Ziņas par locekļiem
Marc Jaeger
Marc Jaeger

dzimis 1954. gadā; Strasbūras Roberta Šūmana universitātes tiesību zinātņu diploms; studējis Eiropas Koledžā; uzņemts Luksemburgas Advokātu kolēģijā (1981); Luksemburgas Ģenerālprokurora birojā deleģēts tieslietu atašejs (1983); Luksemburgas rajona tiesas tiesnesis (1984); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1986-1996); Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL) priekšsēdētājs; kopš 1996. gada 11. jūlija - Pirmās instances tiesas tiesnesis; kopš 2007. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas priekšsēdētājs.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

dzimis 1960. gadā; tiesību zinātņu grāds (Groningas universitāte, 1983); studijas Eiropas Koledžā (1983-1984); asistents Eiropas Koledžā (1984-1986); lektors Leidenes universitātē (1986-1987); ziņotājs Eiropas Kopienu Komisijas konkurences ģenerāldirektorātā (1987-1989); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1989-1992); politikas koordinators Eiropas Kopienu Komisijas konkurences ģenerāldirektorātā (1992-1993); Eiropas Kopienu Komisijas juridiskā dienesta loceklis (1993-1995); kopš 1995. gada - advokāts Briseles advokatūrā; kopš 2000. gada - profesors Roterdamas Erasma universitātē; vairāku publikāciju autors; Vispārējās tiesas tiesnesis kopš 2010. gada 13. septembra; kopš 2016. gada 20. septembra - Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

dzimusi 1949. gadā; tiesību zinātņu doktore, asistente ekonomikas tiesībās (līdz 1989. gadam), vēlāk zinātņu doktore, komerctiesību profesore Kārļa universitātes Tiesību zinātņu fakultātē Prāgā (kopš 1993. gada); Vērtspapīru komisijas valdes locekle (1999-2002); advokāte; Čehijas Republikas valdības Likumdošanas padomes locekle (1998-2004); kopš 2004. gada 12. maija - Vispārējās tiesas tiesnese.

Miro Prek
Miro Prek

dzimis 1965. gadā; diploms tiesību zinātnēs (1989); LL.M.; PhD; Advokātu kolēģijas loceklis (1994); veicis dažādus uzdevumus un funkcijas valsts pārvaldē, lielākoties valdības birojā, kas atbild par likumdošanu (Eiropas tiesību un salīdzinošo tiesību departamenta valsts sekretāra vietnieks un direktora vietnieks, departamenta direktors), un Eiropas lietu birojā (valsts sekretāra vietnieks); asociācijas līguma sarunu grupas (1994‑1996) un iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu grupas loceklis (1998‑2002), atbildīgais par juridiskajiem jautājumiem; praktizējošs advokāts; grupas vadītājs un vecākais eksperts ES finansētos projektos saistībā ar tiesību aktu pielāgošanu Eiropas tiesību aktiem un Eiropas integrāciju, lielākoties Rietumbalkānos; Eiropas Kopienu Tiesas nodaļas vadītājs (2004‑2006); kopš 2006. gada 7. oktobra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

dzimis 1963. gadā; Kopenhāgenas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1988); ierēdnis Ārlietu ministrijā (1988-1991); štata pasniedzējs starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās Kopenhāgenas Universitātē (1988-1991); vēstniecības sekretārs Dānijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā (1991-1994); ierēdnis Ārlietu ministrijas Juridiskajā dienestā (1994-1995); asociētais profesors Kopenhāgenas Universitātē (1995); premjerministra padomnieks, pēc tam - premjerministra galvenais padomnieks (1995-1998); ministrs padomnieks Dānijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (1998-2001); premjerministra īpašais padomnieks juridiskajos jautājumos (2001-2002); departamenta vadītājs un juriskonsults Premjerministra dienestā (no 2002. gada marta līdz 2004. gada jūlijam); valsts ministra vietnieks un premjerministra juriskonsults (no 2004. gada augusta līdz 2007. gada augustam); kopš 2007. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

dzimis 1952. gadā; Helsinku Komercaugstskolas diploms un Helsinku Universitātes Juridiskās fakultātes diploms; Somijas Augstākās administratīvās tiesas referents; Komitejas par tiesiskās aizsardzības reformu valsts pārvaldē ģenerālsekretārs; Augstākās administratīvās tiesas galvenais administrators; Administratīvo strīdu reformas komitejas ģenerālsekretārs, Tieslietu ministrijas Likumdošanas direkcijas padomdevējs; EBTA tiesas sekretāra vietnieks; Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša palīgs; Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (1998-2005); Bēgļu prasību izskatīšanas komisijas loceklis; Somijas tiesu iestāžu attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks; no 2005. gada 6. oktobra līdz 2009. gada 6. oktobrim - Civildienesta tiesas tiesnesis; kopš 2009. gada 7. oktobra - Vispārējās tiesas tiesnesis; kopš 2013. gada 17. septembra spriedums, kas 2016. gada 19. septembrī.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

dzimis 1957. gadā; Atēnu Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1980); Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, padziļinātu publisko tiesību studiju diploms (1981); Universitātes centra Kopienu un Eiropas studiju sertifikāts (Université de Paris I) (1982); Valsts padomes auditeur (1985–1992); Valsts padomes maître des requêtes (1992–2005); referents Eiropas Kopienu Tiesā (1994–1996); Grieķijas Augstākās speciālās tiesas pastāvīgais loceklis (1998. un 1999. gads); Valsts padomes padomdevējs (2005); Speciālās tiesas, kas izskata lietas pret tiesnešiem, loceklis (2006); Administratīvo lietu valsts padomes loceklis (2008); administratīvo tiesu inspektors (2009–2010); Vispārējās tiesas tiesnesis kopš 2010. gada 25. oktobra.

Guido Berardis
Guido Berardis

dzimis 1950. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs (Romas universitāte, La Sapienza, 1973), Eiropas koledžas Eiropas studiju diploms (Brige, 1974-1975); Eiropas Kopienu Komisijas ierēdnis (Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta "Starptautisko lietu" direktorāts, 1975-1976); Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskā dienesta loceklis (1976-1991 un 1994-1995); Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskā dienesta pārstāvis Luksemburgā (1990-1991); Eiropas Kopienu Tiesas tiesneša G. F. Mančīni palīgs (1991-1994); Eiropas Kopienu Komisijas komisāru M. Monti juriskonsults (1995-1997) un F. Bolkešteina juriskonsults (2000-2002); Eiropas Kopienu Komisijas "Iekšējā tirgus" ģenerāldirektorāta "Publiskā iepirkuma politikas" direktorāta direktors (2002-2003), "Pakalpojumu, intelektuālā un industriālā īpašuma, plašsaziņas līdzekļu un datu aizsardzības" direktorāta direktors (2003-2005) un "Pakalpojumu" direktorāta direktors (2005-2011); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta vecākais juriskonsults un "Tiesiskuma, brīvības un drošības, civiltiesību un krimināltiesību" nodaļas direktors (2011-2012); kopš 2012. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

dzimusi 1956. gadā; ieguvusi diplomu Rijekas Universitātē (maģistra grāds 1979. gadā) un Zagrebas Universitātē (LL.M. 1984. gadā; tiesību zinātņu doktora grāds 1996. gadā); profesora palīdze (1980-1998), asociētā profesore (2003-2009) un profesore (2009-2013) Rijekas Universitātes Juridiskajā fakultātē; profesora palīdze Rijekas Universitātes Ekonomikas fakultātē (1990-2013); Horvātijas Salīdzinošo tiesību asociācijas priekšsēdētāja (2006-2013); kopš 2013. gada 4. jūlija - Vispārējās tiesas tiesnese.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

dzimis 1960. gadā; Trinity College (tiesību zinātnes) (Dublina, 1984) un Honourable Society of the King's Inns (Barrister at Law) (Dublina, 1986) absolvents; Bencher of the Honourable Society of King's Inns (kopš 2013. gada); University College Cork profesora palīgs (kopš 2015. gada); Irish Centre for European Law valdes loceklis (kopš 1997. gada); Barrister at Law (1986‑1990 un 1997‑2003) un Senior Counsel (2003‑2013) Īrijas advokatūrā; tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1990‑1997); Council of European National Youth Committees priekšsēdētāja vietnieks (1979‑1981); Organising Bureau of European School Student Unions ģenerālsekretārs (1977‑1984); Irish Union of School Students ģenerālsekretārs (1977‑1979); Eiropas advokātu kolēģiju un juristu biedrību padomes (CCBE) pastāvīgās pārstāvniecības ES Tiesā un EBTA tiesā loceklis (2006‑2013); kopš 2013. gada 16. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

dzimis 1967. gadā; Institut d'études politiques de Grenoble (1988) un École nationale d'administration (1993) absolvents; Conseil d'État auditeur (ziņotājs Strīdu izskatīšanas nodaļā, 1993-1997, un Sociālo jautājumu nodaļas loceklis, 1996-1997); Conseil d'État - maître des requêtes (1996-2008); Institut d'études politiques de Paris docents (1993-1995); Commission spéciale de cassation des pensions valdības komisārs (1994-1996); Civildienesta ministrijas un Parīzes pilsētas juriskonsults (1995-1997); Jonas [Yonne] departamenta prefektūras ģenerālsekretārs, Oksēras [Auxerre] apgabala apakšprefekts (1997-1999); Savojas [Savoie] departamenta prefektūras ģenerālsekretārs, Šamberī [Chambéry] apgabala apakšprefekts (1999-2001); tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (2001-2005); NATO Sūdzību izskatīšanas komisijas pilntiesīgais loceklis (2001-2005); Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnesis (2005-2011, no 2008. līdz 2011. gadam - palātas priekšsēdētājs); Conseiller d'État (Strīdu izskatīšanas nodaļas 8. palātas priekšsēdētāja vietnieks, 2011-2013); Eiropas Kosmosa aģentūras Sūdzību izskatīšanas komisijas loceklis (2011-2013); kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

dzimusi 1963. gadā; Latvijas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1986); Iekšlietu ministrijas Rīgas pilsētas un Kirova rajona inspektore (1986-1989); Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese (1990-1994); advokāte (1994-1998 un no 1999. gada jūlijs līdz 2000. gada maijam); tieslietu ministre (no 1998. gada novembra līdz 1999. gada jūlijam un no 2000. gada maija līdz 2002. gada oktobrim); Hāgas Starptautiskās šķīrējtiesas locekle (2001-2004); Saeimas deputāte (2002-2004); kopš 2004. gada 12. maija - Vispārējās tiesas tiesnese.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

dzimis 1969. gadā; studijas Atēnu Universitātē (Ptychion, 1991); trešā līmeņa studijas Parīzes II universitātē (DEA publiskajās tiesībās, 1992) un Aix-Marseille III universitātē (tiesību zinātņu doktors, 1995); uzņemts Kipras Advokātu kolēģijā, Nikozijas Advokātu kolēģijas loceklis kopš 1993. gada; docents Kipras Universitātē (1997-2002), konstitucionālo tiesību docents kopš 2002. gada septembra; pētnieks Eiropas Publisko tiesību centrā (2001-2002); kopš 2004. gada 12. maija - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

dzimis 1950. gadā; studijas tiesību zinātnes Erlangenes-Nirnbergas Universitātē (1970-1975);Rechtsreferendar (jurists praktikants) Nirnbergas Reģionālajā augstākajā tiesā (1975-1978); administrators Federālajā ekonomikas ministrijā (1978-1982); administrators Vācijas Federatīvās Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Kopienā (1982); administrators Federālajā ekonomikas ministrijā Kopienu un konkurences tiesību jautājumos (1983-1992); departamenta "Eiropas Savienības tiesības" vadītājs Tieslietu ministrijā (1992-2007); Vācijas delegācijas vadītājs Padomes darba grupā "Eiropas Kopienu Tiesa"; Federālās valdības pārstāvis daudzās lietās Eiropas Kopienu Tiesā; kopš 2007. gada 17. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Juraj Schwarcz
Jurajs Švarcs [Juraj Schwarcz]

dzimis 1952. gadā; tiesību zinātņu doktors (Comenius universitāte Bratislavā, 1979); uzņēmuma jurists padomdevējs (1975-1990); par Košices Municipālās tiesas komercreģistru atbildīgais sekretārs (1991); Košices Municipālās tiesas tiesnesis (no 1992. gada janvāra līdz oktobrim); Košices apgabaltiesas tiesnesis un palātas priekšsēdētājs (no 1992. gada novembra līdz 2009. gadam); Slovākijas Republikas Augstākās tiesas Komerctiesību palātas norīkotais tiesnesis (no 2004. gada oktobra līdz 2005. gada septembrim); Košices apgabaltiesas Komerctiesību kolēģijas priekšsēdētājs (no 2005. gada oktobra līdz 2009. gada septembrim); Košices P. J. Šafárik universitātes Komerctiesību un ekonomisko tiesību departamenta ārštata loceklis (1997-2009); Tieslietu akadēmijas mācībspēku ārštata loceklis (2005-2009); kopš 2009. gada 7. oktobra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

dzimusi 1958. gadā; Sofijas universitātes tiesību zinātņu diploms; Eiropas tiesību maģistre Briseles Brīvās universitātes Eiropas studiju institūtā; specializējusies ekonomikas un intelektuālā īpašuma tiesību jomā; Sofijas reģionālās tiesas tiesnese praktikante (1985-1986); juriskonsulte (1986-1988); Sofijas advokatūras locekle (1988-1992); Ārlietu ministrijas diplomātiskā dienesta biroja ģenerāldirektore (1992-1994); advokātes prakse Sofijā (1994-2011) un Briselē (2007-2011); komercstrīdu šķīrējtiesnese Sofijā; piedalījusies dažādu tiesību aktu izstrādē kā Bulgārijas parlamenta juriskonsulte; kopš 2011. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

dzimis 1961. gadā; Maltas universitātes tiesību zinātņu doktors; Eiropas tiesību maģistrs (Ekseteras universitāte); konkurences tiesību doktorāts (Londonas universitāte); Tieslietu ministrijas jurists (1987-1990); Ārlietu ministrijas galvenais jurists (1990-1994); Autortiesību komisijas (Copyright Board) loceklis (1994-2005); Tieslietu un iekšlietu ministrijas jurists revidents (2001-2002); Maltas resursu pārvaldes (Malta Resources Authority) administrators (2001-2009); Eiropas tiesību konsultants (kopš 1994. gada); Finanšu, ekonomikas un ieguldījumu ministrijas padomnieks konkurences un patērētāju tiesību jautājumos (2000-2010); Ministru prezidenta padomnieks konkurences un patērētāju tiesību jautājumos (2010-2011); Maltas konkurences un patērētāju padomes (Malta Competition and Consumer Affairs Authority) konsultants (2012); Maltas universitātes lektors (1994-2001), docētājs (2001-2006), vēlāk asociētais profesors (kopš 2007. gada) un Žana Monē (Jean Monnet) profesūras Eiropas tiesībās profesors (kopš 2009. gada); Eiropas tiesību Maltas asociācijas (Maltese Association for European Law) līdzdibinātājs un viceprezidents; kopš 2012. gada 8. oktobra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

dzimis 1950. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Viļņas Universitātē (1973); tiesību zinātņu doktors (1978), asistents, lektors, pēc tam docents Viļņas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1977-1992); Lietuvas Republikas Parlamenta Juridiskā departamenta konsultants (1990-1992); padomnieks Lietuvas vēstniecībā Beļģijā (1992-1994); padomnieks Lietuvas vēstniecībā Francijā (1994-1996); Eiropas Cilvēktiesību komisijas loceklis (1996-1999); Lietuvas Augstākās tiesas tiesnesis (1999-2011); Viļņas Universitātes Krimināltiesību katedras docents (2003-2013); Lietuvas Republikas pārstāvis Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē (2004-2011); Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnesis (2011-2013); kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

dzimis 1952. gadā; doktora grāds tiesību zinātnēs Vīnes Universitātē (1981); Federālās kancelejas Konstitucionālo lietu dienesta ierēdnis (1981-1997); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta padomnieks (1997-2013); kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

