Procedura

Texte privind procedura

Extrase din tratate

Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (1-9-2016)

Regulamentul de procedură al Tribunalului (1-12-2018)

Regulamentul de procedură din 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ultima dată la 19 iunie 2013. (1-7-2013)

Dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului (1-12-2018)

Decizia (UE) 2016/2387 a Tribunalului din 14 septembrie 2016 privind normele de securitate aplicabile informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Decizia Tribunalului din 11 iulie 2018 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia (1-12-2018)

Comunicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

- Alegerea președintelui Tribunalului (JO 2016, C 392, p. 2)

- Alegerea vicepreședintelui Tribunalului (JO 2016, C 392, p. 2)

- Repartizarea judecătorilor pe camere (JO 2019, C 139, p. 2)

Criterii de repartizare a cauzelor camerelor (JO 2016, C 296, p. 2)

Modul de desemnare a judecătorului care îl înlocuiește pe judecătorul aflat într-un caz de împiedicare (JO 2016, C 296, p. 2)

- Alegerea președinților camerelor (JO 2016, C 392, p. 2)

Compunerea Marii Camere (JO 2016, C 296, p. 2)

Numirea grefierului (JO 2017, C 006)

Decizia Tribunalului din 27 februarie 2019 privind vacanțele judecătorești (JO 2019, C 103, p. 5)

Alte informații utile

Acordarea anonimatului în procedurile jurisdicționale derulate în fața Tribunalului Uniunii Europene

Listă de verificare Cerere introductivă

Model de rezumat al motivelor Și principalelor argumente invocate în cerere

Listă de verificare Ședinţa de audiere a pledoariilor

Îndrumări pentru susținerea pledoariilor

Formular de asistență judiciară

Tabel de concordanță între Regulamentul de procedură din 4 martie 2015 și cel din 2 mai 1991 modificat

Modificări curente ale textelor

Această rubrică un conține pentru moment nicio informație

Informații suplimentare

Procedura - Istoricul modificărilor