Prezentácia členov
Marc Jaeger
Marc Jaeger

narodený v roku 1954; diplom z práva získal na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu; štúdium na Collège d'Europe; do zoznamu advokátov Luxemburskej advokátskej komory bol zapísaný v roku 1981; pracovník ministerstva spravodlivosti vyslaný na generálnu prokuratúru v Luxembursku (1983); sudca Okresného súdu v Luxemburgu (1984); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1986 - 1996); predseda Univerzitného centra v Luxemburgu (IUIL); sudca Všeobecného súdu od 11. júla 1996; predseda Všeobecného súdu od 17. septembra 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Narodený v roku 1960; bakalár práv (univerzita v Groningene, 1983); štúdium na Collège d'Europe (1983 - 1984); asistent na Collège d'Europe (1984 - 1986); prednášajúci na univerzite v Leidene (1986 - 1987); referent generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Komisie Európskych spoločenstiev (1987 - 1989); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1989 - 1992); koordinátor politík generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Komisie Európskych spoločenstiev (1992 - 1993); člen právneho servisu Komisie Európskych spoločenstiev (1993 - 1995); od roku 1995 advokát v advokátskej komore v Bruseli; profesor na Univerzite Erasma v Rotterdame od roku 2000; autor mnohých publikácií; Sudca Všeobecného súdu od 13. septembra 2010; podpredseda Všeobecného súdu od 20. septembra 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

narodená v roku 1949; doktorka práv, asistentka hospodárskeho práva (pred rokom 1989), potom doktorka vied, profesorka obchodného práva (od roku 1993) na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe; členka riadiaceho orgánu Komisie cenných papierov (1999 - 2002); advokátka; členka Legislatívnej rady českej vlády (1998 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Narodený v roku 1965; diplom z práva (1989); LL.M.; PhD; člen advokátskej komory (1994); poverený rôznymi úlohami a funkciami v oblasti verejnej správy, najmä na legislatívnom úrade vlády (zástupca štátneho tajomníka a zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia pre európske a porovnávacie právo) a na úrade pre európske záležitosti (zástupca štátneho tajomníka); člen vyjednávacieho tímu pre dohodu o pridružení (1994 – 1996) a pre pristúpenie k Európskej únii (1998 – 2002), zodpovedný za právne záležitosti; aktívne činný advokát; vedúci tímu a senior expert zodpovedný za projekty financované EÚ týkajúce sa prispôsobovania sa európskym právnym predpisom a európskej integrácie, najmä na západe Balkánskeho polostrova; vedúci sekcie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (2004 – 2006); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

narodený v roku 1963; právnické vzdelanie na Kodanskej univerzite (1988); úradník na ministerstve zahraničných vecí (1988 - 1991); lektor medzinárodného a európskeho práva na Kodanskej univerzite (1988 - 1991); veľvyslanecký tajomník na stálom zastúpení Dánska pri OSN v New Yorku (1991 - 1994); úradník právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí (1994 - 1995); hosťujúci profesor na Kodanskej univerzite (1995); poradca, neskôr hlavný poradca na úrade predsedu vlády (1995 - 1998); ministerský poradca na Stálom zastúpení Dánska pri Európskej únii (1998 - 2001); osobitný poradca na úrade predsedu vlády pre právne otázky (2001 - 2002); vedúci odboru a právny poradca na úrade predsedu vlády (marec 2002 - júl 2004); štátny tajomník a právny poradca na úrade predsedu vlády (august 2004 - august 2007); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

narodený v roku 1952; diplom na Vysokej škole obchodu v Helsinkách a na Právnickej fakulte Helsinskej univerzity; referendár na Najvyššom správnom súde Fínska; generálny tajomník výboru pre reformu právnej ochrany vo verejnej správe; hlavný radca Najvyššieho správneho súdu; generálny tajomník výboru pre reformu správneho sporového konania, poradca riaditeľstva pre legislatívu ministerstva spravodlivosti; zástupca tajomníka Súdneho dvora EZVO; referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev; sudca Najvyššieho správneho súdu (1998 - 2005); člen odvolacej komisie pre utečencov; podpredseda výboru pre rozvoj fínskych súdnych inštitúcií; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2009; sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009; podpredseda Všeobecného od 17. septembra 2013 do 19. septembra 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Narodený v roku 1957; diplom práva získal na Univerzite v Aténach (1980); „Diplôme d’études approfondies“ z verejného práva získal na Univerzite Paríž I, Panthéon Sorbonne (1981); certifikát univerzitného centra štúdii komunitárneho a európskeho práva (Univerzita Paríž I) (1982); referent gréckej Štátnej rady (1985 – 1992); odborný referent gréckej Štátnej rady (1992 – 2005); référendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1994 – 1996); pridružený člen Špeciálneho najvyššieho súdu Grécka (1998 a 1999); radca gréckej Štátnej rady (2005); člen Špeciálneho súdu príslušného pre disciplinárne konania sudcov (2006); člen Vyššej rady správneho súdnictva (2008); kontrolór pre správne súdnictvo (2009 – 2010); sudca na Všeobecnom súde od 25. októbra 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

narodený v roku 1950; diplom z práva (Univerzita v Ríme, La Sapienza, 1973), diplom z európskych štúdií na Collège d'Europe (Bruggy, 1974 – 1975); úradník Komisie Európskych spoločenstiev (riaditeľstvo „Zahraničné veci“ generálneho riaditeľstva Poľnohospodárstvo, 1975 – 1976); člen právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev (1976 – 1991 a 1994 – 1995); zástupca právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev v Luxemburgu (1990 – 1991); referendár u sudcu G. F. Manciniho na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 1994); právny poradca členov Komisie Európskych spoločenstiev M. Montiho (1995 – 1997) a F. Bolkesteina (2000 – 2002); riaditeľ riaditeľstva „Politika spoločných trhov“ (2002 – 2003), riaditeľstva „Služby, duševné a priemyselné vlastníctvo, médiá a ochrana údajov“ (2003 – 2005) a riaditeľstva „Služby“ (2005 – 2011) Generálneho riaditeľstva „Vnútorný trh“ Komisie Európskych spoločenstiev; hlavný právny poradca a riaditeľ skupiny „Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, občianske právo a trestné právo“ právnej služby Európskej komisie (2011 – 2012); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

narodená v roku 1956; diplom na Rijeckej univerzite (magisterka v roku 1979) a na Záhrebskej univerzite (LL.M. v roku 1984, doktorka práv v roku 1996); asistentka (1980 - 1998), docentka (2003 - 2009) a profesorka (2009 - 2013) na Právnickej fakulte Rijeckej univerzity; asistentka na Ekonomickej fakulte Rijeckej univerzity (1990 - 2013); predsedníčka Chorvátskeho združenia porovnávacieho práva (2006 - 2013); sudkyňa Všeobecného súdu od 4. júla 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Narodený v roku 1960; diplom získal na Trinity College v Dubline (právna veda) (1984) a na Honourable Society of King’s Inns v Dubline (barrister‑at‑law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King’s Inns (od roku 2013); mimoriadny profesor na University College v Corku (od roku 2015); člen správnej rady Írskeho centra pre európske právo (od roku 1997); barrister‑at‑law (1986 – 1990 a 1997 – 2003) a Senior Counsel (2003 – 2013) zapísaný v Komore Írska; súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1990 – 1997); podpredseda Rady európskych národných výborov mládeže (1979 – 1981); generálny tajomník Organizačnej kancelárie združení študentov európskych škôl (1977 – 1984); generálny tajomník Írskej únie študentov (1977 – 1979); člen Stáleho zastúpenia Rady európskych právnických komôr a právnických spoločností (CCBE) pri Súdnom dvore EÚ a Súdnom dvore EZVO (2006 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

narodený v roku 1967; diplom získal na Inštitúte politických štúdií v Grenobli (1988) a na Národnej škole pre verejnú správu (1993); audítor v Štátnej rade [(sudca spravodajca na sekcii súdnych sporov (1993 - 1997) a sudca na sekcii pre sociálne záležitosti (1996 - 1997)]; maître des requêtes v Štátnej rade (1996 - 2008); docent na Inštitúte politických štúdií v Paríži (1993 - 1995); prokurátor pred osobitnou dôchodkovou kasačnou komisiou (1994 - 1996); právny poradca ministerstva pre verejnú službu a mesta Paríž (1995 - 1997); generálny tajomník prefektúry departementu Yonne, podprefekt okresu Auxerre (1997 - 1999); generálny tajomník prefektúry departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999 - 2001); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (2001 - 2005); riadny člen odvolacej komisie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) (2001 - 2005); sudca Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2005 - 2011, predseda komory 2008 - 2011); štátny poradca, zástupca predsedu ôsmej komory sekcie súdnych sporov (2011 - 2013); člen odvolacej komisie Európskej vesmírnej agentúry (2011 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

narodená v roku 1963; diplom z práva získala na Lotyšskej univerzite (1986); inšpektorka ministerstva vnútra pre región Kirov a mesto Riga (1986 - 1989); sudkyňa Súdu prvého stupňa v Rige (1990 - 1994); advokátka (1994 - 1998 a júl 1999 - máj 2000); ministerka spravodlivosti (november 1998 - júl 1999 a máj 2000 - október 2002); členka Medzinárodného rozhodcovského súdu v Haagu (2001 - 2004); parlamentná poslankyňa (2002 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

narodený v roku 1969; štúdium na univerzite v Aténach (Ptychion v roku 1991); postgraduálne štúdium na univerzite Paris II (DEA z verejného práva v roku 1992) a na univerzite Aix-Marseille III (doktorát práv v roku 1995); zapísaný do Cyperskej advokátskej komory; člen Nikózijskej advokátskej komory od roku 1993; lektor na Cyperskej univerzite (1997 - 2002), docent ústavného práva od septembra 2002; výskumný pracovník Európskeho centra verejného práva (2001 - 2002); sudca Všeobecného súdu od 12. mája 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

narodený v roku 1950; štúdium práva na Univerzite Erlangen-Norimberg (1970 - 1975); Rechtsreferendar na Vyššom oblastnom súde v Norimbergu (1975 - 1978); úradník spolkového ministerstva hospodárstva (1978 - 1982); úradník na Stálom zastúpení Spolkovej republiky Nemecko pri Európskych spoločenstvách (1982); úradník spolkového ministerstva hospodárstva poverený záležitosťami práva Spoločenstva a hospodárskej súťaže (1983 - 1992); vedúci odboru práva Európskej únie (1992 - 2007) na ministerstve spravodlivosti; vedúci nemeckej delegácie pracovnej skupiny pre Súdny dvor Rady; splnomocnený zástupca spolkovej vlády v mnohých veciach prebiehajúcich na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev; sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

narodený v roku 1952; doktor práv (Univerzita Komenského v Bratislave, 1979); podnikový právnik (1975 - 1990); tajomník poverený obchodným registrom pri Mestskom súde v Košiciach (1991); sudca Mestského súdu v Košiciach (január - október 1992); sudca a predseda senátu Krajského súdu v Košiciach (november 1992 - 2009); sudca pridelený na Najvyšší súd Slovenskej republiky, obchodný senát (október 2004 - september 2005); predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach (október 2005 - september 2009); externý člen Katedry obchodného a hospodárskeho práva Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1997 - 2009); externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie (2005 - 2009); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

narodená v roku 1958; diplom z práva na univerzite v Sofii; master complémentaire z európskeho práva na inštitúte európskych štúdií slobodnej univerzity v Bruseli; špecializácia na hospodárske právo a právo duševného vlastníctva; justičná čakateľka na regionálnom súde v Sofii (1985 – 1986); právna poradkyňa (1986 – 1988); advokátka zapísaná v advokátskej komore v Sofii (1988 – 1992); generálna riaditeľka úradu služieb diplomatického zboru na ministerstve zahraničných vecí (1992 – 1994); výkon činnosti advokátky v Sofii (1994 – 2011) a Bruseli (2007 – 2011); rozhodkyňa v Sofii pri riešení obchodných sporov; účasť na príprave rôznych legislatívnych textov ako právna poradkyňa bulharského parlamentu; sudkyňa Všeobecného súdu od 19. septembra 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

narodený v roku 1961; doktor práv na Maltskej univerzite; master európskeho práva (Exeterská univerzita); doktor práva hospodárskej súťaže (Londýnska univerzita); právnik na ministerstve spravodlivosti (1987 - 1990); hlavný právnik na ministerstve zahraničných vecí (1990 - 1994); člen Copyright Board (Komisia pre autorské právo) (1994 - 2005); právnik revízor na ministerstve spravodlivosti a miestnej správy (2001 - 2002); referent na Malta Resources Authority (Úrad pre správu zdrojov Malty) (2001 - 2009); poradca pre európske právo (od roku 1994); poradca pre právo hospodárskej súťaže a spotrebiteľské právo na ministerstve financií, hospodárstva a investícií (2000 - 2010); poradca predsedu vlády pre právo hospodárskej súťaže a spotrebiteľské právo (2010 - 2011), poradca pri Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltský úrad pre hospodársku súťaž a spotrebiteľské veci) (2012); vyučujúci (1994 - 2001), prednášateľ (2001 - 2006), potom docent (od roku 2007) a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (od roku 2009) na Maltskej univerzite; spoluzakladateľ a podpredseda Maltese Association for European Law (Maltské združenie pre európske právo); sudca Všeobecného súdu od 8. októbra 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

narodený v roku 1950; právnický diplom získal na Vilniuskej univerzite (1973); doktorát práv (1978); asistent, prednášateľ a neskôr docent na Právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1977 - 1992); poradca na právnom oddelení parlamentu Litovskej republiky (1990 - 1992); poradca na veľvyslanectve Litvy v Belgicku (1992 - 1994); poradca na veľvyslanectve Litvy vo Francúzsku (1994 -1996); člen Európskej komisie pre ľudské práva (1996 - 1999); sudca Najvyššieho súdu Litvy (1999 - 2011); docent na katedre trestného práva Vilniuskej univerzity (2003 - 2013); zástupca Litovskej republiky na orgáne spoločnej kontroly Eurojust (2004 - 2011); sudca Ústavného súdu Litovskej republiky (2011 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

narodený v roku 1952; diplom doktora práv získal na Viedenskej univerzite (1981); úradník na federálnom kancelárstve, oddelení ústavných záležitostí (1981 - 1997); právny poradca v právnej službe Európskej komisie (1997 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

narodený v roku 1967; úspešne absolvoval štúdium práva (1985 - 1990) a doktorandské štúdium (1990 - 1993) na Univerzite Complutense v Madride; prokurátor v Girone (2000 - 2003); poradca Dočasného koaličného úradu pre spravodlivosť a ľudské práva v Bagdade, Irak (2003 - 2004); sudca prvostupňového súdu v občianskoprávnych veciach a vyšetrovací sudca (2003 - 2007) neskôr odvolací sudca v Girone (2008); zástupca riaditeľa EUJUST LEX - misie Rady Európskej únie pre integrovaný rozvoj právneho štátu v Iraku (2005 - 2006); právny poradca Ústavného súdu Španielska (2006 - 2011 a 2013); štátny tajomník pre bezpečnosť (2012 - 2013); expert Rady Európskej únie pre oblasť právneho štátu a reformu bezpečnostného sektora (2005 - 2011); externý expert Európskej komisie pre základné práva a trestné súdnictvo (2011 - 2013); prednášateľ a autor početných publikácií; sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

narodený v roku 1974; diplom v odbore právo (univerzity v Tartu a Poitiers); poradca na ministerstve spravodlivosti (1995 - 1999); vedúci sekretariátu ústavného výboru estónskeho parlamentu (1999 - 2000); sudca Odvolacieho súdu v Talline (od roku 2002); člen skúšobnej komisie pre výber sudcov (od roku 2005); účasť na legislatívnych prácach v oblasti ústavného a správneho práva; sudca Všeobecného súdu od 23 októbra 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

narodený v roku 1945; diplom z Univerzity v Glasgowe (MA 1965, LLB 1967) (anglická história a literatúra, právo); magisterský titul v odbore občianske právo z Tulaneovej univerzity v Louisiane (MCL 1969); člen škótskej advokátskej komory (1972) a advokátskej komory v New Yorku (1977); Queen’s Counsel (1988); člen advokátskej komory Anglicka a Walesu (1996) a advokátskej komory v Bruseli (1999); pracoval ako advokát v advokátskej komore v Edinburghu, Bruseli, Londýne a New Yorku; hosťujúci profesor (1991) a doctor honoris causa (2009) na Univerzite v Glasgowe; Bencher of Middle Temple (2012); rozhodca v Medzinárodnej obchodnej komore (ICC), Medzinárodnom stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) a na Medzinárodnom športovom súde (CAS); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

narodený v roku 1948; diplom z práva získal na Univerzite v Aténach (1971); diplom z ekonomických vied (postgraduálne štúdium) na Ekonomickej univerzite v Aténach (1974); prijatý do advokátskej komory v Aténach (1973); doktor práv na Univerzite v Hamburgu (1984); advokát (1973 - 2016); profesor medzinárodného a európskeho hospodárskeho práva (2007 - 2015) a profesor v magisterskom programe medzinárodného práva a európskeho energetického práva (2015 - 2016) na právnickej fakulte Univerzity v Trácii; asistent (1980 - 1984), prednášajúci (1992 - 2006) a hosťujúci profesor (2015) na právnickej fakulte Univerzity v Hamburgu; člen gréckej komisie pre hospodársku súťaž (1992 - 2006); právny radca ministerstva pre hospodársky rozvoj a energetiku (2007 - 2009); právny radca vymenovaný vládou Cyperskej republiky (2002 - 2003); člen správnej rady Centra pre medzinárodné a európske hospodárske právo v Solúne (2005 - 2011); pokladník (1987 - 2000) a generálny sekretár (2000 - 2016) gréckeho združenia pre európske právo; zakladajúci člen a generálny sekretár gréckeho združenia pre energetické právo (2012 - 2016); podpredseda nemecko gréckeho právnického združenia (Hamburg) (1987 - 2016); generálny sekretár grécko nemeckého právnického združenia (Atény) (1990 - 2016); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

narodený v roku 1957; diplom z práva na Univerzite Complutense v Madride (1979) a magisterských štúdií na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (USA) (1985); profesor práva na Univerzite CEU San Pablo (1985 - 1993); právny radca Štátnej rady (1983 - 1996); generálny sekretár Center for the Advanced Study in the Social Sciences, Fondación Juan March (1991 - 1996); štátny tajomník ministerstva vnútra (1996 - 2001); podnikový právnik (2001 - 2003); advokát (2004 - 2005); riaditeľ magisterského programu v oblasti medzinárodných vzťahov a profesor práva na Instituto de Empresa (2007 - 2013); hlavný právny radca Štátnej rady (2005 - 2016); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

narodený v roku 1962; diplom z práva na Katolíckej univerzite v Louvain (1988) a magisterského štúdia práva na Univerzite v Cambridge (1990); asistent pre výskum na Katolíckej univerzite v Louvain (1991 - 1997); advokát zapísaný v zozname advokátskej komory v Luxemburgu (1989 - 2004); člen výboru pre ľudské práva a výboru pre trestné právo Rady európskych právnických komôr a právnických spoločností (CCBE) (2002 - 2004); člen siete nezávislých expertov Európskej únie v oblasti základných práv (2002 - 2004); člen poradnej komisie pre ľudské práva v Luxemburgu (2000 - 2004); sudca (2004 - 2015), vedúci oddelenia (2011 - 2012), podpredseda (2012), neskôr predseda (2012 - 2015) Európskeho súdu pre ľudské práva; hosťujúci profesor na Univerzite v Luxemburgu (1996 - 2006); prednášajúci na Univerzite Nancy 2 (1997 - 2009); člen Institut grand ducal, ústav spoločenských a politických vied (od roku 2002); Honorary Fellow na Fitzwilliam College na Univerzite v Cambridge (od roku 2013); Honorary Bencher du Gray's Inn v Londýne (od roku 2013); čestný profesor na University College v Londýne (od roku 2013); člen vedeckých rád viacerých právnických periodík; autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

narodený v roku 1963; diplom z práva získal na Univerzite vo Vilniuse (1986); doktor práv (2000); habilitačné konanie (2008); prokurátor (1986 – 1990); sudca (1991 – 1994) a podpredseda (1993 – 1994) Súdu prvého stupňa vo Vilniuse; sudca a predseda občianskeho senátu (1995 – 2002) Odvolacieho súdu Litvy; sudca (2002 – 2013) a predseda (2002 – 2008) Najvyššieho správneho súdu Litvy; prednášajúci na Univerzite vo Vilniuse (1997) a na Univerzite Mykolasa Romerisa (1998 – 2000); hosťujúci profesor (2000 – 2008), vedúci katedry občianskeho práva procesného (2002 – 2006) a profesor (od roku 2008) na Univerzite Mykolasa Romerisa; predseda Európskej asociácie sudcov (EAJ) (2006 – 2008); podpredseda Medzinárodnej asociácie sudcov (IAJ) (2006 – 2014); člen Poradného výboru európskych sudcov (CCJE) (2000 – 2014); člen správnej rady Asociácie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA‑Europe) (2010 – 2013); člen poradného výboru Akadémie európskeho práva (ERA) (2008 – 2011); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

narodený v roku 1965; diplom z práva získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (1990), diplom z histórie umenia (1992) a Master of Laws na Univerzite v Heidelbergu (1991); doktor práv (2004); advokát zapísaný v zozname advokátskej komory v Budapešti (1995 - 2016); hosťujúci profesor práva (1991 - 2005) a profesor práva (2005 - 2016) na Univerzite Loránda Eötvösa; vedúci katedry obchodného práva (2007 - 2013), neskôr vedúci katedry súkromného a obchodného práva a profesor (2013 - 2016) na Katolíckej univerzite Pétera Pázmányho v Budapešti; hosťujúci profesor na Katolíckej univerzite v Lyone (2013 - 2016); arbiter Stáleho arbitrážneho súdu pri maďarskej burze a arbiter ad hoc (2004 - 2016); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

 

Nina Półtorak
Nina Półtorak

narodená v roku 1971; diplom z práva získala na Jagellonskej univerzite v Krakove (1995); doktorka práv (2001); docentka právnych vied (2011); hosťujúca profesorka (2003 - 2013) neskôr profesorka (od roku 2013) na katedre práva Európskej únie Jagellonskej univerzity; riaditeľka postgraduálneho študijného programu v práve Európskej únie na Jagellonskej univerzite (2006 - 2013); Visiting Scholar na Univerzite v Oxforde (1998) a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (2005); prijatá do advokátskej komory v Krakove (2000); právna poradkyňa (2000 - 2012); sudkyňa správneho súdu krakovského vojvodstva (2012 - 2016); pridelená k Najvyššiemu správnemu súdu Poľskej republiky (2014 - 2016); riaditeľka odboru pre európske právo Najvyššieho správneho súdu (2013 - 2016); autorka mnohých publikácií o európskom práve; sudkyňa Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

narodená v roku 1974; diplom z práva získala na University of East Anglia (1995) a Master of Laws na Univerzite v Bristole (1996); prijatá do cyperskej advokátskej komory (1997); členka právneho servisu Cyperskej republiky zaradená do odboru práva Európskej únie (1998 - 2008); vyslaná národná expertka pôsobiaca na oddelení „Výskum a dokumentácia" Súdneho dvora Európskej únie (2005 - 2007); právna poradkyňa cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie (2012); členka právneho servisu Európskej komisie (2008 - 2016); sudkyňa Všeobecného súdu od 13. apríla 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

narodený v roku 1964; diplom z práva získal na Štokholmskej univerzite (1991) a na Univerzite Paríž I, Panthéon Sorbonne (1990 a 1994); prijatý do advokátskej komory v Štokholme (2008); referendár na Súde prvého stupňa v Södertälje a na Odvolacom súde vo Svea (1991 – 1993 a 1994 – 1995); sudca na súdoch prvého stupňa v Gotlande a v Norrtälje (1995 – 1996); sudca na Odvolacom súde vo Svea (1996 – 1997); zástupca tajomníka parlamentného výboru ministerstva financií (1997 – 1998); právny poradca pre európske záležitosti na ministerstve zahraničných vecí (1999); referendár na Súdnom dvore Európskej únie (1998 a 1999 – 2006); právnik a neskôr advokát (2006 – 2008); sudca (2009 – 2016) a predseda senátu (2012 – 2015) na Súde prvého stupňa v Södertörne; prednášajúci na Štokholmskej univerzite (2006 – 2008); prednášajúci na švédskej Justičnej akadémii (2011 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 8. júna 2016.

Inga Reine
Inga Reine

narodená v roku 1975; diplom z práva získala na Lotyšskej univerzite (1996); master na Európskom medziuniverzitnom centre pre ľudské práva a demokratizáciu (EIUC) (Taliansko, 1998); právnička v Lotyšskom úrade pre ľudské práva (1995 – 1999); poradkyňa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) [misia v Kosove (1999 – 2002) a misia v Čiernej Hore (2002 – 2003)]; právnička na ministerstve zahraničných vecí a zástupkyňa vlády pred medzinárodnými organizáciami špecializujúcimi sa na ľudské práva (2003 – 2012); riaditeľka sekcie (2012 – 2015) a právna poradkyňa (2012 – 2016) na Stálom zastúpení Lotyšska pri Európskej únii; členka Riadiaceho výboru pre ľudské práva (CDDH) Rady Európy (2003 – 2012); sudkyňa Všeobecného súdu od 8. júna 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

narodený v roku 1950; doktor práv a advokát v advokátskej komore v Padove; asistent, neskôr riadny vedecký pracovník občianskeho a porovnávacieho práva na Padovskej univerzite (1977 – 1982); prednášajúci v odbore právo Spoločenstva na Collegio Europeo (Parma, 1990 – 1998) a na právnických fakultách Padovskej univerzity (1985 – 1987), Maceratskej univerzity (1991 – 1994), Neapolskej univerzity (1995) a Milánskej univerzity (2000 – 2001); člen vedeckého výboru „Master in European integration“ na Padovskej univerzite; úradník na riaditeľstve pre knižnicu, výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1982 – 1984); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta G. F. Manciniho (1984 – 1988); právny radca generálneho sekretára Európskeho parlamentu E. Vinciho (1988 – 1993); vedúci sekcie právnej služby Európskeho parlamentu (1995 – 1999); riaditeľ legislatívnych vecí a zmierovacieho konania, vzťahov medzi inštitúciami a vzťahov s vnútroštátnymi parlamentmi Európskeho parlamentu (1999 – 2004); riaditeľ pre vonkajšie vzťahy (2004 – 2006); riaditeľ pre legislatívu v rámci právnej sekcie Európskeho parlamentu (2006 – 2011); autor mnohých publikácií v oblasti talianskeho občianskeho práva a práva Európskej únie; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

René Barents
René Barents

narodený v roku 1951; diplom v odbore právo, diplom v odbore ekonómia (Univerzita Erasma Rotterdamského, 1973); doktor práv (Utrechtská univerzita, 1981); výskumný pracovník v oblasti európskeho práva a medzinárodného hospodárskeho práva (1973 – 1974) a prednášajúci v odbore európske právo a hospodárske právo na Institut Europa Utrechtskej univerzity (1974 – 1979) a na Leidenskej univerzite (1979 – 1981); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1981 – 1986), vedúci sekcie „Práva vyplývajúce zo služobného poriadku“ na personálnom oddelení Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1986 – 1987); člen právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev (1987 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 2000); vedúci sekcie (2000 – 2009), neskôr riaditeľ (2009 – 2011) riaditeľstva pre výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskej únie; riadny profesor (1988 – 2003) a čestný profesor (od roku 2003) európskeho práva na Maastrichtskej univerzite; radca na odvolacom súde v 's‑Hertogenbosch (1993 – 2011); člen Kráľovskej akadémie vied Holandska (od roku 1993); mnohé publikácie v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

narodený v roku 1953; diplom v odbore právo na Klasickej univerzite v Lisabone (1975); diplom z DEA získal na Univerzite v Štrasburgu (1978); diplom Master of Laws získal na Harvardovej univerzite (1984); zástupca prokurátora na Tribunal de première instance v Cascais (1975 – 1976); právnik na sekretariáte Európskej komisie pre ľudské práva (1978 – 1986); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1986 – 1987); vedúci oddelenia na sekretariáte právnej komisie a občianskych práv Európskeho parlamentu (1988 – 1999); člen sekretariátu Konventu o budúcnosti Európy (2002 – 2003); vedúci sekcie na právnom oddelení Európskeho parlamentu (1999 – 2010); riaditeľ pre inštitucionálne a parlamentné záležitosti na právnom oddelení Európskeho parlamentu (2010 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

narodený v roku 1963; diplom v odbore právo získal na Katolíckej univerzite v Lovani (1988); diplom Master of Laws získal na Harvardovej univerzite (1989); doktor práv (1998); diplom v odbore filológie (1984) a v odbore filozofie (1984) získal na Katolíckej univerzite v Lovani; referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 1995); vedecký pracovník na Katolíckej univerzite v Lovani (1995 – 1999); profesor na univerzite v Groningene (1999 – 2001), neskôr na Katolíckej univerzite v Lovani (2001 – 2016); hosťujúci profesor na viacerých univerzitách, najmä na univerzite Paris ‑ Dauphine (2013 – 2016); predseda Academic Society for Competition Law (2013 – 2016); šéfredaktor viacerých právnických periodík; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Barna Berke
Barna Berke

narodený v roku 1966; diplom v odbore právo získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (1990); diplom Master of Laws získal na Štokholmskej univerzite (1995); advokát budapeštianskej advokátskej komory; právny radca maďarského parlamentu v rámci procesu pristúpenia Maďarska k Európskej únii (1994 – 1996 a 2002 – 2004); referendár u predsedu Maďarského ústavného súdu (1997 – 2000); podpredseda úradu pre hospodársku súťaž, neskôr predseda rady pre hospodársku súťaž (2000 – 2002); rozhodca Stáleho arbitrážneho súdu pre finančné a kapitálové trhy (2008 – 2014); prednášajúci (1990 – 1994); docent (1995 – 1999), neskôr mimoriadny docent (2003 – 2016) na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti; štátny tajomník pre európsku a medzinárodnú spoluprácu v súdnych veciach na Ministerstve spravodlivosti (2014 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

narodený v roku 1966; štúdium práva (Candidatus juris) na univerzite v Aarhuse (1989); advokátsky koncipient u právneho poradcu dánskej vlády (1989 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta C. C. Gulmanna (1991 – 1993); prijatie do advokátskej komory v Dánsku (1993); advokát u právneho poradcu dánskej vlády (1993 – 1995); vyučujúci európskeho práva na univerzite v Kodani; docent na Európskom inštitúte verejnej správy (EIPA) (Luxemburg, 1995 – 1997); advokát bruselskej advokátskej komory (1997); docent, neskôr vykonávajúci funkciu riaditeľa EIPA (Luxemburg, 1997 – 1999); riadiaci pracovník na právnom oddelení Dozorného orgánu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (1999 – 2000); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u sudcu Gulmanna (2003 – 2006), neskôr u sudcu L. Bay Larsena (2006 – 2013); sudca Súdu pre verejnú službu od 7.októbra 2013 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

narodený v roku 1966; diplom v odbore právo získal na Štokholmskej univerzite (1991); diplom v odbore francúzsko–anglické právne prekladateľstvo získal na univerzite Paríž II, Panthéon‑Assas (1991); diplom z DESS získal na univerzite Paríž I., Panthéon‑Sorbonne (1992); diplom z Inštitútu politických vied v Paríži (1993); vedecký pracovník vo švédskej Agentúre pre výskum národnej bezpečnosti (1992 a 1994); účasť na švédskom programe školenia úradníkov (1993 – 1994); právny radca pre európske záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí (1994 – 1995); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev(1995 – 2000); prednášajúci na Štokholmskej univerzite (2000 – 2016); právnik (2001 – 2006), neskôr advokát (2006 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

narodená v roku 1967; ukončené právnické vzdelanie na Univerzite Alexandrua Ioana Cuza din Iaşi (1990); doktorka práv (1999); sudkyňa na Obvodnom súde 4 v Bukurešti (1991 – 1996); sudkyňa (1996 – 1999) a predsedníčka kolégia (1997 – 1999) na súde v Bukurešti; sudkyňa (1999 – 2005) a predsedníčka kolégia (1999 – 2003) na Odvolacom súde v Bukurešti; členka veľkého odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu (2006 – 2016); vyučujúca, neskôr riaditeľka Národného justičného inštitútu (2011 – 2016); sudkyňa na rumunskom najvyššom kasačnom súde (2006 – 2016); členka vedeckej rady Národného justičného inštitútu a direktoriátu Národnej školy súdnych úradníkov (2011 – 2016); zvolená členka rady doktorandskej školy na Bukureštskej univerzite (2012 – 2016); sudkyňa Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

narodená v roku 1967; diplom v odbore právo získala na univerzite v Coimbre (1991); postgraduálne štúdium práva duševného vlastníctva na Lisabonskej univerzite (2001); advokátska koncipientka (1991 – 1992); súdna čakateľka (1992 – 1995); sudkyňa na prvostupňových súdoch (1995 – 1997); sudkyňa na Obchodnom súde v Lisabone (1999 – 2016); sudkyňa na Odvolacom súde v Coimbre (2016); akademická činnosť v odbore právo na viacerých portugalských univerzitách a na Národnej justičnej škole; generálna takomníčka (2012 – 2015), neskôr predsedníčka (2015 – 2016) združenia portugalských sudcov; sudkyňa Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

narodený v roku 1974; diplom v odbore právo získal na Karlovej univerzite v Prahe (1997) a diplom Master of Laws na Štokholmskej univerzite (2000); doktor práv (2007); prednášajúci právo Európskej únie na Karlovej univerzite v Prahe (2001 – 2003) a na Justičnej akadémii Českej republiky (2001 – 2016); súdny čakateľ na Mestskom súde v Prahe (1997 – 2001); sudca na Obvodnom súde pre Prahu 2 (2001 – 2005); sudca na Najvyššom správnom súde Českej republiky (2005 – 2016); prednášajúci na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2006 – 2016) a na Univerzite Palackého v Olomouci (2014 – 2016); právny spolupracovník na ministerstve spravodlivosti (2010 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

