A tagok bemutatása
Marc van der Woude
Marc van der Woude
elnök
Életrajz és pályafutás

Az 1960‑ban született Gorredijkben (Hollandia) született Marc van der Woude egyetemi tanulmányainak első éveit a Rijksuniversiteit Groningenen (Groningeni Egyetem, Hollandia) tölti, ahol 1983‑ban szerez jogi diplomát. Tanulmányait 1984‑ig a Collège d’Europe‑ban (Belgium) folytatja.

Tanulmányainak befejezésétől fogva tevékenyen részt vesz a Collège d’Europe oktatási és kutatási tevékenységeiben, ahol 1986‑ig tanársegédi pozíciót tölt be. Ezt követően 1986 és 1987 között az Universiteit Leiden (Leideni Egyetem, Hollandia) oktatója. Szakmai pályafutása során mindvégig fenntartotta az oktatói munkásságát, 2000 óta az Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdami Erasmus Egyetem, Hollandia) jogi professzora. Számos kiadvány szerzőjeként hozzájárul a versenyjoggal kapcsolatos jogelmélet gyarapításához, amiről az e tárgykörben fellelhető több referenciakiadvány tanúskodik.

Az egyetemi feladataival párhuzamosan Marc van der Woude gyakorló jogászként is tevékenykedik. 1987 és 1989 között az Európai Közösségek Bizottságának szolgálatában áll, amelynek Versenypolitikai Főigazgatóságán előadói feladatokat lát el. Ezt követően az Európai Közösségek Bíróságán 1989 és 1992 között jogi referensként Thymen Koopmans, illetve Paul Joan George Kapteyn bíró kabinetjében dolgozik. Az Európai Bizottság a Versenypolitikai Főigazgatóság Koordinációs Osztályának tanácsosává nevezi ki, amely tisztséget 1992 és 1993 között tölti be, majd 1993 és 1995 között a Bizottság Jogi Szolgálatának tagja. 1995 óta a brüsszeli (Belgium) ügyvédi kamara tagja, e minőségében elsősorban a versenyjoggal kapcsolatos peres ügyekkel foglalkozik.

Marc Van der Woudot 2010. szeptember 13‑án nevezik ki a Törvényszék bírájává. A Törvényszék bírái 2013. szeptember 18‑én tanácselnökké, 2016. szeptember 20‑án pedig elnökhelyettessé választják. 2019. szeptember 27‑én a bírák a Törvényszék elnökévé választják, amely tisztséget azóta is betölti.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (trieri Európai Jogi Akadémia, Németország) tanácsadó testületének tagja
 • Az „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust” (toulouse i gazdaságtudományi iskola, Franciaország) tagja
 • Az Europa Instituut de Leiden kuratóriumi tagja
 • A Sociaal Economische Wetgeving szerkesztőbizottságának tagja
 • A Revue Concurrences tudományos bizottságának tagja
Savvas S. Papasavvas
Savvas S. Papasavvas
elnökhelyettes
Életrajz és pályafutás

Az 1969-ben Nicosiában (Ciprus) született Savvas S. Papasavvas az Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistímio Athinónon (Athéni Nemzeti és Kapodisztrián Egyetem, Görögország) folytatott tanulmányait követően 1991-ben itt szerez jogi alapdiplomának megfelelő oklevelet (Ptychion). Ezt követően posztgraduális tanulmányokat folytat az Université de Paris II-n (Párizsi 2. sz. Egyetem, Franciaország), ahol 1992-ben szerez közjogi DEA-t (posztgraduális diploma). 1995-ben az Université d’Aix-Marseille III-n (Aix-Marseille 3. sz. Egyetem, Franciaország) folytatott doktori tanulmányokat követően jogi doktori címet szerez.

A ciprusi ügyvédi kamarába felvételt nyert és a nicosiai ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvédként Savvas S. Papasavvas 1993-től 2004-ig, a Törvényszék bírájává történő kinevezéséig ügyvédi szakmai tevékenységet folytat.

1997 és 2002 között emellett az oktatásban is szerepet vállal a Panepistímio Kýprou (Ciprusi Egyetem) óraadójaként; ugyanezen az egyetemen 2002 és 2004 között az alkotmányjog docensévé választják.

Savvas S. Papasavvast 2004. május 12-én nevezik ki a Törvényszék bírájává, ahol 2010. szeptember 15. és 2016. szeptember 25. között két egymást követő hivatali időszak során tanácselnöki feladatokat is ellát. A bírák 2019. szeptember 27-én a Törvényszék elnökhelyettesévé választják, azóta e minőségében jár el a Törvényszéken.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A European Law Institute alapító tagja
 • A European Public Law Organization (EPLO) tagja
 • A Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) tagja
 • A Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeias alapító tagja
 • A Dikaiómata tou Anthrópou folyóirat tudományos bizottságának tagja
 • A Hellenic Culture in Luxembourg egyesület díszbizottságának tagja
Dean Spielmann
Dean Spielmann
az első tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1962-ben Luxembourgban (Luxemburgi Nagyhercegség) született Dean Spielmann 1988-ban szerez jogi diplomát az Université catholique de Louvainen (Louvaini Katolikus Egyetem, Belgium), majd a University of Cambridge-en (Cambridge-i Egyetem, Egyesült Királyság) belül működő Fitzwilliam College-ban folytatja tanulmányait, ahol 1990-ben szerez Master of Laws címet.

1989 és 2004 között a luxembourgi ügyvédi kamara tagjaként ügyvédi szakmai tevékenységet folytat, emellett a büntetőjog, az emberi jogok és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárások oktatójaként egyetemi-tudományos pályára lép. 1991 és 1997 között kutatási asszisztens a Louvaini Katolikus Egyetemen, 1996 és 2006 között tanársegédként ad órákat a Luxembourgi Egyetemen. 1997 és 2009 között emellett az Université Nancy II (Nancy-i 2. sz. Egyetem, Franciaország), majd 2017-ben és 2018-ban az Institut d'études politiques de Paris (Párizsi Politikai Tanulmányok Intézete, Franciaország) oktatója.

Mindemellett számos mű és cikk szerzője, valamint több jogi folyóirat tudományos bizottságának és szerkesztőbizottságának tagja.

2000-ben a luxembourgi emberi jogi tanácsadó bizottság tagjává nevezik ki, amely bizottság munkájában 2004-ig vesz részt. 2002 és 2004 között ugyancsak tagja a Conseil des barreaux européens (Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa, CCBE) emberi jogi, illetve büntetőjogi bizottságának, valamint az Európai Unió független alapjogi szakértői hálózatának.

2004-ben a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (Franciaország) bírájává nevezik ki, 2011-ben e Bíróság tanácselnöki, 2012-ben elnökhelyettesi, majd 2012 és 2015 között elnöki tisztségét is betölti.

Dean Spielmannt 2016. április 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává, ahol 2019. szeptember 30. óta egyben tanácselnöki feladatokat is ellát.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française luxemburgi szekciója bizottságának tagja
 • A Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme díszbizottságának tagja
 • Az Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE) igazgatótanácsának tagja
 • Az Annales du droit luxembourgeois társalapítója és társszerkesztője
 • A Revue de droit pénal et de criminologie szerkesztőbizottságának tagja
 • A European Review of Private Law tanácsadó bizottságának tagja
 • A Droit des affaires – Het Ondernemingsrecht (DAOR) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • Az Annuaire international des droits de l’homme tudományos bizottságának tagja
 • A Revue trimestrielle des droits de l’homme tudományos bizottságának tagja
 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek német nyelvű gyűjteményét ápoló tanácsadó kuratórium tagja (N.P. Engel Verlag)
 • A Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft szerkesztőbizottságának tagja
 • A Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos tanácsadó bizottságának tagja
 • Az Universidade Federal do Maranhão (UFMA) jogi kara által kiadott folyóirat tanácsadó bizottságának tagja
 • A Journal européen des droits de l’homme tudományos bizottságának tagja
 • A „The ECHR Law Review” folyóirat tanácsadó bizottságának tagja, University of Liverpool
 • Az Institut Grand-Ducal, section des Sciences morales et politiques (Luxembourg) tagja
 • A Cambridge Society of Luxembourg tagja
 • Az Oxford and Cambridge Club (London) tagja
 • A Herbert Howells Society tagja
 • A Royal College of Organists tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Doctor honoris causa, Yerevani Petakan Hamalsaran (2013)
 • Tiszteletbeli professzor, University College London (Londoni Egyetem) (2013)
 • Honorary Bencher, Gray’s Inn, London (2013)
 • Honorary fellow, Fitzwilliam College, University of Cambridge (2013)
 • A Szent Ágota Lovagrend (San Marino) nagykeresztje (2014)
 • A Becsületrend (Franciaország) parancsnoka (2015)
 • Az Érdemrend (Luxemburg) parancsnoka (2015)
 • Doctor honoris causa, Universitatea din București (Bukaresti Egyetem) (2015)
 • Doctor honoris causa, Universitatea Babeș-Bolyai (Babeș-Bolyai Tudományegyetem) (2015)
 • Doctor honoris causa (Hon. LL.D.), University College London (Londoni Egyetem) (2016)
Anna Marcoulli
Anna Marcoulli
a második tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1974-ben Nicosiában (Ciprus) született Anna Marcoulli a University of East Anglián (Kelet-Angliai Egyetem, Egyesült Királyság) szerez jogi diplomát 1995-ben, majd a University of Bristolon (Bristoli Egyetem, Egyesült Királyság) jogi mesterdiplomát 1996-ban.

1997-ben felveszik a ciprusi ügyvédi kamarába, ezt követően 1998 és 2008 között a Ciprusi Köztársaság jogi szolgálatánál helyezkedik el az európai uniós jogi részleg tagjaként.

2005-ben az Európai Közösségek Bíróságának szolgálatába lép a Kutatási és Dokumentációs Igazgatósághoz kirendelt nemzeti szakértőként, e tisztséget 2007-ig tölti be. Ezt követően 2008 és 2016 között az Európai Bizottság jogi szolgálatának tagja. 2012-ben részt vesz az Európai Unió Tanácsának ciprusi elnöksége által folytatott munka megszervezésében, ennek keretében jogi tanácsadói feladatokat lát el.

Anna Marcoullit 2016. április 13-án nevezik ki az Európai Unió Törvényszékének bírájává. A bírák 2019. szeptember 30-án tanácselnökké választják, amely tisztséget azóta is betölti.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Kypriakó Somateío Dikaíou Enérgeias alapító tagja
Fredrik Schalin
Fredrik Schalin
a harmadik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1964-ben Stockholmban (Svédország) született Fredrik Schalin a Stockholms universiteten (Stockholmi Egyetem, Svédország) szerez 1991-ben jogi diplomát, illetve 1990-ben jogi alapdiplomát, majd 1994-ben az Université de Paris I Panthéon-Sorbonne-on (Párizsi 1. sz. Panthéon-Sorbonne Egyetem, Franciaország) posztgraduális közösségi jogi és európai jogi diplomát.

Szakmai pályafutását 1991 és 1993 között a Södertälje tingsrätt (södertäljei körzeti bíróság, Svédország) jogi referenseként kezdi meg, majd 1994 és 1995 között ugyanezen tisztséget tölti be a Svea hovrätten (stockholmi fellebbviteli bíróság, Svédország). 1995 és 1996 között a Gotlands tingsrätt (gotlandi körzeti bíróság, Svédország) és a Norrtälje tingsrätt (norrtäljei körzeti bíróság, Svédország), 1996 és 1997 között pedig a Svea hovrätt bírája.

1997-ben a svéd pénzügyminisztérium parlamenti bizottságának helyettes államtitkári álláshelyét tölti be, majd 1999-ben a svéd külügyminisztérium európai ügyekért felelős jogi tanácsadójává nevezik ki.

1998-ban Hans Ragnemalm bíró jogi referenseként lép a Bíróság szolgálatába, majd 1999 és 2006 között ismét jogi referensi feladatokat lát el Stig von Bahr bíró mellett.

Származási országába visszatérve Fredrik Schalin 2006-tól 2008-ig jogtanácsosként, majd a stockholmi ügyvédi kamarába 2008-ban történt felvételét követően ügyvédként tevékenykedik. 2009-ben ismét a bírói testület tagja lesz 2016-ig, a Södertörns tingsrätt (södertörni kerületi bíróság, Svédország) bírájaként, majd tanácselnökeként.

Emellett 2006 és 2008 között a Stockholms universitet, majd 2011 óta a Domstolsakademin (svéd igazságügyi akadémia) óraadójaként oktatói tevékenységet is folytat.

Fredrik Schalint 2016. június 8-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos
a negyedik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1953-ban Lisszabonban (Portugália) született Ricardo da Silva Passos 1975-ben az Universidade Clássica de Lisboán (Lisszaboni Egyetem, Portugália) szerez jogi diplomát, majd 1978-ban az Université de Strasbourgon (Strasbourgi Egyetem, Franciaország) posztgraduális diplomát (DEA). Ezt követően a Harvard Universityn (Harvard Egyetem, Egyesült Államok) egészíti ki tanulmányait, ahol 1984-ben kap Master of Laws diplomát.

1975-től egy évig fogalmazói feladatokat (subdelegado) lát el a Tribunal Judicial da Comarca de Cascais (cascaisi kerületi bíróság, Portugália) mellett működő ügyészségen, majd az Emberi Jogok Európai Bizottsága (Európa Tanács, Strasbourg, Franciaország) titkárságán jogászként dolgozik. 1986-ban José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida bíró jogi referenseként lép a Bíróság szolgálatába.

1988 és 1999 között az Európai Parlament jogi ügyekkel és állampolgári jogokkal foglalkozó bizottsága titkárságának osztályvezetője, majd 1999-től 2010-ig a Parlament Jogi Szolgálatánál egységvezető. Ezt követően 2010 és 2016 között szintén a Parlament Jogi Szolgálatán az intézményi és parlamenti ügyekért felelős igazgató. 2002-ben az Európa jövőjével foglalkozó konvent titkárságának tagjává jelölik ki.

Ricardo da Silva Passost 2016. szeptember 19-én nevezik ki a Törvényszék bírájává, ahol a bírák 2019. szeptember 30-án tanácselnökké választják.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen
az ötödik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1966-ban Aalborgban (Dánia) született Jesper Svenningsen az Aarhus Universiteten (Aarhusi Egyetem, Dánia) folytatott jogi tanulmányait követően 1989-ben teszi le a „juridisk kandidateksament”.

Az egyetemet követően a Kammeradvokaten (a dán kormány jogtanácsosaként eljáró ügyvédek irodája, Koppenhága) ügyvédjelöltjeként kezdi meg szakmai pályafutását, majd 1991 és 1993 között jogi referens lesz a Bíróságon Claus Gulmann főtanácsnok mellett. 1993 és 1995 között ismét a Kammeradvokatennél helyezkedik el, emellett felvételt nyer Dánia ügyvédi kamarájába, továbbá a Landsret (fellebbviteli bíróság, Dánia) előtti eljárásra jogosult személyek jegyzékébe. Ugyanezen időszakban oktatói tevékenységet is folytat a Københavns Universitet (Koppenhágai Egyetem, Dánia) uniós jogi óraadójaként.

1995 és 1999 között a luxembourgi Institut Européen d’Administration Publique (Európai Közigazgatási Intézet, EIPA) docense, majd megbízott igazgatója, az 1997-es év kivételével, amikor az említett tisztségek ellátását megszakítva egy dán ügyvédi irodánál dolgozik Brüsszelben. 1999-ben az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Felügyeleti Hatóságának jogi szolgálatához, 2000-ben pedig jogász-nyelvészként az Európai Unió Bíróságának szolgálataihoz csatlakozik. Ezen utóbbi tisztségekkel párhuzamosan 2003-ban ismét jogi referens a Bíróságon az időközben bírává választott Claus Gulmann mellett. 2006 és 2013 között ugyancsak jogi referens a Bíróságon Lars Bay Larsen bíró melletti.

Jesper Svenningsent 2013. október 7-én nevezik ki a Közszolgálati Törvényszék bírájává, amely tisztséget e bíróság 2016. szeptember 1-jei megszűnéséig tölti be. 2016. szeptember 19-én nevezik ki az Európai Unió Törvényszékének bírájává, ahol a bírák 2019. szeptember 30-án tanácselnökké választják.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Dansk Forening for Europaret tagja
Maria José Costeira
Maria José Costeira
a hatodik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1967-ben Portóban (Portugália) született Maria José Costeira 1991-ben az Universidade de Coimbra (Coimbrai Egyetem, Portugália) jogi karán szerez jogi diplomát, majd 2001-ben szellemitulajdon-jogi posztgraduális tanulmányokat folytat az Universidade de Lisboa (Lisszaboni Egyetem, Portugália) jogi karán.

1991 és 1992 között ügyvédjelölt a coimbrai (Portugália) ügyvédi kamarában, 1992-ben bírósági fogalmazóként a Centro de Estudos Judos Judiciários (Nemzeti Bíró- és Ügyészképző Iskola, Portugália) hallgatója. 1995-ben nevezik ki bíróvá, 1995 és 1997 között a Tribunal Judicial da Comarca de Cascais (cascaisi kerületi bíróság, Portugália), a Tribunal Judicial da Comarca de Ferreira do Zêzere (ferreira do zêzerei kerületi bíróság, Portugália) és a Tribunal da Pequena Instância Criminal de Lisboa (lisszaboni büntetőbíróság, Portugália) bírája, 1999-től 2016-ig a Tribunal do Comércio da Comarca de Lisboa (lisszaboni kereskedelmi bíróság, Portugália) bírája, míg 2016-ban a Tribunal da Relação de Coimbra (coimbrai fellebbviteli bíróság, Portugália) bírája. A bírói karon belül végzett tevékenysége nem merül ki az ügyek elbírálásában, hanem emellett a bírói kar képviseletének megszervezésében is részt vesz, 2012 és 2015 között a portugál bírói egyesület főtitkáraként, majd 2016-ig az elnökeként.

Maria José Costeira 2003 óta vendégoktatóként iparjogvédelmi jogot, versenyjogot és kereskedelmi jogot oktat az Universidade de Lisboa, az Universidade de Coimbra, az Universidade Nova de Lisboa (Lisszaboni Új Egyetem, Portugália) és az Universidade Católica Portuguesa (Portugál Katolikus Egyetem, Portugália) jogi karán, az Escola de Direito da Universidade do Minho (a Minhói Egyetem Jogi Iskolája, Portugália), valamint a Centro de Estudos Judiciárioson.

Maria José Costeirát 2016. szeptember 19-én nevezik ki az Európai Unió Törvényszékének bírájává, ahol a bírák 2019. szeptember 30-án tanácselnökké választják.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Universidade Nova de Lisboa jogi kari tanácsának tagja
 • A Revista de Propriedade Intelectual szerkesztőbizottságának tagja
 • A Centro de Estudos Judiciários-szal közösen kiadott jogi Newsletter szerkesztőbizottságának tagja
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk
a hetedik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1976-ban Gdańskban (Lengyelország) született Krystyna Kowalik-Bańczyk az Uniwersytet Gdańskin (Gdański Egyetem, Lengyelország) szerez jogi diplomát 1999‑ben, majd az Université des sciences sociales de Toulouse-on (Toulouse-i Társadalomtudományi Egyetem, Franciaország) DEA-t (posztgraduális diploma) 2000-ben. Tanulmányait ezután a brugge-i Collège d’Europe-ban (Európa Tanulmányok Szakkollégiuma, Belgium) folytatja, ahol 2002-ben európai jogi Master of Laws fokozatot szerez. 2004-ben a Lengyelországi Tudományos Akadémián védi meg doktori értekezését és szerez jogi doktori címet.

2002 és 2010 között a lengyelországi Varsóban az Uniwersytet Warszawski (Varsói Egyetem) Európa Központjának, valamint a Wyższa Szkoła Prawa i Administracjinak (Jogi és Közigazgatási Főiskola) az oktatója. 2006 és 2014 között az oktatói tevékenységével párhuzamosan adjunktusként (2006), majd docensként (2014) kutatómunkát végez a Lengyelországi Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetén belül. 2010 és 2016 között emellett nemzetközi jogot és európai uniós jogot oktat a Politechnika Gdańska (Gdański Műszaki Egyetem, Lengyelország) óraadójaként, valamint a Párizsi Panthéon-Assas és a Nizzai Sophia-Antipolis francia egyetemek, illetve az Université du Luxembourg (Luxembourgi Egyetem) vendégoktatójaként.

Számos európai jogi tárgyú publikáció szerzője, emellett több jogi kiadvány készítésében is közreműködik, többek között társszerkesztőként.

Krystyna Kowalik-Bańczykot 2016. szeptember 19-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az „Europejski Przegląd Sądowy”, a „Yearbok of Antitrust and Regulatory Studies”, a „Media Laws” és az „iKAR” jogi folyóiratok társszerkesztője vagy tudományos tanácsának tagja
 • A „Balkan Yearbook of International and European Law” ismételt felülvizsgálatával foglalkozó tanácsadó bizottság tagja
 • A Luxembourgi Egyetem Master in European Law (first year) képzése „Steering committee-jának” (irányítóbizottság) tagja
 • A Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE), a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (ASCOLA) és az „International Law Association” (Nemzetközi Jogi Egyesület, ILA) lengyel szekciójának tagja
Alexander Kornezov
Alexander Kornezov
a nyolcadik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1978-ban Yambolban (Bulgária) született Alexander Kornezov 2002-ben a Sofiyski universitet Sveti Kliment Ohridskin (Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem, Bulgária) szerez jogi diplomát, majd 2004-ben a brugge-i Collège d’Europe-ban (Európa Tanulmányok Szakkollégiuma, Belgium) európai jogi mesterdiplomát. A Balgarska Akademia na naukitén (Bolgár Tudományos Akadémia) jogi doktori tanulmányokat folytat, ahol 2008-ban védi meg doktori értekezését.

2004 és 2006 között a brüsszeli (Belgium) ügyvédi kamara tagjaként egy brüsszeli ügyvédi irodában folytat ügyvédi szakmai tevékenységet. 2007-ben a Bíróság szolgálatába lép és 2016-ig jogi referensi feladatokat lát el Alexander Arabadjiev bíró mellett.

Alexander Kornezov emellett az Unió eljárásjogának óraadójaként oktatói tevékenységet folytat 2008 és 2012 között az Universitet za natzionalno i svetovno stopanstvón (Nemzetgazdasági és Világgazdasági Egyetem, Bulgária), illetve 2010 és 2013 között a Sofiyski universitet Sveti Kliment Ohridskin. 2014-től 2016-ig a Balgarska Akademia na naukite uniós jogi és nemzetközi magánjogi docense. 2020 óta uniós közbeszerzési jogot oktat az Université du Luxembourgon (Luxembourgi Egyetem, Luxemburg). Az uniós jog területén folytatott kiterjedt munkássága nyomán emellett a különböző tagállamok több egyeteme által szervezett konferenciák előadója. Az uniós jog tárgykörében megjelent számos publikáció és mű szerzője.

Alexander Kornezov 2016. április 13. és 2016. augusztus 31. között a Közszolgálati Törvényszék bírája. 2016. szeptember 19-én kap bírói kinevezést a Törvényszéken, ahol 2019. szeptember 30. óta tanácselnökként jár el.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Balgarska asotsiatsia za evopeysko pravo alapítója és igazgatótanácsának tagja
 • Az „Evropeiski praven pregled” európai jogi folyóirat főszerkesztője
Laurent Truchot
Laurent Truchot
a kilencedik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1962-ben Párizsban (Franciaország) született Laurent Truchot a párizsi Institut d’études politiques-on (Párizsi Politikai Tanulmányok Intézete, IEP, Franciaország) folytatott tanulmányait követően 1984-ben szerez diplomát. Ezt követően 1986 és 1988 között a bordeaux-i École nationale de la magistrature (Országos Bíró- és Ügyészképző Intézet, Bordeaux, Franciaország) hallgatója.

Szakmai pályafutása a tribunal de grande instance de Marseille-en (marseille-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) indul, ahol 1988 és 1990 között bíró. Ezt követően 1990-től 1992-ig bíróként a francia igazságügyi minisztérium polgári jogi igazgatóságának szolgálatában áll. 1992 és 1994 között a francia gazdasági, pénzügyi és ipari minisztérium versenyjogi, fogyasztóvédelmi és csalás elleni főigazgatóságának irodavezető-helyettese, majd irodavezetője. 1994-ben a francia igazságügyi miniszter melletti szaktanácsadói kinevezést kap, amely feladatkört 1995-ig látja el, majd 1995 és 1996 között a tribunal de grande instance de Nîmes (nîmes-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) bírájává nevezik ki.

Laurent Truchot 1996 és 2001 között Philippe Léger főtanácsnok melletti jogi referensként áll a Bíróság szolgálatában. Ezt követően 2001 és 2007 között tanácsadó referensként helyezkedik el a Cour de cassationon (semmítőszék, Franciaország).

2007 és 2013 között a Törvényszék bírája, 2010 és 2013 között egyúttal tanácselnökként is eljár.

Franciaországba visszatérve 2013-ban a Cour de cassation (semmítőszék) tanácsadó referensévé nevezik ki, amely feladatkört 2019-ig látja el.

Laurent Truchot-t 2019. szeptember 26-án második alkalommal is a Törvényszék bírájává nevezik ki.

Ornella Porchia
Ornella Porchia
a tizedik tanács elnöke
Életrajz és pályafutás

Az 1966-ban Chivassóban (Olaszország) született Ornella Porchia 1991-ben szerez jogi diplomát az Università degli Studi di Torinón (Torinói Egyetem, Olaszország), majd 1996-ban az Università Commerciale Luigi Bocconin (Luigi Bocconi Kereskedelmi Egyetem, Milánó, Olaszország) jogi kutató doktori fokozatot.

1994-ben kezdi meg szakmai pályafutását a torinói ügyvédi kamara tagjaként, majd 1997 és 2002 között az Università degli Studi di Torinón tanársegéd. 2002 és 2007 között ugyanezen az egyetemen a nemzetközi jog docense, 2007 óta pedig kinevezett uniós jogi egyetemi tanár.

2010 és 2014 között a Corte costituzionale (alkotmánybíróság, Olaszország) elemző szolgálatának tagja. 2014-től 2019-ig Olaszország Európai Unió melletti állandó képviseletén lát el jogi tanácsadói feladatokat. Az uniós jog és a nemzetközi jog területén folytatott kutatómunkája számos publikáció tárgyát képezi.

Ornella Porchiát 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az „Il diritto dell'economia” és a „Studi sull’integrazione europea” folyóiratok tudományos bizottságának tagja
 • A European Law Institute tagja (a „Common Constitutional Traditions in Europe” projekt tanácsadó bizottságának tagja)
 • Az Associazione Italiana degli Studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE) tagja
 • A Società italiana di diritto internazionale (SIDI) tagja
 • Az Accademia delle Scienze di Torino tagja (socio corrispondente)
Marc Jaeger
Marc Jaeger
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1954-ben Luxembourgban (Luxemburgi Nagyhercegség) született Marc Jaeger a strasbourgi Université Robert Schumanon (Robert Schuman Egyetem, Franciaország) szerez jogi diplomát 1979-ben, majd tanulmányait a brugge-i (Belgium) Collège d’Europe-ban (Európa Tanulmányok Szakkollégiuma) folytatja, ahol 1980-ban európai tanulmányok posztgraduális diplomát szerez.

Marc Jaeger 1981-ben nyer felvételt a luxembourgi ügyvédi kamarába, 1983-ig ügyvédi szakmai tevékenységet folytat. Ezt követően egy éven át igazságügyi attasé a luxembourgi legfőbb ügyész mellett, majd 1984-től 1986-ig a luxembourgi kerületi bíróság bírájává nevezik ki.

1986 és 1988 között jogi referensként lép a Bíróság szolgálatába, ahol Jean Mischo főtanácsnokkal dolgozik együtt, majd 1988 és 1996 között G. Federico Mancini bíró kabinetjéhez csatlakozik.

Bírói feladatainak ellátása mellett Marc Jaeger oktatói tevékenységet is folytat: 2003 óta óraadó az Université du Luxembourgon (Luxembourgi Egyetem), 2015 óta pedig a Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Guido Carli Nemzetközi Társadalomtudományi Szabadegyetem, Olaszország) oktatója. 2001-től 2018-ig az Institut universitaire international Luxembourg (Luxembourgi Nemzetközi Egyetemi Intézet, IUIL, Luxemburg) elnöke, 2011-től 2016-ig a Luxembourgi Egyetem szenátusának elnöke.

Marc Jaeger 1996. július 11-én kap bírói kinevezést a Törvényszéken, ahol 2004. szeptember 10-től 2007. augusztus 31-ig egyben tanácselnöki feladatokat is ellát. A bírák a Törvényszék elnökévé választják, amely tisztséget 2007. szeptember 17-től 2019. szeptember 26-ig négy egymást követő hivatali időszakon keresztül tölti be.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Observatoire luxembourgeois de droit européen (OLDE) alapító tagja és elnöke
 • A Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE) tagja
 • A Revue européenne de droit de la consommation (REDC) szerkesztőbizottságának tagja
 • A Diritto e Politiche dell’Unione Europea (DPUE) igazgatótanácsának tagja
 • A Studi sull’Integrazione Europea (SIE) tudományos bizottságának tagja
 • A Revue critique trimestrielle de jurisprudence et de législation (KritV - CritQ - RCrit) szerkesztőbizottságának tagja
 • A Revista Română de drept European (RRDE) tudományos tanácsának tagja
 • A Fondation Kräizbierg (Luxemburg) igazgatótanácsának tagja
 • A Fondation ADIPH (Luxemburg) elnöke
 • A Luxembourg School of Religion & Society-n (LSRS) belüli Conseil des Sages tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Tölgykoszorú Nagyhercegi Rend lovagja (1999)
 • A Luxemburgi Nagyhercegség Érdemrendjének tisztje (2004)
 • Cavaliere di Gran Croce ordine al Merito della Repubblica italiana (2009)
 • A Becsületrend (Franciaország) lovagja (2010)
 • Dottore in Giurisprudenza Honoris Causa, Università degli Studi del Sannio (Benevento, Olaszország) (2013)
 • Honorary Bencher, Middle Temple (London, Egyesült Királyság) (2016)
Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1963-ban Koppenhágában (Dánia) született Sten Frimodt Nielsen 1988-ban szerez jogi diplomát a Københavns Universiteten (Koppenhágai Egyetem, Dánia).

Szakmai pályafutását 1988 és 1991 között a dán külügyminisztérium tisztviselőjeként kezdi meg, majd 1991-től 1994-ig követségi titkári kinevezést kap Dánia New York-i (Egyesült Államok) állandó ENSZ képviseletén. Dániába visszatérve 1994 és 1995 között először a dán külügyminisztérium jogi szolgálatánál, majd 1995 és 1998 között a dán miniszterelnöki hivatal tanácsosaként, majd főtanácsosaként helyezkedik el.

