Prezentarea membrilor
Marc van der Woude
Marc van der Woude

născut în 1960; licențiat în drept (Universitatea Groningen, 1983); studii la Colegiul Europei (1983-1984); asistent la Colegiul Europei (1984-1986); titular de curs la Universitatea Leiden (1986-1987); raportor în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Comunităților Europene (1987-1989); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1989-1992); coordonator politic în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Comunităților Europene (1992-1993); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1993-1995); avocat la Baroul Bruxelles din 1995; profesor la Universitatea Erasmus din Rotterdam din 2000; autor al unor numeroase publicații; Judecător la Tribunal începând cu data de 13 septembrie 2010; vicepreședinte al Tribunalului începând cu data 20 septembrie 2016 şi până la data de 26 septembrie 2019; președintele Tribunalului începând cu data de 27 septembrie 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

născut în 1969; absolvent al Universității din Atena (Ptychion în 1991); studii postuniversitare la Universitatea Paris II (DEA în drept public în 1992) și la Universitatea Aix-Marseille III (doctorat în drept în 1995); membru al Baroului din Cipru, membru al Baroului din Nicosia începând din 1993; titular de curs la Universitatea din Cipru (1997-2002), conferențiar universitar de drept constituțional din septembrie 2002; cercetător la Centrul European de Drept Public (2001-2002); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004; vicepreședinte al Tribunalului începând cu 27 septembrie 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

născut în 1952; licențiat al Școlii de Înalte Studii Comerciale din Helsinki și al Facultății de Drept a Universității din Helsinki; referent la Curtea Administrativă Supremă din Finlanda; secretar general al Comitetului pentru reforma protecției juridice în administrația publică; administrator principal la Curtea Administrativă Supremă; secretar general al Comitetului pentru reforma contenciosului administrativ, consilier la Direcția legislativă a Ministerului Justiției; grefier adjunct la Curtea AELS; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene; judecător la Curtea Administrativă Supremă (1998-2005); membru al Comitetului pentru Refugiați; vicepreședinte al Comitetului de dezvoltare a instituțiilor judiciare finlandeze; judecător la Tribunalul Funcției Publice în perioada 6 octombrie 2005-6 octombrie 2009; judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2009; vicepreședinte al Tribunalului începând cu data de 9/șaptesprezece/2013 până la data de 09/nouăsprezece/2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

născută în 1956; absolventă a Universității din Rijeka (masterat, 1979) și a Universității din Zagreb (LL.M., 1984; doctorat în drept, 1996); profesor asistent (1980-1998), profesor asociat (2003-2009) și profesor (2009-2013) la Facultatea de Drept a Universității din Rijeka; profesor asistent la Facultatea de Economie a Universității din Rijeka (1990-2013); președinta Asociației de Drept Comparat din Croația (2006-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 4 iulie 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

născut în 1960; absolvent al Trinity College, Dublin (Științe juridice) (1984) și al Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister‑at‑Law) (1986); Bencher al Honourable Society of King's Inns (din 2013); professor afiliat la University College Cork (din 2015); membru al consiliului director al Irish Centre for European Law (din 1997); Barrister‑at‑Law (1986‑1990 și 1997‑2003) și Senior Counsel (2003‑2013) al baroului irlandez; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1990‑1997); vicepreședinte al Council of European National Youth Committees (1979-1981); secretar general al Organising Bureau of European School Student Unions (1977‑1984); secretar general al Irish Union of School Students (1977‑1979); membru al delegației permanente a Consiliului Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene și pe lângă Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (2006‑2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

născut în 1967; licențiat al Institutului de Studii Politice din Grenoble (1988) și al Școlii Naționale de Administrație (1993); auditor la Consiliul de Stat [judecător raportor la Secția de contencios (1993-1997) și membru al Secției sociale (1996-1997)]; înalt funcționar („maître des requêtes") la Consiliul de Stat (1996-2008); conferențiar universitar la Institutul de Studii Politice din Paris (1993-1995); comisar al guvernului pe lângă Comisia specială de casație în materie de pensii (1994-1996); consilier juridic la Ministerul Funcției Publice și la Primăria Parisului (1995-1997); secretar general la prefectura departamentului Yonne, subprefect al arondismentului Auxerre (1997-1999); secretar general la prefectura departamentului Savoie, subprefect al arondismentului Chambéry (1999-2001); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (2001-2005); membru titular al Comisiei de recurs din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) (2001-2005); judecător la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene (2005-2011, președinte de cameră în perioada 2008-2011); consilier de stat (adjunct al președintelui Camerei a opta a Secției de contencios 2011-2013); membru al Comisiei de recurs din cadrul Agenției Spațiale Europene (2011-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

născut în 1962; licență în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988) și Master of Laws la Universitatea Cambridge (1990); asistent în cercetare la Universitatea Catolică din Leuven (1991-1997); avocat la Baroul din Luxemburg (1989-2004); membru al Comitetului pentru drepturile omului și al Comitetului de drept penal din cadrul Consiliului Barourilor Europene (CCBE) (2002-2004); membru al rețelei Uniunii Europene de experți independenți în materia drepturilor fundamentale (2002-2004); membru al comisiei consultative pentru drepturile omului din Luxemburg (2000-2004); judecător (2004-2015), președinte de secție (2011-2012), vicepreședinte (2012), apoi președinte (2012-2015) al Curții Europene a Drepturilor Omului; titular de curs asociat la Universitatea din Luxemburg (1996-2006); profesor la Universitatea Nancy 2 (1997 2009); membru al Institutului Marelui Ducat, Secția științe morale și politice (din 2002); Honorary Fellow al Fitzwilliam College din cadrul Universității Cambridge (din 2013); Honorary Bencher al Gray's Inn din Londra (din 2013); profesor de onoare la University College din cadrul Universității din Londra (din 2013); membru al unor comitete științifice ale mai multor reviste juridice; autor al unor numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

născută în 1974; licențiată în drept a Universității East Anglia (1995) și Master of Laws la Universitatea din Bristol (1996); admisă la Baroul din Cipru (1997); membru al Serviciului juridic al Republicii Cipru, în cadrul Departamentului de drept al Uniunii Europene (1998-2008); expert național detașat în cadrul Direcției „Cercetare și documentare" a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2005-2007); consilier juridic al președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (2012); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Europene (2008-2016); judecător la Tribunal din 13 aprilie 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

născut în 1953; licențiat în drept la Universitatea Clasică din Lisabona (1975); diplomă de studii aprofundate la Universitatea din Strasbourg (1978); Master of Laws la Universitatea Harvard (1984); procuror al Republicii adjunct la Tribunalul de Primă Instanță din Cascais (1975-1976); jurist în cadrul secretariatului Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1978-1986); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1986-1987); șef de divizie în cadrul secretariatului Comisiei juridice și pentru drepturile omului din cadrul Parlamentului European (1988-1999); membru al secretariatului Convenției privind viitorul Europei (1999-2010); directorul Direcției afaceri instituționale și parlamentare din cadrul Serviciului juridic al Parlamentului European (2010-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

născut în 1966; studii de drept (Candidatus juris), Universitatea din Aarhus (1989); avocat stagiar pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1989-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă avocatului general C. C. Gulmann (1991-1993); admis în baroul din Danemarca (1993); avocat pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1993-1995); titular de curs de drept european la Universitatea din Copenhaga; conferențiar la Institutul European de Administrație Publică (IEAP) (Luxemburg, 1995-1997); avocat în Baroul din Bruxelles (1997); conferențiar, ulterior director al IEAP (Luxemburg, 1997-1999); administrator la Serviciul juridic al Autorității de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (1999-2000); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă judecătorul Gulmann (2003-2006), apoi pe lângă judecătorul L. Bay Larsen (2006-2013); judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la de 7 octombrie 2013 și până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea din Coimbra (1991); studii postuniversitare în domeniul dreptului proprietății intelectuale la Universitatea din Lisabona (2001); avocat stagiar (1991-1992); auditor de justiție (1992-1995); judecător de tribunal de primă instanță (1995-1997); judecător la Tribunalul Comercial din Lisabona (1999-2016); judecător la Curtea de Apel din Coimbra (2016); activitate didactică în domeniul dreptului în mai multe universități portugheze și la Școala Națională de Magistratură; secretar general (2012-2015) apoi președinte (2015-2016) al Asociației Judecătorilor Portughezi; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

născut în 1978; licențiat în drept la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2002) și Master of Laws în drept european la Colegiul Europei (Bruges, 2004); doctor în drept (2008); avocat în Baroul din Bruxelles (2004-2006); conferențiar universitar în dreptul procedural al Uniunii Europene la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia (2008 2012) și la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2010-2013); profesor asociat de drept al Uniunii Europene și de drept internațional privat la Academia de Științe din Bulgaria (din 2014); titular de curs invitat la Universitatea Cambridge și la KU Leuven; referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2007-2016); fondator și membru al comitetului director al Asociației Bulgare de Drept European; redactor-șef al revistei de drept european Evropeiski praven pregled; autor a numeroase publicații în materia dreptului european; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 13 aprilie până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

născut în 1954; licențiat în drept la Universitatea „Robert Schuman" din Strasbourg; studii la Colegiul Europei; admis în Baroul Luxemburg (1981); attaché de justice, delegat pe lângă procurorul general din Luxemburg (1983); judecător la Tribunalul Luxemburg (1984); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1986-1996); președinte al Institut universitaire international din Luxemburg (IUIL); judecător la Tribunal începând cu data de 11 iulie 1996; președintele Tribunalului începând cu data de 17 septembrie 2007 şi până la data de 26 septembrie 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

născut în 1963; licențiat în drept, Universitatea din Copenhaga (1988); funcționar la Ministerul Afacerilor Externe (1988-1991); titularul cursului de drept internațional și de drept european la Universitatea din Copenhaga (1988-1991); secretar în cadrul Reprezentanței Permanente a Danemarcei pe lângă Națiunile Unite la New York (1991-1994); funcționar în cadrul Serviciului juridic al Ministerului Afacerilor Externe (1994-1995); profesor asociat la Universitatea din Copenhaga (1995); consilier, ulterior consilier principal pe lângă prim-ministru (1995-1998); ministru consilier în cadrul Reprezentanței Permanente a Danemarcei pe lângă Uniunea Europeană (1998-2001); consilier special pe lângă prim-ministru pentru probleme juridice (2001-2002); șef de departament și jurisconsult pe lângă prim-ministru (martie 2002-iulie 2004); subsecretar de stat și jurisconsult pe lângă prim-ministru (august 2004-august 2007); judecător la Tribunal începând cu data de 17 septembrie 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

