravni savjetnik ministra za gospodarski razvoj i energiju (2007.-2009.); pravni savjetnik kojeg je imenovala vlada Republike Cipar (2002.-2003.); član upravnog odbora Centra za međunarodno i europsko ekonomsko pravo u Solunu (2005.-2011.); blagajnik (1987.-2000.) i glavni tajnik (2000.-2016.) helenskog udruženja za europsko pravo; osnivač i glavni tajnik helenskog udruženja za energetsko pravo (2012.-2016.); potpredsjednik njemačko-helenskog udruženja pravnika (Hamburg) (1987.-2016.); glavni tajnik grčko-njemačkog udruženja pravnika (Atena) (1990.-2016.); autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

rođen 1963.; diploma iz prava Sveučilišta u Vilniusu (1986.); doktor pravnih znanosti (2000.); postupak habilitacije (2008.); državni odvjetnik (1986.-1990.); sudac (1991.-1994.) i potpredsjednik (1993.-1994.) Prvostupanjskog suda u Vilniusu; sudac i predsjednik građanskog odjela (1995.-2002.) Žalbenog suda Litve; sudac (2002.-2013.) i predsjednik (2002.-2008.) Visokog upravnog suda Litve; predavač na Sveučilištu u Vilniusu (1997.) i na Sveučilištu Mykolas Romeris (1998.-2000.); docent (2000.-2008.), voditelj odjela za parnični postupak (2002.-2006.) i profesor (od 2008.) na Sveučilištu Mykolas Romeris; predsjednik Europskog udruženja sudaca (AEM) (2006.-2008.); potpredsjednik Međunarodne udruge sudaca (UIM) (2006.-2014.); član Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (CCJE) (2000.-2014.); član upravnog odbora Udruženja državnih vijeća i visokih upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe) (2010.-2013.); član Savjetodavnog odbora Akademije za europsko pravo (ERA) (2008.-2011.); sudac Općeg suda od 13. travnja 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

rođena 1971.; diploma iz prava Jagelonskog sveučilišta u Krakovu (1995.); doktor pravnih znanosti (2001.); habilitirani doktor pravnih znanosti (2011.); izvanredni profesor (2003.-2013.) potom redovni profesor (od 2013.) na katedri za europsko pravo Jagelonskog sveučilišta; voditeljica poslijediplomskog studija prava Europske unije na Jagelonskom sveučilištu (2006.-2013.); Visiting Scholar na Sveučilištu u Oxfordu (1998.) i na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci (2005.); primljena u Odvjetničku komoru u Krakovu (2000.); pravna savjetnica (2000.-2012.); sutkinja na Upravnom sudu krakovskog vojvodstva (2012.-2016.); upućena djelatnica na Visokom upravnom sudu Republike Poljske (2014.-2016.); voditeljica odjela za europsko pravo na Visokom upravnom sudu (2013.-2016.); autorica brojnih publikacija iz europskog prava; sutkinja Općeg suda od 13. travnja 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Rođen 1964.; diploma iz prava Sveučilišta u Stockholmu (1991.) i Sveučilišta Paris I, Panthéon‑Sorbonne (1990. i 1994.); član odvjetničke komore u Stockholmu (2008.); sudski savjetnik prvostupanjskog suda u Södertäljeu i švedskog žalbenog suda (1991.-1993. i 1994.-1995.); sudac prvostupanjskog suda u Gotlandu i Norrtäljeu (1995.-1996.); sudac švedskog žalbenog suda (1996.-1997.); pomoćnik tajnika parlamentarnog odbora Ministarstva financija (1997.-1998.); pravni savjetnik za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (1999.); sudski savjetnik na Sudu Europske unije (1998. i 1999.-2006.); pravnik, a zatim odvjetnik (2006.-2008.); sudac (2009.-2016.) i predsjednik vijeća (2012.-2015.) prvostupanjskog suda u Södertörnu; predavač na Sveučilištu u Stockholmu (2006.-2008.); predavač na švedskoj Pravosudnoj akademiji (2011.-2016.); sudac Općeg suda od 8. lipnja 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Rođena 1975.; diploma iz prava Sveučilišta u Latviji (1996.); magisterij Europskog međusveučilišnog centra za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) (Italija, 1998.); pravnica u latvijskom Uredu za ljudska prava (1995.-1999.); savjetnica u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) (misija na Kosovu (1999.-2002.) i misija u Crnoj Gori (2002.-2003.)); pravnica u Ministarstvu vanjskih poslova i zastupnica vlade pri međunarodnim organizacijama specijaliziranima za ljudska prava (2003.-2012.); voditeljica odjela (2012.-2015.) i pravna savjetnica (2012.-2016.) u Stalnom predstavništvu Latvije pri Europskoj uniji; članica Upravnog odbora za ljudska prava Vijeća Europe (2003.-2012.); sutkinja Općeg suda od 8. lipnja 2016.

René Barents
René Barents

rođen 1951.; diploma iz prava i specijalizacija iz ekonomije (Sveučilište Erasmus u Rotterdamu, 1973.); doktor pravnih znanosti (Sveučilište u Utrechtu, 1981.); istraživač u području europskog prava i međunarodnog gospodarskog prava (1973. – 1974.); docent europskog prava i gospodarskog prava na Institutu Europa Sveučilišta u Utrechtu (1974. – 1979.) i na Sveučilištu u Leidenu (1979. – 1981.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1981. – 1986.); načelnik Odjela za statusna prava zaposlenika u službi za statusna prava zaposlenika na Sudu Europskih zajednica (1986. – 1987.); član pravne službe Komisije Europskih zajednica (1987. – 1991.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1991. – 2000.); načelnik odjela (2000. – 2009.), zatim direktor (2009-2011.) Uprave za istraživanje i dokumentaciju Suda Europske unije; redoviti profesor (1988. – 2003.) i počasni profesor (od 2003.) europskog prava na Sveučilištu u Maastrichtu; savjetnik žalbenog suda u 's-Hertogenboschu (1993. – 2011.); član Nizozemske kraljevske akademije znanosti (od 1993.); brojne publikacije u području europskog prava; sudac Službeničkog suda od 6. listopada 2011. do 31. kolovoza 2016.; sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

rođen 1963.; diploma iz prava Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (1988.); Master of Laws Sveučilišta Harvard (1989.); doktor pravnih znanosti (1998.); diploma iz filologije (1984.) i filozofije (1984.) Katoličkog sveučilišta u Leuvenu; upis u odvjetničku komoru New Yorka (1990.); Attorney and Counselor at Law (New York, 1990. – 1991.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1991. – 1995.); istraživač pri Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (1995. – 1999.); profesor na Sveučilištu u Groningenu (1999. – 2001.), zatim na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (2001. – 2016.); na tom sveučilištu direktor centra za pravo potrošača (2001. – 2016.), predsjednik akademskog odbora (2004. – 2006.) i predsjednik Instituta za pravne studije (2012. – 2015.); 2010. izabran za člana „Academia Europaea”; gostujući profesor na više sveučilišta, među ostalim Sveučilištu Paris-Dauphine (2013. – 2016.); Fulbrightov stipendist, American University (Washington DC, 2010. – 2011.); katedra Jean Monnet koju dodjeljuje Europsko istraživačko vijeće (1999. – 2009.); predsjednik Academic Society for Competition Law (2013. – 2016.); glavni urednik nekoliko pravnih časopisa; sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

rođen 1966.; diploma iz prava Sveučilišta u Stockholmu (1991.); diploma iz francusko-engleskog pravnog prevođenja Sveučilišta Paris II, Panthéon-Assas (1991.); diploma specijaliziranog studija Sveučilišta Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992.); diploma Institut d’études politiques de Paris (Institut za političke studije u Parizu) (1993.); istraživač u švedskoj Istraživačkoj agenciji za nacionalnu obranu (1992. i 1994.); sudjelovanje u švedskom programu izobrazbe službenika (1993 – 1994); pravni savjetnik za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (1994. – 1995.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1995. – 2000.); predavač na Sveučilištu u Stockholmu (2000. – 2016.); pravnik (2001. – 2006.), zatim odvjetnik (2006. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

rođena 1976.; diploma iz prava Sveučilišta u Gdanjsku (1999.); magisterij iz pravnih znanosti Sveučilišta za društvene znanosti u Toulouseu (2000.); Master of Laws iz Europskog prava na Collège d'Europe (2002.); doktorica pravnih znanosti (2004.); predavačica prava Europske unije na Tehničkom sveučilištu u Gdanjsku (2010. – 2016.); viša predavačica (2006. – 2014.), zatim izvanredna profesorica (2014. – 2016.) na institutu za pravne studije Poljske akademije znanosti; zajedničko objavljivanje i sudjelovanje u nekoliko pravnih časopisa; autorica brojnih publikacija; sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

rođen 1963.; diploma iz prava sveučilištâ University College Dublin, National University of Ireland (1984.); barrister u Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987.); pravnik za područje europskog prava u Law Society, Chancery Lane u Londonu (1988.-1990.); predstavnik Law Society of England and Wales i Law Society of Scotland u Bruxellesu (1990.-1993.); barrister (1993.-2009.) i senior counsel (2009.-2012.); predavač za predmet pravo tržišnog natjecanja na Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993.-1999.); predavač na EU-China Law School (2008.-2012.); sudac (2012.-2017.) i predsjednik vijeća za pitanja useljavanja i azila (2014.-2017.) na High Courtu (Irska); sudac na Općem sudu od 8. lipnja 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

rođena 1971.; diploma i doktorat iz pravnih znanosti na Malteškom sveučilištu (1995.); magisterij iz kriminologije na Sveučilištu u Cambridgeu (1996.); poslijediplomski studij iz europskog prava na King's Collegeu u Londonu (2018.); odvjetnica, članica malteške odvjetničke komore (1996. – 2019.); pravna stručnjakinja pri sudovima u Valletti, Malta (1997. – 2019.); članica Malteškog nacionalnog arbitražnog vijeća (2006. – 2019.); pravna stručnjakinja, Malteško društvo za osiguranje (2006. – 2019.); članica Malteške komisije za zapošljavanje (2009. – 2019.); pravna savjetnica, Ministarstvo socijalne zaštite (1997. – 1998.); članica Nacionalne komisije za obitelj (2012. – 2013.); članica Komisije za opću reformu pravosuđa (2013.); članica Komisije za pravnu reformu (2014. – 2016.); predsjednica radne skupine za vize tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije (2016. – 2017.); sutkinja Općeg suda od 20. ožujka 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

rođena 1958.; diploma iz prava na Sveučilištu u Turkuu (magisterij, 1981.); program pravosudne izobrazbe na Okružnom sudu u Ulvili (1984.); magisterij iz prava na Sveučilištu u Trieru (1993.); magisterij iz europskih pravnih studija na Europskom institutu za javnu upravu (1994.); predavačica na Sveučilištu u Turkuu (1981.-1982.); sutkinja regionalnog suda u Poriju (1982.-1983.); načelnica službe u Uredu za stanovništvo (1983.-1985.); sutkinja suda u Tampereu i Pirkanmaai (1985.-1995.); sudska savjetnica na Vrhovnom sudu Finske (1995.); načelnica odjela za postupke prema pravu Europske unije, pravna savjetnica i agentica države pri Sudu Europske unije, Ministarstvo vanjskih poslova, voditeljica finske delegacije radne skupine Vijeća „Sud” (1996.-2005.); članica grupe „Prijatelji predsjedništva” za reformu pravosudnog sustava Zajednice u Ugovoru iz Nice; sutkinja Vrhovnog upravnog suda Finske (2005.-2012.); sutkinja Vrhovnog suda Finske (2012.-2019.); članica stegovnog povjerenstva helsinške burze (2015.-2019.); članica, a zatim predsjednica odbora za pravosudne ispite u Helsinkiju (2011.-2019.); sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

rođen 1962.; diplomirao na Institut d'études politiques u Parizu (1984.); student École nationale de la magistrature (1986.-1988.); sudac na tribunal de grande instance u Marseilleu (1988.-1990.); službenik u Upravi za građanske poslove i žigove u Ministarstvu pravosuđa (1990.-1992.); zamjenik voditelja ureda, zatim voditelj ureda Opće uprave za tržišno natjecanje, potrošače i sprečavanje prijevara u Ministarstvu gospodarstva, financija i industrije (1992.-1994.); tehnički savjetnik ministra pravosuđa (1994.-1995.); sudac na tribunal de grande instance u Nîmesu (1995.-1996.); sudski savjetnik nezavisnog odvjetnika Légera na Sudu Europske unije (1996.-2001.); stručni savjetnik na Cour de cassation (2001.-2007.); sudac Općeg suda (2007.-2013., predsjednik vijeća od 2010. do 2013.); savjetnik na Cour de cassation (2013.-2019.); sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

rođen 1964.; studij prava na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitätu Bonn; prvi pravnički državni ispit (1990.); pravni suradnik u upravi njemačkog parlamenta (1991.); Rechtsreferendar u području nadležnosti Višeg regionalnog suda u Kölnu (1991.-1994.); drugi pravnički državni ispit (1994.); predavač i istraživač na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitätu Bonn (1991.-1995.); odvjetnik pri odvjetničkoj komori u Kölnu i pravni savjetnik udruženja poduzetnika (1996.); savjetnik u Upravi za administraciju i protokol Glavnog tajništva Vijeća Europske unije (1996.-1999.); izvjestitelj u Glavnoj upravi Europske komisije za tržišno natjecanje (1999.); član ureda (1999.-2003.), a zatim predstojnik ureda (2003.-2004.) europske povjerenice Viviane Reding; član ureda predsjednika Komisije Europskih zajednica Joséa Manuela Barrosa (2004.-2005.); glasnogovornik i voditelj Službe glasnogovornika Europske komisije (2005.-2009.); predstojnik ureda predsjednika Europske komisije Joséa Manuela Barrosa (2009.-2014.); zamjenik glavnog direktora pravne službe Europske komisije (2014.-2015.); glavni direktor Glavne uprave Europske komisije za tržišno natjecanje (2015.-2019.); sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

rođen 1964.; diploma iz prava na Sveučilištu u Firenci (1987.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Bologni (1992.); magisterij iz prava na Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990.); postdoktorski studij na Sveučilištu u Ženevi (1992.-1993.); postdoktorski studij na Sveučilištu u Amsterdamu (1993.-1994.); istraživač u području međunarodnog prava na Sveučilištu u Firenci (1992.-1997.); sudski savjetnik nezavisnih odvjetnika Giuseppea Tesaura i Antonija Saggija na Sudu Europskih zajednica (1997.-2000.); profesor prava Europske unije na Sveučilištu Federico II. u Napulju (2000.-2019.); gostujući profesor u području prava Unije i postupaka prema pravu Unije na Sveučilištu Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-.2013.); profesor prava Unije na Sveučilištu Luiss Guido Carli u Rimu (2013.-2017.); savjetnik talijanske vlade za zakonodavna pitanja u Ministarstvu europskih poslova (2015.-2018.); odvjetnik ovlašten za zastupanje pred višim sudovima (1993.-2019.); profesor komparativnog prava na Sturm College of Law, Sveučilište u Denveru (2015.-2019.); član upravnog vijeća Talijanskog društva za međunarodno pravo SIDI (2013.-2015.) i Talijanskog udruženja za studije prava Europske unije AISDUE (2018.-2019.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

rođen 1965.; diploma iz prava na Sveučilištu u Salamanci (1983.-1988.); studij ustavnog prava na Sveučilištu u Kölnu (1988.-1989.); magisterij iz europskog prava na Sveučilištu u Saarbrückenu (1991.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Saarbrückenu (1994.) i Salamanci (1994.); predavač (1993.-1996.) i profesor međunarodnog prava (1996.-2001.) na Sveučilištu u La Rioji; nositelj katedre za međunarodno javno pravo i katedre Jean Monnet za pravo Europske unije na Sveučilištu u La Rioji (2001.-2009.); nositelj katedre za međunarodno javno pravo na Sveučilištu u Salamanci (2009.-2012. i 2018.); prorektor za međunarodne odnose (2004.-2008.), prorektor za istraživanje (1996.-2000.) i glavni tajnik (1996.) Sveučilišta u La Rioji; počasni doktorat Sveučilišta u Piuri, Peru (2009.); predstojnik Ureda za međunarodne pravne poslove Ministarstva vanjskih poslova i suradnje španjolske vlade (2012.-2018.); predstojnik Ureda predsjedništva španjolskog Državnog vijeća (2018.-2019.); član Stalnog arbitražnog suda (2018.-2019.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

rođena 1966.; diploma iz prava (1991.); doktorat iz prava na Sveučilištu Bocconi u Milanu (1996.); profesorica prava Europske unije na Sveučilištu u Torinu; odvjetnica pri odvjetničkoj komori u Torinu (1994.); docentica (1998.-2002.) i izvanredna profesorica međunarodnog prava na Sveučilištu u Torinu (2002.-2007.); članica službe Ustavnog suda Italije za istraživanja (2010.-2014.); pravna savjetnica u Stalnom predstavništvu Italije pri Europskoj uniji (2014.-2019.); autorica mnogobrojnih publikacija; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

rođen 1970.; diploma iz prava na Sveučilištu u Beču (1993.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Beču (2002.); član odjela za europske poslove pri uredu saveznog kancelara (1994.-1995.); član, zatim načelnik odjela pravne službe ureda saveznog kancelara (1995.-2000.); pravni savjetnik pri Radničkoj komori (2000.-2002.); član pravne službe, zatim načelnik odjela pravne službe ureda saveznog kancelara (2002.-2007.); pravni savjetnik u kabinetu ureda saveznog kancelara (2007.-2010.); glavni direktor pravne službe ureda saveznog kancelara (2010.-2017.); glavni direktor pravne službe ministarstva za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravosuđe (2017.-2019.); član vladinog odbora za zaštitu osobnih podataka (2010.-2019.); predsjednik nadzornog odbora nacionalne knjižnice (2017.-2019.); autor brojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

rođen 1974.; diploma iz prava i poslovnog menadžmenta na Papinskom sveučilištu Comillas – ICADE (1998.); abogado del Estado zadužen za zastupanje države pred nacionalnim sudovima (2002.-2005.); abogado del Estado u pravnoj službi Ministarstva kulture (2005.-2006.); član pravne službe Ministarstva vanjskih poslova zadužene za Sud Europske unije (2006.-2007.); abogado del Estado - pravni savjetnik u Stalnom predstavništvu Španjolske pri Europskoj uniji (2007.-2014.); abogado del Estado-Jefe Državne pravne službe nadležne za postupke pred Sudom i zamjenik glavnog direktora za europske i međunarodne poslove pri Abogacía General del Estado (Ministarstvo pravosuđa) (2014.- 2019.); član upravnog odbora nekoliko javnih poduzeća (2014.-2019.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

rođena 1974.; diploma iz prava na Sveučilištu u Bukureštu (1998.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Bukureštu (2009.); odvjetnica pri odvjetničkoj komori u Bukureštu (1999.-2002.); predavačica (2002.-2018.), a zatim od 2018. viša predavačica procesnog prava na Sveučilištu u Bukureštu; nastavnica na Nacionalnom pravosudnom institutu (2007.-2018.); sutkinja prvostupanjskog suda u Bukureštu (2004.-2009.); sutkinja suda u Bukureštu (2009.-2019.); sutkinja upućena u ministarstvo vanjskih poslova (2005.); pravnica administratorica na Sudu Europske unije, u kabinetu sutkinje Toader (2011.-2014.); direktorica za europska pitanja, međunarodne odnose i programe Državnog sudbenog vijeća (2015.-2018.); autorica mnogobrojnih publikacija; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

rođena 1975.; studij prava u Češkoj i Njemačkoj (magister iuris, Karlovo sveučilište u Pragu, 1999.), doktorica prava (Sveučilište u Hamburgu, 2004.); diplomirala usmeno prevođenje za njemački jezik na Državnoj školi za jezike u Pragu (1995.); znanstvena suradnica na Katedri za trgovačko pravo, pomorsko pravo i gospodarsko pravo Sveučilišta u Hamburgu; laureatkinja natječaja europskih institucija za češke pravnike (2004.); dužnosnica u Glavnoj upravi za knjižnicu te istraživanje i dokumentaciju Suda Europske unije (2004.-2019.); pomoćnica glavnog direktora (2010.-2016.); sudska savjetnica sutkinje M. Berger na Sudu Europske unije (2017.-2018.); predavačica prava Unije na Saveznoj akademiji za javnu službu u Beču; redovita sudionica na bijenalnom češko-njemačkom pravnom festivalu; autorica nekoliko publikacija, posebice iz područja prava Unije i komparativnog prava; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

rođen 1977.; doktorat iz prava na Sveučilištu u Tartuu (2013.); savjetnik na žalbenom sudu u Tallinnu (2001.-2002.); sudski ovršitelj na sudu u Harjuu (2002.); sudac suda u Harjuu (2002.-2007.); sudac žalbenog suda u Tallinnu (2007.-2019.); sudac pripravnik na Vrhovnom sudu Estonije (2015.-2016.); nacionalni sudac upućen na Sud Europske unije (2017.-2018.); predavač na Sveučilištu u Tartuu (2014.-2019.); predavač na Vrhovnom sudu Estonije (2015.-2019.); voditelj izobrazbe pri Estonskoj odvjetničkoj komori (2015.-2019.); član Odbora za ocjenjivanje sudaca (2018.-2019.); član Odbora za ocjenu stručne sposobnosti Estonske odvjetničke komore (2015.-2019.); sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

rođena 1977.; studij u Saarbrückenu i Strasbourgu; diploma iz prava na Sveučilištu Robert Schuman u Strasbourgu (magisterij iz privatnog prava i certifikat iz europskog prava, 2000.); državni ispiti u Saarbrückenu (2002. i 2005.); postdiplomski studij na Institutu za europske studije Saarskog sveučilišta (2002.-2003.); doktorat iz prava na Saarskom sveučilištu (2011.); sutkinja Upravnog suda u Bremenu (2005.-2018.); sutkinja Žalbenog upravnog suda u Bremenu (2018.-2019.); članica disciplinskog žalbenog suda za suce (2018.-2019.); zamjenska članica disciplinskog žalbenog suda za inženjere (2018.-2019.); predavačica na Saarskom sveučilištu i Sveučilištu u Bremenu; autorica nekoliko pravnih publikacija, osobito iz europskog prava; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

rođen 1979.; magisterij iz prava na Sveučilištu u Vilniusu (2001.); doktorat iz prava na Sveučilištu Mykolas Romeris (2005.); studij na Švicarskom institutu za komparativno pravo (ISDC) i sveučilištima u Bonnu i Vilniusu (2002.-2006.); sudski asistent na Žalbenom sudu Litve (1999.-2000.); savjetnik predsjednika Žalbenog suda Litve (2000.-2003.); direktor službe za sudsku praksu Vrhovnog upravnog suda Litve (2003.-2009.); pravnik lingvist u Europskom parlamentu (2009.-2010.); direktor Odjela za pravno istraživanje Vrhovnog suda Litve (2010.-2012.); sudac Žalbenog suda Litve (2012.-2013.); sudac Vrhovnog suda Litve (2013.-2014.); predsjednik Vrhovnog suda Litve (2014.-2019.); profesor na Institutu za privatno pravo Sveučilišta Mykolas Romeris (2012.-2019.); izvanredni profesor na Sveučilištu Mykolas Romeris (2007.-2008.); predsjednik Sudbenog vijeća Litve (2016.-2018.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 26. rujna 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

rođena 1979.; diploma iz prava na Sveučilištu u Zagrebu (2002.); magisterij iz prava na Sveučilištu u Oxfordu (2003.); doktorat iz prava na Sveučilištu u Zagrebu (2007.); Fulbrightova stipendistica na sveučilištima u Georgetownu i Michiganu (2005.-2006.); izobrazba u znanstvenom području poučavanja i učenja na Srednjoeuropskom sveučilištu (2007.-2008.); istraživačica na Institutu Asser (2004.), Institutu Max Planck (2007.-2008.) i Harvard Law School (2014.); položen pravosudni ispit (2009.); profesorica prava Unije, nositeljica katedre Jean Monnet i koordinatorica Centra izvrsnosti Jean Monnet Sveučilišta u Zagrebu (2002.-2019.); gostujuća profesorica na Sveučilištu Harvard (2015.-2016.); članica pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji (2005.-2011.); predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava Unije za državne službenike i diplomate na Državnoj školi za javnu upravu i Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova (2011.-2012.); predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava Unije za suce i državne odvjetnike na Pravosudnoj akademiji i sudu u Zagrebu (2012.-2013.); predavačica u okviru programa izobrazbe iz prava Unije pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori (2015.); posebna savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (2017.-2019.); glavna urednica časopisa „Croatian Yearobook of European Law and Policy”; autorica mnogobrojnih publikacija; sutkinja Općeg suda od 26. rujna 2019.

David Petrlík
David Petrlík

rođen 1978.; diploma iz prava na Sveučilištu Zapadne Bohemije, Češka Republika (2002.); magisterij iz prava na Sveučilištu Paris I – Panthéon-Sorbonne (2003.); doktorat iz prava na Karlovom sveučilištu u Pragu (2016.); pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike (2004.); sudski savjetnik na Sudu Europske unije u kabinetu suca  J. Malenovskog (2004.-2015.); pravni savjetnik, zatim zamjenik voditelja pravnog odsjeka i od 2018. voditelj pravnog odsjeka u Agenciji za europski GNSS (Global Navigation Satellite Systems) (2015.-2021.); predavač pravnih predmeta pravo Europske unije i pravo intelektualnog vlasništva na Karlovom sveučilištu u Pragu (od 2011.); autor mnogobrojnih publikacija; sudac Općeg suda od 1. ožujka 2021.

Maja Brkan
Maja Brkan

rođena 1979.; diploma iz prava na Sveučilištu u Ljubljani (2003.), magisterij iz pravnih znanosti na Sveučilištu u New Yorku (2004.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Ljubljani (2007.); pravnica lingvistica na Sudu Europske unije (2004.-2005.); pripravnica na Sudu u kabinetu suca A. Ó Caoimha (2005.); sudačka vježbenica na Žalbenom sudu u Ljubljani (2005.-2006.); pravna asistentica (2007.-2008.), a zatim sudska savjetnica na Sudu, u kabinetu nezavisne odvjetnice V. Trstenjak (2008.-2011.) te kabinetu suca M. Ilešiča (2011.-2013.); docentica (2013.-2018.), a zatim izvanredna profesorica (od 2018.) prava Europske unije na Sveučilištu u Maastrichtu; pomoćnica direktora Centra za europsko pravo Sveučilišta u Maastrichtu (2017.-2020.); koordinatorica programa „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management” (napredni diplomski program iz privatnosti, kibersigurnosti i upravljanja podacima) pri Europskom centru za privatnost i kibersigurnost Sveučilišta u Maastrichtu (2021.); predavačica na Sveučilištu u Pekingu (2014.); članica uredništva European Data Protection Law Reviewa (Revija europskog prava zaštite podataka) (2015.-2021.); članica uređivačkog odbora EU Law Livea (od 2020.); sutkinja na Općem sudu od 6. srpnja 2021.

Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis

Rođen 1964.; diploma iz političkih znanosti na Sveučilištu u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države (1986.); doktorat iz pravnih znanosti na Sveučilištu u Južnoj Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države (1990.); glavni savjetnik u pravnoj službi parlamentarnog Odbora za zaštitu okoliša, Latvija (1990.-1992.); dužnosnik za Europski parlament, Ujedinjene narode, UNEP i Unesco u Ministarstvu vanjskih poslova, Latvija (1992.); stručnjak za okoliš za baltičku regiju u Svjetskoj banci, Estonija, Latvija, Litva (1993.-1996.); glavni savjetnik za pravo okoliša u okviru politika zaštite okoliša Svjetske banke, Rusija (1996.-1997.); zamjenik načelnika službe za bioetiku, Glavna uprava za pravne poslove, Vijeće Europe (1997.-2005.); načelnik odjela „Upravljanje i etika”, Europska komisija (2005.-2010.); načelnik odjela „Zarazne bolesti i javno zdravlje”, Europska komisija (2010.); načelnik odjela „Zdravlje i dobrobit”, Europska komisija (2010.-2016.); član fakulteta St Antony na Sveučilištu u Oxfordu (2013.-2014.); izvanredni istraživač u okviru programa o političkoj ekonomiji financijskih tržišta na Sveučilištu u Oxfordu (2013.-2019.); načelnik odjela „Digitalna inovacija i blockchain” (2016.-2021.); dopredsjednik radne skupine za Fintech, Europska komisija; član Svjetskog odbora o kriptovalutama, Svjetski ekonomski forum; član Savjetodavnog odbora stručnjaka OECD-a o politikama u području blockchaina; član savjetodavnog odbora i predavač u okviru programa obrazovanja o Fintechu i regulatornoj inovaciji, Judge Business School, Sveučilište u Cambridgeu; član uređivačkog odbora Baltičkog godišnjaka o međunarodnom pravu; autor mnogih publikacija; sudac na Općem sudu od 27. rujna 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

rođen 1968.; studij prava (Sveučilište Panthéon-Assas, Pariz); studij menadžmenta (Sveučilište Paris-Dauphine); Collège d’Europe (1992.); prijemni ispit za regionalni centar za izobrazbu za odvjetničko zvanje u Parizu; certifikat odvjetničke komore u Bruxellesu o sposobnosti za obavljanje odvjetničkog zvanja; obavljanje odvjetničkog zvanja u Bruxellesu; laureat općeg natječaja Komisije Europskih zajednica; sudski savjetnik na Prvostupanjskom sudu (kabinet predsjednika Saggia, 1996.-1998.; kabinet predsjednika Vesterdorfa, 1998.-2002.); voditelj kabineta predsjednika Prvostupanjskog suda (2003.-2005.); tajnik Općeg suda od 6. listopada 2005.