CURIA
rss
napredno iskanje
Nov kodeks ravnanja članov

Sodišče in Splošno sodišče sta skupaj sprejela nov Kodeks ravnanja članov in nekdanjih članov Sodišča Evropske unije.

Ta kodeks razveljavlja in nadomešča Kodeks ravnanja, ki je bil sprejet leta 2007.

Veljati bo začel 1. januarja 2017.

Ta kodeks natančneje določa deontološka pravila, ki veljajo za člane in nekdanje člane institucije.

.