1998 és 2001 között minisztertanácsos Dánia Európai Unió melletti állandó képviseletén. 2001-től 2002-ig jogi szaktanácsadóként tér vissza a dán miniszterelnöki hivatalhoz, ahol 2002 és 2004 között osztályvezetői és jogtanácsosi, 2004-től 2007-ig pedig helyettes államtitkári és jogtanácsosi tisztséget tölt be.

Sten Frimodt Nielsen emellett 1988 és 1991 között a nemzetközi jog és az európai jog óraadójaként oktatói tevékenységet is folytat a Københavns Universiteten, ahol a későbbiekben docensi feladatokat lát el.

Sten Frimodt Nielsent 2007. szeptember 17-én nevezik ki a Törvényszék bírájává. A bírák a 2013. szeptember 18. és 2019. augusztus 31. közötti, két egymást követő hivatali időre tanácselnökké választják.

Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Dannebrog rend első osztályú lovagja
Heikki Kanninen
Heikki Kanninen
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1952-ben Helsinkiben (Finnország) született Heikki Kanninen 1976-ban a Helsingin kauppakorkeakoulun (Helsinki Kereskedelmi Főiskola, Finnország) szerez közgazdaságtani diplomát, majd 1978-ban a Helsingin yliopisto (Helsinki Egyetem, Finnország) jogi karán jogi mesterdiplomát. Tanulmányait kiegészítve 1988-ban szintén ezen utóbbi egyetemen szerez jogi posztgraduális diplomát.

Heikki Kanninen 1978-ban kezdi meg szakmai pályafutását a Korkein hallinto-oikeus (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Finnország) jogi referenseként, ezt követően 1979-től 1981-ig a finn kormány által létrehozott Hallinnon oikeusturvakomitea (a közigazgatáson belüli jogvédelem reformjával foglalkozó bizottság, Finnország) főtitkára.

1981-ben ismét a Korkein hallinto-oikeus szolgálatába lép, ahol 1984-ig főtanácsosi feladatokat lát el, majd 1984-től 1985-ig a Hallintolainkäyttökomitea (a közigazgatási peres ügyek reformjával foglalkozó bizottság, Finnország) főtitkárává nevezik ki. 1986 és 1993 között tanácsadóként csatlakozik a finn igazságügyi minisztérium jogalkotási igazgatóságához. 1991 és 1993 között ezenfelül a Turvapaikkalautakunta (menekültek fellebbviteli bizottsága, Finnország) tagja. 1993-ban kutatóként dolgozik a Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituuttin (a Helsinki Egyetem Nemzetközi Gazdasági Jogi Intézete).

Később, szintén 1993-ban az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) (Genf, Svájc) Bíróságának hivatalvezető-helyettesévé nevezik ki, amely tisztséget 1995-ig tölti be. Ezt követően 1995 és 1998 között Leif Sevón bíró jogi referenseként az Európai Közösségek Bíróságának szolgálatában áll.

Finnországba visszatérve 1998 és 2005 között a Korkein hallinto-oikeuson tölt be bírói tisztséget, amivel párhuzamosan a finn igazságszolgáltatási intézmények fejlesztésével foglalkozó bizottság tevékenységében is részt vesz, 2001 és 2003 között e bizottság alelnökeként.

Heikki Kanninen 2005. október 6-tól 2009. október 6-ig az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bírája, ahol 2008. október 1-jétől 2009. október 6-ig tanácselnöki feladatokat is ellát. 2009. október 7-én nevezik ki a Törvényszék bírájává; 2011. november 23-tól 2013. szeptember 16-ig ugyanitt tanácselnök. A bírák a 2013. szeptember 17. és 2016. szeptember 19. közötti időszakban a Törvényszék elnökhelyettesévé választják. E tisztségekkel párhuzamosan a Törvényszék egyik tanácsának elnöke. 2016. szeptember 21-én, majd 2019. szeptember 30-án a bírák ismét tanácselnökké választják.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE) 2027. évi kongresszusa tanácsadó bizottságának tagja
 • A Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia tagja
 • Az Összehasonlító Jogalkotási Társaság tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki (a Finn Fehér Rózsa Rend tiszti keresztje) (2007)
Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1952-ben Kassán (Szlovákia) született Juraj Schwarcz az Univerzita Komenského v Bratislavén (pozsonyi Comenius Egyetem, Szlovákia) szerez 1975-ben jogi mesterdiplomát, majd 1979-ben jogi doktori fokozatot.

Szakmai pályafutását 1975 és 1990 között vállalati jogtanácsosként kezdi meg, majd 1991-ben származási országa bírói testületének tagja lesz a Mestský súd v Košiciach (kassai városi bíróság, Szlovákia) cégnyilvántartásának vezetésével megbízott hivatalvezetőként. Az ezt követő évben e bíróság bírójává nevezik ki. 1992 és 2009 között szintén bírói tisztséget tölt be a Krajský súd v Košiciachon (kassai regionális bíróság, Szlovákia), ahol 1994 és 2009 között tanácselnöki feladatokat is ellát. 2005 és 2009 között a gazdasági kollégium elnökévé nevezik ki. 2004-től egy éven át kirendelt bíróként a Najvyšší súd Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság legfelsőbb bírósága) gazdasági jogi tanácsának tagja.

1997 és 2009 között az Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Szlovákia) kereskedelmi és gazdasági jogi tanszékének külső tagja, 2005 és 2009 között pedig a Justičná akadémia Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Akadémiája) oktatói testületének tagja.

Juraj Schwarczot 2009. október 7-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Societas Iuris Publici Europaei e. V. (SIPE) tagja
Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1958-ban Tryavnában (Bulgária) született Mariyana Kancheva 1984-ben a Sofiyski universitet „Sveti Kliment Ohridski”-n (Szófiai „Ohridi Szent Kelemen” Egyetem, Bulgária) szerez jogi diplomát, majd 2009-ben az Université Libre de Bruxelles (Brüsszeli Szabadegyetem, Belgium) Institut d’études européennes-jén (Európai Tanulmányok Intézete) európai jogi kiegészítő mesterdiplomát.

1985 és 1986 között a Sofiyski Okrazhen Sad (szófiai regionális bíróság, Bulgária) fogalmazójaként kezdi meg szakmai pályafutását. 1986 és 1988 között jogtanácsosként dolgozik, ezt követően 2011-ig ügyvéd a szófiai (Bulgária) ügyvédi kamara tagjaként, 2007 és 2011 között pedig Brüsszelben (Belgium). 1992 és 1994 között Mariyana Kancheva a diplomáciai testületek szolgálatának főigazgatói álláshelyét tölti be a bolgár külügyminisztériumban. Egész pályafutása alatt több területen is elmélyíti szakértelmét, többek között a szellemi alkotások jogának területén (a Patentno Vedomstvo na Republika Bulgariánál [a Bolgár Köztársaság szabadalmi hivatala] szabadalmi ügyvivőként bejegyzett személy), illetve a gazdasági jog területén (a bolgár igazságügyi minisztérium felszámolóbiztosokról és vagyonfelügyelőkről vezetett nyilvántartásába bejegyzett személy).

Ezenkívül választottbírói feladatokat is ellát Bulgáriában a kereskedelmi jogviták rendezése keretében. A bolgár parlament jogi tanácsadójaként részt vesz több különböző jogszabály szövegének kidolgozásában. Az európai uniós jog területére vonatkozó számos publikáció szerzője. Emellett számos nemzeti és nemzetközi szeminárium, fórum és konferencia előadója.

Mariyana Kanchevát 2011. szeptember 19-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A European Women Lawyers Association (EWLA) tagja
 • Az Association Femmes d’Europe tagja
 • Az Asoziaziya na zhenite advokati tiszteletbeli tagja
 • Az Európai Jogi Akadémia (ERA) tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A szófiai ügyvédi kamara tanácsa által odaítélt „ezüst érdemplakett” tiszteletbeli cím, amely a Bolgár Köztársaság ügyvédi kamaráinak legrangosabb kitüntetése (2014)
 • A „Thémis” nemzeti igazságszolgáltatási díj - a „Határokon átnyúló igazságszolgáltatás” kategóriájában odaítélt tiszteletbeli kitüntetés (2017)
 • A Fondatsia „Tsentar za obuchenie na advokati Krastyu Tsontchev” (a „Krastyu Tsontchev ügyvédképző központ” elnevezésű alapítvány) 15 éves fennállása alkalmából odaítélt, „a bolgár ügyvédek képzettségének javításához oktatóként való kiemelkedő hozzájárulást” elismerő jubileumi emlékérem (2020)
 • „Thémis” nemzeti igazságszolgáltatási díj - az „Európai integráció és együttműködés” (2020) kategóriájában odaítélt különleges tiszteletbeli kitüntetés
Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1961-ben Sliemában (Málta) született Eugène Buttigieg az Università ta’ Maltán (Máltai Egyetem) folytat jogi tanulmányokat és szerez jogi doktori fokozatot (LL.D) 1986-ban. 1991-ben a University of Exeteren (Exeteri Egyetem, Egyesült Királyság) európai jogi mesterdiplomát, 2004-ben pedig a University of Londonon (Londoni Egyetem, Egyesült Királyság) jogi doktori fokozatot szerez.

Miután 1987-ben felvételt nyer a máltai ügyvédi kamarába, szakmai pályafutása a máltai igazságügyi minisztériumnál indul, ahol 1987-től 1990-ig jogászi állást tölt be. Ezt követően 1990 és 1994 között vezető jogászként a máltai külügyminisztérium szolgálatában áll.

1994-től Eugène Buttigieg tevékenysége elsősorban az oktatásra összpontosul: 1994 és 2001 között óraadó, 2001-től 2006-ig egyetemi oktató, 2007‑től pedig docens az Università ta' Maltán. 2009-ben európai jogi Jean Monnet tanszékvezetői megbízást, 2019-ben pedig egyetemi professzori kinevezést kap. Emellett vendégoktatóként versenyjogot tanít a Queen Mary University of Londonon (londoni Queen Mary Egyetem, Egyesült Királyság). Eugène Buttigieg az uniós jog és a versenyjog területére vonatkozó számos publikáció szerzője.

1994 és 2005 között a Copyright Board (szerzői jogi bizottság, Málta) tagja, 1994 és 2012 között uniós jogi, versenyjogi, szellemitulajdon-jogi és fogyasztóvédelmi jogi tanácsadói feladatokat lát el a magánszektorban. 2000 és 2012 között emellett jogi tanácsadó a máltai gazdasági minisztérium és a Malta Competition and Consumer Affairs Authority (máltai versenyjogi és fogyasztóvédelmi hatóság) mellett. 2001-től 2009-ig ezenfelül a Malta Resources Authority (máltai erőforrás-gazdálkodási hatóság) tagja.

Eugène Buttigieget 2012. október 8-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Maltese Association for European Law társalapítója és alelnöke
Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1956-ban Rijekában (Horvátország) született Vesna Tomljenović a Sveučilište u Rijecin (Rijekai Egyetem, Horvátország) szerez 1979-ben jogi diplomát, 1984-ben pedig jogi mesterdiplomát, majd 1996-ban a Sveučilište u Zagrebun (Zágrábi Egyetem, Horvátország) szerez jogi doktori fokozatot. 1982-ben felveszik az ügyvédi kamarába Horvátországban.

2005 és 2013 között „Az európai integráció joga” posztgraduális képzési program koordinátora a Sveučilište u Rijecin. 2005 és 2013 között ugyanezen az egyetemen a nemzetközi jogi és az európai magánjogi tanszék vezetője. 2003-ban a Fulbright program keretében a Tulane University (Tulane Egyetem, Egyesült Államok) jogi karának vendégoktatója. Szerepel a Stalno arbitražno sudište Hrvatske gospodarske komore (a kereskedelmi kamara állandó választottbírósága, Horvátország) választottbíráinak jegyzékén.

2005 és 2013 között Vesna Tomljenović vezeti a Horvát Köztársaság tárgyalócsoportjának a közösségi vívmányok 28. fejezetével (fogyasztó- és egészségvédelem) megbízott munkacsoportját. 2006 óta a Hrvatska udruga za poredbeno pravo (horvát összehasonlító jogi társaság) elnöke.

Vesna Tomljenovićet 2013. július 4-én nevezik ki az Európai Unió Törvényszékének bírájává. A bírák 2016. szeptember 21-én, majd 2019. szeptember 30-án tanácselnökké választják, amely tisztséget azóta is betölti.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1967-ben Voironban (Franciaország) született Stéphane Gervasoni 1988-ban a grenoble-i Institut d’études politiques-on (Politikai Tanulmányok Intézete, IEP, Franciaország), 1993-ban pedig az École nationale d’administrationon (Nemzeti Közigazgatási Iskola, ENA, Franciaország) (Léon Gambetta osztálya) szerez diplomát.

Szakmai pályafutása 1993-ban a Conseil d’État (Államtanács, Párizs, Franciaország) vizsgálójaként (auditeur) indul, ezt követően 1996-tól előadói (maître des requêtes) tisztséget tölt be (egészen 2008-ig, amikor államtanácsossá nevezik ki). E tisztségeket 1997-ig a peres ügyek szekciójának előadó bírájaként és a szociális szekció bírájaként (1996-ban és 1997-ben) gyakorolja. Mindezzel párhuzamosan 1994 és 1996 között a kormány megbízottja a Conseil d’État-n ideiglenesen működő bizottság, a nyugdíjsemmisségi különbizottsága mellett, 1995 és 1997 között pedig a francia közszolgálati minisztérium és Párizs városának jogi tanácsadója.

1997-ben Stéphane Gervasoni az Yonne megyei (Franciaország) prefektúra szolgálatába áll e prefektúra főtitkáraként és egyben az auxerre-i kerület alprefektusaként, amely tisztségeket 1999-ig tölti be. Ezt követően 1999 és 2001 között a Savoie megyei (Franciaország) prefektúra főtitkára és a chambéry-i kerület (Franciaország) alprefektusa.

A Conseil d’État-n és a közigazgatásban betöltött tisztségei nyomán Stéphane Gervasoni 2001 és 2005 között Jean-Pierre Puissochet bíró jogi referenseként az Európai Közösségek Bíróságának szolgálatába lép. 2005. október 5-én bíróvá nevezik ki az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén, amely újonnan létrehozott igazságszolgáltatási fórum az említett napon kezdi meg működését. 2011. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája, 2008. október 6. és 2011. október 6. között egyben tanácselnök.

2011-től 2013-ig Stéphane Gervasoni visszatér a Conseil d’État-hoz, ahol a peres ügyek szekciója nyolcadik tanácsának elnökhelyettese.

Stéphane Gervasoni mindemellett oktatási tevékenységet is folytat, 1993 és 1995 között a párizsi Institut d’études politiques (IEP), 2016 óta pedig az Université de Luxembourg (Luxemburgi Egyetem) oktatója. 2001 és 2005 között emellett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) jogorvoslati bizottságának, 2011 és 2013 között pedig az Európai Űrügynökség (ESA) jogorvoslati bizottságának tagja.

Stéphane Gervasonit 2013. szeptember 16-án nevezik ki a Törvényszék bírájává. A bírák két alkalommal tanácselnökké választják, amely tisztséget 2016. szeptember 21. óta tölti be.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble hallgatói egyesületének tagja
 • Az École nationale d’administration (ENA) hallgatói és volt hallgatói egyesületének tagja
 • A Conseil d’État tagi egyesületének tagja
 • Az Összehasonlító Jogalkotási Társaság tagja
 • A Revue universelle des droits de l’Homme tudományos bizottságának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Becsületrend lovagja (amely kitüntetésre a Francia Köztársaság elnökének rendelete nevezte) (2012)
Lauri Madise
Lauri Madise
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1974-ben Tartuban (Észtország) született Lauri Madise 1998-ban a Tartu Ülikoolon (Tartui Egyetem, Észtország), 1995-ben pedig az Université de Poitiers-n (Poitiers-i Egyetem, Franciaország) szerez jogi diplomát.

1995 és 1999 között az észt igazságügyi minisztérium tanácsosaként kezdi meg szakmai pályafutását, majd 1999 és 2002 között az észt Parlament alkotmányügyi bizottsága titkárságának vezetőjévé nevezik ki.

2002-ben Lauri Madise származási országa bírói testületének szolgálatába lép a Tallinna Ringkonnakohus (tallinni fellebbviteli bíróság, Észtország) bírájaként. 2005-ben emellett az igazságszolgáltatási szakvizsgabizottság tagjává jelölik ki, továbbá részt vesz az alkotmányjogi és közigazgatási jogi jogszabályok előkészítésében.

Lauri Madisét 2013. október 23-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az észt bírák szövetségének tagja
Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1963-ban Plungėban (Litvánia) született Virgilijus Valančius 1986-ban a Vilniaus universitetason (Vilniusi Egyetem, Litvánia) szerez jogi diplomát, majd 2000-ben a Mykolo Romerio universitetason (Mykolas Romeris Egyetem, Litvánia) jogi doktori fokozatot. 2008‑ban a Mykolo Romerio universitetasnál habilitációs eljárás megindítását kérelmezi, aminek nyomán az említett egyetem ugyanezen évben ítéli oda számára e címet.

Virgilijus Valančius 1986-ban ügyészként kezdi meg szakmai pályafutását, amely tisztséget 1990-ig tölti be. Ezt követően 1991 és 1994 között a Vilniaus miesto apylinkės teismas (vilniusi körzeti bíróság, Litvánia) bírájaként, majd 1993 és 1994 között alelnökeként áll származási országa igazságszolgáltatásának szolgálatában. 1995 és 2002 között a Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia fellebbviteli bírósága) bírájává nevezik ki, amely bíróságon egyben a polgári tanács elnöke. 2002 és 2013 között a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia legfelsőbb közigazgatási bírósága) bírája, 2002 és 2008 között e bíróság elnöke.

Virgilijus Valančius 1997 óta emellett oktatói tevékenységet is folytat a Vilniaus universitetas óraadójaként. Ezenfelül a Mykolo Romerio universitetason 1998 és 2000 között óraadóként, majd 2000 és 2008 között docensként oktat. 2002 és 2006 között a polgári eljárásjogi tanszék vezetője, 2008. évi kinevezése óta egyetemi tanár.

2006 és 2008 között az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke, 2006-tól 2014-ig a Nemzetközi Bírói Unió (IAJ) alelnöke. 2000 és 2014 között emellett az Európai Bírák Konzultatív Tanácsának (CCJE) tagja, 2010 és 2013 között pedig az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Egyesülete (ACA-Europe) igazgatótanácsának tagja. 2008 és 2011 között az Európai Jogi Akadémia (ERA) tanácsadó bizottságának tagja.

Virgilijus Valančiust 2016. április 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Naczelny Sąd Administracyjny (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Lengyelország) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego című, kéthavonta megjelenő lapjának szerkesztősége melletti tanácsadó bizottság tagja
 • Az Európai Bírói Egyesület tiszteletbeli elnöke
Nina Półtorak
Nina Półtorak
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1971-ben Lengyelországban született Nina Półtorak az Uniwersytet Jagiellońskin (krakkói Jagelló Egyetem, Lengyelország) szerez jogi diplomát 1995-ben és védi meg doktori értekezését 2001-ben. 2011-ben a jogtudományok habilitált doktora címmel tüntetik ki.

Miután 2000-ben felvételt nyer a lengyelországi jogi tanácsadói kamarába, 2000 és 2012 között a lengyel jog és az európai jog területére vonatkozó szaktudását felhasználva több ügyvédi irodánál jogi tanácsadói feladatokat lát el és képviseli az ügyfeleket a legmagasabb szintű bíróságok előtt. 2012-ben a lengyel bírói kar tagja lesz a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (krakkói vajdasági közigazgatási bíróság) bírájaként, 2014-ben pedig a Naczelny Sąd Administracyjnyhoz (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Lengyelország) kirendelt bíróként. 2013 és 2016 között a Naczelny Sąd Administracyjny európai jogi kollégiumának vezetőjévé nevezik ki.

Nina Półtorak emellett egyetemi oktatói tevékenységet folytat 1995 és 2003 között az Uniwersytet Jagielloński európai uniós jogi tanszékének óraadójaként, 2003 és 2013 között pedig docenseként; ezen az egyetemen emellett kutatói tevékenységet végez, és többek között európai uniós alkotmányjogot és közigazgatási jogot oktat, továbbá a mesterképzés és a doktori képzés keretében szakdolgozatok és doktori értekezések témavezetője. 2006 és 2016 között ezenfelül az Uniwersytet Jagielloński uniós jogi posztgraduális képzési programjának felelőse. Emellett a jogi kutatásban is részt vesz és „Visiting Scholar”-ként 1998-ban az Oxford University-n (Oxfordi Egyetem, Egyesült Királyság), 2005-ben pedig a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (Olaszország) tesz kutatói látogatást. Számos európai jogi tárgyú publikáció szerzője; 2013 óta az Uniwersytet Jagielloński európai uniós jogi tanszékének egyetemi tanáraként folytat oktatói tevékenységet.

Nina Półtorakot 2016. április 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego tagja
 • A Research Network on EU Administrative Law „ReNEUAL” tagja
 • Az „Europejski Przegląd Sądowy” jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A „Państwo i Prawo” jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A „The Polish Review of International and European Law” jogi folyóirat projekttanácsának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A lengyel miniszterelnök által a kiemelkedő doktori értekezésért odaítélt díj (2002)
 • A „Państwo i Prawo” jogi folyóirat által meghirdetett országos verseny legjobb doktori értekezésért odaítélt különdíja (2002)
 • Az „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich” című könyvért a Fundacja Promocji Prawa Europejskiego által odaítélt díj (2003)
 • A „Dziennik Gazeta Prawna” jogi folyóirat által szervezett verseny keretében az adóügyi jogviták legjobb tanácsadói számára odaítélt díj (2009)
 • Az Uniwersytet Jagielloński által a kivételes egyetemi-tudományos munkásságért odaítélt Chancelier díj (2011)
 • A lengyel tudományügyi és felsőoktatási miniszter díja (2012)
 • A „Państwo i Prawo” jogi folyóirat által meghirdetett országos verseny legjobb habilitációs értekezésért odaítélt díja (2013)
Inga Reine
Inga Reine
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1975-ben Rigában (Lettország) született Inga Reine a Latvijas Universitātēn (Lett Tudományegyetem, Lettország) szerez jogi diplomát 1996-ban, a European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation-ön (az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központ, EIUC, Olaszország) pedig jogi mesterdiplomát 1998-ban.

Szakmai pályafutását 1995 és 1999 között a Lett Emberi Jogi Hivatal jogászaként kezdi meg, majd tanácsadóként az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szolgálatában áll 1999 és 2002 között a koszovói, 2002 és 2003 között pedig a montenegrói misszió keretében.

2003 és 2012 között a lett külügyminisztérium jogászaként folytatja pályafutását és a lett kormány képviselőjeként jár el a nemzetközi emberi jogi szervezetek előtt. Ezen időszak során egyébiránt az Európa Tanács Emberi Jogi Irányítóbizottságának tagjává jelölik ki.

Inga Reinét 2012-ben Lettország Európai Unió melletti állandó brüsszeli képviseletének osztályvezetőjévé nevezik ki, amely tisztséget 2015-ig tölti be. 2012 és 2016 között emellett jogi tanácsadó az említett képviseleten.

Inga Reinét 2016. június 8-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az EBESZ Békéltető és Döntőbíróságának választottbírája
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Atzinības krusts (IV. šķira) (2011)
Paul Nihoul
Paul Nihoul
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1963-ban Brüsszelben (Belgium) született Paul Nihoul az Université catholique de Louvainen (Louvaini Katolikus Egyetem, Belgium) szerez 1988-ban jogi diplomát, majd a Harvard University-n (Harvard Egyetem, Egyesült Államok) 1989-ben jogi mesterdiplomát. Később jogi doktori tanulmányokat folytat az Université catholique de Louvainen, ahol 1998-ban védi meg doktori értekezését. Szintén ezen az egyetemen szerez 1984-ben diplomát filológiából és filozófiából.

1990-ben felvételt nyer a New York-i (Egyesült Államok) ügyvédi kamarába, ahol Attorney-ként és Counselor at Law-ként folytat ügyvédi szakmai tevékenységet. Európába visszatérve 1991 és 1995 között az Európai Közösségek Bíróságának szolgálatába lép René Joliet, majd John Murray bíró jogi referenseként.

1995 és 1999 között egyetemi tudományos tevékenységet folytat az Université catholique de Louvain kutatójaként, ezt követően 1999 és 2010 között a Rijksuniversiteit Groningen (Groningeni Egyetem, Hollandia) óraadójává, majd tanárává, 2001-től pedig az Université catholique de Louvain tanárává nevezik ki. Ezen utóbbi egyetemen 2001 és 2016 között a fogyasztói jogi központ igazgatója. Ezzel párhuzamosan ugyanezen az egyetemen 2004 és 2006 között az akadémiai testület elnökévé, 2012 és 2015 között pedig a jogtudományi intézet elnökévé választják. Paul Nihoul 1999 és 2009 között az Európai Kutatási Tanács által odaítélt ad personam Jean Monnet tanszékvezető. 2013-tól 2016-ig vendégoktatóként az Université Paris-Dauphine-on (Párizsi Dauphine Egyetem, Franciaország) tanít. 2010 és 2011 között az American University (Washington DC, Egyesült Államok) Fulbright scholarja. 2013 és 2016 között az Academic Society for Competition Law (Ascola) elnöke.

Paul Nihoult 2016. szeptember 19-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Academia Europeae tagja
 • Az Academic Society for Competition Law (Ascola) irányítóbizottságának tagja
 • Több jogi folyóirat, így a Journal of European Competition Law and Practice, a Journal de droit européen és a European Journal of Consumer Law jogi folyóiratok főszerkesztője, a Törvényszék bírájává történt kinevezése óta pedig e folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja
 • A Les Cahiers du juriste és a Market and Competition Law Review jogi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja
 • A Larcier gondozásában megjelenő „Europe” gyűjtemény igazgatója
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Kiválósági díj, Wallonie-Bruxelles International (2010-2011)
 • A filológia tárgyában benyújtott legkiválóbb szakdolgozatért a Belgiumi Francia Közösség által odaítélt díj, Brüsszel (1984)
Ulf Öberg
Ulf Öberg
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1966-ban Stockholmban (Svédország) született Ulf Öberg 1991-ben a Stockholms universiteten (Stockholmi Egyetem, Svédország) szerez jogi diplomát. Tanulmányait az Université de Paris I Panthéon-Sorbonne-on (Párizsi 1. sz. Panthéon-Sorbonne Egyetem, Franciaország) folytatja, ahol 1992-ben a közös piac jogának szakterületén szerez posztgraduális diplomát. 1993-ban a párizsi Institut d’études politiques-on (Politikai Tanulmányok Intézete, IEP, Franciaország) szerez nemzetközi kapcsolatok diplomát.

1992-ben és 1994-ben a svéd Nemzetvédelmi Kutatóintézet kutatójaként kezdi meg szakmai pályafutását, 1993 és 1994 között részt vesz a svéd köztisztviselők képzési programjában.

1994 és 1995 között a svéd külügyminisztérium európai ügyi jogi tanácsadója, majd 1995 és 2000 között a Bíróság szolgálatába lép Hans Ragnemalm bíró jogi referenseként.

A Svéd Királyságba visszatérve Ulf Öberg a Stockholms universitet kutatójaként és óraadójaként folytat egyetemi-tudományos tevékenységet. Saját irodát alapít és a Sveriges Advokatsamfund (svéd ügyvédi kamara) tagjaként 2006 és 2016 között ügyvédi szakmai tevékenységet folytat.

Ulf Öberget 2016. szeptember 19-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Sveriges Advokatsamfund vizsgabizottságának tagja, illetve alkotmányjogi oktatója az „advokat” szakma gyakorlására felkészítő kamarai képzés keretében
 • A Centre d’étude et de prospective stratégique (CEPS) (Párizs, Franciaország) tagja
 • A Mentor Group Forum for EU-US Legal-Economic Affairs (Boston, Egyesült Államok) által folytatott munka résztvevője
Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1963-ban Dublinban (Írország) született Colm Mac Eochaidh 1984-ben szerez jogi diplomát a University College Dublin, National University of Irelanden (Dublini Egyetemi Kollégium, Írországi Nemzeti Egyetem, Írország).

1987-től az írországi Honorable Society of King’s Inns Dublin barristeri tevékenység folytatására jogosult tagja. 1988 és 1990 között európai ügyekkel foglalkozó jogászként kezdi meg szakmai pályafutását a Law Society of England and Wales-en (Anglia és Wales ügyvédi kamarája). Emellett 1990 és 1993 között az említett kamara, valamint a Law Society of Scotland (Skócia ügyvédi kamarája) képviselője az Európai Közösségek brüsszeli intézményei előtt.

1993 és 2009 között az ír ügyvédi kamara Barristereként, majd 2009-től Senior Counseljeként folytat ügyvédi szakmai tevékenységet.

1993 és 1999 között ezenfelül az Honorable Society of King’s Inns Dublin versenyjogi óraadója, ezt követően pedig a Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxué (Politika- és Jogtudományok Kínai Egyeteme, Kína) China-EU School of Law-jának óraadója.

2012-ben bírói kinevezést kap a High Court of Irelanden (felsőbíróság, Írország), ahol 2014 és 2017 között a bevándorlási és a menedékjogi ügyekkel foglalkozó tanács elnöke.

Colm Mac Eochaidhot 2017. június 8-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Irish Centre for European Law alelnöke
 • Bencher az Honorable Society of King’s Inns-ben
Geert De Baere
Geert De Baere
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1979-ben Antwerpenben (Belgium) született Geert De Baere 2002-ben szerez jogi diplomát az Universiteit Antwerpenen (Antwerpeni Egyetem, Belgium), 2003-ban pedig jogi mesterdiplomát a University of Cambridge (Cambridge-i Egyetem, Egyesült Királyság) King’s College-jában. Tanulmányait kiegészítve jogi doktori képzést folytat a University of Cambridge King’s College-jában, ahol 2007-ben védi meg doktori értekezését. Doktori tanulmányainak keretében 2005-ben vendégkutató a Columbia University Columbia Law Schoolján (a Columbiai Egyetem jogi kara, Egyesült Államok).

Doktori fokozatának megszerzését követően 2007 és 2009 között posztdoktori tudományos kutatómunkatárs az Universiteit Antwerpenen.

Ezt követően 2009-ben vendégelőadóként a Katholieke Universiteit Leuvenen (KUL, Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium) oktat uniós jogot és nemzetközi jogot; e tevékenységet 2010 és 2014 között adjunktusként, 2015 óta pedig docensként látja el.

2007 és 2009 között Geert De Baere a Bíróságon tölt be jogi referensi tisztséget Eleanor Sharpston főtanácsnok, majd 2016 és 2017 között Alexandra (Sacha) Prechal bíró mellett.

