Διαδικασία

Δικονομικές διατάξεις

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-5-2019)

Κανονισμός διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Απόφαση (EE) 2016/2387 του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται ή τα στοιχεία που προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 11ης Ιουλίου 2018, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

Όροι χρήσεως της εφαρμογής e-Curia (1-12-2018)

Ανακοινώσεις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία υπό τον τίτλο αυτό (EE 2019, C 172, σ. 2)

Τρόπος ορισμού του δικαστή που αντικαθιστά κωλυόμενο δικαστή (EE 2019, C 263, σ. 2)

Κριτήρια αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα (ΕΕ 2019, C 372, σ. 2)

Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα (ΕΕ 2021, C 297, σ. 2)

Εκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ 2019, C 363, σ. 2)

Εκλογή του αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ 2019, C 363, σ. 2)

Εκλογή των προέδρων των τμημάτων (ΕΕ 2019, C 363, σ. 2)

Διορισμός του Γραμματέα (EE 2017, C 006)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2020, C 95, σ. 4)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2021, C 88, σ. 4)

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η τήρηση ανωνυμίας στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταλογος των προς επαληθευση στοιχειων για το δικογραφο της προσφυγης

Υπόδειγμα συνοπτικής έκθεσης των λόγων και κύριων ισχυρισμών που προβάλλονται με το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο

Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για τις συνεδριάσεις

Οδηγίες για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Έντυπο αιτήσεως δικαστικής αρωγής

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του Κανονισμού Διαδικασίας της 4ης Μαρτίου 2015 και του Κανονισμού Διαδικασίας της 2ας Μαΐου 1991 όπως έχει τροποποιηθεί

Προτάσεις τροποποιήσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία - Ιστορικό των τροποποιήσεων