Prezentarea membrilor
Marc Jaeger
Marc Jaeger

născut în 1954; licențiat în drept la Universitatea „Robert Schuman" din Strasbourg; studii la Colegiul Europei; admis în Baroul Luxemburg (1981); attaché de justice, delegat pe lângă procurorul general din Luxemburg (1983); judecător la Tribunalul Luxemburg (1984); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1986-1996); președinte al Institut universitaire international din Luxemburg (IUIL); judecător la Tribunal începând cu data de 11 iulie 1996; președintele Tribunalului începând cu data de 17 septembrie 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

născut în 1960; licențiat în drept (Universitatea Groningen, 1983); studii la Colegiul Europei (1983-1984); asistent la Colegiul Europei (1984-1986); titular de curs la Universitatea Leiden (1986-1987); raportor în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Comunităților Europene (1987-1989); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1989-1992); coordonator politic în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Comunităților Europene (1992-1993); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1993-1995); avocat la Baroul Bruxelles din 1995; profesor la Universitatea Erasmus din Rotterdam din 2000; autor al unor numeroase publicații; Judecător la Tribunal începând cu data de 13 septembrie 2010; vicepreședinte al Tribunalului începând cu 20 septembrie 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

născută în 1949; doctor în drept, asistent universitar de drept economic (înainte de 1989), ulterior doctor în științe, profesor de dreptul afacerilor (din anul 1993) la Facultatea de Drept a Universității „Karlovy" din Praga; membru al conducerii Comisiei de Valori Mobiliare (1999-2002); avocat; membru al Consiliului legislativ al guvernului ceh (1998-2004); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004.

Miro Prek
Miro Prek

născut în 1965; diplomă în drept (1989); master în drept; doctor în drept; admis în barou (1994); diverse atribuții și funcții în administrația publică, în principal în cadrul Biroului guvernamental pentru legislație (secretar de stat adjunct și director adjunct, șef al Departamentului de drept european și de drept comparat) și în cadrul Biroului pentru afaceri europene (subsecretar de stat); membru al echipei de negociere a Acordului de asociere (1994-1996) și pentru aderarea la Uniunea Europeană (1998-2002), responsabil de afacerile juridice; avocat practicant; șef de echipă și expert senior în cadrul unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană privind adaptarea la legislația europeană și pentru integrarea europeană, în principal în Balcanii de Vest; șef de divizie în cadrul Curții de Justiție a Comunităților Europene (2004-2006); judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2006

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

născut în 1963; licențiat în drept, Universitatea din Copenhaga (1988); funcționar la Ministerul Afacerilor Externe (1988-1991); titularul cursului de drept internațional și de drept european la Universitatea din Copenhaga (1988-1991); secretar în cadrul Reprezentanței Permanente a Danemarcei pe lângă Națiunile Unite la New York (1991-1994); funcționar în cadrul Serviciului juridic al Ministerului Afacerilor Externe (1994-1995); profesor asociat la Universitatea din Copenhaga (1995); consilier, ulterior consilier principal pe lângă prim-ministru (1995-1998); ministru consilier în cadrul Reprezentanței Permanente a Danemarcei pe lângă Uniunea Europeană (1998-2001); consilier special pe lângă prim-ministru pentru probleme juridice (2001-2002); șef de departament și jurisconsult pe lângă prim-ministru (martie 2002-iulie 2004); subsecretar de stat și jurisconsult pe lângă prim-ministru (august 2004-august 2007); judecător la Tribunal începând cu data de 17 septembrie 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

născut în 1952; licențiat al Școlii de Înalte Studii Comerciale din Helsinki și al Facultății de Drept a Universității din Helsinki; referent la Curtea Administrativă Supremă din Finlanda; secretar general al Comitetului pentru reforma protecției juridice în administrația publică; administrator principal la Curtea Administrativă Supremă; secretar general al Comitetului pentru reforma contenciosului administrativ, consilier la Direcția legislativă a Ministerului Justiției; grefier adjunct la Curtea AELS; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene; judecător la Curtea Administrativă Supremă (1998-2005); membru al Comitetului pentru Refugiați; vicepreședinte al Comitetului de dezvoltare a instituțiilor judiciare finlandeze; judecător la Tribunalul Funcției Publice în perioada 6 octombrie 2005-6 octombrie 2009; judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2009; vicepreședinte al Tribunalului începând cu data de 9/șaptesprezece/2013 până la data de 09/nouăsprezece/2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

