CURIA
rss
Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του πρωτοκόλλου του Γενικού Δικαστηρίου και των φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων, για την παραλαβή, την αποστολή, την επίδοση και τη φύλαξη των εγγράφων, καθώς και της αλληλογραφίας με τους διαδίκους, τους αιτουμένους να παρέμβουν και τους αιτουμένους δικαστική αρωγή.

Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων

   
 corner-T 
Κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο

Κατάθεση ταχυδρομικώς

 

 

Κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο

Οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι που έχουν ικανότητα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον διαθέτουν λογαριασμό προσβάσεως στο σύστημα e-Curia, μπορούν να καταθέτουν δικόγραφα μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται μετά τη διαβίβαση του οικείου εγγράφου να αποστέλλεται το ίδιο έγγραφο ταχυδρομικώς, ούτε είναι αναγκαία η αποστολή επικυρωμένων εγγράφων.

e-Curia

Κατάθεση ταχυδρομικώς

H διεύθυνση της Γραμματείας του Γενικού Δικαστηρίου προορίζεται αποκλειστικά για την κατάθεση των διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και άλλων εγγράφων των εκπροσώπων των διαδίκων σχετικών με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Η διεύθυνση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων παροχής πληροφοριών γενικού χαρακτήρα.

Τα διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις εκκρεμείς υποθέσεις, μπορούν επίσης να εγχειρίζονται απευθείας στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου ή, εκτός ωρών εργασίας της Γραμματείας, στους υπαλλήλους ασφαλείας που βρίσκονται στις εισόδους των κτιρίων του Γενικού Δικαστηρίου καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Η διαβίβαση ενός διαδικαστικού εγγράφου με τηλεομοιοτυπία (φαξ) λαμβάνεται υπόψη μόνον αν πρόκειται για αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου και εφόσον το πρωτότυπο έγγραφο περιέλθει στη Γραμματεία το αργότερο εντός 10 ημερών.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Τηλ.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Επαφή

  Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικονομικές διατάξεις 

Το σύστημα e-Curia τoυ Δικαστηρίoυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

.