Aċċess Numeriku

L-aċċess numeriku għall-ġurisprudenza jippermetti li tinstab informazzjoni għal kull waħda mill-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali mill-1953 sal-lum kif ukoll quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku bejn l-2005 u l-2016.
Il-kawżi huma ppreżentati permezz ta’ ordni numeriku skont id-data meta ġew ippreżentati fir-Reġistri rispettivi.
L-użu tal-funzjoni “Tfittxija” (Search) fuq in-navigatur tal-internet jippermetti wkoll li kawża tinstab permezz tal-isem tal-partijiet.

Hemm link man-numru tal-kawża.

  • Għall-kawżi mressqa sal-1997, dan il-link huwa konness mad-database interistituzzjonali EUR-Lex, u jippermetti li jiġi kkonsultat it-test tas-sentenzi u tad-digrieti li diġà ġew ippubblikati fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza.
  • Għall-kawżi mressqa wara l-1998, il-link jagħti aċċess għat-testi kollha relatati mal-kawża inkwistjoni, li jinsabu fid-database tal-ġurisprudenza ta’ dan is-sit.

Kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

Kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali
Kawżi mressqa quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku
mill-1953 sal-1988 :   en / fr mill-1989 :   en / fr mill-2005 sal-2016 :   en / fr

 mill-1989 :   en /  fr

   


- Il-ġurisprudenza storika fil-lingwi tal-Istati Membri li aderixxew mal-Unjoni fl-2004 u fl-2007