dzimis 1967. gadā; ar izcilību iegūts diploms tiesību zinātnēs (1985-1990) un doktorantūras studijas (1990-1993) Universidad Complutense (Madride); Heronas prokurors (2000-2003); Koalīcijas pagaidu pārvaldes padomnieks tiesiskuma un cilvēktiesību jautājumos (Bagdāde, Irāka) (2003-2004); pirmās instances tiesas tiesnesis civiltiesību jautājumos un izmeklēšanas tiesnesis (2003-2007) (Herona, Spānija), pēc tam - vecākais tiesnesis (Herona, 2008); Eiropas Savienības Padomes Integrētās tiesiskuma misijas Irākā (EUJUST LEX) vadītāja vietnieks (2005-2006); Spānijas Konstitucionālās tiesas juriskonsults (2006-2011 un 2013); valsts sekretārs drošības jautājumos (2012-2013); Eiropas Savienības Padomes civilais eksperts jautājumos par tiesiskumu un drošības sektora reformu (2005-2011); Eiropas Komisijas neatkarīgais eksperts jautājumos par pamattiesībām un kriminālprocesa tiesībām (2011-2013); lektors un vairāku publikāciju autors; kopš 2013. gada 16. septembra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Lauri Madise
Lauri Madise

dzimis 1974. gadā, ieguvis diplomu tiesību zinātnēs (Tartu un Poitiers universitātēs); tieslietu ministra padomnieks (1995-1999); Igaunijas Parlamenta Konstitucionālās komisijas sekretariāta vadītājs (1999-2000); Tallinas Apelācijas tiesas tiesnesis (kopš 2002. gada); tiesnešu eksaminācijas komisijas loceklis (kopš 2005. gada); dalība konstitucionālo un administratīvo tiesību aktu izstrādē; kopš 2013. gada 23. oktobra - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

dzimis 1945. gadā; Glāzgovas Universitātes diploms (MA 1965, LLB 1967) (vēsture un angļu literatūra, tiesību zinātnes); maģistra grāds Tuleinas Universitātē Luiziānā (MCL 1969); reģistrēts Skotijas Advokātu kolēģijā (1972) un Ņujorkas Advokātu kolēģijā (1977); iecelts par Queen’s Counsel (1988); reģistrēts Anglijas un Velsas Advokātu kolēģijā (1996) un Briseles Advokātu kolēģijā (1999); praktizējošs advokāts Edinburgas, Briseles, Londonas un Ņujorkas Advokātu kolēģijās; viesprofesors (1991) un honoris causa doktors (2009) Glāzgovas Universitātē; iecelts par Middle Temple bencher (2012); tiesnesis Starptautiskajā tirdzniecības palātā (ITP) Starptautiskajā Investīciju strīdu izšķiršanas centrā (SISIC) un Sporta šķīrējtiesā (SŠT); vairāku publikāciju autors; Vispārējās tiesas tiesnesis kopš 2015. gada 7. oktobra.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Dzimis 1948. gadā; ieguvis jurista diplomu Atēnu Universitātē (1971); ieguvis diplomu ekonomikas zinātnēs (pēcdiploma studijas) Atēnu Ekonomikas universitātē (1974); uzņemts Atēnu Advokātu kolēģijā (1973); tiesību zinātņu doktora grāds Hamburgas Universitātē (1984); advokāts (1973-2016); starptautisko un Eiropas ekonomikas tiesību profesors (2007-2015) un starptautisko tiesību un Eiropas enerģētikas tiesību maģistra studiju programmas profesors (2015-2016) Trāķijas Universitātes Juridiskajā fakultātē; asistents (1980-1984), lektors (1992-2006) un viesprofesors (2015) Hamburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē; Grieķijas Konkurences komisijas loceklis (1992-2006); Ekonomikas attīstības un enerģētikas ministra juridiskais padomnieks (2007-2009); Kipras Republikas valdības iecelts juridiskais padomnieks (2002-2003); Saloniku Starptautisko un Eiropas ekonomikas tiesību centra administratīvās padomes loceklis (2005-2011); Grieķijas Eiropas tiesību apvienības mantzinis (1987-2000) un ģenerālsekretārs (2000-2016); Grieķijas Enerģētikas tiesību apvienības dibinātājs-biedrs un ģenerālsekretārs (2012-2016); Vācu-grieķu juristu apvienības (Hamburga) priekšsēdētāja vietnieks (1987-2016); Grieķu-vācu juristu apvienības (Atēnas) ģenerālsekretārs (1990-2016); daudzu publikāciju autors; kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Dzimis 1957. gadā; ieguvis jurista diplomu Madrides Universidad Complutense (1979) un maģistra grādu Taftsa [Tufts] universitātes Fletcher School of Law and Diplomacy (ASV) (1985); Universidad CEU San Pablo tiesību zinātņu profesors (1985-1993); juridiskais padomnieks Valsts Padomē (1983-1996); Huana Marka [Juan March] fonda Center for the Advanced Study in the Social Sciences ģenerālsekretārs (1991-1996); Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks (1996-2001); jurists uzņēmumā (2001-2003); advokāts (2004-2005); Instituto de Empresa starptautisko attiecību maģistra studiju programmas direktors un tiesību zinātņu profesors (2007-2013); vecākais juridiskais padomnieks Valsts Padomē (2005-2016); kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Dzimis 1962. gadā; ieguvis jurista diplomu [licence en droit] Lēvenes Katoļu universitātē (1988) un Master of Laws Kembridžas universitātē (1990); pētnieciskais asistents Lēvenes Katoļu universitātē (1991-1997); Luksemburgas Advokātu kolēģijas loceklis (1989-2004); Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padomes (CCBE) Cilvēktiesību komitejas un Krimināltiesību komitejas loceklis (2002-2004); Eiropas Savienības neatkarīgo ekspertu tīkla pamattiesību jautājumos loceklis (2002-2004); Luksemburgas Cilvēktiesību konsultatīvās komisijas loceklis (2000-2004); Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis (2004-2015), nodaļas priekšsēdētājs (2011-2012), priekšsēdētāja vietnieks (2012), vēlāk - priekšsēdētājs (2012-2015); asociētais lektors Luksemburgas universitātē (1996-2006); lektors Université de Nancy 2 (1997-2009); Institut grand-ducal Ētikas un politikas zinātņu sekcijas loceklis (kopš 2002. gada); Kembridžas universitātes Fitzwilliam College Honorary Fellow (kopš 2013. gada); Londonas Gray's Inn Honorary Bencher (kopš 2013. gada); Londonas universitātes University College goda profesors (kopš 2013. gada); vairāku juridisku izdevumu zinātnisko komiteju loceklis; daudzu publikāciju autors; kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Dzimis 1963. gadā; ieguvis jurista diplomu Viļņas Universitātē (1986); tiesību zinātņu doktors (2000), habilitācijas procedūra (2008); prokurors (1986‑1990); Viļņas pirmās instances tiesas tiesnesis (1991‑1994) un priekšsēdētāja vietnieks (1993‑1994); Lietuvas Apelācijas tiesas tiesnesis un Civillietu palātas priekšsēdētājs (1995‑2002); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (2002‑2013) un priekšsēdētājs (2002‑2008); lektors Viļņas Universitātē (1997) un Mykolas Romeris universitātē (1998‑2000); Mykolas Romeris universitātes asociētais profesors (2000‑2008), Civilprocesa katedras vadītājs (2002‑2006) un profesors (kopš 2008. gada); Tiesnešu asociācijas Eiropas nodaļas (EAJ) priekšsēdētājs (2006‑2008); Starptautiskās Tiesnešu asociācijas (IAJ) priekšsēdētāja vietnieks (2006‑2014); Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) loceklis (2000‑2014); Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA‑Europe) valdes loceklis (2010‑2013); Eiropas tiesību akadēmijas (ERA) Konsultatīvās komitejas loceklis (2008‑2011); kopš 2016. gada 13. aprīļa – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Dzimis 1965. gadā; ieguvis jurista diplomu Budapeštas Loránd Eötvös universitātē (1990), diplomu mākslas vēsturē (1992) un Master of Laws Heidelbergas Universitātē (1991); tiesību zinātņu doktors (2004); Budapeštas Advokātu kolēģijas loceklis (1995-2016); tiesību zinātņu asociētais profesors (1991-2005) un tiesību zinātņu profesors (2005-2016) Loránd Eötvös universitātē; Budapeštas Péter Pázmány Katoļu universitātes Komerctiesību katedras vadītājs (2007-2013), vēlāk - Privāttiesību un komerctiesību katedras vadītājs, kā arī profesors (2013-2016); viesprofesors Lionas Katoļu universitātē (2013-2016); šķīrējtiesnesis Ungārijas biržai piesaistītajā Pastāvīgajā šķīrējtiesā un ad hoc šķīrējtiesnesis (2004-2016); kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnesis.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Dzimusi 1971. gadā; ieguvusi jurista diplomu Krakovas Uniwersytet Jagielloński (1995); tiesību zinātņu doktore (2001); habilitētā tiesību zinātņu doktore (2011); asociētā profesore (2003-2013), vēlāk - profesore (kopš 2013. gada) Uniwersytet Jagielloński Eiropas Savienības tiesību katedrā; Uniwersytet Jagielloński Eiropas Savienības tiesību pēcdiploma studiju programmu direktore (2006-2013); Visiting Scholar Oksfordas Universitātē (1998) un Florences Eiropas Universitātes institūtā (2005); uzņemta Krakovas Advokātu kolēģijā (2000); juriskonsulte (2000-2012); tiesnese Vojevodistes administratīvajā tiesā Krakovā (2012-2016); norīkotā tiesnese Polijas Republikas Augstākajā administratīvajā tiesā (2014-2016); Augstākās administratīvās tiesas Eiropas tiesību departamenta direktore (2013-2016); daudzu publikāciju Eiropas tiesībās autore; kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnese.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Dzimusi 1974. gadā; ieguvusi jurista diplomu Austrumanglijas Universitātē (1995) un Master of Laws Bristoles Universitātē (1996); uzņemta Kipras Advokātu kolēģijā (1997); Kipras Republikas Juridiskā dienesta Eiropas Savienības tiesību departamenta darbiniece (1998-2008); Eiropas Savienības Tiesas Pētniecības un dokumentācijas nodaļā norīkota valsts eksperte (2005-2007); juridiskā padomniece Kipras prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2012); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta locekle (2008-2016); kopš 2016. gada 13. aprīļa - Vispārējās tiesas tiesnese.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Dzimis 1964. gadā; ieguvis jurista diplomu Stokholmas Universitātē (1991) un Parīzes Sorbonas universitātē [université de Paris I Panthéon–Sorbonne] (1990. un 1994. gadā); uzņemts Stokholmas Advokātu kolēģijā (2008); tiesneša palīgs Sēderteljes pirmās instances tiesā un Sveas apelācijas tiesā (1991–1993 un 1994–1995); tiesnesis Gotlandes pirmās instances tiesā un Norteljes pirmās instances tiesā (1995–1996); tiesnesis Sveas apelācijas tiesā (1996–1997); Finanšu ministrijas parlamentārās komisijas sekretāra vietnieks (1997–1998); Ārlietu ministrijas juridiskais padomnieks Eiropas jautājumos (1999); tiesneša palīgs Eiropas Savienības Tiesā (1998. gadā un 1999.–2006. gadā); jurists, vēlāk – advokāts (2006–2008); Sēderteljes pirmās instances tiesas tiesnesis (2009–2016) un palātas priekšsēdētājs (2012–2015); lektors Stokholmas Universitātē (2006–2008); lektors Zviedrijas Tiesu akadēmijā (2011–2016); kopš 2016. gada 8. jūnija – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Inga Reine
Inga Reine

Dzimusi 1975. gadā; ieguvusi jurista diplomu Latvijas Universitātē (1996) un maģistra grādu Eiropas Starpuniversitāšu cilvēktiesību un demokratizācijas centrā (EUIC) (Itālija, 1998); juriste Latvijas Valsts cilvēktiesību birojā (1995–1999); padomniece Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) (misija Kosovā (1999–2002) un misija Melnkalnē (2002–2003)); juriste Ārlietu ministrijā un valdības pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās (2003–2012); nodaļas vadītāja (2012–2015) un juridiskā padomniece (2012–2016) Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā; Eiropas Padomes Cilvēktiesību koordinācijas komitejas (CDDH) locekle (2003–2012); kopš 2016. gada 8. jūnija – Vispārējās tiesas tiesnese.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

dzimis 1950. gadā; tiesību zinātņu doktors un Padujas Advokātu kolēģijas advokāts; asistents, pēc tam pētnieks Padujas universitātes Juridiskajā fakultātē civiltiesību un salīdzinošo tiesību jomā (1977–1982); Kopienu tiesību lektors Eiropas koledžā (Parma, 1990–1998), juridiskajās fakultātēs Padujas universitātē (1985–1987), Mačeratas universitātē (1991–1994), Neapoles universitātē (1995) un Milānas universitātē (2000–2001); Padujas universitātes “Master in European integration” zinātniskās komitejas loceklis; Eiropas Kopienu Tiesas ierēdnis Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas direkcijā (1982–1984); Eiropas Kopienu Tiesas ģenerāladvokāta G. F. Mančīni [G. F. Mancini] palīgs (1984–1988); Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra E. Vinči [E. Vinci] juriskonsults (1988–1993); Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta nodaļas vadītājs (1995–1999); Likumdošanas un samierināšanas lietu, iestāžu savstarpējo attiecību un attiecību ar valstu parlamentiem direktorāta direktors Eiropas Parlamentā (1999–2004); Eiropas Parlamenta Ārējo attiecību direktorāta direktors (2004–2006); Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta likumdošanas jautājumu direktorāta direktors (2006–2011); vairāku publikāciju par Itālijas civiltiesībām un Eiropas Savienības tiesībām autors; no 2011. gada 6. oktobra līdz 2016. gada 31. augustam – Civildienesta tiesas tiesnesis; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

René Barents
René Barents

dzimis 1951. gadā; maģistrs tiesību zinātnē un profesionālais maģistrs ekonomikā (Roterdamas Erasma universitāte, 1973); tiesību zinātņu doktors (Utrehtas universitāte, 1981); Eiropas tiesību un starptautisko ekonomikas tiesību pētnieks (1973–1974) un Eiropas tiesību un ekonomikas tiesību docents Utrehtas universitātes Eiropas institūtā (1974–1979) un Leidenes universitātē (1979–1981); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1981–1986); Eiropas Kopienu Tiesas Personāldaļas “Civildienesta tiesību” nodaļas vadītājs (1986–1987); Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskā dienesta loceklis (1987–1991); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1991–2000); Eiropas Savienības Tiesas Pētniecības un dokumentācijas direkcijas nodaļas vadītājs (2000–2009), pēc tam direktors (2009–2011); Eiropas tiesību profesors (1988–2003) un goda profesors (kopš 2003. gada) Māstrihtas universitātē; Hertogenboshas apelācijas tiesas padomnieks (1993–2011); Nīderlandes Karaliskās zinātņu akadēmijas loceklis (kopš 1993. gada); vairāku publikāciju par Eiropas tiesībām autors; no 2011. gada 6. oktobra līdz 2016. gada 31. augustam – Civildienesta tiesas tiesnesis; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

dzimis 1953. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Lisabonas Klasiskajā universitātē (1975); padziļināto studiju diploms Strasbūras universitātē (1978); Hārvarda universitātes Master of Laws (1984); Republikas prokurora vietnieks Kaškaišas [Cascais] Pirmās instances tiesā (1975–1976); jurists Eiropas Cilvēktiesību komisijas sekretariātā (1978–1986); tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1986–1987); Eiropas Parlamenta Juridiskās komisijas un pilsoņu tiesību sekretariāta nodaļas vadītājs (1988–1999); Konventa par Eiropas nākotni sekretariāta loceklis (2002–2003); Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta nodaļas vadītājs (1999–2010); Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta institucionālo un parlamentāro lietu direktors (2010–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