Geert De Baere 2017. október 4-én nevezik ki a Törvényszék bírájává, ahol 2021. október 8-tól egyben tanácselnök is.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Queen Mary University of London „EU-China Legal and Judicial Cooperation (EUPLANT)” Jean Monnet Networkje International Advisory Boardjának tagja
 • A „Europe and the World: A Law Review” szerkesztőbizottságának tagja
 • A Columbia Journal of European Law ítélkezési gyakorlathoz fűzött magyarázó jegyzeteinek szerkesztője
 • A Cambridge International Law Journal Academic review Boardjának tagja
 • Az Oxford Reports on International Law in EU Courts szerkesztőbizottságának tagja
Ramona Frendo
Ramona Frendo
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1971-ben Máltán született, żejtuni (Málta) származású Ramona Frendo az Università ta' Maltán (Máltai Egyetem) szerez jogi diplomát 1993-ban, majd jogi doktori címet 1995-ben. Tanulmányait ezt követően a University of Cambridge-en (Cambridge-i Egyetem, Egyesült Királyság) folytatja, ahol 1996-ban szerez kriminológiai mesterdiplomát. 2018-ban a King’s College Londonon (London, Egyesült Királyság) szerzett európai jogi posztgraduális diplomával egészíti ki egyetemi tanulmányait.

Ramona Frendo a máltai ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvédként kezdi meg pályafutását, e hivatást 1996 és 2019 között gyakorolja. Több tudományterületet átfogó ismereteinek köszönhetően ezenkívül 1997 és 1998 között a máltai szociális védelmi minisztériumnál jogi tanácsadói tisztséget, 1997 és 2019 között pedig a vallettai (Málta) bíróságokon jogi szakértői tisztséget tölt be, továbbá 2006 és 2019 között több biztosító társaság jogi szakértőjeként is eljár.

2006 és 2019 között a máltai országos választottbírói tanács tagja, 2009-től 2019-ig a máltai foglalkoztatási bizottság tagja. 2012-től 2013-ig az országos családügyi bizottság (Málta) tagjává nevezik ki, emellett 2013-ban az átfogó igazságügyi reformért felelős bizottság (Málta) tagja, majd 2014 és 2016 között a jogi reformért felelős bizottságnak (Málta) is tagja. A máltai kormány 2016-ban az Európai Unió Tanácsa „Vízumok” munkacsoportja melletti különleges tanácsadóvá nevezi ki, amely munkacsoportnak 2017 első félévében, a Tanács máltai elnöksége keretében egyben az elnöke is.

Ramona Frendót 2019. március 20-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Chamber of Advocates of Malta tagja
 • Az Európai Jogi Akadémia (ERA) „barátai” tagja
Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1958-ban Turkuban (Finnország) született Tuula Riitta Pynnä a Turun yliopistón (Turkui Egyetem, Finnország) szerez jogi diplomát 1981-ben, majd az Universität Trieren (Trieri Egyetem, Németország) jogi mesterdiplomát 1993-ban. 1994-ben európai jogi tanulmányok mesterdiplomát szerez az Université Nancy 2-vel (Nancy-i 2. sz. Egyetem, Franciaország) és az Aristotélio Panepistímio Thessaloníkis-szel (Szaloniki Arisztotelész Egyetem, Görögország) együttműködő Európai Közigazgatási Intézetben.

Szakmai pályafutása 1981-ben indul a Turun yliopisto óraadójaként, e megbízatást 1982-ig látja el. Ezt követően 1982-től 1983-ig a finn bírói karhoz csatlakozik a Porin raastuvanoikeus (pori körzeti bíróság, Finnország) ideiglenes bírájaként. Két évre a Porin poliisilaitos, väestökirjatoimiston johtaja (népesedésügyi hivatal, Finnország) osztályvezetőjévé nevezik ki, majd újra bírói tisztséget tölt be. 1984-ben egy éven át az Ulvilan kihlakunnanoikeus (ulvilai körzeti bíróság, Finnország) jogi referenseként és ideiglenes bírájaként jár el. 1985 és 1995 között először a Tampereen raastuvanoikeus (tamperei körzeti bíróság, Finnország) ideiglenes bírájaként, majd bírájaként, továbbá a Pirkanmaan käräjäoikeus (pirkanmaai körzeti bíróság, Finnország) bírájaként jár el.

1996 és 2005 között Tuula Riitta Pynnä a finn külügyminisztériumon belül az európai uniós bíróságok előtti eljárásokkal foglalkozó egység vezetője, valamint jogi tanácsadó, amely tisztségek keretében ellátja Finnország képviseletét az Európai Közösségek Bírósága előtti ügyekben. Amellett, hogy az Európai Közösségek Tanácsának „Bíróság” elnevezésű munkacsoportján belüli finn küldöttség vezetőjévé nevezik ki, az „Elnökség barátai” elnevezésű, a Nizzai Szerződés alapján a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének reformjával foglalkozó bizottságnak is tagja.

Tuula Riitta Pynnä bírói kinevezést kap Finnország két legfelsőbb bíróságán. 2005-ben a Korkein hallinto-oikeus (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Finnország) ideiglenes bírájává, majd 2006-tól az említett bíróság bírájává nevezik ki. Ezt követően 2012 és 2019 között a Korkein oikeus (legfelsőbb bíróság, Finnország) bírája. 2015 és 2019 között emellett a Nasdaq OMX Helsinki tőzsde (Finnország) fegyelmi bizottságának tagja, illetve 2011-től 2019-ig a Suomen Asianajaliitto (Finnország ügyvédi kamarai szövetsége) vizsgálóbizottságának tagja, 2013 és 2019 között pedig az elnöke.

Tuula Riitta Pynnät 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Turun yliopisto jogi kara tanácsadó bizottságának tagja
 • A Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE) Helsinkiben megrendezendő 2026. évi kongresszusa tanácsadó bizottságának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Harminc év állami szolgálatért odaítélt érdemérem (2015)
 • A Finn Fehér Rózsa Rend tiszti keresztje (2019)
Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1964-ben Hamburgban (Németország) született Johannes Christoph Laitenberger a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnon (Bonni Rajna-vidéki Frigyes Vilmos Egyetem, Németország) folytat jogi tanulmányokat. 1990-ben sikeresen leteszi az első jogi államvizsgát Németországban.

Ezt követően 1991-ben a Bundestag (német parlament) adminisztrációjának jogi munkatársaként dolgozik.

1991 és 1994 között az Oberlandesgericht Köln (kölni regionális felsőbíróság, Németország) melletti Rechtsreferendar tisztséget tölti be. 1994-ben sikeresen leteszi a második jogi államvizsgát Németországban.

1991 és 1995 között egyébiránt részmunkaidőben óraadói és kutatói feladatokat lát el a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonnon.

1995-ben szintén részmunkaidőben egy ügyvédi iroda munkatársa.

A németországi ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvédként 1996-ban jogtanácsos egy vállalati szövetségnél, majd az Európai Unió intézményeinek szolgálatába lép.

1996-tól 1999-ig az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának Adminisztrációs és Protokollért Felelős Igazgatósága melletti tanácsadói csoport tagja, majd 1999-ben az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának előadójává jelölik ki.

Az ezt követően betöltött több tisztség keretében közvetlenül a Bizottság tagjaival működik együtt. 1999 és 2003 között Viviane Reding uniós biztos a kabinetjének tagjává, majd 2003 és 2004 között kabinetvezetőjévé nevezi ki. 2004 és 2005 között José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke kabinetjének tagja. 2005 és 2009 között a Bizottság szóvivőjévé és a Bizottság szóvivői szolgálatának vezetőjévé nevezik ki. 2009 és 2014 között kabinetvezetőként tér vissza a Bizottság elnökének szolgálatába.

2014-ben a Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettesévé nevezik ki, majd 2015-től 2019-ig a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának főigazgatói tisztségét tölti be.

Johannes Christoph Laitenberger 2019. szeptember 26-án tesz esküt a Törvényszék bírájaként.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht szerkesztőbizottságának tagja
 • A Concurrences című folyóirat tudományos bizottságának tagja
 • A Neue Zeitschrift für Kartellrecht (NZK) szerkesztőbizottságának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Portugál Köztársaság elnöke által odaítélt Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2014)
Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1964-ben Cosenzában (Olaszország) született Roberto Mastroianni 1987-ben szerez jogi diplomát az Università degli Studi di Firenzén (Firenzei Egyetem, Olaszország), majd 1990-ben jogi mesterdiplomát a Penn State University Dickinson School of Law-n (Pennsylvaniai Egyetem, Dickinson School of Law, Egyesült Államok). Ezt követően jogi doktori tanulmányokat folytat az Università di Bolognán (Bolognai Egyetem, Olaszország), ahol 1992-ben védi meg doktori értekezését. 1992 és 1993 között az Université de Genève-en (Genfi Egyetem, Svájc), 1993-ban, illetve 1994-ben pedig az Universiteit van Amsterdamon (Amszterdami Egyetem, Hollandia) és a New York Law Schoolon (New York-i Jogi Iskola, Egyesült Államok) folytat posztgraduális tanulmányokat.

Roberto Mastroianni 1992 és 1997 között a nemzetközi jog kutatójaként kezdi meg szakmai pályafutását az Università degli Studi di Firenzén, majd 1997 és 2000 között Giuseppe Tesauro és Antonio Saggio főtanácsnokok jogi referenseként áll a Bíróság szolgálatában.

Ezt követően egyetemi tanárként az uniós jog oktatására összpontosítja a tevékenységét az Università degli Studi di Napoli Federico II-n (Nápolyi II. Frigyes Egyetem, Olaszország), ahol 2000 és 2019 között egyben számos publikációt is közzétesz. 2011 és 2013 között emellett az uniós jog és az uniós peres eljárások jogának vendégoktatója az Université Paris 2 – Panthéon-Assason (Párizsi 2. sz. Panthéon-Assas Egyetem, Franciaország). Ugyancsak uniós jogot oktat 2013 és 2017 között a Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carlin (Guido Carli Nemzetközi Társadalomtudományi Szabadegyetem, Olaszország). 2015-ben az összehasonlító versenyjog tanárává nevezik ki a Denveri Egyetemen működő Sturm College of Law-n, ahol 2019-ig oktat.

1993 és 2019 között Roberto Mastroianni az olasz felsőbb szintű bíróságok előtti eljárásra jogosult ügyvéd. 2013 és 2015 között emellett a Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) (Olasz Nemzetközi Jogi Társaság), 2018 és 2021 között pedig az Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE) (Európai Uniós Jogi Tanulmányok Olasz Társasága) igazgatótanácsának tagja. Ezenkívül 2015 és 2018 között az olasz kormány uniós ügyekkel foglalkozó osztályának jogszabály‑előkészítési tanácsadójává nevezik ki.

Roberto Mastroiannit 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea (AISDUE) tagja
 • A Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) tagja
 • A European Law Institute (ELI) tagja
 • Az „Il Diritto dell'Unione Europea”, a „Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, a „Studi dell’integrazione europea”, a „Diritto, mercato e tecnologia”, a „Federalismi”, a „The Journal of Media Law” és a „Media Laws - Rivista di Diritto dei Media” jogi folyóiratok szerkesztőbizottságának vagy tudományos bizottságának tagja
 • Az olaszországi európai uniós jogi egyetemitanár-jelölteket értékelő bizottság tagja (2019-2021)
José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1965-ben Vitoria-Gasteizban (Spanyolország) született José Martín y Pérez de Nanclares 1988-ban szerez jogi diplomát az Universidad de Salamancán (Salamancai Egyetem, Spanyolország). 1988 és 1989 között alkotmányjogi tanulmányokat folytat az Universität zu Kölnön (Kölni Egyetem, Németország), majd 1991-ben európai jogi mesterdiplomát szerez az Universität Saarbrückenen (Saarbrückeni Egyetem, Németország). 1994-ben az Universität Saarbrückenen és az Universidad de Salamancán védi meg jog doktori értekezését.

Szakmai pályafutásának kezdetén nemzetközi jogot oktat 1993 és 1996 között az Universidad de La Rioja (La Rioja Egyetem, Spanyolország) oktatójaként, 1996 és 2001 között pedig egyetemi tanáraként. 1996-ban az Universidad de La Rioja főtitkárává nevezik ki, 1996 és 2000 között ugyanezen egyetem kutatásért felelős rektorhelyettese, 2004 és 2008 között pedig a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese. 2001 és 2009 között szintén az Universidad de La Rioján a nemzetközi közjogi tanszék vezetője, emellett egyben uniós jogi Jean Monnet tanszékvezető is. Az Universidad de Salamanca a 2009 és 2012 közötti időszakra a nemzetközi közjogi tanszék vezetőjévé nevezi ki, amely tisztséget 2018-ban ismét betölti.

2012 és 2018 között a spanyol külügyi és együttműködési minisztérium nemzetközi jogi osztályának vezetőjévé jelölik ki. 2018-ban egy éven keresztül a Consejo de Estado (államtanács, Spanyolország) elnökségének kabinetvezetői tisztségét tölti be.

José Martín y Pérez de Nanclarest 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Állandó Választottbíróság (Hága, Hollandia) tagja
 • A Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tanácsadó bizottságának tagja
 • A Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE) spanyol tagozata végrehajtó tanácsának tagja
 • A Revista de Derecho comunitario europeo tudományos bizottságának tagja
 • Az Institut Barcelona d’estudis internacionals tanácsadó bizottságának tagja
 • A Cuadernos Europeos de Deusto folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • Az Anuario de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid tanácsadó bizottságának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Doctor honoris causa, Universidad de Piura (Peru) (2009)
 • Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2016)
Gerhard Hesse
Gerhard Hesse
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1970-ben Bécsben (Ausztria) született Gerhard Hesse az Universität Wienen (Bécsi Egyetem, Ausztria) szerez jogi diplomát 1993-ban, és ugyanitt védi meg jogi doktori értekezését 2002-ben.

Szakmai pályafutása 1994-ben a szövetségi kancellária (Ausztria) európai ügyekért felelős osztályának tagjaként indul. E tisztséget egy éven át tölti be, ezt követően 1995 és 2000 között a szövetségi kancellária jogi szolgálatának tagja, majd főosztályvezetője. 2000 és 2002 között az Arbeiterkammer (munkaügyi kamara, Ausztria) jogi tanácsadója, 2002 és 2007 között pedig a szövetségi kancellária jogi szolgálatának tagja, majd osztályvezetője. 2007 és 2010 között az osztrák szövetségi kancellár kabinetjének jogi tanácsadójává nevezik ki, ezt követően 2010 és 2017 között a szövetségi kancellária jogi szolgálatának főigazgatói álláshelyét tölti be. 2017-től 2019-ig az osztrák alkotmányügyi, reformügyi, deregularizációs és igazságügyi minisztérium jogi szolgálatának főigazgatója.

2010-ben emellett az osztrák kormány személyes adatok védelmével foglalkozó tanácsának tagjává nevezik ki, e feladatkört 2019-ig látja el. Emellett 2017-től 2019-ig az osztrák nemzeti könyvtár felügyelőbizottságának elnöke. Az osztrák közigazgatásban szerzett tapasztalata folytán számos jogi művet publikál.

Gerhard Hessét 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Österreichische Juristenkommission tagja
 • Az Österreichischer Juristentag igazgatótanácsának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
 • Großes Silbernes Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste um die Republik Österreich
Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1974-ben Barcelonában (Spanyolország) született Miguel Sampol Pucurull az Universidad Pontificia Comillas – ICADE-n (Comillasi Pápai Egyetem, Spanyolország) szerez 1997-ben jogi, 1998-ban pedig vállalkozásmenedzsment diplomát.

Szakmai pályafutását abogado del Estadóként kezdi meg: 2002 és 2005 között az állam spanyol bíróságok előtti képviseletét látja el, majd 2005 és 2006 között a spanyol kulturális minisztérium jogi szolgálatához csatlakozik. 2006 és 2007 között a spanyol külügyminisztérium Európai Unió Bíróságával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó jogi szolgálatának tagja.

2007 és 2014 között Miguel Sampol Pucurull Spanyolország Európai Unió melletti állandó képviseletén lát el jogi tanácsadói (abogado del Estado) feladatokat. 2014-ben az Abogacía General del Estado (állami jogi tanácsadói szolgálat) európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős főigazgató-helyetteseként lép a spanyol igazságügyi minisztérium szolgálatába. Ennek keretében 2019-ig a spanyol állam Európai Unió Bírósága előtti eljárásokkal foglalkozó jogi szolgálatának vezetője (abogado del Estado-Jefe) a spanyol külügyi és együttműködési minisztériumon belül. Ezen időszak során emellett több állami vállalat igazgatótanácsának tagja, a jogtudományok területén folytatott munkássága pedig számos jogi publikáció megjelenéséhez járul hozzá.

Miguel Sampol Pucurullt 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo tagja
 • Az Asociación de Abogados del Estado tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia (2016)
 • Encomienda de la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación (2019)
Mirela Stancu
Mirela Stancu
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1974-ben Călărașiban (Románia) született Mirela Stancu az Universitatea din Bucureștin (Bukaresti Egyetem, Románia) szerez jogi diplomát 1998-ban, majd jogi doktorátust 2009-ben.

1999 és 2002 között az ügyvédi hivatást gyakorolja a bukaresti (Románia) ügyvédi kamara tagjaként, majd tevékenységét az eljárásjog oktatására összpontosítja az Universitatea din Bucureștin, ahol 2002 és 2018 között óraadó, 2018 óta pedig docens; ezen időszakokban emellett számos jogi kiadvány szerzője.

Mirela Stancu 2004 és 2009 között a Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (bukaresti 3. kerületi helyi bíróság, Románia), majd 2009 és 2019 között a Tribunalul București (bukaresti törvényszék, Románia) bírája. 2005-ben a román külügyminisztériumhoz kirendelt bíróvá nevezik ki, 2007-től 2018-ig pedig az Institutul Național al Magistraturii (Nemzeti Bíróképző Intézet, Románia) oktatója.

2011-ben Camelia Toader bíró mellett lép a Bíróság szolgálatába, ahol 2014-ig jogi tanácsadói feladatokat lát el.

2015-ben visszatér Romániába, ahol a Consiliul Superior al Magistraturii (Legfelsőbb Bírói Tanács, Románia) uniós ügyekért, nemzetközi kapcsolatokért és a projektekért felelős vezetőjévé nevezik ki, amely tisztségeket 2018-ig tölti be.

Mirela Stancut 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1975-ben Prágában (Cseh Köztársaság) született Petra Škvařilová-Pelzl a Cseh Köztársaságban, valamint Németországban folytat jogi tanulmányokat, amelyek végén az Univerzita Karlován (prágai Károly Egyetem, Cseh Köztársaság) szerez Magister iuris (summa cum laude) címet. Jogi doktori tanulmányokat kezd az Universität Hamburgon (Hamburgi Egyetem, Németország) , ahol 2004-ben védi meg jogi doktori értekezését (summa cum laude). 1995-ben emellett tolmácsdiplomát szerez német nyelvből a Státní jazyková školán (prágai állami nyelvtudományi intézet, Cseh Köztársaság).

Szakmai pályafutását 1999-ben az Universität Hamburg kereskedelmi jogi, tengerjogi és gazdasági jogi tanszékének tudományos segédmunkatársaként kezdi meg, majd sikeresen teljesíti az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által a cseh jogászok európai intézmények általi felvétele céljából szervezett versenyvizsgát. Ennek nyomán tisztviselőként az Európai Unió Bírósága Könyvtári, illetve Kutatási és Dokumentációs Főigazgatóságának szolgálatába lép, és 2004-től 2019-ig tanácsosi és jogászi feladatokat lát el. 2010 és 2016 között e feladatokat a főigazgató melletti attaséként végzi. Ezt követően 2017 és 2018 között szintén a Bíróságon jogi referensi feladatokat lát el Maria Berger bíró kabinetjében.

Az uniós jog és az összehasonlító jog területén megjelent számos publikáció szerzőjeként Petra Škvařilová-Pelzl 2009 óta emellett oktatói tevékenységet is folytat a Verwaltungsakademie des Bundes in Wien (bécsi szövetségi közszolgálati akadémia, Ausztria) uniós jogot oktató óraadójaként. Petra Škvařilová-Pelzl ezenfelül számos szeminárium és konferencia – többek között a kétévente megrendezett cseh-német jogi fesztivál – előadója.

Petra Škvařilová-Pelzlt 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE) tagja
 • Az Universität Hamburg „Copernicus” ösztöndíjasaként, valamint a Bundestag (német parlament) nemzetközi parlamenti gyakornoki (Berlin, 2004) programjának ösztöndíjasaként e szervezetek alumni tagja
Iko Nõmm
Iko Nõmm
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1977-ben Tallinnban (Észtország) született Iko Nõmm a Tartu Ülikoolon (Tartui Egyetem, Észtország) szerez 2001-ben jogi diplomát, 2007-ben pedig jogi mesterdiplomát. Szintén a Tartu Ülikoolon folytatja jogi doktori tanulmányait, amelyek lezárásaként 2013-ban védi meg jogi doktori értekezését.

2001 és 2002 között a Tallinna Ringkonnakohus (tallinni fellebbviteli bíróság, Észtország) tanácsadójaként kezdi szakmai pályafutását, majd bírósági fogalmazóként a Harju Maakohtu (harjui körzeti bíróság, Észtország) szolgálatába lép. Iko Nõmm 2002-től 2007-ig ugyanezen a bíróságon tölt be bírói tisztséget, majd 2007-től 2019-ig a Tallinna Ringkonnakohus bírája lesz. 2015-től 2016-ig a Riigikohus (legfelsőbb bíróság, Észtország) bírósági fogalmazójává nevezik ki, 2017 és 2018 között pedig az Európai Unió Bíróságához kirendelt nemzeti bíró.

Iko Nõmm emellett oktatói tevékenységet is folytat 2014-től 2019-ig a Tartu Ülikool óraadójaként, 2015-től 2019-ig pedig a Riigikohus képzési részlegének oktatójaként. 2015 és 2019 között ezenfelül szerepet vállal az észt ügyvédi kamarák szövetsége által szervezett képzésekben, továbbá 2018 és 2019 között az észt bírák vizsgabizottságának tagja. 2015 és 2019 között az észt ügyvédi kamara szakmai alkalmasságot vizsgáló bizottságának tagja.

Iko Nõmmot 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Eesti Kohtunike Ühing tagja
Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1977-ben Bad Harzburgban (Németország) született Gabriele Steinfatt a saarbrückeni (Németország) Universität des Saarlandesen (Saar-vidéki Egyetem) és Strasbourgban (Franciaország) folytat jogi tanulmányokat. 2000-ben magánjogi mesterdiplomát és európai jogi oklevelet szerez az Université Robert Schumanon (Robert Schuman Egyetem, Strasbourg, Franciaország). 2002-ben sikeresen teljesíti az első jogi államvizsgát Saarbrückenben. 2002 és 2003 között posztgraduális jogi tanulmányokat folytat az Universität des Saarlandes Europa-Institutján (a Saar-vidéki Egyetem Európai Tanulmányok Intézete, Németország). 2005-ben a második jogi államvizsga letételével sikeresen teljesíti a felkészítő joggyakorlatát Saarbrückenben. Az Universität des Saarlandesen kezdi meg doktori értekezésének kidolgozását, és 2012-ben szerzi meg a jogi doktori címet.

Gabriele Steinfattot 2005-ben nevezik ki a Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (brémai közigazgatási bíróság, Németország) bírójává, amely tisztséget 2017-ig tölti be, majd 2017-től 2019-ig az Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (brémai közigazgatási felsőbíróság, Németország) bírája. Ezen időszak során emellett a Dienstgerichtshof für Richter (a bírák fegyelmi fellebbviteli bírósága) tagjává és a Berufsgerichtshofs für Ingenieure (mérnökök fegyelmi fellebbviteli bírósága) póttagjává jelölik ki.

Gabriele Steinfatt számos jogi, különösen európai jogi tárgyú publikáció szerzője, továbbá oktatói tevékenységet folytat az Universität des Saarlandes, valamint az Universität Bremen (Brémai Egyetem, Németország) óraadójaként. Mindemellett szerepet vállal a fiatal jogászok képzésében a felkészítő joggyakorlatuk keretében és vizsgáztatóként jár el az első jogi államvizsgán.

Gabriele Steinfattot 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter tagja
Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1979-ben Klaipėdában (Litvánia) született Rimvydas Norkus 2001-ben a Vilniaus universitetason (Vilniusi Egyetem, Litvánia) szerez jogi mesterdiplomát. Ezt követően a Mykolo Romerio universitetason (Mykolas Romeris Egyetem, Litvánia) kezdi meg jogi doktori tanulmányait, amelynek nyomán 2005-ben védi meg doktori értekezését.

1999 és 2000 között a Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia fellebbviteli bírósága) bírósági fogalmazójaként kezdi meg szakmai pályafutását, majd 2000 és 2003 között e bíróság elnöke mellett lát el tanácsadói feladatokat. 2003 és 2009 között a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia legfelsőbb közigazgatási bírósága) bírói gyakorlattal foglalkozó osztályának vezetőjévé nevezik ki.

2009 és 2010 között jogász-nyelvész az Európai Parlamentben, majd visszatér a származási országába, hogy a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia legfelsőbb bírósága) jogi kutatómunkáért felelős osztályát vezesse 2010 és 2012 között. 2012 és 2013 között a Lietuvos apeliacinis teismas bírája, ezt követően egy évig a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bírája, 2014 és 2019 között pedig elnöke. 2016-tól 2018-ig ezenfelül a Lietuvos Teisėjų taryba (litván igazságszolgáltatási tanács) elnöke.

Rimvydas Norkus 2007 és 2008 között emellett oktatói tevékenységet folytat a Mykolo Romerio universitetas docenseként, majd 2012-tól 2019-ig ezen egyetem magánjogi intézetének egyetemi tanáraként. Mindezek mellett számos jogi publikáció szerzője.

Rimvydas Norkust 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Europäische Rechtsakademie (ERA) tanácsadó bizottságának tagja (2020–2023)
 • Az ERA Forum újság tanácsadó bizottságának tagja
 • A „The Conference on European Restructuring and Insolvency Law” egyesület tagja
 • Az INSOL Europe Association tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Gediminas nagyhercegi rend tiszti keresztje a nemzeti bírósági rendszer fejlesztéséhez és a jogtudományok előbbre viteléhez való hozzájárulásért (2018)
 • A Mykolo Romerio universitetas jogi karának tiszteletbeli tagja (2019)
Tamara Perišin
Tamara Perišin
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1979-ben Zágrábban (Horvátország) született Tamara Perišin a Sveučilište u Zagrebun (Zágrábi Egyetem, Horvátország) 2002-ben szerez jogi diplomát „cum laude” minősítéssel, majd a University of Oxfordon (Oxfordi Egyetem, Egyesült Királyság) 2003-ban szerez jogi mesterdiplomát az egyetem Chevening tanulmányi ösztöndíjasaként. Ezt követően jogi doktori tanulmányokat folytat a Sveučilište u Zagrebun, ahol 2007-ben védi meg doktori értekezését. Tamara Perišin 2009-ben sikeresen teljesíti a horvát ügyvédi kamara vizsgáját.

Kutatóként 2004-ben az Asser Instituutban (Asser Intézet, Hollandia), 2005 és 2006 között Fulbright ösztöndíjasként a Georgetown University-n (Georgetown Egyetem, Egyesült Államok) és a University of Michiganen (Michigan Egyetem, Egyesült Államok), 2007-től 2008-ig pedig posztdoktori tanulmányi ösztöndíjasként a Max-Planck-Instituton (Max Planck Intézet, Németország) folytat kutatói tevékenységet. Emellett 2007 és 2008 között elvégzi a Central European University (Közép-európai Egyetem, Magyarország) képzés- és oktatástudományi képzését. 2014-ben lehetősége nyílik posztdoktori kutatást folytatni a Harvard University Harvard Law Schoolján (Harvard Egyetem, Jogi Kar, Egyesült Államok).

Tamara Perišin 2002 óta oktat a Sveučilište u Zagrebun, ahol 2009 és 2011 között egyetemi tanár és a nemzetközi együttműködésért felelős dékánhelyettes, 2015 óta Jean Monnet tanszékvezető, 2018 óta pedig a Jean Monnet kiválósági központ koordinátora. Oktatói tevékenységét többek között az európai közjog, a belső piac joga, a Kereskedelmi Világszervezet joga, az európai jog globális hatásai, a versenyjog, az európai társasági jog, az európai jog módszertana és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában kialakított általános jogelvek területén folytatja.

2015 és 2016 között vendégoktató és „John Harvey Gregory Lecturer on World Organization” a Harvard University-n, ahol az európai jog globális hatásairól szóló előadásokat tart.

Tamara Perišin számos jogi publikáció szerzője, az uniós joggal foglalkozó horvát szakfolyóirat (Croatian Yearbook of European Law and Policy) korábbi főszerkesztője, jelenleg szerkesztőbizottságának tagja.

Tamara Perišin 2005 és 2011 között a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról tárgyaló csoport tagja. 2011-ben uniós jogi képzéseket tart a Državna škola za javnu upravun (Nemzeti Államigazgatási Egyetem, Horvátország), valamint a külügyi és európai uniós ügyekért felelős horvát minisztérium Diplomáciai Akadémiáján. 2012 és 2013 között a bírák és ügyészek uniós jogi képzési felelőse a Pravosudna akademiján (Igazságügyi Akadémia, Horvátország), valamint az Općinski sud u Zagrebun (zágrábi városi bíróság, Horvátország). 2015-ben a Hrvatska odvjetnička komorán (horvát ügyvédszövetség) oktat uniós jogot. 2017 és 2019 között a horvát tudomány‑ és oktatásügyi minisztérium szaktanácsadója. Ezenfelül a nemzeti bíróságok előtt folyamatban lévő ügyekben jogi véleményeket bocsát ki a horvát minisztériumok és az ügyvédek számára az európai jog helyes alkalmazásáról.

Tamra Perišint 2019. szeptember 26-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Croatian Yearbook of European Law and Policy szerkesztőbizottságának tagja
 • A Hrvatske udruge za studij Europske unije tagja
 • A Hrvatske udruge za europsko pravo (CROSEL) tagja
 • A Chevening Alumni Association tagja
 • Az Oxford University Society (OUS) tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Jean Monnet tanszékvezető (2015)
David Petrlík
David Petrlík
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1978-ban Plzeňben (Cseh Köztársaság) született David Petrlík 2002-ben a Západočeská Univerzita v Plznin (Nyugat-Bohémiai Egyetem, Cseh Köztársaság) szerez jogi diplomát, ezt megelőzően 1999-ben és 2000-ben az Universität Passaun (Passaui Egyetem, Németország) is tanulmányokat folytat. 2003-ban az Université Paris I – Panthéon-Sorbonne-on (Párizsi 1. sz. Panthéon-Sorbonne Egyetem, Franciaország) szerez jogi mesterdiplomát. 2016-ban az Univerzita Karlován (prágai Károly Egyetem, Cseh Köztársaság) szerez jogi doktorátust.

2004-ben a Cseh Köztársaság külügyminisztériumának jogi tanácsadójaként kezdi meg szakmai pályafutását, majd a Cseh Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozását követő napon jogi referensként lép a Bíróság szolgálatába Jiří Malenovský bíró mellett, akivel 2015-ig dolgozik együtt.