narodená v roku 1976; diplom v odbore právo získala na Gdańskej univerzite (1999); diplom z DEA získala na Univerzite sociálnych vied v Toulouse (2000); diplom Master of Laws z európskeho práva získala na Collège d’Europe (2002); doktorka práv (2004); prednášajúca v odbore právo Európskej únie na Technickej univerzite v Gdańsku (2010 – 2016); docentka (2006 – 2014), neskôr pridružená profesorka (2014 – 2016) na inštitúte právnych štúdií Poľskej akadémie vied; podieľala sa na vydávaní a prispievala do viacerých právnych periodík; autorka mnohých publikácií; sudkyňa Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

narodený v roku 1978; diplom z práva získal na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2002) a diplom Master of Law z európskeho práva získal na Collège dʼEurope (Bruggy, 2004); doktor práv (2008); advokát zapísaný v zozname bruselskej advokátskej komory (2004 – 2006); prednášajúci procesného práva Európskej únie na Univerzite národného a svetového hospodárstva v Sofii (2008 – 2012) a na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2010 – 2013); hosťujúci profesor práva Európskej únie a medzinárodného súkromného práva na bulharskej akadémii vied (od roku 2014); hosťujúci prednášajúci na Univerzite v Cambridge a na KU v Lovani; referendár na Súdnom dvore Európskej únie (2007 – 2016); zakladateľ a člen riadiaceho výboru bulharského združenia pre európske právo; šéfredaktor periodika európskeho práva Evropeiski praven pregled; autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 13. apríla 2016 do 31 augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

narodený v roku 1963; diplom v odbore právo na University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister na Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); právnik v oblasti európskeho práva v Law Society, Chancery Lane v Londýne (1988 – 1990); zástupca v Law Society of England and Wales a v Law Society of Scotland v Bruseli (1990 – 1993); barrister (1993 – 2009) a senior counsel (2009 – 2012); lektor práva hospodárskej súťaže na Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993 – 1999); lektor na EU‑China Law School (2008 – 2012); sudca (2012 – 2017) a predseda senátu pre spory v oblasti imigrácie a azylu (2014 – 2017) na High Court (Írsko); sudca Všeobecného súdu od 8. júna 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Narodený v roku 1979; diplom v odbore právo (Univerzita v Anvers, 2002); Master of Laws (2003) a doktor práv (2007) (King´s College, Univerzita v Cambridge); hosťujúci vedecký pracovník (Visiting Research Fellow) na Právnickej fakulte Univerzity v Columbii (2005); hosťujúci postgraduálny vedecký pracovník na Univerzite v Anvers (2007 – 2009); hosťujúci prednášajúci (2009), neskôr prednášajúci (2010 – 2014) a hlavný prednášajúci (od roku 2015) právo Európskej únie a medzinárodné právo na Univerzite v Louvain (KU Leuven); referendár na Súdnom dvore Európskej Únie u generálnej advokátky E. Sharpston (2007 – 2009), neskôr u sudkyne A. Prechal (2016 – 2017); sudca Všeobecného súdu od 4. októbra 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

narodená v roku 1971; skončené právnické vzdelanie a doktorka práv na Maltskej univerzite (1995); magisterský titul v odbore kriminológia na Cambridgeskej univerzite (1996); postgraduálne štúdium európskeho práva na King’s College v Londýne (2018); advokátka Maltskej advokátskej komory (1996 – 2019); znalkyňa v odbore právo pri súdoch v La Valletta, Malta (1997 – 2019); členka maltského vnútroštátneho rozhodcovského senátu (2006 – 2019); znalkyňa v odbore právo, Maltská asociácia poisťovní (2006 – 2019); členka maltskej komisie pre zamestnanosť (2009 – 2019); právna poradkyňa, ministerstvo pre sociálnu ochranu (1997 – 1998); členka Národnej komisie pre rodinu (2012 – 2013); členka Komisie pre celkovú reformu justície (2013); členka Komisie pre reformu práva (2014 – 2016); predsedníčka pracovnej skupiny „Víza“ počas maltského predsedníctva Rady Európskej únie (2016 – 2017); sudkyňa Všeobecného súdu od 20. marca 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

narodený v roku 1968; štúdium práva na univerzite Panthéon-Assas v Paríži; štúdium manažmentu na univerzite Paris-Dauphine; Collège d'Europe (1992); vstupná skúška do miestneho vzdelávacieho centra advokátskej profesie v Paríži; advokátska licencia Bruselskej advokátskej komory; výkon profesie advokáta v Bruseli; úspešný uchádzač vo verejnom výberovom konaní Komisie Európskych spoločenstiev; referendár na Súde prvého stupňa (kancelária predsedu Saggia, 1996 - 1998; kancelária predsedu Vesterdorfa, 1998 - 2002); vedúci kancelárie predsedu Súdu prvého stupňa (2003 - 2005); tajomník Všeobecného súdu od 6. októbra 2005.