CURIA
rss
täppisotsing
Liikmete uus eetikakoodeks

Euroopa Kohus ja Üldkohus võtsid ühiselt vastu uue Euroopa Liidu Kohtu liikmete ja endiste liikmete eetikakoodeksi

Selle eetikakoodeksiga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse 2007. aastal vastu võetud eetikakoodeks.

Eetikakoodeks jõustub 1. jaanuaril 2017. 

Eetikakoodeksis täpsustatakse institutsiooni liikmetele ja endistele liikmetele kohaldatavaid kutse‑eetika norme. 

.