Skład izb

Contenu
27.09.2023
     
Pierwsza izba: D. Spielmann
A) R. Mastroianni
    M. Brkan
B) R. Mastroianni
    I. Gâlea
C) R. Mastroianni
    T. Tóth
D) R. Mastroianni
    S. L. Kalėda
E) M. Brkan
    I. Gâlea
F) M. Brkan
    T. Tóth
G) M. Brkan
    S. L. Kalėda
H) I. Gâlea
    T. Tóth
I) I. Gâlea
    S. L. Kalėda
J) T. Tóth
    S. L. Kalėda
Pierwsza izba w składzie powiększonym:  

Skład poszerzony izby, obradujący w składzie pięciu sędziów, składa się z trzech sędziów składu, do którego początkowo wniesiono sprawę, oraz z dwóch sędziów wyznaczonych spośród trzech pozostałych sędziów pierwszej izby na podstawie rankingu.

Druga izba: A. Marcoulli
A) J. Schwarcz
    V. Tomljenović
B) J. Schwarcz
    R. Norkus
C) J. Schwarcz
    W. Valasidis
D) J. Schwarcz
    L. Spangsberg Grønfeldt
E) V. Tomljenović
    R. Norkus
F) V. Tomljenović
    W. Valasidis
G) V. Tomljenović
    L. Spangsberg Grønfeldt
H) M. Norkus
    W. Valasidis
I) M. Norkus
    L. Spangsberg Grønfeldt
J) W. Valasidis
    L. Spangsberg Grønfeldt
Druga izba w składzie powiększonym:

Skład poszerzony izby, obradujący w składzie pięciu sędziów, składa się z trzech sędziów składu, do którego początkowo wniesiono sprawę, oraz z dwóch sędziów wyznaczonych spośród trzech pozostałych sędziów drugiej izby w ramach rankingu.Trzecia izba: F. Schalin
A) P. Škvařilová-Pelzl
    I. Nõmm
B) P. Škvařilová-Pelzl
    G. Steinfatt
C) P. Škvařilová-Pelzl
    D. Kukovec
D) I. Nõmm
    G. Steinfatt
E) I. Nõmm
    D. Kukovec
F) G. Steinfatt
    D. Kukovec
Trzecia izba w składzie powiększonym:

F. Schalin
P. Škvařilová-Pelzl
I. Nõmm
G. Steinfatt
D. Kukovec

Czwarta izba: R. da Silva Passos
A) S. Gervasoni
    N. Półtorak
B) S. Gervasoni
    I. Reine
C) S. Gervasoni
    T. Pynnä
D) N. Półtorak
    I. Reine
E) N. Półtorak
    T. Pynnä
F) I. Reine
    T. Pynnä
Czwarta izba w składzie powiększonym:

R. da Silva Passos
S. Gervasoni
N. Półtorak
I. Reine
T. Pynnä

Piąta izba:

J. Svenningsen
A) C. Mac Eochaidh
     J. Laitenberger
B) C. Mac Eochaidh
     J. Martín y Pérez de Nanclares
C) C. Mac Eochaidh
    M. Stancu
D) J. Laitenberger
     J. Martín y Pérez de Nanclares
E) J. Laitenberger
     M. Stancu
F) J. Martín y Pérez de Nanclares
     M. Stancu

Piąta izba w składzie powiększonym:

J. Svenningsen
C. Mac Eochaidh
J. Laitenberger
J. Martín y Pérez de Nanclares
M. Stancu

Szósta izba:

M. J. Costeira
A) M. Kancheva
    U. Öberg
B) M. Kancheva
    P. Zilgalvis
C) M. Kancheva
    E. Tichy-Fisslberger
D) U. Öberg
    P. Zilgalvis
E) U. Öberg
    E. Tichy-Fisslberger
F) P. Zilgalvis
    E. Tichy-Fisslberger

Szósta izba w składzie powiększonym:

M. J. Costeira
M. Kancheva
U. Öberg
P. Zilgalvis
E. Tichy-Fisslberger

Siódma izba:

K. Kowalik-Bańczyk
A) E. Buttigieg
    G. Hesse
B) E. Buttigieg
    I. Dimitrakopoulos
C) E. Buttigieg
    B. Ricziová
D) G. Hesse
    I. Dimitrakopoulos
E) G. Hesse
    B. Ricziová
F) I. Dimitrakopoulos
    B. Ricziová

Siódma izba w składzie powiększonym:

K. Kowalik-Bańczyk
E. Buttigieg
G. Hesse
I. Dimitrakopoulos
B. Ricziová

Ósma izba:

A. Kornezov
A) G. De Baere
     D. Petrlík
B) G. De Baere
     K. Kecsmár
C) G. De Baere
     S. Kingston
D) D. Petrlík
     K. Kecsmár
E) D. Petrlík
    S. Kingston
F) K. Kecsmár
    S. Kingston

Ósma izba w składzie powiększonym:

A. Kornezov
G. De Baere
D. Petrlík
K. Kecsmár
S. Kingston

Dziewiąta izba:

L. Truchot
A) H. Kanninen
    R. Frendo
B) H. Kanninen
    M. Sampol Pucurull
C) H. Kanninen
   T. Perišin
D) R. Frendo
    M. Sampol Pucurull
E) R. Frendo
    T. Perišin
F) M. Sampol Pucurull
    T. Perišin

Dziewiąta izba w składzie powiększonym:

L. Truchot
H. Kanninen
R. Frendo
M. Sampol Pucurull
T. Perišin

Dziesiąta izba:

O. Porchia
A) M. Jaeger
    L. Madise
B) M. Jaeger
    P. Nihoul
C) M. Jaeger
    S. Verschuur
D) L. Madise
    P. Nihoul
E) L. Madise
    S. Verschuur
F) P. Nihoul
    S. Verschuur

Dziesiąta izba w składzie powiększonym:

O. Porchia
M. Jaeger
L. Madise
P. Nihoul
S. Verschuur

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires