Meklēšana pēc lietu numuriem

Piekļuve judikatūrai pēc lietas numura ļauj atrast informāciju par katru lietu, kas izskatīta Tiesā un Vispārējā tiesā kopš 1953. gada līdz šai dienai, kā arī Civildienesta tiesā laikā no 2005. līdz 2016. gadam.
Lietas ir sakārtotas pēc numuriem atkarībā no to iesniegšanas attiecīgajā kancelejā.
Izmantojot funkciju “meklēt”, lietu var atrast arī pēc lietas dalībnieku vārdiem vai nosaukumiem.

Lietas numuram ir izveidota saite.

  • Lietām, kas iesniegtas līdz 1997. gadam, šī saite ir uz starpinstitucionālo datubāzi EUR‑Lex un ļauj aplūkot to spriedumu un rīkojumu tekstus, kas publicēti Judikatūras Krājumā.
  • Lietām, kas iesniegtas kopš 1998. gada, šī saite ir uz visiem ar attiecīgo lietu saistītajiem dokumentiem, kuri atrodami judikatūras datubāzē šajā lapā.

 

Tiesā iesniegtās lietas

Vispārējā tiesā iesniegtās lietas
Civildienesta tiesā iesniegtās lietas
no 1953. līdz 1988. gadam :   en / fr kopš 1989. gada :   en / fr no 2005. līdz 2016. gadam :   en / fr

kopš 1989. gada :   en /  fr

   

 

Vēsturiskā judikatūra to dalībvalstu valodās, kuras pievienojās Savienībai 2004. un 2007. gadā