Διαδικασία

Contenu

Δικονομικές διατάξεις

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-5-2019)

Κανονισμός διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Απόφαση (EE) 2016/2387 του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται ή τα στοιχεία που προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 11ης Ιουλίου 2018, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

Όροι χρήσεως της εφαρμογής e-Curia (1-12-2018)

Ανακοινώσεις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (EE 2022, C 398, σ. 2)

Εκλογή του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (EE 2022, C 398, σ. 2)

Εκλογή των προέδρων των τμημάτων (EE 2022, C 398, σ. 3)

Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα (EE 2022, C 398, σ. 3)

Συγκρότηση του τμήματος μείζονος συνθέσεως (EE 2022, C 398, σ. 7)

Τρόπος ορισμού του δικαστή που αντικαθιστά κωλυόμενο δικαστή (EE 2022, C 398, σ. 7)

Κριτήρια αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα (EE 2022, C 398, σ. 8)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2022, C 138, σ. 3)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2023, C 104, σ. 3)

Διορισμός του Γραμματέα (EE 2017, C 006)

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η τήρηση ανωνυμίας στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταλογος των προς επαληθευση στοιχειων για το δικογραφο της προσφυγης

Υπόδειγμα συνοπτικής έκθεσης των λόγων και κύριων ισχυρισμών που προβάλλονται με το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο

Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για τις συνεδριάσεις

Οδηγίες για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Έντυπο αιτήσεως δικαστικής αρωγής

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του Κανονισμού Διαδικασίας της 4ης Μαρτίου 2015 και του Κανονισμού Διαδικασίας της 2ας Μαΐου 1991 όπως έχει τροποποιηθεί

Προτάσεις τροποποιήσεων

Τροποποιησεις του Κανονισμου Διαδικασιασ του Γενικου Δικαστηριου (EE 2023, L 44, σ. 8)

Τροποποιήσεις των διατάξεων για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του κανονισμού διαδικασίας του γενικού Δικαστηρίου (EE 2023, L 73, σ. 58)

Για περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία - Ιστορικό των τροποποιήσεων

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires