Menettely

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Euroopan unionista tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö (1-5-2019)

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestys (1-12-2018)

Käytännön määräykset unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen täytäntöönpanosta (1-12-2018)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, (EU) 2016/2387, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, työjärjestyksen 105 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin sovellettavista turvallisuussäännöistä

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (1-12-2018)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin valinta (EUVL 2022, C 398, s. 2)

Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin valinta (EUVL 2022, C 398, s. 2)

Jaostojen puheenjohtajien valinta (EUVL 2022, C 398, s. 3)

Jaostojen perustaminen ja tuomareiden sijoittaminen jaostoihin (EUVL 2022, C 398, s. 3)

Suuren jaoston kokoonpano (EUVL 2022, C 398, s. 7)

Tuomarin nimeäminen estyneen tuomarin sijaan (EUVL 2022, C 398, s. 7)

Asioiden jaostoille jakamisen perusteet (EUVL 2022, C 398, s. 8)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2022, tuomioistuimen lomakausista (EUVL 2022, C 138, s. 3)

Kirjaajan nimittäminen (EUVL 2017, C 006)

Muita hyödyllisiä tietoja

Tunnistetietojen poistaminen unionin yleisen tuomioistuimen menettelyissä

Kannekirjelmän tarkistuslista

Malli: lyhennelmä kannekirjelmässä esitettävistä kanneperusteista ja pääasiallisista perusteista

Suullisen käsittelyn tarkistuslista

Ohjeita asianosaisille

Oikeusapuhakemus

4.3.2015 vahvistetun työjärjestyksen ja 2.5.1991 tehdyn työjärjestyksen, sellaisena kuin se on muutettuna, välinen vastaavuustaulukko

Vireillä olevat tekstimuutokset

 

Katso myös:

Menettely - aiemmat muutokset