Sodno tajništvo

Sodno tajništvo je pristojno za vodenje vpisnika Splošnega sodišča in spisov tekočih zadev, za sprejemanje, posredovanje, vročanje in hrambo listin ter za korespondenco s strankami, predlagatelji intervencije in prosilci za brezplačno pravno pomoč.

Vložitev procesnih aktov

     
  corner-T  

Vložitev po elektronski poti

Vložitev po pošti

 

 

Vložitev po elektronski poti

Agenti oziroma odvetniki, ki lahko nastopajo pred sodiščem države članice ali druge države, ki je podpisnica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, lahko vložijo procesni akt prek e-Curie, če imajo uporabniški račun za to aplikacijo. V tem primeru tega akta ni treba poslati po pošti niti ni treba poslati overjenih prepisov.

e-Curia

Vložitev po pošti

Naslov sodnega tajništva Splošnega sodišča je naslov za vložitev procesnih aktov in pošte zastopnikov strank v zvezi s postopki, ki potekajo pri tem sodišču, in ni namenjen za vlaganje prošenj za posredovanje splošnih informacij.

Procesne akte in vso korespondenco v zvezi s postopki, ki potekajo pri Splošnem sodišču, je mogoče vložiti tudi neposredno v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, zunaj delovnega časa sodnega tajništva pa pri varnostnikih, ki so 24 ur dnevno navzoči pri vhodih v zgradbo sodišča.


Procesni akti, prispeli po telefaksu, se upoštevajo le, če gre za podpisan prepis izvirnika in če sodno tajništvo prejme izvirnik najpozneje v desetih dneh po tem sporočilu, poslanem po telefaksu.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faks: (352) 4303 2100
Kontakt

 Več o tem:

Pravna podlaga

Platforma e-Curia Sodišča Evropske unije