Pristup sudskoj praksi po broju predmeta

Pristup sudskoj praksi po broju predmeta omogućava pronalaženje informacija o svakom predmetu dostavljenom Sudu i Općem sudu od 1953. do danas kao i Službeničkom sudu od 2005. do 2016.

Predmeti su navedeni pod rednim brojevima, prema redoslijedu podnošenja nadležnom tajništvu.

Funkcija „Pretraživanje“ također omogućava pronalaženje predmeta pomoću imena stranaka.

Postoji poveznica preko broja predmeta.

  • Za predmete započete do 1997., ta poveznica vodi do međuinstitucionalne baze podataka EUR-Lex i omogućava pregled tekstova presuda i rješenja koji su bili objavljeni u Zborniku sudske prakse.
  • Za predmete započete nakon 1998. poveznica usmjerava prema svim tekstovima povezanima s predmetom u pitanju, koji se nalaze u bazi podataka sudske prakse ove internetske stranice.

 

Predmeti izneseni pred Sud

Predmeti izneseni pred Opći sud

Predmeti izneseni pred Službenički sud

od 1953. do 1988.  en / fr od 1989. en / fr od 2005. do 2016.  en / fr

od 1989. en /  fr

   


- Povijesna sudska praksa na jezicima država članica koje su pristupile Uniji 2004. i 2007.