născut în 1957; licențiat în drept la Universitatrea din Atena (1980); diplomă de studii aprofundate de drept public acordată de Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificat acordat de Centre universitaire d'études communautaires et européennes (Universitatea Paris I) (1982); auditor la Consiliul de Stat (1985-1992); maître des requêtes la Consiliul de Stat (1992-2005); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1994-1996); membru asociat al Curții Supreme Speciale din Grecia (1998 și 1999); consilier la Consiliul de Stat (2005); membru al Curții speciale pentru cauze de recuzare (2006); membru al Consiliului Superior al Magistraturii Administrative (2008); inspector pentru instanțele administrative (2009-2010); judecător la Tribunal începând cu 25 octombrie 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

născut în 1950; licențiat în drept (Universitatea La Sapienza din Roma, 1973), diplomă de Înalte studii europene la Colegiul Europei (Bruges, 1974-1975); funcționar al Comisiei Comunităților Europene (Direcția „Afaceri internaționale” a Direcției generale a Agriculturii, 1975-1976); membru al serviciului juridic al Comisiei Comunităților Europene (1976-1991 și 1994-1995); reprezentant al serviciului juridic al Comisiei Comunităților Europene la Luxemburg (1990 1991); referent juridic în cadrul cabinetului judecătorului G. F. Mancini la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-1994); consilier juridic al membrilor Comisiei Comunităților Europene M. Monti (1995-1997) și F. Bolkestein (2000-2002); director al Direcției „Politica contractelor de achiziții publice” (2002-2003), al Direcției „Servicii, proprietate intelectuală și industrială, media și protecția datelor” (2003-2005) și al Direcției „Servicii” (2005-2011) din cadrul Direcției generale „Piața internă” a Comisiei Comunităților Europene; consilier juridic principal și director al echipei „Justiție, libertate și securitate, drept civil și drept penal” din cadrul serviciului juridic al Comisiei Europene (2011-2012); judecător la Tribunal începând cu data de 17 septembrie 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

născută în 1956; absolventă a Universității din Rijeka (masterat, 1979) și a Universității din Zagreb (LL.M., 1984; doctorat în drept, 1996); profesor asistent (1980-1998), profesor asociat (2003-2009) și profesor (2009-2013) la Facultatea de Drept a Universității din Rijeka; profesor asistent la Facultatea de Economie a Universității din Rijeka (1990-2013); președinta Asociației de Drept Comparat din Croația (2006-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 4 iulie 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

născut în 1960; absolvent al Trinity College, Dublin (Științe juridice) (1984) și al Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister‑at‑Law) (1986); Bencher al Honourable Society of King's Inns (din 2013); professor afiliat la University College Cork (din 2015); membru al consiliului director al Irish Centre for European Law (din 1997); Barrister‑at‑Law (1986‑1990 și 1997‑2003) și Senior Counsel (2003‑2013) al baroului irlandez; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1990‑1997); vicepreședinte al Council of European National Youth Committees (1979-1981); secretar general al Organising Bureau of European School Student Unions (1977‑1984); secretar general al Irish Union of School Students (1977‑1979); membru al delegației permanente a Consiliului Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene și pe lângă Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (2006‑2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

născut în 1967; licențiat al Institutului de Studii Politice din Grenoble (1988) și al Școlii Naționale de Administrație (1993); auditor la Consiliul de Stat [judecător raportor la Secția de contencios (1993-1997) și membru al Secției sociale (1996-1997)]; înalt funcționar („maître des requêtes") la Consiliul de Stat (1996-2008); conferențiar universitar la Institutul de Studii Politice din Paris (1993-1995); comisar al guvernului pe lângă Comisia specială de casație în materie de pensii (1994-1996); consilier juridic la Ministerul Funcției Publice și la Primăria Parisului (1995-1997); secretar general la prefectura departamentului Yonne, subprefect al arondismentului Auxerre (1997-1999); secretar general la prefectura departamentului Savoie, subprefect al arondismentului Chambéry (1999-2001); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (2001-2005); membru titular al Comisiei de recurs din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) (2001-2005); judecător la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene (2005-2011, președinte de cameră în perioada 2008-2011); consilier de stat (adjunct al președintelui Camerei a opta a Secției de contencios 2011-2013); membru al Comisiei de recurs din cadrul Agenției Spațiale Europene (2011-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

născută în 1963; licențiată în drept a Universității din Letonia (1986); inspector la Ministerul Afacerilor Interne pentru regiunea Kirov și orașul Riga (1986-1989); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Riga (1990-1994); avocat (1994-1998 și iulie 1999-mai 2000); ministru al justiției (noiembrie 1998-iulie 1999 și mai 2000-octombrie 2002); membru al Curții Internaționale de Arbitraj de la Haga (2001-2004); membru al parlamentului (2002-2004); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

născut în 1969; absolvent al Universității din Atena (Ptychion în 1991); studii postuniversitare la Universitatea Paris II (DEA în drept public în 1992) și la Universitatea Aix-Marseille III (doctorat în drept în 1995); membru al Baroului din Cipru, membru al Baroului din Nicosia începând din 1993; titular de curs la Universitatea din Cipru (1997-2002), conferențiar universitar de drept constituțional din septembrie 2002; cercetător la Centrul European de Drept Public (2001-2002); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

născut în 1950; studii de drept la Universitatea din Erlangen-Nürnberg (1970-1975); referent juridic în cadrul Tribunalului Regional Superior din Nuremberg (1975-1978); funcționar în cadrul Ministerului Federal al Economiei (1978-1982); funcționar în cadrul Reprezentanței Permanente a Republicii Federale Germania pe lângă Comunitățile Europene (1982); funcționar în cadrul Ministerului Federal al Economiei, responsabil de problemele de drept comunitar și de dreptul concurenței (1983-1992); șef al Departamentului „Dreptul Uniunii Europene" (1992-2007) din cadrul Ministerului Justiției; șef al delegației germane a grupului de lucru „Curtea de Justiție" din cadrul Consiliului; agent al guvernului federal în numeroase cauze care s-au aflat pe rolul Curții de Justiție a Comunității Europene; judecător la Tribunal începând cu data de 17 septembrie 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

născut în 1952; doctor în drept (Universitatea „Comenius" din Bratislava, 1979); consilier juridic (1975-1990); grefier însărcinat cu Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Municipal din Košice (1991); judecător la Tribunalul Municipal din Košice (ianuarie-octombrie 1992); judecător și președinte de cameră la Curtea Regională din Košice (noiembrie 1992-2009); judecător detașat la Curtea Supremă a Republicii Slovace, Camera de drept comercial (octombrie 2004-septembrie 2005); președinte al Colegiului de drept comercial la Curtea Regională din Košice (octombrie 2005-septembrie 2009); membru extern al Departamentului de drept comercial și economic al Universității „P. J. Šafárik" din Košice (1997-2009); membru extern al corpului profesoral al Academiei Judiciare (2005-2009); judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

născută în 1958; licențiată în drept la Universitatea din Sofia; master în drept european la Institut d’études européennes din cadrul Universității libere din Bruxelles; specializări în drept economic și în dreptul proprietății intelectuale; judecător stagiar la Tribunalul regional din Sofia (1985-1986); consilier juridic (1986-1988); avocat în Baroul din Sofia (1988-1992); director general al Biroului serviciilor pentru corpul diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor externe (1992-1994); exercitare a profesiei de avocat la Sofia (1994-2011) și la Bruxelles (2007-2011); arbitru la Sofia în cadrul soluționării unor litigii comerciale; participare la redactarea a numeroase texte legislative în calitate de consilier juridic în cadrul parlamentului bulgar; judecător la Tribunal începând cu 19 septembrie 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

născut în 1961; doctor în drept al Universității din Malta; master în drept european (Universitatea din Exeter); doctorat în dreptul concurenței (Universitatea din Londra); jurist la Ministerul Justiției (1987-1990); jurist principal la Ministerul Afacerilor Externe (1990-1994); membru al Copyright Board (Comisia pentru drepturile de autor) (1994-2005); jurist revizor la Ministerul Justiției și al Colectivităților Locale (2001-2002); administrator în cadrul Malta Resources Authority (Autoritatea pentru Gestionarea Resurselor din Malta) (2001-2009); consultant în drept european (începând cu anul 1994); consilier în dreptul concurenței și al consumului la Ministerul Finanțelor, al Economiei și al Investițiilor (2000-2010); consilier în dreptul concurenței și al consumului pe lângă primul ministru (2010-2011), consultant al Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Autoritatea Malteză de Concurență și de Protecție a Consumatorilor) (2012); titular de curs (1994-2001), conferențiar (2001-2006), apoi profesor asociat (începând cu anul 2007) și titular al catedrei Jean Monnet în drept european (începând cu anul 2009) la Universitatea din Malta; cofondator și vicepreședinte al Maltese Association for European Law (Asociația Malteză de Drept European); judecător la Tribunal începând cu data de 8 octombrie 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

născut în 1950; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1973); doctorat în drept (1978), asistent, lector și ulterior conferențiar la Facultatea de Drept a Universității din Vilnius (1977-1992); consultant la Departamentul juridic al Parlamentului Republicii Lituania (1990-1992); consilier la ambasada Lituaniei în Belgia (1992-1994); consilier la ambasada Lituaniei în Franța (1994-1996); membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1996-1999); judecător la Curtea Supremă a Lituaniei (1999-2011); conferențiar la Catedra de drept penal a Universității din Vilnius (2003-2013); reprezentantul Republicii Lituania în Organismul Comun de Supraveghere al Eurojust (2004-2011); judecător la Curtea Constituțională a Republicii Lituania (2011-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

născut în 1952; doctor în drept al Universității din Viena (1981); funcționar la Cancelaria Federală, Serviciul de afaceri constituționale (1981-1997); consilier la Serviciul Juridic al Comisiei Europene (1997-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

născut în 1967; licențiat în drept magna cum laudae (1985-1990) și studii de doctorat (1990-1993) la Universitatea Complutense, Madrid; procuror, Gerona (2000-2003); consilier judiciar și pe probleme de drepturile omului pentru Autoritatea provizorie a Coaliției, Bagdad, Irak (2003-2004); judecător civil de primă instanță și judecător de instrucție (2003-2007), apoi judecător principal, Gerona (2008); șef adjunct al misiunii „Stat de drept" pentru Irak EUJUST LEX la Consiliul Uniunii Europene (2005-2006); consilier referent juridic la Curtea Constituțională (2006-2011 și 2013); secretar de stat pe probleme de securitate (2012-2013); expert civil în domeniul statului de drept și al reformei sectorului de securitate la Consiliul Uniunii Europene (2005-2011); expert extern pe probleme de drepturile omului și de justiție penală la Comisia Europeană (2011-2013); profesor și autor a numeroase lucrări; judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

născut în 1974; licențiat în drept (Universitățile din Tartu și din Poitiers); consilier la Ministerul Justiției (1995-1999); șeful secretariatului Comisiei constituționale a Parlamentului Estonian (1999-2000); judecător la Curtea de Apel Tallin (din 2002); membru al comisiei de examene în magistratură (din 2005); participare la lucrări legislative în domeniul dreptului constituțional și al dreptului administrativ; judecător la Tribunal începând cu data de 23 octombrie 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

născut în 1945; diplome ale Universității din Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (istorie și literatură engleză, drept); master în drept civil la Universitatea Tulane din Louisiana (MCL 1969); înscriere în Baroul Scoției (1972) și în Baroul New York (1977); numire în calitate de Queen’s Counsel (1988); înscriere în Baroul Angliei și al Țării Galilor (1996) și în Baroul Bruxelles (1999); exercitarea profesiei de avocat în Barourile Edinburgh, Bruxelles, Londra și New York; profesor invitat (1991) și doctor honoris causa (2009) al Universității din Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012); arbitru la Camera de Comerț Internațională (CCI), la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor privind Investițiile (CIRDI) și la Tribunalul Arbitral pentru Sport (TAS); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

născut în 1948; licențiat în drept al Universității din Atena (1971); licențiat în științe economice (studii postuniversitare) al Universității de Economie din Atena (1974); admis în Baroul din Atena (1973); doctor în drept al Universității din Hamburg (1984); avocat (1973-2016); profesor de drept economic internațional și european (2007-2015) și profesor în programul de master în drept internațional și în dreptul european al energiei (2015-2016) la Facultatea de Drept a Universității din Tracia; asistent (1980-1984), titular de curs (1992-2006) și profesor invitat (2015) la Facultatea de Drept a Universității din Hamburg; membru al Comisiei de concurență elene (1992-2006); consilier juridic al ministrului dezvoltării economice și energiei (2007-2009); consilier juridic numit de guvernul Republicii Cipru (2002-2003); membru al consiliului de administrație al Centrului pentru drept internațional și european economic din Salonic (2005-2011); trezorier (1987-2000) și secretar general (2000-2016) al asociației elene pentru dreptul european; membru fondator și secretar general al asociației elene pentru dreptul energiei (2012-2016); vicepreședinte al asociației germano-elene a juriștilor (Hamburg) (1987-2016); secretar general al asociației greco-germane a juriștilor (Atena) (1990 2016); autor al unor numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

născut în 1957; diplomat în drept al Universității Complutense din Madrid (1979) și master la Fletcher School of Law and Diplomacy a Universității Tufts (Statele Unite) (1985); profesor de drept la Universitatea CEU San Pablo (1985-1993); consilier juridic la Consiliul de Stat (1983-1996); secretar general al Center for the Advanced Study in the Social Sciences din cadrul Fundației Juan March (1991-1996); subsecretar în Ministerul Afacerilor Interne (1996-2001); consilier juridic (2001-2003); avocat (2004-2005); director al masterului în relații internaționale și profesor de drept la Instituto de Empresa (2007-2013); consilier juridic senior la Consiliul de Stat (2005-2016); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

născut în 1962; licență în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988) și Master of Laws la Universitatea Cambridge (1990); asistent în cercetare la Universitatea Catolică din Leuven (1991-1997); avocat la Baroul din Luxemburg (1989-2004); membru al Comitetului pentru drepturile omului și al Comitetului de drept penal din cadrul Consiliului Barourilor Europene (CCBE) (2002-2004); membru al rețelei Uniunii Europene de experți independenți în materia drepturilor fundamentale (2002-2004); membru al comisiei consultative pentru drepturile omului din Luxemburg (2000-2004); judecător (2004-2015), președinte de secție (2011-2012), vicepreședinte (2012), apoi președinte (2012-2015) al Curții Europene a Drepturilor Omului; titular de curs asociat la Universitatea din Luxemburg (1996-2006); profesor la Universitatea Nancy 2 (1997 2009); membru al Institutului Marelui Ducat, Secția științe morale și politice (din 2002); Honorary Fellow al Fitzwilliam College din cadrul Universității Cambridge (din 2013); Honorary Bencher al Gray's Inn din Londra (din 2013); profesor de onoare la University College din cadrul Universității din Londra (din 2013); membru al unor comitete științifice ale mai multor reviste juridice; autor al unor numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

născut în 1963; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1986); doctor în drept (2000); procedură de abilitare (2008); procuror (1986-1990); judecător (1991-1994) și vicepreședinte (1993-1994) al Tribunalului de Primă Instanță din Vilnius; judecător și președinte al Secției civile (1995-2002) a Curții de Apel din Lituania; judecător (2002-2013) și președinte (2002-2008) al Curții Supreme Administrative din Lituania; titular de curs la Universitatea din Vilnius (1997) și la Universitatea Mykolas Romeris (1998-2000); profesor asociat (2000-2008), șef al Departamentului de procedură civilă (2002-2006) și profesor (din 2008) la Universitatea Mykolas Romeris; președinte al Asociației Europene a Magistraților (AEM) (2006-2008); vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Magistraților (UIM) (2006-2014); membru al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) (2000-2014); membru al consiliului de administrație al Asociației Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) (2010-2013); membru al comitetului consultativ al Academiei de Drept European (ERA) (2008-2011); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

născut în 1965; licențiat în drept al Universității Loránd Eötvös din Budapesta (1990), în istoria artei (1992) și Master of Laws al Universității din Heidelberg (1991); doctor în drept (2004); avocat la Baroul din Budapesta (1995-2016); profesor asociat de drept (1991-2005) și profesor de drept (2005-2016) la Universitatea Loránd Eötvös; șef al Departamentului de drept comercial (2007-2013), apoi șef al Departamentului de drept privat și comercial, precum și profesor (2013-2016) la Universitatea Catolică Péter Pázmány din Budapesta; profesor invitat la Universitatea Catolică din Lyon (2013-2016); arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă bursa maghiară și arbitru ad hoc (2004-2016); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

 

Nina Półtorak
Nina Półtorak

născută în 1971; licențiată în drept a Universității Jagellonne din Cracovia (1995); doctor în drept (2001); doctor abilitat în științe juridice (2011); profesor asociat (2003-2013), apoi profesor (din 2013) la catedra de drept al Uniunii Europene din cadrul Universității Jagellonne; director de programe de studii postuniversitare de drept al Uniunii Europene la Universitatea Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar la Universitatea Oxford (1998) și la Institutul Universitar European din Florența (2005); admisă la Baroul din Cracovia (2000); consilier juridic (2000-2012); judecător la Tribunalul Administrativ al voievodatului Cracovia (2012-2016); detașată la Curtea Supremă Administrativă a Republicii Polone (2014-2016); director al Departamentului de drept european al Curții Supreme Administrative (2013-2016); autor al unor numeroase publicații în drept european; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

născută în 1974; licențiată în drept a Universității East Anglia (1995) și Master of Laws la Universitatea din Bristol (1996); admisă la Baroul din Cipru (1997); membru al Serviciului juridic al Republicii Cipru, în cadrul Departamentului de drept al Uniunii Europene (1998-2008); expert național detașat în cadrul Direcției „Cercetare și documentare" a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2005-2007); consilier juridic al președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (2012); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Europene (2008-2016); judecător la Tribunal din 13 aprilie 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