născut în 1952; doctor în drept (Universitatea „Comenius" din Bratislava, 1979); consilier juridic (1975-1990); grefier însărcinat cu Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Municipal din Košice (1991); judecător la Tribunalul Municipal din Košice (ianuarie-octombrie 1992); judecător și președinte de cameră la Curtea Regională din Košice (noiembrie 1992-2009); judecător detașat la Curtea Supremă a Republicii Slovace, Camera de drept comercial (octombrie 2004-septembrie 2005); președinte al Colegiului de drept comercial la Curtea Regională din Košice (octombrie 2005-septembrie 2009); membru extern al Departamentului de drept comercial și economic al Universității „P. J. Šafárik" din Košice (1997-2009); membru extern al corpului profesoral al Academiei Judiciare (2005-2009); judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2009.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

născut în 1957; licențiat în drept la Universitatrea din Atena (1980); diplomă de studii aprofundate de drept public acordată de Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificat acordat de Centre universitaire d'études communautaires et européennes (Universitatea Paris I) (1982); auditor la Consiliul de Stat (1985-1992); maître des requêtes la Consiliul de Stat (1992-2005); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1994-1996); membru asociat al Curții Supreme Speciale din Grecia (1998 și 1999); consilier la Consiliul de Stat (2005); membru al Curții speciale pentru cauze de recuzare (2006); membru al Consiliului Superior al Magistraturii Administrative (2008); inspector pentru instanțele administrative (2009-2010); judecător la Tribunal începând cu 25 octombrie 2010.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

născută în 1958; licențiată în drept la Universitatea din Sofia; master în drept european la Institut d’études européennes din cadrul Universității libere din Bruxelles; specializări în drept economic și în dreptul proprietății intelectuale; judecător stagiar la Tribunalul regional din Sofia (1985-1986); consilier juridic (1986-1988); avocat în Baroul din Sofia (1988-1992); director general al Biroului serviciilor pentru corpul diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor externe (1992-1994); exercitare a profesiei de avocat la Sofia (1994-2011) și la Bruxelles (2007-2011); arbitru la Sofia în cadrul soluționării unor litigii comerciale; participare la redactarea a numeroase texte legislative în calitate de consilier juridic în cadrul parlamentului bulgar; judecător la Tribunal începând cu 19 septembrie 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

născut în 1961; doctor în drept al Universității din Malta; master în drept european (Universitatea din Exeter); doctorat în dreptul concurenței (Universitatea din Londra); jurist la Ministerul Justiției (1987-1990); jurist principal la Ministerul Afacerilor Externe (1990-1994); membru al Copyright Board (Comisia pentru drepturile de autor) (1994-2005); jurist revizor la Ministerul Justiției și al Colectivităților Locale (2001-2002); administrator în cadrul Malta Resources Authority (Autoritatea pentru Gestionarea Resurselor din Malta) (2001-2009); consultant în drept european (începând cu anul 1994); consilier în dreptul concurenței și al consumului la Ministerul Finanțelor, al Economiei și al Investițiilor (2000-2010); consilier în dreptul concurenței și al consumului pe lângă primul ministru (2010-2011), consultant al Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Autoritatea Malteză de Concurență și de Protecție a Consumatorilor) (2012); titular de curs (1994-2001), conferențiar (2001-2006), apoi profesor asociat (începând cu anul 2007) și titular al catedrei Jean Monnet în drept european (începând cu anul 2009) la Universitatea din Malta; cofondator și vicepreședinte al Maltese Association for European Law (Asociația Malteză de Drept European); judecător la Tribunal începând cu data de 8 octombrie 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

născut în 1952; doctor în drept al Universității din Viena (1981); funcționar la Cancelaria Federală, Serviciul de afaceri constituționale (1981-1997); consilier la Serviciul Juridic al Comisiei Europene (1997-2013); judecător la Tribunal începând cu data de 16 septembrie 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

născut în 1974; licențiat în drept (Universitățile din Tartu și din Poitiers); consilier la Ministerul Justiției (1995-1999); șeful secretariatului Comisiei constituționale a Parlamentului Estonian (1999-2000); judecător la Curtea de Apel Tallin (din 2002); membru al comisiei de examene în magistratură (din 2005); participare la lucrări legislative în domeniul dreptului constituțional și al dreptului administrativ; judecător la Tribunal începând cu data de 23 octombrie 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

născut în 1948; licențiat în drept al Universității din Atena (1971); licențiat în științe economice (studii postuniversitare) al Universității de Economie din Atena (1974); admis în Baroul din Atena (1973); doctor în drept al Universității din Hamburg (1984); avocat (1973-2016); profesor de drept economic internațional și european (2007-2015) și profesor în programul de master în drept internațional și în dreptul european al energiei (2015-2016) la Facultatea de Drept a Universității din Tracia; asistent (1980-1984), titular de curs (1992-2006) și profesor invitat (2015) la Facultatea de Drept a Universității din Hamburg; membru al Comisiei de concurență elene (1992-2006); consilier juridic al ministrului dezvoltării economice și energiei (2007-2009); consilier juridic numit de guvernul Republicii Cipru (2002-2003); membru al consiliului de administrație al Centrului pentru drept internațional și european economic din Salonic (2005-2011); trezorier (1987-2000) și secretar general (2000-2016) al asociației elene pentru dreptul european; membru fondator și secretar general al asociației elene pentru dreptul energiei (2012-2016); vicepreședinte al asociației germano-elene a juriștilor (Hamburg) (1987-2016); secretar general al asociației greco-germane a juriștilor (Atena) (1990 2016); autor al unor numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

născut în 1963; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1986); doctor în drept (2000); procedură de abilitare (2008); procuror (1986-1990); judecător (1991-1994) și vicepreședinte (1993-1994) al Tribunalului de Primă Instanță din Vilnius; judecător și președinte al Secției civile (1995-2002) a Curții de Apel din Lituania; judecător (2002-2013) și președinte (2002-2008) al Curții Supreme Administrative din Lituania; titular de curs la Universitatea din Vilnius (1997) și la Universitatea Mykolas Romeris (1998-2000); profesor asociat (2000-2008), șef al Departamentului de procedură civilă (2002-2006) și profesor (din 2008) la Universitatea Mykolas Romeris; președinte al Asociației Europene a Magistraților (AEM) (2006-2008); vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Magistraților (UIM) (2006-2014); membru al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) (2000-2014); membru al consiliului de administrație al Asociației Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) (2010-2013); membru al comitetului consultativ al Academiei de Drept European (ERA) (2008-2011); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

născut în 1965; licențiat în drept al Universității Loránd Eötvös din Budapesta (1990), în istoria artei (1992) și Master of Laws al Universității din Heidelberg (1991); doctor în drept (2004); avocat la Baroul din Budapesta (1995-2016); profesor asociat de drept (1991-2005) și profesor de drept (2005-2016) la Universitatea Loránd Eötvös; șef al Departamentului de drept comercial (2007-2013), apoi șef al Departamentului de drept privat și comercial, precum și profesor (2013-2016) la Universitatea Catolică Péter Pázmány din Budapesta; profesor invitat la Universitatea Catolică din Lyon (2013-2016); arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă bursa maghiară și arbitru ad hoc (2004-2016); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

 

Nina Półtorak
Nina Półtorak

născută în 1971; licențiată în drept a Universității Jagellonne din Cracovia (1995); doctor în drept (2001); doctor abilitat în științe juridice (2011); profesor asociat (2003-2013), apoi profesor (din 2013) la catedra de drept al Uniunii Europene din cadrul Universității Jagellonne; director de programe de studii postuniversitare de drept al Uniunii Europene la Universitatea Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar la Universitatea Oxford (1998) și la Institutul Universitar European din Florența (2005); admisă la Baroul din Cracovia (2000); consilier juridic (2000-2012); judecător la Tribunalul Administrativ al voievodatului Cracovia (2012-2016); detașată la Curtea Supremă Administrativă a Republicii Polone (2014-2016); director al Departamentului de drept european al Curții Supreme Administrative (2013-2016); autor al unor numeroase publicații în drept european; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

născut în 1964; licențiat în drept la Universitatea din Stockholm (1991) și la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 și 1994); admis în Baroul din Stockholm (2008); referent juridic la Tribunalul de primă instanță din Södertälje și la Curtea de apel din Svea (1991‑1993 și 1994‑1995); judecător la Tribunalul de primă instanță din Gotland și din Norrtälje (1995‑1996); judecător la Curtea de apel din Svea (1996‑1997); secretar adjunct în comisia parlamentară a Ministerului Finanțelor (1997‑1998); consilier juridic pentru afaceri europene la Ministerul Afacerilor Externe (1999); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (1998 și 1999‑2006); jurist, apoi avocat (2006‑2008); judecător (2009‑2016) și președinte de cameră (2012‑2015) la Tribunalul de primă instanță din Södertörn; titular de curs la Universitatea din Stockholm (2006‑2008); titular de curs la Academia instanțelor suedeze (2011‑2016); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2016.

Inga Reine
Inga Reine

născută în 1975; licențiată în drept la Universitatea din Letonia (1996); master la Centrul interuniversitar european pentru drepturile omului și democratizare (EIUC) (Italia, 1998); jurist la Oficiul leton pentru drepturile omului (1995-1999); consilier la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) [misiune în Kosovo (1999‑2002) și misiune în Muntenegru (2002‑2003)]; jurist la Ministerul Afacerilor Externe și reprezentant al guvernului pe lângă organizațiile internaționale specializate în drepturile omului (2003‑2012); șef de divizie (2012‑2015) și consilier juridic (2012‑2016) la Reprezentanța permanentă a Letoniei pe lângă Uniunea Europeană; membru al Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH) al Consiliului Europei (2003‑2012); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2016.

René Barents
René Barents

născut în 1951; licențiat în drept și licență specială în economie (Universitatea Erasmus din Rotterdam, 1973); doctor în drept (Universitatea din Utrecht, 1981); cercetător în drept european și în drept economic internațional (1973-1974) și conferențiar în drept european și în drept economic la Institutul Europa al Universității din Utrecht (1974-1979) și la Universitatea din Leyde (1979-1981); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1981-1986); șef al secției Drepturi statutare din cadrul Diviziei de personal a Curții de Justiție a Comunităților Europene (1986-1987); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1987-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-2000); șef de divizie (2000-2009), apoi director (2009-2011) al Direcției cercetare și documentare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2009-2011); profesor titular (1988-2003) și profesor de onoare (începând cu 2003) în drept european la Universitatea din Maastricht; consilier la Curtea de Apel din 's-Hertogenbosch (1993-2011); membru al Academiei Regale de Științe a Țărilor de Jos (începând cu 1993); numeroase publicații în materie de drept european; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 6 octombrie 2011 până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

născut în 1963; licențiat în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988); Master of Laws la Universitatea Harvard (1989); doctor în drept (1998); licențiat în filologie (1984) și în filosofie (1984) la Universitatea Catolică din Louvain; admitere în Baroul din New York (1990); Attorney and Counselor at Law (New York, 1990-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-1995); cercetător la Universitatea Catolică din Louvain (1995-1999); profesor la Universitatea din Groningen (1999-2001), apoi la Universitatea Catolică din Louvain (2001-2016); în cadrul acestei Universități, director al Centrului de Drept al Consumatorilor (2001-2016), președintele corpului academic (2004-2006) și președinte al Institutului de Studii Juridice (2012-2015); ales în 2010 membru al „Academia Europaea”; profesor invitat la mai multe universități, printre care Universitatea Paris‑Dauphine (2013-2016); bursier Fulbright, American University (Washington DC, 2010-2011); catedra Jean Monnet acordată de Consiliul European pentru Cercetare (1999-2009);  președinte al Academic Society for Competition Law (2013-2016); redactor‑șef la mai multe reviste juridice; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

 

Barna Berke
Barna Berke

născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta (1990); Master of Laws la Universitatea din Stockholm (1995); avocat în Baroul din Budapesta; consilier juridic pe lângă Parlamentul Maghiar în cadrul procesului de aderare a Ungariei la Uniunea Europeană (1994-1996 și 2002-2004); referent juridic pe lângă președintele Curții Constituționale din Ungaria (1997-2000); vicepreședinte al Autorității din domeniul concurenței, apoi președinte al Consiliului Concurenței (2000-2002); arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj a Piețelor Financiare si a Piețelor de Capital (2008-2014); titular de curs (1990-1994); conferențiar (1995-1999), apoi conferențiar asociat (2003-2016) la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta; secretar de stat responsabil cu cooperarea judiciară europeană și internațională în cadrul Ministerului Justiției (2014-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea din Stockholm (1991); diplomă în traducerea juridică franceză-engleză la Universitatea Paris II, Panthéon-Assas (1991); diplomă de studii superioare specializate la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1993); cercetător în cadrul Agenției suedeze de cercetare în domeniul apărării naționale (1992 și 1994); participare la programul de formare a funcționarilor suedezi (1993-1994); consilier juridic pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1994-1995); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1995-2000); titular de curs la Universitatea din Stockholm (2000-2016); jurist (2001-2006), apoi avocat (2006-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1990); doctor în drept (1999); judecător la Judecătoria Sectorului 4 din București (1991-1996); judecător (1996-1999) și președinte de secție (1997-1999) la Tribunalul București; judecător (1999-2005) și președinte de secție (1999-2003) la Curtea de Apel București; membru al Marii Camere de recurs a Oficiului European de Brevete (2006-2016); formator, apoi director al Institutului Național al Magistraturii (2011-2016); judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a României (2006-2016); membru al Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii și al Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri (2011-2016); membru ales al Consiliului școlii doctorale a Universității din București (2012-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

născută în 1976; licențiată în drept a Universității din Gdańsk (1999); diplomă de studii aprofundate la Universitatea  de Științe Sociale din Toulouse (2000); Master of Laws în drept european la Colegiul Europei (2002); doctor în drept (2004); titulara cursului de dreptul Uniunii Europene la Universitatea Tehnică din Gdańsk (2010-2016); conferențiar (2006-2014), apoi profesor asociat (2014-2016) la Institutul de Studii Juridice al Academiei de Științe a Poloniei; coeditare și participare în cadrul mai multor reviste juridice; autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

născut în 1963; licențiat în drept al University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister atașat la Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist în afaceri europene la Law Society, Chancery Lane la Londra (1988-1990); reprezentant al Law Society of England and Wales și al Law Society of Scotland la Bruxelles (1990-1993); barrister (1993-2009) și senior counsel (2009-2012); titular de curs în dreptul concurenței la Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993-1999); titular de curs la EU-China Law School (2008-2012); judecător (2012-2017) și președintele camerei responsabile de imigrație și azil (2014-2017) la High Court (Irlanda); judecător la Tribunal începând cu data de 8 iunie 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

