CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Nový etický kódex členov

Súdny dvor a Všeobecný súd spoločne prijali nový Etický kódex členov a bývalých členov Súdneho dvora Európskej únie.

Tento etický kódex zrušuje a nahrádza kódex správania prijatý v roku 2007.

Nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Spresňuje pravidlá správania uplatňujúce sa na členov a bývalých členov inštitúcie.

.