Σειρά πρωτοκόλλου
20.03.2019
Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου
Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Γραμματέας
M. Jaeger
M. van der Woude
I. Pelikánová
M. Prek
S. Frimodt Nielsen
H. Kanninen
Δ. Γρατσίας
G. Berardis
V. Tomljenović
A.M. Collins
S. Gervasoni
I. Labucka
Σ. Παπασάββας
A. Dittrich
J. Schwarcz
M. Kancheva
E. Buttigieg
E. Bieliūnas
V. Kreuschitz
I. Ulloa Rubio
L. Madise
I. S. Forrester
Κ. Ηλιόπουλος
L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
D. Spielmann
V. Valančius
Z. Csehi
N. Półtorak
Ά. Μαρκουλλή
F. Schalin
I. Reine
E. Perillo
R. Barents
R. da Silva Passos
P. Nihoul
B. Berke
J. Svenningsen
U. Öberg
O. Spineanu-Matei
M. J. Costeira
J. Passer
K. Kowalik-Bańczyk
A. Kornezov
C. Mac Eochaidh
G. De Baere
R. Frendo
E. Coulon

    

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer