Numeryczny dostęp do orzecznictwa

Numeryczny dostęp do orzecznictwa pozwala na odnalezienie informacji odnoszących się do poszczególnych spraw rozpatrywanych przez Trybunał i Sąd od 1953 r. do dzisiaj, jak również przez Sąd do spraw Służby Publicznej w latach 2005–2016.
Sprawy są przedstawione w porządku numerycznym na podstawie ich składania w odpowiednich sekretariatach.
Użycie funkcji przeglądarki „Wyszukaj” pozwala również na wyszukanie sprawy za pomocą nazw stron.

Na poziomie numeru sprawy zostało stworzone łącze.

•           Dla spraw wniesionych do 1997 r. łącze prowadzi do międzyinstytucjonalnej bazy danych EUR-Lex i pozwala na wyświetlenie tekstów wyroków i postanowień, które zostały opublikowane w Zbiorze Orzeczeń.

•           Dla spraw wniesionych od 1998 r. łącze prowadzi do wszystkich dokumentów związanych z daną sprawą, dostępnych w bazie orzecznictwa na niniejszej stronie.

 

Sprawy rozpatrywane przez Trybunał

Sprawy rozpatrywane przez Sąd

Sprawy rozpatrywane przez Sąd do spraw Służby Publicznej

od 1953 r.do 1988 r. :   en / fr od 1989 r. :   en / fr 2005–2016 :   en / fr

od 1989 r. :   en /  fr

   


- Orzecznictwo historyczne w językach państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w latach 2004 i 2007