2015-ben jogi tanácsadóként csatlakozik az Európai GNSS Ügynökséghez (jelenleg az Európai Unió Űrprogramügynöksége), ahol később a jogi és közbeszerzési igazgatóságon egységvezető-helyettes. 2018 és 2021 között az említett igazgatóság egységvezetője.

David Petrlík 2011 óta emellett oktatói tevékenységet is folytat az Univerzita Karlován az uniós jog és a szellemi alkotások jogának óraadójaként. E területeken számos publikáció szerzője.

David Petrlíket 2021. március 1-jén nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Maja Brkan
Maja Brkan
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1979-ben Mariborban (Szlovénia) született Maja Brkan az Univerza v Ljubljanin (Ljubljanai Egyetem, Szlovénia) szerez jogi diplomát 2003-ban, a New York University-n (New York‑i Egyetem, Egyesült Államok) pedig jogi mesterdiplomát 2004-ben. 2004-ben emellett a firenzei (Olaszország) Európai Egyetemi Intézet Európai Jogi Akadémiáján is oklevelet szerez. Ezt követően jogi doktori tanulmányokat folytat az Univerza v Ljubljanin, ahol 2007-ben védi meg az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának tárgykörében írt jogi doktori értekezését.

2004-ben az Európai Unió Bíróságának jogász-nyelvészeként kezdi meg szakmai pályafutását, ezt követően 2005-ben gyakornok először Aindrias Ó Caoimh, a Bíróság bírájának kabinetjében, majd 2005 és 2006 között a Višje sodišče v Ljubljanin (ljubljanai felsőbíróság, Szlovénia).

2007-ben ismét az Európai Unió Bíróságának szolgálatába lép Verica Trstenjak főtanácsnok mellett, 2007 és 2008 között először jogi asszisztensként, majd 2008 és 2011 között jogi referensként. 2011 és 2013 között Marko Ilešič bíró kabinetjében lát el jogi referensi feladatokat.

Maja Brkan ezt követően az Universiteit Maastrichton (Maastrichti Egyetem, Hollandia) folytat oktatói tevékenységet 2013 és 2018 között az európai uniós jog óraadójaként, 2018 és 2021 között pedig európai uniós jogot oktató docensként. 2014-ben és 2017-ben szintén európai uniós jogot oktat az Universiteit Hasselten (Hasselti Egyetem, Belgium). 2011-ben meghívott óraadó az Univerza na Primorskemen (Primorskai Egyetem, Szlovénia), 2014-ben pedig az Univerza v Ljubljanin és a Běijīng Shīfàn Dàxuén (Pekingi Egyetem, Kína). 2016-ban és 2018-ban ezenkívül a firenzei Európai Egyetemi Intézetben, 2019-ben a University of California, Berkeley-n (Kaliforniai Egyetem, Berkeley, Egyesült Államok) és az Universitat Autònoma de Barcelonán (Barcelonai Autonóm Egyetem, Spanyolország), 2020-ban pedig az Univerza v Ljubljanin folytat kutatói tevékenységet.

Maja Brkant 2017-ben a Maastricht Centre for European Law (a Maastrichti Egyetem Európai Jogi Központja) társigazgatójává nevezik ki, amely tisztséget három éven keresztül tölti be, majd 2021-ben az „Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management” (a „Magánélet védelme, kiberbiztonság és adatkezelés” mesterképzés) program koordinátora a European Centre on Privacy and Cybersecurity-n (a Maastrichti Egyetem magánélet védelmével és kiberbiztonsággal foglalkozó európai központja). 2018 és 2020 között ugyanezen egyetem vizsgabizottságának tagja.

2013 és 2019 között a European Law Institute (ELI) Tanácsának tagja. 2015 és 2021 között a European Data Protection Law Review társszerkesztője, 2021-től pedig szerkesztőbizottságának tagja. 2020 óta emellett az EU Law Live információs platform szerkesztőbizottságának tagja.

Maja Brkan számos európai uniós jogi tárgyú publikáció szerzője. Előadóként rendszeres meghívottja az európai és az egyesült államokbeli egyetemek által szervezett konferenciáknak.

Maja Brkant 2021. július 6-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Distinguished fellow, Maastricht Centre for European Law
 • Az EU Law Live információs platform szerkesztőbizottságának tagja
 • A European Data Protection Law Review szerkesztőbizottságának tagja
 • A Pravniško društvo v Mariboru tagja
 • A Maastricht Law and Tech Lab tagja
 • A European Law Institute tagja
 • A European Centre on Privacy and Cybersecurity tagja
 • A „Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and International Private Law” tagja
 • A Slovensko društvo za evropsko pravo tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • „A 2007. év fiatal jogásza” díj, Zveza društev pravnikov Slovenije (2007)
 • Az európai uniós jog tárgykörében publikált legjobb cikknek járó „J.H.H. Weiler” díj, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2003)
 • A kitűnő eredménnyel teljesített jogi tanulmányokért járó kitüntetés, Univerza v Ljubljani, jogi kar (2003)
Pēteris Zilgalvis
Pēteris Zilgalvis
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1964-ben Inglewoodban (Egyesült Államok) született Pēteris Zilgalvis a University of California, Los Angeles – UCLA-n (Kaliforniai Egyetem, Los Angeles, Egyesült Államok) folytatja tanulmányait, ahol 1986-ban szerez politikatudományi diplomát. Ezt követően a University of Southern Californián (Dél-Kaliforniai Egyetem, Egyesült Államok) folytat tanulmányokat, ahol 1990-ben szerez jogi doktori címet.

Ugyanebben az évben kezdi meg szakmai pályafutását a Latvijas Republikas vides aizsardzības komiteja, Augstākā padome (Lettország környezetvédelmi bizottsága) jogi szolgálatának főtanácsadójaként, amely tisztséget 1992-ig tölti be. Ezt követően a lett külügyminisztérium szolgálatába áll, ahol az Európai Parlamenttel, az Egyesült Nemzetekkel, az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP) és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO) fenntartott kapcsolatok felelőse. Emellett 1991 óta Kaliforniában (Egyesült Államok) nyilvántartásba vett ügyvéd.

Pēteris Zilgalvis 1993-ban a Világbank balti térségért felelős környezetvédelmi szakértői álláshelyét tölti be, 1996-ban pedig az „Oroszországi Föderáció – Környezetvédelmi igazgatási projekt” környezetvédelmi jogi főtanácsadójává jelölik ki.

1997-ben az Európa Tanács bioetikai osztályának osztályvezető-helyettesévé nevezik ki, amely tisztséget 2005-ig tölti be. Ezt követően az Európai Bizottság Kormányzás és Etika egységének vezetője, majd 2010-ben a Fertőző Betegségek és Közegészségügy egységének vezetője. 2010 és 2016 között az Egészségügy és Jóllét egység vezetőjeként folytatja pályafutását az Európai Bizottságnál. 2016-ban a Digitális Innováció és Blokklánc egység vezetőjévé nevezik ki, amely tisztséget 2021-ig tölti be. Mindemellett jogi folyóiratokban megjelenő publikációk szerzője, többek között a biotechnológia, a digitális technológiák, az emberi jogok és a környezetvédelmi jog területén.

Pēteris Zilgalvist 2021. szeptember 27-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Baltic Yearbook of International Law szerkesztőbizottságának tagja
 • A World Economic Forum Digital Currency Governance Consortium tagja
 • A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet blokklánc politikával foglalkozó szakértői tanácsadó bizottságának tagja
Krisztián Kecsmár
Krisztián Kecsmár
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1975‑ben Budapesten (Magyarország) született Kecsmár Krisztián az Université Paris‑Sud (Paris XI) (Dél‑Párizsi [Párizsi 11. sz.] Egyetem, Franciaország) Jean Monnet Karán folytatott jogi tanulmányai nyomán 1998‑ban jogi alapdiplomát (licence), 1999‑ben nemzetközi jogi és európai jogi mesterdiplomát (maîtrise), 2000‑ben pedig társasági jogi és európai uniós jogi mesterdiplomát (master) szerez.

Kecsmár Krisztián 2001 és 2005 között egy magyarországi ügyvédi irodában kezdi meg szakmai pályafutását.

2005‑ben az Európai Bizottság szolgálatába lép az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság szakreferenseként. Szintén szakreferensi feladatokat lát el a Versenypolitikai Főigazgatóságon 2009 és 2015 között, 2016‑ban, illetve 2018 és 2021 között.

2015 májusától 2016 áprilisáig az Európai Bizottság magyar Igazságügyi Minisztériumhoz kirendelt tisztviselője a miniszteri kabinet európai ügyekért felelős tagjaként.

2016 és 2018 között a magyar Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.

Kecsmár Krisztiánt 2021. október 27‑én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az „Európai Tükör” című jogi folyóirat főszerkesztője
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Vladár Gábor díj (2018)
Ion Gâlea
Ion Gâlea
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1978-ban Jászvásáron (Románia) született Ion Gâlea 2000-ben szerez jogi diplomát az Universitatea din Bucureștin (Bukaresti Egyetem, Románia), valamint európai jogi mesterdiplomát az Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-on (Párizsi 1. sz. Panthéon Sorbonne Egyetem, Franciaország) az Universitatea din Bucureștivel közösen szervezett Európai Tanulmányok Francia-Román Jogi Kollégiuma elnevezésű program keretében. 2002-ben nemzetközi kapcsolatok mesterdiplomát szerez a Școala Națională de Studii Politice și Administrativén (politikai és közigazgatási tanulmányok nemzeti iskolája, Románia). Tanulmányait a Karl-Franzens-Universität Grazon (Grazi Egyetem, Ausztria) folytatja, ahol 2006-ban európai tanulmányok mesterdiplomát szerez. Romániába visszatérve jogi doktori tanulmányokat folytat az Universitatea din Bucureștin, ahol 2008-ban védi meg doktori értekezését.

Ion Gâlea a román külügyminisztériumnál kezdi meg szakmai pályafutását, ahol 2000 és 2002 között a nemzetközi jogi és szerződésekért felelős igazgatóság diplomáciai attaséi álláshelyét, 2002 és 2007 között pedig a közösségi jogi szolgálat vezetői álláshelyét tölti be. 2007 és 2009 között közjegyzőként nyújt közszolgáltatást.

A külügyminisztériumhoz visszatérve Ion Gâleát az uniós jogi igazgatóság szakértőjévé nevezik ki, amely igazgatóságnak 2009 és 2010 között az igazgatója. Ezt követően a jogi ügyekért felelős főigazgatóvá jelölik ki, amely tisztséget 2010 és 2016 között tölti be.

2016 és 2020 között Románia bulgáriai nagykövete, majd 2021-ben a külügyminisztérium kétoldalú európai kapcsolatokért és a regionális együttműködésért felelős részlegének főigazgatója lesz.

Ion Gâlea egyébiránt a jogi oktatásban is részt vesz az Universitatea din Bucureștin, ahol 2002 és 2012 között egyetemi tanársegéd, 2012 és 2016 között óraadó, 2016 és 2021 között pedig docens. 2021-ben ugyanezen az egyetemen egyetemi tanárrá nevezik ki.

Ezenkívül vendégoktatóként 2010-ben az Hayastani divanagitakan dprots’-on (Örményország diplomáciai akadémiája), 2009 és 2015 között az Institutul Diplomatic Românon (román diplomáciai intézet), illetve 2015-ben az Universidade da Coruñán (La Coruñai Egyetem, Spanyolország) is tanít.

Számos jogi tárgyú publikáció szerzője.

Ion Gâleát 2021. október 27-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Revista Română de drept internațional szerkesztőbizottságának tagja
 • A Nemzetközi Jogi Egyesület román tagozatának tagja
 • A Societatea Română de drept European tagja
 • A Réseau francophone de droit international tagja
 • Az Universitatea din București nemzetközi joggal és transznacionális joggal foglalkozó kutatóközpontjának igazgatóhelyettese
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Első osztályú diplomáciai érdemérem (Románia, 2007)
 • Nemzeti érdemrend (Románia, 2009)
 • „Lojális szolgálat” nemzeti rend (Románia, 2013)
 • „Madarski Konnik” rend, első osztály (Bulgária, 2021)
Ioannis Dimitrakopoulos
Ioannis Dimitrakopoulos
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1971-ben Athénban (Görögország) született Ioannis Dimitrakopoulos az Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinonon (Athéni Nemzeti és Kapodisztrián Egyetem, Görögország) szerez jogi diplomát 1992-ben, és tanulmányait jogi mesterképzéssel egészíti ki, amelyet 1994-ben szerez meg a Paris II Panthéon-Assas (Franciaország) egyetemen.

Ioannis Dimitrakopoulos 1995-ban nyer felvételt az athéni ügyvédi kamarába és 1997-ig folytat ügyvédi szakmai tevékenységet.

1998-ban lép a Symvoulio tis Epikratias (államtanács, Görögország) szolgálatába ülnökként, ahol 2005-től 2022-ig előadó, amely évben tanácsossá nevezik ki. E tisztségekkel párhuzamosan 2009 és 2010 között a Symvoulio tis Epikrateias tervezési és szervezési bizottságának tagja. 2005-től három évig az európai ombudsman hivatalánál (Strasbourg, Franciaország) dolgozik vezető jogi tanácsadóként, majd 2008-ban visszatér a Symvoulio tis Epikrateiashoz.

2010 és 2020 között Ioannis Dimitrakopoulos betölti az Európai Vegyianyag-ügynökség (Helsinki, Finnország) fellebbezési tanácsának elnökhelyettesi tisztségét is.

2014 és 2015 között az Anotato Eidiko Dikastirio (legfelsőbb különbíróság, Görögország) és az Eidiko Dikastirio tou arthrou 88 par. 2 tou Syntagmatos (a görög alkotmány 88. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott különösbíróság) eljáró tagja. 2014 és 2016 között a Symvoulio tis Epikrateias bírói egyesületének alelnöki tisztségét is betölti.

Ezen kívül a kutatásban és az oktatásban is részt vesz: 2003 és 2004 között a University of California, Berkeley-n (Kaliforniai Egyetem, Berkeley, Egyesült Államok) Senior Visiting Fellow, és e minőségében az európai környezetvédelmi jog és az összehasonlító jog előadója. 2010 óta egyetemi tanár az Ethniki Scholi Dikastikon Leitourgonon (bíró- és ügyészképző intézet, Görögország) is. Számos, többek között az uniós jog és az alapvető jogok területére tartozó publikáció szerzője.

Ioannis Dimitrakopoulost 2022. január 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Damjan Kukovec
Damjan Kukovec
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1977-ben Ljubljanában (Szlovénia) született Damjan Kukovec 2001-ben az Univerza v Ljubljanin (Ljubljanai Egyetem, Szlovénia) szerez jogi diplomát 2001-ben, a Harvard Law Schoolon (a Harvard Egyetem jogi kara, Egyesült Államok) pedig jogi mesterdiplomát 2002-ben. Ezen az egyetemen folytat doktori tanulmányokat, és 2015-ben itt védi meg doktori értekezését.

2002-ben kezdi meg szakmai pályafutását bírósági fogalmazóként a Višje sodišče v Ljubljanin (ljubljanai felsőbíróság, Szlovénia), amely tisztséget 2004-ig tölti be. 2004-ben a Sierra Leone-i különleges bíróságon (Freetown, Sierra Leone) és az Ustavno sodišče-n (alkotmánybíróság, Szlovénia) tevékenykedik.

2005-ben Damjan Kukovec jogászként az Európai Unió Bíróságának szolgálatába lép, majd 2006-tól 2018-ig az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának munkatársa. 2006‑ban felvételt nyer a szlovén ügyvédi kamarába.

