Sodno tajništvo

Sodno tajništvo je odgovorno za vodenje spisov zadev in za vodenje vpisnika Splošnega sodišča, v katerega se vpisujejo vsi procesni akti.

Sodno tajništvo je zadolženo za sprejemanje, posredovanje in hrambo vseh dokumentov ter za vročanje procesnih aktov zastopnikom strank in prosilcem za brezplačno pravno pomoč.

 

 

Informacije za osebe, ki se želijo obrniti na sodno tajništvo Splošnega sodišča

Sledeče informacije, ki se nanašajo na načine vlaganja dokumentov, so povzetek pravil, ki se uporabljajo pred Splošnim sodiščem. Podrobnejše informacije je mogoče najti v besedilih, s katerimi je urejen postopek, ki so dostopna na tej povezavi: Splošno sodišče/Postopek

 

Zastopniki

Zastopniki iz člena 19 Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije (agenti, ki jih imenujejo države članice ali države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki niso države članice, ali Nadzorni organ EFTE, agenti, ki jih imenujejo institucije Evropske unije, odvetniki, ki so upravičeni do zastopanja pred sodišči države članice ali druge države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, in profesorji, ki so državljani držav članic, katerih zakonodaja jim priznava pravico zastopanja na sodišču) morajo vse procesne akte in priloge k njim ter vse druge dokumente v zvezi z zadevami vložiti prek elektronske aplikacije e-Curia.

Dostop do aplikacije e-Curia je mogoč na tej povezavi: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Aplikacija e-Curia je od 1. decembra 2018 izključni način izmenjevanja dokumentov med zastopniki in sodnim tajništvom v vseh postopkih pred Splošnim sodiščem. To zadeva vse stranke (tožeče stranke, tožene stranke, intervenientke, druge stranke v postopkih pred odborom za pritožbe pri EUIPO) in predlagatelje intervencije. Drugi načini vlaganja dokumentov (po pošti, po telefaksu, po elektronski pošti ali fizična dostava na Splošno sodišče) niso dovoljeni, razen če je to v predpisih posebej določeno.

 

Več informacij:

Informacije v zvezi z aplikacijo e-Curia

Obvezna uporaba aplikacije e-Curia pred Splošnim sodiščem 

 

Prosilci za brezplačno pravno pomoč

Prosilci za brezplačno pravno pomoč, ki jih ne zastopa odvetnik, obrazec prošnje za brezplačno pravno pomoč vložijo v sodno tajništvo po pošti ali ga fizično dostavijo na Splošno sodišče.

Obrazec prošnje za brezplačno pravno pomoč je dostopen na tej povezavi: Splošno sodišče/Postopek.

Uporabiti je treba samo ta obrazec. Obrazec prošnje za brezplačno pravno pomoč, ki se vloži v sodnem tajništvu, mora vsebovati lastnoročni podpis prosilca.

 

Drugi prosilci

Prošnje za pridobitev splošnih informacij je treba vložiti z izpolnitvijo elektronskega kontaktnega obrazca, ki je dostopen na tej povezavi: Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffe du Tribunal de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tél. : (+352) 4303-1
Télécopieur : (+352) 4303 2100
Courriel : GC.Registry@curia.europa.eu