Prieiga pagal numerį

Bylų paieška pagal numerį suteikia galimybę surasti informaciją apie visas Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo bylas, pateiktas nuo 1953 m., ir Tarnautojų teismo bylas, pateiktas nuo 2005 m. iki 2016 m. Bylos išdėstytos eilės tvarka pagal jų pateikimą atitinkamai kanceliarijai. Naudojant funkciją „Paieška“ bylą galima surasti ir pagal bylos šalių pavardes ar pavadinimus.

Bylos numeris yra susietas su nuroda.

  • Jei byla pradėta iki 1997 m. imtinai, ši nuoroda suteikia galimybę patekti į tarpinstitucinę duomenų bazę EUR-Lex ir susipažinti su Rinkinyje paskelbtų sprendimų ir nutarčių tekstais.
  • Jei byla pradėta 1998 m. ir vėliau, nuoroda nukreipia į visus su atitinkama byla susijusius tekstus šios svetainės teismų praktikos bazėje.

 

Teisingumo Teismo bylos

Bendrojo Teismo bylos

Tarnautojų teismo bylos

nuo 1953 m. iki 1988 m. :  en / fr nuo 1989 m. :   en / fr nuo 2005 m. iki 2016 m. :   en / fr

 nuo 1989 m. :   en /  fr

   


- Istorinė teismo praktika valstybių narių, įstojusių į Sąjungą 2004 m. ir 2007 m., kalbomis