Damjan Kukovec ezzel párhuzamosan az egyetemi képzésben is szerepet vállal, főként az uniós jog terén. 2011 és 2013 között világjogot oktat a Harvard Law Schoolon és annak Institute for Global Law and Policy-jánál (világjogi és világpolitikai intézet). Ezt követően a világ számos jogi egyetemén tanít, többek között 2014-ben az FGV Direito Rion (a Getulio Vargas alapítvány jogi kara, Ro de Janeiro, Brazília), 2016-ban a University of Kent's Brussels School of International Studies-on (Belgium), 2016-ban és 2017-ben a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (EUI, Olaszország), 2018 és 2020 között pedig az Univerza v Ljubljanin. 2018-tól Damjan Kukovec a londoni Middlesex University (Middlesexi Egyetem, Egyesült Királyság) előadója és a doktori program társigazgatója is.

Damjan Kukovec számos uniós jogi publikáció szerzője. Egyetemek rendszeresen kérik fel világszerte előadások tartására.

Damjan Kukovecet 2022. január 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A RECONNECT csoport tagja
 • A British International Studies Association tagja
 • A Society of Legal Scholars tagja
 • A Pravniško društvo Ljubljana tagja
 • A European Society of International Law tagja
 • A Klub alumnov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani tagja
 • A Slovensko društvo za evropsko pravo tagja
 • A European Union Studies Association tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Szlovén Köztársaság kormánya által a legjobb uniós jogi értekezésért odaítélt díj (2001)
 • Az Univerza v Ljubljani által odaítélt, tudományos teljesítményért járó aranyérem (2001)
 • A Harvard Law School által odaítélt Landon Gammon-díj (2001)
 • A Rotary Club Ljubljana díjazottja (2008)
 • A Harvard Law School által odaítélt tudományos kitüntetések (2009-2012)
 • A Higher Education Academy (Egyesült Királyság) vezető munkatársa (2020)
Suzanne Kingston
Suzanne Kingston
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1977-ben Dublinban (Írország) született Suzanne Kingston, 1998-ban a University of Oxfordon (Oxfordi Egyetem, Egyesült Királyság) jogi diplomát, 2000-ben pedig az Universiteit Leidenen (Leideni Egyetem, Hollandia) jogi mesterdiplomát szerez. Ezt követően jogi doktori tanulmányokat folytat ez utóbbi egyetemen, és 2009-ben itt védi meg doktori értekezését.

1998-ban a londoni Honourable Society of Gray’s Inn (London, Egyesült Királyság) barristeri tevékenység folytatására jogosult tagja lesz. 2002-ben ügyvédként csatlakozik egy nemzetközi ügyvédi iroda brüsszeli tagirodájához, ahol 2004-ig tevékenykedik.

Suzanne Kingston ezt követően az Európai Unió Bíróságának szolgálatába lép Leendert Geelhoed főtanácsnok jogi referenseként, akivel 2004 és 2006 között működik együtt.

2007-ben az Honorable Society of King’s Inns (Dublin, Írország) barristeri tevékenység folytatására jogosult tagja lesz. 2007 óta az ír ügyvédi kamarában Barristerként, majd Senior Counselként folytat ügyvédi tevékenységet.

Suzanne Kingston emellett a University College Dublinon (Dublini Egyetemi Kollégium, Írország) jogot oktat, 2007-től 2015-ig docensként, majd 2015-től egyetemi tanárként. Egyetemi pályafutása során ezen kívül más egyetemeken is oktat, többek között a Columbia Universityn (Columbia Egyetem, Egyesült Államok), a Cambridge Universityn (Cambridge-i Egyetem, Egyesült Királyság), az Universiteit Leidenen (Leideni Egyetem, Hollandia), valamint az Osgoode Hall Law School of York University in Torontón (Osgoode Hall Law School a torontói York egyetemen, Kanada). Suzanne Kingston számos európai uniós jogi publikáció szerzője.

Suzanne Kingstont 2022. január 13-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • Az Irish Centre for European Law alelnöke
 • Az Irish Jurist folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • Az Európai Kutatási Tanács díjának kitüntetettje (2015)
 • Az Ír Kutatási Tanács által odaítélt Ireland’s Champions of EU Research (2017) díjazottja.
Tihamér Tóth
Tihamér Tóth
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1971-ben Zalaegerszegen (Magyarország) született Tóth Tihamér jogi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen (Magyarország) folytatja, ahol 1994-ben szerez jogi diplomát. Az ugyanezen az egyetemen folytatott doktori tanulmányait követően 2001-ben védi meg jogi doktori értekezését.

1994-ben Magyarországon kezdi meg szakmai pályafutását a kezdetben a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumán, később az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumon, majd a Külügyminisztériumon belül működő Európai Ügyek Hivatalának jogászaként.

1997 és 2001 között a magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Nemzetközi Irodájában ügyintézői állást tölt be. 2001-től 2003-ig tagja, majd 2003-tól 2009-ig elnöke a Versenytanácsnak (Magyarország). Ez utóbbi időszakban emellett a GVH elnökhelyettesi tisztségét is betölti.

2009-től 2022-ig ügyvédi hivatást gyakorol Magyarországon, többek között a versenyjog területén.

Tóth Tihamér 1999-től egyetemi pályafutást is folytat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (Magyarország). 1999 és 2010 között itt oktató, majd 2010-től 2013-ig kutatási és külügyi, 2013-tól 2014-ig oktatásügyi, majd 2015-től külügyi dékánhelyettes. Ezen az egyetemen 2018-ban egyetemi tanárnak nevezik ki, majd 2019 és 2022 között Jean Monnet versenyjogi tanszékvezető.

Számos versenyjogi mű és írás szerzője.

2022. július 6-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Versenytükör, a GVH szakmai folyóirata szerkesztőbizottságának tagja
 • A Nemzetközi Versenyjogi Szövetségnek (International League of Competition Law, LIDC), illetve annak tudományos bizottságának tagja
 • A Magyar Versenyjogi Egyesület igazgatótanácsának tagja
 • A Loyola School of Law-n (Chicago, Amerikai Egyesült Államok) működő Institute for Consumer Antitrust Studies nemzetközi tanácsadó tanácsának tagja
 • Az American Chamber of Commerce in Hungary szabályozóbizottságának tagja
 • Az Önszabályozó Reklám Testület döntőbizottságának tanácsadója
Tiszteletbeli címek és kitüntetések
 • A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) (2017)
Beatrix Ricziová
Beatrix Ricziová
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1981-ben Pozsonyban (Szlovákia) született Beatrix Ricziová az Univerzita Komenského v Bratislavén (Pozsonyi Comenius Egyetem, Szlovákia) 2005-ben jogi mesterdiplomát szerez, majd 2012-ben jogi doktori fokozatot.

Szakmai pályafutását 2002-ben Szlovákiában egy ügyvédi irodában jogi asszisztensként kezdi meg, ahol 2004-ig tevékenykedik. 2003-tól emellett több éven keresztül fordítási és tolmácsolási tevékenységet végez a Stomfa város (Szlovákia) által szervezett rendezvényeken.

2005 és 2006 között Beatrix Ricziová jogászként csatlakozik Szlovákia kormányhivatalának Jogközelítő Intézetéhez, majd 2007-től 2008-ig a szlovák igazságügyi minisztériumon belül működő, Szlovákiának az Európai Unió Bírósága előtti képviseltével megbízott vezető meghatalmazottakat tömörítő hivatalhoz. 2009 és 2022 között Szlovákiának az Európai Unió Bírósága előtti vezető meghatalmazottjának tisztségét tölti be.

Beatrix Ricziová továbbá 2007-től 2010-ig a szlovák kormány jogalkotó tanácsa polgári és kereskedelmi jogi állandó bizottságának tagja, valamint 2012 és 2015 között a szlovák polgári eljárásjogi rekodifikációs bizottság tagja.

Beatrix Ricziovát 2022. július 6-án nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Elisabeth Tichy-Fisslberger
Elisabeth Tichy-Fisslberger
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1957-ben Bécsben (Ausztria) született Elisabeth Tichy-Fisslberger 1980-ban szerez jogi diplomát, amelyet 1981-ben az Université catholique de Louvainen (Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium) folytatott nemzetközi jogi képzéssel egészít ki.

Szakmai pályafutását 1982-ben kezdi meg az Európai Bizottság konferenciatolmácsaként, amely állást 1988-ig tölti be. Ezzel egyidejűleg nyelvészeti tanulmányokat folytat az Universität Wienen (Bécsi Egyetem, Ausztria), ahol 1984-ben nyelvészdiplomát szerez.

1988-ban az osztrák külügyminisztérium európai és gazdasági ügyek főigazgatóságán helyezkedik el tanácsadóként, és e tisztséget 1993-ig tölti be.

1990-ben a dublini osztrák nagykövetségre rendelik ki. 1991 közepétől 1992 közepéig Bécsben az osztrák külügyminisztériumban az EU közlekedéspolitikájáért felelős igazgatóhelyettes. Ezt követően a londoni osztrák nagykövetségre rendelik ki.

1993-tól 2000-ig Ausztria Európai Unió melletti állandó képviseletén követtanácsos Brüsszelben.

Az osztrák külügyminisztériumba visszatérve Elisabeth Tichy-Fisslberger 2000-től 2003-ig az EU általános ügyeiért és az uniós intézményekért felelős igazgatói tisztségét tölti be. Ezt követően az európai és gazdasági ügyekért felelős főigazgató-helyettesnek, majd 2007-től a jogi és konzuli ügyekért felelős főigazgatónak nevezik ki. Emellett 2009 és 2017 között ellátja az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzeti koordinátori feladatait is.

2017 decemberétől nagykövetként dolgozik Ausztriának az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi szervezetek melletti állandó képviseletén Genfben. 2020-ban az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának elnökévé, 2021-ben pedig az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának elnökévé választják.

E tevékenységekkel párhuzamosan Elisabeth Tichy-Fisslberger 2002 óta jogot oktat a Diplomatische Akademie Wienen (Bécsi Diplomáciai Akadémia, Ausztria). 2006 és 2017 között e tárgyat az Universität Wienen (Bécsi Egyetem, Ausztria) is oktatja.

Elisabeth Tichy-Fisslbergert 2022. szeptember 15-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A Becsületrend (Franciaország) lovagja (2005)
 • A Liechtensteini Hercegség Érdemrendjének nagykeresztje (2021)
 • Litván diplomáciai csillag (2021)
William Valasidis
William Valasidis
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1971-ben Thessalonikiben (Görögország) született William Valasidis 1993-ban az Aristoteleio Panepistimio Thessalonikisen (Szaloniki Arisztotelész Egyetem, Görögország) szerez jogi diplomát, majd tanulmányait 1996-ban a Harvard Law School (a Harvard Egyetem jogi kara, Egyesült Államok) által kibocsátott Master of Laws diplomával egészíti ki.

1993 és 1995 között az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges vizsgák keretében ügyvédjelöltként tevékenykedik. Miután 1996-ban felvételt nyer a szaloniki ügyvédi kamarába, William Valasidis Mexikóban és az Egyesült Államokban található ügyvédi irodákban praktizál.

1998-ban áll először az Európai Unió Bíróságának szolgálatába, jogi referensként Krateros Ioannou bíró kabinetjében. Ezt követően Vassilios Skouris bíró mellett látja el e feladatokat, akit 2003-ban választanak a Bíróság elnökéve, és akivel 1999-től 2014-ig, tizenöt éven át dolgozik együtt.

2014-ben kinevezik a Bíróság protokoll- és tájékoztatási igazgatójává, majd kommunikációs igazgatójává, amely tisztséget 2022-ig tölti be.

Jogi publikációk szerzője és szerkesztője, továbbá kiemelten fontosnak tartja az uniós jogi gyakorlat oktatását: aktívan részt vesz a European Law Moot Court Competition szervezésében és lebonyolításában, 2004 és 2005 között a zsűri tagjaként, majd 2006 és 2022 között a European Law Moot Court Society tagjaként és alelnökeként. Emellett nemzeti és nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője.

William Valasidist 2022. szeptember 15-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Steven Verschuur
Steven Verschuur
bíró
Életrajz és pályafutás

Az 1977-ben Arnhemben (Hollandia) született Steven Verschuur jogi tanulmányait az Universiteit Utrechten (Utrechti Egyetem, Hollandia) folytatja, ahol 2001-ben szerez jogi diplomát. Egyetemi tanulmányait az Université de Liège-en (Liège-i Egyetem, Belgium) folytatja, ahol 2002-ben szerez uniós jogi posztgraduális diplomát. 2010-ben védi meg jogi doktori disszertációját az Universiteit Utrechten.

Steven Verschuur 2002-től kezdve ügyvédként praktizál több hollandiai és belgiumi ügyvédi irodánál az uniós jog különböző területein, például a versenyjog, az állami támogatások, a kereskedelempolitika, a közbeszerzések és az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretében elfogadott korlátozó intézkedések területén.

Ezenfelül e témákban számos cikket ír jogi folyóiratokba és könyvekbe.

Emellett 2021-től 2022-ig a rechtbank Zeeland-West-Brabant (zeeland-west-brabanti elsőfokú bíróság, Hollandia) polgári kollégiumának póttagja.

Steven Verschuurt 2022. szeptember 15-én nevezik ki a Törvényszék bírájává.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon
hivatalvezető
Életrajz és pályafutás

Az 1968-ban Versailles-ban (Franciaország) született Emmanuel Coulon az Université Panthéon-Assason (Párizsi 2. sz. Panthéon-Assas Egyetem, Franciaország) jogi, míg az Université Paris-Dauphine-on (Párizsi 9. sz. Egyetem, Franciaország) igazgatási tanulmányokat folytat, amelyek nyomán 1990-ben jogi, illetve 1991-ben pedig igazgatástudományi diplomát szerez. Ezt követően a brugge-i Collège d’Europe-ban (Európa Tanulmányok Szakkollégiuma, Belgium) folytat tanulmányokat, ahol 1992-ben európai jogi Master of Laws fokozatot (LLM) szerez.

1993-ban sikeresen teljesíti a Párizsi Területi Ügyvédképző Központ felvételi vizsgáját. 1995-ben a brüsszeli (Belgium) ügyvédi kamaránál szakmai alkalmassági bizonyítványt szerez, ezt követően e kamara tagjaként ügyvédi szakmai tevékenységet folytat egy nemzetközi ügyvédi iroda tagjaként. 1998-ban sikeresen teljesíti az Európai Közösségek Bizottsága által szervezett nyílt versenyvizsgát.

Emmanuel Coulont 1996-ban alkalmazza a Törvényszék elnöke, Antonio Saggio, a versenyjogi ügyekért felelős „task force” csoporton belüli jogi referensi feladatok ellátása érdekében. 1998-ban Bo Vesterdorf elnök kabinetjéhez kerül, ahol 2002-ig jogi referensként dolgozik. 2003-ban az elnök kabinetfőnökévé (a Törvényszéknél újonnan létrehozott tisztség) nevezik ki.

Emmanuel Coulont 2005. október 6-án nevezik ki a Törvényszék hivatalvezetőjévé. A hivatalában 2011-ben és 2017-ben történt megerősítését követően jelenleg a harmadik hivatali megbízatásának keretében gyakorolja a jogszabályokból fakadó feladatait.

Az uniós jog, különösen az eljárásjog és az igazságszolgáltatás tárgykörében született publikációk szerzője.

Tagságok jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív alapítványokban, szervezetekben vagy intézményekben
 • A „Cahiers de droit européen” folyóirat szerkesztőbizottságának tagja