Tajništvo

Tajništvo je odgovorno za vođenje spisa predmeta i upisnika svih postupovnih akata pri Općem sudu.

Tajništvo je zaduženo za zaprimanje, upućivanje i čuvanje svih dokumenata te za dostavu postupovnih akata zastupnicima stranaka i podnositeljima zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć.

 

Informacije za osobe koje se žele obratiti tajništvu Općeg suda

Informacije u nastavku, koje se odnose na podnošenje dokumenata, sažetak su pravila koja se primjenjuju pred Općim sudom. Za detaljnije informacije upućujemo na dokumente kojima se uređuje postupak, a koji su dostupni na sljedećoj poveznici: Opći sud/Postupak

 

Zastupnici

Zastupnici navedeni u članku 19. Protokola o Statutu Suda Europske unije (agenti koje imenuju države članice, države stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru a nisu države članice, nadzorno tijelo EFTA-e i institucije Europske unije, odvjetnici koji su ovlašteni za zastupanje pred sudom države članice ili druge države koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i sveučilišni profesori koji su državljani države članice čiji im zakoni daju pravo nastupanja pred sudom) dužni su elektroničkim putem posredstvom elektroničke aplikacije e-Curia podnositi sve postupovne akte i njihove priloge kao i sve druge dokumente koji se odnose na predmete.

Aplikacija e-Curia dostupna je na sljedećoj poveznici: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Aplikacija e-Curia je od 1. prosinca 2018. isključivi način razmjene postupovnih akata između zastupnika i tajništva u svim postupcima pred Općim sudom. Navedeno se odnosi na sve stranke (tužitelje, tuženike, intervenijente i druge stranke pred žalbenim vijećima EUIPO-a) te na podnositelje zahtjeva za intervenciju. Drugi načini podnošenja postupovnih akata (poštom, telefaksom, elektroničkom poštom ili osobno Općem sudu) dopušteni su samo u posebno propisanim slučajevima.

 

Za više informacija:

Informacije o aplikaciji e-Curia

Obvezna uporaba aplikacije e-Curia pred Općim sudom 

 

Podnositelji zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

Podnositelji zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć koje ne zastupa odvjetnik dužni su poštom ili osobno tajništvu Općeg suda podnijeti obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć.

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć dostupan je na sljedećoj poveznici: Opći sud/Postupak.

Nije dopušteno korištenje nijednog drugog obrasca. Podnositelj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć dužan je vlastoručno potpisati obrazac koji se podnosi tajništvu.

 

Podnositelji drugih zahtjeva

Zahtjevi za općenite informacije upućuju se ispunjavanjem elektroničkog kontakt obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajništvo Općeg suda Europske unije:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Telefon: (+352) 4303-1

Telefaks: (+352) 4303 2100

e-mail: GC.Registry@curia.europa.eu