Procedura

Texte privind procedura

Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată)

Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (1-5-2019)

Regulamentul de procedură al Tribunalului (1-12-2018)

Dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului (1-12-2018)

Decizia (UE) 2016/2387 a Tribunalului din 14 septembrie 2016 privind normele de securitate aplicabile informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Decizia Tribunalului din 11 iulie 2018 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia (1-12-2018)

Comunicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Compunerea Marii Camere (JO 2019, C 172, p. 2)

Modul de desemnare a judecătorului care îl înlocuiește pe judecătorul aflat într-un caz de împiedicare (JO 2019, C 263, p. 2)

Criterii de atribuire a cauzelor camerelor (JO 2019, C 372, p. 2)

Constituirea camerelor și repartizarea judecătorilor pe camere (JO 2020, C 114, p. 2)

Alegerea președintelui Tribunalului (JO 2019, C 363, p. 2)

Alegerea vicepreședintelui Tribunalului (JO 2019, C 363, p. 2)

Alegerea președinților camerelor (JO 2019, C 363, p. 2)

Numirea grefierului (JO 2017, C 006)

Decizia Tribunalului din 12 februarie 2020 privind vacanțele judecătorești (JO 2020, C 95, p. 4)

Alte informații utile

Acordarea anonimatului în procedurile jurisdicționale derulate în fața Tribunalului Uniunii Europene

Listă de verificare Cerere introductivă

Model de rezumat al motivelor Și principalelor argumente invocate în cerere

Listă de verificare Ședinţa de audiere a pledoariilor

Îndrumări pentru susținerea pledoariilor

Formular de asistență judiciară

Tabel de concordanță între Regulamentul de procedură din 4 martie 2015 și cel din 2 mai 1991 modificat

Modificări curente ale textelor

 

Informații suplimentare

Procedura - Istoricul modificărilor