Justitskontoret

Justitskontoret har til opgave at føre Rettens register over alle processkrifter og registrere sagsakterne i de verserende sager og at modtage, fremsende, forkynde og opbevare dokumenter. Justitskontoret har endvidere til opgave at korrespondere med parterne, med personer, der anmoder om at intervenere, og med personer, der ansøger om retshjælp.

Indlevering af processkrifter

     
  corner-T  
Indlevering pr. e-mail

Indlevering pr. post

 

 

Indlevering pr. e-mail

Befuldmægtigede og advokater, der har beskikkelse i en medlemsstat eller i en anden stat, som er part i EØS-aftalen, kan, når vedkommende har en adgangskonto til e-Curia, indlevere et processkrift via denne applikation. I dette tilfælde skal denne indlevering af dokumentet ikke efterfølges af en tilsvarende fremsendelse pr. post, og der skal heller fremsendes bekræftede genparter heraf.

e-Curia

Indleveringpr. post

Den angivne adresse på Rettens Justitskontor skal anvendes ved indgivelse af processkrifter og fremsendelse af skrivelser om verserende sager fra parternes repræsentanter. Den må ikke anvendes ved indgivelse af anmodninger om oplysninger af generel karakter.

Processkrifter og korrespondance i verserende sager kan også indgives direkte til Rettens Justitskontor eller uden for dettes åbningstider afleveres til døgnvagten i indgangene til Rettens bygninger.

Processkrifter fremsendt via telefax tages ikke i betragtning, medmindre der er tale om en kopi af et underskrevet originaleksemplar, og dette indgår til Justitskontoret inden ti dage.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tlf.: (+352) 4303-1
Fax: (+352) 4303 2100
Kontakt

 Se også:

Processuelle bestemmelser

Den Europæiske Unions Domstols e-Curia-platform