născut în 1964; licențiat în drept la Universitatea din Stockholm (1991) și la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 și 1994); admis în Baroul din Stockholm (2008); referent juridic la Tribunalul de primă instanță din Södertälje și la Curtea de apel din Svea (1991‑1993 și 1994‑1995); judecător la Tribunalul de primă instanță din Gotland și din Norrtälje (1995‑1996); judecător la Curtea de apel din Svea (1996‑1997); secretar adjunct în comisia parlamentară a Ministerului Finanțelor (1997‑1998); consilier juridic pentru afaceri europene la Ministerul Afacerilor Externe (1999); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (1998 și 1999‑2006); jurist, apoi avocat (2006‑2008); judecător (2009‑2016) și președinte de cameră (2012‑2015) la Tribunalul de primă instanță din Södertörn; titular de curs la Universitatea din Stockholm (2006‑2008); titular de curs la Academia instanțelor suedeze (2011‑2016); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2016.

Inga Reine
Inga Reine

născută în 1975; licențiată în drept la Universitatea din Letonia (1996); master la Centrul interuniversitar european pentru drepturile omului și democratizare (EIUC) (Italia, 1998); jurist la Oficiul leton pentru drepturile omului (1995-1999); consilier la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) [misiune în Kosovo (1999‑2002) și misiune în Muntenegru (2002‑2003)]; jurist la Ministerul Afacerilor Externe și reprezentant al guvernului pe lângă organizațiile internaționale specializate în drepturile omului (2003‑2012); șef de divizie (2012‑2015) și consilier juridic (2012‑2016) la Reprezentanța permanentă a Letoniei pe lângă Uniunea Europeană; membru al Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH) al Consiliului Europei (2003‑2012); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

născut în 1950; licențiat în drept și avocat în cadrul Baroului din Padova; asistent, apoi cercetător în drept civil și comparat la Facultatea de drept a Universității din Padova (1977-1982); titular de curs în materia dreptului comunitar la Colegiul European (Parma, 1990-1998), la facultățile de drept din Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) și la Universitatea de Stat din Milano (2000-2001); membru al comitetului științific al Master in European integration din cadrul Universității din Padova; funcționar la Direcția bibliotecă, cercetare și documentare a Curții de Justiție a Comunităților Europene (1982-1984); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă avocatul general G. F. Mancini (1984-1988); consilier juridic al secretarului general al Parlamentului European, domnul E. Vinci (1988-1993); șef de divizie la Serviciul juridic al Parlamentului European (1995-1999); director al Direcției de afaceri legislative și de concilieri, de relații interinstituționale și de relații cu parlamentele naționale din cadrul Parlamentului European(1999-2004); director al Direcției de relații externe a Parlamentului European (2004-2006); director al Direcției de afaceri legislative din cadrul Serviciului juridic al Parlamentului European (2006-2011); autor a mai multe publicații în dreptul civil italian și în dreptul Uniunii Europene; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 6 octombrie 2011 şi până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

René Barents
René Barents

născut în 1951; licențiat în drept și licență specială în economie (Universitatea Erasmus din Rotterdam, 1973); doctor în drept (Universitatea din Utrecht, 1981); cercetător în drept european și în drept economic internațional (1973-1974) și conferențiar în drept european și în drept economic la Institutul Europa al Universității din Utrecht (1974-1979) și la Universitatea din Leyde (1979-1981); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1981-1986); șef al secției Drepturi statutare din cadrul Diviziei de personal a Curții de Justiție a Comunităților Europene (1986-1987); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1987-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-2000); șef de divizie (2000-2009), apoi director (2009-2011) al Direcției cercetare și documentare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2009-2011); profesor titular (1988-2003) și profesor de onoare (începând cu 2003) în drept european la Universitatea din Maastricht; consilier la Curtea de Apel din 's-Hertogenbosch (1993-2011); membru al Academiei Regale de Științe a Țărilor de Jos (începând cu 1993); numeroase publicații în materie de drept european; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 6 octombrie 2011 până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

născut în 1953; licențiat în drept la Universitatea Clasică din Lisabona (1975); diplomă de studii aprofundate la Universitatea din Strasbourg (1978); Master of Laws la Universitatea Harvard (1984); procuror al Republicii adjunct la Tribunalul de Primă Instanță din Cascais (1975-1976); jurist în cadrul secretariatului Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1978-1986); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1986-1987); șef de divizie în cadrul secretariatului Comisiei juridice și pentru drepturile omului din cadrul Parlamentului European (1988-1999); membru al secretariatului Convenției privind viitorul Europei (1999-2010); directorul Direcției afaceri instituționale și parlamentare din cadrul Serviciului juridic al Parlamentului European (2010-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

născut în 1963; licențiat în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988); Master of Laws la Universitatea Harvard (1989); doctor în drept (1998); licențiat în filologie (1984) și în filosofie (1984) la Universitatea Catolică din Louvain; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-1995); cercetător la Universitatea Catolică din Louvain (1995-1999); profesor la Universitatea din Groningen (1999-2001), apoi la Universitatea Catolică din Louvain (2001-2016); profesor invitat la mai multe universități, printre care Universitatea Paris-Dauphine (2013-2016); președinte al Academic Society for Competition Law (2013-2016); redactor-șef la mai multe reviste juridice; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Barna Berke
Barna Berke

născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta (1990); Master of Laws la Universitatea din Stockholm (1995); avocat în Baroul din Budapesta; consilier juridic pe lângă Parlamentul Maghiar în cadrul procesului de aderare a Ungariei la Uniunea Europeană (1994-1996 și 2002-2004); referent juridic pe lângă președintele Curții Constituționale din Ungaria (1997-2000); vicepreședinte al Autorității din domeniul concurenței, apoi președinte al Consiliului Concurenței (2000-2002); arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj a Piețelor Financiare si a Piețelor de Capital (2008-2014); titular de curs (1990-1994); conferențiar (1995-1999), apoi conferențiar asociat (2003-2016) la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta; secretar de stat responsabil cu cooperarea judiciară europeană și internațională în cadrul Ministerului Justiției (2014-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

născut în 1966; studii de drept (Candidatus juris), Universitatea din Aarhus (1989); avocat stagiar pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1989-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă avocatului general C. C. Gulmann (1991-1993); admis în baroul din Danemarca (1993); avocat pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1993-1995); titular de curs de drept european la Universitatea din Copenhaga; conferențiar la Institutul European de Administrație Publică (IEAP) (Luxemburg, 1995-1997); avocat în Baroul din Bruxelles (1997); conferențiar, ulterior director al IEAP (Luxemburg, 1997-1999); administrator la Serviciul juridic al Autorității de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (1999-2000); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă judecătorul Gulmann (2003-2006), apoi pe lângă judecătorul L. Bay Larsen (2006-2013); judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la de 7 octombrie 2013 și până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea din Stockholm (1991); diplomă în traducerea juridică franceză-engleză la Universitatea Paris II, Panthéon-Assas (1991); diplomă de studii superioare specializate la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1993); cercetător în cadrul Agenției suedeze de cercetare în domeniul apărării naționale (1992 și 1994); participare la programul de formare a funcționarilor suedezi (1993-1994); consilier juridic pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1994-1995); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1995-2000); titular de curs la Universitatea din Stockholm (2000-2016); jurist (2001-2006), apoi avocat (2006-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1990); doctor în drept (1999); judecător la Judecătoria Sectorului 4 din București (1991-1996); judecător (1996-1999) și președinte de secție (1997-1999) la Tribunalul București; judecător (1999-2005) și președinte de secție (1999-2003) la Curtea de Apel București; membru al Marii Camere de recurs a Oficiului European de Brevete (2006-2016); formator, apoi director al Institutului Național al Magistraturii (2011-2016); judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a României (2006-2016); membru al Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii și al Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri (2011-2016); membru ales al Consiliului școlii doctorale a Universității din București (2012-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea din Coimbra (1991); studii postuniversitare în domeniul dreptului proprietății intelectuale la Universitatea din Lisabona (2001); avocat stagiar (1991-1992); auditor de justiție (1992-1995); judecător de tribunal de primă instanță (1995-1997); judecător la Tribunalul Comercial din Lisabona (1999-2016); judecător la Curtea de Apel din Coimbra (2016); activitate didactică în domeniul dreptului în mai multe universități portugheze și la Școala Națională de Magistratură; secretar general (2012-2015) apoi președinte (2015-2016) al Asociației Judecătorilor Portughezi; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

născut în 1974; licențiat în drept la Universitatea Carolină din Praga (1997) și Master of Laws la Universitatea din Stockholm (2000); doctor în drept (2007); titular de curs de dreptul Uniunii Europene la Universitatea Carolină din Praga (2001-2003) și la Academia de Justiție a Republicii Cehe (2001-2016); auditor de justiție la Curtea Municipală din Praga (1997-2001); judecător la Tribunalul Districtual din Praga 2 (2001-2005); judecător la Curtea Administrativă Supremă a Republicii Cehe (2005-2016); titular de curs în cadrul Facultății de drept a Universității Masaryk din Brno (2006-2016) și a Universității Palacký din Olomouc (2014-2016); colaborator juridic al Ministerului Justiției (2010-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

născută în 1976; licențiată în drept a Universității din Gdańsk (1999); diplomă de studii aprofundate la Universitatea  de Științe Sociale din Toulouse (2000); Master of Laws în drept european la Colegiul Europei (2002); doctor în drept (2004); titulara cursului de dreptul Uniunii Europene la Universitatea Tehnică din Gdańsk (2010-2016); conferențiar (2006-2014), apoi profesor asociat (2014-2016) la Institutul de Studii Juridice al Academiei de Științe a Poloniei; coeditare și participare în cadrul mai multor reviste juridice; autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

născut în 1978; licențiat în drept la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2002) și Master of Laws în drept european la Colegiul Europei (Bruges, 2004); doctor în drept (2008); avocat în Baroul din Bruxelles (2004-2006); conferențiar universitar în dreptul procedural al Uniunii Europene la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia (2008 2012) și la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2010-2013); profesor asociat de drept al Uniunii Europene și de drept internațional privat la Academia de Științe din Bulgaria (din 2014); titular de curs invitat la Universitatea Cambridge și la KU Leuven; referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2007-2016); fondator și membru al comitetului director al Asociației Bulgare de Drept European; redactor-șef al revistei de drept european Evropeiski praven pregled; autor a numeroase publicații în materia dreptului european; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 13 aprilie până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

născut în 1963; licențiat în drept al University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister atașat la Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist în afaceri europene la Law Society, Chancery Lane la Londra (1988-1990); reprezentant al Law Society of England and Wales și al Law Society of Scotland la Bruxelles (1990-1993); barrister (1993-2009) și senior counsel (2009-2012); titular de curs în dreptul concurenței la Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993-1999); titular de curs la EU-China Law School (2008-2012); judecător (2012-2017) și președintele camerei responsabile de imigrație și azil (2014-2017) la High Court (Irlanda); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

născut în 1979; licențiat în drept (Universitatea din Anvers, 2002); Master of Laws (2003) și doctor în drept (2007) (King’s College, Universitatea din Cambridge); cercetător invitat (Visiting Research Fellow) la Facultatea de Drept a Universității Columbia (2005); cercetător postdoctoral asociat la Universitatea din Anvers (2007-2009); titular de curs invitat (2009), apoi titular de curs (2010-2014) și titular de curs principal (din 2015) în dreptul Uniunii Europene și în drept internațional la Universitatea din Louvain (KU Leuven); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cabinetul doamnei avocat general E. Sharpston (2007-2009) și ulterior în cabinetul doamnei judecător A. Prechal (2016-2017); judecător la Tribunal începând cu data de 4 octombrie 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Născută în 1971; licențiată și doctor în drept al Universității din Malta (1995); master în criminologie al Universității din Cambridge (1996); studii postuniversitare de drept european la King’s College London (2018); avocată în baroul din Malta (1996-2019); expert juridic pe lângă tribunalele din Valletta, Malta (1997-2019); membru al comitetului de arbitri naționali din Malta (2006-2019); expert juridic, Asociația Malteză de Asigurări (2006-2019); membră a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă din Malta (2009-2019); consilier juridic, Ministerul Protecției Sociale (1997-1998); membră a Comisiei Naționale pentru Familie (2012-2013); membră a Comisiei pentru Reforma Globală a Justiției (2013); membră a Comisiei privind Reforma Dreptului (2014-2016); președinta grupului de lucru „Vize” pe perioada președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene (2016-2017); judecătoare la Tribunal începând cu data de 20 martie 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

născut în 1968; studii juridice (Universitatea Panthéon-Assas, Paris); studii de gestiune (Universitatea Paris-Dauphine); Colegiul Europei (1992); examen de admitere la Centrul Regional de Formare Profesională a Avocaților din Paris; certificat de aptitudine pentru profesia de avocat emis de Baroul din Bruxelles; avocat la Bruxelles; laureat al unui concurs general organizat de Comisia Comunităților Europene; referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță (cabinetul președintelui Saggio, 1996-1998; cabinetul președintelui Vesterdorf, 1998-2002); șef de cabinet al președintelui Tribunalului de Primă Instanță (2003-2005); grefier la Tribunal începând cu data de 6 octombrie 2005.