dzimis 1963. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Lēvenes Katoļu universitātē (1988); Hārvarda universitātes Master of Laws (1989); tiesību zinātņu doktors (1998); ieguvis diplomu filoloģijā (1984) un filozofijā (1984) Lēvenes Katoļu universitātē; tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1991–1995); pētnieks Lēvenes Katoļu universitātē (1995–1999); profesors Groningenas Universitātē (1999–2001), pēc tam Lēvenes Katoļu universitātē (2001–2016); pieaicinātais profesors vairākās universitātēs, arī Paris‑Dauphine universitātē (2013–2016); Academic Society for Competition Law priekšsēdētājs (2013–2016); vairāku juridisku izdevumu galvenais redaktors; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Barna Berke
Barna Berke

dzimis 1966. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Budapeštas Loránd Eötvös universitātē (1990); Stokholmas universitātes Master of Laws (1995); Budapeštas Advokātu kolēģijas advokāts; Ungārijas parlamenta juriskonsults Ungārijas pievienošanās Eiropas Savienībai procesā (1994.–1996. un 2002.–2004. gadā); tiesas locekļa palīgs Ungārijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja kabinetā (1997–2000); Konkurences iestādes priekšsēdētāja vietnieks, pēc tam Konkurences padomes priekšsēdētājs (2000–2002); šķīrējtiesnesis Pastāvīgajā finanšu un kapitāla tirgus šķīrējtiesā (2008–2014); lektors (1990–1994); docents (1995–1999), pēc tam asociētais docents (2003–2016) Budapeštas Loránd Eötvös universitātē; Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautiskās tiesiskās sadarbības valsts sekretārs (2014–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

 

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

dzimis 1966. gadā; tiesību zinātņu studijas (Candidatus juris, Orhūsas universitāte, 1989); advokāts praktikants Dānijas valdības juridiskā padomdevēja birojā (1989–1991); tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā ģenerāladvokāta K. K. Gulmana [C. C. Gulmann] kabinetā (1991–1993); uzņemts Dānijas Advokātu kolēģijā (1993); advokāts Dānijas valdības juridiskā padomdevēja birojā (1993–1995); lektors Eiropas tiesībās Kopenhāgenas universitātē; docents Institut européen d'administration publique (IEAP) (Luksemburga, 1995–1997); Briseles Advokātu kolēģijas advokāts (1997); IEAP docents, pēc tam direktora pienākumu izpildītājs (Luksemburga, 1997–1999); Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) Uzraudzības iestādes Juridiskā dienesta administrators (1999–2000); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu Tiesā tiesneša K. K. Gulmana kabinetā (2003–2006), pēc tam tiesneša L. Beja Larsena [L. Bay Larsen] kabinetā (2006–2013); no 2013. gada 7. oktobra līdz 2016. gada 31. augustam – Civildienesta tiesas tiesnesis; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

dzimis 1966. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Stokholmas universitātē (1991); ieguvis diplomu juridiskajā tulkošanā franču un angļu valodā Paris II Panthéon-Assas universitātē (1991); specializēto augstskolas studiju diploms Parīzes Sorbonas universitātē [université de Paris I, Panthéon-Sorbonne] (1992); Parīzes Politikas studiju institūta diploms (1993); pētnieks Zviedrijas valsts aizsardzības pētniecības aģentūrā (1992. un 1994. gadā); dalība Zviedrijas ierēdņu apmācības programmā (1993–1994); Ārlietu ministrijas juriskonsults Eiropas lietās (1994–1995); tiesas locekļa palīgs Eiropas Kopienu Tiesā (1995–2000); lektors Stokholmas universitātē (2000–2016); jurists (2001–2006), pēc tam advokāts (2006–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

dzimusi 1967. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs Jasi Alexandru Ioan Cuza universitātē (1990); tiesību zinātņu doktore (1999); tiesnese Bukarestes 4. rajona tiesā (1991–1996); Bukarestes tiesas tiesnese (1996–1999) un nodaļas priekšsēdētāja (1997–1999); Bukarestes Apelācijas tiesas tiesnese (1999–2005) un nodaļas priekšsēdētāja (1999–2003); Eiropas Patentu iestādes Apelācijas valdes paplašinātā sastāvā locekle (2006–2016); mācībspēks, pēc tam direktore Valsts tiesnešu institūtā (2011–2016); tiesnese Rumānijas Augstākajā kasācijas tiesā (2006–2016); Valsts tiesnešu institūta zinātniskās padomes un Valsts tiesas sekretāru skolas valdes locekle (2011–2016); Bukarestes universitātes Doktorantūras skolas padomes ievēlētā locekle (2012–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

dzimusi 1967. gadā; ieguvusi diplomu tiesību zinātnēs Koimbras universitātē (1991); pēcdiploma studijas intelektuālā īpašuma tiesībās Lisabonas universitātē (2001); advokāta palīdze (1991–1992); tiesnese (1992–1995); tiesnese pirmās instances tiesās (1995–1997); tiesnese Lisabonas Komerctiesā (1999–2016); tiesnese Koimbras Apelācijas tiesā (2016); tiesību zinātņu lektore vairākās Portugāles universitātēs un Valsts tiesnešu skolā; Portugāles tiesnešu asociācijas ģenerālsekretāre (2012–2015), pēc tam priekšsēdētāja (2015–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

dzimis 1974. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Prāgas Kārļa universitātē (1997) un Master of Laws Stokholmas universitātē (2000); tiesību zinātņu doktors (2007); Eiropas Savienības tiesību lektors Prāgas Kārļa universitātē (2001–2003) un Čehijas Republikas Juridiskajā akadēmijā (2001–2016); tiesnesis Prāgas pašvaldības tiesā (1997–2001); Prāgas 2. rajona tiesas tiesnesis (2001–2005); tiesnesis Čehijas Republikas Augstākajā administratīvajā tiesā (2005–2016); lektors Brno Masaryk universitātes Juridiskajā fakultātē (2006–2016) un Olomoucas Palacký universitātes Juridiskajā fakultātē (2014–2016); juridiskais līdzstrādnieks Tieslietu ministrijā (2010–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

dzimusi 1976. gadā; ieguvusi diplomu tiesību zinātnēs Gdaņskas universitātē (1999); Tulūzas Sociālo zinātņu universitātes padziļināto studiju diploms (2000); Eiropas Koledžas Master of Laws Eiropas tiesībās (2002); tiesību zinātņu doktore (2004); lektore Eiropas Savienības tiesībās Gdaņskas Tehniskajā universitātē (2010–2016); docente (2006–2014), pēc tam asociētā profesore (2014–2016) Polijas Zinātņu akadēmijas Tiesību zinātņu institūtā; kopīgas publikācijas un dalība vairākos juridiskos izdevumos; vairāku publikāciju autore; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

dzimis 1978. gadā; ieguvis jurista diplomu Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātē (2002) un Master of Laws Eiropas tiesībās Eiropas koledžā (Brige, 2004); tiesību zinātņu doktors (2008); Briseles Advokātu kolēģijas advokāts (2004–2006); Eiropas Savienības procesuālo tiesību docents Sofijas Valsts un pasaules ekonomikas universitātē (2008–2012) un Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātē (2010–2013); Bulgārijas Zinātņu akadēmijas asociētais profesors Eiropas Savienības tiesībās un starptautiskajās privāttiesībās (kopš 2014. gada); vieslektors Kembridžas universitātē un KU Leuven; tiesas locekļa palīgs Eiropas Savienības Tiesā (2007–2016); Bulgārijas Eiropas tiesību apvienības dibinātājs un biedrs un direktoru komitejas loceklis; Eiropas tiesību žurnāla Evropeiski praven pregled galvenais redaktors; daudzu publikāciju Eiropas tiesību jomā autors; no 2016. gada 13. aprīļa līdz 31. augustam – Civildienesta tiesas tiesnesis; kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Dzimis 1963. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister – Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); Eiropas lietu jurists Law Society, Chancery Lane Londonā (1988–1990); Law Society of England and Wales un Law Society of Scotland pārstāvis Briselē (1990–1993); barrister (1993–2009) un senior counsel (2009–2012); konkurences tiesību lektors Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999); lektors EU-China Law School (2008–2012); High Court (Īrija) tiesnesis (2012–2017) un Imigrācijas un patvēruma lietu palātas priekšsēdētājs (2014–2017); Vispārējās tiesas tiesnesis kopš 2017. gada 8. jūnija.

Geert De Baere
Geert De Baere

dzimis 1979. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs (Antverpenes universitāte, 2002); Master of Laws (2003) un tiesību zinātņu doktors (2007) (King’s College, Kembridžas universitāte); pieaicinātais pētnieks (Visiting Research Fellow) Kolumbijas universitātes Juridiskajā fakultātē (2005); asociētais pēcdoktorantūras pētnieks Antverpenes universitātē (2007–2009); vieslektors (2009), pēc tam lektors (2010–2014) un galvenais lektors (kopš 2015. gada) Eiropas Savienības tiesībās un starptautiskajās tiesībās Lēvenes universitātē (KU Leuven); tiesas locekļa palīgs Eiropas Savienības Tiesā ģenerāladvokātes E. Šarpstones [E. Sharpston] kabinetā (2007–2009), pēc tam tiesneses A. Prehalas [A. Prechal] kabinetā (2016 un 2017); kopš 2017. gada 4. oktobra – Vispārējās tiesas tiesnesis.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

dzimusi 1971. gadā; maģistra un doktora grāds tiesību zinātnēs Maltas Universitātē (1995); maģistra grāds kriminoloģijā Kembridžas Universitātē (1996); Eiropas tiesību trešā cikla studijas King’s College London (2018); advokāte Maltas Advokātu kolēģijā (1996−2019); juridiskā eksperte Valetas tiesās, Malta (1997−2019); Maltas Valsts šķīrējtiesnešu grupas locekle (2006−2019); Maltas Apdrošināšanas apvienības juridiskā eksperte (2006−2019); Maltas Nodarbinātības lietu komisijas locekle (2009−2019); juridiskā padomniece Sociālās aizsardzības ministrijā (1997−1998); Valsts Ģimenes lietu komisijas locekle (2012−2013); Vispārējās tiesu sistēmas reformas komisijas locekle (2013); Tiesību reformas komisijas locekle (2014−2016); “Vīzu” darba grupas priekšsēdētāja Maltas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē (2016−2017); kopš 2019. gada 20. marta – Vispārējās tiesas tiesnese.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

dzimis 1968. gadā; tiesību zinātņu studijas (Panthéon-Assas universitāte, Parīze); pārvaldības studijas (Paris-Dauphine universitāte); Eiropas Koledža (1992); iestājeksāmens Parīzes Advokātu apmācību reģionālajā centrā; Briseles Advokātu kolēģijas advokāta apliecība; advokāta darbība Briselē; Eiropas Kopienu Komisijas vispārējā konkursa laureāts; tiesneša palīgs Pirmās instances tiesā (priekšsēdētāja A. Saggio kabinets (1996-1998), priekšsēdētāja B. Vesterdorf kabinets (1998-2002); Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja kabineta vadītājs (2003-2005); kopš 2005. gada 6. oktobra - Vispārējās tiesas sekretārs.