Kanceleja

Kanceleja ir atbildīga par Vispārējās tiesas reģistra un izskatīšanā esošo lietu materiālu turēšanu, par dokumentu pieņemšanu, nodošanu, izsniegšanu un glabāšanu, kā arī par saraksti ar lietas dalībniekiem, pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzējiem un pieteikuma par juridisko palīdzību iesniedzējiem.

Procesuālo dokumentu iesniegšana

     
  corner-T  
Elektroniska iesniegšana

Iesniegšana pa pastu

 

 

Elektroniska iesniegšana

Pārstāvji un advokāti, kuri ir tiesīgi praktizēt dalībvalsts vai citas valsts, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzēja puse, tiesā, var - ja viņiem ir piekļuves lietojumprogrammai e‑Curia konts - ar šo lietojumprogrammu elektroniski iesniegt procesuālu dokumentu. Šajā gadījumā pēc šī dokumenta pārsūtīšanas tas vairs nav jānosūta pa pastu, un nav jāiesniedz tā apliecinātas kopijas.

e-Curia

Iesniegšana pa pastu

Vispārējās tiesas kancelejas adrese ir paredzēta procesuālo dokumentu un ar izskatīšanā esošajām lietām saistītās lietas dalībnieku pārstāvju korespondences nosūtīšanai; tā nav paredzēta, lai iesniegtu lūgumus sniegt vispārīga rakstura informāciju.

Procesuālos dokumentus un ar izskatīšanā esošajām lietām saistīto korespondenci var arī tieši iesniegt Vispārējās tiesas kancelejā vai - ārpus kancelejas darba laika - sargiem pie tiesas ēkas ieejas visu diennakti.

Procesuāla dokumenta nosūtīšana pa faksu tiek ņemta vērā tikai tad, ja tiek nosūtīta parakstīta oriģināleksemplāra kopija un ja pats oriģināleksemplārs vēlākais desmit dienu laikā pēc šīs nosūtīšanas nonāk kancelejā.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tālr.: (352) 4303-1
Fakss: (352) 4303 2100
Kontakti

 Sīkākai informācijai skat.:

Dokumenti, kas nosaka procesu 

Eiropas Savienības Tiesas lietojumprogramma e Curia