CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Nowe zasady etyki członków

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd przyjęły wspólnie nowe Zasady etyki członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasady te uchylają i zastępują Zasady etyki przyjęte w 2007 r.

Wejdą one w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Sprecyzowano w nich zasady deontologiczne mające zastosowanie do członków i byłych członków instytucji.

.