născut în 1979; licențiat în drept (Universitatea din Anvers, 2002); Master of Laws (2003) și doctor în drept (2007) (King’s College, Universitatea din Cambridge); cercetător invitat (Visiting Research Fellow) la Facultatea de Drept a Universității Columbia (2005); cercetător postdoctoral asociat la Universitatea din Anvers (2007-2009); titular de curs invitat (2009), apoi titular de curs (2010-2014) și titular de curs principal (din 2015) în dreptul Uniunii Europene și în drept internațional la Universitatea din Louvain (KU Leuven); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cabinetul doamnei avocat general E. Sharpston (2007-2009) și ulterior în cabinetul doamnei judecător A. Prechal (2016-2017); judecător la Tribunal începând cu data de 4 octombrie 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Născută în 1971; licențiată și doctor în drept al Universității din Malta (1995); master în criminologie al Universității din Cambridge (1996); studii postuniversitare de drept european la King’s College London (2018); avocată în baroul din Malta (1996-2019); expert juridic pe lângă tribunalele din Valletta, Malta (1997-2019); membru al comitetului de arbitri naționali din Malta (2006-2019); expert juridic, Asociația Malteză de Asigurări (2006-2019); membră a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă din Malta (2009-2019); consilier juridic, Ministerul Protecției Sociale (1997-1998); membră a Comisiei Naționale pentru Familie (2012-2013); membră a Comisiei pentru Reforma Globală a Justiției (2013); membră a Comisiei privind Reforma Dreptului (2014-2016); președinta grupului de lucru „Vize” pe perioada președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene (2016-2017); judecătoare la Tribunal începând cu data de 20 martie 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

născută în 1958; diplomă în drept la Universitatea din Turku (master, 1981); program de formare judiciară la Tribunalul Regional Ulvila (1984); master în drept la Universitatea din Trier (1993); master în studii juridice europene la Institutul European de Administrație Publică (1994); titulară de curs la Universitatea din Turku (1981-1982); judecătoare la Tribunalul Regional din Pori (1982-1983); șefă de serviciu al Oficiului Populației (1983-1985); judecătoare la Tribunalul din Tampere și Pirkanmaa (1985-1995); referentă juridică la Curtea Supremă a Finlandei (1995); șefa unității contenciosului Uniunii Europene, consilieră juridică și agentă a statului pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe, șefă a delegației finlandeze a grupului de lucru „Curtea de Justiție” al Consiliului (1996-2005); membră a grupului „Prietenii Președinției” pentru reforma sistemului jurisdicțional comunitar în Tratatul de la Nisa; judecătoare la Curtea Administrativă Supremă a Finlandei (2005-2012); judecătoare la Curtea Supremă a Finlandei (2012-2019); membră a Comitetului disciplinar al Bursei din Helsinki (2015-2019); membră, ulterior președintă a Comitetului de examinare al Baroului Helsinki (2011-2019); judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

născut în 1962; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1984); fost elev al Școlii Naționale a Magistraturii (1986-1988); judecător la Tribunalul de Mare Instanță din Marsilia (1988-1990); magistrat la Direcția de proceduri civile şi judiciare din Ministerul Justiției (1990-1992); adjunct al șefului de birou, ulterior șef de birou al Direcției generale a concurenţei, de consum și de combatere a fraudelor din cadrul Ministerului Economiei, Finanțelor și Industriei (1992-1994); consilier tehnic pe lângă ministrul justiției (1994-1995); judecător la Tribunalul de Mare Instanță din Nîmes (1995-1996); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului avocatului general Léger (1996-2001); consilier referent la Curtea de Casație (2001-2007); judecător la Tribunal (2007-2013, președinte de cameră din anul 2010 până în anul 2013); consilier la Curtea de Casație (2013-2019); judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

născut în 1964; studii de drept la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; primul examen de stat în drept (1990); colaborator juridic în cadrul administrației parlamentului german (1991); referent juridic în cadrul Tribunalului Regional Superior din Köln (1991-1994); al doilea examen de stat în drept (1994); titular de curs și de cercetare la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1991-1995); avocat în Baroul Köln și consilier juridic al unei federații de întreprinderi (1996); consilier la Direcția Administrație și Protocol a Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (1996-1999); raportor în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Europene (1999); membru de cabinet (1999-2003), ulterior șeful cabinetului (2003-2004) comisarului european Viviane Reding; membru al cabinetului președintelui Comisiei Comunităților Europene José Manuel Barroso (2004-2005); purtător de cuvânt și șef al Serviciului Purtătorului de Cuvânt al Comisiei Europene (2005-2009); șeful cabinetului președintelui Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso (2009-2014); director general adjunct al Serviciului Juridic al Comisiei Europene (2014-2015); director general al Direcției Generale Concurență a Comisiei Europene (2015-2019); judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

născut în 1964; diplomă în drept la Universitatea din Florența (1987); doctor în drept al Universității din Bologna (1992); master în drept la Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990); studii postdoctorale la Universitatea din Geneva (1992-1993); studii postdoctorale la Universitatea din Amsterdam (1993-1994); cercetător în drept internațional la Universitatea din Florența (1992-1997); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene în cadrul cabinetelor avocaților generali Giuseppe Tesauro și Antonio Saggio (1997-2000); profesor de drept al Uniunii Europene la Universitatea Federico II din Napoli (2000-2019); profesor invitat de drept al Uniunii și de contencios european la Universitatea Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-2013); profesor de drept al Uniunii la Universitatea Luiss Guido Carli din Roma (2013-2017); consilier al guvernului italian pentru afaceri legislative pe lângă Departamentul Afacerilor Europene (2015-2018); avocat calificat să intervină în fața instanțelor superioare (1993-2019); profesor de drept comparat al concurenței la Sturm College of Law, Universitatea din Denver (2015-2019); membru al consiliului director al Societății Italiene de Drept Internațional SIDI (20I3-2015) și al Asociației Italiene pentru Studii de Drept al Uniunii Europene AISDUE (2018-2019); autor a foarte numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

născut în 1965; diplomă în drept la Universitatea din Salamanca (1983-1988); studii de drept constituțional la Universitatea din Köln (1988-1989); master în drept european la Universitatea din Saarbrücken (1991); doctor în drept al Universității din Saarbrücken (1994) și al Universității din Salamanca (1994); conferențiar universitar (1993-1996) și profesor de drept internațional (1996-2001) la Universitatea din La Rioja; titular al catedrei de drept internațional public și al catedrei Jean Monnet de drept al Uniunii Europene la Universitatea din La Rioja (2001-2009); titular al catedrei de drept internațional public la Universitatea din Salamanca (2009-2012 și 2018); prorector pentru relații internaționale (2004-2008), prorector de cercetare (1996-2000) și secretar general (1996) la Universitatea din La Rioja; doctor honoris causa al Universității din Piura, Peru (2009); director al Cabinetului de afaceri juridice internaționale al Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării din cadrul guvernului spaniol (2012-2018); directorul cabinetului Președinției Consiliului de Stat spaniol (2018-2019); membru al Curții Permanente de Arbitraj (2018-2019); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

născută în 1966; diplomă în drept (1991); doctor în drept la Universitatea Bocconi din Milano (1996); profesoară de drept al Uniunii Europene la Universitatea din Torino; avocată în Baroul Torino (1994); profesoară asistentă (1998-2002) și profesoară asociată de drept internațional la Universitatea din Torino (2002-2007); membră a Serviciului de studii al Curții Constituționale a Italiei (2010-2014); consilieră juridică la Reprezentanța Permanentă a Italiei pe lângă Uniunea Europeană (2014-2019); autoare a numeroase publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

născut în 1970; licențiat în drept la Universitatea din Viena (1993); doctor în drept al Universității din Viena (2002); membru al Departamentului de afaceri europene al Cancelariei Federale (1994-1995); membru și ulterior șef de departament al Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale (1995-2000); consilier juridic în cadrul Camerei pentru litigii de muncă (2000-2002); membru al Serviciului juridic și ulterior șef de departament al Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale (2002-2007); consilier juridic în cabinetul cancelarului federal (2007-2010); director general al Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale (2010-2017); director general al Serviciului juridic din cadrul Ministerului pentru Afaceri Constituționale, Reforme, Dereglementare și Justiție (2017-2019); membru al Consiliului Guvernului pentru protecția datelor cu caracter personal (2010-2019); președinte al Consiliului de supraveghere al Bibliotecii Naționale (2017-2019); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând de la 26 septembrie 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

născut în 1974; licențiat în drept și în administrarea afacerilor la Universitatea Pontificală din Comillas –ICADE (1998); abogado del Estado responsabil de reprezentarea statului în fața instanțelor naționale (2002-2005); abogado del Estado la Serviciul juridic al Ministerului Culturii (2005-2006); membru al Serviciului juridic al Ministerului Afacerilor Externe în ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2006-2007); abogado del Estado-consilier juridic la Reprezentanța Permanentă a Spaniei pe lângă Uniunea Europeană (2007-2014); abogado del Estado-Jefe la Serviciul Juridic al Statului responsabil de procedurile în fața Curții de Justiție și director general adjunct pentru afacerile Uniunii Europene și internaționale ale Abogacía General del Estado (Ministerul Justiției) (2014-2019); membru al consiliului de administrație al mai multor întreprinderi publice (2014-2019); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

născută în 1974; licențiată în drept la Universitatea București (1998); doctor în drept al Universității București (2009); avocată în Baroul București (1999-2002); titulară de curs (2002-2018), ulterior, începând cu anul 2018, conferențiară universitară de drept procesual la Universitatea București; formatoare la Institutul Național al Magistraturii (2007-2018); judecătoare la Judecătoria București (2004-2009); judecătoare la Tribunalul București (2009-2019); judecătoare detașată la Ministerul Afacerilor Externe (2005); administratoare juristă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului doamnei judecător Toader (2011-2014); directoare pentru Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe la Consiliul Superior al Magistraturii (2015-2018); autoare a numeroase publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

născută în 1975; studii în drept în Republica Cehă și în Germania (Magister iuris, Universitatea „Karlovy” din Praga, 1999), doctor în drept (Universitatea din Hamburg, 2004); diplomă în interpretariat pentru limba germană la Școala de Stat de Limbi Străine din Praga (1995); colaboratoare științifică la catedra de drept comercial, drept maritim și drept economic a Universității din Hamburg; laureată a unui concurs al instituțiilor europene pentru juriștii cehi (2004); funcționar la Direcția Generală Bibliotecă, Cercetare și Documentare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2004-2019); atașat pe lângă directorul general (2010-2016); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului doamnei judecător M. Berger (2017-2018); titulara cursului de drept al Uniunii la Academia Federală pentru Funcția Publică din Viena; intervenții regulate în cadrul Festivalului Bienal Ceho-German de Drept; autoare a mai multe publicații, în special în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului comparat; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

născut în 1977; doctor în drept al Universității din Tartu (2013); consilier la Curtea de Apel Tallin (2001-2002); auditor de justiție la Tribunalul din Harju (2002); judecător la Tribunalul din Harju (2002-2007); judecător la Curtea de Apel Tallin (2007-2019); judecător stagiar la Curtea Supremă a Estoniei (2015-2016); magistrat național detașat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2017-2018); titular de curs la Universitatea din Tartu (2014-2019); profesor la Curtea Supremă a Estoniei (2015-2019); formator al asociației baroului estonian (2015-2019); membru al Comisiei de examinare a judecătorilor (2018-2019); membru al Comitetului de evaluare a aptitudinii profesionale al baroului estonian (2015-2019); judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

născută în 1977; studii la Saarbrücken și la Strasbourg; diplomă în drept la Universitatea „Robert Schuman” din Strasbourg (master în drept privat și certificat de drept european, 2000); examene de stat la Saarbrücken (2002 și 2005); studii postuniversitare la Institutul de Studii Europene al Universității din Saar (2002-2003); doctor în drept al Universității din Saar (2011); judecătoare la Tribunalul Administrativ din Bremen (2005-2018); judecătoare la Curtea Administrativă de Apel din Bremen (2018-2019); membră a Curții Disciplinare de Apel pentru Judecători (2018-2019); membră supleantă a Curții Disciplinare de Apel pentru Ingineri (2018-2019); titulară de curs la Universitatea din Saar și la Universitatea din Bremen; autoare a mai multe publicații juridice, în special de drept european; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

născut în 1979; master în drept la Universitatea din Vilnius (2001); doctor în drept al Universității Mykolas Romeris (2005); studii la Institutul Elvețian de Drept Comparat (IEDC) și la Universitățile din Bonn și din Vilnius (2002-2006); asistent juridic la Curtea de Apel a Lituaniei (1999-2000); consilier al președintelui Curții de Apel a Lituaniei (2000-2003); director al Serviciului de practică judiciară al Curții Administrative Supreme a Lituaniei (2003-2009); jurist-lingvist la Parlamentul European (2009-2010); director al Departamentului de cercetare juridică al Curții Supreme a Lituaniei (2010-2012); judecător la Curtea de Apel a Lituaniei (2012-2013); judecător la Curtea Supremă a Lituaniei (2013-2014); președinte al Curții Supreme a Lituaniei (2014-2019); profesor la Institutul de Drept Privat al Universității Mykolas Romeris (2012-2019); profesor asociat la Universitatea Mykolas Romeris (2007-2008); președinte al Consiliului Magistraturii din Lituania (2016-2018); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

născută în  1979; licențiată în drept la Universitatea din Zagreb (2002); master în drept la Universitatea Oxford (2003); doctor în drept al Universității din Zagreb (2007); bursă Fulbright la Universitățile din Georgetown și din Michigan (2005-2006); formare în științele predării și învățării la Universitatea Central Europeană (2007-2008); cercetătoare la Institutul Asser (2004), la Institutul Max Planck (2007-2008) și la Harvard Law School (2014); admisă în baroul croat (2009); profesoară de drept al Uniunii, titulară a unei catedre Jean Monnet și coordonatoare a Centrului de excelență Jean Monnet al Universității din Zagreb (2002-2019); profesoară invitată la Universitatea Harvard (2015-2016); membră a grupului de negocieri pentru aderarea Croației la Uniunea Europeană (2005-2011); responsabilă de formarea în dreptul Uniunii a funcționarilor și a diplomaților la Școala Națională de Administrație Publică și la Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe și Europene (2011-2012); responsabilă de formarea în dreptul Uniunii a judecătorilor și a procurorilor la Academia Judiciară și la Tribunalul din Zagreb (2012-2013); responsabilă de formarea în dreptul Uniunii în cadrul asociației croate a avocaților (2015); consilieră specială la Ministerul Științelor și Educației (2017-2019); redactoră-șef a unei reviste de drept al Uniunii; autoare a numeroase publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.

David Petrlík
David Petrlík

născut în 1978; licențiat în drept al Universității Boemiei Occidentale, Republica Cehă (2002); master în drept la Universitatea Paris I – Panthéon‑Sorbonne (2003); doctor în drept la Universitatea Carolină din Praga (2016); consilier juridic la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (2004); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului domnului judecător J. Malenovský (2004-2015); consilier juridic, apoi șef adjunct de secție juridică și, începând din 2018, șef de secție juridică în cadrul Agenției GNSS (Global Navigation Satellite Systems) European (2015-2021); titular de curs de dreptul Uniunii Europene și de dreptul proprietății intelectuale la Universitatea Carolină din Praga (începând din 2011); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând de la 1 martie 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

născut în 1968; studii juridice (Universitatea Panthéon-Assas, Paris); studii de gestiune (Universitatea Paris-Dauphine); Colegiul Europei (1992); examen de admitere la Centrul Regional de Formare Profesională a Avocaților din Paris; certificat de aptitudine pentru profesia de avocat emis de Baroul din Bruxelles; avocat la Bruxelles; laureat al unui concurs general organizat de Comisia Comunităților Europene; referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță (cabinetul președintelui Saggio, 1996-1998; cabinetul președintelui Vesterdorf, 1998-2002); șef de cabinet al președintelui Tribunalului de Primă Instanță (2003-2005); grefier la Tribunal începând cu data de 6 octombrie 2005.