Rechtspraak op zaaknummer

Via de rechtspraak op zaaknummer kunnen gegevens worden teruggevonden over alle zaken die sinds 1953 aanhangig zijn gemaakt bij het Hof van Justitie en het Gerecht en tussen 2005 en 2016 bij het Gerecht voor ambtenarenzaken.
De zaken worden genummerd in de volgorde van indiening bij de griffies.
Door middel van de zoekfunctie kan een zaak ook op naam van de partijen worden teruggevonden.

Aan het zaaknummer is een hyperlink gekoppeld.

  • Voor zaken die aanhangig zijn gemaakt tot en met 1997 kan via die link toegang worden verkregen tot de interinstitutionele databank EUR-Lex, waar de in de Jurisprudentie verschenen arresten en beschikkingen kunnen worden geraadpleegd.
  • Voor de vanaf 1998 aanhangig gemaakte zaken leidt de link naar alle teksten betreffende de betrokken zaak in de databank met de rechtspraak op deze site.

 

Zaken die zijn ingediend bij het Hof van Justitie

Zaken die zijn ingediend bij het Gerecht

Zaken die zijn ingediend bij het Gerecht voor ambtenarenzaken

van 1953 tot en met 1988 :   en / fr sedert 1989 :   en / fr van 2005 tot en met 2016 :   en / fr

 sedert 1989 :   en /  fr

   


- Historische rechtspraak in de talen van de lidstaten die in 2004 en 2007 tot de Unie zijn toegetreden