Menettely

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Euroopan unionista tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö (1-5-2019)

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestys  (konsolidoitu versio 1-4-2023)

Käytännön määräykset unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen täytäntöönpanosta  (konsolidoitu toisinto 1-4-2023)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, (EU) 2016/2387, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, työjärjestyksen 105 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin sovellettavista turvallisuussäännöistä

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (1-12-2018)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin valinta (EUVL 2022, C 398, s. 2)

Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin valinta (EUVL 2022, C 398, s. 2)

Jaostojen puheenjohtajien valinta (EUVL 2022, C 398, s. 3)

Jaostojen perustaminen ja tuomareiden sijoittaminen jaostoihin (EUVL 2022, C 398, s. 3)

Suuren jaoston kokoonpano (EUVL 2022, C 398, s. 7)

Tuomarin nimeäminen estyneen tuomarin sijaan (EUVL 2022, C 398, s. 7)

Asioiden jaostoille jakamisen perusteet (EUVL 2022, C 398, s. 8)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2022, tuomioistuimen lomakausista (EUVL 2022, C 138, s. 3)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 15 päivänä helmikuuta 2023, tuomioistuimen lomakausista (EUVL 2023, C 104, s. 3)

Kirjaajan nimittäminen (EUVL 2017, C 006)

Muita hyödyllisiä tietoja

Tietojen poistaminen yleisön saatavilta oikeudenkäyntimenettelyissä 

Tarkistuslista – Kannekirjelmä 

Kannekirjelmän malli kanneasioissa (muut kuin immateriaalioikeuksia koskevat asiat) 

Kannekirjelmän malli immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa 

Kannekirjelmässä esitettyjen perusteiden ja pääasiallisten perustelujen tiivistelmän malli 

Tarkistuslista – Istunto asianosaisten kuulemiseksi 

Tulkkausosaston ohjeet lausumien esittäjille

Käytännön suositukset oikeudenkäyntiedustajille lausumien esittämisestä videoyhteyden välityksellä 

Oikeusapuhakemus

Vireillä olevat tekstimuutokset

-

Katso myös:

Menettely - aiemmat muutokset